Pravčická brána
Úvodní stránka | K aktuálním otázkám nového vývoje | K aktuál. otázkám nového vývoje A30-60

K aktuál. otázkám nového vývoje A30-60

A30. Kam směřuje svět a lidstvo na začátku roku 2013? – část I

Jak vypadal přelom roků 2012 a 2013? Snahy některých temných kruhů převrátit celkový vývoj ve svůj prospěch. Konkrétní příklady rozsáhlé karmické očisty. Změny ve fungování Planety jsou zásadní, i když je nemusíme vnímat. Naše Země se stává bezpečnějším místem pro život. Temné formy života bez uzemnění ve hmotě již byly z vývoje odstraněny. Pokračuje vytěsňování temných klonů z nitra bytostí na světelném vzestupu. Energie katastrofického uvažování byly z Planety odstraněny. Podmínky umožňující sestup Karmy do hmoty ještě nejsou splněny. Těžké karmické vazby lidských a ještěřích světů. Možnost oboustranného karmického vyvázání soupeřících stran. Planeta Země zůstane zachována pro lidstvo v jeho nejvyspělejší podobě. I nadále budou odcházet především ti, kteří nevyužili plně možností hmotné existence. Každý zlom představuje splnění podmínek pro jiný způsob fungování energií.


A31. Celonárodní volba prezidenta v roce 2013 - část I

Proč se pouštíme do hodnocení prezidentských voleb v lednu 2013? Co měly společného minulá a současná prezidentská volba? Jak psal tisk o prezidentské volbě v roce 2008? Letošní prezidentská volba měla šanci být jinou. Zásadním problémem se v předvolebních diskusích stal poválečný odsun Němců. Další sporné téma – Benešovy dekrety. Co bylo novináři a veřejností vytýkáno Miloši Zemanovi? Pronikání zahraničního kapitálu do ČR – přínos nebo hrozba? Co bylo nejvíce vyčítáno Karlu Schwarzenbergovi? Jaká je vlastně minulost Karla Schwarzenberga? Karel Schwarzenberg a tajná skupina Bilderberg. Jaká je celková úroveň pravdivosti některých konspiračních teorií. Řídit svůj život podle konspirativních informací nebývá dobrým vkladem do života. Duchovně pokročilý člověk by měl dokázat rozpoznat skutečné záměry jednotlivců. Nechutný celostránkový inzerát v Blesku uzavřel celou kampaň.


A32. Celonárodní volba prezidenta v roce 2013 – část II

Druhá část tématu o prezidentské volbě. Je z etických důvodů vhodné a správné, aby se dosluhující prezident a jeho rodina tak diskriminačním způsobem veřejně angažovali ve prospěch jednoho z kandidátů? Začal to Václav Klaus mladší – opřel se do "knížete", pobouřil tím své studenty. Krajně nevhodné, řekl Roman k ataku Klause mladšího na Schwarzenberga. Klaus: Prezidentem ať je ten, kdo tu strávil celý život. Klausová: Nechci, aby má následovnice neuměla česky. KOMENTÁŘ: Při plivání na kandidáty se některá fakta zkrátka nehodí. DRAŽAN: Nechutná partie Klausových. A co dalšího se novinářům podařilo objevit v historických dokumentech – Klausův tchán pracoval u tajné policie fašistického Slovenska a osobně se podílel na perzekuci Židů. Reakce na konečné výsledky voleb: Kam směřuje Česko s prezidentem Milošem Zemanem. A co reakce duchovně zaměřených webových portálů?


