Pravčická brána
Úvodní stránka | Odpovědi na reakce čtenářů | Komu mohou a komu nemohou systémy NDC pomoci?

Komu mohou a komu nemohou systémy NDC pomoci?

Jiří Novák Vloženo 7.8.2010

Jak reagovat na agresivní příspěvky?

V posledních týdnech se množí agresivní reakce oponentů v diskusích na našich stránkách. Reakce, které jsou obvykle navíc doprovázeny agresivními temnými energiemi, což otravuje celkovou atmosféru našich textů. Někdy je potřeba reagovat, protože takový příspěvek, pokud je ponechán bez povšimnutí, obvykle udělá tečku za veškerou další diskusí, čehož jsem si všiml již dříve na Osudu. Ale jak už bylo mnohokrát řečeno, nepřipravenému se určité věci prostě vysvětlit nedají. Je to jen házení hrachu na stěnu. Ztráta drahocenného času. V určitých případech nemá smysl neustále opakovat stejné argumenty. Měli bychom se zabývat především a možná dokonce jen těmi, kteří mají věcné dotazy a poznámky.

Je skutečností, že podobné agresivní reakce a naše snaha se ospravedlnit otravuje další čtenáře, jak doložil Martin ve svém příspěvku z konce července:

„Objevil jsem tyto stránky, pročítám si články, zdají se fajn. Jen mě tu docela ruší, že tu věnujete tolik prostoru oponentům. Přijde mi to ke škodě a celkem mi to už i kazí prvotní skvělý dojem. Vnímám to jako souboj ega dvou lidí. Z ohledu čtenáře mi to nic nepřináší, naopak. Dovolím si mluvit i za ostatní návštěvníky, jsme ve většině svéprávní lidé, proto si troufám tvrdit, že je vcelku zbytečné tu něco argumentovat, obhajovat. Naopak to vnímám jako tlaky. Přece máme právo na svobodné rozhodnutí. Je jen na mě, jaké informace a kolik si z toho odnesu a žádné sveřepé tvrzení že to tak není či obhajování na tom nic nezmění. Sám jsem egoista, ale doufám, že se mi mé ego daří krotit a v budoucnu se do podobných třenic nedostanu. Je to částečně směšné, částečně smutné... Ale jak jsem naznačil, každý si na to utvoří vlastní názor. ;)“

Vnitřní rozpory brání příchodu pravé příležitosti

Přesto jsem už dříve dostal jasný duchovní impuls, abych čtenáře podrobněji seznámil s jedním případem. Jeho rozebrání může být přínosné i pro ty, kterých se přímo netýká. Protože řada jedinců potřebuje radu, pomoc, co dělat dál ve svém životě, aby se dokázali zbavit problémů, které je sužují. Nedělám to proto, abych dotyčného zesměšňoval nebo dokonce ponižoval. Ale abych na jeho příkladu naznačil druhým, co je u mnoha lidí běžné.

Mnozí potřebují pomoc, zajímají se o řadu záležitostí a metod. Sami se však nevědomě brání příchodu té pravé příležitosti zásadními rozpory, které si uvnitř sebe udržují. Například: Člověk se do hloubky zajímá o duchovní problematiku, přečetl mimo jiné řadu knih o duchovních příčinách nemocí, ale když přijde na lámání chleba, zapomene na duchovní příčiny nemocí a pro záchranu vyhledá medicínu nebo se přikloní k nepravdivým vědeckým metodám a teoriím. Nebo: Chodí pravidelně do kostela, mluví o víře v Boha, ale v mnoha oblastech života uvažuje jako typický materialista a víra jde najednou stranou. Další zase vkládá do svého vyjadřování výroky Ježíše, aby se jimi druzí řídili, ale sám podle nich nejedná.

Rozpory a zase rozpory. Mezi tím, co člověk doporučuje druhým a co sám dělá. Uznáváním naprosto protichůdných principů, postojů, zásad. Tím, že něco jiného si myslí a něco jiného říká. Snahou dostat se na duchovní cestu, ale ponechat si jako zadní vrátka medicínu. Jít cestou víry, ale ponechat si materialistické zvyky, které jdou jasně proti zásadám víry a Desatera.

Případ čtenáře Jiřího

Jeden ze čtenářů, který sám sebe podepsal jako „Jiří“, si přečetl články na našich stránkách a prakticky najednou na několika místech reagoval nadřazenými, výsměšnými a místy i silně urážlivými diskusními příspěvky, vytýkáním, co všechno děláme špatně, jak vyzýváme čtenáře k nepravostem (například prý nabádáme k odmítání medicínské péče). A naznačoval, které úseky našich textů jsou nepravdivé, protože přece odporují zdravému rozumu nebo informacím z jiných zdrojů. Kromě samotných slov těchto příspěvků jsem také vnímal naprosto jasně napadení našich informací nepříznivými agresivními energiemi.

Například tvrdil, že v 90. letech nemohla vzniknout nová čakra 1A u téměř veškeré populace na Planetě. Přesně v duchu skeptiků, kteří se nemohou smířit s tím, že někdo přináší úplně nové informace vymykající se všemu doposud známému v daném tématu. Rád bych k tomu podotkl, že pokud něco napíšu, mám k tomu opravdu dobrý důvod. Například právě u této čakry jsou důkazy kolem mne naprosto jasné. Barbara Ann Brennan, léčitelka s pozoruhodným duchovním vnímáním, v knize Ruce světla z roku 1985 tuto čakru ještě nepopisuje, protože ji jednoduše nevnímala. Zatímco od konce 20. století jsem tuto čakru jasně a jednoznačně identifikoval u drtivé většiny osob, které mne navštívily za účelem vyšetření čaker.

