Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VI: 70 - 79 | 79D. Poučení z vývoje v prvním Vesmíru pro dnešní Zemi III

79D. Poučení z vývoje v prvním Vesmíru pro dnešní Zemi III

Marie Mejdrová, Petr Svoboda, Jiří Novák Vloženo 15.4.2016
Marie Mejdrová Petr Svoboda Jiří Novák

Celkové nastavení situace v prvním Vesmíru bylo neudržitelné. Vyladění mezi nezdravou závislostí a přílišným individualismem. Správně vyladěný světelný kolektiv. Zaštiťující role Přírody a domovských Planet. Nebezpečí uměle vytvořené duchovní komunikační sítě. Přirozená telepatie je něco jiného než kolektivní sdílení pohnutek v nitru člověka. Je nepříjemné, když někdo neoprávněně nahlíží do našeho nitra. Křížení nesourodých forem života a genetické manipulace. Likvidace zdroje organizovaného Zla. Touha dosáhnout v životě něčeho vyššího. Vděčnost za možnost bojovat za Světlo. Principy NDC nás sjednocují, posilují a spojují. Bytosti, které jsou vědomě součástí NDC tvoří špičku kopí, které proráží cestu vpřed světelnému vývoji. Arda, svět lidí jako domov pro všechny světelné bytosti. Příležitost využít svůj čas pro světelný vývoj a vložit úsilí pro dobro a budoucnost Ardy je čest a odměna za práci na sobě.

Vlivy z prvního Vesmíru

V karmické očistě se v tomto období objevily u řady jednotlivců opět vlivy vývoje v prvním Vesmíru, který předcházel tento náš, v pořadí druhý. A aktivovaly se extrémní temné systémy, které stály v pozadí za kompletním ovládnutím vývoje v prvním Vesmíru. Tento text je pokračováním článků  79B. Poučení z vývoje v prvním Vesmíru pro dnešní Zemi I a 79C. Poučení z vývoje v prvním Vesmíru pro dnešní Zemi II. Zmínky o prvním Vesmíru byly dále uvedeny např. v článku  37A. Proč existuje člověk ve Vesmíru? a 79A. Magické zablokování partnerských vztahů z prvního VesmíruMarie Mejdrová
 

Celkové nastavení situace v prvním Vesmíru bylo neudržitelné

Vnímám to tak, že celkové nastavení tehdejší situace bylo dlouhodobě neudržitelné. Nedostatek vzájemné empatie a respektu až následné násilnosti mezi Khalai a Nerazim, to vše bylo už jen důsledkem.
Konkrétně jde o následující zmíněné problematické záležitosti:

Temno postupovalo shora dolů, a tak to skutečně vždy v minulosti probíhalo. (Viz např. článek 6. Dobro a zlo jako dvě soupeřící síly, sestupy do nižších světů). Příběh popisuje nevhodné zásahy zatemněných stvořitelů do vývoje civilizace. Tyto nepříznivé vzorce myšlení a jednání poté řetězově přebírají i jimi stvořené bytosti. Jsou to především:

Poskytování technologické a další výbavy, pro kterou není daná civilizace duchovně zralá.
Manipulace s energiemi pomocí krystalů apod.
Nevhodné nauky. Posilování určitých schopností na úkor jiných.
Používání a výuka magie, zasvěcování do magických systémů (tehdy ovšem magie ještě zdaleka nebyla oficiálně postavena vedoucími Silami Světla mimo světelný vývoj).
Poskytování umělých schopností mimo přirozené pořadí, bez striktní návaznosti na vnitřní čistotu dané bytosti.
Umělé transformace a umělé urychlování vývoje.
A nakonec už úplné zvrhlosti jako křížení nekompatibilních civilizací a genetické manipulace s vyloženě temnými záměry.

Následný překotný vývoj technologií prováděný civilizacemi ve hmotě, bez ohledu na stav duchovního pozadí, na duchovní důsledky.

Chybí naslouchání Přírodě, spolupráce s Přírodou, těsné duchovní propojení s ní.
Chybí čistá, nezkorumpovaná a efektivně fungující karmická instituce nad všemi bytostmi, včetně stvořitelů. Zajišťující výchovu bytostí, spravedlnost, nápravu přehmatů, udržení světelné čistoty.

Výše uvedené důvody představují základní vlivy, které rozhodily celkovou situaci civilizací v daném prostoru nevratně do Temna. Obdoba zřejmě probíhala v dalších částech prvního Vesmíru, až nastal dominový efekt. Potenciál lidstva 1. typu byl vyčerpán. Lidstvo v prvním Vesmíru nenalezlo možnost stabilní existence ve Světle, natož trvalého světelného vzestupu. Pokud civilizace dokážou i hmotně cestovat po Vesmíru, jejich nevhodné návyky a doprovodné nepříznivé energie se rozšiřují mnohem rychleji. Zvlášť když mají přímo tendence kolonizovat, ovládat a zneužívat. Nakonec nezbyla žádná možnost, jak zastavit všude se rozmáhající Temnotu.
 

