Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VII: 80 - 89 | 87B. Dvacet let Nové duchovní cesty II

87B. Dvacet let Nové duchovní cesty II

Jiří Novák Vloženo 30.3.2019
Jiří Novák

K publikování připravila a na web vložila Marie Holoubková


Vzpomínka na Velikonoce 1999. Ovládnutí církve a světské moci Černým bratrstvem. První Černý bratr odříznut od žijícího člověka. Mé prvé informační spojení s anděly Dhyany. Zatím jen výrazné oslabení moci Černého bratrstva. Zlikvidování centrálního registru Černého bratrstva v roce 2015. Otevření NDC. Na cestě vzhůru bylo zásadní překonat vliv Vesmírných lidí. Nebyla ještě dostatečná síla na okamžité opuštění magie. Definitivní ukončení používání magie jako prostředku pro udržování vývoje. Magie měla pomoci rychlému rozběhu evolučního projektu, začala však narušovat vývoj nového člověka. Člověk se potřebuje dopracovat ke schopnostem vlastním úsilím. Magie měla definitivně vymizet s příchodem člověka 2. typu. Žebříček magických hodností Staré duchovní cesty. Zásadní slabina magického pohledu na svět. Cestu vzestupu našly Síly Temna mnohem dříve než Síly Světla. Magický způsob vedení světa byl čím dál více odtržen od skutečné reality. Umělé automaty nahrazující živoucí bytosti. Hlavním etickým problémem magie je umělé nakupení tvořivé síly. Uzavřený a otevřený systém magie. Používání magie vždy vede k chybám. Co jiného použít proti Temnu, když magie není pro Světlo vhodná? Proč magii nelze ze Země vytlačit hned?

Vzpomínka na Velikonoce 1999

V tomto druhém pokračování tématu se budu nejprve věnovat událostem před dvaceti lety o Velikonocích 1999. V článku 43A. Ježíš Kristus a poselství Velikonoc jsem detailně popsal z pohledu svého tehdejšího vnímání, co se tehdy dělo. K jakým závažným situacím tehdy došlo. Pro připomenutí uvedu stručné shrnutí tehdejších událostí.

Od počátku nového letopočtu naplno fungovalo na Zemi neviditelné Černé bratrstvo a postupně ovládalo další a další žijící bytosti. Detailní informace o něm byly v našem textu 16. Magie z pohledu historie. Vybraní zrození jednotlivci na Zemi byli na zádech obsazeni Černým bratrem. Kromě toho Černé bratrstvo vytvářelo nad městy „temné deštníky“ z temné levotočivé bioenergie. Skrze ně pak hromadně odsávalo energii z větších lidských osídlení. A navíc takto v daném území blokovalo lidem ve hmotě přijímání duchovních informací a duchovních impulsů shora z vyšších rovin nad hmotou, někdy částečně, někdy i kompletně.


Ovládnutí církve a světské moci Černým bratrstvem

Během několika prvních let své existence ovládlo Černé bratrstvo světskou moc i křesťanskou církev, o které se tvrdilo, že je pokračovatelem čistého duchovního učení Ježíše Krista. Výsledkem byla rozsáhlá satanizace křesťanské církve počínaje 6. stoletím. Došlo k okleštění původního Ježíšova čistého učení od klíčových duchovních skutečností - např. vyloučení učení o reinkarnaci. A církev se tak stala jednoznačně nástrojem temných sil.

Černé bratrstvo rovněž ovládlo všechny důležité světské panovníky, císaře, krále, také vojevůdce, generály, apod. Například jedním z prvních panovníků obsazených Černým bratrem byl římský císař Nero žijící v prvním století našeho letopočtu, který byl proslulý svou krutostí. Téměř nikdo přitom v té době netušil, že v pozadí neobvykle tvrdých až krutých rozhodnutí některých osob stojí síly temného zla.

Temné postupy církve vytvářely ve středověku atmosféru strachu – církevní inkvizice, upalování údajných čarodějnic, pronásledování každého, kdo se pokusil být hlasatelem nových pokrokových myšlenek, nebo dokonce volal po reformě církve. To vše způsobilo odklon značné části civilizace od skutečných duchovních poznatků. Okleštěné učení církve se stalo argumentačně slabým a nebylo schopné vysvětlit i jednoduché přírodní jevy. Věda a technika si proto zvolila vlastní cestu oddělenou od duchovní sféry.

Ze seminářů a některých knih jsem tehdy znal základní informace o nehmotných neviditelných Černých bratrech. Například to, že Černý bratr je k žijící bytosti uchycen dvěma temnými vlákny. A těmi je napojen do nitra, přímo na „duši“ člověka zrozeného ve hmotě. Později jsme upřesnili terminologii a namísto „duše“ ve smyslu Staré duchovní cesty jsme začali rozpoznávat Vnitřní duchovní Já. A tímto jakoby online napojením přímo do nitra člověka jej Černý bratr skrytě směruje, ovládá a vlastně tvoří duchovní pozadí jeho bytosti, jakoby jeho Vyšší duchovní Já. Které je ovšem temné a sleduje své vlastní cíle ve hmotě.  Černý bratr tedy sedí člověku pevně na zádech jako jezdec na koni a současně jej skrytě ovládá – stává se jeho vnitřním hlasem. Předpokladem pro to, aby člověk byl obsazen Černým bratrem, byla jakákoliv jeho dřívější neetická činnost. Protože ta měla za následek nakupení temných energií uvnitř jeho bytosti a dále už fungovala přitažlivost duchovních energií stejného typu. Temné uvnitř pak přitahovalo temné zvnějšku v podobě Černého bratra.

Pak už šlo pouze o to, nakolik bylo nitro člověka chycené temnými energiemi. Při jednoznačně temném fungování člověka bylo ovládání Černým bratrem kompletní, průběžné. Výsledkem pak byl jeden neetický čin za druhým. Další lidé, uvnitř ještě relativně čistí, se naopak při obsazení Černým bratrem mohli chovat za běžných situací normálně. Až v určitých více vyhrocených okamžicích, například ve chvílích silné nepohody, nespokojenosti, převzal dočasně vedení takového člověka Černý bratr. Výsledkem toho pak byly náhlé návaly obrovských negací vůči sobě i druhým lidem. Nenadálá vyhrocená kritika jakoby bez patřičného důvodu spojená s energetickým propadem, depresemi.
 

První Černý bratr odříznut od žijícího člověka

V období před Velikonocemi 1999 jsem intenzivně pracoval na základě přicházejících impulsů na zvyšování své vnitřní frekvence. Po sérii přípravných událostí nakonec došlo k tomu, že o půlnoci z 31. 3. 1999 na 1. 4. 1999 došlo z mé strany ke zprostředkování energetické očisty člověku, který se čas od času projevoval výrazně zhoršenými negativními projevy.

