Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC IV | Zdravotní problémy člověka představují silné náznaky na duchovní cestě

Zdravotní problémy člověka představují silné náznaky na duchovní cestě

Marie Mejdrová Vloženo 14.2.2012
Marie Mejdrová

Duchovní komunikace z 22. a 28.1.2012

Úspěchy zdravotnictví jsou jen povrchním obrázkem

MM: Sféro prvotního zdraví, (která jsi věnovala každé bytosti jiskru dokonalého zdraví), máš pro mě nějaké informace? Děkuji. (Duchovní komunikace z 22. a 28.1.2012)

 

Sféra prvotního zdraví: „Dokonalé zdraví má dnes na planetě Zemi skutečně málokdo. Dá se říct, že je to naprostá výjimka. A to i v takzvaných vyspělých zemích. Zdravotnická věda údajně zaznamenává řadu úspěchů, kvalita a délka života se údajně prodlužuje. Ovšem na druhou stranu se ukazují mnohé stinné stránky. Že tyto údajné úspěchy platí pouze u některých lidí. Že je to často jen povrchní obrázek. Že to je často velice draze vykoupeno poškozeními na jiných úrovních, hmotných i duchovních - ať už u těch lidí samotných nebo i na Přírodě Planety. Že stále nákladnější formy léčení už státní ani rodinné rozpočty nejsou schopné finančně unést. Atd.

Příčin je spousta.

Zdravotnická věda duchovní příčiny nemocí neuznává

Tou zásadní příčinou je odtržení hmotné a duchovní stránky této problematiky. Materialistická věda, která je podkladem veškeré oficiálně uznávané medicíny, celého zdravotnického systému, zkoumá jen hmotu a občas přitom zabrousí do příčin ležících v lidské psychice. Ale duchovní příčiny, které jsou podkladem většiny zdravotních problémů, jsou pro ni tabu! Nejen že je neuznává, vůbec je nevnímá, ale ještě se jim i vysmívá.

 

Léčitelé jsou pro ni obvykle jen nebezpeční šarlatáni, kteří se snaží oblafnout lidi a vymámit z nich peníze. (Což ovšem někteří z nich opravdu jsou.) Není pak divu, že se moderní medicíně jaksi nedaří některé nemoci a neduhy vyléčit vůbec a jiné se prostě jen snaží po určitou dobu udržet na nějaké únosné hranici.

Zdravotní problémy člověka představují silné náznaky na duchovní cestě

Další zjevný problém lidstva na Zemi je jeho obrovská karmická zátěž. Na této Planetě se nenarodil nikdo náhodou. V tomto zlomovém období dějin se musely na této centrální Planetě narodit všechny bytosti, které jsou klíčové pro rozvázání neskutečně zamotaného vývoje v celém Vesmíru i Stvoření. A jak víte, zdravotní problémy všeho druhu jsou jedním z důležitých druhů náznaků, které lidé dostávají na duchovní cestě. 

 

Se zdravím lidstva těsně souvisí neutěšený současný stav zdraví Planety a její Přírody - viz kvalita potravin, vody, vzduchu, půdy a stav rostlinné, živočišné a nerostné říše.

Oficiální medicína neuznává bioenergie, ani energetický systém těla

Lidstvo zapomnělo téměř kompletně na bioenergie a bioenergetické systémy, dokonce oficiální věda vůbec nezná ten pojem! Přitom je to základ doslova všeho na Planetě i ve Vesmíru.

 

V moderní medicíně zůstaly z minulosti jen pozůstatky živlového náhledu na svět, které prolínají tradiční staré medicínské systémy. Dnešní medicína nechce uznat bioenergetické vlastnosti výživy, dokonce ani energetický systém těla, i když s nimi má např. tradiční čínská medicína tisícileté zkušenosti, má je podrobně popsané, rozebrané, pracuje s nimi. Paradoxně akupunkturu už je možné často studovat i na univerzitě, ale důvod, proč účinkuje - energetické dráhy v těle - uznán není. Jako by ani neexistoval.

Východní medicínské systémy jsou skrytě ovládány a využívány Temnými silami

K tomu se přidává problém, že ty prastaré (východní) medicínské systémy, které s bioenergiemi pracují, jsou ve svém duchovním pozadí zasaženy v mnoha směrech již neplatným duchovním pojetím bytosti člověka. Typicky vycházejí z náhledu na energetický systém, který platil pro člověka 1. typu a i v tom mívají chyby.

 

Dále například bývá v těchto medicínských systémech obvykle podceňována úloha výživy nebo některé aspekty výživy nesprávně pochopeny. Východní medicínské systémy tak mají ve svých základech určité systémové chyby. Ale především se na ně navázaly různé systémy Temných sil, které je skrytě ovládají a využívají.

 

V tom spočívá pro léčeného největší nebezpečí – že mu bude odčerpávána životní energie a bude informačně zaslepen tak, aby se stal stálým „klientem“ těchto temných systémů a nad určitou hranici duchovního vyladění se nebyl schopen dostat. Jinými slovy je mu účinně bráněno, aby se duchovně očistil a probudil do té míry, že by byl schopen se z okovů těchto systémů vymanit. A je to na úrovních mnohem obtížněji patrných, než je tomu u „hrubé“ oficiální medicíny západního typu.