Vyladění mezi nezdravou závislostí a přílišným individualismem

Filozofie Khalai a Nerazim - znepřátelených frakcí Protossů v příběhu StarCraft a tehdy v realitě - jsou vychýlenými extrémy. Je potřeba hledat zlatý střed, to nejlepší z obou těchto přístupů. Jak bylo podrobně rozebráno.

Jednotlivec sám v boji proti Temným silám a v rozplétání a vyčištění závažné karmy jednoduše NEMÁ ŠANCI. Není ani možné něco takového zrealizovat žádným čistým, a tudíž skutečně efektivním a trvalým způsobem. Zažili jsme tolikrát, jak povahové vlastnosti spojené s přílišným individualismem definitivně vydaly určité bytosti do spárů Temných sil a výsledkem bylo nahromadění těžké karmy. To mělo silně nepříznivý dopad na další světelné spolupracovníky, přátele, rodinné příslušníky i na celkovou situaci strany Světla. V situaci silného ovládnutí Temnými silami daná bytost nevnímala skutečnost, ale vlastně virtuální realitu.

Pokud se člověk dlouhodobě příliš straní kolektivu, důvěrnějším vztahům, druzí ho kvůli této jeho vlastnosti znají jen minimálně. Prakticky jen z doslechu. Lze mu pak jen obtížně efektivně pomoci. Navíc, těžko spolupracovat na nějakém složitém a důležitém projektu s někým, koho členové týmu prakticky neznají. Nevědí, co mu chodí hlavou, jaké jsou jeho typické reakce, silné a slabé stránky. A nevědí tím pádem, co od něho mohou čekat. V jakémkoli ohledu. Logicky pak z toho plyne i jistá nedůvěra a odstup, nedostatečné vzájemné sladění. A to zase vyvolává podobnou reakci na druhé straně. Vzniká z toho bludný kruh.

Život a práce v kolektivu, zvlášť úzce provázaném, jsou náročné. Ale být sám je ještě mnohem náročnější. Člověk byl Silami Světla stvořen jako tvor společenský a není to náhoda.

Jsou ovšem období, kdy je vývoj daného národa či civilizace, mého nejbližšího okolí, tak zatemněn, že nezbývá, než se pustit za hledáním svého světelného úkolu a očisty na vlastní pěst. Dokud nenajdu podobně naladěné bytosti směřující za stejnými cíly a odhodlané pro to udělat vše, co se cestou ukáže jako nutné.

 

Správně vyladěný světelný kolektiv

Správně světelně vyladěný kolektiv neubírá člověku na jeho individualitě, svobodné volbě, svobodném myšlení, jedinečnosti či nezávislosti, jsou-li tyto prvky v souladu se světelným vývojem všech zúčastněných. A pokud nejsou, pak je dobře, že právě v rámci kolektivu se výchylky křížově odhalují a zpracovávají mnohem evidentněji a rychleji. Dříve, než způsobí větší problémy. Čeho si nevšimne jeden, toho si všimne druhý. Co jednomu přijde v pořádku, to může druhý vnímat na základě svých zkušeností jako neprospěšnou či dokonce nebezpečnou tendenci. Co by se jinak třeba člověk musel roky učit metodou pokus omyl, to může převzít jako hotovou zkušenost, vědomost od druhého. Nebo se může poučit z obdobného případu, který právě probíhá u někoho dalšího. Důležité je umět vyjít s různými druhy lidí, naučit se je správně pochopit a ocenit, učit se od nich a zároveň jim být schopen účinně pomoci. To jsou ovšem úkoly na celý život. Takových příkladů je bezpočet.

Rychlost posunu, očisty a rozvoje jedince i celého kolektivu se tak v optimálním případě násobí. Za podmínky, že existuje možnost efektivní energetické očisty a kontroly parametrů vyladění a momentu vzestupu ve Světle.

 

Zaštiťující role Přírody a domovských Planet

Ještě jedna věc, která mě k tomu příběhu napadla. Kde v tom všem je Příroda? Herním vývojářům i tehdy v realitě úzká spolupráce s ní vypadla ze zřetele. Příroda je úplně mimo zájem. Tedy kromě těžby nerostných surovin. Jak je i pro hlavní dnešní trend vývoje na Zemi typické, obdiv směřuje k technické dokonalosti civilizace. K umu získávání a využívání energie atd. V příběhu (ale i na Zemi v současnosti) jde o civilizace, kde je hlavním mottem, že vývoj spasí rozvoj nepřirozených a nepředvídatelných technologií, genetické mutace, uměle nabyté zvláštní schopnosti apod. To mají být motory evoluce. A vyšší cíle ve smyslu rozvoje charakteristik světelné strany Vesmírné síly se tak postupně vytrácejí. Už nejsou atraktivní, podporované, posilované. V důsledku čehož slábnou až vymizejí. Technika nás však sama o sobě nespasí. Jako ani nespasila žádnou civilizaci v minulosti. Naposledy jsme tady na Zemi měli takovou "úžasnou" civilizaci Atlantidy a víme, jak skončila. Úpadkem a nakonec byla smetena na dno oceánu.