Cituji z článku 43A. Ježíš Kristus a poselství Velikonoc:

Přišel tedy jasný impuls, okamžitě pomoci teď a tady tomuto člověku zprostředkováním přenosu energií z duchovních sfér. Snažil jsem se zvyšovat své vnitřní frekvence, tak jak jsem na tom intenzivně pracoval na základě impulsů celé dva týdny předtím. Tentokrát to však skutečně bylo na hranici mých možností. Jasně jsem vnímal, že je nutné jít ještě výše, abych byl schopen přijmout a předat energii ještě vyšší frekvence, ale celé desítky minut to šlo jen velmi ztuha. Pak jsem přece jen dosáhl určité hranice a vnímal chvilkovou úlevu. Během několika vteřin začaly samy od sebe plynout mimořádně silné, razantní energie a současně s nimi přicházela informace: „Energeticky se odpaluje první vlákno“. Po chvíli nastalo další nesmírně obtížné ladění znovu ještě výše, a možná po další půlhodině obrovského úsilí byla další vyšší hranice frekvence dosažena.

Opět se opakovalo totéž, co předtím. Silná proudící energie přinášela informaci: „Odpaluje se druhé vlákno“. Až teprve tehdy jsem pochopil, co to znamená. Přece právě Černý bratr je napojen do člověka dvojicí nesmírně odolných vláken z temné levotočivé bioenergie. Následovaly pak další informace: „První Černý bratr byl odříznut od člověka. Zřejmě poprvé v historii.“ To byl velký precedens, výzva.

Datum 1. 4. 1999 ovšem neznamenal středu, jak bylo v článku mylně uvedeno, ale podle stoletého kalendáře šlo o čtvrtek, tedy podle křesťanského pojetí o Zelený čtvrtek.
 

Mé prvé informační spojení s anděly Dhyany

Informaci, že poprvé v historii civilizace na Zemi byl Černý bratr odříznut od žijícího člověka, mi tehdy předali andělé Dhyané, na které jsem předtím ještě neměl napojení. Celá ta událost znamenala výrazný zásah do temné moci Černého bratrstva, které tady na Zemi skrytě ovládalo lidstvo téměř celé dva tisíce let. Hned následující den dopoledne 1. 4. 1999, tedy několik hodin po předchozí noční akci, následovala protiakce. Kolem osoby, od které byl parazitující Černý bratr odříznut, se začali shlukovat volní Černí bratří. Začali si ji jakoby prohlížet a celé zástupy temných bytostí se srocovaly kolem ní a zkoumaly, co je zač, jaká síla jí umožnila se Černého bratra na svých zádech zbavit.

Pochopili jsme, že to nemůže skončit jinak, než jejich masovým útokem na nás. Bylo třeba se velmi rychle připravit a zmobilizovat vlastní světelné síly a možnosti. Volali jsme o pomoc dalším bytostem, i našemu tehdejšímu vedoucímu semináře. A odpoledne v 16 hodin jsme pak společně zahájili akci likvidace Černého bratrstva.

Hlavní část Černého bratrstva ovládající dva tisíce let Planetu, byla během následujících dvou hodin doslova rozdrcena, rozpuštěna ve světelných energiích. Další menší vedoucí skupinky byly likvidovány ještě v následujících dnech. Velikonoce 1999 tak přinesly nové světelné energie a mimořádný zlom ve vývoji našeho světa. Zlom, na kterém se podílela celá řada bytostí jak z tohoto hmotného světa, tak i z jeho duchovního pozadí. Tehdy jsme si mysleli, že to je kompletně všechno. Definitivní konec Černého bratrstva.
 

Zatím jen výrazné oslabení moci Černého bratrstva

Až další vývoj potvrdil, že Černé bratrstvo sice bylo jako celek výrazně oslabeno, ale mnoho jednotlivých Černých bratrů tuto likvidaci zatím ještě přečkalo. Jednak se jednalo o Černé bratry přisedlé během operace na zádech jiných žijících lidí. Protože světelný duchovní obal nositele je dočasně ochránil před likvidací. Další Černí bratři vězeli zapadlí v karmických vrstvách celé řady lidských bytostí na Zemi. Jednalo se o zrozené lidské bytosti, které v minulých existencích jednotliví Černí bratři obsadili a na jejichž tělech pak určitým způsobem zapadli mimo vývoj do jejich karmických vrstev. To vše se postupně obnažovalo, čistilo a karmicky rozvazovalo s pokračující karmickou očistou mnoha osob, i Přírody a prostředí Planety.

Čekaly nás tak další roky usilovné mravenčí práce. Kdy jsme byli nuceni postupně odrážet útoky všech možných temných systémů skrytě ovládajících nejen tuto Planetu, ale i další světy, úrovně, dimenze. O tom všem píšeme v řadě textů, článků na webových stránkách www.novaduchovnicesta.cz 

Navíc jsme postupem času zjistili, že mnozí lidé v dnešním světě dokonce fungují jako novodobí zdokonalení Černí bratři. Kteří mají schopnost během svého života ve hmotě oddělit ze sebe dokonce i několik temných oddělků, duplikátů, klonů, novodobých Černých bratrů, a jimi obsadit bytosti ve svém okolí. Pomoci žijícím lidem takto ovládaným dokonce i jejich přáteli, příbuznými nebo dokonce životními partnery, bylo možné jen v případě, že se odhodlali dostat se na cestu neomezeného světelného vzestupu.
 

Zlikvidování centrálního registru Černého bratrstva v roce 2015

K uzavření kapitoly Černého bratrstva došlo mnohem později, až v roce 2015. V textu 75. Jaro 2015 - změna fungování Karmy, centrální registr Černého bratrstva jsem tehdy napsal:

Ve čtvrtek 2. 4. 2015, tedy ještě ve velikonočním týdnu, se v místě styku dimenzí, kde by měla sídlit Karma pro hmotu, obnažil jakýsi temný systém, temný střed všeho. Který souvisel nejen s Černým bratrstvem, ale i s dalšími rozsáhlými temnými systémy v oblasti Země. Bylo jasné, že bude muset proběhnout další kolo boje, ve kterém by Síly Světla a systémy NDC měly prokázat, že mají dostatek duchovní síly na to, aby tento temný střed definitivně vyřadily z existence.

Boj skutečně ve čtvrtek 2. 4. 2015 proběhl a temný střed byl zlikvidován. V následujících dnech se potvrdil výsledek. V tom temném středu byl každý Černý bratr doposud existující v rámci karmických vrstev nějaké bytosti jakoby zapsán, centrálně evidován, energeticky uchycen, zřejmě i energeticky dotován. A vymazáním tohoto registru Černého bratrstva a základního energetického zdroje by měli všichni zbývající Černí bratři přestat existovat, ať jsou ukryti, zapadlí na jakémkoliv místě. Toto se skutečně potvrdilo při kontrolách v následujících dnech.

