Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VI: 70 - 79 | 73C. Anomálie energetického systému zrozeného člověka

73C. Anomálie energetického systému zrozeného člověka

Jiří Novák Vloženo 4.6.2015
Jiří Novák

Text připravila k publikování a vložila na web Marie Mejdrová


Setkání jednotlivců na NDC v prosinci 2014 otevřelo další možnosti a příležitosti v karmické očistě. Čelíme novým výzvám, událostem, situacím během karmické očisty v dnešní době. Stále ještě mezi námi existují výjimečně lidé 1. typu. Takový člověk však nemá ochrany proti mentálnímu napadání a ovládání. Lidé prvního typu jsou magií snáze ovládnutelní. Magický doprovod zrozené bytosti komplikuje další karmickou očistu. Druhý příklad: Výrazná deformace energetického systému přenosem z jiné formy života, z vodní formy existence. Drastický pokus medicíny o řešení situace. Výsledky energetického vyšetření po dosažení dvou let věku. Důvod zrození bytosti na Zemi. Další vývoj dítěte po transformaci. Dnešní stav.

Připomenutí výhod lidstva 2. typu

Setkání jednotlivců na NDC v prosinci 2014 otevřelo další možnosti a příležitosti v karmické očistě. Pro zajímavost uvádím, jakým novým výzvám, událostem, situacím, musíme někteří z nás čelit během karmické očisty v dnešní době. U některých se opakovaně objevují mimozemské bytosti v jejich bytě, usilují o duchovní komunikaci s nimi a prosí o pomoc. Další vnímají prosby například přírodního ducha kolem domu protékajícího potoka nebo přírodního ducha určité oblasti v Přírodě. A mně se poprvé přihodila následující událost.

Během ledna 2015 jsem si znovu uvědomil, v čem mimo jiné spočívají výhody nás lidí 2. typu oproti lidem 1. typu na Zemi. Doposud jsme měli za to, že lidstvo 1. typu definitivně ze Země vymizelo po poslední katastrofě spojené s příletem planety Nimiru v době 3449 př. n. l. Více o tom bylo v textu 70G. Prolínání nesourodých genetických programů v minulosti

Po této katastrofě začíná pro pozemské lidstvo doslova nový věk – období lidstva 2. typu. Dochází k radikálnímu snížení věku, tentokrát už u všech nově zrozených pozemšťanů. Morfická pole se pevně ustálila na nové hranici věku pro pozemského člověka.

Takto jsem to alespoň napsal na webové stránce. Doposud jsme se domnívali, že lidé 1. typu ze Země definitivně zmizeli. Že každý nově zrozený člověk se od té doby rodí podle závazných morfických polí s výbavou člověka 2. typu.  Že jiná možnost už nepřipadá v úvahu.
 

Stále ještě mezi námi existují výjimečně lidé 1. typu?

V lednu 2015 jsem se přesvědčil o tom, že tomu tak není. Na základní očistu přišla dvojice mladých partnerů, kteří v posledním období nežili v ČR. Partnerka si stěžovala na neobvyklé zážitky. Na jedné straně měla neobvyklé duchovní vnímání, byla například schopna vnímat myšlenky druhých lidí. Na druhé straně jako kdyby na ni cosi působilo a vytahovalo ji z těla. Opakovaně zažívala pocity ztráty vědomí, po kterých vypadala jako mrtvá. A prožívala pocity letu mezidimenzním tunelem. Vypadalo to na typické zážitky lidí, kteří projdou klinickou smrtí a vrátí se do života. Jí se to však dělo opakovaně za běžných životních okolností. Když se probrala, obvykle si tento prožitek pamatovala. Dále nejrůznější drobná zranění, nepříjemné prožitky. Jakoby šikanování vším možným v nejbližším okolí.

Při kontrole čaker jsem nic zvláštního nezjistil. Normální poměrně vyrovnané fungování a jen to, že zřejmě není z tohoto světa. Když jsem po kontrole čaker požádal o energie a zprostředkování očisty, vnímal jsem, že energie do ní nejdou. Jako kdyby byla pro energie nedostupná. Energie do ní nechtěly nebo nemohly. Přitom její zážitky naznačovaly, že u ní není něco v pořádku s vnější energetickou ochranou. Napadlo mne zkusit rukou, jak to má s vnějšími energetickými těly. Jestli jsou na obvyklých místech. Jestli končí v obvyklých vzdálenostech od těla.

