Pravčická brána

A50. Vatikán - centrum moci křesťanské církve

Jiří Novák Vloženo 13.8.2019
Jiří Novák

Text připravila k publikování a vložila na web Marie Holoubková


Okolnosti, které doprovázely naši návštěvu Vatikánu v červnu 2019.

Dovolená ve Středomoří

V první polovině června čekala menší skupinku jednotlivců na cestě světelného vzestupu dovolená na lodi ve Středomoří, a to z římského přístavu Civitavecchia. Vzhledem k tomu, že jsem jako řada dalších bytostí na NDC spojen s počátky křesťanství, vnímal jsem jasný vnitřní impuls a považoval za svůj úkol přijet do Říma dříve a navštívit Vatikán a další římské památky. Neměl jsem dostatek času, abych prošel všechny součásti a historické památky ve Vatikánu, jako zásadní jsem vnímal navštívit Baziliku svatého Petra a přilehlé Svatopetrské náměstí. Abych zjistil, jaké duchovní energie zde v současné době převládají a případně zprostředkoval další očistu tohoto místa, pokud to bude vhodné. Před rokem, i v dřívějších letech, navštívili Vatikán další lidé na NDC, kteří mají určitou souvislost s počátky křesťanství. Takže už tehdy bylo nezbytné určité vazby z minulosti zpracovat a vyčistit.
 

Základní informace o Vatikánu z internetu

Vatikán vlastně představuje stát ve státě s určitou úrovní suverenity a samostatnosti. Wikipedie o tom píše na následujících webových stránkách, ze kterých cituji:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vatik%C3%A1n,
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_svat%C3%A9ho_Petra,
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svatopetrsk%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD
:

Vatikán (oficiálně Městský stát Vatikán) je vnitrozemský suverénní městský stát uvnitř Říma, hlavního města Itálie. S rozlohou přibližně 44 hektarů a méně než tisíci obyvateli je to nejmenší stát na světě, pokud jde o počet obyvatel a rozlohu. Jeho území je z větší části obehnáno historickou hradbou a tvoří je hlavně zahrady, kostely a další budovy. Stát Vatikán vznikl roku 1929 na základě Lateránských smluv, které podepsal kardinál Pietro Gasparri jménem Svatého stolce a předseda vlády Benito Mussolini jménem království Itálie.

Vatikán je stát církevní nebo duchovně monarchistický, kterému vládne doživotně volený římský biskup – papež. Nejvyšší státní činitelé jsou všichni katoličtí duchovní různého národního původu. Papežové sídlí převážně v Apoštolském paláci, který se nyní nachází ve Vatikánu.

Vlastní území Vatikánu zahrnuje baziliku sv. Petra a Svatopetrské náměstí s Apoštolským palácem, přiléhajícími budovami a Vatikánskými zahradami. Na tomto území se nacházejí významné kulturní památky a instituce, jako je Sixtinská kaple, Vatikánská muzea nebo Vatikánská apoštolská knihovna.

 

Snaží se mne kontaktovat anděl

JN: Když jsem se 5.6.2019 přiblížil k samotnému Vatikánu a procházel jsem už kolem jeho hradeb, vnímal jsem vysokou nehmotnou duchovní bytost, jak se na mne naklání. Očividně mne chtěla kontaktovat, něco sdělit? Výškou připomínala anděla Dhyana. Zeptal jsem se bezprostředně Přírody na její energetickou čistotu. A rozpoznával jsem až 70 % temné energie. Takže to už rozhodně nebyl původní Dhyan, ale spíše Dhyan transformovaný vlivem působení času a nepříznivých duchovních energií spojených s křesťanstvím na výrazně zatemněného anděla Vatikánu. Chtěl mi něco říci, možná mne doprovázet? Po zjištění jeho úrovně zatemnění jsem však byl obezřetný. A ani jsem se s ním nechtěl v té chvíli vybavovat. Jen jsem mu sdělil, že nepotřebuji využít jeho služeb, protože je silně znečištěn temnými energiemi. Okamžitě se vzdálil. Měl jsem pocit, že jde varovat ostatní.