Takže tento den můžeme považovat za další zásadní mezník definitivního konce Černého bratrstva jako celku a všech jednotlivých Černých bratrů, ať byli do té doby ukryti, zapadlí kdekoliv. Černí bratři přestali existovat i v rámci karmických vrstev…
 

Otevření Nové duchovní cesty

Co se dělo dál bezprostředně po Velikonocích 1999? V následujících dnech se mně a dalším lidem podařilo poprvé prorazit světelným vzestupem bariéru nejvyššího energetického těla člověka, kterým tehdy bylo 11. tělo. Tím byla otevřena Nová duchovní cesta. A brzy poté jsme vzestupem překonali i bariéru hranice našeho Vesmíru a jeho duchovních úrovní.
 

Náš postoj k magii

Při samotné likvidaci systému Černého bratrstva ještě pomáhala straně Světla také magie. Bylo to v té době nezbytné vzhledem k celkovému rozložení poměru sil mezi Světlem a Temnem jak ve hmotě, tak také v duchovním pozadí světa. V dalších týdnech po nastartování Nové duchovní cesty nám ale začaly přicházet duchovní informace, že magie jako taková už není v pořádku. Že nový vývoj se bude muset postupně zcela zbavit magie jako systému světelné práce. O tom, že to bude skutečně tak, psali v tom období i další autoři. Nebyli jsme tedy první, kdo s touto myšlenkou přišel ve veřejně publikovaných textech.

Cestu nám kromě přímých impulsů z duchovních rovin naznačily i dva příspěvky Heleny Šeblové, z nichž jsem citoval v článku 16. Magie z pohledu historie :

„Do konce éry Železného věku byla naše magie přirozeným vývojovým stupněm poznání lidstva. Pro toho, kdo chce postoupit do Zlatého věku lidstva s touto Planetou, nastává čas rozloučit se s magií… To znamená vzdát se magie, vzdát se této moci…“ - viz Helena Šeblová (Bude konec světa? Skryté skutečnosti 2/1999, str. 9).

„Magie již nebude fungovat, protože je vyškrtnuta z akašických záznamů naší Planety. Tvůrčím principem bude láska a zázraky lásky bude konat ten, kdo se očistí od náznaků silového myšlení a chtění i cítění… Toto je vrchol stromu našeho poznání i života…“ - viz Helena Šeblová (Přechodné období starého a nového věku, Skryté skutečnosti 3/1999, str. 2).
 

Na cestě vzhůru bylo zásadní překonat vliv Vesmírných lidí

Při zvyšování frekvencí svého vnitřního světelného naladění mi v jednom období přicházely i rozporné, protiřečící si informace. Tehdy v roce 1999 jsem nechápal, jak je možné, že vlivy duchovních úrovní vysoko nad námi nejsou jednotné. Vždyť tam by přece všechno mělo být čisté, jednoznačné. Až později jsem pochopil, že jsem v té době míjel pozici frekvenčního vyladění různých úrovní seskupení lidských duchovních mistrů – Duchovních hierarchií. A ještě nad tím byla pozice mimozemských Vesmírných lidí. Příjem informací od nich však byl pouze krátkou epizodou. Protože jsem stoupal dál nahoru a postupně jsem získával dosah k informacím o vyšší hladině objektivity a pravdy.

Stalo se pak, že bezprostředně po akci likvidace Černého bratrstva jsem vystoupil na jednom ze seminářů s informacemi, že Černé bratrstvo bylo zlikvidováno a Duchovní hierarchie byly kompletně zrušeny a přestaly mít jakýkoliv další vliv na vývoj. Tehdy to ale ještě nebyla pravda. K likvidaci Černého bratrstva byl učiněn teprve první krok. A pokud jde o Duchovní hierarchie, šlo spíše o výhled do budoucnosti. Jak jsem vysvětlil v textu 39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na vývoj, problém Duchovních hierarchií a otázka jejich dalšího vlivu na vývoj začala být systémy Přírody, Karmy a Nové duchovní cesty řešena v roce 2005. Ukázalo se, že instituce Duchovních hierarchií, které doposud řídily vývoj a pro mnoho lidí stále jsou vzorem čistoty, začínají ve skutečnosti být vředem, který je potřeba odsunout mimo vývoj. A k tomu pak během toho roku skutečně došlo.

Ne každému se však na své cestě vzhůru k vyšším frekvencím podařilo překročit a frekvenčně překonat manipulující vlivy Vesmírných lidí. Kteří se snažili každého probuzeného člověka zachytit a informačně jej trvale připoutat k sobě a svému vlivu. A dále už jej směrovat na duchovní cestě podle svého pojetí duchovní cesty, pro které bylo typické všeobecné šíření „lásky“. Bylo to usnadněné tím, že Vesmírní lidé měli technické prostředky na zesilování duchovní komunikace. Jejich hlas vnímal probuzený člověk velmi zřetelně. Tento hlas obvykle zcela přehlušil slaboučké vjemy informací například od andělů Dhyanů a od dalších vyšších světelných institucí. A jakmile se člověk nalogoval na silný a zřetelný příjem duchovních informací, myslel si, že je v cíli. Že získal nejvyšší možné duchovní vedení.
 

Každý nedokázal vliv Vesmírných lidí frekvenčně překročit

Také paní Helena Šeblová (1932 – 2007), jejíž příspěvky o nutnosti konce magie jsem citoval, se v době na přelomu tisíciletí duchovně posouvala nahoru, podobně jako my. A dostávala duchovním přenosem zpočátku i podobné inspirace, například o potřebě zbavit planetu Zemi kompletně všech forem magie. Ale z jejích dalších textů a činů už bylo patrné, že na této cestě vzhůru se na ni informačně napojili Vesmírní lidé. A nad tento vliv se už na své cestě nedostala. Založila pak skupinu či novou misi Bílý Kužel, kterou později pokračovatelé tohoto hnutí přejmenovali na Mise lásky. A začalo být zřejmě, že se takto napojili na určitou skupinu mimozemských Vesmírných lidí. A od nich přebírali další informace, které už dnes řadíme ke Staré duchovní cestě. Tedy k informacím, které nemohou nikterak pomoci zvrátit dosavadní nepříznivý vývoj na Zemi. Které jsou jen opakováním starých přístupů snažících se vychýlenosti ve vývoji pozemského lidstva nahradit a očistit šířením jakési energie, kterou nazývali „láskou“.

Láska je jistě mimořádná lidská emoce. Ať už se jedná o lásku k druhému člověku nebo o „lásku“ jako silnou emoci provázející postoj člověka k určitému poslání, životnímu údělu, atd. Ale „lásku“ jako energii šířenou Vesmírnými lidmi jsme vždy vnímali jako prostředek manipulace a skrytého ovládání. Tím spíše, když byla ještě doprovázena nepravdivými, značně vychýlenými informacemi. Totéž jsme rozpoznávali i u dalších hnutí, směrů na Zemi, které napodobovaly toto duchovní pojetí „lásky“ Vesmírných lidí.
 

