Pravčická brána
Úvodní stránka | Zkušenosti z duchovní léčby a karmické očisty | Otevřená odpověď na pomluvy Luďka Kováče

Otevřená odpověď na pomluvy Luďka Kováče

Jiří Novák Vloženo 2.3.2011
Jiří Novák

Reakce na neprofesionální napadení ze strany Luďka Kováče

Tímto textem reaguji na otevřené a veřejně publikované napadení ze strany Luďka Kováče (LK). Dne 14.2, vyšel na jeho webových stránkách Rahunta přejatý článek označený nadpisem „Možný silový vliv Slunce na Zemi“, na jehož počátek dotyčný Luděk Kováč (dále LK) vložil svůj kritický text. Nevím, co bylo důvodem takového „ukrytí“ kritiky mé osoby. Aby nebyla na první pohled vidět a nebylo to příliš nápadné? Nebo přiživení se na cizím názvu, který bude dobře přitahovat čtenáře? Ať tak či onak, informace se ke mně záhy donesla a doplnila tak mozaiku celého případu do úplné podoby.

Aby čtenář vůbec chápal, proč k takovému útoku ze strany LK došlo, je potřeba doplnit následující. Pan LK takto reagoval na případ rodiny, která v minulosti vyhledala moji pomoc. Reagoval však na základě neúplných, zdeformovaných a tendenčně zaměřených informací jedné strany, kterou zastupoval člověk, pro kterého jsou jako obvyklé životní postoje typické předstírání, podvádění, faleš, klam. A naopak pojmy upřímnost, serióznost, čestnost jsou prázdnými slovy. Který neváhá i otevřeně lhát členům své původní rodiny, jak dokládám konkrétními situacemi v textu Obraty a zlomy v životě jedné rodiny, který doporučuji k přečtení v prvé řadě. Tam jsem podrobně vyložil a řadou konkrétních faktů a argumentů doplnil příběh rodiny, která je v této záležitosti předmětem sporu.

Aniž by LK vyslechl další účastníky celé situace, bez váhání do celého procesu neprofesionálně zasáhl způsobem, na který je zřejmě z pozice své neustále připomínané moci zvyklý. A veřejně publikoval velmi útočné vyjádření týkající se mé osoby a konceptu Nové duchovní cesty. Z tohoto pohledu je reakce LK zřetelným šlápnutím vedle a pošlapáním etických zásad. V této kauze předvedl postup hodný začátečníka hned v několika oblastech duchovního fungování.

Činnost jeho a dalších podobných zastánců již neodpovídajících informací jsem podrobně analyzoval v textech 40D. Duchovní konzervatismus jako brzda vývoje lidstva, 40E. Jaká je skutečná duchovní situace konzervativců?  Další zásadní připomínky uvedu v tomto textu. Abych nevytrhával význam z kontextu, uvedu však nejprve plné znění jeho „buditelského úvodu“, který byl přilepen k převzatému článku.

Citace textu LK i s nadpisem

Možný silový vliv Slunce na Zemi

14.02.2011 07:45

Vážení čtenáři a čtenářky, dovoluji si vám lehce naznačit některé informace, které si můžete ověřit z mnoha zdrojů na internetu, aby vás neohlupovaly některé soudobé hlásné "trouby" zaručených zpráv a "potřebných" buditelských aktivit...?! Děje se něco, to každý normální člověk vnímá. Je v podstatě jedno zda to přijímá vědomě nebo nevědomě. O co však určitě jde, je zda si lidé uvědomí co to pro každého z nás znamená. Určitě však nikomu neprospěje strachování se či propadání panice. Již tak nedobré celospolečenské klima a sociální pohyby v celém lidstvu jsou obrovskými znameními o tom, že dochází k revolučnímu přerodu paradigmatu lidstva.

Lidstvo se mění díky každému člověku, díky kolektivnímu vědomí lidstva. Vše co je předáváno lidstvu se děje přes naší mateřskou hvězdu, kterým je Slunce. Samozřejmě, že i ostatní planety naší sluneční soustavy mají své úkoly ve vztahu k Zemi, Lidstvu, jednotlivým říším. Planety a jejich sféry jsou řízeny jejich vnitřní hierarchií bytostí, pro mnohé (dá se říci, že většinu) lidí zde na Zemi nepředstavitelné z hlediska moci a sil, které jsou jim podřízeny. Tyto síly a moci jim byli svěřeny z nějakého důvodu a tím je plynulý vývoj jak ve hmotě, tak i vyšších energetických rovinách zajištěn....!!!