A33. Celonárodní volba prezidenta v roce 2013 – část III

Na okamžitý příchod zásadních změn zatím ještě nejsme připraveni. Prezidentem by měl být člověk, který dokáže stmelit národ. Jaký význam má to, že nad pravdou opět zvítězil populismus? Nadpoloviční většina Čechů má stále jiný než čistý vzor. Nepříznivé rysy potřebují vyplout na povrch, aby se s nimi mohlo pracovat. Národ dostal příležitost k určitému procitnutí. Z obou kandidátů pouze názory a způsoby Karla Schwarzenberga splňovaly základní požadavky etické čistoty. Na vzestupnou světelnou cestu mají dnes blíže lidé, kteří se nezabývají duchovnem. Na podkladě lži, manipulace a kamufláže nelze vystavět pravdu, čistotu a spravedlnost. Prezidentský majestát v naší zemi zatím nemá eticky čistý základ. Národ zvolil takového prezidenta, jaká je většina z nás. Riziko ztráty čistoty přijetím státnické funkce v dnešní době je příliš vysoké. S nutností změny dnes již rezonuje značné procento obyvatel.


A34. Odstranění prsních žláz jako údajná prevence rakoviny? I

Nekritizujeme konkrétního člověka, ale způsob fungování lidstva jako celku. Čím bylo neobvyklé osobní rozhodnutí zdůvodněno?  Vytvoření klamné nepravdivé iluze, která vychází z naprosto nesprávného zploštění celé situace na hmotnou úroveň. A i na hmotné úrovni došlo ke zúžení všech možných příčin rakoviny na jedinou příčinu – genetickou situaci. Přitom je lékařům dobře známo, že nejobvyklejší příčinou propuknutí rakoviny je nezdravý životní styl člověka. A duchovně uvažující lidé jsou si navíc vědomi, že každá nemoc má své skryté duchovní příčiny. Prevencí přece nemůže být odřezávání zdravých částí těla. Mnoho lidí se vzdalo zodpovědnosti za své zdraví.  Nejvhodnější pro zdraví je život v souladu s Přírodou. Ani ozařování částí těla přístroji není skutečnou prevencí. Takový případ je spíše varováním, kam až jsme jako lidstvo dospěli. Vyvolávání strachu a paniky usnadňuje skryté ovládání.


A35. Odstranění prsních žláz jako údajná prevence rakoviny? II

Další kritické reakce na dobrovolné odebrání zdravých prsních žláz. Chybná ideová koncepce současné západní civilizace. Slepá cesta nastoupená lidskou společností. Pouze malé procento diagnóz výskytu rakoviny se váže k dědičnosti. Příležitost obrovského byznysu vysvětluje skutečné pozadí reklamy tohoto činu. Jakou formu prevence proti rakovině doporučují lékaři? Škodlivost vyšetření mamografem. Tvrdá kritika mamografu ze strany lékaře. Spolehlivost mamografického vyšetření. Důležité je najít a odstranit skutečné příčiny nemocí. Škodlivost či prospěšnost diagnostických přístrojů pro duchovní cestu člověka. Úroveň duchovní škodlivosti mamografu a ultrazvuku. Magnetická rezonance a CT vyšetření. Je bláhové se domnívat, že medicína má život člověka pevně ve svých rukou. Je iluzí snažit se převzít plnou moc nad svým tělem cestami medicíny.


A36. Odstranění prsních žláz jako údajná prevence rakoviny? III

Nekritizujeme konkrétního člověka, ale způsob fungování lidstva jako celku. Skryté duchovní a psychické příčiny rakoviny. Mimozemské vlivy a karmické příčiny. Akutní hrozba nemoci vede obvykle k volbě agresivních metod medicíny. Rakovina jako velmi výnosný byznys. Nejnákladnější léčby placené ze zdravotního pojištění. Zákazníkem rakovinového průmyslu se člověk stane snadno. Je provokace tvrdit, že odstraněním některých orgánů jsem se zbavil rizika rakoviny. Pokud léčba neodstraní z těla příčinu, riziko nemoci není zažehnáno. Rakovina jako zákeřný agresivní temný systém. Příloha: Angelina Jolie jako satanistka?? Důsledky všeobecné veřejné propagace magie a šamanství. Nepříznivý vliv rozsáhlého tetování. Nepříznivé dopady nerozvážných životních rozhodnutí. Podle čeho lze poznat skutečnou duchovní situaci člověka? I mnoho relativně slušných lidí dnes napomáhá temnému vývoji.


