Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC III | Slunovrat přináší sílu ukončit staré a otevřít nové

Slunovrat přináší sílu ukončit staré a otevřít nové

Petra Nováková Vloženo 1.1.2012
Petra Nováková

Duchovní komunikace z prosince 2011

Energie slunovratu usnadňují odhození starého a přijmutí nového ve vývoji

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace k momentální situaci, co teď probíhá. Děkuji. Jaké informace můžeme dostat k letošnímu Slunovratu? (Duchovní komunikace z 23.12.2011)

 

Sféra prvotního Světla: „Letošní Slunovrat je obzvlášť silný. Jeho energie umožňují lidem na NDC zbavit se těch nejsilnějších bloků, slabin, které uvnitř sebe mají a toto břemeno si nesou stále s sebou. Přišel čas uvolnit i tyto nejsilnější zátěže, aby bytost mohla energeticky stoupat vzhůru a byla otevřena všemu, co příští rok, rok 2012 přinese.

 

A tento následující rok bude z hlediska vývoje zlomový. Ano, to se dá říci do určité míry o každém roce. Ale tento bude zlomový, co se týká jak vývoje lidstva, tak i toho osobního vývoje.

Zároveň se v tomto období Slunovratu nejvíce řeší nevyladěné vztahy - s bytostmi, které jsou v nejbližším okolí každého člověka na NDC. Protože mezilidské vztahy, to je jedno z hlavních problematických míst veškerých karmických vazeb. Vždy jde o vazby, pouta k někomu. To vás nejvíce drtí, stahuje.

Proto vyladěné vztahy naznačují i vyladěné karmické situace. Mít vyladěné vztahy však neznamená každému padnout do náruče. To rozhodně ne. Znamená to vyvážit všechny vztahy tak, aby nikde nebyla manipulace ani ovládání. Ale neutrál. Každá bytost aby měla svůj prostor. A ten váš, bytostí na NDC, aby byl z hlediska vašeho postoje a přístupu v pořádku.

Konec kalendářního roku doprovázený slunovratem je silným momentem ve vývoji každého

Zároveň dostávají v tomto období mimořádné šance i další bytosti, které jsou schopné využít příležitost. Pokud však nejsou připravené, vše projde mezi prsty a příležitost se rozplyne. Slunovrat vždy znamená příchod nových energií, které fungují jako startovací impulz, vlévají nový život do žil. Umožňují ukončit staré a otevřít nové. Protože na každý konec, aby mohl být uzavřen, stejně tak na každý začátek, aby se mohl otevřít, je nutný určitý spouštěcí impulz. Energie navíc. Bez této dodatečné energie záležitosti vyústí do ztracena, nic nejde ani pořádně uzavřít a nové také stále nepřichází.

 

Proto je konec roku, který je doprovázen Slunovratem, velmi silným momentem ve vývoji každé bytosti. A to z pohledu možnosti ukončit staré a otevřít nové. Přitom nejde jen o hledisko uzavírání hmotných záležitostí. Prvotní je sledování hlediska duchovního, které má na hmotu ten nejsilnější vliv. Druhá věc je, že změna duchovní potřebuje být doprovázena i změnou hmotnou, aby mohla proběhnout zcela. Změnou hmotných postojů a návyků, starých zažitých a již nesprávných přesvědčení.

 

Někdy je bolestné projít takovýmto procesem oddělení starého se vším všudy na všech úrovních bytosti. Ale mnohdy jedině tak může přijít změna, která přinese to nové.

Je důležité umět si vážit příležitosti, která přichází a uvědomovat si hodnotu, kterou to pro vás v danou chvíli má. Stejně tak je však důležité umět situaci ve správný okamžik ohodnotit, nelpět na starém, již přežitém a se stejnou vděčností přijmout to, co nově přichází. Stále se vše mění, stále je vše v pohybu. Nelze zůstat zakonzervován na stejném místě. To vám bere možnost vývoje.

 

Slunovrat přináší sílu odhodit to staré a otevřít se novému. Každý očistný proces je pro bytost do určité míry náročný. Ale neuvěřitelně prospěšný. Doslova nutný. Jen vy rozhodujete o tom, jak rychle půjde váš vývoj vpřed. Svým přístupem. Přechod od starého roku k tomu novému vám to přirozeně umožňuje. V tomto období je to lehčí. Protože energie vám v tom pomohou. Pak už to musíte zvládat bez pomoci. Anebo pouze s částečnou, kterou vám energie mohou poskytnout. Teď však jsou pro tyto účely nejsilnější.


Právě nedostatek důvěry často brání člověku udělat rozhodující krok

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace, co je teď v poslední fázi roku důležité vědět. Děkuji.  (Duchovní komunikace z 27.12.2011)

 

Sféra prvotního Světla: „Pro každou bytost se teď otevírají možnosti k dočištění velmi podstatných věcí, které přímo ovlivňují její vývoj. Energie jsou teď silné. A všichni máte teď ty nejlepší příležitosti. Všechny energie, které jsou k dispozici, proudí ve zvýšené míře k vám do hmoty. Kdo jich dokáže využít, má opět možnost jako každý rok se velmi posunout a zbavit se podstatné zátěže ze své vlastní minulosti.

