Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články IV: 50 - 59 | 50C. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista III

50C. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista III

Marie Mejdrová Vloženo 10.3.2012
Marie Mejdrová

Další informace o minulosti Ježíše, které se odkryly v roce 2011 při pobytu ve Španělsku. Duplikát temné části bytosti Ježíše v karmických vrstvách. Z karmických vrstev se vynořují zachované otisky částí duchovní bytosti Ježíše. I konečná fyzická smrt Ježíše byla neoficiální, tajná, skrytá světu. Zážitek z Madridu – setkání s neznámým člověkem, který věděl, co hledám. Proč je důležité zveřejnit kompletní informace o životě Ježíše? Pochopení a očištění období mise Ježíše je klíčové k rozmotání zauzlovaného vývoje v posledních 2000 letech. Ukřižování bylo pro Ježíše definitivním bodem zvratu. Ježíšova očista při pobytu na poušti. Úloha a postavení temného průvodce Ježíše. Další karmické čištění - Vesmírní lidé a mise Ježíše. Vesmírná manipulace na úrovni civilizací a planet má obrovské karmické dopady. Mnohonásobné vrstvy ovládání z doby života Ježíše překonávají veškeré očekávání.

Další informace o minulosti Ježíše, které se odkryly v roce 2011

Na přelomu května a června 2011 jsem byla na poznávacím zájezdu Španělsko, Gibraltar, Lyon. Aniž by přitom bylo cokoliv vědomě naplánováno, dostala jsem se přitom i na místa nebo do oblastí, kde zřejmě pobýval Ježíš v dalším svém životě po ukřižování. A to byly impulsy k odstartování postupného uvolňování karmických vrstev s otisky částí bytosti Ježíše Krista. Z těchto karmických vrstev jsme se dozvěděli další detaily historie Ježíšova života.

Zároveň je tento článek i názorným příkladem vrstev z karmické očisty jednoho z učedníků Ježíše. Celá řada lidí, kteří jdou nebo šli po NDC, patřila tenkrát k bytostem, které byly součástí Ježíšovy mise. Ve hmotě i v nehmotné podobě. Což umožnilo získat postupně v průběhu let spoustu poznatků z jejich hloubkové karmické očisty. A také čistit nepříznivé následky toho, co se tenkrát přihodilo. Máme proto přirozeně právo mluvit o tom, co jsme na vlastní kůži zažili. Nejen to, je to logicky i náš karmický úkol. Podle principů vesmírných zákonů: dobrat se vyšší pravdy a pochopit ji – snaha o nápravu chyb – očista, karmické vyvázání.
 

Duplikát temné bytosti Ježíše v karmických vrstvách

MM: Centrální Karmo, prosím o bližší informaci o čištění 28.5.2011: Vnímám na sobě obnažené karmické vrstvy. Na zádech mám otisk temné části jiného člověka, tedy temný klon. Obsahuje 99 % temné energie. A k mému překvapení šlo o otisk bytosti Ježíše z doby, kdy již fungoval jako černý mág. A on sám byl ovládán nehmotnou temnou zrůdou, kterou měl na zádech. Byla jsem tehdy jedním z Ježíšových učedníků – apoštolem Janem Evangelistou. (Duchovní komunikace z 28. – 29.5.2011)

Centrální Karma: „Tak tohle je jedna z nejabsurdnějších situací, která v historii nastala. I když to zní tak senzačně pouze z pohledu toho, co se dodnes o Ježíšovi všeobecně hlásá. Když se na to podíváme z hlediska dalších informací, které už o době Ježíše z čištění máme, pak se vlastně jen logicky uzavírá temný kruh.

Ježíš byl jako světelná bytost velice čistý a nikoho neovládal, ani vědomě ani podvědomě. Nebyl dvojaký na rozdíl od některých dnes veřejně působících duchovních učitelů. Jeho synonymem byla upřímnost. (Nemohl sice vždy říct učedníkům, veřejnosti vše, co věděl a cítil, ale to je jiná věc. To patří k moudrosti duchovního učitele.)

Hned poté, jak se Ježíš dostal do rukou skupiny černých mágů, zárodečné buňky Černého bratrstva, byl kompletně ovládnut. Nenechal na sebe sice jejich magii působit dobrovolně, použili na něj v bezbranném předsmrtném stavu bez jeho vědomí magický lektvar. Ale z toho by bylo ještě možné se očistit. Problémem bylo to, že sám magii předtím používal, i když tzv. bílou.

 

Nejvyšší bílá magie logicky přitahuje nejdokonalejší temné síly

A protože jeho bílá magie byla nejvyšší na tomhle světě, on byl na základě zákona přitažlivosti podobného a karmy později ovládnut tou nejsilnější černou magií, která v tu chvíli na Zemi byla. Přitáhl její pozornost k sobě a nebyl schopen se jí ubránit ani se z jejího vlivu vyčistit. Dokonce už nebyl ani schopen ji jasně rozpoznat, pochopit oč se jedná a co se s ním děje. Takové je nebezpečí magie. Jak se říká, s čím kdo zachází, tím také schází. Samozřejmě v případě Ježíše je potřeba říci, že tuhle časovanou bombu na něj naložily lidské Duchovní hierarchie.

Obdobná chybná taktika a kalkulace byla ovšem použita i u dalších bytostí, které byly předurčeny stát se duchovními mistry ve hmotě. Rozdíl spočíval v tom, že (už) nebyly tak čisté jako Ježíš, neměly propůjčenou tak vysokou magii a celá situace kolem nich nebyla tak vyhrocená. Nebyla tak dlouhodobě připravovaná různými stranami. A neproběhlo tam ani tolik kamufláží. A samozřejmě svoji roli hrálo také umístění mise a její načasování. Společenské, politické a duchovní podmínky daného místa a doby. Plus celkově stupeň rozvoje Temných sil a úpadku sil Světla.

 

MM: Jak to bylo s tím klonem?

Centrální Karma: „Z logiky věci vyplývá, že jakmile začal Ježíš pracovat ve prospěch Temných sil jako černý mág, jeho bytost měla na nevědomé úrovni tendence a touhy ovládat svoje bývalé kolegy, učedníky, z období před ukřižováním. Ty, kteří se dosud snažili vést vývoj směrem, který původně Ježíš zamýšlel. A činili to alespoň na vědomé úrovni, protože na té nevědomé byli již také všichni ovládáni Temnými.

Ježíš znal důvěrně energie a slabosti svých učedníků, mohl se tak do nich dostat ještě lépe a hlouběji než jiní Temní. Byla to i otázka prestiže a vnitřního puzení Ježíše jako zcela zmanipulovaného člověka. Ovládal tak více z bývalých přátel, i když s naprostou většinou z nich už se fyzicky ve hmotě nepotkal. Byl přitom kompletně ovládán, jako sluha v rukou oné skupiny černých mágů, zástupců ve hmotě to nejtemnější skryté síly, která v té době existovala. Všechny takovéto úkoly plnil na zcela nevědomé úrovni.“
 

Z karmických vrstev se vynořují zachované otisky částí duchovní bytosti Ježíše

Centrální Karmo, prosím o informace k mému karmickému čištění z posledních tří dnů, kdy jsem vždy měla obnažené nové karmické vrstvy z  minulosti:

29.5.: Na zádech temný klon Ježíše – otisk nejtemnější části astrálního ducha Ježíše po konečné smrti, obsahuje 98 % temné energie. Jde o část bytosti s nejvyšší božskou magií, která byla navíc zneužita proti straně Světla. Proto tak temná. Máme z něho získat všechny potřebné informace, očistit, uklidit, ochránit, na další detaily se zeptat v komunikaci. (V noci jsem se bez důvodu vzbudila a vnímala velkou úzkost, pocit ohrožení. Za chvíli jsem pochopila, že se mi právě obnažily další karmické vrstvy, kde mě něco silně temného ohrožovalo.)