Proč vám to říkám - většinová společnost byla vždy záměrně dezinformována ve směru ke skutečnému poznání, protože ti co chtěli manipulovat, se báli těch co měli skutečné znalosti a tím i moc se bránit nejen těmto manipulacím. Proto vždy ti co měli znalosti (skutečné znalosti), byli vždy deklasováni, ponižováni a zesměšňováni. Jenže je opravdu rozdíl, zda jsou takto zesměšňováni a neváženi lidé, kteří si jen hrají na znalce a zasvěcence (viz J.Mašek, J.Novák a mnoho dalších nejen u nás, ale i ve světě) nebo jsou to lidé, kteří mají skutečnou magickou moc a síly, přesto je nikdy nezneužijí ke svému zviditelnění, pozemské moci či k získání jiných pomíjivých pozlátek. Mnozí z nás bychom mohli zveřejňovat mnohé skutečné pravdy, které by byly opravdu pro většinu fantasktní, přesto však pravdivé. Jenže lidstvo nyní potřebuje úplně něco jiného. Potřebuje pravdu o sobě, o každém člověku zvlášť. Tu však nemůžeme nikomu dát na talířku jen tak. Tu pravdu o sobě, musí každý sám si vybojovat svou prací na sobě. Někteří z nás se částečně odhalují a přináší praktiky jak toho dosáhnout, rychle a cílevědomě. Není to žádná "čínština", jak kdysi prohlašoval o tom čemu ani nejen nechtěl rozumět, ale i nerozuměl jeden rádoby znalec, badatel, buditel českého a slovenského národa, za kterého se vydává pan J. Mašek. Kam to všechno vlastně on a jemu podobní směřuji? Nejprve k získání dobrého zdroje příjmu pro sebe. Dále k získání oveček, aby se mohl sebeprosadit nejen coby buditel, ale jak sám již několikrát naznačil i v budoucnu politickou moc. Potěž nás Pán před takovými to "buditeli". 

Jiný podobný "velikán", podle něj dokonce "Metatron", neboli první sluneční anděl, přímý zástupce a mluvčí samotného Boha zde na Zemi pan J.Novák, obluzuje své ovečky tak, že naplňuje přesně definici sekty. Je normální, aby bývalý vysokoškolský učitel odrazoval od studia některé své následovníky? Pokud tak neučinil (abych mu zbytečně nekřivdil), proč neporadil svým ovečkám, že poznání, byť i materialistické je dobré pro život? Proč neřekne svým ovečkám, že rodina a práce v ní (byť podle něj "temné") je nejen velice záslužná, ale že vážit si členů rodiny by mělo by  být absolutním standardem v každé duchovní společnosti. Pokud však je odrazuje svými super vhledy, kdy čistí byt, který měl být zanesen  negativní energií různého typu (údajně tam někdo někoho zabil, nacisti atd.) a nechá si zaplatit za několikanásobné čistění (opravdu jak to že "mistr Metatron" to nezvládl napoprvé) dotyčného bytu. Takto bych mohl pokračovat dál a dál nejen u těchto lidí, ale musel bych udělat samostatné stránky pro další "ezoterické zlatokopy". Na to nechci však utrácet energii, je jiné práce dost a dost. Je mi však líto nejen obecně hledajících, ale vidím i rodiče, manžele, manželky, přítele a přítelkyně těch co jsou pod vlivem lidí, kteří si neuvědomují, jak negativně zasahují do vnitřního života v rodinách a vztazích. Možná si to i uvědomují, ale přesto na to nedbají, že tím pošlapávají své vlastní svědomí pro podivné osobní cíle, je to nejen nepochopitelné, ale především trestuhodné...!

LK

Tolik citace slov pana LK. Na jeho stránkách pak hned za těmito úvodními „radami“ následuje převzatý článek o Slunci.

Mé zásadní připomínky k vystoupení LK

V dalším textu budu prezentovat můj pohled na člověka, jehož pocit vlastní moci dovedl k postupné degeneraci etického cítění, morálního vnímání i myšlení. Člověka, jemuž magická moc zaslepila čistý pohled na svět. A to až do té míry, že v důsledku zaplavení pocitem své nadřazenosti a moci ztratil vnímání skutečné čistoty, spravedlnosti a také vyšší pravdy. Je potřeba, aby lidé konečně věděli, kdo je kdo, jaké cíle kdo sleduje, na jakých aktivitách se energeticky podílí a jakou umělou moc přitom používá a propaguje.

