Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VI: 70 - 79 | 72B. Zásadní zlom v samovolných vstupech na NDC v září 2014

72B. Zásadní zlom v samovolných vstupech na NDC v září 2014

Jiří Novák, Marie Mejdrová Vloženo 1.5.2015
Jiří Novák Marie Mejdrová

Hromadné vstupy na NDC od září 2014. V čem spočívá duchovní síla a stabilita systému? Příklad Černého bratrstva. Příklad magie. Předpoklady samovolných vstupů na NDC. Proč potřebujeme výbornou výživu pro dosažení stabilního světelného vzestupu? Základní očistu mohou absolvovat pouze připravení jedinci. Jak vypadá celkové vyladění člověka po základní očistě? Kritéria živosti potravin. Energetická čistota potravin a potravinových doplňků. Rizika specializovaných výživových směrů. Zatemněnost může být nejen v polotovarech, ale také v celých semínkách. Problematika etiket. Filozofie firem zabývajících se výživovými doplňky. Není jiná cesta než prací na vnitřní čistotě zlepšovat své duchovní vnímání. Dnešní podoba NDC – jako vlak, který přeřadil na další vyšší rychlost. Aby člověk dokázal do plně rozjetého vlaku naskočit, potřebuje být dobře připraven. Všechny jeho dřívější pochybnosti a tendence sedět na dvou židlích už potřebují být pryč.  

Jiří Novák

Hromadné vstupy na NDC od září 2014

V průběhu září 2014 se vlivem celkového vývoje na planetě Zemi posunula situace do takového bodu, že se součástí NDC začali masivně stávat na nevědomé úrovni další jednotlivci splňující určitá základní kritéria. Tentokrát už nešlo o pár jednotlivců, ale přímo o tisíce dalších připravených bytostí. K datu publikování tohoto článku jich je podle Přírody celosvětově již kolem 150 tisíc.

Jaký význam pro samotný systém NDC i pro celkový Nový vývoj mají tyto masivní vstupy? Je přece velký rozdíl, jestli je systém NDC položen na několika stovkách bytostí vědomě usilujících o světelný vzestup nebo jestli se rozšíří o další desítky tisíc jednotlivců, i když ti o tom vědomě neví. Dá se očekávat, a vývoj v dalších měsících to skutečně potvrdil, že těmito dalšími masivními vstupy na NDC se celý komplex NDC stává podstatně silnějším, pevnějším a stabilnějším. Mohou se tím pádem otevírat další obzory, nové příležitosti k dalším pozitivním krokům ve vývoji.
 

V čem spočívá duchovní síla a stabilita systému

Duchovní síla a stabilita určitého systému je tak velká, jak rozsáhlé a pevné má daný systém uzemnění ve hmotě. A to v konkrétních bytostech, v živoucích systémech, v částech Přírody. A toto se týká jak systémů světelných fungujících na podkladě pravotočivých bioenergií, tak také systémů temných působících na bázi bioenergií levotočivých.

V tomto směru měly doposud velký náskok některé přežívající temné systémy nebo vysoce zatemněné původně světelné instituce. Protože ty mají a doposud měly uzemnění v milionech i více žijících bytostí. Žijící člověk se definitivně dostává z dosahu temné struktury až v situaci, kdy se z ovládání tímto systémem v minulosti dokáže karmicky vyčistit. A to v drtivé většině případů není jednorázová záležitost, ale obvykle celé týdny, měsíce i roky vytrvalé karmické očisty. Příklady naznačím v dalším textu.
 

Příklad Černého bratrstva

Například systém Černého bratrstva měl pasivní uzemnění ve statisících, možná i milionech žijících bytostí, které byly v minulosti během dvou tisíc let našeho letopočtu černým bratrem postupně v některém ze svých hmotných životů obsazeny. Od 1.4.1999, kdy proběhla první fáze likvidace tohoto systému (viz článek 16. Magie z pohledu historie) již nemohl tento systém nasazovat na žijící bytosti další nové černé bratry. Ale stále ještě existovalo temné nehmotné jádro tohoto systému, a to mělo zbytkový vliv na mnoho žijících jednotlivců, které v minulosti tento systém ovládal. A to právě na ty jednotlivce, v jejichž karmických vrstvách je dřívější obsazení černým bratrem uloženo, nebo kteří sami byli v minulosti černými bratry.

Takže základní jádro systému Černého bratrstva v duchovní podobě stále ještě existovalo. Mělo to trvat do té doby, než bude možné tyto existující zbytkové struktury Černého bratrstva definitivně z pohledu Světla zničit, zlikvidovat. K tomu však byl potřebný úplně jiný stupeň celkové síly systému NDC. Právě masové vstupy na NDC se mohly stát krokem k dalšímu vývoji, což se také během Velikonoc 2015 potvrdilo a budeme o tom informovat v jiném textu.