Nejde jen o spolupráci mezi lidmi, mezi lidmi a dalšími bytostmi. Ale také o těsnou spolupráci s Přírodou. I proto je srovnání civilizace ve StarCraft s civilizací Na’vi ve filmu Avatar možné jen částečně. Tamější civilizace na Pandoře byla velice úzce hmotně i duchovně propojena s přírodním prostředím, v němž žila. A to bylo právě to, co ji nakonec dokázalo zachránit před invazí zatemněných lidí ze Země. Příroda a Planeta se za domorodé obyvatele Na’vi postavily jako za svoji plnohodnotnou součást, která je neohrožuje, ale naopak jim pomáhá v rozkvětu.

Přikládám odkaz na některé z textů, ve kterých jsme probírali různé aspekty spolupráce na světelné cestě:  U14. Jak dále prohlubovat a rozvíjet vzestupnou světelnou cestu?, Najít optimální rovnováhu mezi přijímáním pomoci a zvládnutím úkolu sámA39. Film Země zítřka I – budoucnost máme ve svých rukouA40. Film Země zítřka II – most od minulosti k budoucnosti, A38. Film Interstellar - energie podporující změny

 

Nebezpečí uměle vytvořené duchovní komunikační sítě

Mezi řádky příběhu StarCraft čtu následující:
Telepatická síť Khala byla vlastně vytvořena shora pověřenou bytostí, mágem - zasvěcencem, pomocí speciálního krystalu. Telepatické spojení mezi Protossy dříve existovalo přirozeně, ale již se vytratilo. Vytratilo se proto, že jejich civilizace je v duchovním pádu. Poklesla pod určitou duchovní úroveň, na níž jim telepatie fungovala přirozeně. Nyní dostávají tuto možnost, ovšem je uměle dosazena do jejich vývoje. Nejsou na ni přirozeně připraveni, vnitřně vyladěni. Společností se navíc již dlouho skrytě šířily silné temné vlivy. Takže i tento zásah do evoluce, který měl být světelný, není veden z pozice dostatečné moudrosti, dostatečného nadhledu. A rozvratné důsledky vedoucí do ještě hlubšího pádu se dostavují prakticky ihned.

Když nejsme schopni odhadnout určité základní parametry druhého člověka, je to samozřejmě zneklidňující, protože nevíme, na čem s ním jsme. Jestli pro nás představuje spíše ohrožení nebo jde o neutrální vztah či pozitivní přínos. Dokud o sobě Protossové vzájemně věděli zhruba to, co vnímá dnes běžně materialista, čili jen to hmotné viditelné a zjevnou část psychiky, tak se tímto stavem nikdo nezabýval. To byla v té době norma. Ovšem jakmile byla vytvořena duchovní telepatická síť Khala, a věděli tak o sobě mnohem víc, byli mnohem úžeji propojeni (až nezdravě moc), tak vůči tomu, kdo se vymykal, se spouštěly automaticky obranné mechanismy. Každopádně, následné rozmíšky a pronásledování už probíhaly v době, kdy ve společnosti působily silné temné vlivy Amona. A to je nutno brát v úvahu.

Napojení všech lidí do celoplanetární sítě mi připomíná filmy Matrix. Tady šlo o jiný typ sítě, vytvořené za jiným účelem, její existence není skrytá a vytvořili si ji vědomě sami Protossové. Ovšem již výše uvedené podmínky jejího vytvoření a situace v daném světě znamenají, že akutně hrozí její zneužití. Nebezpečí mentálního ovládání, dokonalé manipulace všech bytostí zapojených v jejím rámci. A také energetického parazitování. Zároveň jsou pravidla brzy nastavena tak, že účast je povinná a ti, kdo se nechtějí napojit, jsou obviněni a pronásledováni. Amon samozřejmě tuto příležitost využije pro své účely. A je velice obtížné vymanit se z jeho vlivu, z područí temných systémů v pozadí sítě Khala. V tomto případě stačilo situaci jako celá civilizace pochopit díky těm jejím členům, kteří zůstali vně, a odříznout si nervové ukončení zodpovědné za tento energetický přenos. Musel ovšem nejprve přijít extra silný impuls v podobě ztráty domovské planety.