1. Propagace nevhodného životního stylu rodiny

Propagovat rodinu, jejíž fungování jsem podrobně popsal (mimomanželské sexuální aktivity otce, tolerování této situace na hmotné úrovni manželkou, energetické vysávání a ovládání jednoho člena rodiny druhým), jako vzor hodný úcty, kterému je potřeba plně podřídit svůj život, třeba i vlastní zdraví a vlastní duchovní svobodu, je od pana LK nehorázné a společensky neúnosné. (Není omluvou, že LK zřejmě ty informace neznal. Plyne však z toho jednoduché poučení – nemám-li přehled o situaci, nemám se do toho míchat).

Stavět na samotný vrchol všech hodnot úctu k takovému otci a k jím vytvořenému modelu rodiny? LK sám píše: „Vážit si členů rodiny by mělo být absolutním standardem v každé duchovní společnosti.“ Jak si však můžu upřímně vnitřně vážit někoho, o kom bezpečně vím, že porušuje tak často morální pravidla a ubližuje na těch nejcitlivějších úrovních otevřeně i skrytě svým nejbližším? Nemusím do toho člověka zrovna kopat, ale vážit si ho? Skutečný respekt a úctu si nikdo nemůže od druhých naordinovat, musí si je získat svým chováním. A to platí i ve vztahu rodiče a děti.

Na místě je spíš jasné a jednoznačné odsouzení za špatný vzor, který dal pro život svým dospívajícím dcerám. Pokud jde o zachování nefunkční rodiny jako špatného vzoru, mnohdy je důležitější odejít, ať už jde o manželku nebo o děti, když je druzí členové rodiny otevřeně podvádějí a navíc energeticky zneužívají. Rozumně uvažující člověk doporučí – je potřeba se osamostatnit, stát se finančně nezávislými, jinak se tohoto agresivního přiživování na svých energiích nezbavíte. Nechat se ovládat a vysávat, čili zneužívat, je také přehmat.

Člověk nemusí být zrovna vystudovaný psycholog, aby věděl, že nesprávný vzor vytvořený v rodině silně negativně ovlivní člověka dospívajícího v takové rodině. Výsledkem pak bývají tendence zapadat do podobných neurovnaných vztahů, pro které jsou typické manipulace, skryté ovládání i otevřený nátlak, předstírání a lži. To vše jsem vysvětlil a na příkladech doložil v textu Obraty a zlomy v životě jedné rodiny.

Ubližování druhým i dobrovolné přijímání ubližování – to obojí vyvolává podobné deformace čaker – viz články 33a. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami I, 33B. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami II. Jakékoliv vychýlení na úrovni čaker pak brání duchovnímu vzestupu, a tím i splnění životního úkolu, se kterým se tady na Zemi člověk narodil. Navíc, tímto svým postojem příjímání nátlaku dává člověk podvědomě tomu agresorovi na srozuměnou, že jeho a druhé vysávat může, a že je to v pořádku. Podstatné navíc je, že obě dcery samy jasně vnímaly, odkud k nim tento vysávací nátlak plyne. Toto vysávání zde nebylo proto, že já jsem jim takovou myšlenku nasadil do hlavy.

2. Materialistické vzdělání staví i nad duchovní cestu

Samozřejmě, nežijeme izolováni v pralese. Potřebujeme proto vzdělání, abychom se dokázali bez větších stresů způsobených neznalostí pohybovat v dnešní lidské civilizaci. Díky vzdělání můžeme pracovat a vydělávat si na živobytí, a vůbec žít, číst, počítat, používat počítače, znát cizí jazyky, cestovat. I mně všechny stupně absolvovaného vzdělání od základů až po vysokou školu, i navazující vědecké vzdělání, výrazně pomáhají v tom, co dělám dnes. Moje mnohaletá vědecká praxe mi dnes umožňuje psát články v té podobě, v jaké jsou čtenářům předloženy. Takže jistě platí slova LK, že „poznání, byť i materialistické, je dobré pro život“. To mu přece nikdo nevyvrací.

V životě však dochází k situacím, kdy vzdělání už na prvním místě není. Protože se dostává do rozporu s duchovní cestou člověka, s jeho zdravím, se zachováním vlastní svobodné identity. Takže vzdělání ano, ne však za každou cenu. Vzdělání člověka nelze stavět i nad duchovní cestu člověka, nad naplnění vlastního životního duchovního poslání, pokud se s tímto duchovním pozadím člověka dostává do rozporů. Závěr je tedy následující: Stavět materialistické vědění vždy na první místo je přinejmenším krátkozraké. Někdy je jednoduše důležitější přežít a raději si zachovat vlastní zdraví a směr své duchovní cesty.

