Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC III | Informace o počátcích magie z karmického čištění

Informace o počátcích magie z karmického čištění

Marie Mejdrová Vloženo 29.11.2011
Marie Mejdrová

Duchovní komunikace z 26.10. – 6.11.2011

Ovládací systém drtící lidstvo na Zemi

Centrální Karmo, prosím o bližší informace o vývoji situace s mágem, který prostřednictvím svého otevřeného magického systému doslova ovládá celý svět – v karmických vrstvách zaháklý v lidech, které hlídají jeho zduplikovaní poskoci jako gorily. (Duchovní komunikace z 26.10.2011)

 

Centrální Karma: „Během bojů s bytostí tohoto mága se postupně objevují všechny jeho metody z minulosti i současnosti. Dozvídáme se, jak se dokázal maskovat, jaký mistr kamufláže a dvojí tváře to byl, jak a co vše se mu podařilo zneužít a ovládat, co všechno využíval k udržení a zvyšování své moci. Byl zastoupený všude a kdo se chtěl dostat po žebříčku moci, ať už ve Světle nebo v Temnotě, nemohl ho minout. Nemohl se setkání s ním vyhnout.

Zdá se, že měl téměř vše obšancované a posichrované. Vše, co nebylo skutečně  čisté a odpovídající původním čistým světelným principům, nemělo šanci s ním boj vyhrát. Protože nic z toho nemohlo najít a udržet si cestu dostatečně rychlého duchovního vzestupu ve Světle. Tak rychlého, aby dokázalo předčít včas všechny jeho finty, odhalit všechny jeho pojistky a kamufláže. Rozkrýt všechny způsoby, kterými získává energii a znovuobnovuje se. K tomu vám teď dopomáhají nově dosažené sféry, obrázky jako projekce duchovních situací do hmoty a také klubíčka, jako vlákna zhmotněné pravotočivé bioenergie.

Na začátku bylo ovšem to, že jste se mu museli vzepřít. Po všech těch životech v minulosti, kdy jste mu v různé míře a různým způsobem podlehli, jste konečně našli způsob, jak ho prohlédnout a jak mu odolat. A navíc také jak se mu otevřeně veřejně postavit. Bez toho byste bývali ani nemohli začít se s ním hloubkově karmicky čistit a ustát jeho agresivní energetický nátlak.

Je to jako v pohádkách. Má spoustu pojistek, klonů a hlavně nespočetně zdrojů energie. Je nutné přijít všem na kloub. Až bude pak dovršena určitá hranice jeho odzbrojování a odřezání od zdrojů energie, situace nabere zásadní obrat a spád. Samozřejmě je přitom nutné stále sledovat, aby se on a jeho věrní nikam neposchovávali. Žádné zahrabání se do písku, kde by přečkali pro ně nepříznivé časy, dnes už neprojde. Je třeba je mít stále na očích, aby nemohli získat výhodu přepadením ze zálohy.

Karmickým čištěním se těmto zatemněným bytostem odebírá spousta pák na další bytosti, spousta výbavy, magií a tedy i zdrojů energií. Těch má sice nepočítaně, ale lidé na NDC byli jeho nejcennějšími zdroji energie a pákami do hmoty. Případně i do Přírody a určitých duchovních sfér. U každého využil to, co bylo jeho největšími přednostmi a co na něm bylo výjimečné.

Jeho „gorily“ jsou jeho jakoby královskou gardou. Jsou to jeho nejvěrnější poskoci, bez schopnosti samostatně myslet. Jejich pán je už velice dávno kompletně ovládl a od té doby jsou pouhými loutkami v jeho rukou. Oni si to ovšem samozřejmě neuvědomují ani uvědomit dle plánu nesmějí. Budou se pro něho bít do konce a s tím je třeba počítat. Nesmí tady zůstat žádná temná bytost, která by mohla a chtěla pokračovat ve šlépějích tohoto mága po jeho konečném odstavení od jakýchkoli dalších možností zasahovat i nadále do vývoje světa. Tito jeho poskoci budou odejiti v bojích Sil Světla s ním, protože jsou spolu silně propojeni vzájemně závislým energetickým vztahem. On je má jako oporu a jejich síla je kompletně odvislá od jeho síly.“


