Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VIII: 90 - 99

Články VIII: 90 - 99

90A. Mental Healing - metoda Clemense Kubyho I

Kdo je Clemens Kuby? Život nás váže na lineární strukturu času. Nakolik můžeme ovlivnit minulost a budoucnost? Ke Kubyho modelu Mental Healing. Pojmy Duch, Duše a Tělo, jak je používá Kuby. Naše volba při přejímání informací. Kuby píše o našem vnímání pěti smyslů. Náš rozum můžeme použít k tomu, abychom přetvořili svět. Pět obrazů člověka, jak je popisuje Clemens Kuby. Připravenost k provádění metody Mental Healing. V jaké situaci je bezpečné aplikovat metodu Mental Healing?


90B. Mental Healing - metoda Clemense Kubyho II

Posouzení metody Clemense Kuby z nadhledu NDC. Rozlišit traumata z minulosti od obnažených karmických vrstev. Příklady chybných tezí z knih Clemense Kubyho z nadhledu NDC – co nebudeme přebírat. Co lze řešit metodou Mental Healing pro člověka na NDC? Prostřednictvím Mental Healing není vhodné přepisovat karmické vrstvy z minulých existencí. Zpracování karmických vrstev probíhá v karmické očistě, nikoliv přepisováním.


90C. Proč se držíme problému, nemoci, konfliktu, bolesti?

Proč přidat metodu Mental Healing Clemense Kubyho? Proč se tak držíme problému, nemoci, konfliktu, bolesti? Jak s metodou duchovního psaní pracovat? Co je to záležitost, která nás trápí? Rozhodnutí podívat se na negativní nezpracovaný prožitek. Rozhodnutí bolestivý zážitek přepsat. Nová scéna potřebuje plně nahradit původní scénář. Poté se začnou nabízet další nepříjemné zážitky k vyřešení. Duchovní psaní versus konfrontace v reálu. Nastolení rovnováhy a harmonie. Čištění karmické nádrže se zintenzivní. Přepisování minulosti. Vyřešme si nejprve vztahy ze současného života. Zkoušky. Měňme svoje vychýlené postoje, návyky, reakce teď a tady.


90D. Přepisování bloků z minulosti inspirované metodou Mental Healing

Metodu Mental Healing jsem nevyužívala tak, jak ji Clemens Kuby popisuje ve svých knihách. Ale navazovala jsem na poznatky z knih Louise Hay a dalších. A přidala k tomu duchovní komunikace a průběžné inovace skrze impulzy od Spojených Sil Světla. Proto o tom mluvím jako o „přepisování“ emočních, postojových a dalších energetických bloků v sobě, traumat, z minulosti. Duchovní komunikace se Sférou Evoluce o možnosti metodu Mental Healing na Nové duchovní cestě ještě lépe využít díky propojení se Spojenými Silami Světla. Náměty na zpracování. Způsoby, jak můžeme situace zpracovat. Jaký mít přístup? Na co si dát pozor? Co strach a obava jít do toho? Podstata přepisování. Jak se dívám na minulost. Co mi pomůže uvědomit si u aktuálních situací. Neustálé uvědomování si svých vlastních potřeb. Naslouchat sám sobě a naplňovat své potřeby optimálním světelným způsobem, a to v oblasti hmoty i vnitřního prožívání a vnitřního naplnění. Podpořit se pozitivními prohlášeními.


91A. Výzvy a výsledky roku 2020

Rekapitulace cesty a pohled do budoucna. Pravidelné Kluby NDC. Jak zabránit stagnaci jednotlivců na NDC? Přístup zaměstnance nebo přístup podnikatele? Nové energie roku 2020. Výzva stabilizovat svoji karmickou očistu. Navázání spojení s Evoluční silou. Potřeba posílit svoji světelnou pevnost a stabilitu. Cesta světelného vzestupu je o přijímání dalších a dalších změn. Metoda Mental Healing Clemense Kuby. Potřebujeme zlepšit úroveň žití principů NDC ve hmotném životě. Změnit drobné každodenní návyky. Znovu pilovat duchovní komunikaci. Nulová tolerance vůči magii. Rozhovor s Evoluční silou. Změna charakteru očist.


91B. Očista třinácté komnaty I

Rekapitulace cesty a pohled do budoucna. Najít odvahu transformovat NDC. Jak já vnímám Sféru evoluce, můj osobní pocit ze Sféry evoluce. Podpora transformace komplexu NDC. Denní zkoušky potvrzující změnu vychýlených návyků. Dokončení karmické očisty prvních jednotlivců? Obnažila se třináctá komnata. Na očistu třinácté komnaty člověk potřebuje být připraven. Dostatečná vůle při její očistě nestačí. Prvořadé je řešit svoje zásadní problémy v hmotném životě. Soustřeďte se na aktuální prožitky ve hmotě. Předpoklady zahájení očisty třinácté komnaty. Očista třinácté komnaty probíhá jiným způsobem. Jak rozpoznat, že očista třinácté komnaty postupuje kupředu? Příklad očisty člověka, který byl v minulosti opakovaně mučedníkem. Proč někteří na očistu třinácté komnaty ještě nedosáhli.


91C. Očista třinácté komnaty II

Tři fáze očisty třinácté komnaty. Příklad průběhu očisty. Čtvrtá fáze - čištění z hmotných tkání. Na NDC už bychom měli své životy žít vědomě. Udělejte NDC přitažlivou. Vylaďujte sami sebe i své vztahy. Naučit se mít dostatečně rád sám sebe. Místo posuzování druhých pracujte na sobě. Do konfrontace potřebujeme dát určitou razanci. Ozývá se Hlavní koordinátor vývoje. Výhody kolektivního vedení od sfér na špičce NDC. Po upevnění nového návyku původní vychýlený návyk zanikne. Motivujte další k očistě třinácté komnaty. Trvale pozitivní mysl je předpokladem očisty třinácté komnaty. Třináctá komnata je místo plné emocí, které velmi bolí. Potřebujete opustit staré způsoby a tendence. Čekají vás výzvy a překážky. Co dál po dokončení očisty třinácté komnaty?


