Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC III | Cesta světelného vzestupu vrací lidem a Planetě svobodu

Cesta světelného vzestupu vrací lidem a Planetě svobodu

Petra Nováková Vloženo 23.9.2011
Petra Nováková

Duchovní komunikace z 8., 17. a 19.8.2011

Planeta Země prochází důležitým přerodem

Spojené Síly Světla prosím o aktuální informace k situaci, co je důležité vědět. Děkuji. (Duchovní komunikace z 8.8.2011)

 

Hlavní přírodní anděl planety Země: „Ještě jsme spolu nemluvili a musím říci, že jsem nemluvil nikdy s žádným člověkem, pokud nepočítám původní anděle, kteří osidlovali Zemi. Teď se ohlašuju, protože mám na srdci důležité informace, které se týkají současného vývoje.

Planeta Země prochází důležitým přerodem, který probíhá nejen na duchovní rovině, ale má a bude mít své projevy i ve hmotě. Planeta nastartovala samoočistný proces, který představuje trvalé zvyšování harmonie a tím i vyhledávání a odstraňování všeho, co mu brání. Očista Planety doposud probíhala hlavně skrze vás a Přírodu. Planeta teď již pracuje daleko více samostatně. A to je hlavní důvod, proč se ozývám. Existují záležitosti, které je potřeba vyřešit, aby se Planeta mohla dále rozvíjet a nebyla již tolik závislá na lidské činnosti.

 

Kdysi dávno existovala mezi lidstvem a Planetou nepsaná dohoda, která vyjadřovala vzájemnou úctu a pokoru, a která lidstvo zavazovala k pomoci Planetě všemi dostupnými prostředky. Planeta naopak přislíbila veškerou pomoc lidstvu. Tato dohoda představovala energetické propojení, silnou vazbu, která oba celky propojovala, a tvořila z nich, dá se říci, pokrevní bratry. Všechny bytosti tak byly úzce propojené s Přírodou a vnímaly ve svých srdcích. Rozpoznávaly její rady, potřeby, i volání o pomoc. Příroda měla v lidských srdcích své místo. A vzájemně tak s lidstvem tvořila vyvážený celek, kdy si oba navzájem pomáhali a naslouchali svým potřebám.

 

Toto propojení zůstalo, lidé ho však přestali vnímat. Příroda dál plnila svou část dohody a lidstvu stále láskyplně pomáhala. Lidstvo však svým postupným pádem začalo mít ve svých srdcích tmavá místa, černá jako noc. Vypálené temné skvrny tvořící prázdnotu, díry, věčný cejch vetkaný do světelných struktur. Jen málo lidských bytostí dokázalo osvobodit svá srdce od temných vlivů, které mnohdy dobrovolně přijali do svých otevřených srdcí. V jejich srdcích se temnota usídlila a začala se velmi rychle rozrůstat.

Toto dávné propojení lidstva a Planety existuje stále. Z lidských srdcí však díky němu začala temnota útočit i na srdce Planety. Planeta dlouho odolávala, nakonec však upadla do bezesného spánku, který představoval ovládnutí, sebrání vlastní vůle a možnosti vlastní evoluce. Tato zrada lidstva zasáhla Planetu hlouběji, než si kdo mohl připustit. I proto jedině pomoc od lidských bytostí mohla vrátit Planetě život a zároveň důvěru v lidstvo jako celek.

 

S mnoha bytostmi bylo původní pradávné spojení s Planetou obnoveno. Ve svých srdcích opět mohou vnímat její přítomnost. Dává jim sílu překonat temná místa ve svých vlastních srdcích, jako oživlé vzpomínky na krutou minulost. Těmito bytostmi jsou ti, kteří zvolili cestu etiky a skutečného porozumění vůči Přírodě a Planetě, cestu vzestupu a světelného vývoje.

 

Stále však zůstává napojení Přírody na všechny lidské bytosti, z jejichž srdcí i nadále proudí temnota. Ta se snaží Planetě znovu nasadit temné okovy a brání jí v jejím přirozeném vzestupu. Je potřeba toto dávné propojení celého lidstva s Planetou odseknout a získají ho pouze ti, co na sobě pracují a Planetě pomáhají. To však musí učinit pouze řídící struktury momentálního vývoje. Toto neustálé stahování Planety bytostmi, které ve svých srdcích nechávají temnotu vzkvétat, ovlivňuje nejen duchovní vývoj Planety, ale má vliv i na hmotný obraz. Navíc toto propojení není z vašeho pohledu vnímatelné, protože existuje uvnitř, uvnitř každého. Zvenčí není viditelné. Protože nejde o ovládání nasazené, ale o původně přirozené vazby vzniklé na základě přirozených procesů.“


Nestavět svoji samostatnost nad principy světelné spolupráce

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace k situaci. Děkuji. Co je potřeba vědět? (Duchovní komunikace ze 17.8.2011)

 

Příroda: „I já teď procházím silnou očistou, s vaší pomocí se mohu posunout. Žádná bytost, ani ta nejvyšší, ani ta nejdokonalejší, se někdy neobejde bez pomoci někoho druhého, který ze své pozice, svého nadhledu jediný může situaci druhého pomoci rozmotat, dořešit.