Karmická očista z tohoto obsazení černým bratrem nebyla pro nikoho jednoduchá. Obnažené karmické vrstvy drtily člověka nepříznivými vlivy, vyvolávaly menší či větší zdravotní problémy. Obtížná karmická očista z obsazení černým bratrem v jednom z minulých životů trvala obvykle dva, tři i více týdnů. Protože pod vedením Světelných Sil vedoucích vývoj se tomu člověku mohly den po dni obnažovat jen menší bloky vrstev s tím spojené, aby vůbec dokázal tuto očistu ustát. Pak teprve dotyčný člověk přestal být uzemněním tohoto systému ve hmotě. Takto přestalo plnit roli uzemnění systému Černého bratrstva postupně několik desítek bytostí na NDC. Celková síla systému Černého bratrstva se tím snížila jen částečně. Pokud jde o rozhodující průlom, bylo nutné čekat na období, kdy bude mít systém NDC podstatně vyšší sílu a stabilitu. Masivnější vstupy na NDC tomu mohly významně pomoci, jak potvrdily Velikonoce roku 2015.
 

Příklad magie

Také otisky systému magie jsou uloženy v karmických vrstvách mnoha žijících bytostí, možná u absolutní většiny žijící populace. Karmická očista naznačuje, jak velké počty žijících bytostí byly v minulosti učedníky magie, učedníky světelných mistrů Duchovní hierarchie nebo učedníky zástupců Temna. Aby poté magii aktivně používaly. A dopouštěly se tím činů, které jsou z pohledu Nového vývoje nepřijatelné. Protože magické působení v drtivé většině případů znamenalo jednotlivé, hromadné a dokonce masové manipulace s žijící populací, případně také s Přírodou a dalšími typy bytostí. Mnoho jednotlivců magii v minulosti využívalo, další zase byli terčem magického zákroku, jednotlivého nebo hromadného. Výsledkem toho je, že magie jako systém je uzemněna v obrovských miliardových počtech dnešních obyvatel Planety.

Z vlivu magie jako systému se opět může přirozeně vyvázat každý, kdo dokáže ze sebe soustavnou karmickou očistou vytěsnit všechny vrstvy, ve kterých buď sám magii používal, nebo kdy na něj naopak jiný působil magickým zákrokem. A to je ještě mnohem více zdlouhavý proces trvající nikoliv týdny, ale spíše roky. Protože většina bytostí používala v minulosti magii nebo nechala magii na sebe působit v celých sériích svých životů. Na to, aby se v této oblasti stal zásadní průlom, aby magie byla se vším všudy vymýcena z tohoto světa, se stále ještě čeká.


Marie Mejdrová

Předpoklady samovolných vstupů na NDC

Za jakých podmínek jsou tyto masovější samovolné vstupy na NDC možné? Rozhodně to není bez vlastního úsilí. Každý takový člověk musí samozřejmě splňovat příznivou kombinaci parametrů, které určují jeho duchovní situaci ve Světle. Jedná se zejména o jeho procento temné energie a temné síly, moment světelného vzestupu naznačující tendenci jeho vývoje. A dále vztlak na světelný vzestup, který odráží, jak tento člověk momentálně podporuje nebo naopak blokuje svůj světelný vzestup.

Pro život takového člověka by měly být typické a samozřejmé následující návyky:

 • Důsledné každodenní dodržování etiky ve všech oblastech života.
 • Důkladná péče o co nejkvalitnější každodenní výživu (co nejvyšší podíl pravotočivých plodin, velký podíl čisté syrové rostlinné stravy, případně potravinové doplňky vhodné z hmotného i bioenergetického hlediska).
 • Vyhýbání se nepříznivým stahujícím vlivům hmotným a duchovním.
 • Dále pozitivní a aktivní přístup k životu, každodenní snaha zlepšovat se a překonávat postupně své nesprávné návyky, zlozvyky, vnitřní bloky.
 • A současně i pravidelné cvičení, sportování, aktivní životní styl.
 • Respekt k Přírodě, šetrný přístup k Přírodě.
   

Pro samotný nevědomý vstup na NDC je ovšem zásadní nejen celkový životní postoj, ale také konkrétní výsledky, kterých člověk ve svém životě dosahuje. Ty se dají posoudit hodnotami základních ukazatelů jeho energetické a duchovní situace:

 • Nízké, minimální, téměř nulové hodnoty temné energie a temné síly.
 • Vysoce nadprůměrně fungující čakry, aby se jejich otevřenost vůči příjmu vnějších pravotočivých bioenergií blížila hodnotě 95 % vůči osobnímu optimu.
 • Výborná výživa na úrovni blížící se nebo překračující úroveň 95 % vůči vlastnímu osobnímu optimu. Tj. oproti dnešnímu průměru výjimečná hodnota.
 • Hodnota momentu světelného vzestupu alespoň +60 až +70 % a vztlaku na světelný vzestup nejméně +80 % vůči vlastním osobním optimům.