3. Praktiky magie dnes člověka vedou mimo realitu

LK si znovu neodpustil vyzdvihování magické moci jako způsobu vedení a řízení světa. Cituji jeho úsek textu: Planety a jejich sféry jsou řízeny jejich vnitřní hierarchií bytostí, pro mnohé (dá se říci, že většinu) lidí zde na Zemi nepředstavitelné z hlediska moci a sil, které jsou jim podřízeny. Tyto síly a moci jim byli svěřeny z nějakého důvodu a tím je plynulý vývoj jak ve hmotě, tak i vyšších energetických rovinách zajištěn....!!!“ Těmito slovy opět vynáší magickou moc svoji i druhých bytostí na samotný vrchol. Netuší přitom, že vývoj dnes již řídí Planeta a Příroda, zatímco éra vedení světa lidskými Duchovními hierarchiemi již skončila – viz články 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla, 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi.

LK přitom i nadále tuto magickou moc a magické praktiky hodnotí jako základní způsob poznávání světa. Jako způsob, jak každý člověk může získat pravdu o sobě: Někteří z nás se částečně odhalují a přináší praktiky jak toho dosáhnout, rychle a cílevědomě. Není to žádná "čínština", jak kdysi prohlašoval o tom čemu ani nejen nechtěl rozumět, ale i nerozuměl jeden rádoby znalec, badatel, buditel českého a slovenského národa, za kterého se vydává pan J. Mašek.“

Každý člověk skutečně potřebuje získat pravdu sám o sobě i o principech fungování tohoto světa. Vývoj pro člověka 2. typu je však položen tak, že používání magie i dovolení nechat magii na sebe působit blokuje jeho další vzestup nad úroveň 5. energetického těla. Magie tak dnes znemožňuje člověku získat přístup k vyšší pravdě. Takže z toho pohledu už dnes magie není nástrojem poznávání. Ale naopak se stala zabijákem duchovního vzestupu lidstva 2. typu. Výsledkem magického pohledu na svět dnes je naprosto zkreslené vidění situace a především nemožnost karmicky se čistit.

4. LK znovu veřejně připomíná svoji moc

Pan LK znovu i v tomto svém výpadu veřejně připomíná svoji moc, viz jeho vlastní věta nebo jsou to lidé, kteří mají skutečnou magickou moc a síly, přesto je nikdy nezneužijí ke svému zviditelnění, pozemské moci či k získání jiných pomíjivých pozlátek. Mnozí z nás bychom mohli zveřejňovat mnohé skutečné pravdy, které by byly opravdu pro většinu fantasktní, přesto však pravdivé.“ Tím jasně dává najevo, že právě sám sebe pokládá za toho člověka se skutečnou magickou mocí. Znovu tak neopomněl připomenout světu svoji nadřazenost. A jak jsem naznačil v textu Obraty a zlomy v životě jedné rodiny, zapletením se do tohoto případu tuto moc skutečně proti mně, dalším lidem na NDC i proti dvěma dospělým dívkám z uvedené rodiny použil.

Tato moc mu stále ještě dovoluje zasahovat násilnými způsoby do vztahů mezi lidmi. V případě rodiny, který se mne, a teď už i jej, týká, skutečně s plnou vervou zasáhl, aby pomohl rozšlapat pravdu jako slon v porcelánu. Jeho moc opravdu stále funguje, jak jsem se přesvědčil sám na sobě, i při karmickém čištění řady dalších bytostí, Planety a Přírody. Pořád ještě dokáže ovládat, ubližovat, manipulovat, pokud ji ve své vychýlené „dobré víře“ používá na další zásahy, které jsou nepřijatelné z pohledu Planety, Přírody i karmické instituce. Jeho činnost se stále více stává nepřirozeným prvkem a vředem na této Planetě a Přírodě. A tyto dnes již probuzené ohromné živoucí systémy už si s tím jistě nějak poradí.

5. Nový vývoj jde jednoznačně proti umělé magii

Obrovská moc je málokdy zdrojem čistoty a skutečně vzestupné duchovní evoluce lidstva. Obrovská moc vždy ve hmotě plodila diktátory, nerovnoprávné a nespravedlivé režimy, útlak i genocidu. Obrovská duchovní moc zase přinášela ovládnutí celých rozsáhlých skupin světové populace a také Planety a Přírody. A rovněž přinášela obrovské pády ve formě katastrof a celoplanetárních zkáz.

