Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články III: 40 - 49 | 45E. Proč právě Nová duchovní cesta? V

45E. Proč právě Nová duchovní cesta? V

Jiří Novák Vloženo 2.7.2011
Jiří Novák

Teprve duchovní nadhled z pozice NDC umožnil jasně rozpoznat a oddělit Světlo od Temnoty jako dvojici dvou protikladných a vylučujících se stran vesmírné síly. NDC umožňuje přesně odlišit metody a postupy, které jsou příznivé pro světelný duchovní vzestup. A naopak jasně pojmenovat ty, které vzestup ve Světle blokují. Pochopení správného vztahu hmoty a duchovního pozadí. Nastartování přirozené karmické očisty. Rizika vzestupné cesty. Dosahování schopností přirozeným způsobem. Nová cesta má ochranné pojistky proti zneužití. Problémy partnerských vztahů. Mohou být temné varianty evoluce výhodnější? Každý má právo svobodné volby a sám rozhodne, zda se k novému vývoji připojí. Za své rozhodnutí však ponese zodpovědnost. NDC znamená trvalou práci na sobě, na svém životním stylu, na stabilitě svého duchovního světelného vzestupu po celý zbytek svého života.

Pochopení základního protikladu dobro - zlo

Ve hmotném světě se setkáváme s celou řadou protikladů. Ne všem typům protikladů přitom správně rozumíme. Ne u všech protikladů chápeme, jaký je jejich význam v životě. Až teprve dostatečné vnitřní vyladění a vstup na cestu hledání souladu s Přírodou umožní odlišit základní typy protikladů, jak jsem vysvětlil v článcích 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty, 26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo?

Až teprve duchovní nadhled z pozice NDC umožnil jasně pojmenovat, co je to dobro, Světlo a co je to zlo, Temno. Že nejde jen o postoj, o pouhý psychologický aspekt prožívání člověka, jak tvrdí někteří dnešní duchovní pracovníci. Ale že jde o dvě strany vesmírné síly, které se jasně oddělily, a každá z nich je tvořena bioenergií protikladné a vylučující se povahy.

Jedině bioenergetický pohled na svět umožňuje odhalit a jednoznačně pocitově odlišit pravotočivé bioenergie dobra od levotočivých bioenergií zla, tedy Temnoty. Zatímco starý pohled na svět vycházející z magie žádný podobný nástroj na jednoznačné a spolehlivé rozlišení povahy dobra a zla nemá. Tomuto tématu jsem se již věnoval v celé řadě článků, například 6. Dobro a zlo jako dvě soupeřící síly, sestupy do nižších světů, 9. Světlo a temnota v duchovním pozadí světa, 12. Opakované pokusy temných sil ovládnout hmotný svět, 13. Pravotočivost a levotočivost ve hmotě.

První závěr:

TEPRVE DUCHOVNÍ NADHLED Z POZICE NDC UMOŽNIL JASNĚ ROZPOZNAT A ODDĚLIT SVĚTLO OD TEMNOTY JAKO DVOJICI DVOU PROTIKLADNÝCH A VYLUČUJÍCÍCH SE STRAN VESMÍRNÉ SÍLY. SVĚTLO JAKO SYSTÉM TVOŘENÝ PRAVOTOČIVÝMI BIOENERGIEMI A TEMNO JAKO STRANU TVOŘENOU BIOENERGIEMI LEVOTOČIVÝMI.

Nebezpečné je jakékoliv tolerování temných energií či bytostí

Typické pro starý pohled na svět je to, že vede člověka k tolerování temných bioenergií. Někteří z veřejně diskutujících pak zastávají stanovisko, že také tyto energie jsou potřebné, a že je možné si je ochočit. Že usnadňují čištění, urychlují léčbu a poskytují jiné výhodné možnosti. Jistě, takové myšlenky mají určitý reálný základ. Je přece dobře známo, že právě temné energie umožňují urychlovat, přeskakovat, nahlížet mimo pořadí a podobně. Je však důležité si vždy uvědomit, za jakou cenu se tak děje.

Z pohledu bioenergií je známo, že právě pro klasickou medicínu je typické používání temných levotočivých léků, jak jsem naznačil v článku 23. Optimální stravování z pohledu bioenergií II. Jaké jsou výsledky takové léčby? Na jedné straně rychlejší ústup nebo dokonalejší odsunutí nemoci do ústraní. Na druhé straně však temné duchovní ovládnutí léčeného člověka levotočivými energiemi. Které u bytostí pod pravidelnou léčbou silnými léky vnímám jako parazitující jakousi obří nehmotnou zrůdu, která na člověku z duchovního pozadí cizopasí, a která daný lék z duchovního pozadí doprovází či řídí.

Co všechno dokonce „duchovní rádci“ na Zemi doporučují

Tendence tolerovat temné energie či bytosti vede například až k následujícím radám, které ve své nevědomosti a důvěřivosti následovala jedna z bytostí na NDC. Jedna „duchovní rádkyně“ jí doporučila, jak se zachovat, když se přisaje klíště:

„Že je důležité klíště nechat, nesnažit se je jakýmkoliv způsobem odtrhnout. A naopak jej oblepit dokola náplastí, aby se mu ani nějakým omylem neublížilo. Protože prý klíště vlastně je užitečné. Vyhledá akupunkturní bod, zakousne se, a tím jak člověka vysává, tím ho zároveň čistí, léčí, vytahuje z jeho energetických drah nepříznivé energie. A až prý všechno negativní odsaje, pak se také samo pustí. Naopak že při pokusu klíště odstranit, ono infikuje člověka nákazou.“

Nevěřil jsem svým uším, když jsem toto před několika dny vyslechl. Opravdu „zajímavá“ rada. Dobrovolně přijímat parazitujícího tvora. Dát mu dostatek prostoru a příležitosti, aby vykonal vše, co potřebuje. Vše, co je jeho skrytým instinktivním úkolem. Dát mu k dispozici dostatek času na to, aby na člověka přenesl nejméně viditelnou, ale zato energeticky nejvyšší formu nákazy. Zajímavé je, že paní, která převzala tuto radu, zažila přímo invazi klíšťat na sobě. Klíšťata jakoby cítila, že ona je tím pravým nosičem, který jim zajistí dostatečné pohodlí. A po zakousnutí tří klíšťat si jich pečlivě hleděla do té doby, než se zhruba po čtyřech dnech sama pustila.

A výsledek? U dotyčné osoby na NDC jsem opakovaně vnímal několik dní po sobě karmické vrstvy s jakousi zrůdou parazitující na zádech v podobě obrovského nehmotného klíštěte až téměř nadlidské velikosti. Což byla zřejmě bytost představující temný systém, který z pozadí světa řídí fungování celého rodu klíšťat nebo určité dílčí skupiny. Opravdu zrůdné!

Pokud jde o napadení klíštětem, nejde jen o přenosné hmotné nemoci, boreliózu nebo klíšťovou encefalitidu. Klíště je současně tvor, který v každém případě na člověka přenáší energetické napadení a jistou formu duchovního ovládnutí z jakéhosi temného systému, který stojí v pozadí za celým rodem nebo za určitými skupinami klíšťat. A na základě zkušeností s mnoha takovými situacemi jsem se přesvědčil, že tato energetická napadení mohou být různé síly a úrovně. Proto je naopak důležité zakousnuté klíště dostat co nejrychleji po napadení ze sebe pryč a doslova jej zničit.