30.5.: Na zádech otisk zatemněné části bytosti Ježíše uvolněný během ukřižování (obsahující 70 % temné energie). Důvodem uvolnění a přechodu těchto otisků byla zřejmě snaha uchovat co nejvíce informací o jeho bytosti, kdyby během ukřižování došlo k jakékoliv zásadní nevratné destrukci jeho bytosti.

31.5.: Na zádech otisk další části bytosti Ježíše, tentokrát jeho světelné části (obsahující pouze 7 % temné energie) uvolněný v další fázi ukřižování.

(Duchovní komunikace z 31.5.2011).
 

Centrální Karma: „Tyto karmické vrstvy jsou pochopitelně trochu šokem. A to nejen pro vás dole ve hmotě. Evidentně se zde začíná ukazovat a potvrzovat ještě další linie Ježíšovy existence. Ta nejskrytější. Byla pečlivě ukrytá a velice hluboko zapadlá, proto byl k jejímu odkrytí potřebný vnější impuls. V podobě fyzického kontaktu s místy, kde se Ježíš pohyboval v době svého dalšího života po ukřižování, která je dnešní oficiální historii neznámá. A zároveň z období, kdy se již zatemnil. Tato část jeho života byla skrytá nejen z hlediska hmotného, ale i duchovního. Přispěl k tomu fakt, že nikdo neměl zájem na tom, aby se o tom vědělo:

Strana Světla v podobě lidských Duchovních hierarchií prodávala svoji verzi o vykoupení hříchů lidstva smrtí Ježíše na kříži. Vzkříšení a vzestup jeho těla k Bohu Otci. Z toho byla vytvořena jedna ze základních tezí křesťanského náboženství.

A temná strana taky potřebovala, aby tohle náboženství fungovalo. Vždyť díky ovládnutí tohoto náboženství získávala tolik bytostí jako sluhy a zdroje energie. Navíc tyto ovládnuté bytosti udržovala prostřednictvím křesťanství v zaslepeném, podřízeném postoji, kdy dobrovolně tuto svoji pozici plně akceptují a na více neaspirují.

Dalším důvodem je, že až donedávna by si s takovými skutečnostmi, které se teď objevily, nikdo nedokázal úspěšně poradit, energeticky je zpracovat, důkladně a trvale ošetřit.“
 

Další otisk části Ježíše z doby těsně po ukřižování

Centrální Karmo, prosím o informace k dnešnímu čištění: Další obnažené karmické vrstvy, čištění z  minulosti, žádný útok v přítomném čase. Na zádech opět další otisk části bytosti Ježíše, obsahuje 2 % temných energií. Zdrojem otisku se stala bytost Ježíše uložená ve skalním hrobě. Všechno to proběhlo záměrně jako příprava na budoucnost, na případnou budoucí záchranu a kompletní rekonstrukci jeho bytosti. (Duchovní komunikace z 1. 6. 2011).

Centrální Karma: „Už z toho, že tyto části uvízly pouze na tehdejším Janovi Evangelistovi a vylouply se až teď, v této situaci a době, naznačuje, že šlo o záměr třetí strany. V tomto případě skutečných Sil Světla. Byla to vlastně pojistka pro to, aby se Ježíšova bytost mohla v budoucnu nejen očistit, ale také vůbec nalézt. Ovšem k tomu, aby se tyto části mohly uvolnit z karmických vrstev, bylo třeba předchozí dlouhé hloubkové čištění předpokládající celkovou zralou situaci v prostředí. Protože až teprve v takové chvíli zde mohly být pohromadě všechny předpoklady pro to, aby mohla být situace s Ježíšem správně pochopena a dořešena.

Postup byl následující. Jakmile začalo být jasné, že násilná smrt Ježíše je neodvratně na pořadu dne, začaly i Síly Světla ze sfér, odkud Ježíš pocházel a vyšších, horečně přemýšlet nad tím, co udělat pro jeho záchranu a pro zabezpečení impulsů a možností do budoucna, jak celou situaci kolem mise Ježíše narovnat, vyčistit, vysvětlit. Přebíraly se různé varianty, ale byla nalezena jen jedna možnost, protože všechny ostatní už byly zabrány dalšími stranami (Vesmírní lidé, Temní, Dhyané, lidské Duchovní hierarchie).

Ježíšovo učení, jeho duchovní odkaz, to vše bylo zásadně poničeno. Jeho fyzické tělo manipulováno, těžce poškozeno a zneužito. Psychicky byl sražen úplně na dno svých sil a své víry a důvěry. A po duchovní stránce byl, jak teď vidíme, také již zčásti zatemněn, protože používal nejvyšší takzvanou božskou magii. Paradoxně tedy pro to, pro co byl na Zemi oslavován jako boží syn. Co mělo být důkazem jeho božské čistoty a božského původu!

Ježíš umíral vlastně na několikrát. Prošel jakoby etapami klinické smrti nebo podobných předsmrtných stavů. Nejdříve během ukřižování, kdy prožíval obrovské fyzické, psychické i duchovní utrpení. Poté ležel nějakou dobu v kataleptickém stavu ve skalním hrobě. Oficiálně mrtev, ve skutečnosti již manipulován a v moci intrik Temných sil, již mimo dosah plánu Vesmírných lidí. Čili v mezistavu, na pomezí zlomu mezi světelnou a temnou cestou. Mezi veřejnou a budoucí skrytou částí svého pozemského života.
 

I konečná fyzická smrt Ježíše byla neoficiální, tajná, skrytá světu

A na samém konci jeho pouti přišla skutečná a definitivní smrt. Přitom vlastně neoficiální, tajná, skrytá zraku světa. Zemřel, byla to stále tatáž bytost, totéž tělo, ale z jiného pohledu to již nebyl on. Byl někým jiným, nevěděl nic o své minulosti, od které byl násilně a zákeřně odříznut. A se ztrátou minulosti se vždy ztrácí i možnost její očisty a pochopení. Proto ta minulost, její skutečný stav, náplň a průběh, musela být někde zachována. To je jedna věc.

Druhá věc je, že dokonce ani tato skutečná fyzická smrt a následné procedury, kterými běžný člověk po fyzické smrti prochází, to vše neproběhlo běžným způsobem. Jako extra sledovaná prominentní bytost se Ježíš po smrti dostal na pomyslný „kobereček“ a jeho situace a budoucnost byla zvažována lidskými Duchovními hierarchiemi, které tenkrát řídily drtivou většinu reinkarnačních procesů. I ony se rozhodly pro další kamufláž, pro nepřirozené řešení vymyšlené pro nestandardní choulostivou situaci. Ježíš ani po skutečné smrti nenašel klid a možnosti pochopit a očistit se, jako je to běžné pro všechny ostatní. Byl nahoře v duchovních sférách uvězněn, aby se nikdo nedozvěděl, co se s ním dělo v jeho skrytém druhém životě. Zase jeho situace visela ve vzduchoprázdnu. Nikdo nevěděl, co si s ním počít, jak to řešit. A přitom rozklíčování a kompletní vyčištění Ježíšovy mise bylo nutné pro narovnání celého dalšího vývoje.
 