A37. Povodně 2013 ve střední Evropě

Dílčí katastrofy jsou výsledkem přetlaku nahromaděných nepříznivých energií, umožňují zabránit katastrofě globální. Planeta a Příroda už nemohou dále tolerovat rozmáhání se temných energií. Záplavy jsou výrazným impulsem k zamyšlení. Povodeň je hmotným projevem očisty na duchovní úrovni. Následky nevhodných lidských zásahů. Svazování Planety, Přírody, přírodních procesů magickými zásahy. Posláním Planety bylo spolupracovat s lidstvem, nikoliv mu sloužit. I Planeta dostává příležitosti nových energií na podporu očisty. Pro Planetu jsou záplavy možností očistit se. Teď je čas na razantní očistné zásahy. Dávné magické zásahy do vodních toků. Povodně jsou jedním ze způsobů, jak se Planeta čistí od pozůstatků magie. Magii nutně potřebujeme dostat pryč z Planety. Škodlivost magie se s prohlubováním nového vývoje extrémně zesiluje. Nestačí konat z dobré vůle, zásadní je výše duchovního nadhledu.


A38. Film Interstellar - energie podporující změny

Mimořádná energie plynoucí z filmu. I zde na Zemi se nám otevírá možnost nepředstavitelného vývoje vpřed. Jsme tady, abychom se vrátili k základům. Nemusíme letět ke hvězdám, abychom objevili nové poznání. Energetický impuls k vlastní přeměně. Spolupráce je základním stavebním kamenem Nového vývoje. Každý přispívá svým dílkem do celkové mozaiky. Přicházejí vám ty příležitosti, na které jste již připraveni. 


A39. Film Země zítřka I – budoucnost máme ve svých rukou

O čem je příběh o Zemi zítřka. Principy tvoření reality. Kterého vlka budeme krmit? Spolupráce na straně Světla. Každý máme v sobě střípek celkové mozaiky, speciální vlohy. Jsme vedeni k pochopení hodnoty spolupráce. Spolupráce více bytostí přináší zásadní rozdíl ve výsledku. I spolupráci se člověk musí učit. Vnímat hranice, co udělat sám a s čím si nechat pomoci. Rizika přílišného individualismu. Spolupráce na straně Temných sil? Úplná volnost ve smyslu svobody ega není řešení. Film Ex Machina – tendence k sebedestrukci. Spása není v technickém pokroku, ale v potenciálu člověka a Přírody. Mentální a duchovní naprogramování civilizace. Síť světelné spolupráce a inspirace. Pojistky světelného vývoje – moje osobní zkušenost. Podoba budoucnosti záleží na naší životní filozofii. Společným úsilím se cíle dosáhne mnohem snáze.


A40. Film Země zítřka II – most od minulosti k budoucnosti

Každý dílek skládačky se aktuálně tvaruje do přesné podoby. Budoucnost se tvoří teď a tady každým využitým okamžikem. Někdy nemáte odvahu věřit impulzům. Vytvořit podmínky pro zažehnutí plaménku a jeho správné hoření. Pomoc je jen pomocí, zodpovědnost zůstává na vás. Nechávat v sobě stále otevřený prostor pro Světlo. Naplno se rozvíjet a využívat svůj potenciál. Pravda je záchranou, ne nebezpečím. Snaha mocných udržet neměnný zajetý řád. Zapadnutí do hmoty vymaže širší perspektivu. Civilizace bez kontroly duchovní složky bytostí nemá budoucnost. Jedině bytosti v nejhutnější hmotě mohou zachránit vývoj. Nic není neměnné, v každé situaci se dá najít řešení. Vymanit se z přesně stanovených šablon. Nikdo by nedokázal změnit svět sám. Duchovní vnímání během filmu Země zítřka. Neomezovat se představami, co je nebo není dost dobré, vhodné. Jak se vyrovnat s tíživou minulostí, abychom mohli jít dál – osobní zkušenost.­­­ Vzájemný respekt a spolupráce světelných bytostí. Podstatné je, co děláme teď, naše upřímná snaha. Každý můžeme přispět svými zkušenostmi, vlohami, rozvázáním karmy. Vzájemně se porovnávat není smysluplné ani přínosné. Nemít o nikom přílišné iluze. Vyrovnaný střed mezi nadřazeností a podřídivostí. Neotvírat Temným v sobě vrátka nevhodnými postoji. Cesta ven ze strachu z ovládnutí Temnými silami. Přijímání světelných úkolů.


