Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VII: 80 - 89 | 82A. Poselství z dávné minulosti: Neberte Přírodě právo na život

82A. Poselství z dávné minulosti: Neberte Přírodě právo na život

Jiří Novák Vloženo 2.9.2016
Jiří Novák

K publikování připravila a na web vložila Marie Mejdrová.


Napojení na energie z dávné minulosti. Jde o minulost starou 1 - 2 miliony pozemských let. Připomenutí informací o zkáze prvního Vesmíru. Lidé tehdy vymýtili všechny pro lidstvo „zbytečné“ živočišné druhy. Odstranili všechny plevely, které „zamořovaly“ volnou Přírodu. Začaly pak převažovat geneticky ovlivněné plodiny, které civilizace považovala za příznivé pro život člověka. Volná Příroda byla nahrazena řízeným územím, kde vše vytvořil člověk. Vznikla tak situace, kterou už zdánlivě nebylo možné ještě dále vylepšit. Žádná území volné Přírody už neexistovala. Ta veškerá dokonalá krása byla vlastně násilím lidí na Přírodě, na jiných formách života. Příroda se začala bouřit, dávala najevo své protesty proti lidmi nasazené svěrací kazajce. Ale lidé tyto náznaky násilně odstraňovali. Základní poselství tehdejší civilizace je toto: Neberte Přírodě právo na život. Ponechte Přírodě dostatečně rozsáhlá území, ve kterých bude mít právo sama se sebou dělat cokoliv, co si bude přát a co bude ke svému dalšímu vývoji potřebovat.

Napojení na energie z dávné minulosti

Během letošní krátké dovolené v Řecku došlo k zajímavé situaci. Cestou autobusem přes řecký poloostrov Peloponés 21.5.2016 jsem požádal o očistu a léčbu území. Během této očisty se otevřely zvláštní energie, rezervoár obsahující energetické poselství z dávných věků. Už při cestě autobusem jsem se pokusil naladit na poselství a alespoň část z něj přenést. Více o tom bylo v textu Z35. Řecko - poloostrov Peloponés, Messinia, ze kterého budu opakovat první část tohoto poselství:

JN: Energie z dávné minulosti, prosím, otevři mi své poselství, poselství pro dnešní dobu, kdy byl nastartován Nový vývoj. Vývoj, který má konečně dovést pozemskou civilizaci na cestu stabilního a trvale udržitelného světelného vzestupu. Zatím touto cestou kráčejí stovky tisíc lidských bytostí ve hmotné rovině planety Země. Přidávají se však postupně další a další. Někteří vědomě, další na nevědomé úrovni. Je nás čím dál více. Děkujeme.

Otevírá se sdělení, jak když někdo vloží informační disk a zapne přehrávač. Vnímám nějaké lidské bytosti. Ptám se Přírody na úroveň jejich čistoty a duchovní otevřenosti. Temná energie 5 %, temná síla 20 %. To naznačuje, že jde o tehdejší světelné bytosti, které byly na tu dobu v obvyklé míře zatemněné a používaly částečně umělou tvořivou sílu, kterou označujeme jako magii. A která v tomto hodnocení navyšuje jejich tvořivou sílu nad rámec vnitřní harmonie bytostí ve Světle. Naopak světelná energie bytostí je podle Přírody 92 %, světelná síla 65 %. Jejich tehdejší čistá světelná tvořivá síla tedy nebyla vysoká a byla uměle navyšována násilnými manipulacemi se životem a jinými formami života. Což vždy bylo a i nadále je prostředkem, který do nitra bytosti postupně přitahuje temné vlivy, temné nánosy. A činí bytost čím dál více ovlivnitelnou a postupně i zneužitelnou ze strany temných systémů z duchovního pozadí světa.
 

