Pravčická brána

Nová budoucnost na obzoru

Marie Mejdrová Vloženo 12.5.2012
Marie Mejdrová

Duchovní komunikace z 25. – 27.4.2012

Plánování dovolené je dobrým příkladem, jak třídit svoje pocity

MM: Centrální Karmo, prosím o informace týkající se aktuální situace. Jaký význam pro moji bytost mělo plánování letošní dovolené, které se nakonec tak zajímavě vyvinulo? Děkuji. (Duchovní komunikace z 25.- 27.4.2012)

 

Centrální Karma: „Plánování dovolené je dobrým příkladem, jak si třídit svoje pocity, jak vnímat přicházející impulsy, čeho si všímat, jak vystihnout ten správný čas pro výběr.

Doba výběru čehokoli samozřejmě ovlivňuje výsledek mnoha způsoby. Jednak z hlediska nadhledu člověka. Čím vyšší frekvence člověk na světelném vzestupu dosahuje, tím lepší a přesnější informace pro svůj další posun přirozeně získává. S postupem očisty má zároveň k dispozici nové možnosti tak, jak se mu otvírají v závislosti na jeho vnitřní čistotě a čistotě okolního prostředí.

Tento rok je pro vás rokem zlomů ve hmotě i v duchovní oblasti

Tento rok je pro vás rokem zlomů ve hmotě a samozřejmě i na duchovním poli. Je to pro vás rok nových příležitostí, kdy se konečně můžete vysvobodit z určitých okovů, vysekat si cestu ven z bludného kruhu. Začít úplně nové věci, které se doposud jevily jako nereálné. Ať už jste je vědomě plánovali, rozmýšleli nad nimi, nebo ne.

 

Vy i další jste to ve většině případů začali cítit ve chvíli dosažení hranice stoprocentního vyladění své bytosti, to znamená po dosažení optimálního příjmu bioenergií a hmotné výživy pro vaši bytost. Tím se vaše těla i životy dostaly do nové fáze fungování. Otevřela se před vámi nová úroveň reality, kde již neplatí mnohá z omezení a blokací z předchozí fáze.

(Poznámka: Jde o dosažení 17. duchovní úrovně na cestě světelného duchovního vzestupu – viz článek 48H. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty III).

Břemeno karmických vazeb vás brzdí v rozletu

Jaké blokace vám doposud bránily dosažení této optimální hranice energetického vyladění vaší bytosti? Jak se vám podařilo dosáhnout této hranice energetického vyladění a na co je třeba se (i) dále soustředit, abyste se mohli posouvat rychleji?

 

Prvním a nejdůležitějším závažím jsou vlastní karmické vazby. Toto břemeno vás stahuje dolů, brzdí vás v rozletu, znovu a znovu vám připomíná, že vaše určité vadné postoje jsou stále nedořešené, nedostatečně vnitřně zpracované a srovnané do optima.

 

Jak už víte, karmické čištění pokračuje i po dosažení této hranice optimálního stoprocentního vyladění své bytosti dál. Ještě stále v sobě máte karmické vazby, a to právě i ty těžké, které doposud nebylo možné vydolovat, rozplést, řešit. Ale vaše schopnost se s nimi správně vypořádat postoupila na vyšší úroveň, je spolehlivější. A omezující, svazující efekt těchto karmických vazeb na průběh vašich životů je mírnější. Lépe řečeno, může být právě proto mírnější.

Světelný vzestup blokuje i existující síť všech temných vazeb na Zemi

Světelný vzestup až k této hranici dále blokuje velice spletitá síť všech temných vazeb na Zemi a okolí, i v celých částech Stvoření. Ta dusí, ovládá vše, na co má dosah. Vše, do čeho se jí podaří proniknout. I prostě vše, co spadá do jejího regionu. Nemusí se hned přímo vloupat dovnitř takového subjektu, ale stačí, když mu zablokuje výhled, cesty, možnosti, potenciál.

Světelný vzestup omezují i vlastní vnitřní blokády

Dalšími důvody, které omezují váš světelný vzestup, jsou vaše vnitřní psychické a duchovní energetické blokády. Nesmyslné lpění na něčem, na určitých představách, přáních. Nevyrovnané postoje a zlozvyky. To vše vás drží ve „vaší“ subjektivní realitě. To je další záklopka, blokáda, která vás odděluje od prohlédnutí. Od pochopení další vyšší úrovně fungování světa, vesmírných zákonů.

Při nedostatečném vyladění má člověk k dispozici nízkou úroveň tvořivých schopností

Kdo není dostatečně vyladěn, nemůže si ani přirozeně vytvářet novou realitu, která by se výrazně, nebo dokonce zcela, vymykala dosavadním předlouhým kolejím jeho osudu určovaného závažnými karmickými vazbami. Nemluvíme tady pochopitelně o magii, o nějakém umělém a na vlastním rozumu postaveném vytváření reality, budoucnosti. Ale o přirozených bioenergetických zákonitostech vycházejících z Přírody, vesmírného řádu.

 

Jinými slovy, tam, kde nejsou vytvořeny podmínky pro vyklíčení určitých semínek, tam ta semínka prostě nevyklíčí. Anebo jsou záhy po vyklíčení zase zadupána či sama odumřou.

 

Nepřipravenému člověku nemohou přicházet zásadní příležitosti

Kdo není dostatečně připraven, tomu ani Vesmír, Příroda určité zásadní příležitosti poskytnout nemohou. Protože na nedostatečně čistém a nedostatečně harmonickém základě nelze stavět novou čistou stabilní stavbu. Vše by se zase dříve nebo později zhroutilo. A situace po takovém bolestivém pádu by byla opět zamotanější a bezvýchodnější než tomu bylo naposledy v obdobném případě.