O matrixu, tedy umělé, zdánlivé (virtuální) realitě v dnešním světě pojednává např. článek  62B. Naše současnost a zdánlivá realita matrixu, duchovní komunikace Frekvenční vyladění nad hranice Matrixu umožňuje tvořit si vlastní realitu  a  Neotálejte s duchovním napojením na Síly Světla
Jiří Novák

 

Přirozená telepatie je něco jiného než kolektivní sdílení pohnutek v nitru člověka

Telepatické spojení mezi Protossy bylo uměle obnoveno pomocí krystalu, vytvořením umělé telepatické sítě Khala. Šlo tak o magicky vytvořenou možnost telepatického spojení. Jak se toto uměle vytvořené telepatické spojení lišilo od otevřeného duchovního vědomí a přirozené telepatie, kterými disponovalo lidstvo 1. typu v našem druhém Vesmíru?

Lidé 1. typu v našem Vesmíru měli otevřené vědomí a vnímali tak přirozeně, a zřejmě i se stejnou nebo podobnou intenzitou, jak informace hmotného světa, tak také informace přicházející z duchovního pozadí. Přirozeně proto přijímali jakékoliv duchovní impulsy, které k nim přicházely buď od bytostí mimo hmotu, tak také od druhých bytostí ve hmotě. Nenahlíželi však přitom do nitra druhých bytostí. Každá bytost měla přirozeným způsobem chráněny své vnitřní prožitky.

Pokud chtěl druhý člověk zjistit, co si ten druhý myslí, co uvnitř sebe prožívá, musel se doslova vloupat do jeho nitra a takto jej špehovat. Někteří mágové dokázali toto dělat. Jde už ovšem o činnost, která se zcela vymyká základním pravidlům světelné etiky. Člověk na světelné cestě by nic takového dělat neměl.

Otevřené vědomí není nahlížení do druhého, vnímání a čtení jeho myšlenek. Otevřené vědomí znamená, že vnímám, co ke mně směřuje, to hmotné i to duchovní. Co mi chce druhý říci. Jen to, co mi chce předat. Co je volně k dispozici.

Nahlížení do něčího nitra, neoprávněné zjišťování, co je uvnitř člověka, to už je magie. V této situaci jde o zapojení vlastního vědomí a vůle do neoprávněného zkoumání druhého, a to silou svých schopností.
 

A uměle vytvořená telepatická síť Khala? Ta umožňovala doslova sdílet vlastní emoce a myšlenky se všemi ostatními. Jeden o druhém tak věděli úplně všechno. A především ten, kdo tuto síť vytvořil, kdo měl právo ji regulovat a řídit, věděl všechno o všech zapojených lidských bytostech. Co si kdo myslí, co uvnitř prožívá. Pohnutky v nitru každého člověka byly sdíleny všemi ostatními, kteří byli ve spojení. Člověk tím jakoby úplně ztratil svoji individualitu. Neměl právo na jedinou vlastní myšlenku, třeba pochybnost, kterou by neznali automaticky všichni ostatní. Každý člověk tak byl kompletně obnažen před všemi ostatními. Šlo vlastně o centrálně vytvořenou možnost špehování všech navzájem. A současně špehování někým, kdo měl možnost tuto síť skrytě řídit a ovládat.
K čemu to všechno sloužilo? Aby každý, kdo se nějak začíná vymykat centrální linii, byl okamžitě odhalen a mohl být okamžitě řešen. Později to dokonce fungovalo tak, že ti, co se odmítli připojit a takto obnažit, byli jako rouhači ohrožující národní bezpečnost pronásledováni.

Jaké bylo logické vyvrcholení tohoto uzákoněného špehování všech? Síť začala být využívána k mentálnímu ovládání a řízení všech připojených osob. Ke vnucování jim určitého směru myšlení, rozhodování a konání.
Proč se to vůbec mohlo stát? Protože jakýkoliv umělý nástroj, který má napomoci duchovní cestě, vždy možnost zneužití v sobě obsahuje. Proto mohou ke stabilní světelné evoluci vést výhradně přirozené metody duchovní práce na sobě. Právě to je jeden ze základních principů Nové duchovní cesty a Nového vývoje, který byl zde na Zemi nastartován.


Proto je logické, že v popisovaném příběhu vnímaly některé bytosti od počátku nebezpečí takto vytvořené centrální sítě a odmítly se připojit. 

Marie Mejdrová
 

Je nepříjemné, když někdo neoprávněně nahlíží do našeho nitra

Je velice nepříjemné vědět, že někdo se dovnitř nás může dívat a číst všechny naše myšlenky, emoce, minulost. I ty, o kterých nechceme, aby je v dané situaci daný protějšek znal. Něco takového by narušovalo vzájemné vztahy mezi lidmi, náš vývoj. A jsem ráda, že toto současný Nový vývoj na NDC nepřinesl. Člověk patřičně vyladěný ve Světle ani nemá touhu zkoumat nitro druhého mimo pořadí. Ví, že vše, co je vhodné vědět a pochopit v danou dobu, vyjde na světelném vzestupu včas na povrch. Dovedou nás k tomu světelné impulsy, budeme-li dostatečně pozorní a vyladění.