Nebyla ještě dostatečná síla na okamžité opuštění magie

Magii jako takovou však ještě nebylo možné zcela opustit. Světelné energie přicházející shora na podporu komplexu Nové duchovní cesty ještě neměly dostatečnou sílu na to, aby systém dokázal odrážet čistou energií útočící zcela temné nebo i vysoce zatemněné systémy. Ve vyhrocených situacích musela být magie používána ještě v prvních letech existence Nové duchovní cesty. Více o tom bylo v textu 78A. Světelné meče a žezla. Problematice používání žezel v prvních letech NDC byl věnován i příspěvek Marie Holoubkové (Mejdrové) Božská magie a její odraz ve hmotě.

V počátcích Nové duchovní cesty se nám mnohokrát při očistách obnažily z duchovní výbavy v minulosti také různá žezla a meče v nehmotné podobě. Některé z nich byly propůjčeny zatemněnými Silami Světla nebo přímo Temnými silami. U těch bylo samozřejmě zásadní zbavit se jich a z jejich dávného používání se karmicky vyvázat. Obnažovala se však také dávná výbava, která se jevila z pohledu Sil Světla aktuálně vedoucích Nový vývoj jako výjimečně čistá. A vlastně tehdy ani nebylo patrné, že v jejich pozadí je také magie.

Šlo o světelné meče, které jsme používali při boji s temnými bytostmi, systémy a institucemi všeho druhu. A také o světelná žezla s očistnou, léčivou a transformační silou… Dostávali jsme také žezla od přírodních duchů, dávných civilizací nebo civilizací z jiných světů, z jiných dimenzí, kterým jsme určitým způsobem pomohli. Byl to dar za určitou službu, pomoc této civilizaci nebo konkrétní duchovní bytosti. Obvykle šlo o odkaz toho nejlepšího z oněch civilizací, od stvořitelů různých úrovní, od světelných institucí z počátku Vesmíru, apod.

V prvních letech existence Nové duchovní cesty jsme tyto nehmotné duchovní nástroje nějakou dobu používali, ale zásadně vždy pouze na pokyn Sil Světla vedoucích tehdy Nový vývoj a pod jejich vedením… Čistota energií těchto nástrojů totiž v danou chvíli odpovídala čistotě plynoucích energií z duchovních sfér, které byly součástí NDC. A aby se celkový vývoj mohl posouvat dál optimální rychlostí, potřebovali jsme na pomoc tyto prostředky ze silně koncentrovaných světelných energií.

Vývoj šel rychle kupředu, čelo Nové duchovní cesty neustále stoupalo k vyšším a vyšším frekvencím světelným energií. Po nějaké době se čistota těchto žezel a dalších podobných nehmotných duchovních nástrojů postupně ukázala jako již nedostačující. Začali jsme chápat, že i toto byly svým způsobem umělé prostředky, umělé zkratky. A přestali jsme je využívat.

Toto využívání umělých duchovních prostředků, které byly pozůstatkem Staré duchovní cesty, bylo tedy pouze přechodné. Vnitřně jsme chápali, že jakoukoliv umělou magii i používání umělých nástrojů bude nutné postupně nahradit čistou tvořivou silou světelných energií vysoké frekvence, až na to dozraje čas. Jakmile čelo NDC vystoupá dostatečně vysoko na to, aby světelná energie odtud plynoucí už dokázala odrazit a zneutralizovat jakýkoliv další přicházející temný útok.
 

Definitivní ukončení používání magie jako prostředku pro udržování vývoje

Taková situace nastala v dubnu 2011. Tehdy přišlo jednoznačné rozhodnutí Spojených sil Světla vedoucích Nový vývoj, definitivně se vzdát všech forem magie i dalšího používání umělých nástrojů. Cituji duchovní komunikaci Marie Holoubkové (Mejdrové) z textu  Božská magie a její odraz ve hmotě :

Marie Holoubková: Přírodo, jak vypadá celková situace po včerejším rozhodnutí Spojených Sil Světla definitivně se vzdát všech forem magie jako prostředku pro udržování a vedení vývoje. (Duchovní komunikace z 8. 4. 2011): 

Příroda:  „Když se na to podíváte zpětně, vlastně celý vývoj k takovému rozhodnutí směřoval. Už statisíce let. Magie a čistá cesta jednoduše nemohou existovat vedle sebe. Jsou absolutně nekompatibilní, protichůdné. Jedna likviduje druhou. A zároveň platí, že žádná cesta skutečného duchovního vzestupu ve Světle v sobě nemůže zahrnovat magii jakéhokoli druhu!…

Mágové si hrají na stvořitele, kteří tvořili a měnili pomocí magie – umělé tvořivé síly. To je právě problematické, že příznivci magie s tímhle argumentují. V tom smyslu, že magie tu byla vždycky, že byla použita při tvoření celého světa a že je tím pádem přirozenou součástí všeho. Navěky. Jakoby to bez ní nešlo. Jakoby prostě byla neměnným fyzikálním zákonem. Jak na tohle reagovat?“
 

Magie měla pomoci rychlému rozběhu evolučního projektu

Z další duchovní komunikace Marie Holoubkové z 10. - 11. 4. 2011:

Příroda: „Takže tzv. „bílá“ magie na počátku pomohla rychlému rozběhu evolučního projektu. Tam ovšem měla její úloha skončit. Úlohu urychlovače, katalyzátoru, převzaly vytvořené organické bytosti, završením jejichž vývoje byl člověk. Který má schopnost propojit nebe se zemí, obrazně řečeno.

Jak se říká, člověk je obrazem toho tvůrce (tvůrců) v duchovních sférách. Je jeho dítětem. A jak dospíval, měl postupně převzít výkonné vedení vývoje. V trvalé a těsné spolupráci s Přírodou a za respektování vesmírného Řádu a karmických zákonitostí.

Proč lidé ve hmotě?

Protože karmická očista,
proces harmonizace, práce s protikladnými elementy a silami, vylaďování se do středu mezi extrémy,
ukotvení, stabilita a ochrana ve hmotě,
kombinovaná s možností duchovního napojení a přímé duchovní komunikace,
duchovní růst lidstva, u člověka 2. typu dokonce ničím neomezený,
to jsou všechno podmínky nutné pro účinný boj s Temnými silami a světelnou evoluci.

 

Magie však začala narušovat další vývoj nového člověka

Magie tyto procesy zásadně narušuje – svévolně mění posloupnost, zasahuje negativně do výchovných metod karmické instituce. Místo naslouchání intuici a Přírodě a dalším duchovním silám a bytostem světelného systému.

Odkládá karmické energie nebo je dokonce využívá ve svůj prospěch za nekalými cíli, namísto aby podporovala jejich čištění a karmické vyvazování. Jindy umožňuje neoprávněné přehrabování v karmických vrstvách, čtení toho, co ještě nemůže být správně pochopeno a bezpečně kompletně zpracováno…

Magie byla člověku tenkrát ponechána v určité omezené míře, protože se mělo za to, že s ní bude pokračovat ve stvořitelské práci a v plnění svého úkolu. Že ji využije k dobrému, jako dar od svých rodičů. Že mu pomůže vytvářet hezčí a příjemnější životní podmínky. Že mu usnadní a zpříjemní život, vývoj. Jako dítěti stvořitelů mu byla ponechána část i z těchto schopností jeho rodičů.
 

