Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC IV | Základní chyby Ježíšových učedníků a jejich následky

Základní chyby Ježíšových učedníků a jejich následky

Marie Mejdrová Vloženo 15.3.2012
Marie Mejdrová

Duchovní komunikace z 31.3. - 1.4.2008

Ježíš nedostal šanci splnit svůj skutečný světelný úkol

MM: Spojené Síly Světla, prosím o bližší informace k tomu POCITU VINY, který se mi včera obnažil, ŽE MÁM, JAKO JEDEN Z APOŠTOLŮ, PODÍL NA UKŘIŽOVÁNÍ JEŽÍŠE. (V karmickém čištění  30.3.2008 situace, kdy je moje vnitřní duchovní Já v depresi, užírá se pocitem viny, že jsem přispěla k ukřižování Ježíše.)   (Duchovní komunikace z 31.3. – 1.4.2008)
 

Sféra vedoucí vývoj: „Tohle je vlastně pocit, který vnucuje církev všem křesťanům - že kvůli jejich hříchům a dědičnému hříchu byl Ježíš ukřižován. Že sami se z toho vyčistit nejsou schopni, tu možnost oficiální křesťanská nauka nepřipouští. Místo toho operuje s milostí, s nekonečným milosrdenstvím Boha. A tak jedinou možností navrátit se k Bohu-Otci, navázat s ním opět spojení, byl podle církve geniální Stvořitelův plán nechat svého jediného syna sejmout hříchy celého lidstva prostřednictvím jeho smrti.

Sám Ježíš v Bibli říká, že plán je daný a musí se podle něho postupovat. Ani on samotný ho nemá právo změnit, protože by postupoval proti vůli Otce a znamenalo by to nesplnění jeho úkolu. Zvlášť během posledních dnů před ukřižováním to říká se smutkem, těžkým srdcem a obavami. Šel v podstatě jako ovce na smrt.

 

Síly, které tu misi naplánovaly, ve hmotě na různých úrovních vedly a po jeho smrti dokonaly spojenými silami dílo zkázy, nedaly Ježíšovi šanci splnit jeho skutečný světelný úkol. To znamená přinesení a poklidné šíření velice vysokých čistých světelných energií a nového duchovního směru vycházejícího z vyšší pravdy a vyšší etiky.

 

Jak víte, lidské Duchovní hierarchie, andělé Dhyané a především Vesmírní lidé, kteří rozplánovali fáze této akce a připravili pro ni veškeré duchovní a hmotné podmínky, se dopustili řady hrubých chyb. Ty chyby byly tak závažné, že již nebylo možné, aby samotní účastníci mise ve hmotě dokázali odvrátit tragický konec Ježíše. A už vůbec neměli šanci plně zajistit, aby se na učení nenavázaly žádné Temné síly. Což jim samozřejmě neubírá na zodpovědnosti za vlastní chyby, kterých se dopustili.“

Učedníci Ježíše byli vedeni k nepřirozenému způsobu života mimo své rodiny

MM: Jaké byly ty základní chyby, kterých se první Ježíšovi učedníci dopustili?

 

Sféra vedoucí vývoj: „Nechat se slepě vést, nepoužívat dostatečně vlastní intuici ani zdravý rozum, ať jsou okolnosti jakékoli. Je ovšem pravda, že učedníci začínali svoje dráhy křesťanů mentálně ovlivněni od Sil Světla. Mělo tím být zajištěno, aby Ježíše okamžitě a bez podmínek následovali. Aby přitom nechali za sebou svoje domovy, veškerou hmotnou výbavu a prostředky obživy a i členy rodiny, pokud ti se také nepřipojili k putující Ježíšově družině. Toto mentální ovlivnění ovšem znamená manipulaci, nepřirozený postup, nečisté a neetické praktiky, které převzaly Síly Světla od Temných.

 

Výsledek byl takový, že někteří učedníci, živitelé rodin, opustili svoje partnery a děti. Řídili se přitom příkladem Ježíše, který byl v tomto směru podobně vychýlen do bezvýhradné podřízenosti vůči vedení z duchovního pozadí světa (o němž netušil, že nebylo patřičně čisté).  A do nepochopení významu partnerských vztahů a hmotného zázemí, hmoty vůbec.