Nový pohled naopak odmítá jakoukoliv toleranci temných energií

Na rozdíl od mnoha podobných pochybných rad, nový pohled na svět naopak jednoznačně odmítá jakoukoliv, i třeba dílčí, toleranci temných levotočivých bioenergií. Proto vysvětluje, že temnou stranu vesmírné síly je nezbytné se všemi levotočivými bioenergiemi důsledně z tohoto světa vytlačit, dříve než to ona udělá se světelnou stranou. Tedy žádná smířlivost s temnými levotočivými bioenergiemi. Jak jsem vysvětlil například v textech 30A. Cesta čistého vzestupu dnes není populární, 30B. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu?.

Takto zásadový postoj umožňuje přesně odlišit metody a principy, které jsou příznivé pro stranu Světla, a které jednoznačně podporují světelný vzestup. A naopak jasně pojmenovat ty, které jsou nepříznivé pro Světlo. Které naopak světelný vzestup blokují a vedou člověka k pádu směrem k temné straně světa. Viz například texty 26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo?, 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody, Jak fungují systémy Reiki a Šambala?Hromadné skupinové meditace na podporu PlanetyJe možné použít orgonity místo menhirů ke stejnému účelu?, Pomohou uměle vytvořené mandaly duchovnímu vzestupu nebo ne?, Hodnocení dalších umělých pomůcek a metod pro zdraví a vzestup.

Ano, těch metod, co jsou lidem doporučovány na vzestup, a co ve skutečnosti podporují světelný pád, tedy vzestup v Temnu, je velmi mnoho. Jedná se o drtivou většinu všeobecně propagovaných metod v rámci Staré duchovní cesty. Pro skutečný vzestup ve Světle toho už moc nezbylo. Jen pár jednoduchých přirozených činností – sledování optimální hmotné výživy, cvičení Pěti Tibeťanů, vyhledávání čistého životního prostředí a vyhýbání se škodlivým věcem, potravinám, záležitostem, metodám.

Druhý závěr:

AŽ TEPRVE JASNÉ ROZPOZNÁNÍ A ZÁSADNÍ ODMÍTNUTÍ TEMNÝCH LEVOTOČIVÝCH BIOENERGIÍ V JAKÉKOLIV PODOBĚ UMOŽŇUJE PŘESNĚ ODLIŠIT METODY A POSTUPY, KTERÉ JSOU PŘÍZNIVÉ PRO SVĚTELNÝ DUCHOVNÍ VZESTUP. A NAOPAK JASNĚ POJMENOVAT TY, KTERÉ JSOU NEPŘÍZNIVÉ PRO SVĚTLO, KTERÉ VZESTUP VE SVĚTLE BLOKUJÍ A VEDOU ČLOVĚKA NAOPAK K PÁDU SMĚREM K TEMNÉ STRANĚ SVĚTA.

V praxi je však zatím vše obrácené

Na základě zkušeností ze setkání s mnoha lidmi je mi známo, že většina jednotlivců začíná pokus o svoji duchovní cestu návštěvou mnoha přednášek, seminářů a dalších akcí. Absolvují různá zasvěcení, kupují si nejrůznější umělé pomůcky, které údajně podporují duchovní cestu. A výsledek? Většina těch, co se ohlásí s prosbou o pomoc, je v duchovním pádu. Když jim to sdělím, jsou doslova v šoku, protože toho přece pro Světlo tolik dělají. Jenomže v tomto případě platí přísloví, že méně je někdy více.

V předcházejících pokračováních tohoto tématu jsem vysvětlil, proč je důležité začít svoji duchovní cestu prací na základech své bytosti. Jaká rizika naopak skrývá neopatrná návštěva mnoha duchovních akcí ještě před tím, než člověk dokáže dostatečně svoji bytost vyladit, upevnit a ochránit.

Je to smutné, ale je to tak a za každým textem, který jsem uveřejnil na těchto stránkách, si plně stojím. Drtivá většina metod doporučovaných „duchovními pracovníky“ na přednáškách, seminářích, v knihách, webových stránkách i dalších textech, působí přesný opak toho, co o nich autoři tvrdí. Žádná podpora světelné duchovní cesty. Ale právě naopak účinné blokování světelného vzestupu, pád směrem k temné straně světa. A je logické, že byznysmeni zabývající se tvorbou či prodejem umělých pomůcek podobného typu (orgonity, mandaly a další) se budou proti takovému hodnocení tvrdě bránit. Za svoje otevřená slova jsem proto doposud sklidil mnoho opovržlivých reakcí zastánců podobných pomůcek a metod. Pokud však opravdu chceme změnit tento svět a celkovou tendenci jeho vývoje, lidé konečně potřebují slyšet plnou pravdu o tom všem, co se zde pro duchovní účely používá.

Pochopení správného vztahu hmoty a duchovního pozadí

Dalším důležitým výsledkem nového pohledu na svět je pochopení skutečné úlohy hmotné roviny a hmotné části světa. V průběhu dosavadního vývoje této lidské civilizace byla hmota a duchovní pozadí světa chápány jako dva protikladné, navzájem se vylučující póly. Lidstvo proto doposud kolísalo mezi dvojicí extrémů. Od jednostranně hmotného pohledu materialismu, který zcela odmítá existenci duchovní roviny světa až po mnohé duchovní nauky, které naopak zdůrazňují potřebu postupného odpoutání se lidstva od hmoty a přesun do nehmotných sfér, do údajné „vyšší hladiny vývoje lidstva“.

Naším dnešním úkolem je konečně pochopit, že oba tyto protikladné a doplňující se póly je potřeba nikoliv nadále oddělovat, ale naopak je dokázat spojit v jediný optimálně vyvážený celek. Cílem evoluce dnešního člověka 2. typu proto není opustit hmotu a přesunout se do nehmotných duchovních sfér. Ale naopak dokázat hmotné a duchovní v sobě dokonale vyvážit a dostat se na cestu stabilního duchovního vzestupu zde ve hmotě.

Jakmile se člověk stane součástí Přírody, začne chápat, že vše je jinak, než jak je psáno v mnoha knihách. Že hmotná rovina je jedinou úrovní, ve které může probíhat evoluce člověka 2. typu. Pouze ve hmotě se člověk může karmicky čistit, vnitřně vylaďovat na vyšší úroveň etiky a duchovní čistoty, být na stabilním světelném vzestupu. Zatímco ten, který odchází mimo hmotu, naopak aktuální spojení s vývojem v rámci Stvoření ztrácí - viz článek 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty.

Právě takto dopadly mnohé civilizace v duchovním depozitu, jak jsem vysvětlil v článcích 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?, 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy, nebo v odpovědích na dotazy čtenáře Dotazy a odpovědi - korespondence s Jirkou3F.

Cílem evoluce člověka není opustit hmotu

Takže cílem evoluce člověka z tohoto pohledu není opustit hmotu, zbavit se hmoty. Ale naopak, důslednou prací na sobě dosáhnout co nejdokonalejšího vzájemného vyladění hmotné a duchovní části své bytosti v jediný harmonický celek. Právě a jedině takto dojde k probuzení skryté schopnosti neomezeného duchovního vzestupu. Pouze takto se člověk stává bytostí, která začíná mít zásadní vliv na vývoj světa. A co je ještě důležité, jasně tím padá doposud uznávaná teze o jakési dočasnosti pobývání ve hmotě jen na dobu nutnou pro zvládnutí určitých základních úkolů, zatímco další „vyšší fáze“ vývoje se už bude odehrávat mimo hmotu.

Koncept nového člověka 2. typu nevznikl náhodou jako jakýsi neuvážený nedokonalý pokus. Záměrné vysazení člověka 2. typu na Planetě je naopak výsledkem dlouhodobého a opakovaného selhávání všech předcházejících tezí o vývoji v rámci dosavadních civilizací 1. typu. K naší smůle si však toho, že jsme novými lidmi, zatím mnoho duchovních pracovníků zde na Zemi i v okolním Vesmíru nedokázalo všimnout. A proto bez ostychu pokračují v šíření již tisíce let neplatných, nepravdivých, výrazně deformovaných myšlenek o vývoji lidstva.