Člověk se potřebuje dopracovat ke schopnostem vlastním úsilím

Tyto předpoklady byly ovšem mylné. Člověk se musí sám dopracovat k tomu, co je pro něj a okolí dobré a co ne. K poznání, jakou má co hodnotu a kolik úsilí stojí něco pozitivního vybudovat. Co člověk dostane zadarmo, toho si neváží. Nebo neváží dostatečně.

A dále, tvořivé schopnosti a nabízené možnosti musejí jít vždy striktně ruku v ruce s duchovní úrovní člověka. S jeho etikou, duchovní vyspělostí, výší frekvence vnitřní bioenergie, která je mu vlastní. V opačném případě se spěje logicky k problémům až zkáze. Je to jako dát dvouletému dítěti do rukou ostrý meč nebo zodpovědnost za vybudování města…
 

Magie měla definitivně vymizet s příchodem člověka druhého typu

Magie měla být definitivně smetena ze stolu, vyjmuta z vývoje s nástupem člověka 2. typu. Jehož unikátní skrytá schopnost neomezeného duchovního vzestupu měla zvrátit vývoj zpět ke Světlu. A tato jeho schopnost se nemohla rozvinout, dokud bude magii používat nebo ji nechá na sebe působit. Ale protože výše uvedené důvody, podmínky stále přetrvávaly, nestalo se tak…

Po omezenou dobu byla magie urychlovačem vývoje, pak se stala naopak brzdou světelné evoluce. Způsobovala další a další karamboly a katastrofy. Muselo se začínat znovu a znovu od začátku nebo od určitého bodu zpět. A k tomu směřovala vývoj čím dál více k temné variantě. K dokonalejšímu ovládání, násilí, manipulaci, zaslepování. Odváděla člověka od jeho matky Přírody, od vesmírného Řádu, kteří jediní mohou zajistit jeho zdárný vývoj.“

 

Duchovní impulsy a komunikace naznačující definitivní ukončení podpory používání magie jsme vnímali už před definitivním rozhodnutím Spojených Sil Světla v dubnu 2011. Cituji duchovní komunikaci Petry Novákové z textu Dovršení boje s magií je podstatné pro další vývoj :

Petra Nováková: Spojené síly Světla, prosím o další informace k situaci. Děkuji. (Duchovní komunikace z 28. 3. 2011).

Planeta Země: „Země se teď díky pomoci energií vymanila z duchovního ovládání, to znamená, že je schopná vůči energetickým nátlakům bojovat. I když mnoho bytostí ve hmotě Zemi rádoby „pomáhá“ svými magickými zákroky, již tento vliv není tak silný. Protože Planeta má prostředky, jak se proti nim bránit…

Touha lidí vše ovládat, dokonce ovládat i Planetu, která poskytuje lidstvu domov, pochází z magie, která lidstvu tuto moc dala. Až zde bude nastolena rovnováha a pokora lidstva vůči Planetě i Přírodě z duchovního pohledu, pak teprve se to samé může začít řešit i ve hmotě v tajných a mocných kruzích. Proto je boj s magií, která lidstvo provázela od nepaměti, tak podstatný. Magie už dávno měla z vývoje zmizet, lidstvo však neporozumělo řeči Planety a Přírody dříve. Proto se vše řeší až na poslední chvíli za velkého chaosu, nepříznivých událostí, katastrof. Až lidstvo pochopí poselství všech těchto událostí, pak se mu uleví…“
 

Právě pohled na Přírodu a na planetu Zemi je dalším zásadním rozdílem mezi postoji duchovních pracovníků Staré duchovní cesty, kteří jednoznačně podporovali používání magie pro řízení světelné cesty. A mezi novým přístupem typickým pro jednotlivce, kteří se stali po roce 1999 součástí Nové duchovní cesty. Detailní informace o tom uvedu v následujícím třetím pokračování tohoto tématu.
 

Žebříček magických hodností Staré duchovní cesty

Jak vlastně řídili lidstvo a svět duchovní mistři seskupení do různých úrovní struktury Duchovní hierarchie? Systém magie a Duchovních hierarchií si za tím účelem vybudoval tabulkový systém hodností, systém úrovní magické síly a moci, systém oddělení, prostřednictvím kterých byl duchovně řízen dlouhé tisíce let vývoj lidstva na Zemi.

Jednotlivá oddělení Duchovní hierarchie řídila například otázky duchovního probuzení lidstva, plánování dalších životů, otázky karmy, apod. Tento systém se snažil řídit vše, i to co by mělo v dobře fungující civilizaci fungovat naprosto automaticky. Protože automatické procesy, například při řízení karmy zatím ještě nefungovaly. Detailní příklady tohoto způsobu řízení uvedu v dalších pokračováních. Ve třetí části bude více o tom, jak magie řídila planetu Zemi a Přírodu. A v dalším pokračování připomenu, jak se magie pokoušela řídit otázky karmy jednotlivých lidských bytostí i lidstva jako celku.
 

Zásadní slabina magického pohledu na svět

Cituji z Knihy 1: Cesta za hranice hmotného světa:

Když jsme na webu poprvé vyšli s myšlenkou pravotočivosti a levotočivosti oddělených bioenergií, zastánci magie a Staré duchovní cesty reagovali dosti výsměšně se slovy, že jde o naprostou scestnost. Právě tento jejich přístup naznačuje, proč se Stará cesta se všemi jejími metodami nedokázala pohnout dopředu v hledání skutečné světelné evoluce.

Jestliže dnešní mágové a další obhajovatelé myšlenek Staré duchovní cesty nechápou základní energetický princip rozdílnosti Světla a Temna, pak vlastně nemohou spolehlivě rozlišit světelné zásahy od temných. Nemohou identifikovat vrcholnou temnou bytost od bytosti světelné. Jednoduše ten rozdíl nemají jak vnímat…

Na bázi živlových energií nelze temný a světelný přístup jednoznačně rozlišit. Lze pouze vycházet z odhadu, co ještě je světelné, protože je to myšleno v dobrém úmyslu, a co už světelné není. Ani dobrý počáteční úmysl však ještě nezaručuje, že výsledek bude světelný.

Lidské Duchovní hierarchie si tak svým magickým živlovým úhlem pohledu na svět vzaly možnost a schopnost rozlišit temnou bytost od světelné. A nebyly schopné ani rozlišit, které z činností podporují vývoj Světla a které naopak způsobují pád Světla a současný vzestup Temna.

Proto po celé tisíce let vývoje mistři Duchovní hierarchie Bratrstva Světla nevěděli přesně, co se vlastně děje. Zjevné náznaky je upozorňovaly, že s celkovým vývojem není něco v pořádku. Nedokázali však rozpoznat skutečné příčiny. Netušili, jaký skrytý evoluční vývoj na straně Temna probíhá. Vymýšleli nové nástroje, metody a strategie, vysílali dolů do hmoty další pověřené bytosti. Ale pořád to bylo v duchu starých duchovních principů a nepřinášelo to žádoucí výsledky.
 

