Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC IV | Řešení zneužívání mezi blízkými bytostmi bývá velmi nepříjemné

Řešení zneužívání mezi blízkými bytostmi bývá velmi nepříjemné

Věra Talandová Vloženo 13.9.2012
Věra Talandová

Duchovní komunikace z 1. - 11.9.2012

Jakákoliv lítost brzdí vzájemné odpoutání

VT: Karmo, prosím vysvětli mi, co mám v tomto svém životě dělat pro to, aby už nám tato pro nás blízká bytost nemohla zasahovat do života a ohrožovat náš světelný úkol. (Duchovní komunikace z 1.9.2012)

 

Centrální Karma: „Tady centrální Karma. Tato temná bytost byla ve svých počátcích ovlivněna snahou rodičů vést čistý, harmonický život. Ale v době puberty toto nestačilo. Rodiče věnovali velké úsilí tomu, aby zmařili jeho sílící temné záliby. Ale i přes jejich obranná opatření si cestu vždy našel. A tu v sobě posiloval. Dílem temnými aktivitami a dílem parazitováním na ostatních. I hodně tvých vážných zdravotních problémů propuklo z toho důvodu, že při setkáních s tebou odebíral tvou energii, útočil na tebe. A ty jsi neměla dostatek sil, abys čelila opakovaným atakům. A většinou ani dostatečně jemné vnímání na to, abys vůbec tyto útoky rozpoznala a zaregistrovala. Útoky se však odrazily v problémech na tělesné rovině. Byly tam samozřejmě i jiné vlivy, ale to není teď důležité probírat.

Přestože poslední dobou jsi s tímto člověkem v kontaktu málo, jeho temné způsoby jsou již tak vypracované, že stačí malá chyba z vaší strany a jemu se podaří vás polapit. Například jakákoliv lítost z tvé strany brzdí vaše vzájemné odpoutání. Prostě bez lítosti. Stále mít na paměti, co všechno ve vašich životech zničil a co by ještě mohl, pokud byste mu to dovolili.

Od temné bytosti je důležité se dokonale odříznout

Teď musíte vnímat všechny impulzy vedoucí k tomu, abyste mohli pokračovat ve svém světelném vzestupu. Abyste se mohli dokonale odstřihnout od této dnes již zcela temné bytosti, která do vašich životů nepřináší nic pozitivního. Ale jen zkázu, zmar. Snaží se vás ovládnout a stáhnout k temnotě. A žádné praktiky jí nejsou cizí. Ačkoliv na fyzické rovině může předvádět jakoukoliv snahu o nápravu, ve skutečnosti jsou to kamufláže, abyste přestali s ostražitostí, a uvěřili jí. Nebo ji dokonce požádali o pomoc.

 

Toto jsou velmi těžké a bolestné situace ve fyzické rovině. Buďte co nejvíc ve spojení se Silami Světla. I tuto bolest jim odevzdávejte. Hlavně se snažte být v nadhledu. Taková bolest se nedá zvládnout z pohledu jedné existence. Mějte vždy na paměti, co je za tím v duchovní oblasti. Kam takováto ovládnutí vedou z hlediska celkové existence. Kam takové praktiky dostaly celkový vývoj.

 

A já ještě dodávám. Z vysokého nadhledu žádná bolest nevzniká. U vás vzniká proto, že tuto situaci prožíváte dost hmotně. Opravdu se ji snažte vidět z hlediska celkové existence.“

VT: Děkuji, Centrální karmo.


Každým vstřícným krokem se situace zpracovává a posunuje

VT: Karmo, máš pro mě ještě nějaké další informace ohledně rozvázání vazeb s touto bytostí? (Duchovní komunikace ze 4.9.2012)

 

Centrální Karma: „Vaše čištění a rozvazování karmických vazeb s touto temnou bytostí postupuje podle tebe pomalu. Ale to je pohled z hlediska netrpělivosti ve hmotě. Kdybys mohla vnímat, jak naplno energie pracují, myslela by sis pravý opak.

 

Každým tvým vnitřním ujištěním, rozhodnutím udržet si pouze světelnou cestu, se situace zpracovává, posunuje. Každé zlikvidování hmotné věci, která umožňovala spojení s touto temnou bytostí, zase uvede do pohybu určité typy energií. Též každé vyjádření podpory i energetická pomoc vašich světelných přátel mění situaci. Každým okamžikem lze vnímat posun.