A ke svému překvapení jsem zjistil, že kolem sebe žádný systém vnějších energetických těl nemá. Že její hmotné tělo je obnaženo, nemá kolem sebe žádné energetické struktury. A že přímo na tuto bytost, její mozek a vědomí tak mohou působit přicházející temné vlivy. V tu chvíli bylo vše jasné – je tady zrozena jako člověk 1. typu, který má duchovní energetická těla uvnitř těla hmotného (podrobněji viz článek 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu). Když jsem zkoumal její předky, vypadalo to, že zřejmě celá její rodová linie, která je typická neobvyklými duchovními schopnostmi, se rodí na Zemi tímto způsobem.

Více o srovnání lidstva 1. a 2. typu bylo v textech 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu, 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo a v trojici článků tématu 44: 44A. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu I, 44B. Další srovnání lidstva 1.a 2. typu II, 44C. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu III

V tom momentu jsem si uvědomil, jakou důležitou ochranu před mentálním manipulováním, napadáním a ovládáním poskytuje nám lidem 2. typu systém vnějších energetických těl. Jak nás chrání, jak vnější energetické napadení dokážou vnější těla zeslabit na pro nás přijatelný vliv. Následovalo neobvyklé a časově značně náročné jednorázové zprostředkování energetické transformace tohoto člověka 1. typu na člověka 2. typu. I to už přicházející energie dnes dovedou.

Předpokladem pro to bylo, že dotyčná se dobrovolně vzdala všech neobvyklých anomálií, odchylek od standardního způsobu zrození, které v tomto životě má. Všech zvláštních schopností a privilegií. To vše pro to, aby konečně mohla normálně fungovat. Když to vše skončilo, vnímala, že má kolem sebe energetický obal, který tam dříve nebyl. A navíc si uvědomila, že přestala vnímat myšlenky druhých lidí v jejich hlavě. Přišla tedy zřejmě o určité schopnosti běžné pro člověka 1. typu. Získala však šanci, aby se její život postupně posunul do normálu. U takového člověka je ovšem důležité očekávat náročnou karmickou očistu, což se také následně potvrdilo.

V následujících dnech se spustila soustavná karmická očista ze zneužívání jinými bytostmi v dávné minulosti. I z toho, kdy byla vysoce zatemněným nástrojem jiných bytostí, jakoby napůl člověkem a napůl robotem, který jen plnil stanovené příkazy. A prováděl pod tímto magickým vedením činy, které byly v rozporu se světelnou etikou. Přicházela období, kdy znovu vnímala, že se ji něco snaží vytáhnout z těla, ale už to nebylo tak intenzivní jako před transformací. Měla opakovaně pocit parazitujících zrůd na zádech, silných magických vlivů, které se ji snažily vrátit zpět.

Během karmické očisty prožívala neobvyklá a mnohdy i silně nepříjemná vnímání, například:

Klečí zamrznutá v ledu celé věky, nemá čím dýchat. Jasný modrý led všude okolo, ticho, jako kdyby pomalu zemřela na nedostatek vzduchu. Vnímá, že tam strávila dlouhý čas. I v současné realitě jí bylo velmi chladno, jako kdyby ta minulost měla dopad i na současnost. A také začala bolest kolen, jak tam dlouho klečela v ledu.
 

Trvalý doprovod ze strany vysokého mága

Postupně jsem dostal informace, že již od mládí má v blízkosti určitou duchovní bytost, která ji doprovází. Ta bytost byla stále při ní jako nějaký strážný anděl. Dlouho to vypadalo, že ji pozitivně vede a chrání. Bylo to však „tvrdé“, nesmlouvavé vedení. Pokud tu bytost přestala v radách poslouchat, respektovat, výsledkem byl vznik silných destrukcí, nepříznivých prožitků ve hmotném životě. Při každém projevu neposlušnosti jí tato bytost začala dělat ze života peklo. Na základní očistu s ní nepřišla, ale po několika dnech se znovu objevila.