Ovšem musíme si dávat pozor na situace, kdy se nám obnaží z karmických vrstev magické schopnosti a výbava z minulosti a my zrovna nejsme dostatečně stabilní ve Světle. Kdy vlivem vlastní nedůslednosti, chyb a případně i vnějších vlivů nevydáváme starou nepříznivou duchovní výbavu na 100 %. Je potřeba být vždy obezřetní, abychom včas rozeznali nepřirozené nevhodné tlaky magie od čistých světelných energií a impulsů.

Kdysi se mi stalo, že mi určitá osoba povídala o tom, že používá magii. Najednou mi začala popisovat, jak vidí jakési útržky z mých minulých existencí, světelných i zatemněných. Bez mého svolení, před dalšími lidmi, a aniž mi to oznámila předem. Přičemž stála přede mnou a nevěděla jsem v té chvíli, zda to, co vnímá je pravdivé. Každopádně odečítané informace nepřijala v patřičném kontextu umožňujícím jejich správné pochopení. Mohlo to velice vychýlit duchovní a psychickou situaci moji i té protistrany, která vnímá informace vybrané magií a ne čistou světelnou duchovní institucí (Přírodou, Karmou). A navíc je hodnotí ze svého nízkého nadhledu člověka nedostatečně vyladěného ve Světle. Z čehož plyne nekorektní posuzování, nekorektní závěry.

Jednalo se o naprosto neetický a duchovně nekompetentní zásah do mého soukromí. Bylo to pro mě velice nepříjemné a zneklidňující. V té době jsem ale již byla na NDC. Protože jsem měla dostatečný nadhled na svém světelném vzestupu, umožnilo mi to danou situaci zvládnout relativně bez obav. Poprosila jsem v tu chvíli Síly Světla vedoucí Nový vývoj, aby ochránily citlivé informace o mé osobě do míry, do jaké je to možné.

Na používání magie tato osoba neviděla nic špatného. Byly to její schopnosti přenesené z minulých existencí, které dále aktivně rozvíjela. Vylepšovala si jimi vnímání a posuzování čehokoli a kohokoli. A považovala to za něco, co jí právem náleží, co je pro ni výhodné a nikomu neškodí. Neviděla v tom etický přehmat ani překážku svého duchovního vzestupu správným směrem. Nevěděla, že magie už do současného vývoje nepatří. Není snadné se takových schopností dobrovolně vzdát. Člověk k tomu potřebuje opravdu čistou vnitřní motivaci, dostatečně silné světelné základy své bytosti a kvalitní informace o současném nastavení vývoje.

Čisté Síly Světla v dnešní době už nikomu nepropůjčují žádné umělé schopnosti mimo pořadí, mimo jeho přirozený vývoj, neodpovídající jeho vnitřní čistotě. A ani nebudou takové umělé schopnosti v nikom podporovat. Naopak, veškeré magie a další nepřirozené stahující výbavy z minulosti je potřeba se bez pocitů lítosti vzdávat. (Viz např. duchovní komunikace Nelitujte staré výbavy (a zbavte se jí, dokud je čas)

Více na téma otevřeného vědomí lidstva 1. typu, zastřeného vědomí lidstva 2. typu, čeho všeho může být mimořádné duchovní vnímání výsledkem, zda lze usuzovat, že je člověk na světelném vzestupu, a že je karmicky čistý, pouze na základě jeho dobrého duchovního vnímání, apod. je v článku  39C. Prokazuje dobré duchovní vnímání karmickou čistotu? 
 

A telepatie na NDC v dnešní době?
Rozvíjí se pomalu a přirozeně v závislosti na tom, jak dobře jsme vzájemně vyladěni, sladěni mezi sebou. Funguje do té míry, která je pro nás vhodná a přínosná. Jsme schopni telepaticky přijímat informace od jiných bytostí. Od duchovních institucí mimo hmotu, ale také od Přírody, planety Země, případně i od jiných forem života. Zatím ovšem nejsme schopni komunikovat takto na vědomé úrovni s druhým člověkem (na NDC). Jen úzce propojení lidé, lidé s větší vzájemnou rezonancí – partneři, kteří spolu ladí, občas vnímají impulsy od toho druhého. Například vnímají, kde se mají sejít, co má druhý v úmyslu, co chce partner(ka), abych udělal(a) v určitou chvíli. Že mi ten druhý zavolá, těsně předtím, než zazvoní telefon, apod. Jak to bude vypadat, až se v budoucnu spustí příslušné nevyužívané sekvence genetického programu, to je otázka.