 

Na hmotné úrovni, kdy pořád cítíš nevolnost a různé bolesti, to může vypadat zdlouhavě. Ale měj na paměti, že tvoje provázanost s touto temnou bytostí sahá hodně hluboko do minulosti. Jsou to tisíce situací, které jsi neřešila, nezpracovala, opakovaně v nich chybovala.

Světelná síla přátel pomohla vytáhnout na světlo toto parazitování

Jsou situace, kdy je potřeba rozplést obrovské zašmodrchané klubko a navíc ještě v různých energetických úrovních, takže měřeno časem na pozemské rovině se může zdát, že vše trvá dlouho. Můžu tě ubezpečit, že taková rychlost, s jakou se teď dějí určité věci, tu ještě nebyla.  A vše se ještě zrychluje.

Světelná síla skupiny přátel na světelném vzestupu pomohla vytáhnout na světlo tuto pro tebe zásadní situaci, kdy blízký člověk vás ničí, parazituje na vás, vysává vás a brání vašim světelným úkolům. Dělá vše pro to, aby převod světelných energií do hmoty byl pro vás komplikovaný a nedařil se, tak jak má. Neustále se svým hmotným projevem ve vás snaží vyvolat pocity, které vás stahují k Temnotě.

Podstatné je jednoznačné rozhodnutí odpoutat se od temné bytosti

V této době už jsou k dispozici možnosti, jak tuto situaci zvládnout a pokračovat ve světelném vzestupu. Podstatné je ovšem vaše jednoznačné rozhodnutí se od této temné bytosti odpoutat. Na všech úrovních se chovat tak, aby toto rozhodnutí bylo potvrzeno.

 

Tvoje předcházející řešení sice občas v hmotné rovině mohla vypadat jako razantní. Pro naprosté odpoutání se od této temné bytosti, pro osvobození se z těchto temných pout bylo důležité obnažit skutečnost až na dřeň. A postavit vás před situaci - buď anebo. Teď přišla ta chvíle, kdy je možné tuto situaci vyřešit, osvobodit své bytosti z útlaku, od útoků, vysávání a parazitování od této konkrétní temné bytosti.

 

Tato situace je proto teď pro vás klíčová. Pro váš další vývoj je nezbytné ji dotáhnout do vítězného konce. Upevňujte svoji rozhodnost, pracujte na všech úrovních. Konkrétní úkoly, které vyplynou z každodenního života, konzultuj se svou Osobní Karmou.

 

Je dobré, že používáš i čisté obrázky, energetická klubíčka, zvláště bojové. To je velmi účinné.

VT: Děkuji, Centrální Karmo.


Není jednoduché rozplést provázanost vazeb s blízkou bytostí

VT: Spojené Síly Světla, prosím o další informace ke svému současnému nepříjemnému karmickému čištění. (Duchovní komunikace ze 7.9.2012)

 

Osobní Karma: „Tady Osobní Karma. Procházíte teď náročným obdobím. Situace vás přivedly před zásadní rozhodnutí – vzdát se vztahu s nejbližším člověkem. Jdete správným směrem, ale sama vnímáš, jak je těžké takovou provázanost s touto temnou bytostí rozplést. Když se zadá nějaká situace do očisty, další den znovu vypadne nějaký kostlivec ze skříně.

 

Práce na takovéto očistě, na osvobození se od temné bytosti, musí být jednoznačná, razantní a intenzivní. Vnímáte impulzy jak pokračovat dál. Upevňujte svá rozhodnutí, posilujte světelné základy svých bytostí jak přirozenou stravou, tak Pěti Tibeťany, tak i čistým životem, hodně pobývejte v Přírodě. Vnímáš, jak je těžké se znovu z pádu škrábat nahoru do stoprocentního vyladění, k návratu do vysokých úrovní.

 

Nejtěžší karma leží na dně karmických nádrží

Jak se vyjádřila MM, „ta nejtěžší karma leží na dně karmických nádrží. Čím vyšší světelnou frekvencí člověk disponuje -  čili - čím je duchovně ve Světle výše, tím těžší karma se mu obnažuje. Ale na druhou stranu, má již v tuto chvíli možnost se z toho plně očistit a plně tomu porozumět.“

Vím, že jsi to již pochopila. A přestože je pro tebe toto čištění obzvlášť těžké, mohou být pro vás útěchou právě výše zmíněné skutečnosti.