Toto všechno jsou mimořádné hodnoty, kterých není jednoduché dosáhnout běžným stylem života.  Musí jít o výjimečné, karmicky relativně velice čisté jedince, jejichž životní filozofií je pomáhat druhým. Ale přitom si současně držet svoji cestu, svůj směr a nedopustit, aby na nich druzí parazitovali.

V drtivé většině případů proto samovolně dosáhnou frekvenční hranice NDC a udrží se nad ní jen jedinci jdoucí zcela jinou cestou, než kterou dnes obvykle volí duchovně se probouzející lidé. Namísto brouzdání všemi možnými duchovními směry, sbírání duchovních informací, zasvěcení, metod, umělých pomůcek a praktik si vytrvale budují pevné světelné základy ve hmotě. To znamená čisté a harmonicky fungující fyzické tělo, psychiku a bioenergetický systém (čakry, energetické dráhy, duchovní těla – duchovní obaly). A zároveň se snaží vytvářet si čisté a harmonické vztahy i okolí.


Jiří Novák

Proč potřebujeme výbornou výživu pro dosažení stabilního světelného vzestupu?

Na tomto místě je potřeba připomenout některé základní záležitosti kolem výživy, kterou lidé na Staré duchovní cestě často podceňují. Aby se člověku otevřela Nová duchovní cesta, potřebuje výší svého vyladění a své vnitřní frekvence pravotočivé bioenergie, na kterou je vyladěn, překonat frekvenčně 3. duchovní práh, kterým je jeho nejvyšší 12. vnější energetické tělo. Jedině tak se v jeho nitru otevře doposud skrytá schopnost neomezeného světelného vzestupu přes všechny duchovní bariéry a prahy, kterou nové lidstvo 2. typu do své výbavy dostalo.

V článcích tématu 45 je vysvětleno, že aby člověk dokázal překonat 3. duchovní práh a otevřel se mu vstup na NDC, potřebuje stabilně nejméně 3 dny nepřetržitě překračovat příjmem hmotné výživy a bioenergií hranici 95 % vůči svému optimu, která je důležitá pro získání vnitřního souladu s Přírodou. Toto číslo přitom označuji jako celkové vnitřní vyladění člověka. Podstatné je, že lidé na NDC mají toto vnitřní vyladění trvale vyšší, než je hodnota 95 %. Přitom jde o vážený průměr, kdy příjem bioenergií čakrami tvoří dvě třetiny váhy a výživa s bioenergiemi jednu třetinu váhy.
 

Základní energetickou očistu mohou absolvovat pouze připravení jedinci

Jaká je však skutečná situace jednotlivců, kteří ke mně přicházejí na základní očistu? Připomínám nejprve, že na doporučení Světelných Sil vedoucích vývoj přijímám pouze připravené jedince. Jejichž moment světelného vzestupu je lepší než -50 % (nepřijatelná je tedy už například hodnota -60 %, která znamená vyšší pád než je stanovená hranice) a současně vztlak na světelný vzestup je lepší než +80 %, obojí vůči jejich osobním optimům +100 %.

To jinými slovy znamená, že jejich pád vyvolaný stahujícími vazbami Staré duchovní cesty a parazitujících bytostí na sobě není příliš velký a současně jejich každodenní úsilí o světelný vzestup je dostatečně vysoké nad úrovní +80 % vůči osobnímu optimu.

Pokud jsou oba ukazatele nebo jeden z nich horší, znamená to, že člověk ještě uvnitř sebe nepřekonal určité zásadní rozpory, nedůvěru, nevyjasněný vztah vůči základním principům vzestupné světelné cesty. Že se vnitřně nerozloučil s některými dříve používanými metodami a postupy Staré duchovní cesty. Dřívější zkušenosti naznačily, že takoví lidé pak dříve nebo později nejsou schopni ustát stabilním způsobem karmickou očistu.

I připravení lidé, kteří ke mně přijdou na vstupní očistu od stahujících vazeb, mají obvykle příjem živin na úrovni kolem 70 – 80 % vůči osobnímu optimu, i když jsou delší dobu vegetariáni. A ti, co ještě nejsou vegetariáni, případně ještě níže.

Nezaznamenal jsem v poslední době člověka, který by přišel s lépe vyladěným průměrným příjmem živin, třeba na úrovni 90 % vůči svému optimu. Je to z toho důvodu, že i ta tak zvaná živá strava obsahuje řadu ne zcela vhodných příměsí, vyplývajících ze znečištěného životního prostředí, dále z nevhodného použití hnojiv, způsobu skladování, způsobu přepravy, chemického ošetření, z nejrůznějších skrytých temných vlivů u určitých speciálních potravin, atd.