Bližší údaje o tehdejší civilizaci

Při přípravě tohoto textu jsem se pokusil zjistit další údaje o těchto bytostech, ze kterých by bylo možné odhadnout, jak asi ve své době žily, jaké životní zásady uznávaly:

Výše frekvence jejich vnitřní světelné energie odpovídala podle Přírody zhruba našemu dnešnímu 10. až 11. vnějšímu energetickému tělu, ale s tendencí dlouhodobého poklesu a tím i postupujícího etického úpadku. Podle rozborů uvedených v textech 15. Duchovní vzestup člověka a trojice hybných sil evoluce, 18. Cesta k duchovnímu probuzení člověka, 19. Mystické zážitky a vzestup do sféry Věčného Já  to naznačuje, že byli schopni si uvědomovat ve vyhrocené životní situaci (kterou byla doba po následné katastrofě) určitou sounáležitost lidských bytostí s Planetou a Přírodou. Právě proto byli schopni dojít až k napsání tohoto poselství.

Oni však ne náhodou byli špičkou své tehdejší civilizace. Běžný průměr u jejich civilizace byl níže, někde na úrovni mezi 8. a 9. vnějším energetickým duchovním tělem. Jejich civilizace už spojení s Přírodou ztratila. Lidé si přestávali uvědomovat věčné poselství jejich životů. Začalo u nich převažovat vnímání fyzické dočasnosti života nad uvědoměním si věčné podstaty života. Přestali sami sebe vnímat jako součást Přírody a začali prosazovat své lidské potřeby na úkor Přírody, Planety i jiných forem života. Přestali si uvědomovat, že předpokladem trvalého fungování Přírody je harmonická rovnováha všech bytostí v ní žijících. A to se nakonec stalo zásadním důvodem zániku jejich civilizace.

Lidé zatím ještě nešli proti sobě, ale svým vývojem začali jít jednoznačně proti Přírodě a Planetě. Přestože se jednalo o lidské bytosti 1. typu, jejich duchovní vnímání už nebylo plně otevřené. Jinak by jasně vnímali, kam jejich vývoj vede a jaké nebezpečí jim hrozí. V důsledku částečné zatemněnosti už vnímali duchovní pozadí světa velmi omezeně a nedokázali impulsy odtud přicházející vnášet do života.

Jejich etika však byla stále ještě ve srovnání s dnešním stavem velmi vysoká. Chybovali zejména v tom, že se ve své evoluci nakonec zcela oddělili od Přírody. Ale násilí mezi lidmi a z toho vyplývající války v té době ještě neexistovaly. Podle vnitřních energií lze odhadnout, že v té době stále ještě nechovali zvířata pro maso, jejich strava byla vegetariánského typu. A přesto jako civilizace z určitých důvodů selhali. O tom, co se stalo největší hrozbou pro další vývoj jejich civilizace, se postupně dozvíme z jejich sdělení.

V navazujícím textu 82B. Největší hrozby pro evoluci dnešní civilizace se pokusím porovnat vývoj této dávné civilizace s civilizací dnešní. A srovnat tehdejší hrozby pro vývoj s hrozbami, které jsou aktuální dnes. V čem jsme na tom lépe a v čem naopak mnohem hůře.

 

Děj pokračuje dál a bytosti začínají hovořit:

Lidé planety Země z dávné minulosti: „Zdravíme vás, lidé planety Země v daleké budoucnosti. Tuto zprávu jsme se rozhodli uložit proto, abychom popsali hlavní omyly, kterých jsme se v naší době postupně dopustili. A zároveň abychom naznačili možnou cestu nápravy, na jejíž nastartování už ale v naší době nezbyl čas. Protože jsme si začali uvědomovat příliš pozdě, co se vlastně děje. A co celému lidstvu čím dál více hrozí.“

Vnímám, že se promítají jakési obrazové děje. Zkázy na povrchu země, vzedmutí přírodních sil, záplavy, katastrofy, sopky, potápění kontinentů, devastace celého zemského povrchu. Tak jak to známe například z filmu „2012“. Kompletní zkáza civilizace a prakticky veškerého suchozemského života na Zemi. Přežily jen vodní formy života a i to pouze částečně.

 

Pokračují jejich slova:

„Jak jsme se k takové situaci dopracovali? Nebyli jsme ve spojení s Přírodou a Planetou. Žádná péče o životní prostředí a jeho čistotu. Jen umělé zásahy, které měly zjednodušovat život lidem, ale stávaly se současně přítěží pro jiné formy života i pro celou Přírodu.