Prvotní prostředí infikované temnými energiemi

Centrální Karmo, prosím o bližší informace o dnešním všeobecném čištění: Prvotní prostředí 95 % čisté energie a 5 % temné energie. Těchto 5 % ponoukalo bytosti, rostlo jim ego, takže se zatemnily, měly absolutní moc, privilegia. Stvořily si osobní magie, což vytvořilo magii jako celek. Vzniklo vědomí magie, které začalo ovládat. Vlastně kolektivně stvořily to, co je pak celé věky drtilo. Z vědomí magie se poté oddělily určité bytosti. Děkuji. (Duchovní komunikace z  1.-2.11.2011)

 

Centrální Karma: „Už dávno je Vám jasné, že vy lidé na Nové duchovní cestě nejste bezchybní hrdinové jako z pohádek. Vaše karmické čištění a úkol v dnešním světě přímo vyvěrají z toho, co jste dělali a kým jste byli v minulosti. Je to logické – kdo jiný by mohl nejlépe pomoci napravit tento svět než ti, kdo mají v sobě ukryté všechny energetické adresy a potřebnou paletu zkušeností? Navíc je to jediná možnost, jak splatit svoje dluhy z minulosti.

Zároveň přitom ovšem musí jít o bytosti, které si ještě byly schopné uchránit své původní čisté světelné jádro. A to i v situacích, kdy byly zvlášť těžce opakovaně napadené, ovlivněné a mnohdy i zcela ovládnuté Temnem.

Tady z této prvotní situace vyplývá jasně poučení, že s Temnotou, tedy levotočivými energiemi, si nelze zahrávat. Myslet si, doufat, že když se jim stanoví limit 5 %, že ho budou způsobně dodržovat. Zkuste si to převést na člověka, vzpomenout si na vlastní čištění.

 

Dokud jsou v člověku nejen procenta, ale dokonce i jen stopy Temna, možnost, že se do Temna postupně překlopí úplně, stále trvá. Je to jako Damoklův meč nebo Trojský kůň. Jako silný a inteligentní virus v počítači. To platí pro člověka, zrovna tak jako pro jakékoli jiné bytosti či sféry a instituce. Je bláhovost chovat si pod srdcem takovéhle hádě a myslet si, že ho za každé situace udrží vždy pod kontrolou.“

 

Jak je to tedy s tou teorií vytvoření imunity – malé dávky jako injekce?

 

Centrální Karma: „To je ošidné srovnání. Těch například 5 % není žádný vyextrahovaný vzorek, který byl uměle oslaben tak, aby nemohl vyvolat  „nemoc“ v její plné šíři a intenzitě. Nejedná se o deaktivovaný znehodnocený zárodek. To ani v tomto případě nelze. Buď máme před sebou ještě zašpiněnou pravotočivou energii nebo už levotočivou. Jedinou třetí možností je původní nerozdělená energie přímého vlákna. Levotočivá energie musí být zlikvidovaná, jinak se bude záludně, chytře a agresivně šířit dál.“


Zásahy temných systémů do bytostí - Sen o operaci v nemocnici

Sféro Prvotní Čistoty, prosím o bližší informace o dnešním čištění: Celková situace: Bytost mága na místě styku dimenzí jako průhledný jakoby skleněný vzor – to je těch 5 % temné energie – všudypřítomná inspirace ve světě, která ponouká lidi k magii. U mě obnažené karmické vrstvy, v nich – temná energie 29 %, temná síla 99 %. V sobě nějaká absolutní moc, propůjčený magický systém – nevěděla jsem o tom. Byla jsem  ovládaná, inspirovaná tou temnou energií. Přitom jsem byla obyčejným člověkem, nikoli mágem.  150.000 let zpět. (Duchovní komunikace z 2.11.2011).

Ve snu jsem ležela na operačním stole v nemocnici. Byla moderní a čistá. Chystali se mi operovat břicho, už podruhé. Mluvila jsem s mladým, sympatickým, světlovlasým doktorem o tom zákroku, ale něco se mi nezdálo. Bylo tam něco nejasného, podivného, něco nehrálo. Měla jsem pochybnosti o jejich plánech. I když jsem zároveň měla pocit, že pro mě snad chtějí dobré řešení, tedy z jejich pohledu dobré. Utekla jsem, šla jsem hledat podrobnější informace k mé zdravotní situaci, jaké jsou možnosti apod. Hledala jsem je v rámci nemocnice. Zároveň jsem měla trochu výčitky svědomí, že jsem tím dělala potíže onomu doktorovi, a tak jsem měla v úmyslu se k němu vrátit. Minimálně abych podala vysvětlení k tomu, co podnikám, proč jsem utekla. Už nevím, jestli jsem se ale chtěla podrobit té operaci, myslím, že ne. Jak to dopadlo nevím, v té chvíli jsem se probudila.