 

Dnes, 28.7.2019, už od té události uběhla řada týdnů. Andělé Vatikánu mají už jinou úroveň čistoty, jak vysvětlím dále. Zkouším se ptát až teď s odstupem času, proč mne tenkrát anděl Vatikánu kontaktoval?

Anděl Vatikánu: „Vnímali jsme, že se k prostorám Vatikánu blíží zvláštní duchovní bytost, která má něco společného s tradicemi Vatikánu. Považovali jsme za povinnost zkusit takovou bytost kontaktovat a nabídnout jí naše průvodcovství. Případně zjistit, proč vlastně přichází. Byl jsem velmi překvapen a doslova vytočen po tvých slovech o zatemněnosti. Proto jsem spěchal za kolegy, abychom se poradili, co dál. Abychom zkusili zjistit, jestli nám od tebe nehrozí nějaké nebezpečí. Pak jsme tě celou dobu ve skrytu sledovali, abychom rozpoznali, jestli zde budeš něco podnikat. Hrozili jsme se i případného teroristického činu. Jednoduše jsme byli ve střehu, připraveni učinit potřebné v situaci ohrožení.“

JN: Ano, tehdy jste ještě byli vyzbrojeni určitou úrovní magie. Podařilo se vám snad někdy zabránit pomocí vaší magie násilnému činu v prostorách Vatikánu?

Anděl Vatikánu: „Není to tak, že bychom měli přímou možnost, jak zastavit teroristickou akci. Ale měli jsme, a i nadále máme, určitou možnost spustit na duchovní úrovni skrytý varovný alarm. Který je schopno vnímat několik vrcholných představitelů Vatikánu. A díky tomu se mohou tyto osoby a případně i některé další velmi rychle uchýlit do úkrytů.“

JN: Vnímali jste tehdy působení světelných energií vysoké frekvence, o jejichž pomoc jsem při zprostředkování očisty Vatikánu požádal?

Anděl Vatikánu: „Ano, vnímali jsme okamžik spuštění energií. Ty energie uklidňovaly, vnímali jsme je jako lehký vánek, který nám přináší něco nového. Naše obavy se tím začaly rozplývat. Ale dále jsme sledovali, co se bude dít. Přišel jsi do baziliky, dokonce se přiblížil až k hlavnímu oltáři. Hlavně tehdy jsme vnímali silné proudění energií. A tušili jsme, že se může změnit samotná podstata působení prostředí Vatikánu na všechny příchozí. Ještě teď s odstupem času děkujeme za tuto příležitost pozitivní změny.“

 

JN: O tom bude více později. Dovnitř Vatikánu jsme prošli pod sloupovím na pravé straně. A hned při prvním pohledu na hlavní náměstí Vatikánu se nám naskytl pohled na celé náměstí a baziliku na jeho vrcholu.

 

Svatopetrské náměstí s Bazilikou svatého Petra

Následující informace s fotografií přebírám ze stránky
https://www.rtvplus.cz/novinka-2144-Pred-390-lety-byla-vysvecena-vatikanska-bazilika-sv.-Petra


Vatikán/Praha 17. listopadu 2016 - Vatikánská bazilika (chrám) svatého Petra je jedním z nejdůležitějších křesťanských poutních míst. Do krypty baziliky se tradičně pohřbívají zesnulí papežové, výjimečně jsou tu pochovávány i jiné osoby. Bazilika, která nese pečeť řady významných architektů a umělců, například Donata Bramanteho, Rafaela či Michelangela, byla vysvěcena papežem Urbanem VIII. před 390 lety, 18. listopadu 1626.