Lépe jsou na tom pouze vitariáni, kteří se živí delší dobu především skutečně kvalitní a energeticky čistou živou stravou z vlastní zahrady, která se nachází v energeticky relativně čisté oblasti. Pak jsou schopni příjem živin posunout až k hranici 90 % vůči svému osobnímu optimu.

Pro srovnání: Podle Přírody jsou parametry výživy běžného člověka relativně dobře se stravujícího, který konzumuje maso, kolem 50 – 60 % vůči optimu. Protože podle Přírody energetické vlivy pravidelné konzumace masa zhoršují celkové vyznění výživy příjmem nepříznivých energií v mase zhruba o hodnotu 10 – 20 %. U člověka, který konzumuje maso a navíc jeho celkový způsob stravování je nevyvážený, s nedostatečným množstvím syrového ovoce a zeleniny, je kvalita jeho příjmu pod hranicí 50 %, často i méně než 40 %, vůči optimu, které by jeho bytost den za dnem skutečně potřebovala.
 

Jak vypadá celkové vyladění člověka po základní očistě?

Kdyby člověk měl po základní energetické očistě čakry ideálně vyčištěné na 99 %, a k tomu výživu vyladěnou v průměru na 90 %, pak výsledné vyladění se určí jako vážený průměr z těchto dvou čísel, když vyladění příjmu na čakrách tvoří dvě třetiny váhy a vyladění příjmu hmotné výživy s doprovodnými bioenergiemi tvoří jednu třetinu váhy. Rozdíl 99 – 90 = 9 vydělíte třemi, což je 3, a hodnota váženého průměru bude v jedné třetině blíže k číslu s vyšší váhou, tedy 96 %. Takový člověk pak dosáhne hodnoty 96 % celkového vyladění příjmu živin a bioenergií. Příroda jej pak „chytí“, přijme jako svoji součást. A člověk má pak šanci s podporou Přírody dále stoupat a otevře se mu vstup na NDC.

Avšak při dokonalém vyladění čaker na úroveň 99 % a vyladění výživy na hranici 80 % je celkový vážený průměr mezi 92 – 93 %. Takový člověk se pak nechytí nad požadovanou hranicí 95 %, nestane se tak úrovní svého vyladění součástí Přírody. Příroda jej nezaznamená jako svoji harmonickou součást. Tento člověk pak bez podpory Přírody obvykle začne klesat a NDC se mu neotevře. Výhoda, kterou člověk dostal absolvováním jednorázové základní očisty, by tak zůstala nevyužita a postupně se ztrácí.

Není přitom zrovna jednoduché vyladit svou výživu na potřebné hodnoty z pohledu hmotného a bioenergetického. To znamená zvýšit kvalitu své výživy až k hodnotám nad 90 % a ještě lépe blízko k 95 % vůči svému optimu. Najít zdroje kvalitních čistých potravin. Protože ani dostatek syrových rostlinných potravin nemusí postačovat. Pokud totiž nejsou z vlastního pěstování, jsou vždy více nebo méně znečištěny nevhodnými látkami a energiemi. Takže více syrového znamená současně i více doprovodných dílčích škodlivin.

Může zde být i komplikace s tím, že pozemek, který je k dispozici, není energeticky příznivý. Někteří na něm dříve pěstovali například vysoce zatemněné dýně Hokaido nebo temnou stévii používanou jako náhradní sladidlo. Takový pozemek se pak dlouhodobě čistí od mnoha obnažujících se vrstev nepříznivých karmických nánosů se zatemněnými bioenergiemi.

Navíc člověk nemůže množství zkonzumovaných potravin příliš zvyšovat, protože to jeho trávicí ústrojí jednoduše nezvládne zpracovat. Je proto vhodné zařadit i potraviny s koncentrovanými živinami a zároveň snadno vstřebatelné. Jako jsou třeba čerstvé šťávy ze syrového ovoce a zeleniny nebo naklíčená semena. Případně také energeticky mimořádně čisté potravinové doplňky.
 

Kritéria živosti potravin

V článcích 22. Optimální stravování z pohledu bioenergií I, 23. Optimální stravování z pohledu bioenergií II, 58A. Rizika vitariánství – část I a dalších textech tématu 58 jsme vysvětlili, že člověk potřebuje potraviny optimálního složení nejen z pohledu hmoty a chemického rozboru. Ale potřebuje potraviny, které jsou optimální i z pohledu doprovodného pravotočivého obalu. Které obsahují v maximální míře energetický obal tvořený čistými bylinnými pravotočivými bioenergiemi. To je základní kritérium živosti potraviny. Pokud kromě hmoty obsahuje ta potravina i původní bylinné pravotočivé bioenergie.