 

Křížení nesourodých forem života a genetické manipulace

Jednou z paralel k vývoji v našem Vesmíru jsou umělé kombinování genů Protossů a Zergů a genetické modifikace Zergů ze strany Amona a jeho skupiny. Na planetě Maldek a poté na Zemi to byly akce obdobného charakteru prováděné Melkorem (Luciferem) a později Sauronem (Satanem), spolu s bytostmi, které zcela ovládly. V různých částech světa prováděli umělé zásahy do vývoje bytostí, temné genetické manipulace, klonování, křížení nesourodých forem života, vytváření zrůd, lidozvířat, bojových monster. Navíc používali mučící metody, kterými převáděli do Temna světelné bytosti. Jako tomu bylo například u vytváření skřetů z vybraných Elfů. 

V běžných esoterických a literárních textech se dočteme, že různé nestvůry a bájná zvířata v mytologii symbolizují temné a nerozhodné síly v životě a lidské povaze. Násilné a instinktivní lidské vlastnosti. Někdy jsou tato monstra částečně lidské podoby, někdy zcela démoničtí. Ano, to je jedna rovina pohledu. Nicméně takováto monstra, uměle vytvořená s temným záměrem, také skutečně existovala. Zmínky o tom jsou v mnoha pramenech. Řada takových záležitostí se objevila i přímo v karmických očistách jednotlivců na NDC. Více je uvedeno v článku 12. Opakované pokusy temných sil ovládnout hmotný svět
 

Likvidace zdroje organizovaného Zla

Dalším zajímavým momentem příběhu této počítačové hry je zobrazení konečného přemožení padlého Stvořitele Amona. Neboli likvidace Zla, které bylo v daném světě reprezentováno bytostí zaujímající nejvyšší duchovní pozici. (Tedy alespoň z pohledu bytostí, které stvořila, žijících dole ve hmotě.) Má nejvyšší duchovní schopnosti (zde v podobě magie), dosahuje na nejvyšší dostupné frekvence energií. Tento princip je popsán korektně, jak to odpovídá skutečnosti.

Zaprvé, k jeho poražení bylo nutné, aby se spojily různé druhy bytostí, překonaly svoje rozdíly a neshody, nalezly stejné směřování a semkly se ve spolupráci, aby si vydobily svoji svobodnou existenci. Teprve vlastním vyladěním, pochopením a zpracováním podstatných zádrhelů, spojením svých talentů a nerozmělňováním sil na boje mezi sebou, se dopracovaly k dostatečné síle.

Zadruhé, spojení se s duchovní esencí posledního přeživšího nezatemněného Stvořitele Xel’Nagy se dá přeložit v podmínkách platných v současnosti takto: Aby byl Amon poražen, bylo nutné se nejprve duchovně vyladit na minimálně stejnou frekvenci duchovní energie, kterou disponuje on sám. To znamená na energii Stvořitele, který je ovšem nezatemněný. Podaří se to zástupci lidí, jiné druhy bytostí to nedokážou. Až poté, jako rovný s rovným, má možnost boj s ním vyhrát.
A to samé platí pro dnešní lidstvo 2. typu, kterému byla dána do vínku možnost neomezeného světelného duchovního vzestupu. S pomocí svojí božské jiskry se dokáže vyladit až nad hranice Vesmíru a dopracovat se na stejné energetické vyladění, jako mají Stvořitelé tohoto Vesmíru. Dokáže se ovšem vylaďovat ještě mnohem dál a výš, už tam není žádná bariéra. Má možnost se vyladit nad jakoukoli světelnou i temnou frekvenci, na kterou cestou narazí, pokud bude správně postupovat a pracovat na sobě správným způsobem. (Viz články řady 68 a 69 o třech sférách Stvořitelů nad naším Vesmírem.)

Člověk, který dokáže porazit Temno, přitom nemusí existovat už jen v nehmotné podobě v patřičné duchovní sféře. Nemusí se do ní přesunout. Jak by vyplývalo z příběhu StarCraft, v duchu Staré duchovní cesty. Právě naopak, potřebuje být ukotvený dole v hutné hmotě, která mu dává oporu, zázemí a možnosti se všestranně čistit a vylaďovat, zvyšovat dosah svojí energetické frekvence. Je přímo nutné propojit možnosti, které člověku poskytuje hutná hmota s informačním nadhledem vysokých duchovních sfér Světla. Ukázalo se, že tato spolupráce je nejoptimálnější, nejfunkčnější variantou evoluce všech složek Stvoření. A zároveň jedinou možností, jak účinně bojovat s Temnem všeho druhu. Proto vývoj došel do bodu, kdy je jasné, že tato nenahraditelná úloha existence v hutné hmotě v evoluci nutně potřebuje zůstat natrvalo. Jak to bylo vysvětleno například v textech  20A. Největší omyly Staré duchovní cesty, 47E. Odchod lidstva ze hmoty by byl útěkem od vlastní zodpovědnosti, 54A. Kristovo vědomí, neviditelnost a údajný přechod do 5. dimenze. 