91D. Dílčí očisty

Rozhovor s Hlavním koordinátorem vývoje. Proč začít s dílčími očistami (poloočistami)? Další detaily k dílčím očistám. Co bylo prvotním důvodem pro hledání možnosti dílčích očist? Postupné dolaďování konceptu dílčích očist. Zahájení dílčích očist v září 2020. Informace, které je třeba předat před očistou. Podmínky, které je třeba splnit před dílčí očistou. Možnost duchovní komunikace po dílčí očistě. Průběh kontroly před dílčí očistou. Jak probíhá dílčí energetická očista. Může se člověk stát už po dílčí očistě součástí Nové duchovní cesty? Příklady vnímání po dílčí očistě. Lze dílčí očistou řešit parazitování uvnitř rodin? Zhodnocení dosavadních výsledků dílčích očist. Dílčí očista usnadňuje práci na hmotné rovině své bytosti.


91E. Očista třinácté komnaty III

Poznávejte svá slabá místa, přijměte je a postupně je měňte. Pohlížejte na sebe láskyplně, ale vědomi si svých slabostí. Měňte sami sebe místo tlačení druhých, aby se změnili. Pochopte principy, zařaďte je do praxe a trénujte. Neúspěchy jsou šancí něco zlepšit, posunout se. Podporu máte všichni. Co nelze zlepšit? Co určuje, jaké situace si přitahujete? Každý má jinou náplň své 13. komnaty. Přitahujete si zkoušky a zkušenosti, které potřebujete. Zkušenosti jsou příležitostí a pomocí, ne zátěží.


91F. Život s čistou třináctou komnatou

Ozývá se Sféra dlouhověkosti. V čem je život s vyčištěnou třináctou komnatou jiný? Duchovní cesta versus normální život v počátcích NDC. Výzva k překonání stagnace NDC. Duchovní cesta není nic jiného než eticky čistý normální život. Co především brání zahájení nebo dokončení očisty třinácté komnaty? Odlišné cíle Nové duchovní cesty a Staré cesty. Jak se mění naše vnímání reality? Proč třináctá komnata kompletně nezmizí? Jak vypadá život mimo NDC s naplněnou třináctou komnatou? Proč je praktické třináctou komnatu čistit? Shrnutí našich výhod na NDC. Co mají k dispozici v současné době lidé mimo NDC? Opakovaně se vracíme k základům. Vlna rozhodnosti záměru. Je výsledek důležitější než samotná cesta? Nechme plynout očistu a buďme u toho. Uvědomit si podstatu svého zlozvyku. Chrabrost, hrdost a odvaha místo pýchy. Poučit se z chyby a už ji neopakovat. Nenechme se vtáhnout do cizí hry. Respektujme mužský a ženský princip ve vztazích. Podřídivost obřích rozměrů. Frustrace z neporozumění ze strany rodičů.


91G. Uzdravit své nitro novým přístupem sám k sobě

Utíkáme před svými strachy a chybnými myšlenkovými schématy. Vyrovnání = odpuštění. Chopte se vlastního života a tvořte ho. Všechny životní situace jsou o tom, jak si je vyložíme. 13. komnata ukrývá to, co vzniklo ve chvíli, kdy jsme si přestali věřit. Nikdo nevymete zevnitř vás úzkost, strachy, negativní emoce. Máte v Silách Světla duchovní rodiče, kteří vás vedou a podporují. Milující rodič dává dítěti podporu, ale nechá ho vyvíjet se. Odhalit pravdu o sobě samých a být v tom upřímní. 13. komnata je celá o vztazích, k sobě a k druhým. Vlastní aktivita a vlastní iniciativa. Při očistě 13. komnaty se vyžaduje Upřímnost k sobě a okolí. Najít v sobě slabinu, která živí mé chyby.


91H. Vnitřní duchovní Já - jak s ním být v souladu a posouvat se

Co je to duchovní vnitřní Já (VDJ)? Pojmy se různí - Vnitřní dítě, nitro atd. Otevřené srdce. Srdeční čakra a zatížení z minulosti. Téma omluvy, odpuštění a nápravy. VDJ má podobnou povahu jako malé děti. Jaké rodiče chtějí mít děti? Kdo naše VDJ zatížil? Co udělá hroutící se VDJ za nějaký čas?  Intelektuálnost jako překážka. Tvořivá síla. Rizika používání tvořivé síly. Zlatá střední cesta mezi odpočinkem a aktivitou. Člověk, který se díky NDC vyčistil ze své karmické minulosti, by měl dostát výzvám. Co když se sám nacházím v tíživé situaci? Jestliže nemáme cíl, neví naše VDJ, kam chceme dojít. Jak souvisí naše silné a slabé stránky a VDJ? Naplánovat si každý den, nejlépe ráno. Ranní duchovní komunikace pomůže určit stěžejní úkoly. V čem je porada s Přírodou či Osobní Karmou přínosnější, než porada s přítelem? Jak napravit naši slabost nechat se strhávat proudem? Když začneme pracovat vědomě na svém myšlení, propracováváme si cestu k lepšímu životu. Podřídivost a nadřazenost. Co se děje, když zatěžujeme mysl a tělo nadměrným sdílením informací? Co je pro nás nejzásadnější a nejobtížnější? Malinké dobré skutky.