Toto sdělení bylo zakódováno tak, aby jej mohli otevřít pouze lidé, kteří už budou na cestě vzestupu frekvencí světelných energií. Protože ti jediní budou schopni postupně otevřít všechny zámky chránící toto sdělení. Lidem v pádu nebude toto sdělení dostupné a ani by pro ně nemělo význam. Jedině lidé na světelném vzestupu mají šanci pochopit a přijmout vše, co jim chceme předat.

Možná tvoříte jen dílčí část vaší civilizace, zatímco zbytek i oficiální vedení stále ještě dělá tytéž chyby, které jsme dělali i my. A že i vaše planetární situace ve hmotné rovině začíná být kritická. Protože v situaci klidu, klidového fungování a rozvoje, nová hnutí nikdy nevznikají. Protože k tomu není důvod. Jestliže vy tvoříte určité nové hnutí v rámci své civilizace, znamená to, že i u vás je vývoj civilizace ohrožen…“

 

Hodnocení tehdejší civilizace podle současné Přírody

Později, konkrétně 28.6.2016, jsem našel dostatečný čas k tomu, abych mohl pokračovat v přenosu tohoto poselství z dávné minulosti.

Pokračuji v přenosu sdělení z dávné minulosti, opět se nalaďuji na informační sdělení skupiny bytostí, na které jsem byl napojen minule. Zpočátku jsem si řekl, že zkusím, jestli s těmi bytostmi mohu přímo komunikovat, abych se zeptal, z jaké minulosti pocházejí. Zjišťuji však, že poselství má skutečně pouze charakter nahraného videa a přímé napojení na bytosti neexistuje. Zkouším se tedy zeptat Spojených Sil Světla, z jak daleké minulosti bytosti a jejich civilizace pocházejí.

Ozývá se současná Příroda: Jde o jednu z civilizací ještě před Hyperboreou, Lemurií a Atlantidou, o kterých už něco víte. Z mého pohledu jde o minulost starou 1 – 2 miliony pozemských let. Civilizace v té době fungovaly relativně harmonicky po dlouhou dobu. Dnešních obvyklých pár stovek nebo jedna tisícovka let byly tehdy pouhým okamžikem ve vývoji civilizací před hranicí jednoho milionu let do minulosti. Vývojové tendence se tehdy měnily velmi pomalu. Spíše v horizontu desítek a stovek tisíců let nebo dokonce milionů let. Jak pokračoval vývoj lidstva na Zemi, čím dále do budoucnosti se vývoj civilizací postupně stále více urychloval. Čím to bylo způsobeno? Nešlo o přirozený prvek vývoje. Bylo to dáno tím, že vývoj postupně přestával být přirozeným. Civilizace stále více používaly v praxi umělé prvky a metody, kterými se vývoj na jedné straně zrychloval. Na druhé straně však tyto metody přitahovaly pozornost temných systémů v pozadí nebo dokonce přímo tyto temné systémy v pozadí tvořily a stále více posilovaly. Ty potom lidstvo zpočátku jen skrytě ovlivňovaly, postupně stále více řídily, až nakonec kompletně ovládaly.

Jakmile civilizace začala být kompletně ovládnuta, zpravidla to mělo zásadní vliv na narůstající zatemnění Přírody. Jakmile by úroveň zatemněnosti původně světelné Přírody překročila určitou kritickou hranici, Příroda by ztratila kontrolu sama nad sebou. A všechny živoucí systémy na Planetě by se začaly vyvíjet nekontrolovatelnou cestou směrem k vyšší temné pokročilosti až dokonalosti. A to by byl začátek konce veškerého světelného vývoje na takové planetě, v takovém světě.

Toto už se jednou stalo v předcházejícím prvním Vesmíru. Vývoj byl tehdy zastaven zákrokem ze strany Tvůrců Vesmíru a civilizací, formou uměle vytvořené katastrofy. Tehdy to ještě bylo možné takto udělat, protože Tvůrcům zůstala v rukou neomezená moc nad vývojem ve hmotě. A mohli svůj nepovedený pokus o vývoj násilně zastavit.

Situace ve druhém Vesmíru je už nastavena jinak. Tvůrci přestali mít neomezenou moc nad vývojem ve hmotě. Vysoce problematické situace řeší automaticky fungující Vesmírné karmické síly, které představují určitou imunitu těchto obřích živoucích systémů. I samotná planetární Příroda na Zemi má dostatečné imunitní síly na to, aby nenechala takový vývoj dopustit. Imunitní síly Vesmíru nebo Přírody v takové situaci hrozící kolapsem včas zakročí, jako se stalo už vícekrát v dávné minulosti vaší planety Země.