Magická moc – to je to, co panu LK asi nejvíce leží v hlavě. Mít tu moc i nadále a co možná nejdéle do budoucnosti. Na Zemi však byl zahájen nový vývoj, ať už to mágové registrují nebo zatím ne. Ať už budou sebevíce kolem sebe kopat podobnými ranami pod pás, jako předvedl LK, Planeta a Příroda jednoho dne zajistí, aby o svoji nadřazenou moc přišli a stáli nazí bez své magické ochrany před vesmírnou karmou, která bude konečně měřit všem stejně. Ta je bude soudit. Způsoby a metody práce pana LK, formy jeho reakcí na podněty, jen podporují tezi, že jakákoliv umělá moc plodí násilí, nátlak, neetické činy a přehmaty.

LK píše, že nikdy nezneužil magii ve svůj prospěch. Jen kdyby věděl, kolika lidem se obnažují karmické vrstvy s ovládáním od jistého archanděla z minulých existencí, kdy byli lidmi ve hmotě, ale také přírodními anděly nad světem, astrálními vílami.

Je důležité si uvědomit, že síla osobního magického systému nepovstane jen tak z pouhého několikahodinového cvičení den za dnem. Podstatná část této síly se tvoří mnoho životů. A jak jsem se v tisícovkách různých operací karmické očisty přesvědčil, tato síla pochází ze stovek, tisíců a později milionů bytostí, které daný člověk ve své minulosti postupně manipuloval, ovládal, a na něž je dodnes přes jejich i své karmické vrstvy napojen. Může se sice pokoušet vysvětlovat, že je přece „v dobré vůli“ léčil, ochraňoval, duchovně povznášel. Typy bioenergií doprovázející karmické vrstvy s těmito jeho zásahy v minulosti však jednoznačně prokazují manipulaci, ovládání a nátlak.

A tak jak mág tuto umělou moc postupně nabyl, tak mu ji dnes zase Planeta a její Příroda vrstvu po vrstvě postupně odebírají. Právě prostřednictvím karmické očisty mnoha jednotlivců, i celé Planety a Přírody. V tomto období se skutečně odehrává revoluční přerod lidstva. Ale v úplně jiném směru, než předpokládá LK. Ve skutečnosti nás čeká protlačení nového spravedlivého řádu světa do hmotné roviny a postupný odchod magie ze scény – viz článek 39J. Principy nového karmického pořádku. Nátlakovými akcemi typu „my co máme skutečnou moc“ už nikdo v dnešním světě mnoho nedokáže.

6. Adepti magie už nemají na směr vývoje tohoto světa vliv

LK si ještě nevšiml toho, co informačně sděluje Příroda. Že z výšky své osobní světelné frekvence a vnitřní čistoty už nemá na směr vývoje tohoto světa žádný vliv. Zastaralé informace, které lidem sděluje, i jeho osobní magie, se pomalu stávají vhodnými exponáty pro jakési muzeum historie. Aby naši potomci věděli, na používání jakých systémů vedoucí bytosti Světla v tomto světě ztroskotaly. Co vše bylo jejich chybami a přehmaty zneužíváno. I zastaralé bomby z druhé světové války nalezené v dnešní době ještě dokážou zabíjet a ničit, ale už nemají vliv na vývoj tohoto světa.

Se zastaralými informacemi, které pan LK předává lidem, i s jeho osobní magií, je to podobné. Také on ještě stále může kopat kolem sebe, rozdávat „morální magické facky“ a vědomě či nevědomě ubližovat jiným. Ale jeho osobní magie už nemůže nic změnit na novém směru vývoje tohoto světa. Dal veřejně najevo, že sleduje jiný směr. Směr výlučnosti, privilegovanosti, zvláštních hodností. Zatímco směr evoluce této civilizace sleduje jednotu, spolupráci, ztotožnění se s Přírodou, Planetou a jejími přirozenými procesy. V textech 40D. Duchovní konzervatismus jako brzda vývoje lidstva, 40E. Jaká je skutečná duchovní situace konzervativců?, i v mnoha dalších textech, jsem tuto skutečnost doložil jasnými a průkaznými argumenty. Svět už běží jinudy, než tím směrem, který si pan LK přeje, a o který celé věky na této Planetě usiluje.