Na každé napadení reagujeme přiměřeným způsobem

Už v úvodu těchto stránek jsem naznačil, že naše filozofie není „ty po mně kamenem a já po tobě chlebem“. Filozofií a jednou z hlavních zásad Nové duchovní cesty je to, že na jakékoliv napadení je potřeba reagovat přiměřeným způsobem. V tomto případě jsme reagovali tak, že jsme agresivní příspěvky po jejich nalezení kompletně vymazali a celé stránky očistili od negativní nepříznivé energie. A k většině z nich jsem připsal krátký dovětek, proč jsme tak učinili. Každopádně to pro nás byla práce navíc. Jedna z mých reakcí byla následující:

„Útočné, opovržlivé a arogantní příspěvky naplněné destruktivní energií vymazávám a budu je vymazávat i nadále. Tolik k důvodům, proč tu Vaše čtyři příspěvky u tohoto a dalších textů nejsou. Logikou a rozumem opravdu čakry nepojmete, a už vůbec ne tak unikátní změnu, která se odehrává jednou za tisíce let. Doporučil bych naučit se diagnostikovat čakry a pak se každý sám může přesvědčit, kolik lidí na Planetě má dnes čakru 1A. Logické polemizování o tom má nulovou vypovídací hodnotu.“

Příspěvky jednotlivců jsou oknem do jejich nitra

Jistě, na začátku jsme trpělivě odpovídali i na takovéto podobné agresivní výpady. Až jsme jednoho dne cítili, že už toho je příliš a další podobné příspěvky jsme začali vymazávat. Podpořila nás v tom celá řada čtenářů našich stránek. Ty původní agresivní diskusní příspěvky jsme na stránkách ponechali, aby každý čtenář viděl, jaké neadekvátní reakce dokáže vybudit zveřejnění vyšší pravdy. Zveřejnění, které nikoho jmenovitě nenapadá. Jen jsme veřejně napsali, co je potřeba udělat a naopak čeho se musíme my lidé vzdát, pokud se chceme více přiblížit Přírodě. Právě tím se tito lidé cítili napadeni, protože jsme prohlásili, že lidstvo se potřebuje v novém věku vzdát magie.

Pan Jiří na vymazání svých příspěvků bezprostředně reagoval následujícími slovy:

„Dobře, je to Váš web, tak si moje příspěvky mažte, potom však nechápu, co je smyslem diskuze pod články. Vystupujete s hodně odvážnými tvrzeními, bouráte stará paradigmata, tak se nedivte, že s Vámi nemusí hned každý souhlasit. Dal jsem si tu práci si přečíst všechny Vaše články, proč bych to podle Vás dělal? Není mým cílem na Vás útočit, přestože to tak možná pociťujete... Asi nepatřím mezi tu skupinu lidí, co se rozhodla vše nekriticky přijímat. Ovšem ani zatracovat! Spíše by se o těchto věcech mělo více diskutovat a ne odmítat jakýkoli nesouhlas... Mám dojem, že se berete moc vážně a ztrácíte smysl pro humor, což rozhodně není dobře. A to humor spíše v náznaku, ale i ten patrně považujete za vysmívaní, což ale není pravda. Copak nechápete, že i těmito příspěvky si čtenář tříbí názor? Tato Vaše cenzura nemá nejmenší opodstatnění, ledaže byste chtěl zabránit, aby si názorově nevyhraněný čitatel nemyslel náhodou něco jiného než Vy. A na závěr: měl byste být vděčný za skeptiky a ne je od sebe odhánět. Naopak hledat další cesty jak přesvědčit i ty méně důvěřivé. Osobně si myslím, že Vaše myšlenky zde význam mají, ale všude je potřeba neustále prověřovat. Nekritické přijímaní čehokoli je vždy nebezpečné!...

Naším cílem není nikoho přesvědčovat

Také na toto jsem reagoval:

Zaprvé - mým cílem není nikoho přesvědčovat. Tyto informace si vyhledá ten, kdo je na ně připraven. Jinak je věcí každého, zda je přijme nebo ne.

Zadruhé - diskusní fórum je zde proto, aby lidé vyjadřovali své názory. Právo vydavatele je vymazat každý příspěvek, který překročil základní meze slušnosti. Příspěvek plný nadřazené všemoudrosti a okázalého ponižování autora opravdu nemohu považovat za humor. Stejně jako Vaši provokaci o splachování mozku do záchodu v jiném příspěvku. K tříbení názorů slouží konstruktivní připomínky a nikoliv destruktivní nahazování opovržlivé energie. Takže zachovejte základní zásady slušnosti a tolerance a nebude důvod Vaše příspěvky vymazávat.

Zatřetí - skeptici z mého pohledu rozhodně nepomáhají vývoji, ale spíše jej brzdí. Moje osobní zkušenosti i zkušenosti z historie jsou naprosto průkazné a mám na toto téma připravený článek. Takže nevím, proč bych měl být vděčný za jejich výsměšné a urážlivé myšlenky.

Začtvrté - to co dělám, opravdu beru velmi vážně. To však nemá nic společného s případným smyslem pro humor. Nepřiměřené výpady postrádající slušnost nejsou podle mne žádným humorem.“

Koncepci vývoje našich stránek si ponecháme ve svých rukou

Po tomto vyjádření pan Jiří napsal další poznámky tentokrát už věcně bez urážek a osobního napadání. Tentokrát jsme odpověděli na několik jeho dotazů. Jenže to nestačilo. Začal psát další dotazy, ne jednotlivé, brzy překročil desítku žádostí o vysvětlení všeho možného. Pochopili jsme, že ani touto cestou se nemůžeme vydat. Místo přípravy dalších článků a reagováním tak na duchovní impulsy, která další témata zpracovat a uveřejnit, abychom věnovali hodiny příprav na odpovědi k tématům vyžádaným panem Jiřím. Aby se vlastně on stal tím, kdo bude řídit další směr publikování našich informací. Navíc od něj začala přicházet řada rad, jak máme svou práci dělat, jak máme příspěvky psát atd. Marie Mejdrová mu odpověděla:

 „Tolik otázek a na taková témata přesahuje rámec diskusního příspěvku. Čas, který si vyžaduje přesná odpověď, v tuto chvíli nikdo z nás nemá. A hlavně, zabíhají do témat, které ještě nebyly zveřejněny. Některé odpovědi naopak v článcích a komunikacích naznačeny jsou, ale zatím jste je nevstřebal. Jak se píše na úvodní stránce webu, témata, pořadí a načasování článků není náhodné. Postupujeme na základě impulsů, které dostáváme.“

Napřed tvrdá kritika a výsměch a pak žádost o pomoc?

Už během této další polemiky v diskusích jsem obdržel mail s řadou dalších dotazů a také s určitou žádostí o pomoc. Zde se mne dotyčný, který uvedl plné jméno, zeptal na další detaily způsobu mé práce, aby v závěru napsal: „Promiňte mi tu spoustu otázek, ale potřebuji vědět, do čeho jdu.“ Odpověděl jsem a v té chvíli mne ještě nenapadlo, že se jedná o jednu a tutéž osobu. Ze své odpovědi vybírám podstatnou část týkající se pomoci druhému:

 „Času nemám nazbyt, a proto jsem učinil rozhodnutí nezabývat se lidmi, kteří nejsou sami ochotni soustavně na sobě pracovat. Takže podmínkou pro přijetí je soustavně cvičit nejméně jeden měsíc Pět Tibeťanů a ochota směřovat k optimální stravě z pohledu bioenergií. Jinak takový energetický zásah má jen dočasný význam, protože "špatné návyky" organismu se obnovují.“

Až vzápětí po nalezení dalšího příspěvku čtenáře Jiřího na našich stránkách, naplno z kontextu vyplynula skrytá souvislost. Totéž téma, o které se nejvíce zajímá, stejné zkratky, tatáž terminologie, stejný styl vyjadřování, i když v mailu pod plným jménem více uctivý než v diskusích. Až tehdy mi tato skrytá souvislost z kontextu naplno vyplynula. Řada indicií i mé duchovní vnímání mi jednoznačně potvrdily, že se jedná o tutéž osobu. A sám dotyčný to nakonec také v jedné ze svých reakcí dosvědčil.