Petr Svoboda

 

Duchovní komunikace ze 7.4.2016:

Touha dosáhnout v životě něčeho vyššího

PS:  Osobní Karmo, prosím, proč lidé setrvávají na místě? Proč ve svých cílech nejdou dál. Proč nechtějí dosáhnout něčeho vyššího.

Osobní Karma: „Tíha odporu hmoty je těžší než myšlenky na změnu. Lidé chtějí změnu, ale aby přišla tak, jako stisknutím vypínače. Nechce se jim jít blátivou cestou k vrcholu. Proto raději zaplatí penězi, aby mohli jet lanovkou, nebo aby je někdo nahoru dostrkal.

Lidská síla uskutečňovat změny je bez limitu. Je možné dosáhnout celosvětového pokroku. Zvládnou to ale jen skálopevně rozhodnutí lidé. Ty takový také můžeš být. Je ale potřeba odsekat se od setrvačných následků nevhodného chování. Pak budovat tvořivý návyk a dlouhodobě na něm pracovat. Udržovat ho v pohybu. A pružně reagovat na změny.

Pokud rozsvítíš světlo, uvidíš, co se skrývá ve stínech. A tuto skutečnost je potřeba vnímat a zpracovat. Smířit se s ní. Přijmout sebe se vším všudy, jinak se nepohneš dál.


Vděčnost za možnost bojovat za Světlo

PS:  Osobní Karmo, co mi můžeš předat na téma vděčnost za možnost bojovat za Světlo? Děkuji.

Osobní Karma: „U některých lidí to tak stále je. Je jich ale málo. Vděčnost se z lidí postupně vytrácí.

Lidé ovšem cítí, že kromě práce a partnerství v jejich životech něco chybí. Cítí určitou prázdnotu, nenaplněnost. Jakoby měli vyřešené jen ty základní záležitosti ohledně běžného fungování. Klasické hmotné cíle - dům, práce, rodina, obživa. Chybí jim jakýsi vnitřní smysl. Proto je tolik lidí v depresi nebo závislých na návykových látkách. Žijí jakoby povrchově.

Rytíř se každý den probudil s cílem bránit svou vlast. Potírat zločin, zabraňovat bezpráví. Chránit a pomáhat slabším. To ho naplňovalo. Nyní mnoho lidí tuto chybějící část zaplňuje v hospodě pivem nebo fanděním u fotbalu.“ 

Získat zpět svobodu
 

Principy NDC nás sjednocují, posilují a spojují

V dnešní době, můžeme bojovat společně za jednu věc, protože nás principy NDC sjednocují a spojují. Pro fungování ve hmotě máme zákony a zásady slušného chování (etický kodex). Duchovně nás ve světelném vývoji usměrňují světelné principy. Ty nám pomáhají pochopit, které činnosti náš světelný vývoj brzdí a které jej naopak podporují. Máme tak určitý návod, jak získat informace a impulzy, jakým směrem naše životy směřovat dál. Čím se zabývat, na čem právě pracovat. Jak odstranit zásadní překážky a příčiny disharmonie v našich životech.

Spojení sil je zásadní pro dosažení významnějších výsledků. Člověk jako jedinec vypadá jako malý raft na širém oceánu. Aby lidé bezpečně přežili plavbu, potřebují větší loď, která odolá silným vlnám a větru, které se na cestě objeví. Velkou zaoceánskou loď ale těžko může obsluhovat jediný člověk. Je totiž zapotřebí vykonávat více funkcí. Údržba motorů a palivových systémů, navigace a kontrola, vizuální kontrola plavebního kurzu, rádiová komunikace, řízení dráhy na kormidlu a další. Lidé také potřebují odpočívat a spát, střídat se na postech, aby udrželi pozornost. Podobné je to s řízením velké firmy. Těžko si představíme, že jeden člověk zastává zároveň úlohu hlídače, uklízečky, managera, obchodního zástupce, manuálního pracovníka na dílně a kuchaře.

Spojením úsilí více bytostí je to už možné. A pokud má každý jedinec dostatek času na svou práci (i na odpočinek), může ji vykonávat zodpovědně a kvalitně. Jen tak je možné se dobrat požadovaných cílů a výsledků.

Pokud ale přijímáme nového člověka do firmy, je potřeba ho určitým způsobem prověřit. Jeho dovednosti a znalosti, motivaci a nasazení i stabilitu jeho psychiky. Podobně je to na NDC. Člověku přichází postupně náročnější výzvy, kde je potřeba překročit svůj stín. Dokázat něco, co mi v minulosti opakovaně nešlo. Překonat strach, lenost či nelibost. Pracovat na sobě ne po víkendech, ale každý den. Vybudovat si stabilní zázemí a základy podpořené cvičením, stravou a režimem. Vynakládat denně určité duchovní úsilí na udržení tempa vpřed. A podobně jako v zaměstnání i na NDC může člověk vypadnout. Být vytlačen pro svou laxnost, pro dlouhodobější úpadek morálky, snahy či ztrátu zájmu. A nad vodou se tak udrží jen ti, kteří neusínají na vavřínech. Sounáležitost v něčem tak zásadním jako je světelný vývoj si člověk jednoznačně potřebuje zasloužit. Nemít to zadarmo nebo doživotně, jako šlechtický titul nebo poslaneckou imunitu.
 