Při takovém nebezpečí docházelo opakovaně ke vzedmutí vesmírných a přírodních sil a život na takové planetě, případně v celém Vesmíru, byl v určité fázi zastaven přirozenou katastrofou. Která násilně přerušila vývoj všech živých forem na planetě, ve Vesmíru a dala šanci novému začátku za jiných podmínek.“

 

Další část sdělení z dávné minulosti

Pokračuje sdělení z minulosti:

„Je těžké uvědomit si, co bylo začátkem tohoto konce. Ale bylo nutné takový rozbor udělat. Jenže ten rozbor můžete udělat až po katastrofě. Už tím nemůžete vývoj zachránit. Ten rozbor už může posloužit jedině dalším generacím po založení nového života na Planetě. Ale skutečnost, že by to vůbec někdy mohlo někomu pomoci, je zásadním důvodem pro to, aby takový rozbor byl proveden.

Jsme malá skupina bytostí, kterým se podařilo v úkrytu přežít katastrofu. Nebylo to zřejmě záměrné, že bychom byli někým vybráni založit novou civilizaci. Alespoň tak to v současné době vnímáme. Spíše šlo o jakousi náhodu, že jsme se ocitli v místě, které nám dalo šanci přežít. Bereme to jako význačný impuls k tomu, že musíme něco udělat. Za sebe i za celou civilizaci, která podlehla zkáze. Netušíme teď, co bude dál.“
 

Komentář JN:  To, že katastrofu přežije právě určitá skupina bytostí, není samozřejmě náhoda. Obvykle jde o jednotlivce, kteří mají nejvyšší předpoklady, nejvyšší vnitřní světelnou čistotu, aby dokázali provést změnu. Už to, že tato skupina se vůbec zabývala v takové situaci tím, jak by varovali lidstvo v budoucnosti, je svým způsobem mimořádné a svědčí to o jejich vysokém etickém cítění.
 

Pro srovnání dodávám krátký úryvek z připravovaného rukopisu Knihy 2: Cesta za dávnými civilizacemi, který pojednává o zkáze prvního Vesmíru:

Zkáza prvního Vesmíru

Z naší osobní karmické očisty v letech 2004 - 2007 vyplynuly následující duchovní informace, které jsem již dříve veřejně prezentoval na svých přednáškách v Kulturním domě Vltavská v Praze.

Tento náš Vesmír je v pozadí až druhý. Předtím již proběhl první pokus vytvořit Vesmír s lidskou civilizací. V případě prvního Vesmíru si Tvůrci věřili, měli pocit jistoty, že budování světa drží pevně ve svých rukou. Netušili, že ještě výše nad nimi stojí Síly Temna, které vše budou ovlivňovat.

Síly Světla nebyly dostatečně obezřetné a v prvním Vesmíru založily jediné civilizační centrum. Temno ve Vesmíru však postupně získalo naprostou převahu. Strana Světla proto přikročila ke kompletnímu zničení tohoto výtvoru, dokud to ještě bylo možné. Svět byl zničen, spálen, doslova anihilován, podobně jako při výbuchu atomové bomby. A současně s ním byla kompletně spálena i drtivá většina bytostí, které sestoupily do hmotné roviny tohoto světa. Bytosti byly spáleny se vším všudy, i se svojí prvotní duchovní podstatou, která bývá dnes označována jako duch, případně jako životní jiskra.

Zůstala pouhá troska, spálený škvarek, ve kterém se koncentrovala ta nejhorší temná energie, která zkázu přečkala. Později jsme měli možnost spatřit, že na této trosce prvního Vesmíru jsou jako korálky zavěšeny celé hrozny temných světů. Zkázu, anihilaci prvního Vesmíru tak přečkaly jen temné energie a temné ovládající systémy extrémně vysoké frekvence.