Domněnka, že vzestup temných bytostí vzhůru je uzavřen

Strana Světla se ještě ve 20. století domnívala, a dodnes tento trend pokračuje, že postup temných vzhůru je přes určitou hranici uzavřen. Jaká bláhovost. Stačí se přece podívat kolem sebe. A člověk pak vnímá, jaká síla má v tomto hmotném světě zatím ještě navrch.

Na seminářích v roce 1999 jsem vyslechl informaci, že v soustavě sedmi světelných zasvěcení se temné bytosti zastaví před čtvrtým stupněm, protože tím už projít nedokážou.

Je samozřejmé, že temné bytosti nemohly stoupat po žebříčku frekvencí a pozic světelných systémů. V tom byly takové informace pravdivé. Temné síly však měly svůj vlastní typ bioenergie, bioenergii levotočivou. A v měřítkách frekvence této levotočivé bioenergie nalezly i svůj vlastní vzestup, tentokrát temný. Ten probíhal na bázi zvyšování frekvence temné levotočivé bioenergie.
 

Cestu vzestupu našly Síly Temna mnohem dříve než Síly Světla

Po nastoupení cesty neomezeného světelného duchovního vzestupu jsme zjistili, že jako první našly cestu trvalého vzestupu Síly Temna a nikoliv Síly Světla. Proto Síly Temna dokázaly frekvenčně překonat a přeskočit každou světelnou sféru či instituci. Proto dokázaly nepozorovaně proniknout do každého mocenského seskupení Sil Světla. A dokázaly tato světelná seskupení zevnitř skrytě ovládat, řídit a rozkládat. Aby je v určité chvíli zcela podřídily svému temnému bratrstvu.

Všechny úrovně Duchovní hierarchie Bratrstva Světla byly takto skrytě ovládnuté. To jsme však poznali až tady ve hmotě, a až když jsme prorazili duchovní bariéru našeho Vesmíru a frekvenčně jsme se dostali nad temné systémy ovládající tento svět.

Proto se za dlouhou historii stávalo, že původní světelné bytosti byly čím dál více ovládány, až se jednoho dne vnitřně překlopily do temné podoby a začaly podporovat temnou evoluci. Aniž by cokoliv takového tušily. I dnes řada duchovních pracovníků zde ve hmotě tvrdí, jak budují světelnou cestu. Ve skutečnosti však jdou opačným směrem.

Na temné straně tedy již celé věky funguje temný duchovní vzestup, více o tom bylo v Knize 2: Cesta za dávnými civilizacemi. Cesta skutečného stabilního světelného vzestupu však byla nalezena a nastartována až v roce 1999 po otevření Nové duchovní cesty.
 

Magický způsob vedení světa byl čím dál více odtržen od skutečné reality

Systém magického řízení světa byl naprosto oddělený od skutečné evoluce, která ve Vesmíru v té době fungovala. Byl uměle naroubovanou magickou strukturou, ve které byly jednotlivé pozice odstupňovány podle úrovně magické síly a moci. Takto se magie snažila řídit svět a vše v něm. Na základě privilegií a moci. Na základě umělých magických zásahů, které stále více deformovaly duchovní pozadí jednotlivců i celého světa. Nelze se pak divit, že svět pod tímto vedením nefungoval a potácel se od jedné katastrofy k další. A výsledkem toho všeho byla skutečnost, že na konci 20. století novodobé historie byla mocenská převaha temných systémů na Zemi naprosto zřetelná.

V té době byla otevřena Nová duchovní cesta. Začali jsme vytvářet nový pohled na to, jak by měl vývoj na Zemi vypadat. Co mají dělat jednotliví lidé, aby novému vývoji napomohli. Když jsme se ale snažili získat další spojence mezi zrozenými lidmi na Zemi, jednoznačně jsme naráželi. Jednak jsme v té době neměli jasné argumenty, proč je tato cesta jedinou správnou. Reagovali jsme na základě silných vnitřních impulsů a často jsme v té době ještě plně nechápali, kam má vývoj tímto způsobem vůbec dojít. Navíc, některé naše informace v té době ještě nebyly dostatečně přesné. A proti nám byly tisíce knih zavedených a mnohokrát opakovaných informací, stovky zavedených kapacit z celého světa, které tyto informace veřejně prezentovali na přednáškách. Tyto mnohokrát opakované polopravdy se nakonec staly pro duchovně probuzené jasným zákonem.
 

Přišli jsme s Novou duchovní cestou

A najednou jsme přišli my, několik jedinců, z pohledu druhých „dobrodruhů“, kteří začali tvrdit s pevným přesvědčením něco úplně jiného. Že duchovní člověk nemá meditovat. Nebo dokonce sedět v jeskyni a oddávat se duchovním úvahám zcela odtržen od reálného života. Nemá usilovat o to, aby se svým vědomím co nejvíce odpoutal od hmotného života. Ale především se potřebuje soustředit na získání pevné stability ve svém hmotném životě. Soustředit se více na hmotnou stránku svého života. Usilovat o kvalitní výživu, o to, aby se jeho hmotné zdraví zlepšovalo. Aby měl zaměstnání, pravidelný příjem. Aby nejprve pomohl sám sobě, a pak teprve může pomáhat druhým. Tehdy jsme začali chápat, že kus cesty musíme urazit nejprve sami. A teprve až budeme mít zřetelné výsledky, až se naše informace zpřesní, až budeme mít zřetelnou vizi, kam směřujeme, pak teprve přijde doba začít oslovovat další jednotlivce.

Přišli jsme tedy s něčím úplně novým. Tehdy jsme jasně uvnitř vnímali, jak nezbytné je provést změnu v přístupu lidí i lidstva jako celku, protože hrozí obrovský negativní zvrat ve vývoji lidstva na konci 20. století. V té době jsme si začali uvědomovat, že magický způsob duchovního řízení světa, který tady byl používán dlouhé tisíce let, je čím dál více odtržen od skutečné reality. Vnímali jsme, že tento magický způsob už nedokáže objektivně popsat, co se vlastně na Zemi děje. Nebyl schopen rozpoznat, o co v tom období na konci 20. století šlo, jaké nepříznivé varianty budoucího vývoje byly v sázce.

 

Připomínám následující informaci, kterou jsem uvedl v  Knize 1: Cesta za hranice hmotného světa:

Podle Přírody byl na konci 90. let 20. století poměr sil a možností Temna a Světla v našem světě zhruba 90 : 10 nebo dokonce 95 : 5 ve prospěch Temna. Z toho je jasně patrné, jak blízko bylo lidstvo k absolutnímu vítězství Temna a tím i k masovému rozšíření dokonalých forem ovládání. Jako konečný bod byl stanoven přelom 2. a 3. tisíciletí novodobé historie současné civilizace.