Za vegetariánské a veganské produkty jsou dnes považovány např. polotovary typu tofu, tempech, sójové maso, vegetariánské paštiky a různé umělé výrobky z řas, mladý ječmen přetvořený do podoby zelené tekutiny a mnohé další. Energetický obal všech těchto jmenovaných „vegetariánských“ produktů však bývá až z 80 % tvořen temnými levotočivými bioenergiemi. Tedy bioenergiemi, které nepocházejí z pravotočivých bylin a byly tam při výrobním procesu uměle dodány. S Přírodou proto mají tyto výrobky označované často jako „přírodní“ jen pramálo společného. Ve skutečnosti byly zatemněny, přetvořeny, a tím i znehodnoceny nevhodnými technologickými procesy, které do nich vnesly vysoké procento temných energií.

Nebo jsou konzumovány výrobky z levotočivých bylin a stromů, jako je například jinan dvoulaločný (Gingko Biloba), jako sladidlo používaná Stévie, případně levotočivé druhy ženšenu, kávy a jiných plodin. V dnešní době jsou vyvíjeny stále další a další potraviny tohoto rizikového typu zaměřené na údajně „zdravou“ výživu, ve skutečnosti však výrazně zatemněné. Takové výrobky pak tlačí člověka místo ke světelnému vzestupu k duchovnímu pádu. Výsledkem toho je pak skutečnost, že v komunitách vegetariánů, vitariánů a veganů je značné procento jedinců výrazněji zatemněných, než jsou běžní lidé živící se třeba masem.

Co je podle Vás živější? Výrobek ve formě tablet nebo prášku, kde původní přírodní pravotočivé bioenergie dosahují úrovně překračující 95 % nebo zcela výjimečně i 99 %? Nebo výrobky, které sice vypadají, že jsou pouze z živých plodin a nemají v sobě žádné další příměsi, ale výrobní proces zničil původní pravotočivé bioenergie a nahradil je až v 80 i více procentech temnými levotočivými bioenergiemi? Je „živější“ doplněk s 95 % zachovaných pravotočivých bioenergií nebo koupené sušené lískové ořechy, které běžně mají jen 60 % původních pravotočivých bioenergií?
 

Energetická čistota potravin a potravinových doplňků

Pro mne je základním vodítkem mé duchovní vnímání a duchovní komunikace s Přírodou. Čistota, kterou z jednotlivých potravinových doplňků vnímám. Kdy jsou veškeré hmotné látky, z nichž se skládají, doprovázeny energeticky co nejčistším pravotočivým obalem. V takovém případě je to potravina takzvaně živá, i když jde například o tablety nebo prášek, protože zachovává vše, co je pro nás ve výživě nezbytné. Nejen tu hmotu, hmotnou podobu vitamínů, minerálů a dalších složek výživy. Případně i určité množství enzymů typických pro živou stravu. Ale i ten pravotočivý obal, který z těch látek pro nás dělá potravinu lépe stravitelnou, vstřebatelnou. Potravinu, která podporuje náš světelný vzestup, která nás přímo tlačí ke světelnému vzestupu. A v důsledku toho nás konzumace takového doplňku posouvá k vnitřní změně, ke změnám životního pohledu na svět a sama sebe. K chápání souvislostí, které nám předtím unikaly.

Z duchovního pohledu je ukazatelem vhodnosti pro světelný vzestup procento hmotných látek ve výrobku, které mají čistý optimální pravotočivý obal. To znamená, na kolik procent byl zachován původní pravotočivý obal plodiny. A dále je neméně důležité kolik procent temné energie a temné síly daná potravina obsahuje. Již 10 % temné energie či temné síly může pro člověka na NDC představovat značné energetické zatížení. A to tím větší, čím je na NDC frekvenčně výše a dále.

Například u určité značky mandlí zakoupených v určitém obchodě zjistím procento zachování původních pravotočivých energií kolem 60 %, což je u ořechů a semen běžné. U těchto mandlí je dále temná energie 0,5 % a temná síla 0,9 %. Ztratily tedy značnou část energie, ale nejsou zatemněné. Jejich konzumace tedy výrazně neškodí. U lněných semínek téže firmy ve stejném obchodě je pravotočivý obal zachován v 75 %, což je více, než u mandlí. Podstatné ale je, že temná energie je 9 % a temná síla 12 %. Což znamená, že do semínek byla nějakým způsobem dodána temná energie během jednotlivých článků zpracování, a to už vadí mnohem více.
 

Rizika specializovaných výživových směrů

Zdravá výživa bývá jedním z terčů útoku Temných sil proti principům vzestupné světelné cesty. Temno vždy útočí na základní opěrné body člověka.

I z toho důvodu je vitariánství tak rizikové, pokud nejsou sledovány další základní nožičky vzestupné světelné cesty. Protože jeden konkrétní útok lze energeticky vyčistit. U potravin zasažených temnými nánosy už to tak jednoduché není.