7. Důvod zveřejnění mého duchovního jména

Pokud jde o důvod, proč jsem sám zveřejnil mé duchovní jméno, i když to nebývá obvyklé, vysvětlil jsem to v článku 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy. Shora z duchovních sfér jsem dostal jednoznačné doporučení veřejně vystoupit poté, co mé jméno bylo mnohonásobně veřejně zneužito a spojeno s nepravdivými informacemi v učení MCEO, které se v tomto období stalo významným „duchovním byznysem“ ve světě. A získalo velké množství stoupenců na této Planetě toužících po dalších a dalších zasvěcování do „zaručeně posvátných a hodnotných“ dávných učení.

Pan LK ví, že já jsem Metatron, stejně jako já vím o něm, že je jedním z nejvyšších archandělů. On byl tím, kdo to věděl dříve než já. A na počátku mi pomohl s orientací po mém duchovním probuzení. Podstatné je, že občas dával nepokrytě najevo, že je svojí duchovní funkcí nade mnou. Že on je tím hlavním velitelem andělských vojsk tady na Zemi, kterému se všichni mají zpovídat, zodpovídat.

8. LK sám se podílí na většinové dezinformaci

Každý teď potřebuje znát skutečnou pravdu o sobě, o svojí duchovní situaci, o svém vývoji. V tom má pan LK pravdu. Právě proto apelujeme na to, aby se lidé dostávali na vzestup. Řadě lidí však vzestup ve Světle nefunguje, protože v dobré víře a touze po duchovním poznání na sebe v tomto životě nachytali celou řadu stahujících vazeb. Proto vysvětlujeme, co všechno brání v tomto světě skutečnému vzestupu ve Světle. A vyzýváme čtenáře, aby se těchto stahujících vazeb zbavili a dostali se na skutečný vzestup. Aby se konečně u nich zahájila karmická očista. Aby se dozvěděli o své minulosti, o slabinách a chybách své bytosti. Aby dokázali tyto své slabiny a minulé omyly rozpoznat, zpracovat a překonat. Aby vykročili novou cestou spolupráce s Planetou, Přírodou.

To však magie neumožňuje. Protože magie dnes člověku blokuje skutečný vzestup ve Světle a takto mu brání v dosažení nové vyšší pravdy. A také proto, že magie vždy oddělovala člověka od skutečné svobodné Přírody. Magie nadřazovala jednoho nad druhé a člověka nad Přírodu.

LK má pravdu v tom, že „většinová společnost byla vždy záměrně dezinformována ve směru ke skutečnému poznání“. Viníky tohoto stavu však hledá jinde, než kde skutečně jsou. V článcích 40D. Duchovní konzervatismus jako brzda vývoje lidstva, 40E. Jaká je skutečná duchovní situace konzervativců?,  jsem jasně pojmenoval viníky toho stavu. A na ukázku uvedl celou řadu jejich vychýlených výroků, které jsou mimo realitu dnešního světa.

Dezinformování duchovně probuzené veřejnosti dnes provádí každý, kdo veřejně prezentuje, propaguje, jakékoliv informace, které brání dnešnímu lidstvu 2. typu v duchovním vzestupu. Do této skupiny patří především jednotlivci a webové stránky veřejně propagující magii a i nadále obhajující magii jako nástroj poznávání i nástroj vedení světa.

9. LK prokázal neznalost problematiky karmy

Člověk zabývající se přirozeným čištěním karmy chápe, že karma z osob i míst se uvolňuje po vrstvách v závislosti na stavu vnitřní energie člověka i vnější čistoty prostředí. Kdyby bylo možné místa či jednotlivce očistit naráz, tak by náš svět byl úplně jinde, než se nachází v tuto dobu. Možná magie dokáže šlápnout v některých situacích do karmy člověka jako slon do porcelánu a zmírnit tak dočasně určité problémy vyplývající z karmy. Ale skutečně karmicky vyčistit člověka už ze své podstaty nedokáže. Naopak z dlouhodobého pohledu situaci dále zhorší, komplikuje a zamotává.

Svým vyjádřením o karmickém čištění LK prokázal hlubokou neznalost problematiky karmy a karmického čištění. Neznalost svědčící o tom, že karma vždy pro něj byla vedlejší záležitostí, protože síla jeho magie mu celé věky umožňovala karmu za své skutečné činy obcházet. Sice dokázal převážnou část takto nahromaděné karmy kamsi odkládat, ale přece jen si její část našla cestu ven, jak o tom svědčí některé ne zcela příznivé detaily jeho života, o kterých sám veřejně mluvil. To, že dokázal drtivou většinu své vlastní karmy někam odkládat, ještě neznamená, že rozumí zásadám karmického čištění, které jsem popsal v sérii článků 39.