Původní bazilika byla postavena ve 4. století za císaře Konstantina Velikého nad hrobem svatého Petra. Vznik současného chrámu inicioval papež Julius II. a práce na něm začaly v roce 1506. S 15.000 metry čtverečními plochy a kapacitou 60.000 lidí je druhým největším křesťanským kostelem na světě - po chrámu Notre-Dame de la Paix, který byl postaven podle jejího vzoru v Pobřeží slonoviny a vysvěcen v roce 1990.

Dále vybírám z webové stránky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svatopetrsk%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD:

Svatopetrské náměstí (italsky Piazza San Pietro) je hlavní vatikánské náměstí ležící před bazilikou sv. Petra. Patří k nejkrásnějším veřejným prostranstvím na světě... Sedmnáct metrů širokou kolonádu... tvoří celkem 284 sloupů a 88 pilířů. Na horní římse kolonády jsou umístěny sochy svatých, po sedmdesáti na každé straně. Ideovým svorníkem sochařské výzdoby je socha Krista Spasitele nad středem fasády baziliky sv. Petra. Náměstí má kapacitu zhruba 400 000 lidí. Vedle obelisku jsou na náměstí fontány od Carla Maderna.

Ve středu náměstí se tyčí obelisk vysoký 25,5 m.

 

Jak se dostat do Baziliky?

JN: Při pohledu přes Svatopetrské náměstí jsem vnímal rozsáhlý temný vír, čakru, lokalizovaný v místě obelisku ve středu náměstí. Ten přijímal shora stoprocentně temnou energii. Celý energetický systém zřejmě fungoval tak, že energie přijatá obeliskem byla určitým způsobem transformována do podoby energie ovlivňující a manipulující návštěvníky. A tato transformovaná energie byla poté vyzařována do širokého okolí prostřednictvím dvojice kašen.

 

Svatopetrské náměstí s frontou na pokladnu:


 

Jedna z kašen na náměstí, v pozadí Bazilika svatého Petra, fotografie pořízená před rokem:

 

Podobných obelisků je jen v samotném Římě celá řada, jsou na každém důležitém místě.

Petra Nováková při návštěvě před rokem vnímala, že tyto obelisky jsou jako funkční temná síť mezi sebou na území Říma propojeny energetickými liniemi a brání světelným energiím v průchodu do prostředí města. A že hlavní uzemnění této sítě bylo právě v obelisku nacházejícím se ve Vatikánu.

Připomínám informaci uvedenou v textu  16. Magie z pohledu historie :

Černé bratrstvo vytvářelo deštníky (z temné duchovní energie) nad Prahou a dalšími vybranými duchovními centry. Aby těmito deštníky zabránilo přístupu volné energie do těchto míst. Aby narušovalo nebo úplně znemožňovalo duchovní spojení s vyššími sférami, ke kterému se lidé svým vzestupem dopracovali. Aby tlačilo lidstvo více do hmoty. A zároveň aby v neprobuzených lidech podporovalo negativní myšlenky, negativní pocity a slova všeho druhu. Zejména strach, chaos, všechny formy násilí a manipulace s druhými bytostmi.


Jak je patrné, systém křesťanství vedený osobnostmi papežů (na zádech některých z nich seděli neviditelní Černí bratři, jak jsme zjistili při karmických očistách u minulosti) převzal v prvních staletích své existence tuto techniku od Černého bratrstva. (Více např. v článku P3. Černé bratrstvo ovládlo hlavní struktury křesťanské církve). A zatímco „deštníky“ vytvořené Černým bratrstvem byly při jeho pádu v roce 1999 likvidovány, podobný systém vytvořený křesťanskou mocí přetrval. A až teprve v těchto týdnech přichází doba vhodná na jeho omezení nebo úplnou likvidaci.