Záměrem bylo dobře uložit duplikáty částí bytosti Ježíše pro pozdější čištění

Tohle vše se již rýsovalo nebo bylo předvídáno vysokými Silami Světla v době, kdy se schylovalo k Ježíšovu ukřižování. Proto bylo rozhodnuto, že se vytvoří otisky důležitých zásadních částí Ježíšovy bytosti a ty budou přeneseny, uloženy do (speciální části) duchovního těla někoho z jemu tehdy blízkých bytostí, která měla jeho důvěru.

Duplikování částí Ježíšova ducha nebo jiných částí jeho bytosti rozvinuté ve hmotě nebylo problémem, protože z výše uvedených důvodů se Ježíš vždy v oněch fázích nacházel v extrémně vypjaté situaci, kdy je astrální duch na odchodu, tím pádem je již částečně uvolněn, ale něco ho drží ještě ve hmotě. Tato okolnost byla využita a zajištěno vytvoření otisků částí jeho ducha a jejich směrování na určené místo.

Fyzicky sice už v době Ježíšovy skutečné smrti Jan poblíž nebyl, ale tady už fungovala shora řízená energetická přitažlivost. Takže se i poslední uvolněná kopie části Ježíšovy bytosti dostala k těm předchozím.

Záměrem tedy bylo dobře uložit otisky celkově nadpoloviční části bytosti Ježíše zde na Zemi a uchovat je pro pozdější objevení a čištění ve vhodnou dobu. Jako pojistku pro případ nouze, pokud by byla většina jiných zdrojů informací o Ježíšovi a tehdejších událostech dokonale zakamuflována a nedostupná. Aby tyto zachovalé otisky částí jeho bytosti umožnily jednak rozpoznat, co se tehdy skutečně stalo. A dále usnadnit nalezení a dočištění bytosti Ježíše, ať už postupně projde jakýmikoli destrukcemi a bude v té době kdekoli. Celá tato operace tehdy probíhala za naprostého utajení, což nebylo těžké zajistit, protože se odehrávala na frekvencích světelných bioenergií, které byly pro kohokoli ze Země a sfér s ní souvisejících, včetně andělů Dhyanů, všech úrovní lidských Duchovních hierarchií i tehdejších Temných sil, naprosto nedostupná.“

 

Komentář vycházející z  dobových dokumentů

Uvádí se, že Jan byl bratrancem Ježíše z matčiny strany a předtím, než se stal učedníkem Ježíše, byl rybářem a patřil k učedníkům Jana Křtitele. Byl z apoštolů nejmladší a přezdívá se mu „Miláček Páně“, protože si ho Ježíš oblíbil. Na obrazech poslední večeře mívá Jan položenou hlavu na klíně Ježíše. Byl tenkrát teprve mladík, možná ještě dospívající. Apoštolové Petr, Jan a jeho bratr Jakub jsou v evangeliích popisováni jako jediní, které s sebou Ježíš občas bral jako doprovod na vybraná místa, návštěvy, kde byli svědky toho, co ostatní učedníci neviděli. V Janově evangeliu Ježíš na kříži svěřil svoji matku do péče apoštola Jana, řekl jim, že jsou nyní jako matka a syn. Dle legendy se s ním přestěhovala do Efesu, kde také zemřela.

Kde byl Jan v době Ježíšova života po ukřižování? Podle tradice se pohyboval kromě Blízkého Východu zhruba v okruhu Malé Asie a Řecka. Údajně kolem roku 69 přišel do Efesu (původně jedno z velkoměst Řecka, v Malé Asii, na pobřeží Egejského moře). Odtud vedl všechny církevní sbory, které předtím založil. Legenda praví, že v r. 95 byl zatčen krutým pronásledovatelem křesťanů, císařem Domiciánem, a zázračně přežil jím nařízené mučení. Během následného vyhnanství na ostrově Patmos (mezi dnešním Řeckem a Tureckem) měl mít vidění, které zaznamenal v knize Zjevení Janovo. Po Domiciánově smrti se vrátil do Efesu a napsal zde zřejmě své evangelium. V kánonu Nového zákona je ještě zahrnut 1., 2. a 3. List Janův, které mu jsou obvykle připisovány. Zemřel okolo roku 101 ve vysokém věku v Efesu, až jako poslední z apoštolů a jako jediný z nich přirozenou, nenásilnou smrtí.
 

Setkání v Madridu  6.6.2011

Fotografovala jsem v parčíku na náměstí Plaza de España, kam jsem došla jen náhodou, na své cestě při hledání malého chrámu doneseného z Egypta a zde znova složeného – daru Egypta Španělsku za jeho pomoc, na který nás upozornila průvodkyně. A také jsem chtěla narazit víc zblízka na zvláštní chrám s krásnou kupolí vykládanou barevnou mozaikou, který jsem zahlédla z návrší. Bylo to na území mimo moji mapku. Už jsem to ale chtěla vzdát, měla jsem málo času, pospíchala jsem na další body ve svém seznamu k navštívení. Když jsem se obrátila na zpáteční cestu, sám mě oslovil jeden postarší štíhlý Španěl stojící kousek za mnou a ptal se mě, jestli hledám egyptský chrám. Nechápala jsem, jak to mohl tušit. Odpověděla jsem, že ano a on mi vysvětlil cestu k němu.

Dorozumívali jsme se velice špatně, protože on nemluvil žádnou z řečí, které umím já. Tak jsem se vydala, dost nejistě, směrem, který naznačil. K mému údivu jsem přitom narazila také na ten chrám s kupolí. Když jsem ho fotila, všimla jsem si, že ten Španěl jde mým směrem a že mi chce dál ukazovat cestu, doprovodit mě. Což se hodilo, protože jsem opět nevěděla, kudy se přesně vydat. Nevěděla jsem, jestli je pro mě z duchovního hlediska bezpečné jít k tomu egyptskému chrámu, i když jen proto, abych se na něj podívala zvenčí. Ale zvědavost mi nedala, protože jsem nic takového doposud neviděla. Navíc odtamtud měl být krásný výhled na královský palác. A když se mi stalo, že mě tam vedl neznámý člověk bez mého popudu, brala jsem to jako impuls, že tam mám jít. A že mám toho člověka následovat. S tím, že dál se uvidí a budu postupovat podle intuice. Tedy následovat ho do bodu, kdy by začalo být podezřelé, že jeho úmysly nejsou čisté a vede mě někam úplně jinam…

Navázali jsme zase „řeč“ a on mě vedl k jednomu hezkému pomníku, ostentativně čekal, až si ho vyfotím. I když bych to bývala možná neudělala, už kvůli tomu, že jsem ho nechtěla zdržovat. Pokračovali jsme dál. Dovedl mě až na místo pod oním egyptským chrámem a řekl, že když půjdu dál parkem za něj, je tam možnost výhledu na celý Madrid. Ještě jsem se ho zeptala, jak se dostat zpět ke královskému paláci, poděkovala jsem mu a rozloučili jsme se. (Do chrámu se jít nedalo, byla to malinká kostka se dvěma pozůstatky bran před ním. V jeho vstupu hlídkoval podle všeho voják.)

