Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC IV | Také hmotnou rovinu je třeba navrátit na světelnou cestu vývoje

Také hmotnou rovinu je třeba navrátit na světelnou cestu vývoje

Petra Nováková Vloženo 3.8.2012
Petra Nováková

Duchovní komunikace z 16.7.2012

Přišla doba i ke zpracování poměrů ve hmotě

PN: Spojené Síly Světla, prosím dejte mi v tuto chvíli nějaké aktuální informace k situaci. Děkuji. Co je teď důležité vědět z hlediska vývoje. (Duchovní komunikace z 16.7.2012)

 

Sféra harmonického naplnění: „Vývoj vás všechny, to znamená všechny bytosti, které se na sobě rozhodly pracovat, tlačí do konfrontace s hmotou. Tlačí vás tak, že situace, které vás potkávají, vás nutí vyladit hmotu podle duchovní stránky, kterou čistíte, srovnáváte působením energií. To je všechno nesmírně důležité.

 

Vlastním úsilím a s pomocí energií pokračujete ve srovnávání svých duchovních těl, zbavujete se temné minulosti a snažíte se svou bytost vyladit na co nejvyšší hladinu harmonie. To všechno je prvotní. Základ. Přišla však doba, která umožňuje použít také další nástroje, kterými lze zpracovat i hmotu.

 

Ke změně návyků vás vedou hmotné události

Jak sami vnímáte, energie samotné na změnu hmoty nestačí. Mám tím teď na mysli na změnu vašich postojů, které se promítají do hmoty. Máte v sobě velmi zakořeněné různé špatné vzorce chování, jednání, přemýšlení, které energie pomáhají zpracovat na energetické rovině. To však pro trvalou, úplnou změnu v některých situacích nestačí.

 

Něco se dokáže změnit automaticky. Jen působením energií. To, s čím máte jako bytosti většinou problémy v mnoha životech a opakovaně jste vedeni na tom pracovat, změnit to, ale přesto se  stále vracíte ke stejným chybám, to vyžaduje více, než jen působení energií. Energie mohou připravit půdu, pak však přijdou hmotné události, které vás mají dovést k tomu, abyste tyto věci v sobě změnili, dokázali je přepsat novými návyky. Abyste tyto nové postoje upevnili a k těm starým už se nikdy nevraceli. Až tehdy, kdy při stejné situaci vám již automaticky naskočí nový, správný způsob jednání, myšlení…, teprve pak je přestavba vaší bytosti dokončena.

 

Přicházejí situace umožňující sladit duchovní a hmotnou stránku vašich bytostí

Bez hmotné změny se proto mnohdy neobejdete. Protože energie jsou teď daleko silnější, mají více možností a i bytosti na vzestupném světelném vývoji tak mají snazší cestu na základě větší energetické opory, je možné více se zabývat právě změnou hmotné stránky. Ta totiž mnohdy drží hmotné situace ve stejných kolejích a neumožňuje je radikálně změnit. Protože bytost na to není dostatečně připravená, vyladěná ve hmotě.

 

Proto teď přicházejí takové situace, které vám umožňují sladit duchovní a hmotnou stránku vašich bytostí. Aby vyladěné duchovní části stejným způsobem odpovídala i stránka hmotná, která prozatím značně pokulhává.

 

Aby mohl jít vývoj vpřed, je nutné vše vzájemně vyladit. Protože vývoj tvoří duchovní i hmotná stránka současně a ta hmotná je zároveň odrazem té duchovní. Tedy měla by být, až věci i ve hmotě začnou fungovat tak, jak by mělo odpovídat současnému vývoji. Proto je nutné i tohle všechno dát do pořádku a zaměřit pozornost tímto směrem. Protože zatím bylo nutné napravit, narovnat, vrátit ke Světlu duchovní stránku vývoje, aby se věci mohly hnout.

Hmota je stále silně ovládána temnou minulostí jednotlivců i celého lidstva

Hmota je stále velmi silně ovládána nejen vaší temnou minulostí, tedy minulostí každé bytosti na Planetě i lidstva jako celku. Zároveň však právě hmota se stala silným útočištěm temných sil, které si ji dokázaly podmanit, ovládnout podle obrazu svého.

 

Vrátit vše do pořádku nějakou dobu trvá. Teď se tak dělo nejprve v duchovní oblasti. Aby se změny odsud promítly právě do hmoty, je nejprve nutné i hmotu pořádně očistit. Dát jí svobodu, jasně vymezit, co je špatné, co už nový vývoj nepodporuje.