 

Petra Nováková s přítelem před rokem vnímali, že mají pouze projít okolo náměstí, posbírat důležité duchovní adresy pro zprostředkování případné očistné operace na dálku, nejít dovnitř do Baziliky, počkat na impulz, kdy bude vhodné místo opustit. Na náměstí vnímali silnou koncentraci temných energií. Poté, co prošli náměstí zprava doleva, ve stejnou chvíli ucítili silný tlak na srdce jako impulz, že nutná doba k pobytu skončila, a je důležité se co nejdříve vzdálit. Energie pak na ně přestaly působit až v místě komplexu Castel Saint Angelo (Andělský hrad), který ve středověku sloužil především jako vězení, mučírna a vojenská základna. Zde dostali impuls koupit symbolický duchovní klíč k Vatikánu. Ten poté skutečně našli v jednom z obchodů:


Ještě před vstupem na samotné náměstí jsem požádal o čisté duchovní energie ze samotné špičky NDC pro toto místo. A výsledek? Po nějaké době jsem začal vnímat trhliny uprostřed temného víru, celý systém se jakoby zadrhával. Po kontrole druhý den už tento temný vír fungoval pouze na 10 % původní síly.

 

Pak teprve přišla na řadu starost, jak se dostaneme dál až přímo do chrámu. V první části náměstí, které byla oddělena zábradlím od zbývajícího většího prostoru, jsme vnímali dlouhou frontu příchozích, možná až na několik hodin. Viz následující fotografie. Ti museli projít pokladnou, a to je poté opravňovalo ke vstupu do celého náměstí i dále do Baziliky.

Fronta nás však nemusela zajímat. Koupili jsme si totiž lístky přes internet v předstihu už doma. Prošli jsme pod majestátním sloupovím jedné z postranních kolonád:

 

Našli jsme vstupní kontrolu u pokladny, dostali jsme nálepku na oděv a mohli jsme volně směřovat do celého náměstí a dále směrem k bazilice.

Před samotnou Bazilikou bylo znovu nahromaděno větší množství lidí procházející postupně další kontrolou vstupu. Po vstupu dovnitř do Baziliky jsem se vnitřně odpoutal od působících přítomných energií a snažil jsem se vnímat spíše majestátnost a architektonickou nádheru tohoto místa.

 

Uvnitř Baziliky svatého Petra:

 

Z více stran jsem si prohlédl oltář, kde jsem vnímal samotný střed papežské energetické moci:

 

Prohlédli jsme si i boční výklenky s církevními obrazy známých mistrů:

 

Celé náměstí vypadá při pohledu ze střechy baziliky takto:

Svatopetrské náměstí z baziliky sv. Petra
Photo by DAVID ILIFF. License: CC BY-SA 3.0

 

Mapu Vatikánu je možné vidět na adrese:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Citta_del_Vaticano.svg

 

A takto vypadalo náměstí od Baziliky v den naší návštěvy. Jak je patrné, probíhaly zde určité stavební práce, takže část náměstí nebyla návštěvníkům přístupná:

 

JN: Spojené Síly Světla, jak jste vnímali situaci ve Vatikánu před naší návštěvou a po ní? (Duchovní komunikace ze 7.6.2019)

Centrální Karma Nového vývoje: „Ano, vaše návštěva v prostorách Vatikánu i v Bazilice sv. Petra měla zásadní význam pro další vývoj této instituce. Temné napájení těchto prostor bylo zastaveno a je postupně nahrazováno napájením světelným. To bude mít zásadní význam pro celkovou očistu minulosti křesťanství od všech zvěrstev, které byly ve jménu Boha a této církve v minulosti napáchány.

Každá instituce, hnutí, je souhrnem všech principů, vedoucích osob, staveb i řadových bytostí vyznávajících principy hnutí a dobrovolně připojených k celému komplexu. Minulost takového hnutí se nejsnáze postupně čistí a karmicky rozvazuje skrze jednotlivce, kteří byli osobně součástí této minulosti. Byli u zrodu tohoto hnutí nebo i u dalších konkrétních činů, které vytvářely karmické zatížení instituce. Jak víme, součástí klidové vědomé karmické očisty by vždy měly být buď důkladné omluvy, náprava situace, změna přístupu ke světu, ke světelnému poslání i sami k sobě. A toto jsou schopni zajistit a chápat především lidé nacházející se na světelném vzestupu a procházející soustavnou vědomou karmickou očistou. Toto je první šance, jak alespoň částečně čistit určité hnutí, instituci.