Naše pomoc skutečně není bezpodmínečná

Styl vyjadřování naznačuje, jako kdyby diskutující Jiří z našich reakcí usoudil, že jsme hodni toho, abychom mu pomohli. Mezitím však přišla další mailová odpověď pana Jiřího. Z jeho řádek vybírám:

„Tak nějak jsem čekal, že Vaše pomoc nebude zcela bezpodmínečná. Samozřejmě že máte nárok si určovat, komu pomůžete a komu ne. Na druhou stranu to klienta dost tlačí do kouta, aby přejal věci, ke kterým ještě sám nedospěl. Navíc těžko můžete požadovat náhlou změnu stravy u člověka, který je nemocný a nemůže se svým organismem takto cvičit za dané situace. Proto jsem spíše mluvil o diagnostice a poradenství než léčení. Všechno má svoji příčinu, ale ty mi právě unikají a myslel jsem si, že mě alespoň navedete správným směrem, jak se dostat z nejhoršího. Snad ale chápete, že se zatím nemohu k ničemu zavazovat. Pokud však trváte na svých podmínkách i za těchto okolností, nedá se nic dělat.“

Proč o tom píši? U této zaobalené žádosti o pomoc ukryté do slov tak, aby to vypadalo, že on nepotřebuje mne, ale já jeho, mi chyběla jedna podstatná věc. Napadne některého čtenáře, co tady chybí, ještě předtím, než bude číst dál?

Pokora a pokání otevírá cestu k pomoci

Přece pokora, pokání a omluva systémům NDC, které nejprve pan Jiří nevybíravými slovy veřejně napadl, a poté naznačil, že by mu mohly pomoci. Nebo že by byl ochoten nechat si od nich pomoci. Upřímná omluva – tím nemyslím vynucené formální slovní vyjádření vyřčené proto, že si je někdo vyžádal. Myslím tím omluvu, která vychází z nitra člověka, z jeho vlastního svědomí. Ke které je člověk dotlačen čistotou svého nitra, svým vnitřním posuzováním situace. Které jej dovede k pochopení, že udělal chybu, a že to musí dát co nejdříve do pořádku, dokud ještě následky jeho činu nedosáhnou obludných rozměrů. Nic takového pan Jiří neudělal. Jen psal další a další otázky. Neudělal to jednoduše proto, že jeho nitro jej k takové omluvě nedovedlo. Že sám nevnímal, že by udělal něco špatného.

Proč člověk napadá za pouhé informace druhého?

Pokusím se teď celou situaci rozebrat z pohledu bioenergií. Položme si otázku: Z jakého důvodu člověk napadne někoho jiného, koho  nezná, za pouhé informace, které zveřejnil? Z mého pohledu jsou dvě možnosti: Buď považuje toho člověka určitým způsobem za svého nepřítele – za někoho, jehož činnost mu již škodí nebo mu teprve může uškodit. Může také cítit zodpovědnost za osudy druhých lidí nebo dokonce vývoj celého světa. Pak pociťuje rozhořčení a potřebu veřejně poukazovat na „omyly“ druhého, kdo podle něj vede lidi špatným směrem. Takže my a naše informace jsme tímto člověkem vnímáni jako škůdci. V jednom ze svých dalších příspěvků napsal také toto:

 „Já se pak analogicky a zcela zákonitě ptám: má příroda právo si skrze GPZ brát moji bioenergii?“ (Poznámka: zkratka GPZ zde znamená geopatogenní zónu). Chápete smysl tohoto příspěvku? Nejen nás, co tvoříme tyto stránky, ale také celý svět a okolní Přírodu považuje za nepřátelské vůči sobě. Přírodní systémy mu nastražily do cesty geopatogenní zónu a neurvale jej takto vysávají. V článku 33a. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami I právě takový případ identifikuji jako člověka, který nemá v pořádku první rovinu čaker. Který v této rovině nepřijímá objektivní informace obsažené v prostředí a místo toho si vytváří svoji vlastní projekci nepřátelského okolního světa, který jej obírá o energie.

Deformovaný pohled na realitu potvrzují i následující slova:

„Už řadu let jsem na tom moc špatně a jak lékaři, tak dosavadní léčitelé mi nedokázali nijak zásadně pomoci. Aby toho nebylo málo, tak mně zbytky posledních sil ubírají geopatogenní zóny v místě bydliště. Tady bych se rád pozastavil, zda má cenu organismus dobíjet, když se GPZ spolehlivě postarají o další úbytek energie. Zkoušel jsem v rámci možností přesouvat lůžko, ale nikde to nebylo úplně optimální.“

Hledat příčinu problému v sobě a nikoliv ve vnějším prostředí

Také tato slova nepřímo potvrzují, že problém není ani tak v existujících GPZ, jako spíše ve stavu vnitřní neharmonie a deformovaného prožívání daného člověka. Z naprosto logického pohledu – známe-li mechanismus fungování čaker a mechanismus vzniku nemocí z důvodů deformovaného vnímání a prožívání reality (viz článek 33a. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami I a 33B. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami II), pak je zřejmé, co tento člověk potřebuje udělat, aby se situace změnila. Naprosto jednoznačně potřebuje změnit fungování svých čaker v první úrovni, k tomu však současně potřebuje změnit své vnitřní prožívání a vnímání reality. Jak je toho možné dosáhnout? Trpělivou prací na své vnitřní čistotě a harmonii a cvičením Pěti Tibeťanů. A za předpokladu, že je sám odhodlán pro svoji vnitřní změnu něco začít trvale dělat, pak teprve může danou situaci urychlit také energetická léčba pomocí energií a systémů NDC.