Třetí závěr:

TEPRVE DOSTATEČNÝ DUCHOVNÍ NADHLED ZÍSKANÝ NA NDC UMOŽNIL ROZPOZNAT SKUTEČNÝ VÝZNAM HMOTNÉ ÚROVNĚ PRO ČLOVĚKA 2. TYPU. Z TOHOTO POHLEDU PAK DLOUHODOBÝM CÍLEM EVOLUCE ČLOVĚKA NENÍ OPUSTIT HMOTU. ALE NAOPAK DOSÁHNOUT DOKONALÉHO VZÁJEMNÉHO VYLADĚNÍ HMOTNÉ A DUCHOVNÍ STRÁNKY SVÉ BYTOSTI ZDE VE HMOTĚ. JEDINĚ TÍM SE ČLOVĚK STÁVÁ BYTOSTÍ, KTERÁ ZAČÍNÁ MÍT ZÁSADNÍ VLIV NA VÝVOJ SVĚTA.

Pochopení protikladů Já – Ty, Já – My

Právě na cestě stabilního světelného vzestupu dokáže člověk v sobě vyladit do optima další základní protiklady Já – Ty, Já – My. Materialistický postoj často vede k bezvýhradnému sobectví. Zatímco čistě duchovní postoj člověka obvykle vedl k přehnané službě druhým, a to často i na úkor sebe, na úkor svého vlastního duchovního vývoje.

Až pohled NDC vysvětluje, že nechat žít druhé na úkor sebe je z hlediska duchovního vývoje stejně špatné jako sám žít na úkor druhých. Až tento postoj vede člověka k tomu, aby do optima vyvážil své hranice vůči druhým bytostem i vůči vnějšímu světu. Aby neubližoval a současně si nenechal ubližovat. Aby nežil ve vleku umělých majestátů, lidmi uměle vytvořených model různých Bohů, kterým má podle institutů různých náboženství prokazovat bezvýhradnou úctu.

Právě přílišné podléhání uměle vytvořeným modlám dovedlo mnoho lidí ke zbytečným ztrátám životů v mučednických misích, na které těžce doplatili poškozením své bytosti, i svého dalšího vývoje a mnohdy dokonce i vývoje celého světa.

Takže už žádné mučednictví ve jménu Boha a jakési svaté pravdy, která je pohledem do zpětného zrcátka minulosti. Ale sebevědomý pohled člověka, který je součástí Přírody. Který směřuje k tomu, aby každé jeho rozhodnutí bylo v souladu jak se zájmy jeho bytosti, tak také se zájmy Přírody, lidstva i celého světa. Toto je ten nový pohled na svět.

Nová duchovní cesta však netvrdí, že jakákoliv pomoc druhým je špatná. Tvrdí jen, že taková pomoc nesmí být ani na úkor mé bytosti jako pomáhajícího, ani na úkor bytosti, které pomáhám. Pokud totiž budete za druhého vykonávat činnosti, které by měl vykonávat sám, berete mu tím vlastně vývoj. Bráníte mu, aby se naučil postarat se sám o sebe. Podobná forma pomoci pak vede k výrazně nepříznivým výsledkům na obou stranách.

Čtvrtý závěr:

OVLÁDÁNÍ DRUHÝCH BYTOSTÍ STEJNĚ TAK JAKO BEZHLAVÁ SLUŽBA DRUHÝM NA ÚKOR SEBE JSOU PRO ČLOVĚKA STEJNĚ ŠPATNÉ. ÚKOLEM ČLOVĚKA NA VZESTUPNÉ CESTĚ JE OPTIMÁLNÍ VYVÁŽENÍ SVÝCH HRANIC VŮČI DRUHÝM BYTOSTEM. POMÁHAT PŘEDEVŠÍM OSOBNÍM PŘÍKLADEM A INSPIRACÍ, PROTOŽE PRVOŘADÝM ÚKOLEM KAŽDÉHO ČLOVĚKA ZŮSTÁVÁ JEHO PRÁCE NA VLASTNÍM DUCHOVNÍM VZESTUPU.

Nastartování přirozené karmické očisty

Jakmile člověk dosáhne dostatečně stabilního a dostatečně rychlého duchovního světelného vzestupu, začnou se mu postupně obnažovat nepříznivé karmické vrstvy z minulosti. Přirozeným způsobem se rozjede jeho karmická očista, jak jsem vysvětlil v článcích 39B. Karmické vrstvy a předpoklady karmické očisty, 39G. Principy přirozené karmické očisty, 39H. Kam až může vést neochota karmicky se čistit.

To je další mimořádně důležitý důsledek vstupu člověka na stabilní cestu neomezeného světelného duchovního vzestupu. Získání možnosti vyčistit svoji minulost, viz duchovní komunikace Minulost je potřeba zpracovat, ne pouze odříznout, Vyslyšte poselství náznaků a změňte sami sebe tam, kde je třeba.

Důležité při takto přirozeně probíhající karmické očistě je, že i velmi těžké přehmaty, zrady, složité zamotané zápletky ve formě karmických uzlů, i velmi staré, doslova slisované až zkamenělé vrstvy – to vše se dá dnes v rámci NDC při očistě řízené vyššími duchovními silami a odpovědnou karmickou institucí trvale vyřešit, rozvázat, zneutralizovat. Tento proces však má svá rizika, která jsem naznačil již v minulém článku. Tím hlavním problémem se může stát nedůslednost, nejednoznačnost postojů, nesoustavnost, laxnost, nesledování urgentních impulsů a náznaků.

Pátý závěr:

ČLOVĚK, KTERÝ VSTOUPÍ NA NDC A STÁVÁ SE TAK PLNOHODNOTNOU SOUČÁSTÍ PLANETY A PŘÍRODY, MÁ MOŽNOST VZESTUPEM BEZ UTRPENÍ POSTUPNĚ NAPRAVIT A KARMICKY ROZVÁZAT JAKÝKOLIV TĚŽKÝ PŘEHMAT Z DÁVNÉ MINULOSTI. DŮLEŽITÁ JE VŠAK JEDNOZNAČNOST POSTOJŮ, SOUSTAVNOST DUCHOVNÍ PRÁCE A VČASNÉ REAGOVÁNÍ NA DUCHOVNÍ IMPULSY.

Postupné vytvoření spravedlivého karmického uspořádání na Planetě

Je známo, že každá zásadní změna kvality postupného vývoje vyžaduje nejprve dosažení určité kvantity, naplnění kritického počtu lidí jdoucích novou cestou a jednoznačně podporujících nový vývoj.

V tomto směru mohu na základě informací Planety a Přírody prohlásit, že kritické číslo potřebné k zajištění zásadní změny ve vývoji Planety již bylo dosaženo a překročeno. Po Nové duchovní cestě dnes už kráčí dostatečný počet lidských bytostí ve hmotě. A v důsledku toho začíná mít tato cesta zásadní vliv na další směrování vývoje tohoto světa. Tato cesta již dokáže silou svých energií měnit základní principy karmického uspořádání tohoto světa směrem k vyšší spravedlnosti. A období umělých nevhodných zásahů do fungování karmy ze strany magie a lidských Duchovních hierarchií z tohoto důvodu již končí, viz články  39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla, 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi, 39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na vývoj, 39J. Principy nového karmického pořádkuKaždý magický zákrok je dnes neoprávněný - Otevřená výzva panu Luďku Kováčovi, 41A. Soupeření mezi Světlem a Temnem v duchovním pozadí světa spěje ke zlomu, 43C. Nový vývoj již jednoznačně prokázal svoji užitečnost, 43G. Magie ztrácí informační kontakt se skutečnou realitou.