Zjistil jsem, že jde o doprovodnou silně zatemněnou bytost s vysokou magií. O pozůstatek vlivu z dávné minulosti, kdy byla člověkem 1. typu. Tehdy byla ovládána a zneužívána jako nástroj mágem. Tím samým mágem, který je znovu zrozen v tomto období, a je jedním z největších odpůrců Nové duchovní cesty. A znovu se na dotyčnou nalepil, aby skrze ni získal určité výhody při vlivu na okolní svět. Toto ovládání táhnoucí se celé věky a s ním spojený magický vliv, to vše bylo natolik silné, že to dokázalo zajistit přenesení starého energetického systému člověka 1. typu i do tohoto nového zrození. A protože se stále vynořovaly další a další bloky karmických vrstev z dávné minulosti, kdy byla jako člověk 1. typu ve vleku magie, její stav jevil tendence opakovaně se vracet k původnímu fungování.
 

Lidé prvního typu jsou magií snáze ovládnutelní

Proč může být pro dnešního mága výhodné ovládat člověka, který si do zrození přenesl energetický systém člověka 1. typu? Pro období lidstva 1. typu je typické široké rozšíření magie, kterou tehdy používala strana Temna i strana Světla. Samotný energetický systém člověka 1. typu byl dobrým předpokladem pro zvládnutí magie a její používání. Proto se magie stala v té době tak běžnou výbavou. Pro dnešního člověka 2. typu je již mnohem obtížnější magii plně zvládnout. Vrcholné magické schopnosti jsou již proto v tomto světě spíše výjimkou než pravidlem. Protože k této staré příležitosti již není nový člověk 2. typu dobře uzpůsoben. Vytrvalým cvičením se živlovými energiemi se některým mágům daří znovuotevřít určité předpoklady pro magii. A obnovit si dávné magické zkušenosti.

Příležitostí navíc je pro magii možnost opírat se o pár zrozených jednotlivců v podobě člověka 1. typu. To se v dnešní době ukazuje jako důležitý záchytný opěrný bod pro magii. Příležitost, jak vliv magie na této Planetě co nejdéle prodloužit a udržet. Protože zrozeného člověka s energetickým systémem 1. typu lze snáze kompletně ovládat, když jeho mozek a vědomí nejsou pod ochranou systému vnějších energetických těl. A takto jej tlačit k určitému rozhodování i ke konkrétním činům. Taková bytost se snadno může stát nástrojem, kterým lze účinně zasahovat do vývoje ve hmotě.
 

Magický doprovod komplikuje další karmickou očistu

Bylo jasné, že tato doprovázející bytost komplikuje její karmickou očistu a způsobuje výchylky, psychické propady. Do dnešního vývoje toto nepatří a bylo nutné se tohoto magického vlivu zbavit. Nebylo to však jednoduché. Po očistě to některý den vypadalo, že doprovázející bytost úplně zmizela, s obnažením dalšího bloku karmických vrstev po nějaké době však znovu zaútočila. Znovu vnucované myšlenky, silně manipulující myšlenkové vlivy.

Její partner má v takových chvílích pocit, jako by byla schizofrenik. Doslova jako kdyby byla na chvíli pryč. Na základě určitého podezřelého chování už dokáže obvykle odhadnout, kdy je zcela ovládnutá. Někdy si je vědoma něčeho sama, má pocit, že je něčím úplně posednutá. Nebo si to uvědomí těsně předtím – cítí nebo i varuje partnera, že je „pryč“. Jako pasažér ve vlastním těle. Zavřená v jedné místnosti svého těla a jen pozoruje, co se děje, jakoby z dálky, nemůže nic dělat. Má při tom úplně nepřítomný pohled. Poté na partnera většinou energeticky útočí, což se projevuje slovním napadáním za maličkosti (jako třeba hlasité dýchání, chození), tlaky na hlavu, hlavně v oblasti očí. Když se to vyčistí, tak se už i ohlásí, že je zpět.

Celá tato situace představuje další kolo boje za to, aby magie z tohoto světa kompletně vymizela. Jedno dílčí střetnutí, na kterém je patrné, jak se magie snaží i za cenu nejhrubší manipulace s člověkem držet svého bývalého postavení. Karmická očista dotyčného člověka od tohoto dávného vlivu přeneseného do současnosti stále pokračuje.