Bylo to zajímavé, jako by mi ten člověk četl myšlenky a intuitivně cítil, co chci dělat, a to hned v několika bodech. Do večera se mi obnažily další karmické vrstvy.
 

Duchovní rozhovor s člověkem, který mne předtím oslovil

MM: Centrální Karmo, prosím o bližší informace ke karmickému čištění ze 6.6.2011: Zvenčí nebylo nic vidět, ale uvnitř byly patrné nějaké vlivy od Španěla, kterého jsem ten den potkala v Madridu. Má předat nějaké informace, mám si je vyzvednout. Týká se to Ježíše. Něco má být otevřeno? Možná potomek Ježíše v přímé linii? Nebo mám oslovit duchovně přímo bytost toho pána?

(Duchovní komunikace ze 7.6.2011)

Odpovídá duchovně ten pán: „Jde tady o další pojistku vytvořenou silami Světla v dobách, kdy se Ježíš pohyboval v tomto geografickém prostoru. Víte už, že byl v té době mágem pracujícím pro Temnou stranu. Tuto informaci jsme i my tady po něm pozůstalí dostali až v době, kdy se otevřela vám. Protože vzhledem k tomu, že Ježíš nevěděl o své předchozí identitě, a to ani na běžné podvědomé úrovni, nemohl tuto informaci předat ani nám. Tedy okruhu lidí, kteří se pohybovali kolem něho, byli jeho rodinnými příslušníky, přáteli, obchodními partnery. K nim patřím a jejich jménem teď mluvím.“

MM: Jak jste mě našli?

„Na podvědomé úrovni jsem dostal impuls, že jeden člen skupiny lidí jdoucích po NDC bude v určitou dobu přítomen na onom místě v Madridu.“
 

Bytosti hlásící se k odkazu čistého Ježíše

MM: Jakou informaci nám tedy chcete předat?

„Hlásíme se k odkazu čistého Ježíše. Proto bychom mu chtěli jednak pomoci v očistě a za druhé vám předat určitou energii a adresy. Dále bychom chtěli požádat o očistu naši (která pomůže i Ježíšovi) a o napojení na energie Nové duchovní cesty. Pokud to bude možné a do míry, do jaké to bude možné. Děkujeme.

Co se týče těch adres: Máme přístup k napojením, která v celé této oblasti Ježíš během svého druhého skrytého života zanechal. Jsou to napojení vesměs temná, týkající se té skupiny černých mágů, která ho měla v moci. Na všechny temné systémy za nimi i na ty, které už přímo souvisely s činností Ježíše jako černého mága. Protože on se určitými svými schopnostmi, díky svým vrozeným předpokladům, dostal nad úroveň té skupiny. Ovšem jen částí svých schopností. Ne všemi a ne informačně. Bylo mu to mágy uměle zablokováno. Tak, aby mohl sloužit přesně jejich cílům. Chtěli od něj napojení na vyšší úroveň magie. Na vyšší frekvenci poskytující dokonalejší tvořivé schopnosti.

Vlastně šlo o zneužití božské magie, kterou s sebou nesl od narození, pro účely a cíle temné strany světa. A zároveň potřebovali zajistit, aby Ježíš celou tuhle lest neprohlédl. Aby si nevzpomněl, kým byl a jaký byl jeho původní životní úkol. Nesměl také dosáhnout informačně a energeticky do takových rovin, odkud by měl možnost získat vyšší nadhled, možnosti se očistit a dokonce třeba zlikvidovat onu temnou skupinu.

V těch napojeních je jedna výjimka. Je to ještě adresa na čistý kus bytosti Ježíše. Tedy na sféru a energii, ze které pocházel a část jeho bytosti, která byla tenkrát vysokými silami Světla záměrně z ní vydělena, uklizena, zakonzervována a ochráněna. (Tentokrát je to už jen malý kus). Byla to poslední pojistka. Jednak pro očistu Ježíše a jednak pro očistu celé té mise a následující epochy skrz vysoké světelné energie. V tuto chvíli je ovšem už celkový vývoj ve Světle mnohem dál a napojení ani čistota této části Ježíše už by nic zásadního nezmohla v období, kdy byl svět zatemněn do tak vysokého stupně. Teď jde tedy jen o to všechna tato zbývající napojení a uschovanou část Ježíše očistit energiemi NDC.“
 

Další informace o kopiích částí bytosti Ježíše

MM: Centrální Karmo, prosím o DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K SITUACI S VYTVÁŘENÍM A ODDĚLOVÁNÍM KOPIÍ ČÁSTÍ BYTOSTI JEŽÍŠE V OBDOBÍ KOLEM UKŘIŽOVÁNÍ. Věděl apoštol Jan o tom, že budou kopie částí Ježíšovy bytosti uschovány v jeho duchovním těle? (Duchovní komunikace z 11.6.2011).

Centrální Karma: „Na vědomé úrovni to Jan nevěděl. To by bylo příliš nebezpečné, příliš riskantní. Člověk se chová podle toho, co ví. Takováhle informace by měla určitě podstatný vliv na jeho myšlení, uvažování a chování. Což by mohlo mít těžko předvídatelné následky. A to nemohl nikdo potřebovat.

Celá tato operace byla plánována od samého počátku tak, aby proběhla v tichosti, nikým nepozorována a s nejvyšším stupněm utajení. Nesmíme zapomínat, že cokoli, co souviselo s Ježíšem, bylo v hledáčku Temných sil. Chtěly o všem vědět tak, aby vše mohly mít pod kontrolou a využít to ve svůj maximální prospěch. Únik kopií většinové části bytosti Ježíše z jejich moci by si samozřejmě nenechaly líbit. A udělaly by vše pro to, aby tomu zabránily nebo, kdyby to zjistily až zpětně, aby získaly i tyto oddělené kopie. A měly tak k dispozici kompletně celou bytost Ježíše i veškeré jeho další dostupné energie. Aby nebylo už nic, co by případně mohlo jejich temné záměry s Ježíšem narušit. Aby už ani v budoucnu neexistovala cesta, jak zamotané klubko tehdejších událostí rozvázat. A najít tak cestu k počátkům temné moci Černého bratrstva.

Další věc je, že učedníci Ježíše nebyli tenkrát na takové duchovní úrovni, aby byli schopni jasně pochopit, o co se při této operaci jedná. Jaký mechanismus přitom funguje, co to je za části Ježíše, jak s nimi bude naloženo, proč. A pro jakou situaci v budoucnosti se toto vše připravuje. To přece tenkrát na Zemi a v přilehlých sférách nevěděl nikdo.“
 

Proč byl vybrán právě Jan Evangelista?

MM: Podle Bible stáli přátelé Ježíše, včetně žen, které ho doprovázely a staraly se o něho, po dobu ukřižování opodál. Z Janova evangelia by se dalo odvodit, že Jan stál možná celou dobu u kříže z dvanácti apoštolů jako jediný, spolu s ženami. (Je to tak i vyobrazováno snad na všech obrazech Golgoty.) A také že Jan spolu s Petrem a Marií Magdalskou byli těmi, kdo jako první (a jediní) z učedníků vešli v neděli poté do skalního hrobu. V této souvislosti se zdá, že to nebyla náhoda.