 

Cílem světelných bytostí není být za každou cenu samostatnými stoprocentně funkčními jednotkami, které existují a fungují pouze samy pro sebe. Je důležité být samostatný, svou očistu zvládat, potřebná však je i spolupráce. Která představuje také odhadnutí svých sil a požádání o pomoc v situaci, kdy je nezbytná. Kdy to zkrátka bytost potřebuje. A není důvod se za to stydět. Pomoc je důležitá. Protože mimo jiné říká, že jsem pokorný pomoc přijmout, že jsem schopen o ni požádat a vážit si jí. Že jsem nastavený na spolupráci, kdy je přirozené, že bytosti si navzájem pomáhají a hledí i na potřeby druhých.

 

To je základní světelný princip. Nespoléhat se na druhé ve smyslu nepřijetí zodpovědnosti za sebe, za své činy. Být sám za sebe zároveň však jako součást světelného celku. Jehož vývoj ovlivňuji stejně, jako ovlivňuji ten svůj. Kdo byl příliš egoistický a myslel si, že svou očistu zvládne sám, že k tomu nepotřebuje nikoho ani něčí rady, ten nakonec skutečně zůstal sám. Protože tento postoj je postojem ega, postojem bytosti, která neuznává pomoc, spolupráci, důvěru, sounáležitost. Samostatnost, pokud je přehnaná, znamená izolaci, temnou vlastnost. Temní nikdy nic s nikým nekonzultují. Radám cizích se nepodřizují. Pak jsou pro ně dvě možnosti. Buď jsou tak dobří ve své temnotě, že jsou na špičce, nebo slouží někomu jinému, kdo je ovládá.

 

Svoboda a samostatnost je tak u temných bytostí jen domnělá, protože vždy jim bude někdo diktovat, skrytě podsouvat své touhy. Ač to vypadá ve hmotě obráceně, skutečnou samostatnost v pravém slova smyslu a svobodu přináší pouze a jedině světlo.“


Nehledejte důvod pro svoji harmonii ve vnějším prostředí, hledejte důvody pro ni uvnitř své bytosti

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace ohledně celkové situace, co se dnes dělo. Děkuji. (Duchovní komunikace z 19.8.11)

 

Příroda: „Znovu se dostáváte do dalších zkoušek, které vás učí pokoře a důvěře ve světelné vedení, vůči světelným principům, které jste přijali za své. Znovu se učíte, že nelze vše zvládnout pouze vlastní vůlí, kterou někdy máte příliš přemrštěnou. A která vede člověka jinudy, než je optimální.

 

Vůle je důležitá, ale měla by následovat ruku v ruce se světelným, etickým směrem, s impulzy, které vám ukazují tu nejlepší možnou cestu. Příliš silná vůle přehluší i impulzy. Navíc vychází z ega, které tím posiluje.

 

Je dobré mít zdravou vůli, takovou, která však je tvůrčí, dává prostor pokoře, vychází nejen z individuality, ale také z jednoty se vším. Je dobré mít víru ve své vlastní schopnosti. Schopnosti však nejsou to, proč dotyčné věci děláte, ani nejsou prostředkem k nějakému „hmotnému“ cíli, který má pozvednout právě ego. Vůle má být cílem k prosazení vyšších etických principů do svého života, do života svého okolí, do prostředí. Vůle má být nástrojem k prosazení duchovních impulzů do hmotné reality. Nikoli prosazením vlastních zájmů, zájmů ega.

I tohle se učíte. A stále znovu vás situace vedou k tomu, abyste se přesvědčili, jak se vše poskládá, pokud důvěřujete. Panika je zbytečná. Pokud je potřeba něčím projít, je to nastavené tak, abyste to zvládli. Jinak se vše kolem vás skládá do harmonie, pokud ji sami svým přístupem neničíte, nenarušujete. Pak vás nemůže žádná situace rozházet, vykolejit.

 

Svými strachy a negacemi pouze sami sobě harmonii berete. Situace jsou vždy neutrální a záleží jen na vás, jaký k nim zaujmete postoj. S pozitivním přístupem však vše snáze a rychleji vyřešíte. A bude se vám lépe žít. Nehledejte důvod pro svou harmonii a zdroj své harmonie v okolí, ve vnějším prostředí. Hledejte harmonii i důvody pro ni v sobě, uvnitř své bytosti.“

© Petra Nováková, září 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 163
  • 18
  • 14
  • 14
  • 17

Celkový počet hlasů: 226