V čím menší míře tyto omluvy, náprava situace, změny přístupu ke světu atd. probíhají, tím více by se mohly při očistě naopak objevovat nepříznivé až vysoce nepříznivé situace, dopady, pro tuto instituci. Až doslova utrpení těch, kteří tuto instituci reprezentují v dnešní době. Tak obecně funguje karmický princip. Taková je teorie.

Ale jak už bylo řečeno v minulém textu (poznámka: jde o text  A49. Bouřící se počasí na počátku července 2019), způsob karmické očisty těch, kteří prozatím stále ještě škodí celkovému vývoji, nebyl zatím kompletně dořešen.“

 

(Poznámka: Cituji z předchozího textu o počasí z duchovní komunikace s planetou Zemí:

Planeta Země: „Výrazně škodící lidé zatím stále ještě nejsou nějakým způsobem omezováni nebo dokonce zastavováni ve své činnosti. A totéž se týká hnutí, lidských skupin, politických stran, církví apod.

Teprve se hledají cesty, jak k tomu přistoupit. Kde začít. Jak začít řešit karmu těch bytostí ve hmotě, které se nechtějí dobrovolně karmicky čistit. Protože jednoduše většina z nich netuší, že by něco takového měli udělat. Že právě karmická očista je tak zásadní. Žijí si, užívají, nehledí si zdraví. Vycházejí z toho, že stejně jednou umřou, tak ať si předtím ještě něco užijí.

Další otázkou je, jak zastavovat ty bytosti, které výrazně škodí celému vývoji i druhým lidem. Které parazitují na všem možném. K zásadním rozhodnutím světelných sil vedoucích vývoj týkajícím se této oblasti lidské karmy dojde později v řádu několika dalších měsíců či let.“)

 

Centrální Karma Nového vývoje: „Takže i samotná karmická očista Vatikánu závisí na současném vatikánském vedení, na jejich přístupu k nadcházejícím událostem. Které budou stále více obnažovat podstatu celkové moci církve. Vše postupně obnažované dokázala církev doposud od sebe odrazit dílčími omluvami nebo určitým potrestáním vybraných viníků. Postupně ovšem začne přicházet na řadu celková strategie, základy, principy této křesťanské církve. Dřívější pokusy, do značné míry formální, už nebudou nadále stačit.

Světelné energie si našly cestu do samotné bašty Vatikánu v Římě a začnou tam nesmlouvavě obnažovat minulost. Zatím bude tato minulost karmicky rozvazována především prostřednictvím jednotlivců nacházejících se na cestě světelného vzestupu, kteří už v současné době nemají s Vatikánem a křesťanstvím nic společného. Nebude však trvat dlouho a jednoho dne se začnou karmicky čistit z minulosti i samotní současní představitelé Vatikánu. Bude záležet na nich, jakou cestu si zvolí. Buď upřímné omluvy, snahu o skutečnou nápravu situace? Nebo destrukci, zmar, vlastní utrpení?“ 

JN: Následující den, 8.6.2019, zjišťuji podle Přírody, jakého typu jsou celkové energie v Bazilice sv. Petra. Dostávám odpověď: Ještě 2 % temných energií, zbývajících 98 % už světelné energie. A to už je zásadní pozitivní změna.

 

A také mne zajímá, jak vypadá současná situace s andělem, nebo spíše anděly Vatikánu.
Vnímám, že stojí ve skupince a čekají, co s nimi bude. Světelné impulsy mne vedou k tomu, abych jim sdělil následující informace a vyzval je k určitému rozhodnutí týkajícímu se jejich budoucnosti.