Už vícekrát jsem naznačil, že se vyhýbám prodejnám „zdravé výživy“, potravinám označeným „bio“ i potravinám řazeným do oblasti „zdravé výživy“. Potraviny prodávané v drogeriích jsou také obvykle silně chycené nevhodnými energiemi. Stejně jako cokoliv, co se prodává v lékárnách, nebo co má lékárnu ve svém názvu.

Potraviny s předponou bio- byly sice plošně čištěny, viz článek 42A. Očištění biopotravin od temných nánosů. Ovšem, takovou oblast sice můžete zkusit jednorázově vyčistit, ale výsledky jsou vždy jen dílčí. Stále jsou vyráběny nové a nové výrobky tohoto typu a Temné síly nelení. Takže i nadále je mnohé z toho, co je označeno předponou bio-, do různé míry ovládnuté. A to tím spíše, pokud se to prodává v internetovém obchodu nebo speciálních obchodech zaměřených na zdravou výživu či dokonce bio-výživu. Navíc jsou charakteristiky potravin odlišné u různých výrobců i distributorů. A také se postupně v průběhu času vyvíjejí a mění.
 

Zatemněnost může být nejen v polotovarech, ale také v celých semínkách

V poslední době zjišťujeme, že zatemněnost nepronikla jen do „polotovarů“ typu sojové maso, tofu, tempeh, zelený ječmen. Ale že se týká i mnohých semínek, která zůstala z hmotného pohledu ve své původní podobě. Ale z energetického pohledu jakoby prošla temnou lázní a z původně pravotočivých semen se stal jednoznačně temný produkt. Jak je to možné?

Ve své první knize Cesta za hranice hmotného světa jsem uvedl následující informaci:

Podle Přírody byl na konci 90. let 20. století poměr sil a možností Temna a Světla v našem světě zhruba 90 : 10 nebo dokonce 95 : 5 ve prospěch Temna. Z toho je jasně patrné, jak blízko bylo lidstvo k absolutnímu vítězství Temna a tím i k masovému rozšíření dokonalých forem ovládání. Jako konečný bod byl stanoven přelom 2. a 3. tisíciletí novodobé historie současné civilizace.

Na konci 20. století se celkový vývoj pozemského lidstva zdál být již jednoznačně předurčen. To naznačuje, že v té době skryté temné systémy ovládly drtivou většinu cest, způsobů, postupů, jakými se člověk dokáže duchovně probudit. Nebo pomocí kterých by se měl dostat na vzestupnou světelnou duchovní cestu. Taková byla realita a stále ještě je. Stále ještě jsou metody označované jako Stará duchovní cesta popisovány jako cesta ke Světlu, ale přitom naopak tlačí člověka k Temnu. Dezinformace, překrucování, zastírání, to vše dosáhlo v tomto světě masových rozměrů.

Přišla však nová šance v podobě Nové duchovní cesty. A na poslední chvíli se podařilo pokračující dosavadní trend vývoje zvrátit nejprve v duchovním pozadí světa. Teď je důležité přenést tento Nový vývoj také do hmoty. Udělat vše pro to, aby Karma pro hmotný svět začala naplno fungovat.

Naším cílem je, aby se postupně působením spravedlivé Karmy začalo čistit to, co je neupřímné, lživé, neobjektivní. To je hlavní směr naší cesty – změnit fungování světa. Měli bychom se vyhýbat zbytečným dílčím bojům, jako například bojovat s jednotlivými zatemněnými firmami, čistit celý svět jednu zatemněnou firmu po druhé. Naopak o hlavní směr Nového vývoje všichni usilujeme správnou soustavnou prací na sobě. Každodenním posilováním světelných základů svých bytostí. To je to nejlepší, co můžeme udělat.
 

Problematika etiket

Údaje na etiketě výrobku mohou být někdy zavádějící. Je důležité si uvědomit, že popis složení vychází z chemického rozboru potraviny a nikoliv pouze ze zkoumání zdrojů, ze kterých je vyrobena. A už vůbec ne ze zkoumání doprovodných bioenergií. Může se tak stát, že ve složení je uváděna určitá složka, která je jinak chemickou látkou považovanou za nepříliš příznivou pro lidský organismus. Ani v tomto případě však není jednoznačně zřejmé, zda ten údaj znamená, že je tam uměle dodaná chemická sloučenina, nebo zda byl použit určitý zdroj bylin, který byl při chemickém rozboru identifikován jako látka podobná nebo identická variantě umělé.

Potravinářské výrobky jsou při schvalování státními orgány podrobovány chemickému rozboru. Uvedu vymyšlený příklad. Dejme tomu, že firma dodá do výrobku barvivo z červené řepy. Schvalovací orgán provede chemický rozbor a toto barvivo identifikuje jako chemickou sloučeninu „Exxx“. A tato nepříliš pozitivně vypadající chemická sloučenina bude uvedena na etiketě. Přitom však půjde o látku extrahovanou z bylin a obsahující pravotočivou bioenergii.
 