Rizika vzestupné cesty

Jakékoliv podceňování či zlehčování pravidel karmické očisty nebo nejednoznačnost postojů může u člověka vést k tomu, že místo vzdání se minulé výbavy a karmického rozvázání minulosti jeho bytost podmínky a situaci z minulosti naopak vnitřně přijme.

Například na nevědomé úrovni bytost touží ponechat si vlastní magický systém, umělou moc a tvořivou výbavu z minulosti, které se obnažily v rámci uvolněných karmických vrstev. Člověk to vše potřebuje jednoznačným postojem celé své bytosti odhodit, dobrovolně se toho vzdát na vědomé i nevědomé úrovni své bytosti. Předat to Přírodě a Karmě, aby to zpracovaly, jak je potřeba.

Právě v tom se skrývá největší riziko probíhající karmické očisty. S tou dávnou výbavou, která se obnažila v karmické vrstvě, má člověk najednou možnost obrovské moci nad světem, nad druhými lidmi. To vše pro něj představuje obrovské pokušení. Co kdybych si tuto mocenskou výbavu z dávné minulosti ponechal? A mohl bych konečně být v tomto světě někým, kdo má zásadní vliv na vývoj? A to okamžitě bez velkého úsilí? Někdy stačí pouhé váhání či nejednoznačnost postojů ve hmotě vůči zásadním principům NDC k tomu, aby člověk takovému pokušení na nevědomé úrovni podlehl. A aby jeho bytost odmítla vzdát se magie a umělých privilegií z minulosti.

Co to ovšem znamená a jaké důsledky to přinese? Místo karmického rozvázání minulosti je naopak minulost v plné míře obnovena. Člověk z obnažených karmických vrstev vnitřně přijme magii i umělou moc nad světem. Opakuje tak dávný nesprávný postoj, který měl být napraven a člověk se okamžitě dostane do duchovního pádu.

Šestý závěr:

ČLOVĚK SI POTŘEBUJE UŽ NATRVALO UDRŽET JEDNOZNAČNOST A PŘESNOST DUCHOVNÍCH POSTOJŮ BĚHEM POSTUPU PO NDC. JINAK SE STÁVÁ REÁLNÝM RIZIKO, ŽE BĚHEM PŘIROZENÉ KARMICKÉ OČISTY ČLOVĚK PODLEHNE SVODŮM Z MINULOSTI A MÍSTO VZDÁNÍ SE MINULÉ UMĚLÉ VÝBAVY VNITŘNĚ TUTO MINULOST I S VEŠKEROU VÝBAVOU PŘIJME. TÍM OVŠEM NAPLNO OPAKUJE ZÁSADNÍ CHYBU Z DÁVNÉ MINULOSTI A NÁSLEDUJE OKAMŽITÝ PÁD ZE VZESTUPNÉ CESTY.

Dosahování schopností přirozeným způsobem

Mnoho bytostí v dnešním světě i v minulosti získalo duchovní schopnosti nepřirozeným způsobem. Například přechodem přes práh klinické smrti. Nešli přece dobrovolně „napůl umřít“, to vše se stalo proti jejich svobodné vůli. A kdo vůbec jim pak něco předal a proč? Nebo získali umělé schopnosti zasvěcením v pyramidách a v dalších zasvěcovacích mystériích dávné minulosti i současnosti.

Mnoho duchovních mistrů si také přinášelo mimořádné duchovní schopnosti do hmoty jako výsledek přijmutí zvláštních privilegií, výsledek propůjčení umělé tvořivé síly. Dodnes existuje možnost magického výcviku podle mnoha návodů. Dokonce se objevují další nové formy zasvěcování do nejrůznějších uměle vytvořených duchovních systémů (např. Reiki, SRT, Šambala a další).

Typické pro novou cestu člověka 2. typu je v prvé řadě vzdát se veškeré umělé výbavy z dávné minulosti. A poté postupné získávání duchovního vnímání a duchovních schopností čistým vzestupem. Na základě vytrvalého každodenního úsilí zaměřeného na zvyšování své vnitřní harmonie a duchovní čistoty. Právě toto umožňuje nastoupit člověku eticky čistou cestu bez ovládání, bez manipulace jakéhokoliv typu s druhými lidmi, s Planetou, s Přírodou. Bez zneužívání druhých bytostí i Přírody. Tedy právě bez toho všeho, co se stalo během historie typické pro pozemskou magii.

Proč je čistý vzestup a čistá cesta bez privilegií a umělých pomůcek tak důležitá? Protože strana Světla konečně potřebuje nalézt takové metody duchovní práce, které nebude možné žádným způsobem zneužít. Viz články 10. Sílu čistého vzestupu nelze na rozdíl od magie zneužít proti Světlu, 11. Uvolnit nebo nadále tajit informace o duchovním pozadí světa?, nebo duchovní komunikace Magie jako nástroj evoluce již ztratila svou sílu, Strana Světla musí najít schopnosti typické právě a jen pro Světlo.

Nová cesta má ochranné pojistky proti zneužití

Díky tomu, že nová cesta funguje na bioenergie, a že se stala nedílnou plnohodnotnou součástí planety Země a Přírody, má celou řadu ochranných pojistek proti jakémukoliv zneužití.

Především je mimořádně důležitá okolnost, že pokud člověk z této cesty v důsledku hromadění chyb či nejednoznačnosti postojů „vypadne“ a ztratí dosavadní vysokou úroveň harmonie, pak se ztrátou vysoké harmonie odejdou i možnosti a schopnosti, které postupem na NDC získal.

Další pojistkou je nově vybudovaný čistý a spravedlivý karmický systém. Ten zajistí, aby člověk, který začne dělat na vzestupné cestě chyby, přehmaty, nebo jehož vnitřní postoje začínají být vychýlené, dostával zřetelné impulsy, že něco není v pořádku. Je to ochrana proti tomu, aby se hromaděné neřešené menší chyby přetavovaly ve větší chyby, až hrozivé přehmaty, jako se to běžně dělo v dávné minulosti.

Zatřetí, mimořádně důležitá je samotná skutečnost, že planeta Země i Příroda se staly součástí Nové duchovní cesty. Všichni víme, jaké pojistky má Planeta a pozemská Příroda proti lidstvu, národům či rozsáhlým skupinám a hnutím, která překročí etické mantinely a začnou fungovat na úkor Přírody a dalších živočišných druhů. Minulost Planety plná katastrof je toho dostatečně průkazným dokladem. Takže síla Planety a Přírody jsou tou nejúčinnější pojistkou pro případ, kdy by se určitá síla, instituce, skupina, hnutí, národ, snažily NDC spojenou s Planetou a Přírodou ovládnout, zmanipulovat, převrátit na temnou stranu.

Zdrojem problémů ve vývoji se staly metody práce Duchovních hierarchií

Na Staré duchovní cestě bylo lidstvo v minulosti neuvěřitelným způsobem manipulováno mimozemskými civilizacemi, viz například články 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi, 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace, 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi, 37H. Mimozemské temné mocnosti na Zemi. Proč k tomu všemu vůbec mohlo docházet?

Zdrojem problémů se jasně staly samotné metody práce lidských Duchovních hierarchií. I samotná filozofie světelných institucí a jejich omezené poznání toho, jak tento svět skutečně funguje. Více o tom jsem napsal v článku 16. Magie z pohledu historie.