Podobně i na straně Světla přečkala zkázu jen malá skupina, necelé dvě stovky nejčistších bytostí. Pouze těch, u kterých energetická světelná frekvence jejich nitra přesahovala frekvenci aktu zničení. Zůstala tak zachována prvotní světelná duchovní podstata těchto bytostí. A ve svých nových identitách se tyto bytosti měly stát spolutvůrci druhého Vesmíru.
 

První Vesmír v karmických očistách

V  období prvních měsíců roku 2016 se začalo více jednotlivců na NDC karmicky čistit ze situací v prvním Vesmíru. Odkrývaly se nám tak další detaily o tom, jak život a evoluce v prvním Vesmíru vlastně probíhaly. A také jaké byly další důvody a příčiny, které nakonec vedly ke zkáze tohoto prvního Vesmíru. Více o tom je v sérii našich textů 79A. Magické zablokování partnerských vztahů z prvního Vesmíru, 79B. Poučení z vývoje v prvním Vesmíru pro dnešní Zemi I, 79C. Poučení z vývoje v prvním Vesmíru pro dnešní Zemi II, 79D. Poučení z vývoje v prvním Vesmíru pro dnešní Zemi III, 79E. Poučení z vývoje v prvním Vesmíru pro dnešní Zemi IV.
 

Rozbor situace tehdejší civilizace před katastrofou

Pokračování sdělení z dávné minulosti:

„Nevíme, co bude dál. Nezbylo nám toho mnoho. Vše hmotné jsme ztratili. Zůstali jsme doslova s holýma rukama ve zničeném světě. Netušíme, jak dlouho budeme mít šanci přežít. Jestli nás nespláchne druhá následná vlna. Proto vnímáme jako zásadní bod naší existence vytvořit toto varování pro budoucí generace, pokud vůbec ještě nějaké budou. Ale měly by být, proč jinak bychom dostali šanci něco takového udělat!

Teď tedy více k důkladnějšímu rozboru situace v naší civilizaci před katastrofou. Nacházeli jsme se ve vývojové etapě, kde už většina produktivních lidských činností byla zautomatizována, nahrazena stroji. Výroba potravin, předmětů běžné potřeby, dopravní prostředky, dopravní a informační struktury, atd. Lidé měli doslova vše, co k životu potřebovali. Nestačilo jim to však. Hledaly se další cesty, jak zdokonalit a rozšířit panství člověka nad Planetou a Přírodou.

Postupně byly vymýceny nevhodné rostlinné druhy. Volná Příroda byla nahrazena řízeným územím, kde vše vytvořil člověk. Začaly převažovat geneticky ovlivněné plodiny, které byly příznivé pro život člověka. Žádné takové rostliny, které tady dříve byly. Žahavé (JN: jako dnešní kopřivy), pichlavé (JN: jako bodláky), prostě plevely ovlivňující nepříznivě růst kulturních plodin. Vše vypadalo na pohled absolutně čistě, dokonale. Prostě vrchol vývoje. Situace, kterou už zdánlivě nebylo možné ještě dále vylepšit. Žádná území volné Přírody už neexistovala. Jen řízené porosty a území pro potravinářský průmysl, i šlechtěné parky pro oddech. Přemýšleli jsme, jak se toto dokonalé prostředí mohlo najednou tak zvrtnout a obrátit proti nám.

Chodí nám impulsy, že ta veškerá dokonalá krása byla vlastně násilím nás lidí na Přírodě, na jiných formách života. My lidé jsme vzali právo na život každému živočišnému druhu, i každému rostlinnému druhu, které nebyly pro život lidstva jednoznačně příznivé a prospěšné. Vymýtili jsme všechny pro lidstvo „zbytečné“ živočišné druhy. Odstranili jsme všechny plevely, které „zamořovaly“ volnou Přírodu. Vypadalo to na pohled dokonale. A už nebylo, jak to dál zlepšovat. Už nebylo kam jít dál. To dokonalé prostředí však navzdory veškerému očekávání nezlepšovalo dále život lidí. Vývoj civilizace se najednou zastavil na jakémsi mrtvém bodě. Chyběla vize další budoucnosti. Kudy jít dál, jak dále zlepšovat vývoj.