Filozofie firem zabývajících se výživovými doplňky

A jsou tu ještě další okolnosti, kterých je dobré si všímat při výběru potravinových doplňků:

Většina firem na světě vzniká z ekonomické rozvahy, z předpokladu určité prosperity a zisku. Někdy přímo pouze s vidinou vysokého výdělku, s touhou dostat se nahoru tím, že tam vyšplhají po zádech druhých. U mnoha firem je touha po zisku za každou cenu základní pohnutkou, a zcela tam chybí záměr skutečně pomáhat lidem. Existují ovšem i firmy, které vznikly z jiných pohnutek a tato jejich základní filozofie i nadále trvá. V tomto případě jde o záměr zlepšit stravování ve světě, dovést co největší procento populace k zásadnímu zlepšení kvality výživy a ke zdravému způsobu života. Dostat zdravou výživu rodinu po rodině do celého světa. Společnost s čistou strategií, čistým záměrem nemohou Temné síly jen tak ovládnout, pokud tato společnost nesejde ze své cesty a vykazuje trvalé úsilí v tomto smyslu.

Nutriční strategie takové firmy nemusí být přitom jen konzumovat její produkty. Ale brát tyto doplňky jako něco navíc, něco, co dokáže naši jinak relativně zdravou výživu přiblížit ještě více k optimu toho, co denně naše tělo potřebuje. A toto vše ještě doplňovat každodenní aktivitou, cvičením, celkově vyrovnaným životním stylem, kde nechybí ani odpočinek. Když k tomu dodáme duchovní nadhled, pak víme, že dalším podstatným vlivem je také celková karmická zátěž člověka a další na něj aktivně působící duchovní vlivy.

Taková společnost může být poté inspirována a energeticky chráněna a podporována čistými světelnými bioenergiemi z vysokých světelných duchovních úrovní. Což jí pomáhá nepodlehnout úsilí Temných sil o její ovládnutí. Dokáže pak původní čisté přírodní bioenergie ve vysoké míře zachovat nebo dokonce ještě posílit, stabilizovat výrobním procesem. A to přirozenou cestou, v souladu s Přírodou, bez magických zásahů. Protože to vše se děje jako přirozený důsledek výjimečné čistoty společnosti a patentovaného výrobního procesu, který je dotován čistými pravotočivými bioenergiemi Přírody.

Další skutečností, která napoví, je, zda firma sleduje a kontroluje celý výrobní proces od semínek až na stůl. Například může mít vlastní plantáže v ekologicky čistých oblastech. Pečlivě prověřovat své dodavatele. V každém stadiu výroby opakovaně testovat meziprodukty. Opakovaně testovat podmínky dopravy a skladování. Tak, aby si firma byla jista, že její produkty jsou vždy bezpečné a kvalitní. A měla jistotu, že poskytují výsledky. Může proto navíc nechat provádět opakovaná nezávislá hodnocení kvality a účinnosti ze strany jiných společností.

Významnou okolností může být také kvalita vědeckého týmu zabývajícího se vývojem nových výrobků. Řada nutričních firem pouze napodobuje na základě chemického rozboru jiné existující výrobky. Při dnešním stavu technologií není problémem vyrobit výrobek, který bude téměř identický s určitým úspěšným vzorem, pokud jde o chemické složení. Ale takový výrobek už může mít zcela jinou energetickou povahu a tím i jinou celkovou čistotu. A jiná energetická povaha a nedostatečná čistota pak znamenají zásadní rozdíl v tom, jak ten výrobek funguje, jak se člověk cítí, jaké má výsledky. Dlouhodobý pohled pak ukáže, která firma se na trhu udrží. Které produkty zákazníci trvale ocení.

Nelze opomíjet ani skutečnost, jakým způsobem produkty kupuji a od koho. Zda jsou přitom dodržena etická pravidla stanovená výrobcem. Zda distributor či prodejce nevnášejí svým jednáním a ze svého duchovního pozadí do produktu nepříznivé energie. Originální výrobky samotné mohou být optimální, ale tyto dodatečné vlivy mohou ovlivnit jejich energetickou čistotu podstatným způsobem.
 

Není jiná cesta než prací na vnitřní čistotě zlepšovat své duchovní vnímání

Čistá zdravá výživa je výživa s pravotočivými bioenergiemi. To jsou co nejméně zpracované produkty z čistých zdrojů, výsevů, chovů (zde tím ovšem myslím například vejce, med, případně mléčné výrobky, máslo a jiné potraviny živočišného původu). A když už zpracované, tak čistými technologiemi, které do výrobního procesu nezanášejí temné energie.