Mág nedokáže rozpoznat světelný vzestup od temného. Protože rozlišuje jen určitou pokročilost a dokonalost zvládnutého stupně magie. Zatímco povahu člověka hodnotí jen podle jeho činů. Jenže dokonalé temné bytosti si dávají dobrý pozor na to, aby zjevně lhaly, ubližovaly. Jsou dokonale zakamuflované a jejich ovládání druhých probíhá na skryté úrovni a jen stěží může být rozpoznáno. I proto se mohlo stát, že temné bytosti ve světelných strukturách zůstávaly nepoznány. Světelná magie jednoduše neměla nástroje, jak jejich skrytou levotočivost a Temnotu odhalit. I proto se po dlouhou dobu Síly Světla domnívaly, že v duchovním pozadí světa mají jasnou převahu. Skutečnost však byla právě opačná.

Temné bytosti mají svůj vlastní duchovní vzestup

Pamatuji si, jak se na seminářích říkalo, že temní nemohou vzestupem překročit určitou bariéru, konkrétně třetí ze sedmi stupňů zasvěcení. A že další duchovní vzestup je pro temné bytosti uzavřen. Jenomže to byla pouhá slova neodpovídající realitě. Na vzestupné cestě jsme se později opakovaně přesvědčovali o tom, že temní mají jiné možnosti vzestupu a určitého duchovního růstu. Dokonce takové, které byly vždy účinnější a výkonnější, než odpovídající metody bytostí, které náležely Silám Světla.

Temné bytosti sice nemohou stoupat cestou světelného vzestupu, mají však svůj vlastní temný vzestup. Je vhodné si uvědomit, čím se obě tyto varianty duchovního vzestupu odlišují.

Poukázkami bytostí Světla na další vzestup je například zbavení se dalšího zlozvyku, nebo třeba vykonání všeobecně prospěšného činu. Naproti tomu kladnými body pro temný vzestup je vykonat naprostý opak. Naučit se další ničivou metodu ovládání, zabránit jiné bytosti ve světelném vzestupu. Nejrazantnější podporou temného vzestupu je pak vykonat hrůzný čin – vraždu, hromadný masakr, zkázu civilizace.

Cestu k temné straně světa často otevírala neúmyslná chyba

Jak snadné bylo v minulosti nevědomě přejít ze Světla k temné straně světa. Následující úsek textu je převzat z článku 16. Magie z pohledu historie:

Mnohé světelné duchovní bytosti nahoře nad světem udělaly třeba i neúmyslnou chybu, která měla hrozivé následky. Například zavinila zkázu civilizace. Takový anděl nebo duchovní mistr se pak ocitl ve zcela nové situaci. Na světelné straně jej čekalo karmické vyrovnání za tuto chybu. Mohl dokonce okamžitě ztratit svoji funkci a být degradován. Jak těžko se někdy přijímá takový následek.

Jeho čin mu však skrytě a nenápadně otevíral cestu k temnému vzestupu. Začaly přicházet temné nabídky. Můžeš mít takovou a takovou funkci. Budeš nejvyšším andělem, který se stará o civilizaci. Získáš k tomu ty a ty magické nástroje a privilegia. Stačí uzavřít tuto dohodu. Mnohdy ani nevěděl, že podepisuje dohodu s temnou stranou světa označovanou jako úpis. Domníval se třeba, že podepisuje dohodu o karmickém vyrovnání. A byl chycen.

Konkrétní příklady takových dohod ve hmotě i v duchovním pozadí naznačují, že úpis temným silám měl někdy „věčnou platnost“ a přenášel se i na další existence upsané bytosti. Nebo dokonce i na celý jeho rod a všechny potomky ve hmotné existenci. Někteří se tak stali upsanými na jednu existenci, další na dlouhá období existence. A mnozí se stali trvalými bojovníky temné strany světa.

Používání magie světelnými institucemi přitahovalo temnou manipulaci

Magické schopnosti jsou běžně limitovány určitou úrovní. A protože temná strana světa má vždy k dispozici sice zřetelně neetické, ale zato rychlejší a účinnější metody vzestupu, světelnou magii bylo možné v minulosti vždy přebít silnější magií temného typu. Takže magie neměla jako metoda duchovní práce šanci trvale zbavit svět temného ovládání. Protože vnitřním principem samotné magie, i té světelné, byla manipulace a ovládání. I když třeba šlo o skrytou, jemnou, nenápadnou manipulaci, na první pohled nerozpoznatelnou.

Každá i sebenepatrnější manipulace však postupně přitáhne manipulaci silnější. Proto se mohly do světelných systémů, zásadou jejichž činnosti a způsobu řízení lidstva byla magická manipulace, dostávat temné bytosti. A protože magie neposkytuje možnost přesného rozpoznání světelné pravotočivé od temné levotočivé bioenergie, nebyla možnost, jak temného pracovníka v rámci světelné instituce rozpoznat.

Struktury světelných Duchovních hierarchií byly infikovány temnými mistry

Stala se pak následující událost, která nám otevřela oči. Na semináři v roce 1998/99 se hovořilo o tom, jak jsou světelné struktury nesmírně čisté, karmický systém neuvěřitelně spravedlivý a účinný. Bylo mi tenkrát divné, proč je tedy vývoj na Zemi v takovém stavu. Proč karma na mnoho bytostí jakoby vůbec nereaguje, tedy nefunguje. Proč ti, kteří třeba i ve státních funkcích byli přistiženi při lži či pokusu o neoprávněné přivlastnění si majetku, jsou stále v pohodě? A dokonce se mají čím dál lépe?

Jednoho dne během dubna 1999 vedoucí semináře přinesl kopie magicky pořízených podobizen mistrů Duchovní planetární hierarchie. Zřejmě kopie obrazů uveřejněných v určité knize. A už tehdy, což byla právě doba, kdy se mně a dalším otevíral vstup na NDC, jsme jasně vnímali, že někteří z těchto mistrů jsou zakamuflovaní, ve skutečnosti nečistí a zřetelně temní.

To byla skutečnost, která nám otevřela oči, jak to ve skutečnosti vypadá s lidskými nehmotnými duchovními institucemi nazvanými Duchovní hierarchie. Že už nejde o seskupení čistých světelných bytostí. Ale že do systému se nepoznány dostaly také temné bytosti. A začínalo nám být jasné, proč je v tomto světě všechno tak nejednoznačné, dvojaké, rozporné. Proč ty původní čisté světelné principy už dávno nefungují.

Jak se vůbec mohlo stát, že temná bytost pronikla nepoznána jako špion do světelných struktur? Za touto skutečností je nepochopení samotné podstaty dobra a zla, to znamená pravotočivých a levotočivých bioenergií, při magickém pohledu na svět.

Skutečností tak bylo to, že již od 19. století seděli v každém seskupení světelných mistrů nepoznáni a neidentifikováni temní mistři. Jen temné síly v té době věděly, co se skutečně děje. Síly Světla tak postupně ztrácely skutečnou kontrolu nad událostmi, aniž by měly tušení, kdo vlastně drží pevně v rukou otěže dalšího vývoje. Protože na ta místa v Duchovních hierarchiích, která znamenala největší rozhodovací moc, se postupně tlačili ambiciózní a velmi schopní mistři temné strany světa. Směr vývoje lidstva začal být 100 let před rozhodujícím mezníkem na konci tisíciletí jasně předurčen a nasměrován.

Strana Světla potřebovala najít novou vlastní tvořivou sílu

Z těchto všech důvodů je zřejmé, že magie v minulosti neposkytovala dostatečnou ochranu světelných bytostí a institucí před skrytými invazemi temných bytostí. Proto se mnohokrát v minulosti stalo, že uměle propůjčené světelné hodnosti, privilegia, schopnosti, a dokonce i karmické pravomoce, byly zneužity proti straně Světla.