Mnohdy jde o věci, které jsou ukotveny ve hmotě, v postojích, v chování, v tendencích, v prožívání bytosti a je proto velmi obtížné je ze sebe dostat. Čisté sféry vám ukazují cestu. Někdy není lehké ji následovat. Teprve po jejím projití zjistíte, jak byla důležitá, potřebná. Kolik jste se toho během této cesty naučili. A nejvíce vás vždy překvapí výsledek, ke kterému vás dovedla, který byste si nedokázali představit, a který mnohonásobně předčí vaše nejoptimističtější představy.

 

Důvěra, kterou ve světelné sféry vkládáte při následování impulzů, ta se vám mnohokrát vrátí. A dovede vás k novým netušeným obzorům. Někdy právě důvěra je to nejtěžší. To, co člověku chybí, aby udělal rozhodující krok. Propásnuté příležitosti se však vrátit nedají.

Nelze kalkulovat s tím, že přijde nová, ještě lepší příležitost

Možná přijdou nové příležitosti. Ale kdy a za jakých podmínek, to se nedá předvídat. Je proto důležité brát každou příležitost jako dar. Každý dar člověk dostává jen jednou. Přijdou třeba další, jiné. Ten samý však už se nevrátí. A každý takový dar může změnit radikálně váš život.

 

Vše je ve vašem přístupu. Každý konec roku znamená důkladný úklid. A pokud ho bytost uvnitř sebe provede důkladně, pak může začít nový rok s čistým štítem, s náskokem. Pokud však nevyužije energie a úklid ošidí, pak i následující rok se bude zabývat stále těmi stejnými věcmi.

 

To nové může přijít ve chvíli, kdy je pro něj, pro to, místo. Nové nelze vršit na staré. Nejprve musí to staré pryč. To znáte i ze hmoty. Proč by to mělo v duchovním pozadí fungovat jinak?


Důležité je reagovat na přicházející impulzy včas

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace, co je důležité vědět a co představuje obrázek dvou spojených labutí, jak ho mám nazvat? Děkuji. (Duchovní komunikace z 28.12.2011)

 

Sféra harmonického Ticha: „Úspěšně pokračuje řešení očisty vás všech. Využíváte přicházejících energií naplno, což vám umožňuje velké osobní posuny. Učíte se okamžitě reagovat na impulzy, tak, aby žádný nezůstal nepovšimnut. Protože některé impulzy, pokud je nezachytíte hned a nedostaví se okamžitá vaše reakce, odezva, už nelze využít. Časový prostor umožňující jejich využití může trvat jen pár minut. K očistě dále není potřeba se vyjadřovat.“

Na postupném vylaďování polarit je potřeba vědomě pracovat

Sféra harmonického Ticha: „Teď ke tvému novému obrázku. Jeho energie jsou mimořádně čisté. Již tušíš, co má zobrazovat, v čem má napomáhat. Umožňuje na duchovní rovině vyladit vzájemné polarity.“

                                      

Vysvětlující poznámka JN: Polarity jsou protikladné vlastnosti, které je potřeba během vývoje vyladit do dokonalé vzájemné rovnováhy. Doslova se dostat do středu mezi oběma protiklady. Například mezi přílišnou podřídivostí - snahou činit vše pro druhé na úkor sebe a egoismem - tedy naopak úsilím konat vše pro sebe na úkor druhých.

 

Sféra harmonického Ticha: „Na hmotném vyladění samozřejmě musí bytost vědomě pracovat. Energie tohoto obrazu vás však správně povedou, aby vyladění mohlo probíhat snáze. Energie ukážou jak, aby vyladění a práce na něm byly co nejúčinnější. Obrázek vyjadřuje určitý odstup. A není to náhodné. Tento obraz nemá hřát u srdce, naopak vám má pomoci udržet si odstup, nadhled vůči svým polaritám, které je potřeba vyladit.

 

Protože pokud jednu či druhou vyhrocenou polaritu příliš citově prožíváte, nelze vyladění provést. Je nutné se oprostit od vyhroceného citového prožitku. Protože teprve pak můžete přijmout fakt, že je co vylaďovat, že váš postoj není správný. Teprve pak můžete vnímat, kde přesně ubrat a kde naopak přidat.

 

Obraz pomáhá postavit nejprve tyto polarity do vzájemného protikladu, oddělit je, vyladit a poté opět spojit do vyladěného, propojeného celku. Tohle je obraz pracovní. Nemá konejšit, uspávat. Má řešit a vést vás k práci na sobě. Proto jeho energie působí vzdáleně, neosobně, možná i nadřazeně. Mají vám navodit správný „pracovní“ stav, ve kterém jste schopni se na sebe podívat kriticky a úspěšně tak pracovat na vyladění svých polarit. Každý úkol potřebuje ke svému zpracování jiný typ energií, aby čištění bylo podporováno, nikoli blokováno. Nazvi jej Rovnováha.“


Poznámka: Další energeticky působící obrázky Petry Novákové a Ivany Zámečníkové jsou umístěny na webových stránkách www.energiezobrazu.webnode.cz .

© Petra Nováková, leden 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 143
  • 20
  • 16
  • 17
  • 23

Celkový počet hlasů: 219