Vnímáš též silně podporu světelných přátel. Od nich přijaté impulzy znamenají významnou pomoc v návratu na pozice, ze kterých jste spadli. Prozatím vše. Vyjadřuji ti podporu k tomuto návratu nejen za sebe, ale i za ostatní Síly Světla.“

VT: Děkuji za vaši podporu a pomoc.


Společné chvíle strávené s lidmi podléhajícími Temnu blokují náš vývoj

VT: Síly Světla, máte pro mě nějaké informace? (Duchovní komunikace z 9.9.2012)

 

Příroda: „Tady Příroda. Jak jsi sama dnes plně pochopila, budeš mít zase o jednu pozemskou přítelkyni méně. Její životní cesta se rozchází s tvojí. Vnímala jsi temné energetické vlny, když ti o své cestě vyprávěla. Je zaháčkovaná v temných systémech. V současnosti nemá dostatek síly se z nich vymanit. Vyhovuje jí statut ovce ze stáda.

Tím, že jsi jednoznačně promluvila o praktikách temných, o tom, jak vnímáš situaci, ses energeticky distancovala.

 

Nacházíš se v situaci, kdy se ti v životě obnažuje vše, co je potřeba začít vidět jasně a zpracovat to. Potřebuješ jasně vidět, co pomáhá tvému světelnému vývoji, co mu neprospívá a co mu dokonce vyloženě škodí. Nejprve je potřeba urychleně vyloučit to nejvíce škodlivé, vzápětí to, co neprospívá.

 

Karmické problémy se obnažují ve správný čas

Vnímám, že máš pocit, že se taková rozhodnutí na tebe valí ve všech oblastech života. Je to náročné, protože jsi citlivá a vnímáš to na fyzické úrovni jako nevolnosti a různé bolesti. Ale vhodná doba je právě teď. Věci se obnažují v pravý čas. Říkej si – kdy, když ne teď?!

Myslela sis, že když se dostavíš do Osvětimanských skal, budeš se moci znovu napít nektaru z duchovního leknínu. Tvoje připravenost po rozhovoru s výše zmíněnou bytostí, není v tuto chvíli na takové úrovni, abys toho mohla dosáhnout. Při návštěvě tohoto místa s touto bytostí není vhodné pracovat na duchovních úrovních. Na rozdíl od minulé návštěvy, kdy ani horolezci tě nedokázali vychýlit. Tentokrát jsi sice byla energeticky mnohem výš než tato zmíněná bytost. Ale za přítomnosti energií, které na toto místo přivedla, bylo lépe vše pojmout jako výlet na fyzické úrovni. I toto je pro tebe ponauční. Poselství tohoto společného výletu však vnímáš velmi jasně.“

VT: Ano, vnímala jsem to přesně tak. Děkuji, Přírodo.


Základním úkolem je dokončit očistu od energetického ovládání

VT: Spojené Síly Světla, co je ještě pro mne v tomto období důležité? (Duchovní komunikace z 11.9.2012)

 

Osobní Karma: „Tady Osobní Karma. Pro tebe je stále aktuální téma vypořádat se s tím, že je důležité zrušit vazby na některé blízké bytosti, i na ty další z širšího okolí. Není to jednoduché z hlediska dlouhodobé vzájemné provázanosti. Ani z toho důvodu, že ta hlavní bytost, o které mluvíme, má velkou temnou moc a sílu a je schopna neuvěřitelných kamufláží. Toto je pro tebe stále aktuální téma číslo 1. A tvůj úkol současné chvíle.

 

Snaž se vnímat všechny impulzy, které ti naznačují, co vše je ještě důležité dělat. Abyste se osvobodili, aby se vám konečně ulevilo. A zároveň se odlehčilo karmické břemeno a vy zase mohli postoupit výš. Čím výš chcete vystoupat, tím více karmické zátěže potřebujete odhodit. Zpracovávat obnažené vrstvy, vydávat ze sebe všechny své vadné postoje, napravit chybná rozhodnutí. A při tom všem používat jen čisté a etické prostředky.

 

Často dojdete k situacím, že co bylo čisté pro dosažení určité úrovně, už není dost čisté pro dosažení úrovně mnohem vyšší. Hledání a zavádění stále vyšší čistoty do života vás posunuje výš.“

VT: Děkuji, Osobní Karmo.

© Věra Talandová, září 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 156
  • 20
  • 16
  • 13
  • 18

Celkový počet hlasů: 223