10. Proč LK doporučuje meditace člověka propagujícího drogy?

Na svých webových stránkách LK doporučuje a propaguje hromadnou meditaci člověka, který v minulosti propagoval použití drog a psychotropních látek na duchovní cestě. A na jehož meditaci „pralesních kouzelníků“ se v roce 2001 přiotrávilo 32 osob z celkového počtu 35 účastníků. Aby poté museli být rozváženi do několika pražských nemocnic, někteří na jednotky intenzivní péče. Naproti tomu mu však vadí čistá cesta, čistý duchovní vzestup, propagace zdravé výživy, cvičení Pěti Tibeťanů na našich stránkách. To všechno potvrzuje, že pana LK přitahuje všechno možné, jen ne to skutečně čisté a přirozené. Proč asi? Možná proto, že zásady čisté cesty jdou proti magii i proti jeho mocenským privilegiím, zatímco používání drog mu v tomtéž nikterak nebrání.

11. Proč LK nevadí až nestoudná výdělečná duchovní činnost?

Pan LK mne kritizuje za výdělečnou poradenskou činnost v duchovní oblasti, zatímco na svých stránkách vřele doporučuje jiné webové stránky, kde nabízejí služby formou různých zasvěcení desetinásobně i více hodinově placené ve srovnání s tím, co požaduji já. A hodinové výdělky v řádu tisíců korun – to je opravdu nestoudnost na duchovní scéně. A co takhle učení MCEO, se kterým pan LK souzní, a které je opravdu dobrým zasvěcovacím byznysem po celém světě, na kterém se za jednu akci vydělává téměř v řádech statisíců? Zřejmě to posuzuje podle obvyklého primitivního hodnocení – čím více to stojí, tím větší to nutně musí mít hodnotu.

12. Svým zákrokem se LK zapletl do nátlakové akce

Pan LK udělal zásadní chybu, když se zapletl do případu, ve kterém se jednotlivé akce odpůrců dostávají až do sporů s novým Trestním zákoníkem v bodech „Porušování domovní svobody“ (§ 178 Trestního zákoníku) a „Nebezpečné pronásledování (Stalking)“ (§ 354 Trestního zákoníku), jak jsem podrobněji vysvětlil v textu Obraty a zlomy v životě jedné rodiny. Na to by se plně hodila jeho slova „Potěž nás Pán před takovými to "buditeli".

Jaký je důsledek propagování magického vedení světa?

Dr. Steven Greer uvedl na své přednášce o možnosti používání generátorů na volnou energii, kterou přednesl na summitu Exopolitiky v Barceloně 26.7.2009, následující slova (přednáška opatřená českými titulky je dostupná na https://vimeo.com/7606560 ):

„Již v roce 1902 předváděl Nikola Tesla generátor, kterým by člověk mohl provozovat statek. Nepotřebovali bychom ropu, plyn, uhlí, atomovou energii nebo tryskové motory, rakety či dokonce pozemní silnice mezi městy. Nyní je tu máme křížem krážem po celé Americe...

Tohle je ten největší zločin proti lidskosti. Je to celé o korupci a moci... Jen v USA je 4000 patentů na nové technologie, které spadají do listiny národního utajení... Jsou zadržovány pod právem národní bezpečnosti... Když se někdo snažil dostat takovou technologii ven, byl zavražděn...

Je to poselství ohromné naděje. Představte si, co by lidé ve světě řekli, kdyby si uvědomili, že nepotřebujeme zničit Planetu, abychom mohli žít.“

Jen si to představte. Vůbec se nemusela těžit ropa jako palivo. Každý už dávno mohl mít doma generátor na volnou energii, který si pořídí jednorázovou investicí, jako třeba koupi lednice, a ten mu vydrží 50 let. Nemusely se stavět desítky metrů široké dálnice. Nemusely tady všude jezdit auta produkující popílek a smog. Lidstvo mohlo mít jednoduchá vznášedla, tak jak se o tom píše ve scifi knihách.

Pokrok je potlačován ve hmotě i v duchovním pozadí

Proč asi byly přístroje na volnou energii desítky let potlačovány? Protože by mocní tohoto světa ztratili kontrolu nad energiemi a tím i kontrolu nad celou civilizací. Toto vše vychází na veřejnost ve stejné době, kdy jsou uveřejňovány informace o duchovní cestě čistého vzestupu, která každému člověku jednotlivě umožňuje získat nové informace o skutečném fungování duchovního pozadí tohoto světa.

