Pravčická brána
Úvodní stránka | Foto významných energetických míst | Máchovo jezero a hrad Bezděz

Máchovo jezero a hrad Bezděz

Máchovo jezero je ve skutečnosti rybník, který založil císař Karel IV. v r. 1366 za účelem chovu ryb a původní název byl Velký rybník (dokeský). Byl vybudován zahrazením močálu a menší zátoky, kde se nacházely zbytky třetihorního jezera. Původní rozloha byla 350 ha, dnes při max. hladině 284 ha.

Jezero je obklopeno vrchy Ralské pahorkatiny se zříceninami hradů, z nichž nejznámější je hrad Bezděz. Jeden z nejvýznamnějších gotických hradů v Čechách byl postaven Přemyslem Otakarem II. v letech 1264(5) - 78, na obranu obchodní cesty a proti rozpínavosti sousedních rodů.

Jezero a hrad se nacházejí v rámci nebo v blízkosti evropsky významných přírodních lokalit, chráněných území a ptačích oblastí:  rašeliniště Swamp, Břehyně - Pecopala, Novozámecký rybník, Jestřebsko - Dokesko, Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady, Malý a Velký Bezděz. 

Pojmenování Máchův kraj se užívá od r. 1961. Básník Karel Hynek Mácha (1810 - 36) tento romantický kraj opakovaně navštívil a zvěčnil ve své lyricko-epické básni Máj (Doksko, Dubsko) a v próze Večer na Bezdězu či Cikáni (Kokořínsko).
Do budoucna by se měla o toto území rozšířit chráněná krajinná oblast Kokořínsko.

Podrobnější informace z historie i současnosti najdete pod tímto odkazem:  Máchův kraj - další zajímavosti


Níže na této stránce najdete pět Fotogalerií: 

        Máchovo jezero

        Labutě na Máchově jezeře

        Okolí Máchova jezera

        Hrad Bezděz

        Výhledy z hradu Bezděz

 


Mimořádná energie hradu Bezděz

Duchovní komunikace z 12. - 13.9.2011

Přírodo, prosím o informace k HRADU BEZDĚZU. Děkuji.

Příroda: „Ano, na tom hradu je skutečně mimořádná energie. Jednak už proto, že se nachází v čisté krajině. Jednak sám ten znělcový kopec vyzařuje výjimečnou energii a i to byl důvod, proč tam byl ve středověku postaven královský hrad Přemyslovců. Navíc je tady vztah k dějinám českého státu a událostem, které tam probíhaly, významným českým postavám, které tam pobývaly.“

Co ta údajná "brána do nebe" pod kamenným oltářem v královské kapli na hradě?

Příroda: „Zčásti je to pověst, ale zčásti je na tom něco pravdy. V té skále je skutečně místo, kde prýští na povrch silný pramen čisté přírodní zemské bioenergie. Ovšem je znečištěn magií, hlavně církevní, kterou na něj navázali ti, kdo ho chtěli využít pro svoje účely. Lépe řečeno spoutat a usměrnit na základě vlastních představ a plánů. A to je jednoznačně manipulace. Ta magie souvisela s lidmi, kteří se pohybovali kolem královských rodů Přemyslovců a Lucemburků. I proto by bylo dobré tento kopec a hrad od ní očistit. Další napojení se pak s tím vyčistí automaticky.“

Místo bylo očištěno energetickou léčbou 15.9.2011
 

Autorem fotografií, textu i duchovní komunikace je Marie Mejdrová.