Toto si dokážete zajistit někteří z vás na vlastní zahrádce, když máte čistý pozemek a vše si pěstujete a sklízíte sami. Toto v přiměřené míře dokáže zajistit řada běžných pěstitelů, zpracovatelů a prodejců. Ale s tímto mají naopak problémy pěstitelé, zpracovatelé a prodejci výlučných produktů zaměřených na bio produkty, na zdravou výživu a podobně. Zatím jsem v této oblasti poznal jen málo výjimek.

Naopak u jiných firem z oblasti zdravé výživy se znovu a znovu přesvědčujeme o tom, že jak samotné firmy, tak také jejich výrobky, jsou výrazně zatemněné. Že jejich „továrny“ jsou továrnami na to, jak z čistého zdroje, třeba z původně čistých semínek, nebo původně čistých mořských řas udělat co nejtemnější produkt.

Ani čisté potravinové doplňky nás neuživí. Potřebujeme přece jíst hlavně čistou zeleninu, ovoce, luštěniny, semena a ořechy. Vybírat si zaručené zdroje, vyhýbat se zdrojům rizikovým. Získat dostatečnou vnitřní čistotu, abychom rozlišili čistou potravinu od zatemněné. Není to automatické, zatím takové vnímání funguje jen málo lidem. A to ještě obvykle pouze v době, kdy neprocházejí silnou karmickou očistou.

Není však jiná cesta, jak zlepšovat své duchovní vnímání, než krok za krokem i nadále posilovat svoji vnitřní čistotu. Než se k tomu dopracujeme, měli bychom se soustředit na to prověřené. Vybírat si běžné potraviny od běžných firem. V běžných obchodech. Raději se vyhýbat produktům označeným jako zdravá výživa, produktům bio, potravinám z lékáren a drogerií.
 

Dnešní podoba NDC

Dnes už víme, že dostatečná rychlost světelného vzestupu je zásadní pákou pro vzdorování útokům temných systémů. Je tedy zásadní podmínkou pro to, aby se tento systém stal stabilním a pevným. A to platí nejen pro celý systém, ale i pro jednotlivce.

Systém NDC teď vnímám jako vlak, který přeřadil na další vyšší rychlost. A naskočit do plně rozjetého vlaku už není vůbec jednoduché. Aby to člověk v tomto období dokázal, potřebuje být dobře připraven. Všechny jeho dřívější pochybnosti a tendence sedět na dvou židlích už potřebují být pryč.

Už není možné, aby si k metodám doporučovaným a prověřeným na NDC stále ještě ponechával něco ze Starých metod. Takový člověk již do vlaku nedokáže naskočit. Stejně tak vadí, pokud nedůvěřuje tomu či onomu ze základních principů světelného vzestupu. Nasměrování člověka na Novou duchovní cestu potřebuje být jednoznačné, pevné. Potřebuje být otevřený náznakům, které od Sil Světla vedoucích vývoj dostává.

A i když toto vše tento člověk splňuje, ještě je tady problém, že jeho vegetariánská výživa obvykle uspokojuje jeho výživové potřeby v lepším případě pouze z 80 %. Potřebuje proto bezprostředně po základní energetické očistě zvýšit kvalitu své stravy na hodnotu blížící se 95 %. Jinak se nedokáže na NDC uchytit a stabilně se tam udržet.

Pokud je člověk již součástí Nové duchovní cesty a kvalita jeho výživy klesne opět k úrovni kolem  80 %, člověk začne mít po určité době problémy s karmickou očistou. Začnou se nejprve objevovat tendence ke stagnaci. Vzestup zpomaluje, objevují se případy nedostatečného vydávání umělé magické výbavy z minulosti, karmická očista pak bývá doprovázena daleko silnějšími nepříznivými projevy. Své často sehrává jakákoliv nejistota, pochybnosti, vnitřní rozpory, problém přijímat principy světelného vzestupu bez předsudků. Propadu napomáhá i to, že člověk s nedostatečnou výživou hůře odolává pokusům o parazitování ze strany osob ve svém okolí.

Výsledkem pak bývá zastavení vzestupu, postupné vyhrocení situace až přechod k pádu a po několika týdnech vypadnutí z NDC. A pokud k tomu ještě člověk dělá určité zásadní chyby, například kamufluje, zastírá pravý stav věcí, pak problém pádu přichází mnohem rychleji v řádech jednotlivých dnů nebo dokonce i hodin.

Naopak zkušenosti jedinců na NDC potvrzují, že správně vyladěná výživa stabilizuje celkovou duchovní situaci člověka, zjednodušuje karmickou očistu, zmírňuje nepříznivé zdravotní projevy karmické očisty, usnadňuje vydávání dávné výbavy.

© Jiří Novák, květen 2015
© Marie Mejdrová, květen 2015
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

 • 156
 • 29
 • 25
 • 23
 • 24

Celkový počet hlasů: 257