Centrální Karma: „Náhoda to nebyla. Jan sice o svém úkolu převzít pod ochranu své bytosti kopie částí astrálního ducha Ježíše vědomě netušil, ale přijal duchovní impulsy na podvědomé úrovni. Těm jeho bytost porozuměla, souhlasila s převzetím tohoto úkolu a chovala se pak i navenek podle toho.

Na vědomé úrovni cítil Jan, že chce pod křížem zůstat jako morální podpora, útěcha pro Ježíše, svého milovaného a ctěného duchovního mistra, který umíral za velkých fyzických a psychických muk. Jan se mu snažil v tu chvíli pomoci, jak mohl.

Kromě toho, měl v povaze touhu být u všeho, znát situaci, vědět o všem důležitém, co se děje. Okolnost, že se svojí přítomností a veřejně vyjádřenými sympatiemi s odsouzeným Ježíšem vydával v nebezpečí, pro něj nebyla podstatná oproti ostatním motivacím, které ho vedly k tomu, že chtěl být celou dobu přítomen.

Tím dalším motivem byla snaha postarat se o to, aby bylo Ježíšovo tělo uloženo po řádném ošetření do připraveného hrobu. Tedy pomoc se zajištěním této poslední služby Ježíšovi. (Spolu s dalšími Ježíšovými přáteli.)“

 

MM: Proč zrovna Jan Evangelista?

Centrální Karma: „Jan měl k Ježíši blízko, Ježíš k němu měl důvěru. Byl to ostřílený matador z mnoha minulých misí všeho druhu, zrovna tak, jako prakticky všichni učedníci a rodinní příslušníci kolem Ježíše. Jeho karmicky podmíněná budoucnost proto navozovala vysokou pravděpodobnost, že se bude ve správné době pohybovat na správném místě a vyslyší impulsy vedoucí k objevení, očistě a dalšímu využití uložených kopií části ducha Ježíše.

Dalším důvodem byly jeho povahové vlastnosti, zastávané postoje a styl myšlení a jednání. Spolu s jeho věkem a pozicí mezi učedníky. Prostě celá ta kombinace se zdála z okruhu Ježíšovi blízkých lidí jako nejvýhodnější, nejsnazší.

Po dlouhých 2000 letech velké nejistoty všeho druhu se nakonec ten kalkul Sil Světla ukázal jako správný. Janovi se podařilo tento úkol splnit. I tyto ukryté kopie částí bytosti Ježíše byly nalezeny, očištěny a ochráněny Silami Světla, které k tomu mají v této době pravomoce a schopnosti.
 

Proč je důležité zveřejnit kompletní informace o životě Ježíše?

MM: Centrální Karmo, nerozumím, PROČ je důležité JIŽ NYNÍ ZVEŘEJNIT INFORMACE OHLEDNĚ TOHO, CO SE DĚLO S BYTOSTÍ JEŽÍŠE V DOBĚ UKŘIŽOVÁNÍ. Nebo dokonce i o jeho skrytém druhém životě. Prosím o vysvětlení. Děkuji. (Duchovní komunikace z 12.6. a 26.6.2011)

(První impuls k uveřejnění těchto komunikací přišel v červnu 2011. Ale poté přišly impulsy, že prioritu mají jiné záležitosti a ještě je vhodné vyčkat.)

Centrální Karma: „Jak víte, pochopení a očištění období mise Ježíše je klíčové k rozmotání zauzlovaného vývoje v posledních 2000 letech. Bez toho nejde vývoj narovnat tak, jak je potřeba. Ani vy sami nemůžete být karmicky dočištěni, byli byste stále velice náchylní k útokům týkajícím se jakýmkoli způsobem tohoto období.

A tato mise byla samozřejmě klíčová i ve vašem osobním vývoji. Nemohly by se dočistit do dna ani další události ve vašich existencích, které na ni navazovaly. Abyste mohli vy a s vámi všechny bytosti na Zemi a ve sférách s ní souvisejících pochopit, co se tenkrát doopravdy stalo a jaké to mělo následky pro další vývoj až do dnešního dne, je nezbytně nutné dozvědět se vše podstatné. A nedržet to ve skrytu, ale zveřejnit to v pravý čas.
 

Proč je důležité to zveřejnit? Těch důvodů je vícero:

Z obnažených kopií částí bytosti Ježíše vyplývá, jakým způsobem byla jeho bytost již na konci jeho oficiální první části života na Zemi postižena Temnem. Tím padá tabu o jeho svatosti a neposkvrněnosti, ale to není jádro věci. Tím zásadním je důvod, proč k tomu došlo.

Stále platí, že Ježíš sestoupil do hmoty výjimečně čistý. Stav, ve kterém umíral na kříži, ovšem jasně ukazuje na to, k čemu vedl jeho způsob života. Především používání vysoké magie se všemi důsledky, které to přinášelo jemu a jeho okolí včetně těch osob, na kterých byly magické zákroky provedeny. Vlastně celkově jde o umělou moc a privilegovanost. Sice ji doprovázela zprvu vysoká vnitřní čistota, ale stále šlo o propůjčení umělých tvořivých schopností, které do rukou člověka 2. typu a celé společnosti člověka 2. typu již dávno nepatřily.

Tyto propůjčené umělé schopnosti pak Ježíš navíc zčásti převáděl na své učedníky – (prakticky výhradně) apoštoly. Na základě svého uvážení a impulsů, které dostával shora. To je z nadhledu, který máme dnes, samozřejmě také přehmat. I když za ním byl dobrý úmysl pomoci rozvoji křesťanství. Získat pro něho věhlas, úctu, obdiv, respekt. Pomoci prosadit ho v tehdejší společnosti. To je ale vždy velice krátkozraká úvaha, jak jsme již o tom vícekrát mluvili.

Čistá cesta nemůže být založena na nečisté metodě. Tak vznikne vždy jen další cesta k zaslepení a zatemněnosti!

Dalšími prvky, které narušovaly světelný charakter mise, byly některé rysy vymykající se přirozenému běhu věcí v souladu s Přírodou. Počínaje umělým oplodněním matky Marie, (údajné) soužití v páru s manželem Josefem „na oko“. Dále společenství učedníků, kde ženy již tenkrát byly tlačeny k pouhé okrajové roli, jak to bylo ostatně v tehdejší společnosti a ještě dlouho poté zvykem. Muži opouštěli při následování Ježíše své rodiny, ženy i děti a žili v mužské kočovné skupině.

Partnerství muže a ženy a výchova dětí v úplné rodině tak byla odsunuta na zcela vedlejší kolej. Byla jí upřena důležitost. Tím se nepřispívá k vyváženosti a harmonii hmotné ani duchovní, ve společnosti jako celku ani v životě jednotlivce. Obzvláště ne u člověka 2. typu. To vše je důležité poučení a výstraha, aby takové chyby nebyly již opakovány!

 

Ukřižování bylo pro Ježíše definitivním bodem zvratu

Ukřižování bylo pro Ježíše bodem definitivního obratu právě k zaslepení a zatemněnosti. Byl to předěl, na kterém se jeho bytost obrátila na tu stranu, kam ji již táhla tendence těžké karmy. Vyvolaná nepochopením principů, které by nový vývoj na Zemi pro člověka 2. typu potřeboval. Samozřejmě tento proces přerodu proběhl za velice vydatné intervence nejmocnějších Temných sil, spojené s jejich násilným vniknutím do bytosti Ježíše. Ale to byl již jen důsledek celého chybného konceptu mise.

