Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC I | Jen málo bytostí skutečně jedná podle světelných principů.

Jen málo bytostí skutečně jedná podle světelných principů.

Petra Nováková Vloženo 23.5.2010
Petra Nováková

Komunikace s Kosmickým Vědomím ze 4.5.2010   

Síly světla, prosím, dejte mi konkrétní informace, které by teď měli lidé vědět?


 

Ozývá se Kosmické Vědomí:

    Problém je v tom, že lidstvo se svým pokřiveným vývojem dostalo do bodu, kdy čistý duchovní vzestup, který zahrnuje vlastní práci sama na sobě, se stal něčím nepřirozeným. Většina populace se k tomu takto staví. Své tělo bere jako dokonalý nástroj, který zajistí a obstará vše sám, bez nutnosti člověka vyvinout vůči němu nějakou aktivitu. Samozřejmě mimo umělých zkrašlovacích procedur, které však souvisejí s osobností, kterou především posilují. Nezvyšují však obvykle skutečnou funkčnost našeho hmotného aparátu.

    Temné síly, které se o vývoj na Planetě pokouší už od samého počátku, dosáhly toho, že za přirozené považujeme temné praktiky vývoje, které jsou však od těch přírodních na hony vzdálené. Tím se temným stále daří udržet lidstvo ve špatném směru vývoje. To Temnu vyhovuje, protože Světlo hraje o čas, když se snaží vývoj ke světlu zvrátit v globálním měřítku, než temno dosáhne nezvratného bodu. Bodu, který by pro světlo znamenal konečnou.

    V tuto chvíli je Světlo silné, co se týče duchovních struktur. Teď potřebuje získat a obnovit svou sílu i ve hmotě, kde ho podporuje jen malé procento bytostí. Ty ostatní jednohlasně tvrdí, že chtějí Světlo, že to je přece samozřejmé, ale svým jednáním vyjadřují pravý opak. Jen málo je těch, co myslí, mluví a jednají podle týchž principů, které vyjadřují jasnou příslušnost ke straně Světla. Lidstvo se naučilo využívat všechny metody, které jsou k dispozici. Lidé uvažují tak, že pokud tyto metody existují, asi existovat mají a nejsou tu náhodou. Nevznikly proto, abychom je odmítali, ale jsou tu k používání pro lidstvo.

    Používáním takových metod však lidstvo zabíjí jediné přirozené prostředí, Přírodu, která jim život umožňuje. K jedinému přirozenému systému, kterému jde skutečně o váš vývoj, se stavíte zády. Pokud si lidstvo zničí své prostředí, zahyne. Tohle temní vědí, a proto se o to snaží. Protože Planeta v dezolátním stavu přesně nahrává temným záměrům. Dnes je prostředí, tedy Příroda, dost silná, stále však potřebuje od lidstva pomoc ve svém vývoji a bude ji potřebovat stále. Přestaňme se chovat, jakoby naší přirozeností bylo to, co podporuje Temno. Protože pokud s tím nepřestaneme, stane se to. A Temno se stane naší součástí. Každý volí sám za sebe.

    Vývoj civilizace je již tak dlouhý, že jednotlivé hodnoty se promíchaly. Na Planetě vznikl chaos, který temní svými praktikami ještě více znásobují. Jasná cesta již existuje. A ukazuje a podporuje ji samotná Příroda. Stačí naslouchat a vnímat. Zároveň se lidstvo uzavřelo skutečnému životu, protože se ho podvědomě bojí. Životu, který představuje práci na sobě, řád a především vyrovnání se s vlastní minulostí, postavení se svým chybám.

    Dnes se nad chybami příliš nepřemýšlí, berou se jako součást vývoje. Hlavně zkusit vše, všechno prožít, pak je jistota, že jsem skutečně žil. Ale v matrixu. Lidstvo má cestu vzhůru přímo před sebou, bojí se však na ni vstoupit. Bojí se závazků vůči sobě i světu, protože zodpovědnost bylo snazší hodit na někoho jiného. Nelze pomoci jinak, než posíláním správných impulsů, ukázáním cesty. Lidstvo je dávno dospělé, nelze ho vodit za ruku. Před svým konáním bylo mnohokrát varováno, ani tyto zřetelné impulsy a náznaky však nebere vážně.

    I my řídící duchovní struktury na tom neseme svou vinu. I my jsme se nechaly temnem ošálit, znečistit. O to více se však teď snažíme pomoci, z pozice, která nám tyto pravomoce dává a hlavně z pozice těch, co už vědí. Co po správné cestě kráčí. Ač nejsme ve hmotě, máme prostředky, jak svou existenci dát najevo. Ti, co chtějí, naši existenci vnímají. Ten, kdo si nasadí klapky na oči i uši, kdo odřízne svůj duchovní cit, ten všechno kolem sebe vidí stejně dobré a to skutečně správné, nepozná. Při převaze hmotného vnímání pak dochází k tomu, že to správné a přirozené lidstvo odmítá, zatímco tomu, co ho ničí, otevírá svou náruč. Prosím, otevřete své vnímání a spatříte, jak zvrácený je směr cesty, kterou dnešní lidstvo bere za vlastní, za svou. Pak teprve si lze jasně uvědomit, jak hluboko lidstvo ve svém vývoji kleslo, když vzalo za vděk vším, co nabízí temná strana. 

© Petra Nováková, květen 2010
www.novaduchovnicesta.cz