Na konci 20. století se celkový vývoj pozemského lidstva zdál být již jednoznačně předurčen. To naznačuje, že v té době skryté temné systémy ovládly drtivou většinu cest, způsobů, postupů, jakými se člověk dokáže duchovně probudit. Nebo pomocí kterých by se měl dostat na vzestupnou světelnou duchovní cestu. Taková byla realita a stále ještě je. Stále ještě jsou metody označované jako Stará duchovní cesta popisovány jako cesta ke Světlu, ale přitom naopak tlačí člověka k Temnu. Dezinformace, překrucování, zastírání, to vše dosáhlo v tomto světě masových rozměrů.
 

Umělé automaty nahrazující živoucí bytosti

V řadě vydaných knih s duchovní tématikou byla uvedena jména duchovních mistrů, kteří byli součástí struktury Duchovní hierarchie na úrovních Planety, Sluneční soustavy, Galaxie. Informace o těchto jménech uvedla Alice Bailey v knihách Dopisy o okultní meditaci, Pojednání o bílé magii z počátku 20. století. O jménech mistrů se hovořilo na veřejných seminářích na konci 20. století. Lidé tedy znali jména představitelů pro určité magické pozice a pokoušeli se na tyto bytosti napojit. Až později jsme se dozvěděli, že ve většině případů se lidé nenapojovali na skutečné duchovní mistry, ale na umělé automaty, které se za mistry vydávaly.

Kdo tento systém umělých automatů vytvořil? Myšlenka umělých automatů, umělých majestátů pocházela od Vesmírných lidí. Jak jinak, šlo přece o využití umělých technologií na podporu duchovní cesty, a právě toto byla hlavní metoda práce Vesmírných lidí. Více o tom je v našem textu Dnešní magie se čím dál více podobá umělému náboženství - reakce na další útok pana LK, ze kterého volně přebírám následující informace:

Fungování Vesmírných lidí bylo od počátku postaveno na vytváření umělých bohů, vládců a dalších model. A právě Vesmírní lidé při svém vměšování v oblasti Země tyto majestáty vytvořili a uvedli do provozu. Byl to umělý technický duplikát, živoucí holografická projekce. Umělá bytost schopná se hýbat, mluvit, reagovat, odpovídat na otázky meditujícím lidem ze hmoty. Neměla vlastní tvořivé myšlení, spíše šlo o dobře naprogramovaný automat. Jen v mimořádných situacích, které měly ovlivnit velké množství lidí, byly takové projekce řízeny pověřeným mistrem, obvykle Vesmírným člověkem, který dokázal lépe reagovat na vzniklou situaci. První varianty těchto umělých majestátů umožňovaly jednoduchou komunikaci s lidmi ve hmotě. Postupně vznikly i dokonalejší formy, které vyvíjely účinný energetický tlak ve směru prosazované ideologie…

Byl to pouze přístroj či přístrojová projekce, která jednala jednotně ve smyslu určité strategie v té době všeobecně přijímané Vesmírnými lidmi. Takový způsob vedení prosazovali především zastánci technické duchovní cesty, která byla typická pro civilizace na Plejádách. Na tom všem je proto jasně patrný otisk Vesmírných lidí, zejména těch z Plejád.

Napojování se pozemšťanů ve hmotě na umělé majestáty byla a jsou podporována nejrůznějšími umělými pomůckami, jako jsou karty andělů, archandělů, duchovních mistrů, případně tarotové karty a třeba i speciálně zaměřené hudební skladby, mandaly a další pomůcky. A samozřejmě také magiemi různých typů. Dodnes se při karmické očistě jednotlivců na NDC i částí Přírody čas od času vynoří z vrstev další energetická linie neboli adresa na doposud existující funkční majestát. Energie systému NDC jej pak vyřadí z provozu.
 

Pohled zastánců magie se příliš neliší od pohledu náboženství

Na základě výše uvedených faktů jsme si začali uvědomovat, že pohled magie na fungování světa má mnoho společného s náboženstvím. Také je vázán na projevování úcty, až nepřiměřeného poklonkování božským majestátům uměle vymyšleným a vytvořeným lidmi – v tomto případě jde především o umělý majestát Ježíše Krista, který se  skutečnou bytostí Ježíše neměl nic společného. Dále umělé majestáty Boha, Stvořitele, Prvotního Stvořitele, Stvořitele Všeho. Člověk si jasně povšimne podobných slovních obratů ve vyjádřeních křesťanských kněží na jedné straně, se slovy dnešních obhájců magie na straně druhé.

Už dříve jsem naznačil, že mezi jednotlivci, skupinami a hnutími ve hmotné rovině planety Země bylo téměř nemožné najít nějaké spojence, kteří přijmou nové informace a zapojí se do postupného budování Nového vývoje zde na Zemi. Že bude důležité hlavně na počátku cesty najít úplně jiné spojence. Těmi se nakonec stala planeta Země a pozemská Příroda. Více o tom bude v dalším pokračování.
 

Hlavním etickým problémem magie je umělé nakupení tvořivé síly

V tomto pokračování se ještě vrátím k magii. Počátkem magie jsem se detailněji zabýval v textech A8. Pohled do minulosti na počátek vzniku magie , A9. Magický systém ovládající lidskou civilizaci na Zemi. Připomenu odtud zásadní informace.

V mnoha knihách je magie dodnes považována za posvátné umění pocházející z dávné minulosti, za odkaz předků pro budoucnost. Během naší duchovní cesty se nám ale na mnoha případech potvrdilo, že jak ten, kdo používá magii, tak také ten, kdo nechává magii na sebe působit, je tlačen k pádu ze Světla. To jednoznačně naznačuje, že něco, co je základem magie, bylo vytvořeno neetickým způsobem. Nejde tedy pouze o neetičnost používání magie. Jde o neetičnost magie vůbec, to znamená samotného principu fungování magie jako tvořivého systému.

Co tedy u magie způsobuje, že i když ji člověk mág používal v dobré víře, výsledkem byl trvalý pád směrem k Temnu? Co je tím hlavním problémem, který dělá z magie nástroj sloužící temnému vývoji? A to bez ohledu na to, zda ho používá temný mág k potřebě vlastního ega – k vědomému ovládání a manipulaci nebo zda jej používaly Síly Světla s pocitem, že právě toto je pro vývoj to správné?

Zkušenosti z průběhu karmické očisty mnoha osob na NDC, i z karmické očisty samotné Planety a Přírody jednoznačně ukazují, že tímto hlavním a zásadním etickým problémem magie je způsob umělého nakupení tvořivé síly, kterou magie disponuje.

 Pokud mág dokáže doslova pohnout planetou Zemí a vyvolat zemětřesení nebo jinou podobnou událost, musí podle zákona zachování energie jeho magie odněkud čerpat dostatečně obrovské množství energie, která takový zákrok dokáže uskutečnit. Tvořivá síla přece nevzniká z ničeho. Při karmickém čištění osob i při útocích temných systémů na nás, se opakovaně potvrdilo, že nakupená tvořivá síla magických systémů (např. mnohých náboženství i třeba osobní magie jednotlivců), byla uměle vytvořena dvojím způsobem – tyto dva rozdílné způsoby bych označil jako uzavřené nebo otevřené systémy magie.
 