Právě v bodě ukřižování se vyjevuje holá pravda o tom, k čemu až dospěl dosavadní způsob vedení této důležité mise. Co udělal se samotnou bytostí Ježíše. A je již i předzvěstí toho, co se s ním bude dít dále a jaké následky to vše bude mít pro celkový vývoj světa.

Vedení Ježíšovy mise na Zemi převzali Temnem skrytě ovlivnění Vesmírní lidé a lidské Duchovní hierarchie. Zásadním nedostatkem takového vedení byl nedostatečný duchovní nadhled a z toho pramenící zásadní chyby, například: grandiózní dlouhodobá propagace mise, která měla proběhnout v tichosti, aby mohla být úspěšná, propůjčení vysoké magie a privilegií. A navíc i obrovské kamufláže, které nejsou projevem čistého Světla a straně Světla se v minulosti vždy nakonec vymstily.

Při ukřižování nešlo tedy o mystérium přerodu na čistou nehmotnou bytost zbavenou veškeré pozemské tíže, což má zahrnovat i zbavení se veškerého karmického břemene, projevů Ega a duchovní slepoty. (Jak obvykle vykládali symbol této události mystici. S tím, že v této symbolické rovině má všeobecnou platnost pro všechny lidi.) Skutečnost byla zcela jiná, mnohem prozaičtější. A nejen to, také doslova děsivě mrazivá.

NEJZÁVAŽNĚJŠÍM MEMENTEM UDÁLOSTÍ KOLEM UKŘIŽOVÁNÍ JEŽÍŠE JE TO, CO ZNAMENALY PRO CELÝ DALŠÍ VÝVOJ. CO TO UMOŽNILO A ZAPOČALO. TOTIŽ NÁSTUP MNOHEM SILNĚJŠÍCH A NAVÍC DOBŘE ORGANIZOVANÝCH TEMNÝCH SIL NA SCÉNU. NEJEN NA ZEMI, ALE V CELÉM VESMÍRU A STVOŘENÍ.

Celá existence Ježíše, první oficiální i ten druhý skrytý život ve hmotě a situace v duchovních sférách po konečné smrti, je také varováním pro všechny, kdo chtějí zacházet s magií. Podívejte se, co udělala s tak čistou bytostí, jako byl Ježíš. Zašpinila ho, zaslepila, zkorumpovala a nakonec zničila. Co myslíte, že dělá s (Vámi) všemi ostatními - bytostmi, které jsou již karmicky zatížené, vychýlené. Jak s umělou tvořivou silou a mocí zacházejí ony (Vy)? A k jakým to vede důsledkům pro jejich (Vaše) okolí a je (Vás) samotné?
 

Další karmické čištění - temný průvodce Ježíše

MM: Centrální Karmo, prosím o bližší informace o čištění 14.6.2011 z doby Ježíše. Na sobě temný klon bytosti, která ovládala mě i některé další apoštoly. Byl to temný průvodce Ježíše v nehmotné podobě, který se ho snažil skrytě ovládat. (V Bibli se uvádí, že Ježíš na vědomé úrovni při čtyřicetidenním pobytu na poušti ďáblu / satanovi vzdoroval a dal mu najevo, že se nenechá chytit. Tento temný průvodce Ježíše pokoušel nabídkami moci, slávy, bohatství apod. Vlastně šlo o pokušení úpisu, zrady Boha, byly to návnady na ego. Pokud by Ježíš slibům podlehl, stal by se otrokem této temné bytosti.) (Duchovní komunikace z 15.6.2011)

Centrální Karma: „Temný průvodce Ježíše samozřejmě chtěl a měl za úkol pomoci zmařit čisté naděje křesťanství. Nejvíce se pochopitelně zaměřil na Ježíše, do kterého bylo těžké se dostat. Ale k celkovému ovlivnění křesťanství a odkazu Ježíše bylo nutné také ovlivnit co nejvíce apoštoly. Vybral si jich jen pár, těch klíčových a zároveň nejbližších Ježíšovi. Tak, aby se na ně na všechny mohl a stačil dobře soustředit. Nejdříve zaměřil svoji pozornost na Ježíše a, jak už je teď i potvrzeno z čištění, podařilo se mu do jisté míry vloupat i do něho. Což je změna oproti tomu, co znáte z legend o Ježíšovi, že totiž dokázal tomuto temnému pokušení beze zbytku odolat.

Tehdy nebylo známo, že každý, kdo používá umělou tvořivou sílu – magii, tím v sobě otevírá vrátka vlivu Temných sil. Protože magie je přehmatem proti Vesmírnému řádu. I když je to tzv. Božská magie a člověk se s tímto darem, napojením už narodí.

Ježíš tak jednoduše neměl předpoklady, aby mohl temnému nehmotnému násilníkovi kompletně a dlouhodobě odolat. Apoštolové ani další učedníci sice nebyli zdaleka tak vnitřně čistí jako bytost Ježíše pocházející z vysokých světelných sfér/světů, která se zrodila na Zemi poprvé. Ale zase nedisponovali v tu chvíli tak vysokou magií. Některá jejich temná skrytá napojení, na nevědomé úrovni, byla však velmi vysoko.“
 

MM: Kdy se temný průvodce začal o Ježíše zajímat?

Centrální Karma: „V podstatě hned, jak se začal veřejně profilovat. Do té doby neměl v sobě Ježíš plně otevřené to, co temného průvodce zajímalo. Chtěl ho samozřejmě ovládat, dostat ho pod svoje řízení. Ježíš byl přeci jednoznačně tou nejlepší možnou kořistí na Zemi v té době.“
 

Ježíšova očista při pobytu na poušti

MM: Jak to bylo s těmi čtyřiceti dny na poušti, o kterých se mluví v Bibli?

Centrální Karma: „Ano, to skutečně proběhlo. Ježíš tam šel meditovat nebo řekněme kontemplovat, modlit se, hovořit s Bohem. Což představovalo jednak jeho světelné napojení na sféry, odkud pocházel. Do toho se míchalo napojení na majestát Hospodina z dílny Vesmírných lidí. Ježíš mezi nimi nedokázal rozlišit. Už proto, že si ani nepřipustil myšlenku, že by tady mohla existovat takováhle dualita a kamufláž. A navíc na to neměl dostatečný duchovní nadhled.

Ježíš cítil, že se potřebuje očistit a že jsou v něm určité vnitřní spory, rozpory. Chtěl si také vyjasnit svůj úkol. Kladl si spoustu otázek. Tenkrát to byla běžná praxe takhle se uchýlit na čas do samoty, nejlépe na opuštěné místo (v přírodě), a ponořit se sám do sebe.

Když tohle udělal, rozkryly se mnohé vnitřní pochybnosti, vyšly na povrch a zakutněly. Co ho trápilo? Tak třeba, co přesně se po něm chce. Jak má dál rozvíjet svůj životní úkol. Jak bude jeho život ukončen. Porovnávání reality s proroctvími. Jestli jeho učedníci chápou správně to, co se jim snaží vysvětlovat a přenést shora. Jestli on sám dokáže dostatečně přesně a správným způsobem přenášet vyšší pravdu a aktuální duchovní impulsy shora. Jestli volí vhodné způsoby veřejné prezentace nového duchovního učení a názorné srozumitelné příklady. Jestli a jak budou jeho učedníci schopni pokračovat v odkazu, který jim zanechá. A také, v neposlední řadě, otázky partnerství a rodiny, ve svém případě i u učedníků.
 