Jenže on místo hledání skutečných příčin svého stavu rozvíjí vědecké teorie o GPZ:

„Váš pohled je trochu nestandardní, ale proč ne. Trochu mě však nesedí okolnost, že Curryho-Hartmannovy pásy křižují povrch planety v pravidelné síti nezávisle na čemkoli. Jak potom do Vašeho přístupu zapadá tato zákonitost? Čím opodstatnit takové rozložení zón. Přece nelze tvrdit, že se všude dělo něco nekalého, to co uvádíte je taky pravda, jenom bych taková místa raději nazval psychosomatickými zónami, tedy nezávislými na vlivu zemského podloží.“

To, že určité energetické pásy křižují povrch Planety v pravidelné síti nezávisle na čemkoliv je právě a jen vědecká teorie, která se pokouší vysvětlit patogenní působení prostředí na člověka, pro které nemá jiné rozumné vysvětlení. Podle této teorie vznikají GPZ právě na průsečících dvou pravidelných sítí. Z pohledu Přírody je pravdivost této teorie někde kolem 5 %. Myslíte, že to je dost na to, abychom se podle takové teorie řídili? Ano, pro vědu to mnohdy stačí, protože to občas dělává. Například Darwinova teorie evoluce a vzniku druhů je podle Přírody pravdivá na 4 % a přece to stačí k tomu, aby taková zjevná nepravda byla celosvětově uznávaná a tvořila nosnou kostru výuky o minulosti života na Zemi v drtivé většině škol na této Planetě.

Většina GPZ souvisí s vlivy člověka

Teorii křižujících se energetických pásů nepotřebuji znát, abych dokázal zjistit konkrétní příčinu, proč dané místo působí na člověka nepříznivě. V drtivé většině případů jde skutečně o zásah člověka nebo jiných bytostí v dávné minulosti. Mimochodem, navrhované rozdělení na GPZ a psychosomatické zóny podle pana Jiřího je značně zavádějící a nepřesné. Protože vliv zemského podloží se téměř vždy spojuje s vlivem bytosti. Nepříznivé vyzařování na takových místech, není-li přímo přítomen zajatec Planety, bývá spojeno s magickým zásahem těch bytostí, co upravovaly prostředí Země v dávné minulosti (viz článek 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu a 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo). Nebo s vlivy mimozemšťanů (místa výsadků, božská zjevení, energie spojené s únosy) a dalšími zásahy Temných sil (ukrytá dávná výbava, pozůstatky neetických výrobních činností – továrny na bojová monstra či jejich sklady, zbytky vysílačů a uměle vytvořených zemských energetických sítí manipulujících populaci, atd.). Ale také s magickými zásahy v moderní době. I o očistě magicky ovlivněných hradů a zámků bych mohl napsat detaily, kdybych nebyl vázán slibem mlčenlivosti.

Kdo je schopen přijmout pomoc NDC?

Jaký je závěr? Systémy Nové duchovní cesty (NDC) zatím nemohou pomoci člověku, jehož vnitřní energie, vnitřní prožívání dostatečně nerezonuje s principy NDC. Jednoduše proto, že takový člověk není schopen takovou pomoc přijmout, protože se jí svojí částečnou nedůvěrou k systému nedokáže naplno otevřít, aby taková pomoc mohla být dlouhodobě účinná.

Proto se od jisté doby snažíme pomáhat pouze těm, kteří jsou pro takovou pomoc vnitřně připraveni. Kteří plně důvěřují informacím na našich stránkách. A co tam píšeme? Že jakoukoliv zásadní změnu v životě vlastní bytosti je potřeba začít pravidelnou každodenní péčí o své čakry (Pět Tibeťanů) a zásadní změnou návyků ve výživě.

Chcete pomoc od energií a systémů NDC a ještě pravidelně den co den nepečujete o fungování svých čaker? Nebo dokonce kouříte, berete drogy? Za takové situace ještě nejste na takovou pomoc připraveni. Až budete připraveni, ozvěte se znovu. Pomoc energií a systémů NDC může přijmout pouze člověk, který dostatečně rezonuje s duchovními principy NDC. Který tyto principy plně přijímá a vnitřně se s nimi ztotožňuje. Co to znamená v praxi? Naše zkušenosti mnohokrát potvrdily, že pokud člověk přijímá pouze 30 %, 50 % nebo i 90 % toho, co NDC přináší, pak pomoc energií NDC nebude dostatečně účinná a také trvalá.

Ve fungování čaker lze hledat příčinu většiny problémů

Je to jednoduché. V článku o čakrách a oblastech prožívání reality (téma 33) vysvětluji, že pokud člověk určitou oblast reality a některé ze základních duchovních principů nepřijímá tak, jak je chápe Příroda, ale má své vlastní deformované pojetí, pak se jeho čakra pro danou oblast vůči vstupujícím bioenergiím uzavře. Vnější příjem energie i informací se zastaví, určité orgány spadající do sféry této čakry přestanou dostávat energii a v této oblasti pak vznikají příznivé podmínky pro vznik nemocí.

Nemoc lze poté řešit tak, že člověk pochopí vychýlenost a deformovanost svého vnitřního prožívání situace, nahradí je novými postoji shodnými s postoji Přírody, jeho čakra se trvale otevře, příčina nemoci pomine a pak již je věcí schopnosti regenerace těla, aby si s nemocí poradilo.

Pokud člověk nerezonuje s principy NDC a Přírody, pak se jeho čakry dobrovolně neotevřou. Léčba sice čakry dokáže na určitou dobu otevřít a překlopit do správné rotace. Ale člověk se zažitým nesprávným vnitřním pojetím reality v dané oblasti zajistí překlopení čakry zpět do vadného směru rotace během několika dní nebo dokonce i hodin. Léčba pak nemůže dlouhodobě přinést očekávané výsledky. A takový člověk začne nadávat na nás stejně, jako předtím nadával na medicínu – já to věděl, že mi ani tito šarlatáni nepomohou. Akorát jsem přišel o další peníze.

Takže už chápete, proč léčba nemůže pomoci tomu člověku, který odmítá některé ze zásadních duchovních principů, které tyto léčebné energie s sebou přinášejí?

Nesouhlas s principy NDC blokuje účinnost léčby

Pokud člověk rezonuje s energiemi medicíny, je spojen s energiemi a principy křesťanství nebo jiné církve, případně je zvyklý vyhledávat a používat všechny možné umělé pomůcky na duchovní cestě, pak mu systémy Nové duchovní cesty mohou pomoci pouze za předpokladu, že ve svém životě provede zásadní obrat. Vyhledávání pomoci systémů NDC s postojem „sice s těmi principy úplně nesouhlasím, ale co kdyby mi to přece jen pomohlo“ nevede v tomto případě k cíli. V této chvíli mluvím z vlastní zkušenosti. Kdy moje snaha pomoci druhému byla mnohdy větší než jeho snaha začít na sobě pracovat podle doporučených rad a výsledek pak byl téměř vždy pouze krátkodobý a dočasný. Napravené čakry se opět překlápěly zpět, nerovnováhy v energetickém fungování se obnovovaly.