Čím více nepřirozených látek a metod, tím více neočekávaných následků

Jedy neustále přidávané do životního prostředí a do potravin mají kumulativní účinek. Čím více umělých, nepřirozených látek, metod apod., tím více nepředvídatelných následků na Planetě, životním prostředí, organismech všeho druhu, včetně těch lidských.

 

Stačí si vzpomenout na bezprecedentní rozvoj například alergií a rakoviny, poruch imunity - jsou stále na dramatickém vzestupu. Zrovna jako další tzv. „civilizační“ nemoci, např. cukrovka, infarkt, mozkové příhody. K tomu lidé ještě konzumují dobrovolně další silné toxické látky v podobě tabáku, drog, přemíry alkoholu.

Je podceňován přímý vztah mezi kvalitou výživy a zdravím

Samozřejmostí by mělo být chápání jasného přímého vztahu mezi kvalitou hmotné výživy a zdravím. Ne se starat o výživu, jen když nastanou vážné problémy a to ještě jen ty, které oficiální věda dává do souvislosti s výživou. Ovšem vzhledem ke stavu poznatků současné medicíny, ještě ani v tomto případě není zdaleka zaručeno, že bude následovat taková skladba a kvalita stravy, která by byla potřebná.

 

Dokonalé zdraví by mělo být naprosto běžné (prakticky samozřejmostí) - v čistém světě. Samozřejmostí by mělo být i hledání duchovních příčin nemocí. Na vás, lidech jdoucích po NDC, se toto právě aplikuje, ukazuje. Testuje se znovu to, co by mělo být samozřejmostí. Když máte jakékoli zdravotní, fyzické nebo psychické problémy (o dalších typech náznaků všeho druhu nemluvě) neběžíte do lékárny ani k doktorovi, ale zeptáte se v duchovní komunikaci, kde je problém. Zjistíte příčinu a začnete na ní pracovat.

 

Nejprve se energeticky očistíte a požádáte o karmické vyvázání. S tím jde ruku v ruce i zlepšení výživy a úprava dalších podmínek vašeho života žádoucím směrem. Prostě práce na zkvalitnění světelných základů bytosti. Protože čím jsou základy vašich bytostí čistší, stabilnější, tím jste vlastně blíž Přírodě. Tedy svému základu, původu, původnímu čistému a zdravému stavu. Zároveň očistou na všech duchovních i hmotných úrovních odstraňujete bloky, které vás od Přírody oddělují. Které vám brání v tom, abyste mohli dostat a přijmout od Přírody pomoc.

Přirozené instinkty byly nahrazeny bludnými teoriemi a hromadami léků

Nejen otázka lidského zdraví, ale vůbec i celý současný stav vývoje na Zemi se dá charakterizovat ztrátou přirozených instinktů - jejich přehlušení bludnými teoriemi a hromadou umělých léků a metod s nedozírnými křížovými účinky!

 

To, co by člověk podle své vlastní intuice a/nebo podle zkušeností mnoha předchozích generací léčil určitým způsobem, to je mu lékaři obvykle zapovězeno. Je před takovým přístupem mnohdy důrazně varován. Dokonce mu je nezřídka i vyhrožováno černými scénáři.

Lidé zapomněli naslouchat svému nitru a místo toho hledají bezpracné způsoby

Lidé ve většině případů zapomněli naslouchat svému tělu, svému nitru, své intuici. A pokud jejich hlas zaslechnou, bojí se ho následovat. Bojí se mu důvěřovat, spoléhat se na něj. Protože to znamená nést sám za svůj stav zodpovědnost! Radši ji přenechají lékařům.

 

Lidé hledají bezpracné a zdánlivě rychlejší způsoby, jak znovuobnovit harmonii. Takové zkratky jsou pak ale nejen těmi nejdelšími, ale ztráta času, kterou způsobí, může vést k tomu, že původní stav zdraví už nepůjde obnovit, protože se postižené tkáně už nedokážou plně zregenerovat. Původní procesy zdravého těla už není možné znovuobnovit.

Lékaři manipulují s přírodními procesy podle svých nedokonalých poznatků

Lékaři se nebojí vzít si na sebe zodpovědnost čachrovat s přírodními procesy podle svých velice nedokonalých současných poznatků o fungování lidského těla a vzájemných účinků řady chemických léků a násilných zásahů do organismu. Protože v tomto případě jsou chráněni předpisy, zákony, současnou vědou.

Ovšem bojí se poradit člověku, aby si především vyřešil svoje osobní problémy a vztahy, správně se živil, staral se o svůj energetický systém, pravidelně sportoval a chodil do Přírody, (o etickém chování nemluvě)… Za takové rady by totiž nesli zodpovědnost a medicínské a farmaceutické zájmy za nimi by trpěly újmu. A co je nejvíc paradoxní, většina lidí by si stěžovala, že jim lékaři nepomohli, že je neléčí. Protože nechtějí slyšet, že musejí provést ve svém životě nepříjemné změny, že na sobě musejí bez výmluv pracovat, ale chtějí zázračnou pilulku, která vše rychle a bezbolestně vyřeší.“


Tato duchovní komunikace bude pokračovat druhou částí Příroda poskytuje lidem možnosti ke znovuobnovení zdraví.


© Marie Mejdrová, únor 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 200
  • 22
  • 20
  • 12
  • 23

Celkový počet hlasů: 277