Je důležité jasně vymezit, co je ve hmotě na světelné cestě v pořádku

Hmota se však také srovnává prostřednictvím vás bytostí na světelném vzestupu. Proto se nejprve musí srovnat ve vašich osobních životech, ve vašem nejbližším okolí. To však od vás vyžaduje přesnost. Jasné vymezení toho, co jako Světelné bytosti podporujete a co naopak ne. Proto je tak důležité, abyste si srovnali vaše situace a ve svých životech nenechávali nic, co způsobuje disharmonie, disproporce, co zkresluje představu o tom, co je ve hmotě na světelné cestě v pořádku a co ne.

Podle vás se tyto nové vzorce budují, podle toho pak bude hmota fungovat. Nejprve se však musí tato jasná představa, tento vzorec pro hmotu, vytvořit. A to na základě většího počtu bytostí, které ve svých životech podporují ty samé principy. Pak se mohou tyto principy promítnout i do globálního fungování hmoty.

Situace ve hmotě vás tlačí srovnat ve vašich životech vše na hmotné rovině

Proto dostáváte takové situace, které vás doslova tlačí vše ve svých životech na hmotné rovině srovnat, dát do pořádku. Tak, aby vše bylo čisté, průhledné, jasné, srovnané. Žádné stopy kamufláže, žádná dvojí totožnost, kdy na duchovní rovině nějaký způsob chování odmítám, ve svém vlastním životě ho však toleruji, protože nemám sílu ho změnit. Ať už jde o vlastní chybné postoje, tendence, nebo o nechávání působit takové věci na svůj život. Prostřednictvím blízkých bytostí, příbuzných nebo využíváním, zúčastňováním se takových stahujících prostředků, činností.

 

Proto je nejprve u každého nutné udělat si pořádek ve svých vlastních věcech. A stále jste vedeni se k těmto otázkám a problémům průběžně vracet. Něco se zpracovalo, napravilo. Vývoj se vám otevřel a pokračoval dál. Pak však narazil na další nezpracovanou oblast vašeho života a vy jste opět nuceni ji nejprve zpracovat, narovnat. Pak teprve se může opět i váš vývoj posunout.

Postupně se odhaluje vše, co brání vývoji vás jednotlivců i celého světa

Stále je odhalováno vše, co vašemu vývoji brání. A tím i vývoji světa. Protože lidské bytosti jsou těmi, kteří určují jeho směr. Aby byl nastoupen správný směr v rámci celého světa, musí dojít nejprve k vyladění v životech jednotlivců. Alespoň některých. Pak se změny ve vašich životech mohou promítnout i do obrazu hmotného světa.

 

Proto se duchovní impulzy teď tolik tlačí do hmoty, aby našly svou jasnou podobu i zde. A vy jste těmi, kteří duchovním impulzům pomáhají tuto podobu naplňovat. Hmota čeká na vaši změnu, aby se podle ní mohla začít měnit. Sama to však zatím nedokáže. Musíte ji vést. A vás k tomu zase vedou impulzy, abyste přesně věděli, co je teď na řadě, na čem je důležité pracovat, co měnit.

Hmota je připravena se změnit, ale nejprve se musíte změnit vy

Hmota je připravena se měnit. Ale nejprve musíte být k této změně připraveni i vy. Ukažte, co chcete změnit a měňte to. Každým dnem. Pak to samé učiní i hmota. Obráceně to nepůjde. Nikdy. Situace ve hmotě jen naznačí, kudy je možné jít. Pak už musíte jít sami. A hmota vám pak přijde vstříc.

 

Na základě vašich kroků se mohou utvářet další příležitosti a hmota se začne podle nich měnit. Pak vše bude fungovat dokonale. Jedna událost navazuje na druhou, kdy se střídají vaše kroky s kroky hmoty. Jedno střídá druhé a společně tak vytváří nový obraz hmoty.

 

Nechte se vést impulzy a společně pak se Světelnými sférami veďte hmotu do té nejdokonalejší světelné podoby. Půjde tam, kam jí ukážete. Hmotě však udáváte směr prozatím vy. Sféry na to zatím pravomoci nemají. Vy žijete ve hmotě, proto vy nejprve musíte ukázat, jakou podobu chcete, aby měla. Světelné sféry už ohlídají, aby to odpovídalo světelným principům.“

© Petra Nováková, srpen 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 130
  • 19
  • 18
  • 19
  • 16

Celkový počet hlasů: 202