Od roku 1999, od počátků budování Nové duchovní cesty, se začínaly objevovat náznaky, impulsy, že strana Světla musí najít místo magie jiný způsob tvořivé síly, který už temná strana nebude mít možnost zneužít. Vysvětlování, proč je potřeba přestat používat magii jako metodu světelné práce a čím je třeba magii nahradit, je věnována řada textů na našich stránkách, například duchovní komunikace Magie jako pozůstatek bývalé moci, slávy a postavení, Magie jako nástroj evoluce již ztratila svou sílu, Postoj planety Země k magii, Postoj Přírody k magii, Magické zásahy do Přírody je potřeba zastavit, Pokračuje proces vytěsňování magie ze všech rovin bytostí i světa, Vyhrocená situace: Čistý duchovní vzestup a proti němu magie, Dovršení boje s magií je podstatné pro další vývoj, Pozemská Příroda se potřebuje zbavit magie, Proč magie nedokáže rozpoznat skutečné principy fungování světa? a další.

Tou novou tvořivou silou, která může být schopna zajistit návrat vývoje světa zpět do pozitivního světelného směru, se stala síla čistého vzestupu bytostí a institucí na NDC. Proč a z jakého důvodu? Zaprvé, tuto sílu nelze proti Světlu zneužít. Protože jednoduše Temno s takovou silou nedisponuje a nemůže s ní ani zacházet. Nemůže ji Světlu ukrást a poté zneužít. Protože takovou silou může disponovat pouze a jen člověk na čistém světelném vzestupu, který stabilně překračuje hranici vnitřního vyladění 95 % vůči Přírodě. Jedině taková síla dává člověku ve hmotě možnost vzepřít se ovládání ze strany temných systémů a doslova takový systém zničit, zlikvidovat.

A zadruhé, možnosti vzestupu člověka 2. typu jsou neomezené. Proto i čistá duchovní síla, kterou může tímto vzestupem získat, nemá žádné horní hranice. Záleží jen na člověku, jak dlouho bude ve své vzestupné cestě pokračovat a jak vysoko se úrovní své vnitřní harmonie dostane. Logicky se jednoho dne dostane na takové cestě za bod, který je již ze silového pohledu pro jakoukoliv magii nedosažitelný.

NDC tak jednoznačně směřuje k tomu, aby používala výhradně čisté metody typické pouze pro Světlo, které Temnota nemůže zneužít. Důsledkem toho je, že NDC dokáže postupně krok za krokem vytvářet takové řídící struktury nového vývoje, které už nemohou být temnými silami skrytě infikovány, jako se to v minulosti stalo lidským Duchovním hierarchiím na všech úrovních.

Sedmý závěr:

PRÁVĚ SÍLA ČISTÉHO VZESTUPU JE JEDINOU REÁLNOU MOŽNOSTÍ, KTERÁ MŮŽE POZEMSKÉ LIDSTVO POSTUPNĚ ZBAVIT VŠECH DRUHŮ DUCHOVNÍHO I HMOTNÉHO OVLÁDÁNÍ. KTERÁ DOKÁŽE VYHNAT MIMOZEMSKÉ VETŘELCE Z PLANETY. KTERÁ POSTUPNĚ DOKÁŽE POZEMSKÉ LIDSTVO I POZEMSKOU PŘÍRODU OCHRÁNIT PŘED LIDSKÝMI VETŘELCI I DALŠÍMI DOBYVAČNÝMI CIZÍMI FORMAMI ŽIVOTA Z VESMÍRU, Z DUCHOVNÍCH SFÉR, I JINÝCH DIMENZÍ.

Mnohé z toho jsem naznačil v článcích 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace, 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru, 37H. Mimozemské temné mocnosti na Zemi.

Problémy partnerských vztahů

V tomto světě žije mnoho lidských bytostí v nevyrovnaném partnerském vztahu, kdy jeden z partnerů zřetelně ovládá druhého a skrytě jej energeticky zneužívá, vysává. Neboli na něm parazituje. Vyřeší problémy takového vztahu to, že ten ubližovaný vstoupí na cestu světelného vzestupu?

Dostal jsem impuls, abych předal své vlastní léčitelské zkušenosti s řešením řady takových situací. Žije-li člověk ve vztahu, ve kterém je ovládán a rozhodne-li se vstoupit na cestu vzestupu, obvykle se stane následující. Začne se karmicky čistit a vlivem jeho energií se obnažují i karmické vrstvy partnera (partnerky), který je tím, kdo ovládá. Co se pak obvykle děje? Ten, co se vědomě čistí, se vzdává svého ovládání a začíná být schopen se postavit svému partnerovi a jeho ovládání přestat tolerovat. Zatímco tomu, co ovládá, se třeba mohou obnažit vrstvy z minulosti, kdy také ovládal a dokonce takto může získat přístup k určité osobní magii. Takže jeho vysávání se dokonce může stát silnějším, zřetelnějším.

Neochota prvního nadále trpět vysávání a nové schopnosti druhého umožňující naopak toto vysávání „přitvrdit a zdokonalit“, vedou k vyhrocení rozporů v takovém nevyrovnaném vztahu. Proč a z jakého důvodu se to děje? Pro vysávaného člověka jsou to jasné impulsy k tomu, aby konečně začal svůj partnerský vztah řešit. A pokud partner není ochoten vzdát se své formy ovládání na všech úrovních své bytosti, zbývá pak jediné řešení – okamžitý odchod z takového vztahu.

Osmý závěr:

VŠEOBECNĚ LZE ŘÍCI, ŽE ČLOVĚK, KTERÝ VSTOUPÍ NA NDC, JE NÁZNAKY SMĚROVÁN K TOMU, ABY ZAČAL VE SVÉM ŽIVOTĚ ŘEŠIT OKOLNOSTI, ZÁLEŽITOSTI, SITUACE, KTERÉ JEHO BYTOSTI ZŘETELNĚ ŠKODÍ. ABY NAŠEL V SOBĚ SÍLU JE ZE SVÉHO ŽIVOTA POSTUPNĚ VYTLAČOVAT. A TÍM MOHOU BÝT NEJEN NEVHODNÉ POTRAVINY, NEZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, ALE TAKÉ PŘÁTELÉ, KTEŘÍ JEJ ZNEUŽÍVAJÍ, NEBO DOKONCE ŽIVOTNÍ PARTNER, KTERÝ JEJ VYSÁVÁ.

Další možnosti v partnerském vztahu

Pro partnerský vztah muže a ženy je samozřejmě optimální, když oba dva zastávají stejnou nebo alespoň podobnou životní filozofii. A Nová duchovní cesta jednou ze speciálních forem životní filozofie člověka určitě je.

Pokud druhý partner zřetelně nesouhlasí se zásadními principy NDC, například je vyznavačem magie, vizualizace, Staré duchovní cesty, pak se neshody mezi nimi ve formě pomyslných nůžek začnou stále více rozvírat. Řada konkrétních zkušeností pak potvrdila, že takový vztah už nemůže dlouhodobě fungovat. Protože zpočátku dílčí nenápadné problémy se čím dál více vyhrocují. Opět platí to, co bylo řečeno výše. Člověk na NDC je vyhrocováním rozporů směrován k tomu, aby pochopil, že takový vztah pro něj nadále není vhodný a únosný.

A co když druhý partner neubližuje vysáváním, ctí etickou čistotu v jednání a nemá zásadní námitky proti filozofii NDC? Jen není ochoten začít den za dnem na sobě pracovat, měnit výživu, pravidelně cvičit pět Tibeťanů. V takovém případě se může stát, že úsilí partnera jdoucího po NDC jej pomůže karmicky čistit a duchovně vytáhnout na vzestup. A jeho životní postoje se postupně krok za krokem mohou začít měnit. Napřed se třeba vzdá svého oblíbeného masa, začne více chodit do Přírody, atd.