JN: Volám vás, andělé Vatikánu. S jedním z vás jsem se již setkal ve středu 5.6. Odmítl jsem jeho pozvání. Poté jsem na základě impulsu od Spojených Sil Světla požádal o zprostředkování očisty Baziliky a celého prostředí Vatikánu, aby na příchozí poutníky působily čisté světelné energie namísto původních výrazně zatemněných. Církev jako celek je spojena s velmi nepříznivými činy svých předchůdců z minulosti. Nejde jen o války rozpoutané ve jménu Boha a církve. Nebo o církevní inkvizici ve středověku, která upálila a umučila mnoho pokrokových osob. Jde také o to, že v dnešní době i nedávné minulosti se vyskytují opakovaně situace s různými druhy sexuálního obtěžování a zneužívání ze strany pracovníků církve. Přitom dnešní vedoucí pracovníci církve nemají dostatek vůle se začít kompletně a upřímně z této minulosti čistit.

Na druhé straně má křesťanská církev doposud vliv na miliardy obyvatel této planety. Neměla by proto zastírat svoji skutečnou minulost. Protože karmická vina za dávné neetické i drastické skutky pak dopadá i na jednotlivé příznivce tohoto náboženství, aniž by o tom oni měli tušení. Kteří tím, že se přihlásí ke křesťanské víře, se automaticky přiznávají i k odpovědnosti za vše, co církev vykonávala v minulosti.

Aby se svět, celkový vývoj lidstva, pohnuly dál, je potřeba i s touto situací něco udělat. Proto bude muset začít očista této církve z vnějšího podnětu světelných institucí vedoucích dnešní vývoj. Nelze dále čekat. Vy jako andělé doposud odpovědní za duchovní stránku tohoto náboženství se můžete k této ozdravné očistě přidat. Nebo zůstanete mimo a zřejmě budete jako přežité duchovní prvky starého vývoje odsunuti mimo další vývoj. Pokud se sami dobrovolně odhodláte podstoupit energetickou a karmickou očistu z minulosti, jsem schopen požádat o energie a zprostředkovat vaši očistu.

Prosím o váš názor k této situaci. Můžete se samozřejmě poradit, než mi sdělíte výsledek.

 

Andělé Vatikánu: „Ano, známe tě. Víme, kým jsi byl v minulosti i jakou funkci pro nový vývoj máš v přítomnosti. Děkujeme za tvoje slova, poradíme se…

Jsme připraveni na odpověď. Nechceme zůstat mimo vývoj, chceme pomoci Světlu a pokroku. Doposud jsme si mysleli, že my jsme ten pokrok. Protože jsme byli určitým způsobem zmanipulováni energiemi, které doposud prostupovaly prostředí Vatikánu. To ovlivnilo naši paměť, naše vnímání. Jednoduše se z našich pamětí vytratily drastické činy spojené s působením křesťanské církve ve starověku. Měli jsme původní ideály vytvořit hnutí, které povede lidstvo ke Světlu. Ale to se zřejmě hned od počátku zvrtlo ve skryté manipulace, kterých jsme se stali součástí.

Je nám to líto a jsme připraveni na zásadní změnu. Chceme se jakoby obléci do nového hávu a skutečně pomáhat lidem. V tomto duchu pak působit i na dnešní vedoucí představitele církve a inspirovat je k novým rozhodnutím. Dekujeme za tuto možnost, uděláme vše pro svoji očistu.“


 

