Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC IV | Příroda poskytuje lidem možnosti ke znovuobnovení zdraví

Příroda poskytuje lidem možnosti ke znovuobnovení zdraví

Marie Mejdrová Vloženo 15.2.2012
Marie Mejdrová

Duchovní komunikace z 28.1. a 9.2.2012,

pokračování ke komunikaci Zdravotní problémy člověka představují silné náznaky na duchovní cestě


Z lékařů jste udělali bohy, kteří rozhodují o vašem zdraví

MM: Sféro prvotního zdraví, máš pro mě další informace? Děkuji. (Duchovní komunikace z 28.1. a 9.2.2012)

 

Sféra prvotního zdraví: „Zdráháte se, bojíte se důvěřovat Přírodě, která vám dala život. Která řídí nesmírně složité procesy ve vašem těle a na celé Planetě, má vlastní inteligenci a nadhled, o kterém se člověku ani nesní, je matkou samotné esence života. Poskytuje vám vše potřebné k udržení života a jeho rozvoji, a tudíž vám nejlépe rozumí. Místo toho spoléháte na chemii a techniku, které jste vynalezli svým tak omezeným rozumem? Kde je v tom logika? Je to jednoduše důsledek duchovního pádu, odtržení se od Přírody, zaslepení rétorikou Temných sil, těžkého stahujícího karmického břímě, odtrženosti duchovního pozadí od hmotné složky, odstavení čistého světelného vnitřního duchovního Já lidí z jejich rozhodovacích procesů.

Místo Přírody, karmické instituce, andělů Dhyanů apod. se stal (téměř) nezpochybnitelnou autoritou lékař. A běda tomu, kdo se o jeho autoritě opováží diskutovat. Není to lékař ani medicína, kdo zdraví uděluje a od koho pochází, ale přitom je tak většina lidí dnes vnímá. Zdraví pochází přece od Přírody. Pokud Příroda spolu s Karmickou institucí neobnoví harmonii, která znamená, přivodí zdraví, pak chemie nic nezmůže – jen na chvíli zamíchá karty.

 

Z lékařů jste udělali bohy, kteří rozhodují o vašem zdraví a o vašich životech. Namísto abyste pochopili, že svůj život a svoje zdraví máte mít přirozeně ve vlastních rukou. Máte si na ně za všech okolností udržet přímý vliv. To je vaše právo a zároveň i povinnost.

 

Odtržením od Přírody se lidé odřezávají od životodárné čisté síly

Proč to na Zemi takto funguje? Protože:
1) Je to o velkých penězích -  jak je známo, farmaceutický průmysl má největší výdělky po zbrojním.
2) Je to o ovládání, kontrole, manipulaci.

 

Lidem je upírána svéprávnost, rozhodování sama o sobě. Svůj život, svoje zdraví, svoji budoucnost vloží do rukou někoho jiného. Tito lidé jsou zdrojem financí pro systémy hmotné a zdrojem energií pro systémy nehmotné, duchovní, skryté v pozadí.

 

Odtržením od Přírody se lidé odříznou od životadárné čisté síly, upadají hmotně i duchovně. Jejich mysl se stane zaslepená, jejich bytost se propadá do většího hmotného zašpinění a duchovního zatemnění. Stanou se závislými otroky a zákazníky medicínských a farmaceutických systémů, které slouží vyšším Temným cílům. Rozhodně ne skutečným zájmům celkových bytostí lidí, to znamená světelné evoluci jejich i celé Planety.

 

Příčiny problémů se zdravím se hledaly jinde, než kde skutečně byly

Při pohledu do minulosti na Zemi těžko najít období nebo i část světa, kdy a kde by bylo při léčení tělesných a psychických neduhů důsledně postupováno přirozeným způsobem. To je průvodní jev setrvalého duchovního úpadku.

 

Příčiny problémů se zdravím se tak často hledaly jinde, než kde skutečně byly. Používala se magie, otevřeně nebo skrytě. Později šlo čím dál tím více o násilné chirurgické zákroky a uměle vyrobené chemické látky. Zkrátka něco, co by fungovalo pokud možno hned, viditelně, pro nemocného bezpracně a pro lékaře za dobrou odměnu.

 

Medicína si hýčká své klienty

Jak se dnes stále hlasitěji ozývá, medicína si hýčká klienta, kterým je nemocný člověk. Přirozeně nemá zájem na tom, aby bylo na světě co nejvíce zdravých lidí, kteří by si navíc v případě potřeby dokázali pomoci sami. A také je všeobecně známé to, že nejlepším klientem je člověk, který užívá po co nejdelší dobu léky na takzvané chronické choroby. Logicky těžko u takového zdravotnického systému hledat spásu a efektivní, dlouhodobě účinná řešení!