K takto pozitivní situaci však nemusí vždy dojít. Rozhoduje celková karmická situace obou, skutečnosti, zda ten druhý není třeba skrze svoji práci i mimopracovní aktivity napojen na výrazně temné systémy. Takže někdy ten pozitivní vytáhne toho druhého nahoru, jindy zase ten, co pro vzestup aktivně nepracuje, naopak stáhne toho pozitivního dolů. Předem to obvykle nelze odhadnout.

Je však třeba zdůraznit, že souhlas s principy NDC, které zastává partner, není totéž, jako mlčky tolerovat cestu druhého partnera a nebránit mu v takové cestě, ale přitom s ní vnitřně nesouhlasit. A třeba si ve skrytu myslet – snad to toho blázna brzy přestane bavit. Zatím mne to neohrožuje, ale pokud by se tak stalo, musel bych zasáhnout a zachránit náš vztah.

A co vlastní malé děti? Opět řada příkladů potvrzuje, že oba rodiče nebo dokonce i jeden z rodičů jsou schopni vytrvalou duchovní prací na sobě vytáhnout se sebou na NDC i malé děti. A to třeba i v neúplných rozvedených rodinách, kde druhý partner zastává zcela jinou životní filozofii. Ideálem je ovšem dvojice rodičů i s dětmi na NDC. Tedy celá rodina na cestě čistého vzestupu a zdravého životního stylu.

Je samozřejmě vhodné postupně vést malé děti ke světelnému vzestupu vhodnou stravou a již od dětského věku je formou hry nenápadně směrovat k pravidelnému cvičení pěti Tibeťanů. Tím, že to budou cvičit spolu s rodiči. V tomto směru například existuje kniha Barbary Simonsohn „Pět Tibeťanů pro děti“, ve které je naznačeno a popsáno, jak mohou rodiče vést děti ke společnému cvičení.

Devátý závěr:

SPOLEČNÉ ZASTÁVÁNÍ ŽIVOTNÍ FILOZOFIE NDC OBĚMA PARTNERY DOKÁŽE RODINU STMELIT DOHROMADY A JE ZPŮSOBEM, KTERÝM MOHOU RODIČE JEDNODUŠE PŘEVÉST SVŮJ POZITIVNÍ VÝCHOVNÝ VLIV I NA MALÉ DĚTI. ZÁSADNÍ ROZPORY MEZI PARTNERY V POHLEDU NA SVĚT SE VŠAK VSTUPEM JEDNOHO Z NICH NA NDC NEVYŘEŠÍ A NAOPAK SE JEŠTĚ VÍCE ZVÝRAZŇUJÍ A PROHLUBUJÍ.

Mohou být temné varianty evoluce výhodnější?

Během karmického čistění jsme zjišťovali, že některé z bytostí celé věky opakovaně přecházely od Světla k Temnu, pak zase od Temna ke Světlu, a stále dokola. Protože neustále zjišťovaly a hledaly, která z obou stran poskytuje „lepší“, stabilnější a trvalejší formu vývoje. A mnohdy docházely na dlouhou dobu k poznání, že právě temný vývoj přináší tu pravou svobodu. Ano, pro ty na samotném vrcholu to do jisté míry skutečně platí – mohou dělat, cokoliv chtějí, ve svém rozletu nejsou ničím limitováni. Ale ti druzí naopak ztratili všechno. Žijí v matrixu, v určité iluzi svobody. Ve skutečnosti jsou plně zneužíváni jako roboti, automaty, dojné krávy. Ne náhodou spatřily filmy Matrix I - III světlo světa během posledních let. Naznačovaly lidem výsledek, ke kterému po určité době dospěje temný vývoj. Výsledek, který byl v jiných časech, v odlišných světech a dimenzích, už vícekrát realizován. A to i s celkovým prostředím, tedy Přírodou.

Jenomže stále je tu určitý celek Stvoření a jeho celkové prostředí, tedy Příroda, se svým pudem sebezáchovy. A zkušenosti vývoje našeho světa mnohokrát prokázaly, že jakmile temná varianta vývoje získá trvalou převahu, zakročí vyšší forma prostředí, aby se parazitujícího vývoje zbavila. Je to vždy pouze otázka času. Kdy se tak stane a jakým způsobem.

Každá forma temného vývoje vede dlouhodobě ke zkáze

Při převzetí vývoje temnou civilizací na nějaké Planetě jde o reakci planetární Přírody, která jednoduše ztemnělou civilizaci na té Planetě spláchne. A pokud již byla Temnem infikována i samotná Planeta a planetární Příroda, takže samotná Planeta již nemá sílu se očistit, zakročí Příroda vyššího stupně, Příroda v rámci planetární soustavy. A přiletí asteroid a rázem je po civilizaci. Pokud je rozklad Planety takového rozsahu a stupně, že lze jen těžko napravit, zkáza se může týkat kompletně celé planety.

Při převzetí vývoje temnou stranou v rámci celého Vesmíru by šlo o reakci nadřízené Přírody, v rámci které náš Vesmír vznikl. Ta dokáže zničit celý Vesmír, který podlehl temnému bujení. I takovouto katastrofu jsme již při postupu na NDC zaregistrovali a napsal jsem o tom více v článku 6. Dobro a zlo jako dvě soupeřící síly, sestupy do nižších světů.

To všechno znamená, že každá forma temného vývoje zatím dříve nebo později přitáhla krach, rozklad, zmar a zkázu. Chaos vytvořený Temnem často přivodil mnohdy i samotný rozpad bytostí těch, co takový vývoj vyvolali.

Výhodou světelného vzestupu je naopak jeho trvalost, neomezenost. Ovšem za předpokladu, že si světelné bytosti dokážou i v obdobích relativního klidu udržet dostatečnou obezřetnost, přesnost postojů. A pokud nepodlehnou po nějaké době stabilního vývoje sebeuspokojení a hledání pohodlnějších náhrad, kterými by postupně nahradily původně přímé a čistě světelné činnosti. Právě tyto chyby – podléhání sebeuspokojení, zapomenutí na možnost existence temných sil, temných variant vývoje, nahrazování přirozených duchovních činností umělými přístroji a postupy, mnohokrát v minulosti dovedly lidstvo k neočekávanému zvratu vývoje zpět k Temnu.

A celkové teorie temné evoluce, kdy se do Temna převrátí celý systém světů ve Stvoření kompletně i s prostředím, tedy Přírodou?  Mohl by takový vývoj mít také možnost neomezeného vzestupu? Každopádně by v něm žila drtivá většina bytostí ve stavu ovládnutí a menšina ve stavu dokonalé svobody. Chtěli byste takový světa? A na jaké straně byste v něm chtěli žít? Na straně těch vládnoucích? A kde byste sehnali dostatek otroků, aby na vás pracovali? A jakým způsobem byste zajistili jejich zotročení? Především však Příroda, karmická instituce a sféry vedoucí nový vývoj naznačují, že imunitní síly systému světů ve Stvoření by nic takového za žádných okolností nedopustily.

Ani smíšený svět se světelnými i temnými energiemi není tím pravým

A často se opakující myšlenky na smíšený svět, kde existují vedle sebe oba typy vesmírné síly? Kde jedna využívá druhé nebo dokonce spolupracují? To je právě to, co zažíváme teď. Vytváření slovní iluze dokonalosti. Ve skutečnosti však rozpory, manipulace, kamufláže, nadvláda jedněch nad druhými. Neustálé skryté pokusy temné strany zesílit ovládání. A neustálé boje těch, co si skutečný stav uvědomují, proti tomuto ovládání. Stav, kdy prakticky všichni sami sebe označují jako Síly Světla a pokroku. Nikdo z těch vládnoucích přece o sobě netvrdí, že usiluje o svět s dokonalou formou ovládání. Historie opět prokazuje, že ve smíšeném světě se rozpory prohlubují, zveličují a soupeření Světla a Temna spěje k rozhodnutí.