Na adresu nejen pana Jiřího, ale také každého dalšího člověka, jehož vnitřní postoje obsahují celou řadu zásadních rozporů, a který odmítá plně přijmout filozofii a principy NDC, jsou směrována následující slova:

Nejprve budete muset pracovat na zásadní změně svých vnitřních postojů. Abyste mohli přijmout energetickou pomoc systémů NDC, potřebujete se nejprve zbavit postojů, které jsou v zásadním rozporu s principy NDC. Do té doby budou vaše vnitřní energie a váš vnitřní stav rezonovat třeba s energiemi medicíny a lékařskou pomocí, přestože ta už u vás vyčerpala své možnosti. Nebo s energiemi křesťanství či jiné církve. Nebo s energiemi všemožných umělých pomůcek, které jsou veřejně doporučovány pro pokrok na duchovní cestě. Nebo s energiemi nedostatečně pravdivých vědeckých teorií. Nikoliv však s energiemi NDC. Proto potřebujete nejprve sami urazit velký kus duchovní cesty, než dospějete do stavu, kdy vám energie a systémy NDC budou moci účinně pomoci.

Změna vnitřních postojů je pro každého obtížnou záležitostí

Změna desítky let budovaných vnitřních postojů představuje pro každého velmi obtížnou záležitost. Setrvačnost postojů je dobře známa. Mnozí dokážou provést zásadní obrat až teprve v situaci nejvyšší nouze, když všechny tradiční doporučované způsoby řešení selhaly. A kdy se naplno potvrdila hrozba vážné nemoci. A přece existuje cesta, jak změnit své vnitřní postoje mnohem snáze, rychleji a s větším účinkem. Právě cvičení Pěti Tibeťanů a změna stravy pomáhají s provedením vnitřního přerodu a podstatně tento přerod usnadňují.

Ještě jedna poznámka. Slovní spojení „systémy NDC budou moci účinně pomoci“ je potřeba chápat ve dvou směrech. Zaprvé ve smyslu „budou chtít pomoci“. Neléčíme na základě vlastního úsudku a vůle, ale vždy v těsné spolupráci s karmickou institucí. To znamená, že především dostaneme pokyn k léčbě nebo souhlas s léčbou, který vychází z karmické připravenosti člověka a také z toho, jak je člověk sám ochoten na sobě pracovat, a co je pro jeho vývoj optimální.

A zadruhé – „budou moci“ v tom smyslu, že pomoc bude dostatečně účinná. Samotná léčba probíhající podle principů NDC, její rozsah a míra pomoci, je totiž řízena nikoliv léčitelem, ale karmickou institucí. A logicky pak platí, že čím více člověk rezonuje s principy NDC, tím hlouběji a účinněji do jeho bytosti může léčba zasáhnout.

Mají duchovní příčinu všechny nemoci?

Ještě bych rád reagoval na některá prohlášení pana Jiřího, která naznačují, v jakém stavu je jeho nitro. Podstatné je, že takové postoje jsou běžné pro mnoho dalších lidí. Zaprvé tvrdí, že všechny nemoci přece nemají duchovní příčinu. Ve skutečnosti je to tak, že každá nemoc má skrytou duchovní příčinu. Rozdíl je pouze v tom, zda tato příčina leží v tomto životě a je jasně viditelná a rozpoznatelná. Nebo zda leží hluboko v minulých existencích a identitách.

Uvedu příklad: Člověk má nemocné klouby, nejvyšší stupeň artrózy, z důvodu nesprávné výživy po mnoho let svého života. Příčinou z hmotného pohledu se tedy zdá být špatná výživa (totéž u mnoha výskytů cukrovky). Jenže i to má své duchovní pozadí, prvotní duchovní příčinu – podceňování péče o sebe sama (čakra 1A), přílišná důvěra vůči určitým systémům, že všechny nedostatky za mne napraví, že to prostě zařídí, ať už těmi systémy je medicína, víra v Boha, nebo víra v moc alkoholu, cigaret, kávy.

GPZ jako místo, kde je Příroda nemocná

Pan Jiří je dále nespokojen, jak si může Příroda dovolit vysávat jej prostřednictvím GPZ ve svém bytě. Takže za další příčinu svých problémů považuje GPZ v místě, kde bydlí, spí, tráví čas. A co prvotní příčina? Není to náhodou tak, že člověk se svojí vnitřní energií přitáhne pobyt nebo zrození v takovém místě, které rezonuje s vnitřním stavem jeho bytosti? S tím, že je zvyklý, aby na něm někdo parazitoval? Nebo naopak, že v mnoha karmických vrstvách uvnitř sebe má ukryto své parazitování na druhých a proto totéž přitahuje zvenčí?

GPZ znamená místo, ve kterém je Příroda, Planeta nemocná a potřebuje pomoc, protože sama takové místo nedokáže vyléčit. V mnoha situacích je příčinou GPZ duch člověka uvězněný a vázaný v daném místě jako zajatec Planety. Může to být místo, kde byl zavražděn, popraven, místo válečného konfliktu a násilné smrti mnoha osob, náhlé katastrofy, atd. A proč se člověk ocitl v místě GPZ? Třeba také proto, že svojí činností v minulých existencích toto nemocné místo na Planetě vytvořil.

Tudy by mělo jít zkoumání člověka. Co mám dělat pro to, aby toto místo bylo vyléčeno. Čím jsem sám přispěl k tomu, že toto nemocné místo tady je. V každém případě pak neuškodí upřímné vnitřní pokání za vše, co jsem svojí činností v minulosti vyvolal. Při takovém postoji pak ve vhodný čas pomoc člověku přijde, třeba pomocí energií NDC, které už mnoho podobných míst na Planetě vyléčily. Ale arogantní reakce typu – jak to, že mne Příroda vysává – mne těžko dokážou takového problému zbavit.

Úkolem nás na NDC je pomáhat Planetě, Přírodě a lidstvu

Úkolem nás, tedy těch, co vedeme NDC, těch, co pomocí duchovních impulsů shora koncept NDC vytvořili a uvedli v život, není za každou cenu pomáhat jednotlivým lidem. Náš životní duchovní úkol je pomoci Přírodě, Planetě a lidstvu nastoupit novou cestu stabilní vzestupné evoluce. Cestu, která tady na Zemi doposud nikdy v minulosti nefungovala a nebyla otevřena. Jde o úplně nový koncept, který se za chodu zpřesňuje v dalších detailech.