Ocitli jsme se v dokonalé zlaté kleci, ze které nebylo úniku. Lidé začali postupně ztrácet motivy pro další postup vpřed. Je to jen potvrzením skutečnosti, že lidé ztrácejí v dokonale přizpůsobeném prostředí motiv další cesty. Všechny překážky, jakékoliv dílčí problémy, to bylo postupně vývojem odstraněno. Lidé postupně ztratili jakoukoliv schopnost překonávat dílčí překážky. Lidstvo se stalo pohodlným, až líným. A to vše vyvolalo postupnou degeneraci lidského rodu.
 

Protesty Přírody proti lidmi nasazené svěrací kazajce

Najednou se začaly na Zemi objevovat dílčí vzepětí, jakési protesty Přírody proti svěrací kazajce, kterou lidé Přírodě nasadili. Začalo docházet k nenadálým invazím nevhodných forem života. Netušili jsme, čím je to způsobeno. Nezamysleli jsme se nad skutečnými příčinami toho všeho. Jednoduše jsme to vždy zlikvidovali provedením kompletní zkázy života v dané oblasti. Jako když použijete zbraň hromadného ničení, která pro jistotu zničí úplně vše v daném místě. Prostě jsme to tam vybílili se vším všudy a po nějaké době jsme přikročili k obnově „kulturní“ formy vegetace. Pořád jsme netušili, co vše by to mohlo jednou přinést.

Území napadaná nekulturními formami vegetace i fauny se postupně zvětšovala. Ještě tehdy byl čas s tím něco udělat tím správným způsobem. Studiem nekulturních rostlin, studiem důvodů, proč k tomu opakovaně dochází. Pochopením toho, z jakých skrytých důvodů se toto děje. To jsme však neudělali. Jen jsme tyto odchylky znovu a znovu zlikvidovali. Teď už chápeme plné poselství toho, co se teď děje.

Jak zaseješ, tak sklidíš. To, co jsme Přírodě prováděli my lidé celé věky, jednoho dne zakoušíme sami na sobě. Tak, jak jsme likvidovali veškerá území volného vývoje, tak jednou bude zlikvidována naše umělá zlatá klec, kterou jsme zde na Zemi vybudovali. A která uměle potlačovala veškerý svobodný život. Právě to se teď stalo s námi. Nepochopili jsme poselství dílčích nepříznivých událostí. Nezměnili jsme svůj přístup k veškerému planetárnímu životu. Brali jsme stále jako základ skutečnosti, že my lidé jsme tady proto, abychom ovládali a řídili veškerý život na Zemi. Že mi lidé jsme přirozenými vládci všeho. Že právě proto jsme tady, abychom celý svět napravili a zkulturnili podle našich představ.
 

Neberte Přírodě právo na život

Teď chápeme, že právě proto, že jsme soustavně potlačovali volnou Přírodu, tak jednoho dne Příroda potlačila nás. A prokázala nám, jak nicotní jsme my lidé ve srovnání se skutečnými silami Přírody a Planety. Ačkoliv jsme byli schopni dlouhé desítky tisíc let regulovat vývoj veškerého života na Zemi, tak proti razantnímu vzedmutí přírodních sil jsme už nebyli schopni zasáhnout.

Naše základní poselství je toto:

Neberte Přírodě právo na život. Ponechte Přírodě dostatečně rozsáhlá území, ve kterých bude mít právo sama se sebou dělat cokoliv, co si bude přát a co bude ke svému dalšímu vývoji potřebovat. Kde budou třeba volně růst i námi vylučované nekulturní plodiny. Kde si Příroda bude sama regulovat, co je pro ni a pro její vývoj prospěšné a co naopak není.
 

My jsme Přírodě všechny tyto možnosti vzali. A proto se nakonec Příroda proti nám vzbouřila a jako přebytečný druh nás silně omezila, až téměř vytlačila z vývoje. Teď jsme v situaci, že už nemáme žádnou jistotu, zda vůbec vývoj lidstva dostane ještě další šanci. Jen můžeme uvažovat tak, že kdyby ta šance už neměla být, proč by to naše skupinka přežila? Takže z pohledu naší logiky tady stále je šance nového začátku. Znamená to však poučit se z minulosti a neopakovat omyly, které nás do této situace dovedly. Děkujeme za tuto možnost, za novou šanci, která nám byla dána. Budeme-li naživu, přidáme k tomuto sdělení další část, kde popíšeme, jak se nám postupně dařilo obnovit lidský život. A to je od nás v tuto chvíli vše.“