Co říci na závěr? Světelným energiím velmi vysoké frekvence ze špičky komplexu NDC se podařilo proniknout do samotného středu křesťanství, kterým jsou prostory Vatikánu. Tato skutečnost může postupně přinést zásadní změny. Běžný věřící sice nebude ve většině případů rozdíl v energiích nijak vnímat. Protože frekvence jak původní temné energie, tak i energie světelné, jsou pro jeho vnímání nedosažitelné. Ale na toto místo přicházejí i lidé otevření změnám, vnitřně čistější, vyladění na vyšší hladiny duchovních energií. A takto i otevření působení přicházejících nových světelných impulsů. Nové prostředí, se kterým se ve Vatikánu setkají, je může dovést ke změně jejich celkového pohledu na křesťanskou církev. Na její úlohu v minulosti i v současnosti. Může jim pomoci odhalit způsoby a metody, kterými je v lidech manipulativně udržována pevná víra. Umožní jim částečně nahlédnout pod pokličku neupřímnosti křesťanské církve a jejího působení.

Tyto energie se prostřednictvím tohoto textu dostanou i ke každému čtenáři. Očista počátků křesťanství tak nejprve bude probíhat především prostřednictvím těch, kteří jsou součástí cesty neomezeného světelného vzestupu. Tento text k tomu vytváří a přenáší další zásadní impuls.

V určitém období budoucnosti však nutně dojde i ke karmické očistě nejvyšších představitelů křesťanské církve a Vatikánu. Závisí na nich, jakou formou to bude probíhat. Zda to bude očista dobrovolná spojená s hlubokými, upřímnými omluvami a snahou o důkladnou nápravu situace. Nebo karmická očista divoká doprovázená nepříznivými událostmi pro ně osobně i pro celý systém Vatikánu a křesťanství.

Jak jsem naznačil v Knize 3: Cesta k novému lidstvu, v Kapitole 28: Tradice světových náboženství, ke křesťanství se hlásí podle encyklopedií kolem 2,2 miliardy věřících z celkových zhruba 7 miliard obyvatel Země. To je obrovská masa, která znatelně ovlivňuje světový vývoj. Je proto zásadní, s jakými energiemi jsou tito lidé pod pláštíkem víry spojováni. Jaké karmické břímě si sami na sebe touto svojí vírou nakládají.

 

Na druhé straně nemůžeme očekávat, že se vše s fungováním církve jakoby mávnutím kouzelného proutku změní. Byl vykonán pouze jeden další dílčí krůček. Jedině celý sled takových krůčků přesně načasovaných a navzájem synchronizovaných podle impulsů Spojených Sil Světla vedoucích vývoj může zajistit zásadní změny ve fungování lidské civilizace ve hmotné rovině. Kolik takových krůčků bude ještě potřeba vykonat, než dojde k naplnění konečného cíle?  Cíle, kterým je dosažení trvale udržitelné světelné evoluce lidstva?

 

JN: Spojené Síly Světla, jak vnímáte rozdíly v postavení Vatikánu vůči okolnímu světu z pohledu duchovních energií dříve a nyní? (Duchovní komunikace z 30.7.2019)

Centrální Karma Nového vývoje: „Je jasné, že prostředí Vatikánu se zásadně změnilo, a i nadále se bude měnit. A čím dál více se bude z pohledu energií přibližovat k okolnímu světu. Výlučnost Vatikánu jako centra určité moci založeného na temných pilířích, a tím i temných energiích, byla narušena. Co bude přesně dál, jak se to projeví v každodenním fungování Vatikánu, to ukáže až čas. Tento text, který jsi napsal, bude přinejmenším impulsem k tomu, aby se spustilo další kolo očisty samotných základů křesťanství. A to nejprve prostřednictvím karmické očisty jednotlivců nacházejících se na světelném vzestupu a určitým způsobem spojených s počátky křesťanství.“

 

JN: Připomínám texty 53A. Temné pilíře křesťanství I, 53B. Temné pilíře křesťanství II, ve kterých je více o tom, co vše bylo položeno do základů křesťanství a co už se na určitých úrovních v uplynulých letech čistilo.

© Jiří Novák, srpen 2019
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 174
  • 27
  • 26
  • 26
  • 25

Celkový počet hlasů: 278