Zdraví je přirozený stav člověka, jehož bytost se nachází v harmonii

Zdraví je přirozený stav člověka, když jsou následující složky čisté a harmonické: jeho duchovní a fyzické tělo, prostředí, v němž žije, jeho práce a jeho vztahy k lidem, Přírodě i sám k sobě. Pokud tomu tak není, je logické, že vzniklé negativní energie a hmotné vlivy narušují tkáně v těle a procesy v nich a začnou různé problémy. Navíc jsou zdravotní neduhy i výchovným prostředkem, který karmická instituce využívá k výchově člověka. Co jí zbývá, když jemné náznaky nepomáhají….

 

Příroda poskytuje lidem možnosti ke znovuobnovení zdraví

K znovuobnovení rovnováhy a čistoty čistá Příroda lidem poskytuje: vzduch, světlo a teplo, optimální potraviny, vodu, harmonickou energii, a to prostřednictvím svých jednotlivých součástí, jako jsou stromy, lesy, půda, vodní plochy a toky, skály, hory atd.  Dokonce nabízí i vyloženě léčivé byliny a stromy. Navrch k tomu i silná energetická místa na Planetě, kde je vyzařování zemské energie nebo přijímání vesmírné energie obzvláště silné.

 

A aby byla péče a pomoc kompletní, jsou k dispozici i veškeré potřebné informace pro toho, kdo je ochoten jim naslouchat a vyladí se tak, aby byl schopen je zachytit a správně tlumočit a pochopit. Prostřednictvím duchovní komunikace s různými přírodními bytostmi a duchovními sférami. Dalším přídavným stupněm jsou inteligentní energie se specifickým léčebným účinkem, na které se může člověk vyladit a požádat o jejich pomoc.

 

Platí přitom přímá úměrnost – čím čistší a silnější je Příroda, tím lépe dokáže člověku pomoci. Ovšem zaslepené lidstvo na planetě Zemi Přírodu neustále oslabuje a podřezává si tak pod sebou větev.
 

Přírodní prostředky jsou k dispozici zdarma, ale medicína přece potřebuje vydělávat

Tohle vše tu máte k dispozici. Kolik z toho využívá běžně a seriózně dnešní moderní medicína? A kolik by z toho opravdu chtěla masivně využívat, doporučovat to, když to znamená snížení jejího finančního zisku? Drahé přístroje, procedury, výzkumy, testy, léky, hospitalizace, to vše by začalo rapidně ubývat a někdo by na tom značně finančně tratil…

Přírodní prostředky jsou Planetou poskytovány zdarma a každý k nim má volný přístup. Dnes je to složitější, protože většina civilizace žije ve městech odtržených od čistého přirozeného prostředí, ovšem stále jde vlastně o svépomoc a samoléčbu.

 

Každý je potenciálně schopen si toto vše sám obstarat a zařídit, prostřednictvím vlastního duchovního a hmotného vyladění, důsledné práce na sobě. A tak to bylo také původně myšleno. Ovšem, vyžaduje to kreativitu a výraznou osobní investici a nasazení! A to chce čas, motivaci, trpělivost, píli…

 

Využití pomoci Přírody je vždy jediným skutečným východiskem

Postarat se sám důslednou prací na sobě za pomoci Přírody o své zdraví - to není utopie, to je nakonec vždycky jediné skutečné východisko. Čím dříve si to člověk uvědomí, tím lépe pro něj. Ušetří si tím spoustu omylů a zbytečného utrpení. I když se člověku podařilo v rámci jednoho života přebít všechny karmické náznaky zdravotního druhu prostřednictvím nečistých zkratek, praktik typu magie, skrytých energetických úpisů Temným silám apod., vrátilo se mu to i s úroky v dalších životech!

 

Cílem nově budovaného karmického systému je tuto prodlevu mezi příčinou a důsledkem jednání zkrátit na co nejkratší interval tak, aby:

● lidé nepodléhali iluzi, že jsou umělé zkratky výhodnější než práce na sobě,

● na tomto stavu nemohly energeticky parazitovat temné bytosti a Temné síly,

● lidé měli šanci si jasně propojit příčinu s následkem, chápat tu spojitost, její zákonitost a užitečnost,

● lidé měli lepší možnost obnovit si své přirozené světelné instinkty a intuice, které se Temné síly snažily zcela vytěsnit,

● šance duchovního probuzení, stabilního světelného duchovního vzestupu a světelné evoluce jednotlivců a celé Planety vzrůstala.“


Karmě se nelze vyhnout, lidé by se však měli obávat „divokého“ karmického čištění

MM: Ještě bych chtěla poprosit o komentář k výroku, který často slýchám. Jakmile se lidé zapadlí ještě do čistě hmotného nazírání na svět doslechnou o nepříjemných doprovodných jevech hloubkového karmického čištění, zhodnotí celou karmickou očistu (a tím vlastně, aniž by to tušili, i duchovní vzestup ve Světle) slovy: „Tak to teda není o co stát!“A bláhově si oddechnou, že něčím takovým procházet nemusejí. Protože netuší, že se tomu vyhnout nemohou. Že jejich situace v sobě má nepoměrně větší prvek nestability a nejistoty a jednoho dne budou muset převzít plnou zodpovědnost za svoji minulost.