Jak už jsem vícekrát napsal, NDC je samoopravná. Nelze celé věky bádat, než vytvořím něco absolutně dokonalého. Je potřeba vzít základ konceptu cesty čistého vzestupu a tento koncept za pochodu dolaďovat a upřesňovat v jednotlivých detailech pomocí duchovních impulsů, které shora přicházejí. A na základě praxe, během postupného objevování, kde všude a v čem všem se nacházejí příčiny, co zavedly vývoj až do dnešní situace vysokého stupně ovládnutí temnem. Právě takto funguje NDC. Nejedná se o dogma, které je předem dáno. Jedná se o otevřený projekt, jehož přesnost a čistota se den za dnem zvyšuje. Duchovní principy se upřesňují, překážky na cestě se optimálním způsobem odstraňují, aby cesta mohla pokračovat stále dál a výš.

Z toho všeho je patrné, že pomáháme především Přírodě a Planetě. Čistíme a zbavujeme nánosů například tisíce přírodních bytostí, přírodních duchů – přírodních andělů, kteří nás žádají o pomoc. V posledních dnech to byl anděl – duch Šumavy a anděl evropského kontinentu a tisíce bytostí z oblasti jejich pozemského vlivu. Dále zástupci Přírod dalších vyšších světů i dalších větví Stvoření. Zároveň čistíme, léčíme a zbavujeme temných nánosů i oblasti, území, za které tyto bytosti zodpovídají. Toto je naše pomoc Přírodě a lidstvu. Pokud máme pomáhat jednotlivým lidem, vždy tak děláme pouze v hranicích toho koridoru, těch principů, které NDC vytvořila, a které dále upřesňuje. Roli hraje také doporučení karmy – je-li očista karmické zátěže toho člověka zásadní pro další posun celého vývoje, a proto je důležité si pro něj najít čas. A můžeme to dělat jen v rámci těch časových možností, které máme k dispozici. Tímto vším vytváříme podmínky, aby celý systém – Příroda, karma, spojené Síly Světla, mohly postupně pomoci každému jednotlivci, který si to zaslouží, a který je na takovou pomoc připraven.

Kdo má zásadní námitky proti NDC, zbytečně žádá systémy a energie NDC o pomoc

Máte zásadní námitky proti informacím o NDC, proti samotným principům NDC? Místo plného ztotožnění se s Přírodou, Planetou a principy NDC dáváte přednost víře v medicínu, víře v Boha, vyhledávání nejrůznějších umělých podpůrných hmotných nebo duchovních prostředků, pomůcek a metod nebo dokonce alkoholu, cigaret, drog? Pak nás ale nežádejte o pomoc. Byla by to ztráta času pro obě strany, protože výsledek by nemohl být vzhledem k vašemu postoji trvalý a dostatečně stabilní. Pokud sami nejste ochotni soustavně a čistým způsobem na změně svých vnitřních postojů pracovat, pak ani nepřitáhnete pro sebe tu vhodnou pomoc z okolí.

Nebo naopak – chcete nás požádat o pomoc? Pak je ale potřeba, abyste nejprve pochopili a vnitřně přijali za své informace předávané na těchto stránkách. A abyste sami začali aktivně pracovat na vytvoření podmínek pro svůj vzestup, na změně svých vnitřních postojů, které se liší od základních principů NDC. Ta nejjednodušší cesta k tomu je dobře známa a mnohokrát jsme ji zopakovali – každodenní cvičení Pěti Tibeťanů, optimální výživa z pohledu bioenergií a důsledně se vyhýbat všemu, co brání člověku dostat se na cestu vzestupu.

© Jiří Novák, srpen 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Diskusní téma: Komu mohou a komu nemohou systémy NDC pomoci

Datum 07.08.2010

Vložil Marcy

Titulek Víra v Boha

Děkuji za Vaše příspěvky, které na cestě hledání pravdy velice rozšířily mé poznání. Smyslem mého života bylo a je najít pravdu.
Jediné, co nemohu pochopit je, proč nastoupení NDC vadí víra v Boha. Upřímně Vás prosím o odpověď, protože je to pro mě velice, velice důležité. Nemohu přece popřít existenci jednoho, prvotního stvořitele všeho. Prasvětla, z kterého bylo stvořeno vše. Včetně andělů, přírodních bytostí, různých vesmírů ..... V této hiearchii, kterou jsem nedokonale a neúplně popsala, on vždy bude na nejvrchnější hranici. Kdyby nebylo jeho vůle stvořit tento svět ať viditelný nebo neviditelný, my bychom neexistovali, takže jsme na jeho vůli přímo závislí .... Moc děkuji.
 

Datum 14.08.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: Víra v Boha

V tomto období připravujeme další téma 36. Stvořitel, andělé,Kosmická inteligence, mimozemštané. Bude zveřejněno do 2 až 3 týdnů. Tam najdete podrobnější stanovisko systémů Nové duchovní cesty k problému víry v Boha. Zatím Vám doporučuji znovu si přečíst článek 21A. Nová duchovní cesta – vzestup za hranice Vesmíru, kde je několik odstavců týkajících se víry v Boha.

