Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC III | Energie slunovratu napomáhají světelnému vývoji

Energie slunovratu napomáhají světelnému vývoji

Věra Talandová Vloženo 18.12.2011
Věra Talandová

Duchovní komunikace z 8. a 14.12.2011

Využijte energie slunovratu k dalšímu světelnému vzestupu

Spojené Síly Světla, jaké informace jsou dnes pro mě důležité? (Duchovní komunikace z 8.12.2011)

 

Sféra Prvotního Tvoření: „Tady Sféra Prvotního Tvoření. Dnes je tvoje vyladění stabilnější. Můžeme tedy začít s přenosem informací.

 

Pomalu se blíží zimní slunovrat a jeho energie. Velmi silné a vstřícné energie budou i v den předcházející. V oba dny s daty 21. 12. 2011 a 22. 12. 2011 budou k dispozici energie, které budou schopny napomoci světelnému vývoji udělat velký krok. V takové dny mohou bytosti oslavovat. A to zvýšením svého světelného vyladění a vnímáním Přírody. Energie v tyto dny budou zároveň poděkováním za jejich dosavadní práci. Mohou ulehčit některé jejich kroky. Bytost se na ně ale musí naladit. Pro bytosti na NDC to však není problém.

 

Průkopníci NDC od jejího vzniku udělali obrovský kus práce ve všech oblastech. Tím velmi usnadnili práci dalším bytostem, které pochopily nutnost čistého světelného vzestupu. Skupina bytostí na NDC už má velkou sílu. Tato síla slouží k vlastnímu vzestupu, k očistě Přírody a Planety a podpoře dalších čistých projektů.

Tato čistá síla skupiny se v den slunovratu i ve dni předcházejícím může s těmito energiemi propojit. A výsledná světelná síla může být použita například k dokončení karmického čištění některých bytostí, k rozsáhlejší očistě míst na Planetě. Vnímejte proto už teď impulzy, které vám naznačí, co zařadit ke zpracování v tyto dny. Další připravené a vyčištěné bytosti a další čistá místa Přírody mohou pomoci Karmě pro hmotný svět s dalším upevněním v hmotné rovině.

Tímto upozorněním na energie zimního slunovratu se vám nabízí možnost využít tyto energie ke svému dalšímu světelnému vzestupu. Nepromarněte je. Další dny se čistota energií začne snižovat.

Děkuji za tvoje vyladění.“

Také děkuji.


Nalaďujte se aktivně na čisté přicházející energie

Síly Světla, máte pro mě nové informace? (Duchovní komunikace ze 14.12.2011)

 

Sféra harmonického Ticha: „Tady Sféra Harmonického Ticha. Navážeme na informace o dnech s daty 21. 12. 2011 a 22. 12. 2011 Jedná se o zimní slunovrat a den předcházející. I já chci zdůraznit, že máte k dispozici opravdu mimořádné energie, které by bylo škoda nevyužít.

 

Na Planetu proudí velké množství čistých energií, které vám mohou pomoci se světelným vývojem. Nemluvíme tu o křesťanských vánocích, které jsou stále více pod vlivem spotřeby a konzumu. Tyto svátky jsou pro Planetu dost zatěžující. A poslední den v roce Planeta i bytosti doslova trpí. Lidské bytosti se přejídají nevhodnou stravou, otupují svoje smysly alkoholem, vytvářejí nadměrné množství hluku, jedů do ovzduší. Potom nemohou vnímat podstatu toho, co to znamená, že staré odchází a nové přichází. V tomto totálním chaosu s rozladěnou bytostí je takovéto vnímání nemožné.

 

S nadcházejícím novým rokem si bytosti dávají předsevzetí, jak budou lépe žít.  Tato předsevzetí jsou u většiny bytostí zbytečnou ztrátou času. Předsevzetí typu – že v budoucnu začnu, jsou většinou nereálná.  Tady by se hodilo přísloví – Proč někdy, proč zítra, proč ne hned teď. Pokud se bytost rozhodne pro nějakou pozitivní změnu ve svém životě, je nejvhodnější začít v ten samý přítomný okamžik, ve kterém padlo rozhodnutí. Ani snaha ještě nikdy nic nevyřešila, neposunula dál.  Některé bytosti se celý život jen snaží. Ale to ke konkrétním výsledkům nevede.

Takže moje rada zní: Nalaďte se například na moje energie harmonického ticha a v tomto vnitřním tichu vnímejte (nic si nevizualizujte) proudy energií, které k vám na Planetu přicházejí. Vylaďte se na ně, nebo požádejte jakoukoliv světelnou sféru či bytost o pomoc při vyladění. Potom tyto energie využijte pro vaši další očistu, další vývoj ve světle.