 

Komentář energie ze špičky NDC: „To, co psali lidé dávné minulosti, byla jakoby jen špička ledovce, který vyčníval na hladinu. Dávné energie ve skutečnosti naznačují, že lidé v „dokonalém“ světě začali mít problémy nejen s motivací, co dál, jakou cestou dále. Ale ruku v ruce s tím začali mít problémy s reprodukcí. Což se děje každé životní formě, která se příliš odchýlila od původního světelného směru vývoje Přírody, tedy prostředí, jehož byla původně přirozenou součástí.

Lidé postupně ztráceli přirozenou plodnost. Ale to přece nebyl pro ně problém. Plození dětí se stávalo součástí běžné denní spotřeby, jako cokoliv jiného. Stačilo si objednat dítě, protože nebyl problém umělého početí. Výsledkem toho bylo, že se rodily „jiné“ děti, kterým „zlatá klec“ dokonalého života nevyhovovala. Které byly jiné. Naznačuje to další pozdější úsek jejich sdělení.“
 

Pokračování sdělení z minulosti z pozdějšího období

Další úsek sdělení z minulosti:

„Stále jsme ještě tady. Uplynulo už několik měsíců od katastrofy, vnější situace se zatím ještě moc nezměnila, ale vnímáme, že v tomto světě budeme schopni žít a vybudovat si postupně novou existenci. Potřebujeme však spíše zapomenout na způsob života, který byl v našem světě považován za správný. A místo toho si vzpomenout na naše dětství, kdy jsme měli jiné představy o životě. Ano, byli jsme jinými dětmi než ostatní a možná právě proto jsme teď tady, a byla nám dána příležitost založit nový život. Položit nový, naprosto odlišný základ pro další fázi lidské civilizace na Planetě.

Jako malým dětem, které byly zatím ještě minimálně ovlivněné výchovou, se nám nelíbil nalinkovaný způsob života, kde vše bylo dáno předem, a žádná výjimka nebyla povolena. Chtěli jsme zažívat dobrodružství, a proto jsme začali provádět nedoporučené až zakázané věci. Hledali jsme způsoby, jak náš dětský život učinit více vzrušujícím. Například jsme začali volně pěstovat nekulturní rostliny, které jsme kdesi na odlehlých místech našli. Vytvářeli jsme si potají malinká území volnější svobodnější Přírody.

Až centrálně řízená výchova nás dovedla ke „zmoudření“. Abychom začali držet krok s ostatními. Teď chápeme, že jsme se tady neocitli náhodou. Už dříve jsme měli pocit, že ta uměle vytvořená zlatá klec života není tím pravým pro vývoj. Až mašinérie výchovy a vzdělávání nás stejně nakonec znásilnila do podoby, která byla na Planetě vzorem. A z rebelujících dětí jsme se stali běžnými spořádanými občany.

Proč jsme nakonec přežili právě my? Asi proto, že naše touhy v dětství měly naznačovat lidem, že něco není v pořádku. Že jsme se sem dostali jako ti, kteří mají provést změnu. Jenže planetární systém řízení lidstva byl pevný, neměnný a nebylo jednoduché jej jakkoliv narušit, změnit.

Ale teď je vše pryč. Potřebujeme oprášit své dětské představy. Protože tudy by se možná měl vyvíjet vývoj nového lidstva. Možná právě proto dostáváme šanci na založení úplně jiné cesty vývoje. Je jen škoda, že jsme se nechali systémem tak ovládnout a nedokázali jsme být více aktivní v prosazování těchto představ, dokud ještě byla šance vývoj zachránit.“
 

Vnitřní cit malých dětí jim naznačoval, co není vhodné

Další komentář energie ze špičky NDC:

„Život lidské skupiny pokračoval dál. Postupně si začali uvědomovat další a další souvislosti. Vzpomínali na svá dětství. Na to, co je jako děti trápilo a co nakonec bylo výchovou zasunuto do pozadí jako nedůležité, nepodstatné, nebo dokonce přímo jako nevhodné až nebezpečné. Tehdejší systém výchovy vedl novou generaci k témuž, co za správné považovali dospělí. Jenže právě vnitřní cit malých dětí jim ukazoval, co není vhodné.