Uzavřený a otevřený systém magie

Zásobárnou energie uzavřeného systému magie je mnoho bytostí uvězněných v jakémsi dokonale obehnaném a zajištěném prostoru, ze kterého nebylo úniku. Síla takového systému je pevně dána při jeho vzniku a obvykle se dále nezvyšuje.

Naproti tomu otevřený magický systém vzniká postupně. Mág v určité existenci ovládne řadu žijících, zrozených bytostí. A také třeba andělů, přírodních andělů, víl i jiných astrálních bytostí. A přivlastní si jejich tvořivou sílu. Toto zneužívání je pak schopen si přenášet z života do života. Navíc tento svůj magický systém posiluje v dalších existencích tím, že postupně ovládne další a další bytosti. Síla jeho magie pak s dalšími existencemi narůstá. Jeho magická moc je tím posilována.

Jakýkoliv magický systém tak představuje vytvoření umělého způsobu nakupení tvořivé síly mnoha drobných bytostí. A šanci pro jednotlivce disponujícího magií, že tuto nakupenou sílu jiných bytostí použije na základě vlastní vůle a vlastního rozhodnutí za určitým účelem. Neboli, vlastně tím neoprávněně rozhoduje za mnoho dalších bytostí, jejichž tvořivou sílu využil. Vlastně zneužil.
 

Používání magie vždy vede k chybám

Tehdejší bytosti na straně Světla se domnívaly, že používají magii eticky správným způsobem. A nazývaly tuto svoji výbavu světelnou magií. Ale i touto světelnou magií zasahovaly tam, kam zasahovat neměly právo. Ovlivňovaly bytosti a systémy způsobem, na jaký neměly právo. Zpočátku šlo jen o drobné etické prohřešky, ovšem čím dále závažnější. Docházelo k tomu, že dalším a dalším používáním magie se původně světelné bytosti čím dál více zatemňovaly.

I proto nakonec bylo běžné, že stupeň temného vyzařování dřívějších institucí a bytostí Světla byl někde na úrovni 20 – 30 % temných energií. Pokud ovšem ještě patřily ke Světlu. Je logické, že z pozice tak značné úrovně temného infikování není možné trvale řídit světelnou cestu. Tím spíše, když toto procento zatemnění trvale narůstalo. Až jednoho dne překročilo určitou kritickou hranici a bytost původně patřící ke Světlu začala už jednoznačně sloužit Temnu. I proto se stávalo, že součástí původně světelných institucí se postupně stávaly zcela temné bytosti. Právě z toho důvodu začal být budoucí vývoj postupně předurčen naprosto jasně do temného směru.
 

Co jiného použít proti Temnu, když magie není pro Světlo vhodná?

Z těchto všech důvodů je zřejmé, že Světlo nemůže a nikdy nemohlo získat nad Temnem převahu prostřednictvím magie, tedy umělým nakupením tvořivé síly. Protože to je od základu eticky nečisté a proto to jednoznačně patří k temným metodám. Proto také bytosti Světla při používání magie postupně propadají Temnu.

A jakou novou výbavu nám nový světelný vývoj dává místo toho k dispozici? Skrytá síla neomezeného světelného vzestupu dnešního nového člověka druhého typu je přesně tou výbavou, která je typická právě pro Světlo, a kterou strana Temna nemůže ukrást ani zneužít.  A to je to nejpodstatnější. A jak tuto sílu probudit? K tomu jsme na našich stránkách poskytli dostatečně detailní a zároveň fungující návod – čtenář jej může najít například v sérii souhrnných článků  45A. Proč právě Nová duchovní cesta? I  až  45E. Proč právě Nová duchovní cesta? V .

Čistá světelná tvorba vzniká z nových příležitostí. Nikoliv z potřeby ega – z touhy být lepší, slavnější, mocnější, vlivnější než všichni ostatní. K těmto příležitostem se však mohou dopracovat pouze lidé, kteří začali vytrvale a důsledně den za dnem, týden za týdnem soustavně pracovat na posilování světelných základů svých bytostí. A dělali to tak dlouho, až se jim podařilo dostat se na skutečný světelný vzestup a po cestě vzestupu pak navíc dokážou vystoupat dostatečně vysoko, aby získali napojení na inteligentní světelné energie na špičce nebo blízko špičky systému NDC schopné tvůrčí činnosti. Tato špička se neustále posunuje. A zatím nikdo netuší, jak vysoko se nachází určitá hranice zlomu, za kterou se otevřou dílčí tvořivé schopnosti.
 

Proč magii nelze ze Země vytlačit hned?

Jaký je zásadní důvod, proč magii nelze ze Země vytlačit okamžitě a hned, když už jasně víme, jak škodí nové světelné evoluci? Každý magický systém působil během vývoje na mnoho bytostí nejrůznějšího typu. Dnes žijící bytosti mají v sobě nespočet vrstev, kdy buď magii samy použily, nebo magie byla použita na ně. Každý magický systém je tak v rámci karmických vrstev uzemněn v obrovských počtech zrozených lidských bytostí.

Každý temný nebo zatemněný systém v duchovním pozadí světa je zatím nezničitelný, dokud má dostatečný počet nožiček uzemňujících jej ve hmotné rovině. A to i dnes platí pro mnoho magických systémů. Ať už jde o magické systémy jednotlivců nebo magické systémy například dřívějších duchovních institucí.

Jak z toho ven? Tyto nožičky nelze zatím z žijících dostat ven jinak, než soustavnou a vědomou karmickou očistou těch, co se pro to vědomě rozhodnou. Jenomže karmický systém zde na Zemi celé věky nefungoval důsledně spravedlivě. Z dnes zrozených jedinců je většina z nich v duchovním pádu. Místo karmické očisty tedy nadále směřují svým způsobem života k temné straně.

Proto je tak zásadní, aby se soustavně zvyšoval počet jedinců, kteří se stávají na vědomé úrovni součástí cesty neomezeného světelného vzestupu. Cesty, která je detailně popisována právě na těchto webových stránkách.

Podstatné je, že stále probíhá karmická očista stovek jednotlivců, kteří jsou vědomou součástí Nové duchovní cesty. S každým dalším blokem obnažených karmických vrstev se odhalí nové adresy na doposud existující magické systémy. Každou takovou očistou se odsekají další nožičky uzemňující tyto systémy ve hmotě. Tento vývoj postupuje stále dál a dál. Je pravděpodobné, že jednoho dne dosáhne tato soustavná karmická očista od magie kritického bodu, po jehož překročení vznikne nová šance, jak přežívající magické systémy vyřadit z existence, zlikvidovat jednodušším způsobem, nebo dokonce naráz.


Další třetí pokračování tohoto tématu bude věnováno planetě Zemi a Přírodě.
 

© Jiří Novák, březen 2019
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 157
  • 24
  • 24
  • 24
  • 23

Celkový počet hlasů: 252