Úloha a postavení temného průvodce Ježíše

MM: Jaký byl vztah mezi temným průvodcem Ježíše a tou buňkou Černého bratrstva, která poté Ježíše zajala a zneužívala?

Centrální Karma: „Temný průvodce Ježíše nebyl přímo součástí jejich skupiny. Na to byl dost vysoko a navíc se s nimi nechtěl dělit o moc, ani o Ježíše a jeho dary. On o nich věděl, oni o něm ne. Ježíš se mu vymkl z rukou, když ho oni magicky plně ovládli v době těsně po ukřižování. Potom už byl Ježíš převážně v jejich vleku. Hlavním rozdílem zde byla skutečnost, že oni měli části svých bytostí zrozené ve hmotě a fungovali navíc jako uzemnění vyšších Temných sil v duchovních sférách. Zatímco temný průvodce Ježíše byl v té době nehmotnou bytostí pohybující se v duchovním pozadí světa. V tom spočívala jeho výhoda, ale také jisté nevýhody.“
 

Další karmické čištění - Vesmírní lidé a mise Ježíše

Centrální Karmo, prosím o bližší informace o karmickém čištění:

24.6.2011: Na sobě černý bratr – nějaký vládce z Galaxie. měl na starosti misi Ježíše. Zrůda -  šklebí se – robot Vesmírných lidí. Na mém špatně fungujícím počítači současně temný oblak či koule.

25.6.2011: Na sobě zrůda, zase nějaký vesmírný velitel – možná řídil Ježíše nebo i Mojžíše – před 2200 lety. V počítači i foťáku patrné ovládnutí – stopy magie.

27.6.2011: Nepříjemné pocity, ovládnutá – černý bratr na zádech. Dávná minulost i teď. Někdo z Vesmírných lidí s ambicemi ovládat vývoj. 2.200 let do minulosti. Útok 10 %. Opět ovládnutý i počítač. (Asi pokračování, další vrstva k čištění z 25.6.2011.)

(Duchovní komunikace z 25. – 29.6.2011)
 

Centrální Karma: „Jak víme, akce „Ježíš“ začala vlastně už dávno před Ježíšovým narozením. Už dlouho předtím chodili po Blízkém Východě proroci, kteří jeho příchod a poslání zvěstovali lidem. Připravovali je na něj. To znamená, že už minimálně od dob toho prvního z nich byla tato mise Vesmírnými lidmi a v duchovních sférách naplánována. Plus nutno přidat ještě nějakou dobu než se prorok narodil, dospěl a probudil ke svému úkolu a navázal duchovní spojení. Plus čas, než se v duchovních sférách vykrystalizovala ona myšlenka, byla prodiskutována a byl vypracován plán, jak přejde do hmoty.

Takže v té době, které se týkalo dnešní čištění, jsi byla jedním z proroků a už ses pohybovala v oblasti, kde se za zhruba 200 let poté narodil Ježíš. Připravovala jsi vlastně podle pokynů shora podmínky pro budoucí misi Ježíšovu i svoji.

Že se měl Ježíš namísto toho narodit v tichosti a klidu je jiná věc. To dnes už víme. A představuje to vlastně jeden z ukazatelů, že tzv. Síly Světla, které tenkrát Ježíšovu misi plánovaly a řídily, neměly dostatečný nadhled, čistotu ani moudrost. Vždyť byly relativně kousek nad hmotou a sestávaly z Vesmírných lidí a lidských Duchovních hierarchií. Navíc zde byla mnohá skrytá napojení na Temné síly. Temní se snažili jako zakamuflovaný protihráč samozřejmě veškeré ovoce Ježíšovy mise shrábnout pro sebe. V různých variantách a ze všech pohledů. A po tom všem, z čeho už proběhlo čištění, musíme konstatovat, že se jim to povedlo vskutku dokonale.

Z tohoto čištění vyplývá také další fakt. Že zrůdy vzniklé z důsledků činnosti Vesmírných lidí (ovládání, manipulace, kamufláž, okupace, odtržení od Přírody, vojenské režimy a diktatury, upřednostňování techniky nad přirozené postupy a procesy) se dostaly svojí temnou silou i nad ty nejtemnější členy Vesmírných lidí a lidských Duchovních hierarchií.
 

Vesmírná manipulace má obrovské karmické dopady

MM: Odkud se ti velitelé, zrůdy brali?

Centrální Karma: „Vesmírní lidé si osobovali právo na svévolné zasahování do života jiných civilizací. Hráli si doslova na pány světa. Manipulovat s jednou nebo několika bytostmi je něco jiného, než manipulovat s celými civilizacemi a dokonce i planetami. Obojí je nesprávné a závažné, ovšem ta zmaximalizovaná verze má samozřejmě obrovské dopady na rozsáhlé skupiny lidí a Přírody. A takové obrovské přehmaty mají také nevídané a těžko předvídatelné následky.

Až vysoké frekvence energií NDC dokázaly odhalit a rozkrýt celou tu obrovskou vesmírnou hru Galaktické konfederace - Vesmírných lidí. Jejich nepřijatelné, neetické praktiky, mocenské páky, dosah vlivu. Zdroje jejich mocenské síly. Umělé božské loutky, které si vytvořili za účelem snazšího ovládnutí a manipulování podřízených bytostí a civilizací. Posmrtné linky na odchytávání a zneužívání mrtvých v astrální sféře. Odtrženost od Přírody vlivem dlouhodobého pobytu na kosmických lodích mimo energie planet s jejich přírodou. Používání magie a umělých pomůcek na duchovním vzestupu. Spoléhání na techniku a její zdokonalování jako na spásu každé civilizace.
 

Vesmírní lidé byli sami postupně ovládnuti umělými bytostmi, které vytvořili

Takové počínání nemohlo zůstat bez silné odezvy. U celého Vesmíru i u nich samých. Navíc trvalo dlouhé tisíce i desetitisíce let a nebylo prakticky nikoho, kdo by je mohl účinně zastavit. Chyběla k tomu vůle, dostatečné pochopení problému, potřebná síla a spolupráce čistých Sil Světla ve hmotě i ve vysokých duchovních sférách, včetně karmické instituce.

Není tedy divu, že neetičnost, násilí a kamufláže se nekontrolovaně stupňovaly. Jak je to zákonité, i Vesmírným lidem se postupně vymykala činnost institucí, pověřených bytostí i umělých biorobotů a robotů z rukou. Ztráceli přehled a sami se brzo stali otroky těchto ztemnělých umělých bytostí, které dříve sami vytvořili. Aniž by to tušili. Jejich činy byly takto vzniklými zrůdami a Temnými silami v pozadí podporovány tak, aby celkové zatemnění Vesmírných lidí a světa kolem narůstalo.

V porovnání s Atlanťany, jejichž neblahé magické praktiky, zneužívání Přírody a Planety a ovládání dalších národů dosahovalo víceméně jen na Zemi a její okolí ve Sluneční soustavě, záběr a ambice Vesmírných lidí byl mnohem širší. A tím pádem i důsledky.