Kdyby jim dospělí naslouchali a snažili se jim porozumět, civilizace by měla šanci zvrátit běh dějin směřující nezadržitelně ke katastrofě. To se však nestalo.

I dnešní děti ve vašem světě se vzpouzejí stávajícímu řádu a zavedenému způsobu života. Tehdejší děti však byly relativně čisté a rozpoznávaly nejen to, co je špatné. Vnímali zároveň i cesty, jak to napravit. Váš dnešní svět je již jiný. Děti vnímají, co je špatné, bouří se proti existujícímu řádu života. Jejich vnitřní čistota však už nestačí na to, aby přijímali podněty, co udělat místo toho.

Výsledkem je, že se destruktivní formou brání. Ale to, co dělají, je často ještě mnohem horší, než to, co existuje. Nicméně je vhodné naslouchat dětem v tom, co vnímají jako špatné. A na základě těchto jejich impulsů hledat z pozice duchovního nadhledu cesty, jak volit lépe, jak jinak zaměřit výchovu nové generace. Není to neřešitelné, chce to jen zásadní změny. Váš nadhled umožní takové změny nalézt. Teď je důležité rozšířit vlivy systému NDC do dalších částí Planety. Oslovit další skupiny obyvatel. Přeložit texty. Zveřejnit alternativní verzi minulosti. To jsou zásadní záležitosti pro toto období.“


Co k tomu dodat na závěr? Když si uvědomíme, jako cestou kráčí dnešní lidstvo, je patrné, že ani naše civilizace není daleko od vytvoření podobné zlaté klece. Že k tomu ještě nedošlo, je také důsledkem toho, že v dnešní době vyvolává jakákoliv podobná neetická činnost vzedmutí skrytých temných sil. A to znásilňování Přírody už nejde tak hladce. Protože každý neetický krok vyvolá velmi rychle nepříznivé důsledky. Vlivem toho všeho se stupeň ovládnutí lidstva čím dál více zvyšuje. A navíc ve srovnání s dávnou minulostí relativně velmi rychle.

Ale přece jen jsou naše podmínky v některých zásadních bodech odlišné. Více se tomu budu věnovat v dalším navazujícím textu 82B. Největší hrozby pro evoluci dnešní civilizace.

 

A ještě jedna poznámka na závěr. V těchto dnech se dostala ke mně na základní očistu partnerská dvojice jednotlivců ze Slovenska. Příběh jejich dávné minulosti byl podobný tomu, co popisuji v tomto textu. Oni ovšem pocházeli z jiné větve Stvoření, nikoliv přímo z tohoto Vesmíru. Ale také s sebou přinesli vazbu na svět, který sice nebyl kompletně zničen, ale potřebuje pomoci. Který z důvodu chyb ve vedení shora z duchovních sfér nad hmotou také dospěl k určité formě ovládání Přírody. K určité podobě „zlaté klece“, která měla být příznivá pro místní bytosti, ale nebyla příznivá pro Přírodu v jejich světě. Zřejmě také zneužívali umělou tvořivou sílu nad rámec své přirozené vnitřní harmonie. Opět tedy můžeme u nich hovořit o magickém ovládání Přírody. Jejich svět na to doplatil kompletním zatemněním. Ne však úplnou katastrofou a zkázou života, jako se to stalo u civilizace, jejíž příběh byl popsán v tomto článku.  Při jejich očistě došlo k napojení na původní domovský svět. Vnímal jsem naprosto zatemněnou planetu, jakoby přítmí, zcela zastíněnou oblohu temným příkrovem v podobě těžkých mraků, nedostatek světla, málo vhodné podmínky pro život. Navíc kompletní ovládnutí jakousi temnou silou v pozadí, která vše drtí svým tlakem a zneužívá. Při postupující očistě jejich domovského světa kdesi v jiné větvi Stvoření jsem vnímal postupné prosvětlování, až se temný příkrov nad planetou roztrhnul a znovu po velmi dlouhé době zde opět vysvitlo jejich Slunce.

© Jiří Novák, září 2016
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 191
  • 28
  • 24
  • 26
  • 25

Celkový počet hlasů: 294