 

Je to tedy i otázka vaší ochrany neodkrývat vám příležitosti, na které nejste dosud dostatečně připraveni. Snažte si uvědomovat tento aspekt, namísto abyste spílali nespravedlivému Osudu, že tu a tu příležitost (například nový partnerský vztah, příležitost nového lepšího zaměstnání) stále nedostáváte.

 

Příležitosti se nemohou narodit z ničeho

Přitom je třeba si uvědomovat, připomínat, že příležitosti se nemohou narodit z ničeho nic. Každá příležitost potřebuje vhodný čas a dostatečně připravenou situaci na to, aby mohla vyvstat. Aby se mohly poskládat všechny nutné předpoklady a podmínky. Nejdříve v duchovním pozadí, které je jak pro celkový vývoj světa, tak i pro každou jednotlivou situaci, prvotní a poté i ve hmotě. Takže bez dávky pochopení a trpělivosti to nepůjde.

 

Čím dříve dokážete srovnat do optima jednotlivé úrovně vašeho duchovního pozadí, tím dříve se mohou začít skládat podmínky a příležitosti vašich hmotných životů do větší harmonie. To je princip čisté cesty bez magie, manipulací, obcházení přirozené posloupnosti. A proto jsou pak takové výsledky trvalé a uspokojující pro celou bytost člověka. Nejen na chvíli a jen pro jeho ego.

 

Touhy hmotného ega, duchovního ega a vnitřního duchovního já bývají rozdílné

Čímž se dostáváme k další připomínce. A sice, že to, co chce hmotné ego, je něco jiného, než co chce duchovní ego a to je ještě něco jiného, než co chce čistá světelná část vnitřního duchovního Já. Nezaměňujte jejich touhy, přání, představy a postoje mezi sebou. To je jeden ze základů úspěchu na cestě světelného duchovního vzestupu.

 

Skutečná a trvalá spokojenost a harmonie vás čeká, jen když pochopíte, co chce vaše čisté vnitřní Já. Když mu dopřejete sluchu, vyslyšíte ho a budete se řídit impulsy, které přicházejí z Vesmíru, Přírody skrze něj.

 

Když se vám něco dlouho nedaří, pomozte si duchovní komunikací

Když se vám v životě určitý záměr již dlouho nedaří zrealizovat, zamyslete se, zeptejte se v duchovní komunikaci, jestli je pro váš další vývoj vlastně vhodné, přínosné, aby byl zrealizován. Jste již dostatečně připraveni? Zvládli byste to? Nebo by vám taková situace (prozatím) s příliš vysokým rizikem přinesla duchovní a hmotný pád, stav chaosu a bolesti? A nejen vám, i dalším lidem, bytostem v okolí?

 

A pokud ten cíl vhodný je, ptejte se, zjišťujte, jestli děláte skutečně všechno pro to, aby mohl být zrealizován v dohledné době. Myšleno jak v činnostech a postojích hmotných, tak duchovních. Jednou z možností je přitom varianta, že sice děláte vše, co je potřebné, ale z důvodů vašeho osobního vývoje (a třeba i okolních podmínek), duchovní síly Světla a Příroda se spuštěním fáze realizace ještě vyčkávají. Čekají na optimální okamžik. Ten je pak třeba prostřednictvím impulsů zachytit a včas správným způsobem reagovat.

Vaše bytosti i situace kolem vás se mění

Časy se mění a vy se měníte. Co nebylo možné či doporučitelné ještě před pár lety nebo měsíci, může být nyní jinak. Zjistěte si to, zeptejte se na to znovu v duchovní komunikaci a ověřte si poté výsledek vašeho vnímání u druhých bytostí, které jsou na stabilním světelném vzestupu.

Někdy to jen vypadá, že děláte pro určitou věc maximum

Někdy si myslíte, že děláte pro určitou věc maximum. Z vašeho pohledu, s vašimi zkušenostmi a zvyky, zažitými představami, to tak vypadá. Ale z objektivního hlediska, z vyššího nadhledu, se to může jevit jinak. Připusťte tuto možnost, to je první krok.

 

Abyste ten bludný kruh přetnuli, je nutné začít myslet jinak, zkusit něco nového k posílení světelných základů vaší bytosti, přijmout dobrou radu či pomoc. A dostat se tak frekvenčně výš, což usnadní překonání starého zvyku, starého postoje, který vás už brzdil a jeho nahrazení novým postojem či zvykem. Bez vynaložení vlastního úsilí to nepůjde. Ale výsledek za to stojí! Jakmile se stabilně usadíte v nové dráze, už nebude třeba vynakládat tu extra energii, která je na přestup potřeba.

 

Zaměřte se více na výsledek než na bolestivost samotných změn

Zaměřujte se na to, co vás čeká a jaké obzory se vám otevřou, až přestoupíte. Ne na to, jak náročný a třeba i bolestivý bude ten přechod! Jak se říká, s chutí do toho, půl je hotovo. Správné psychické naladění nastartuje a podporuje síly fyzické i duchovní. Pokud si budete stále opakovat, že to nejde, tak to opravdu nepůjde!!“
 

Nezapomínejte, že práce na hloubkové očistě a harmonizaci, tedy na světelném vzestupu, je tou nejlepší investicí do budoucnosti – jednotlivců i celého světa.

© Marie Mejdrová, květen 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 156
  • 29
  • 20
  • 20
  • 20

Celkový počet hlasů: 245