Výrazná deformace energetického systému přenosem z jiné formy života

Druhý případ, na který jsem narazil, se týká malého dítěte také s neobvyklými problémy. Zejména zaostávání za pohybovým a mentálním vývojem ve srovnání s vrstevníky, atd. Špatně jedlo, téměř nemluvilo, nechodilo. A to vše i přes dlouhodobé kojení. Podle opakované kontroly celkového příjmu živin dle Přírody se strava průběžně upravovala směrem k optimu. Hmotná situace dítěte však tomu neodpovídala. Při energetických kontrolách se přitom toto dítě jevilo jako energeticky mimořádně čisté.

Jedním z důvodů nepříznivého hmotného stavu bylo energetické parazitování blízkých osob mimo nejužší rodinu na dítěti. Tím však nebylo možné vysvětlit všechno.
 

Drastický pokus medicíny o řešení situace

Lékaři vyřkli následující ortel: Dítě má nedostatek vitamínu B12. Na vině je zanedbání péče ze strany matky a nezodpovědné vegetariánství. V tomto postoji vycházeli ze zkušeností, že někteří vegani, vitariáni, makrobiotici a lidé praktikující určité vyhraněné jednostranné výživové směry nemají svoji stravu s ohledem na příjem živin vyváženou. Medicína se pokusila situaci řešit formou hospitalizace a extrémně vysokými dávkami živin pro mozek, zejména vitamínu B12, aby to dítě nastartovali. Výsledkem byly vysoce nepříznivé projevy, masivní křeče, třes, jakoby záchvaty, to vše vyvoláno nepřiměřeným a extrémně nešetrným zásahem. Pozitivní výsledek se však z dlouhodobého pohledu nedostavil.
 

Energetické vyšetření až po dosažení dvou let věku

Pokud jde o energetické zkoumání, podstatné je, že do věku zhruba dvou let děti nemají dohotovené čakry a je problém zjistit, v čem jsou jiné, než by měly být. Po dosažení dvou let věku přišly impulsy, že nastala doba pokusit se situaci řešit energeticky.

V té době jsem vnímal, že má v sobě zřejmě nějakou vývojovou anomálii, něco, co si přineslo z minulé existence, kdy asi nebylo člověkem, ale zřejmě jinou životní formou (jeho bytost se mi jevila jako delfín, nebo snad mlok?). Má proto zřejmě určité problémy s adaptací v tomto našem hmotném světě. Měl jsem pocit, že se na to budu muset podívat důkladněji přes čakry, které už by mělo mít dohotovené. Předpokládal jsem, že může jít o něco podobného jako u dospělého člověka (viz předchozí část tohoto textu), který byl člověkem 1. typu místo 2. typu a neměl systém vnějších těl.

Toto dítě však možná bude mít nějakou zcela jinou anomálii a teď přišel čas to zjistit. Protože jak se ukazuje, ani koňské dávky vitamínů a živin s tím nedokážou pohnout. Energetická anomálie se dá řešit, transformovat do správné podoby energetického systému, ale jedině při návštěvě na místě. Karma mne varovala, abych do toho na dálku nezasahoval. Na místě dítě uvidím, mohu pocitově zjistit, jak vypadají jeho čakry a podle toho se rozhodnout, co dál. Doporučil jsem tedy, aby mne s dítětem navštívili.

Zeptali jsme se i dalšího člověka na NDC s rozšířeným vnímáním. Ten viděl toto dítě takto:

Vidím okolo něj světle modrou barvu a třpyt, září do všech stran, jdou z něj úplně jiné energie, než z dětí, které znám. Dotyčné dítě je bytostí, která si prochází očistou už po několikátý život… Její nynější stav není konečným… Je mnohem vyspělejší, než lidé o mnoho starší. Kumuluje se v něm nepřeberné množství informací, obrovské, nedokáže je však zatím zpracovávat… Jeho budoucnost se teprve vyobrazuje a skládá. Pevné základy byly položeny částečně v minulém roce a zásadní bude tento rok…
 

Výsledek vyšetření – energetický systém z jiné existence

Vyšetřením čaker jsem zjistil následující. Dítě mělo mimořádně harmonické čtyři horní roviny počínaje rovinou srdce a dále nahoru s úrovní fungování 97 – 99 % vůči osobnímu optimu. Spodní tři roviny čaker, však jakoby neexistovaly. Jen na čakry ve 3. rovině se přenesl určitý dílčí vliv od roviny srdce a fungovaly kolem 20 %, dvě spodní roviny byly nulové. Tím se vysvětluje chybějící spojení s Planetou, problém přijímat stravu, chodit, atd.