Je to pro nás poučení, jak až se mohou rozrůst mocenské ambice, zaslepenost a nemorálnost jakéhokoli systému s diktátorskými rysy, když jsou karmické síly zkorumpované, skrytě ovládnuté Temnem a bezzubé. Když žádná složka Strany Světla není na neomezeném duchovním vzestupu, který jediný zajišťuje dostatečný nadhled, možnost se průběžně čistit a bojovat s Temnem.“

 

Mnohonásobné vrstvy ovládání překonávají veškeré očekávání

MM: Centrální Karmo, prosím o bližší informace o čištění 2.7.11:

Karmické vrstvy: V místě střetu dimenzí, kde se odehrává boj o převzetí kontroly nad tímto světem a jeho dalším vývojem, stojí temný démon – zmutovaný anděl, dožaduje se vlády nad světem. Je ze Země. Jeho klon mám teď jako součást karmických vrstev na sobě. Jde o dobu Ježíše. Tehdy, když Jana Evangelistu ovládal, byl ve hmotě. Měl své cíle, jak parazitovat na vývoji. Cíle si částečně splnil. (Jde o někoho dosud neznámého z čištění.) Děkuji. (Duchovní komunikace z 2. – 3.7.2011)

Centrální Karma: „Čím dále do hloubky při čištění jdeme, tím komplikovanější se minulost zdá. Vidíme, že bytosti s těžkou karmou a důležitými pověřeními byly obvykle skrytě duchovně ovládnuty na mnoha úrovních a zároveň hned celou řadou bytostí, sfér, institucí, temných systémů.

Jsou to příběhy s více intrikami, skrytými rovinami a z mnohem větších hloubek pozadí světa, než co nám dnes dokážou naservírovat hollywoodské filmy.

Z karmických vrstev osob na NDC vycházejí najevo skutečnosti, které daleko předčí invenci doposud napsaných fantasy příběhů, sci-fi i seriózních badatelů v duchovní oblasti. Je to logické, protože do hmoty, na stránky knih, dokážou lidé přenést jen takové informace, na které jsou schopni se mentálně napojit. Čili takové, které jsou otevřené a k dispozici v informačním poli duchovního pozadí světa.

Všechno, co v minulosti probíhalo na vysokých frekvencích energie (ať už levotočivé nebo pravotočivé), na které měly dosah jen výjimečné duchovní instituce, ať už světelné nebo temné a zapadlo to hluboko do karmických vrstev, vychází na povrch až teď. Protože až nyní bylo dosaženo dostatečného světelného vzestupu, který umožňuje tyto vrstvy doslova vydolovat.

Takže Jana Evangelistu tenkrát ovládal nejvyšší mág vedoucí vývoj na Zemi (Pozn.: Viz článek A9. Magický systém ovládající lidskou civilizaci na Zemi), dále temný nehmotný průvodce Ježíše, Černé Bratrstvo, řada zrůd a velitelů v hierarchii Vesmírných lidí, tento zmutovaný anděl – démon. A po překlopení Ježíše dokonce i temný klon Ježíše. A řada dalších temných systémů a černých bratrů nižších šarží, ze kterých už ses čistila před delší dobou v různých fázích několikrát. Nakonec tady máme také kopie částí bytosti Ježíše, které do Jana přešly. Vše z toho na různých hloubkách bytosti. Toto ovládání tak prostupovalo různými vrstvami duchovního, psychického a fyzického těla. Očistné energie to rozkrývají postupně podle toho, na co mají sílu a čemu se vnitřek bytosti otevře. A to ještě nevíme, jestli jsme na konci…
 

Doba vhodná k uveřejnění kompletních informací o Ježíšovi přichází až v roce 2012

Ano, i tohle je jeden z důvodů, proč nebylo vhodné ještě o těchto Velikonocích 2011 zveřejnit celý osud Ježíše. Je potřeba tehdejší situaci pochopit komplexně. Vidět celou mozaiku vlivů, které se podílely na konečném obrazu a výsledku. Nevytrhávat věci z kontextu. Pochopit, jak nadmíru složité tenkrát bylo dopracovat se ke zdárnému výsledku z hlediska světelného vývoje.

Řada jednotlivých bytostí ve hmotě se dopustila chyb, ale měly vůbec šanci vnímat a chápat situaci správně? Když vezmeme v potaz, co všechno je vedlo, ovlivňovalo, ovládalo z duchovního pozadí světa? Tenkrát ještě vývoj člověka ve hmotě nebyl ve stadiu, kdy by si člověk dokázal uvědomit plně svoje možnosti a schopnosti, svůj potenciál. Kdy by se odvážil zvednout hlavu a udělat něco, co by bylo v rozporu s dávnými tradicemi, kulturou, s pokyny od náboženských vůdců a dokonce třeba i nehmotných duchovních rádců, duchů a božstev. Zvlášť, když tyto skrytě působící duchovní síly dokážou na sebe brát jakoukoli podobu, za účelem vzbuzení co největší věrohodnosti a důvěry.“
 

Temné síly přitahovali všichni, kteří byli spojení s počátkem křesťanství

MM: Proč se do Jana Evangelisty klon tohoto temného démona zrozeného ve hmotě uchytil?

Centrální Karma: „Jan patřil k nejbližším učedníkům Ježíše, pak se do něj navíc zanořily kopie částí Ježíšova astrálního ducha. Poté šířil křesťanství, zakládal skupiny první církve a psal spisy. Spolu s dalšími z apoštolů měl propůjčené určité magické schopnosti. To vše znamenalo vliv na rozvoj náboženství, ze kterého si Temní chtěli udělat svůj nástroj na skryté ovládání spousty lidí.

Přirozeně temné síly přitahovali všichni, kdo byli s klíčením křesťanství spjati. Podstatnou roli přitom samozřejmě hrálo to, kolik a jak závažných karmických vrstev s temnou náplní v sobě ti noví křesťané měli. A jakým tendencím ve svém nitru se podvolovali. Tenhle démon už s ním měl určité vazby z minulosti.“
 

MM: Jaké měl ten démon cíle? Jak chtěl parazitovat na vývoji?

Centrální Karma: „Jak již bylo řečeno, byl to padlý anděl zrozený ve hmotě, zcela překlopený do Temna. Oficiálně byl však stále na straně Světla. Tam se vyskytoval a snažil se získat důležitou pozici, která by, jak myslel, odpovídala jeho schopnostem, přehledu a zkušenostem. Z dnešního pohledu je pro vás neznámou osobou, tehdy usiloval stát se jedním z prvních následovníků Ježíše. Ten si ho ovšem za apoštola nevybral. Tento člověk se tak snažil alespoň získat postavení v křesťanské komunitě po Ježíšově ukřižování.

Zároveň hrál ovšem i na druhou stranu – směrem k Římanům tak, aby neohrozil svůj život a majetek. Uměl velice dobře kalkulovat a předvídat situaci. K tomu mu sloužila také jeho osobní magie. Podařilo se mu energeticky se napojit na řadu osob a vysávat je a ovlivnit nastavení křesťanské církve. Sice jen v drobnostech a částečně, ale zato ke svému užitku. K užitku svých temných systémů.“

© Marie Mejdrová, březen 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 231
  • 21
  • 24
  • 19
  • 38

Celkový počet hlasů: 333