Sféra prvotního zdraví: „To je samozřejmě otázka duchovního nadhledu, schopnosti dívat se na věci optikou duchovního pozadí světa, kde se nacházejí příčiny jevů ve hmotě. A zároveň umět posuzovat záležitosti z dlouhodobého hlediska, z pohledu principů fungování karmy. Pak je jasné, že takový výrok je k situaci vědomého karmického čištění naprosto chybně přiřazený.

 

Naopak by takovými slovy vyjadřujícími nepříznivý postoj mělo být označeno „divoké“ karmické čištění. To znamená situace, kdy se karmická vrstva nebo dokonce celá nádrž vylije a její negativní energetický obsah způsobí na duchovní, psychické i hmotné úrovni člověka pohromu, mnohem obtížněji odstranitelnou. Jejíž důvody zúčastnění nechápou, nevědí, jak si s ní poradit, tápou v chaosu a bolesti. Jak to vídáte dnes a denně všude kolem sebe. Tento princip platí nejen pro individuální osoby, ale také například pro celé národy či oblasti na Planetě.

 

Nepříznivé následky, otisky negativních postojů a činů z minulosti, které nebyly plně pochopeny, napraveny a odpracovány se ukládají v energetické podobě do karmických vrstev v duchovních tělech a obalech bytostí a prostředí. Jednoho dne přijde čas pro každou z nich přihlásit se o zpracování.


Je nepochybně výhodnější zpracovat své karmické vrstvy dobrovolně a vědomě

Je nepochybně výhodnější zpracovat své karmické vrstvy dobrovolně a vědomě, řízeným procesem pod kontrolou karmické instituce. Dříve, než se nekontrolovaně provalí na povrch a způsobí destrukci. Neboli než přivodí karmický následek, přitáhnou k sobě z okolí podobné negativní energie, nepříznivě rozhodí životní situace a vztahy, poškodí nebo zlikvidují tkáně těla, oblast Planety apod.

 

Oproti tomu nepříjemné doprovodné příznaky během řízené vědomé karmické očisty té samé karmické vrstvy jsou mnohem slabší a trvají výrazně kratší dobu.

 

Pokud panují v prostředí čisté světelné duchovní poměry, lze zajistit, aby duchovní vzestup ve Světle měl přirozeně přednost před utrpením a chaosem. Ale pouze do té míry, aby nedocházelo ke zbytečnému blokování potřebné rychlosti dalšího čištění a vzestupu.

 

U lidí, kteří včas hloubkově pochopí, v čem spočívaly (a obvykle ještě spočívají) jejich konkrétní vadné postoje a dobrovolně bez lítosti se vzdávají nežádoucí duchovní výbavy, vztahů a vzorců chování, padá důvod procházet si dalšími výchovnými situacemi testujícími daný postoj.

Je přirozené, že hloubkové čištění bude člověka „bolet“

„Čištění“ znamená ze své podstaty odstraňování nánosů špíny, vad, nepřirozených součástí, deformací apod. V duchovní oblasti to představuje levotočivé temné energie, stagnující energie, zbytky magie. Výbavu, metody a vazby, které (již) nejsou pro světelnou evoluci přínosné, etické. A také předsudky a zlozvyky, temné vzorce chování.

 

Je logické, že takový proces musí bolet, zvlášť když jde do hloubky, ke skutečným příčinám problémů. Do oblastí, kde je za věky prožitých existencí těsně propleteno to původní světelné s temnými deformacemi a nánosy. Je to již vrostlé do sebe a těžko oddělitelné. A dokud nenastanou vhodné podmínky, i těžko rozpoznatelné jedno od druhého.

 

Jak se říká: „Co si člověk nadrobil, to si musí sníst.“ Otázkou není jestli, ale pouze kdy. Kam by jinak svět dospěl?

 

ČÍM EFEKTIVNĚJI BUDE FUNGOVAT NOVÝ KARMICKÝ SYSTÉM, TÍM RYCHLEJI A JASNĚJI BUDE KARMICKÁ ODEZVA PŘICHÁZET. HLÁSIT SE O POZORNOST, VYŽADOVAT ŘEŠENÍ. SKUTEČNÁ ŘEŠENÍ, NE UHLAZENÍ POVRCHU A ZAMETENÍ PROBLÉMŮ NA CHVÍLI POD KOBEREC.“

© Marie Mejdrová, únor 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 193
  • 17
  • 18
  • 15
  • 24

Celkový počet hlasů: 267