Touha učedníků po uznání, respektu a vyniknutí

Pak už tady hrála roli řevnivost mezi učedníky. Touha přesvědčit druhé, aby přestoupili na křesťanství, někdy za každou cenu. Touha stát se uznávaným a respektovaným v komunitě prvních křesťanů. Tím se obnažily jejich skryté temné stránky a propojily se s  děsivým karmickým dědictvím, které v sobě nosili. Napomohlo k tomu výrazným způsobem používání magie, kterou jim propůjčil Ježíš a přestupky, kterých se v důsledku toho dopouštěli.  A také působení čistých Ježíšových energií, které kolem sebe vyzařoval.

Také učedníci byli připraveni dobrovolně přijmout mučednickou smrt

Po ukřižování to už byl rychlý nástup Černých Bratrů, kteří dorazili násilím každého, kdo s nimi nechtěl jít dobrovolně. Na všechny v Ježíšově družině měli k dispozici účinné páky, když ne z oné existence, tak z minulosti.

 

Ježíšovi učedníci měli v sobě obrovskou touhu předávat dál, co Ježíš na Zem přinesl. Jednak se s tím úkolem narodili, jednak byli za tímto účelem ještě ovlivněni od Sil Světla. Po Ježíšově smrti je ten úkol tížil ještě naléhavěji – teď to bylo jen na nich, jestli to dokážou. Nechtěli dopustit, aby smrt jejich pána a učitele byla zbytečná, nedoceněná, aby upadla v zapomenutí.

 

A tak všechno podřídili cíli šířit učení, vybudovat silnou církev a nepopřít svou víru. Ani za cenu vlastní mučednické smrti, ve které jim byl sám Ježíš příkladem. Když pokorně přijal smrt Ježíš, který byl jejich vzorem, musejí být oni připraveni udělat totéž. S touhle myšlenkou byli potom jeden po druhém pronásledováni, vězněni, mučeni, popravováni, ukřižováni, upalováni. A církev toto jejich „hrdinství“ dodnes oslavuje.

 

Místo, aby se soustředili úzkostlivě na vlastní čistotu, obezřetnost, harmonizaci, (tedy skutečný světelný vzestup, od kterého se odvíjí vše ostatní), budovali za jakoukoli cenu církev.

 

Církev budovaná z Ježíšova odkazu se stala obrovsky silnou a mocnou organizací čerpající svoji temnou sílu ze všech lží, kamufláží, obětí, mučení, manipulací, vychýleností a skrytých úpisů, které stály nejen u jejího zrodu, ale provázely i celou její další existenci. Dodnes to nebere konce.

Skrytá ovládací síla křesťanských dogmat a církevní mašinérie trvá dodnes

Naprosto nepravdivá základní dogmata, Černé Bratrstvo, církevní magie a temné systémy spojené s Vesmírnými lidmi v pozadí dodávaly křesťanství a Vatikánu obrovskou sílu.

I když ve hmotě v některých státech církev jakoby skomírá na úbytě, její mocenské páky a hmotné prostředky mají stále ještě velký vliv. Nejde zdaleka jen o Vatikán a katolíky, vzpomeňme třeba jen na některé vychýlené sekty a větve protestantů, které mají v největší světové velmoci, USA, v rukou velkou politickou a ekonomickou moc.

 

Skrytá ovládací síla křesťanských dogmat a rituálů a navázaných temných energií v duchovním pozadí planety Země je ještě mnohem rozšířenější a mocnější. A protože je toto skryté ovládání napojené na to, co je dosud pod hlavičkou duchovní cesty nejběžněji prezentováno, křesťanská víra chytí právě i ty lidi na Zemi, kteří se neženou za bohatstvím a mocí, ale jejichž největší motivací je poznat pravdu a vnitřně se čistit.

 

Jenže když už je nedožene zatemněné křesťanství nebo se narodí v části světa, kde křesťanství není tak rozšířeno, dostanou je obvykle temné systémy za jinými náboženstvími a duchovními hnutími.

Prostě Temné síly to mají všestranné pojištěné, mají políčeno na každý druh tužeb, zájmů a preferencí lidí. Líčí pasti jak na lidi zapadlé do hmoty, tak i na lidi s různými duchovními aspiracemi, s duchovním vnímáním, duchovně probuzené.“


 

© Marie Mejdrová, březen 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 171
  • 16
  • 15
  • 14
  • 26

Celkový počet hlasů: 242