Jenomže v tu samou dobu se svět stále ještě utápí v uměle vyvolané ropné a energetické krizi. Probíhají války ve jménu ochrany ropných zdrojů, katastrofy spojené s ropným průmyslem. Potýkáme se s následky zničeného Mexického zálivu, narušeného Golfského proudu a vyvolaných změn celosvětového klimatu. To všechno jenom proto, že mocní ve hmotě nechtějí ztratit kontrolu nad světem. Je to všechno o moci, ovládání, manipulaci a nátlaku.

A jakoby náhodou v tu samou dobu tady na Zemi určitá skupina privilegovaných duchovních pracovníků vedená panem Luďkem Kováčem i nadále prosazuje a obhajuje svoje právo magické duchovní nadřazenosti nad ostatními, nad Planetou, Přírodou a celým světem. A vykřikují – my co máme tu moc, my co máme skutečné znalosti, ...

Každý, kdo zná základní zákonitosti fungování tohoto světa, již mnohokrát slyšel jednu ze základních tezí: „Jak nahoře, tak také dole.“ Podle ní má každý jev probíhající ve hmotě svoji příčinu v duchovním pozadí světa. Není těžké přijít na to, co je prvotní příčinou toho, že určité vrstvy světové populace ovládají všechny ostatní, i za cenu bránění novým technologiím, a blokování nového vývoje lidstva. Chápete už, kdo je tou žábou na prameni, která brání novému vývoji v duchovní oblasti a tím logicky potlačuje i nový vývoj ve hmotě?

Umělá magická moc nad světem používaná v minulosti skupinkou mágů ve jménu Duchovních hierarchií, a i dnes neustále propagovaná a zdůrazňovaná – to je ten prvotní důvod stavu, ve kterém se dnešní svět nachází. Zatímco ty postupy mocných dole ve hmotě, to už je pouze odraz, karikatura toho, co už tady mágové na Planetě prosazují tisíce let. Stačí si uvědomit, jak funguje tento svět – že prvotní jsou jevy v duchovním pozadí a až druhotné jsou jejich průměty do hmoty. A každý pak pochopí, jak ta umělá moc, kterou pan Luděk Kováč tak vyzdvihl ve svém textu, je vrcholnou nezodpovědností vůči lidstvu, Planetě, Přírodě.

Po pádu člověka se magie stává hrozbou

Člověk, který je frekvenčně svojí vnitřní čistotou, svým způsobem veřejného jednání a vystupování úplně dole, nemůže pochopit požadavky eticky čistého a tím i frekvenčně mnohem vyššího pohledu na svět. Právě v tomto je největší nebezpečí magie. Že magické schopnosti zůstávají člověku ještě dlouho poté, co už ztratil svoji původní etickou světelnou čistotu. Přetrvávají i poté, co člověk zřetelně svojí činností a fungováním přešel na temnou stranu světa. Právě z takových pádů pramení většina temného násilí, které se v duchovním pozadí tohoto světa skrytě odehrává. I většina dávných katastrof, kterými jsme v minulosti na této Zemi prošli.

Možná platilo kdysi v dávné minulosti, že ti, co měli magickou moc, měli i skutečné znalosti. Samotné znalosti však samy o sobě vnitřní čistotu nezaručují. Dnešní situace ve světě je již zřetelně jiná. Magie se naopak během vývoje stala tím prvkem, který čisté a přesné vidění světa a událostí v něm zatemňuje a výrazně deformuje. Sami mágové se postavili do pozice, ve které za každou cenu a s nasazením všech osobních pák žádoucímu novému vývoji světa brání.

Výzva Planety a Přírody

Planeta Země a její Příroda všem těmto veřejně působícím lidem, kteří stále ještě prosazují svoji umělou magickou moc, privilegia, hodnosti na řízení dalšího vývoje lidstva, Planety, Přírody vzkazují následující (duchovní komunikace z 2.3.2011):

„Doba privilegií, umělé moci a magického násilí jedněch nad druhými se chýlí ke konci. Každého takového člověka, kdo stále ještě veřejně propaguje nebo dokonce sám používá umělou moc, důrazně žádáme stáhnout se z veřejné činnosti. A místo dalšího propagování toho, co vývoji škodí, se věnovat důkladnému a upřímnému pokání za své minulé činy. A snaze o nápravu toho, co ještě lze napravit. Přišel čas, abyste přestali bránit skutečné světelné evoluci lidstva a Planety.

© Jiří Novák, březen 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 195
  • 25
  • 25
  • 26
  • 37

Celkový počet hlasů: 308