Bytosti, které jsou vědomě součástí NDC, tvoří špičku kopí, které proráží cestu vpřed světelnému vývoji

Snadno poznáme rozdíl mezi tím, kdo chodí do práce jen na x hodin sedět a pobýt v prostorách firmy. A mezi člověkem, který svou práci vykonává s nadšením, motivací a radostí. Na začátku je snazší udržet si toto nadšení. Neztratit ho ani po několika letech však není samo sebou. Je potřeba si uvědomovat hodnotu toho, co mám. Naučit se být za to vděčný. Oceňovat to a vnímat rozdíl mezi tím, když člověk něco skutečně hodnotného má nebo nemá. Život nás totiž neustále vychovává, vede kupředu. A pokud si neuvědomuji hodnotu něčeho v mém životě (přátelství, partnerství, práce, zdraví) a zanedbávám to, dostanu náznaky, že je něco špatně. Pokud si s tím nedělám starosti, nepečuji o to, ukazuji tím vlastně, že o to (dostatečně) nestojím. A ona hodnota z mého života postupně odejde, nebo někdy i naráz zmizí.

Podobně jako ve sportu vynikají především ti, kteří dokáží strávit tréninkem podstatnou část dne. A trénovat většinu týdne, měsíce i celého roku. Někdy i desítky let v kuse. Protože ta činnost se stala jejich součástí a přirozeností. Smyslem existence. Nehledají výmluvy v nepřízni počasí, nedostatku energie, času nebo prostředků. Ty pro ně znamenají jen dílčí překážky. Nepříznivé okolnosti, které se dají (hravě) překonat, když člověk opravdu chce.
Když potkáme v autě na silnici traktor jedoucí polovinou povolené rychlosti, nečekáme, dokud nám nezmizí z cesty. Aktivně se snažíme ho ve vhodný moment bezpečně předjet. Abychom mohli dál pokračovat vlastní optimální rychlostí k našemu cíli.

Proto nemá smysl dělat něco napůl. Je totiž jen otázkou času, kdy to začne být málo. Zvyšující se požadavky nás postupně převálcují. Nestíháme srovnat krok s konkurencí, poptávkou trhu, rychlostí okolního vývoje. Zůstáváme pozadu, a tím i odříznutí od lepších možností a příležitostí. To samé platí i pro duchovní vývoj.
 

Arda, svět lidí jako domov pro všechny světelné bytosti

Je na čase, abychom se aktivně dožadovali svých práv. Bojovali za to, co je nám upíráno. Právo na svobodu, kontrolu nad našimi bytostmi, Vnitřním Duchovním Já, duchovní čistotou. Bojovat za možnost žít svůj život v harmonii a plnit své poslání. Abychom zde na Zemi vytvořili skutečný domov pro všechny světelné bytosti. Prostředí podporované a spojené s Přírodou, které nabídne zázemí pro světelný vývoj i dalším bytostem. Přírodním andělům, vílám a dalším stvořením. A zároveň prostředí, které bude čisté a prosté zakořenění temných zárodků, bytostí a systémů. Svět, který nebude Temnu dělat dojnou krávu. Odkud bude Temno jednou provždy vytlačeno.
(Poznámka: Arda je původní název pro planetu Zemi používaný v příbězích J.R.R. Tolkiena.) 
 

Příležitost využít svůj čas pro světelný vývoj a vložit úsilí pro dobro a budoucnost Ardy je čest a odměna za práci na sobě

Byly doby, kdy rytíři a jiní strážci míru považovali svou práci za čest. Za vrchol osobního úspěchu, že mohou pracovat a bojovat za správnou věc. Lidé nehledali v tomto povolání jistotu, zdravotní péči či sociální podporu v důchodu. Nehledali jistý služební postup nebo mocenské výhody. Bylo jim jasné, že z vykonávání svého opravdového poslání plyne víc, než jen hmotné výhody. Že z toho vyplývá určitý pocit naplnění, který prochází člověkem skrz a dává mu jistotu, že dělá to pravé. To nejlepší, co v danou chvíli dělat může.V následujícím textu 79E se budeme věnovat ozvěnám témat z článků 79 v karmické očistě jednotlivců na NDC.
 

© Marie Mejdrová, duben 2016
© Petr Svoboda, duben 2016
© Jiří Novák, duben 2016
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 162
  • 30
  • 27
  • 22
  • 25

Celkový počet hlasů: 266