Datum 08.08.2010

Vložil Jiří

Titulek dobrá práce

Je skutečně zajímavé, pozorovat analýzu mé osobnosti, převedenou jak jinak v duchu Vašich ostatních myšlenek do černobílé podoby. Narozdíl od Vás si to však neberu osobně ani vztahovačně. Uznal jste zkrátka za vhodné nenechat mé příspěvky bez řádné odezvy z Vaší strany, což realizujete formou tohoto článku. Tímto počínaním se však poněkud stavíte do opozice vůči výroku Marie Mejdrové:"Pravda obhajobu nepotřebuje, sama se obhájí." Problém neleží v údajné neslušnosti některých příspěvků, ale v prostém faktu, že nesouhlasná stanoviska větším či menším způsobem nahlodávají důvěryhodnost Vaší prezentace názorů. Ponechám laskavě na čtenáři, aby zhodnotil, nakolik jsou mé příspěvky tak závadné, jak popisujete. Nikde jsem si nečinil nárok na výlučnou pravdivost mého pohledu na věc. To je onen nepatrný rozdíl mezi námi. Vaše citlivé reakce na kritiku pak beru jako cílenou snahu utlumit v člověku svobodné myšlení a strhnout pozornost pouze na sebe a zabránit pochybnostem o neomylnosti Vašich tezí. Svými dogmatickými tvrzeními se tak příliš principielně nelišíte od manipulativního vlivu církve, mění se pouze obsah sdělení. Tím nevylučuji, že některé Vaše postřehy neodráží skutečnost, formu jejich prezentace však pociťuji jako silně manipulativní. Nejde tedy o nějaké dílčí spory a plytké rozumování. Mé srdce mě v tomto ohledu zatím nikdy nezradilo, naopak jsem se často přikláněl ke krátkozrakému rozumu či přejímaní hotových názorů zvnějšku, což byla vždy chyba. Okolnost že nerezonuji s Vaším výkladem duchovního života lze vysvětlit závadou na příjmači ale i vysílači. Druhou možnost si pochopitelně nepřipustíte, protože máte přece dokonalé informace. Tady si dovolím poznamenat, že samo rozhodnutí, vybudovat své duchovní učení navzdory všem ostatním, vyžaduje nemalou dávku sebevědomí a odvahy. A vyvstává zde proto nemalé riziko uvíznutí v sebeklamu. Samotný požadavek 100% důvěry v NDC je už sám o sobě podezřelý. Vegetariánství a cvičení Pěti Tibeťanů tedy nestačí. To lze provádět v soukromí i bez znalosti Vaší filozofie. Vy však evidentně potřebujete vyživovat egregor kolem Vašeho učení, což bez absolutní odevzdanosti asi nejde.
Nejsem duchovním teoretikem, právě naopak. Třebaže bych se mohl důkladněji seznámit s nějakou duchovní cestou, zpravidla se tomu vyhýbám. Důvod je prostý: nebýt ovlivněn při hodnocení své životní zkušenosti filtry těchto myšlenkových proudů. Člověk pak pro své podmíněné očekávaní může minout cíl nebo deformovat své zážitky předem připravenými idejemi. Jednat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a učit se z chyb je podle mě nejpřirozenější cesta.
Jakkoli mohou být naše pohledy protikladné, v otázce GPZ se již rozcházíme docela. Cením si více své zkušenosti, vykoupené nemalým utrpením, která dává též za pravdu obecnému závěru psychotroniků (ne vědců, věda GPZ striktně odmítá). Vámi deklarovaná 5% pravděpodobnost C-H pásů tuto možnost nevylučuje, necháváte si zkrátka zadní vrátka. Pokud ovšem ono dotazování Přírody není jen rafinovaným způsobem, kterak podpořit za všech okolností jen své argumenty. Může k tomu docházet i nevědomě v duchu rčení: "člověk vidí jen to, co chce vidět, slyší jen co chce slyšet."
Přestože by si některé oblasti vyžádaly z mé strany rozsáhlejší polemiku, došel jsem k závěru, že nic konstruktivního z toho pro žádnou stranu nevyplývá. Proto jsem od jisté chvíle od komentářů k článkům upustil. Jiní to vzdali mnohem dříve. Když jsme u toho, čelil jste mnohem ostřejší kritice, nejen ze strany Luďka Kováče a přesto byly tyto komentáře ponechány bez cenzury. Netuším, čím jsem si pověst agresora od Vás vysloužil. Snad jednou, dvěma lidovějšími větami, které se Vás možná dotkly. Pokud se tak stalo, nebylo to mým záměrem, polemizoval jsem jen s Vašimi myšlenkami.
Nedělám si velké iluze, že si můj příspěvek, tentokráte snad poslední, vyložíte opět po svém a provedete polarizaci na toho kdo je očividně dobrý a špatný. Pokud to nebude vyloženě nutné, nechci se již k Vaší reakci vyjadřovat. Je to chození v kruhu.
PS: nevzpomínám si, že bych Vám dal svolení, uveřejnit naši soukromou korespondenci. Ta zpráva byla určena pouze Vám, nebyla myšlena pro veřejné vystavení. Přestože mě to nijak zvlášť nepoškodilo, z principu se jedná o dosti netaktní manévr. Když si v souvislosti s orgonity někdo vyjme Váš článek (navíc veřejný) a doplní o svůj pohled, je to špatně, tohle by mělo být z Vašeho pohledu naopak v pořádku?

Datum 08.08.2010

Vložil Alter Ego

Titulek Paradox

Jak k člověku promlouvá podvědomí a jak si to vědomí přebírá.
Ve vašich textech často narážím na takové informace, kterým se k vám snaží promlouvat Vaše podvědomí, vy je sice napíšete ale nepřečte si je pro sebe, místo toho je adresujete jiným lidem.
Proto bych vám doporučil přečíst si v textech co jste jim psali a pokud vám ego dovolí si to přečíst jako adresát, nesmírně vás to posune.
Docela mě mrzí, že jste si naprosto jistí že ta Vaše cesta je ta jediná správná a bez chyb a budete mazat jakékoliv narušení vašeho světa.
Některé informace jsem si tady našel, to je pravda, člověk se narodí do určitého systému a ještě nenastala doba aby se bez nich obešel(to by se musel narodit izolován,bez vnějších vlivů).
Pro život a cestu jsou nutné i protiklady ať už se vám to líbí nebo ne. Ying yang - rovnováha, ale i cesta, jedna strana žene druhou(představte si to jako spirálu, řetězec DNA) Dobro a zlo,černá a bílá, nebo cesta?
Tím spíš když egu přijde dobro jako zlo ale je ego to dobré nebo zlé?
Doufám že v tomto příspěvku nejsou energie které by se vám nebo vašemu egu nelíbily. Vědomě to nedělám.

Datum 08.08.2010

Vložil Alter Ego

Titulek .

Nemůžete se ke všemu co se vám nelíbí stavět zády a dělat že to neexistuje. Vytvořit si svůj vlastní svět a nevidět vnější vlivy, to je jako se bránit "bohu", který k vám skrz ně promlouvá.
Kdyby bylo nebe, nebylo by to vzároveň i peklo? Jak by to mohl kdokoliv odlišit?
Já to jako náhodu neberu že sem píšu, v mém stavu to ani nejde.
Ono nejtěžší je právě si uvědomit a přiznat, své chyby a omyly, uvědomit si že já jsem to ego to špatný od kterého musím být očištěn.
Do té doby jsou všechny informace a pravda zkresleny egem.
Mate tu už dost informací abyjste se odvážili jít po té správné cestě, jenom si to uvědomit a zeptat se sám sebe co mi brání? A tím začít.