Takže jsme opět u toho. Z pohledu dlouhodobé perspektivy nám zase zbývá pouze jedno nebo druhé. Světlo nebo Temnota, Dobro či Zlo? Jenom jedno může vládnout světu. Světlo směřuje ke spolupráci lidských bytostí s Přírodou a k trvalé prosperitě takových uspořádání. Zatímco Temno směřuje k dočasné dokonalé svobodě úzké skupinky na úkor dokonalého ovládnutí širokých mas. A z dlouhodobého pohledu směřuje takový vývoj k destrukcím, zkázám, katastrofám. Tedy nic trvalého.

Jakou stranu vesmírné filozofie si tedy vyberete? Pokud byste náhodou zvolili Světlo, máte na těchto stránkách jasný návod, jak se ve svém životě ke stabilnímu vzestupu ve Světle dopracovat. Drtivá většina všech dalších návodů, postupů, metod dostupných v tomto světě však vede člověka naopak do Temna. Každý je svého štěstí strůjcem. Každý bude vybírat sám za sebe. A jak už jsem řekl, mnozí už se pevně rozhodli.

Desátý závěr:

KAŽDÁ VARIANTA TEMNÉHO VÝVOJE I POUHÉ TOLEROVÁNÍ TEMNÝCH BIOENERGIÍ, TO VŠE VEDE SVĚT Z DLOUHODOBÉHO POHLEDU KE ZKÁZE. JEDINĚ JEDNOZNAČNÁ VOLBA ČISTÉ SVĚTELNÉ EVOLUCE PŘINÁŠÍ LIDSTVU PERSPEKTIVU STABILNÍHO DLOUHODOBÉHO VZESTUPU.

Každý sám rozhodne, zda se k novému vývoji připojí

Na každém jednotlivci dnes zůstává, zda se k tomuto novému vývoji lidské civilizace aktivně připojí. Nebo jestli bude i nadále stát stranou a vyčkávat, co se třeba stane v prosinci 2012. Zda duchovní vůdci konečně dovedou lidstvo k opuštění hmoty. Zda konečně a včas proběhne hromadná transformace lidské civilizace.

Vyčkávání však není to pravé, co by měl člověk v dnešní době udělat. Protože lidé stojící a čekající zůstávají mimo vývoj. Lepší je kamkoliv se pohnout, vykonat cokoliv pozitivního, než sedět na místě a čekat, jestli mi na hlavu v roce 2012 spadne cihla nebo ne. I vykročení poněkud vychýleným směrem je lepší než zůstat stát na místě a čekat, až to někdo za mne srovná. Protože duchovní pozadí světa mi v případě vychýleného směru dá jasný impuls, abych pochopil, že musím směr své cesty poopravit. Tím nejlepším je ovšem začít pracovat na základech své bytosti – změna životního stylu, posun stravy k vyšší kvalitě, pravidelné cvičení Pěti Tibeťanů. Tím nikdo nikdy nemůže nic zkazit.

Jednoznačně nejhůře jsou však na tom ti, kteří celým svým úsilím, vahou všech svých dosavadních pravomocí a umělé tvořivé magické výbavy bojují v dnešní době proti Nové duchovní cestě. A za každou cenu se pokoušejí i nadále udržet platnost starých pořádků na této Planetě. Platnost privilegií jedněch nad druhými. Existenci masového ovládání, manipulací a lží. Tím však jdou jednoznačně proti Planetě a Přírodě.

Takový postoj lze v dnešní době přirovnat k sebevraždě, k sebedestrukci. Protože Planeta a Příroda jsou již dnes naplno probuzenými živoucími systémy, které mají možnosti, jak se proti živočišnému i rostlinnému druhu, nebo dílčímu poddruhu, který narušuje vývoj celku, účinným způsobem bránit. Ani my lidé na vzestupné světelné duchovní cestě již nejsme ochotni znovu sklánět hlavy před dalším magickým nátlakem. Před dalším ovládáním ze strany privilegovaných a svatých, nebo jak si říkají.

Jedenáctý závěr:

VYČKÁVAT V DNEŠNÍ DOBĚ JE ZNAČNĚ NEVÝHODNÉ. PROTOŽE TAKOVÝ POSTOJ DOSTÁVÁ ČLOVĚKA MIMO VLNU NOVÉHO VÝVOJE. JEŠTĚ MNOHEM HŮŘE JSOU VŠAK NA TOM TI, KTEŘÍ DNES OTEVŘENĚ VAHOU SVÝCH SCHOPNOSTÍ A PRIVILEGIÍ BOJUJÍ PROTI NOVÉMU VÝVOJI A NDC.

Člověk má právo svobodné volby, ale za své rozhodnutí ponese zodpovědnost

Člověk ve hmotě má právo svobodné volby. A toto právo je potřeba respektovat. Nikdo jej nemůže k osobnímu rozhodnutí donutit. Ale my ostatní máme právo se bránit, pokud by jeho volba jakýmkoliv způsobem narušovala naši skutečnou duchovní svobodu. Pokud by směřovala k našemu dalšímu ovládání.

Volba každého jednotlivce tak zůstává zodpovědností člověka. Každý však svým rozhodnutím přitáhne určité životní následky. Jak zaseješ, tak sklidíš. Spravedlivý karmický řád se čím dál více začíná prosazovat i do hmoty, jak potvrzuje množství narůstajících neobvyklých osobních problémů, které tlačí jednotlivé obyvatele této Planety k zásadní změně.

Výhled do budoucnosti?

A budoucnost? NDC znamená trvalý vzestup, trvalou práci na zlepšování svého vyladění, své vnitřní rovnováhy a čistoty. Trvalou práci na zlepšování svých vlastností, na etické čistotě svých myšlenek, slov, činů i citového prožívání. Úsilí o trvalé zlepšování se. Nejde o nějaké dogma, o dopracování se k jakési dokonalé konečné pozici, kterou člověk dosáhne a poté si uspokojen lehne na obláček pomyslné dokonalosti. NDC znamená trvalou práci na sobě, na svém životním stylu, na stabilitě svého duchovního světelného vzestupu po celý zbytek svého života.

Kdo není schopen tuto životní filozofii přijmout, nemůže se na NDC trvale a dlouhodobě udržet. Takže proto je počet těch, kteří sice na čas nakoukli na NDC, ale poté vypadli z důvodů nejednoznačnosti postojů, nesoustavnosti duchovní práce na sobě, nerespektování náznaků a impulsů, pokukování po umělých náhražkách skutečné duchovní práce na sobě, mnohonásobně vyšší než počet těch, kteří na NDC vstoupili, nový životní styl dokázali trvale převzít za svůj, a také proto se dokázali na NDC dodnes udržet.

Dvanáctý závěr:

NDC PŘEDSTAVUJE TRVALÝ VZESTUP, TRVALOU PRÁCI NA ZVYŠOVÁNÍ SVÉ VNITŘNÍ ČISTOTY A VYVÁŽENOSTI. NEJDE ZDE O DOSAŽENÍ JAKÉSI KONEČNÉ POZICE, NA KTERÉ JIŽ ČLOVĚK MŮŽE PŘESTAT NA SOBĚ PRACOVAT. NDC ZNAMENÁ TRVALOU PRÁCI NA SOBĚ, NA SVÉM ŽIVOTNÍM STYLU, NA STABILITĚ SVÉHO DUCHOVNÍHO SVĚTELNÉHO VZESTUPU, PO CELÝ ZBYTEK SVÉHO ŽIVOTA.

© Jiří Novák, červenec 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 227
  • 23
  • 21
  • 18
  • 28

Celkový počet hlasů: 317