Na zádech z roviny srdce mělo silné energetické napojení jakoby masivní hadicí na domovský svět. Žilo vlastně v nové hmotné podobě původním způsobem typickým pro jeho domovský svět. A to vyvolávalo zpoždění ve vývoji. Protože suchozemská existence je pro vývoj náročnější než podvodní svět. Je zde jiná tíže, obtížnější pohyb, funguje zde jiná forma slovní komunikace.

Pokud jde o energetická těla, mělo systém vnějších energetických těl od prvního až do jedenáctého, chybělo však poslední dvanácté vnější tělo.

Zeptal jsem se v komunikaci Přírody, co to znamená, jak k tomu došlo (duchovní komunikace z 27.2.2015).

Příroda: „V minulé existenci byla tato bytost vodním tvorem, vodní formou života s naprosto jiným energetickým systémem. Jednodušším, než má současný pozemský člověk 2. typu. Jeví se jako duchovně čistá a duchovně silná, toto si přinesla i do tohoto zrození. Ale na víc čaker její původní energetický program nestačil. Doporučuji provést transformaci, jakoby nové zrození, kompletní rekonstrukci jejího energetického systému do dnešní obvyklé podoby člověka 2. typu. Pak se uvidí.“
 

Důvod zrození bytosti na Zemi

Zeptal jsem se také Centrální Karmy, proč se tato bytost vůbec na Zemi zrodila. Jestli k tomu byl nějaký zásadní karmický důvod.

Centrální Karma Nového vývoje: „V tomto případě důvod výjimečně nespočívá v karmické zátěži, ale v možnosti navázat kontakty s jinou civilizací, předat si energie, atd. Tato bytost je tady jakoby na stáži, pro poučení, což je výjimka. Doporučuji provést transformaci na běžného člověka 2. typu s obvyklým energetickým systémem. S obvyklou výbavou hlavních čaker a obvyklým systémem dvanácti vnějších energetických těl.“
 

Další vývoj dítěte po transformaci

A výsledek několik týdnů po provedení transformace energetického systému? Podle matky:

Od té transformace je vnímavější. Je od něj zpětná vazba, reaguje. Ohledně jídla se to trošku zlepšuje, ale hodně pomalu, jíst celkově moc nechce. Mluvení se také moc nezlepšilo. Rozumí, ale mluví svou řečí. Neříká slova. Jen několik slabik.


Kontrolou výživy jsem zjistil, že většina živin je v pořádku, pouze potřebuje zvýšit příjem proteinů.

Příroda: „Není patrné, že by dítěti živiny někdo kradl, parazitoval na něm. Ovšem jeho bytost představuje jinou formu života. Z pohledu doporučeného dávkování podle své váhy a svého věku to vypadá, že má bílkovin dostatek. Potřeba přestavby organismu do kompletní pozemské podoby však vyžaduje v tomto období navýšit množství přijímaných bílkovin. Doporučuji tedy přidat bílkoviny.“
 

Dnešní stav

A v dnešním období, zhruba tři měsíce po provedené transformaci? Dítě zatím sice ještě poněkud zaostává za svými vrstevníky. Ale podstatné je, že se již začalo normálně vyvíjet. Jeví postupný pokrok, začalo jíst, už mluví, i když ještě méně než jeho vrstevníci. Také již chodí. Nohy, které dříve působily spíše jako ploutvičky, se narovnávají.

A další pozoruhodné změny? Dítě přestalo vypadat jako andílek, který si nechá vše líbit. Začala se u něj naplno projevovat svobodná vůle typická pro člověka. Silněji se vzteká a takto projevuje svůj vzdor. Je to zřejmě důsledek i toho, že se tímto způsobem vzpírá proti snahám o parazitování ze strany příbuzných ve hmotě.
 

© Jiří Novák, červen 2015
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 189
  • 24
  • 24
  • 25
  • 27

Celkový počet hlasů: 289