Datum 09.08.2010

Vložil FFF

Titulek Máme tu nový Systém

Na počátku zveřejňování informací na stránkách NDC se zdálo, že byl otevřen nový zajímavý pohled, nové myšlenky, nové zajímavé informace. Postupem času se u mě začaly objevovat drobné pochybnosti, ketrým jsem nepřikládal velkou váhu a četl dál. Jenže ty samé pochybnosti se začaly opakovat a ve stále silnější podobě. A ve finále jsem po několika měsících s překvapením zjistil, že stojím tváří v tvář zcela novému a velmi sofistikovanému uzavřenému dogmatickému systému. Systému, který od nás požaduje víru v tento systém jakožto jedinou správnou cestu duchovního rozvoje. Dalo by se spočítat, kolik takových "jediných správných" systémů v historii už bylo? Těžko. A kam nás dovedly? To víme. Máme tu nový systém, který upřednostňuje víru v dogmata před vírou v sebe sama, v jedinečnost všech projevů existence (chcete-li: Boha), systém, který si zakládá na výlučnosti a vyhrazuje si právo do nejmenších detailů rozhodovat o tom, co mají lidé dělat, aby dosáhli vzestupu, a "trestem" v podobě znemožnění vzestupu pro ty, kteří odmítají příkazy poslouchat. NDC je tedy možností pro ty, kterým sice nyvyhovuje žádný z dosavadních systémů víry, ale ještě se necítí na to, stát se pány svého vlastního osudu a potřebují ještě vodit za ručičku, potřebují náležet do nějaké škatulky a příslušnost ke skupině v nich vyvolává pocit, že nastoupili správnou cestu ("když je nás víc, co si myslíme totéž, tak tím spíš to bude správné"). Výrazy obdivu a víry ve správnost NDC utvrzují autora v jeho výlučnosti, energeticky ho vyživují. Nic nového pod sluncem. Dávejte si velký pozor, kam šlapete, milí hledající. Je stále složitější se v tom orientovat. Hledejte především v sobě. Cokoli, co potlačuje jedinečnost a vyžaduje poslušnost, tak tu rozhodně není pro naše dobro a vzestup.

Datum 09.08.2010

Vložil FFF

Titulek Doplnění

Po přečtení svého příspěvku jsem si uvědomil, že není zcela vyvážený a že celkové vyznění by mohlo budit dojem, že chci pana Nováka nějak očerňovat. Naopak, přeji mu to samé, co sobě i ostatním, tedy nalezení správné cesty k rozvoji a svobodě. Myslím si, že pan Novák je tou největší obětí svého vlastního systému a je na tom z nás nejhůře. Je přesvědčen, že s pomocí každodenního tělocviku a přísného jídelníčku vystoupal za hranice Vesmíru, nad všechny duchovní prahy, tedy do sfér nad úrovní osvícení, kde již neexistuje ego. Pokud by to bylo skutečně tak, reagoval by tak podrážděně na projevy kritiky a mazal jejich příspěvky? Člověk, který daleko překročil úroveň osvícení? Kdo je na tom líp z hlediska vzestupu, indián v pralese, který nepoznal civilizaci, nebo pan Novák se svou detailně propracovanou jedinou správnou cestou? Ty základní principy bytí jsou průzračně jednoduché, jen je pochopit. Věřte, že opravdu nechci do nikoho rejpat, ale pouze varovat před něčím, co vnímám jako omyl. A přeji nám všem, i panu Novákovi, abychom všechny naše omyly prohlédli, přestali běhat dokolečka a vydali se na přímou cestu vzestupu a svobody.

Datum 10.08.2010

Vložil Jiří

Titulek Re: Doplnění

Zcela mi mluvíte z duše "FFF" a jsem rád, že jsem tu nezůstal jako bezmocný David proti Goliáši. Velice podobný příspěvek tomu Vašemu jsem měl též připraven, ovšem jsem se již pro všeobecnou nelibost v očích pana Nováka k tomu neodvážil. Zformuloval jste jádro problému vskutku dobře. Je opravdu škoda, že autor těchto stránek tak špatně snáší jakékoliv námitky a bere to hned jako útok na svou osobu. To nebylo nikdy mým úmyslem, rozdmýchávat konflikt. Co na tom, že se chci postupně dopídit pravdy a konfrontovat své rozpory vyvolané podněty z těchto stránek formou příspěvků. Vyvolal jsem jen samé mrzutosti a ničemu konstruktivnímu to neprospělo. Na druhou stranu si myslím, že už jen samotný fakt, že tyto příspěvky pod články existují, může nabídnout jinému čtenáři i odlišný pohled. Kolikrát se mi stalo, že nejen v oblastech s duchovní tématikou, byly komentáře jednotlivých čtenářů pro mě největším přínosem. Stejně i já přeji panu Novákovi všechno dobré a snad i trochu více sebereflexe.

Datum 09.08.2010

Vložil Honza

Titulek reakce na FFF

S Vaším komentářem se 100% ztotožňuji, snad jen pro doplnění, na světě jsou desítky církví, stovky a tisíce různých sekt a spolků, které hlásají nejrůznější věci, dělají to z různých důvodů, kvůli touze po moci, penězům atd a to, že mohou existovat je z toho důvodu, že lidé se čímdál tím více, hlavně v poslední době snaží nalézt cestu,pravdu nevím jak to nazvat, ale určitě mi rozumíte. Já opravdu netuším, která je ta "správná", nebo kdo je k ní nejblíže...teď si pouze matně vzpomínám na větu z filmu Tanec z Vlky, kde bylo řečeno, že správná cesta je cesta "opravdového člověka". Já upřimě v nic moc nevěřím a budete se divit ale s 95% informací na těchto stránkách souhlasím nebo je dělám. Je zde však jeden malý avšak neuvěřitelně podstatný rozdíl, vše co dělám, dělám podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, svého srdce a většinou se nemílím. Vy tuto cestu ale prezentujete, alespoň dle mého názoru jako jedinou správnou a to bezvýlučně, pokud tomu tak je, je to podle mě úplně v rozporu s tím co říkáte? Na planetě žije už ani nevím kolik miliard lidí, a pořád přibývají, a celkový obraz je strašný v tom s vámi souhlasím, ale jestli chceme změnu a opravdu a posunout lidstvo kupředu, není na čase se podívat pravdě do očí a hlavně začít věřit sám sobě a nebýt jako ovce v řadě? to je podle mě ten největší problém. Na závěr malá otázka, i kdybych s vámi souhlasil(a jako že více méně souhlasím) v 99.9% názorů, opravdu si myslíte, že toto je ta jedna a jediná cesta za záchranu lidstva a když se od ní někdo byť jen o zlomek odkloní(vůbec nezpochybňuji škodlivost masa, nebo prospěšnost 5T), je to špatně...?, děkuji mnohokrát za odpověď a přeji Vám hodně štěstí.