Je potřeba, aby duchovně komunikovalo co nejvíce bytostí

Teď trochu odbočíme. Přemýšlíš o tom, jak se ti občas ozývají nové světelné sféry, a říkáš si, jestli se nějaká zase neozve. Funguje to takto. Pokud má bytost potřebnou vnitřní čistotu a vypěstuje si schopnost vyladit se na vysoké frekvence, může přímo oslovit světelnou bytost nebo sféru. Energie sféry nebo bytosti se potom sladí s energií přijímající bytosti a komunikace může probíhat.

Nebo se bytost vyladí na vysoké frekvence, kde je napojení možné a zadá dotaz. Sféra nebo duchovní bytost, která je pro tento dotaz nejpříhodnější a nejblíže frekvencím dotazující se bytosti, vyjde vstříc a svými energiemi se sladí s dotazující se bytostí. A dotaz zodpoví.

Pokud vstupuje na scénu nová bytost nebo sféra, čeká na vhodný okamžik. Ten nastává, pokud se pozemská bytost dokáže vyladit na frekvence blízké nové sféře nebo bytosti. Pak opět světelná sféra nebo bytost vyjde svými energiemi naproti a umožní spojení. Vždycky ale záleží na vnitřní čistotě a vyladění bytosti ve hmotě. Kam až její čisté vyladění dosáhne.

To je tak velmi zhruba řečeno.

Záleží potom na mnoha dalších věcech. Sama jsi vnímala, že jsi nebyla schopna přesně přijmout sdělení o technických věcech. Nejen v tomto pozemském životě jdou tyto věci trochu mimo tebe. A ty nemáš tu správnou slovní zásobu na vyjádření nebo přeložení takových impulzů.

 

Také v duchovní oblasti ve vysokých neprobádaných sférách je mnoho jevů a situací, které ani nejdou vašimi slovy popsat Je to potom přibližné opsání tak, abyste pochopili. A dílek do mozaiky vám zapadl. Abyste těchto dílků do mozaiky měli co nejvíce a výsledné dílo bylo co nejpravdivější, je důležité, aby komunikovalo co nejvíc bytostí. Každé jednotlivé téma je dobré vnímat z více úhlů pohledu. A to právě komunikace dostatku bytostí umožní.

Nebojte se duchovní komunikace

Bytosti často váhají a mají obavy komunikovat. Mají strach, že jejich příjem nebude dostatečně čistý. Že to nezvládnou. Vzpomínáš na svoje začátky, kdy sis myslela, že zapisuješ svoje vlastní myšlenky. Zpočátku tomu chybělo uvolnění a lehkost. Sama ale vnímáš, že je to otázkou cviku. A že po počáteční upachtěnosti už není ani stopa. Že je to v podstatě pro tebe relaxace, která tě baví.

Zpočátku bytosti vnímají spíš obecné skutečnosti. Až začnou být v komunikaci jistější, přicházejí konkrétnější informace. A znovu opakuji, že právě vnímání jedné věci z různých úhlů pohledu je velmi prospěšné. Informace se doplňují, skládají a vzniká ucelenější obraz. To samozřejmě za předpokladu, že příjem má vysokou čistotu a komunikace jsou pravdivé.

 

Komunikace patří k základním předpokladům samostatného světelného vzestupu. Bytosti si mohou zjistit konkrétní věci ze svého života. Dostávají odpovědi na svoje otázky. V komunikaci jde buď o informace osobní, o které se bytost může a nemusí podělit. A potom informace, které jsou přímo určené i pro ostatní bytosti. Na jejich podporu, pro jejich další světelný vzestup. Proto je dobré takové informace zapisovat.

 

Komunikace na NDC pomáhají bytostem nejen v tom, že jim předávají nezkreslené informace o duchovním pozadí světa. Ale i energiemi, které z těchto komunikací vyzařují. Čistota energií vycházející z komunikací a článků na NDC se spojí s čistotou uvnitř bytosti, která článek čte. Je-li uvnitř bytosti nedostatek Světla nebo Temnota, cítí z článku ohrožení a podle toho reaguje. Míra Temnoty v bytosti určuje rozsah negativní reakce.

 

Pro bytosti, které ještě váhají se započetím komunikace, připomínám, že energie, které jsou nyní k dispozici, vyladění a komunikaci velmi přejí. A mohou ji usnadnit. Za předpokladu, že bytost komunikovat začne.

Děkuji za tvoje vyladění a přijetí informací.

Také děkuji.

© Věra Talandová, prosinec 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 156
  • 16
  • 14
  • 17
  • 21

Celkový počet hlasů: 224