 

Sféra Prvotní Čistoty: „Ten sen o nemocnici je jako alegorie pro to, co se ti tenkrát přihodilo. Nemocnice představuje instituci, která je na první pohled světelná, ale uvnitř se dějí skryté manipulace a temné zásahy do lidí. Celé je to velká kamufláž. Ten doktor je ztělesněním tohoto zatemněného systému do individualizované bytosti, která je temným systémem v pozadí plně ovládaná a pracuje pro něj jako námezdní dělník – otrok. Je zcela zaslepená, nechápe, kde leží skutečná pravda a na čem se vlastně svou prací podílí. 

Snahou bylo zneužít tvoji životní sílu a udělat z tebe spolehlivého otroka systému. Jako mnoho před tebou a mnoho po tobě. Takže během této „operace“ jsi měla být plně napojena na jejich informace a energie a zároveň napojena i na kanál opačným směrem, zajišťující vysávání a zneužívání tvého těla. Jak jsi cítila, byla to už druhá operace. Protože první neměla dostatečný úspěch.

I když jsi měla pochybnosti, nechala ses omámit jejich vysvětlováním, argumentací, kamufláží a ovládacími energiemi. Výsledek byl pak ten, který vyplynul v karmických vrstvách obnažených o několik dní dříve 27.10.: V té době již byl temný duplikát bytosti hlavního mága těsně nalepený na tobě, vlámaný přímo dovnitř bytosti. Šlo o tvrdé ovládání z minulosti 150.000 let zpět – viz. výsledek „operace“. V okolí hlídají jeho zrůdy – viz. lékaři a další nemocniční personál ve snu. Jde tedy o dva bloky karmických vrstev z jedné hmotné existence na Zemi. Starší je ta dnešní a po ní následovala ta z 27.10.“


Osobní magie bytostí Světla - inspirace prvotním vědomím magie

Centrální Karmo, prosím o bližší informace k včerejšímu čištění: Obnažené karmické vrstvy z minulosti, kdy jsem byla duchovním mistrem, bytostí Světla, osobní magie, absolutní privilegia, umělé schopnosti a moc, 5 % temné energie. Děkuji. (Duchovní komunikace z 6.11.2011)

 

Centrální Karma: „To je hodně stará záležitost, spojená samozřejmě s tím prvotním vědomím magie. S obdobím, kdy si bytosti Světla začaly tvořit svoje osobní magie. Když se již zásadním způsobem odtrhly od Přírody a od čistých světelných principů. U vedoucích pracovníků zde bylo silné povědomí o vlastní moci a mimořádných schopnostech. Chtěli si je udržet za všech okolností. To byla jejich priorita, namísto toho, jak si neustále zvyšovat čistotu a harmonii. Je jasné, kam takovéhle tendence zákonitě vedly. K většímu a většímu zašpinění, nadřazenosti, zkorumpovanosti a zaslepenosti.

 

To samé platilo i v rovině informovanosti. Jak bytosti duchovně klesaly, ztrácely napojení na vysoké čisté světelné sféry a bytosti. Byl to postupný proces, takže si to ani neuvědomovaly. A pokud nastal v některých chvílích prudký duchovní pád dolů o celé stupně, pak se tím bytostem skokově snížil i frekvenční dosah. Ocitly se šmahem na zcela jiné úrovni bioenergetického duchovního fungování. Jejich náhledy a priority se tím rázově změnily. Vzpomínky na to, co dělaly předtím, dostaly úplně jinou barvu a důležitost. Nebo si je v podvědomí zablokovaly úplně, takže k nim za běžných okolností neměly přístup. Zajímaly je jiné věci, přišly k nim informace o magii a možnostech, které magie nabízí. Pak se dlouho nerozmýšlely, neviděly a nezvažovaly nebezpečí z toho plynoucí. Chytly se té příležitosti a neuvědomovaly si, že je to cesta do pekel, ze které je návrat nesmírně obtížný.“

© Marie Mejdrová, listopad 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 130
  • 21
  • 18
  • 15
  • 22

Celkový počet hlasů: 206