A41. Film Země zítřka III - Jednou přijde čas

Příběh jednoho dne jako představa, jak by mohl vypadat život člověka na Zemi v daleké budoucnosti. Až Síly Světla definitivně vyhrají a lidé budou žít v souladu s Přírodou a etickými principy. Až bude negativní karmická zátěž z minulosti již rozvázána, vyřešena, vyčištěna. Tato budoucnost bude obsahovat jasné otisky toho, co děláme teď, i když dnešní současnost bude již víceméně úplně zapomenuta. Rovnocenná spolupráce mezi duchovními sférami a hmotou. Lidé nemohou přenechávat pasivně vývoj někomu nad sebou. Hmotný svět má již své trvalé místo ve vývoji. Důležitost znalosti pravdivé verze historie.


A42. Filmy Hvězdné války I – souboje Světla a Temnoty


A43. Filmy Hvězdné války II – dar v podobě energií

Není přínosné stále pomáhat někomu, kdo o to nestojí. Je spousta věcí, které nás v životě ohrožují a ne vždy to lze vyřešit klidem. Je potřeba se bránit a někdy bojovat, čistými prostředky. Uvědomit si svoji světelnou sílu a pustit se do boje. Možnosti vrátit se ke Světlu se stávají snadnějšími. Každý člověk je pro vývoj cenný. Schopnost vzepřít se mentálnímu ovládání, manipulaci. Vnitřní boj mezi světelnou a temnou stránkou bytosti. Moment kritického rozhodnutí. Připustit si skutečnou hloubku zaslepení Temnotou. Úplná Temnota není jen zašpiněné Světlo. Dar v podobě energií. Dopis ve snu po filmu. Nepromarnit náš světelný potenciál.


A44. Průnik energie z duchovního Srdce Přírody do hmoty

Vnímání intenzivního spojení s Přírodou během filmu Legenda o Tarzanovi. Silné pouto přátelství mezi bytostmi. Optimálně vyladěný partnerský vztah. Když máme správný cíl, vždy se najde cesta a přijde pomoc. Setkání s domovem, příval nových energií od Přírody. Pevnější a hlubší propojení s Přírodou. Energie Přírody se probouzí naplno. Duchovní Srdce Přírody se osvobozuje od nepříznivých vlivů a nánosů. Duchovní srdce člověka slouží k propojení s Přírodou, se světelnými energiemi. Srdce skládá impulzy z duchovní a hmotné roviny do vyváženého celku. Rovina srdce si musí držet čistotu, aby nepodléhala temným vlivům. Vyvažovat rozum a srdce, aby si pomáhaly držet světelný směr cesty. Pro správné vyhodnocení impulzů je třeba vyladit srdce a rozum do vzájemné spolupráce. Dostáváme ideální příležitosti, které nás nutí posunout se dál. Nelze mít schopnosti a nepřispět k jejich získání a rozvoji. Příroda o nás pečuje tak, abychom mohli co nejlépe využít náš potenciál. Kolik úsilí vložíme do péče o sebe a Přírodu, tolik se nám vrátí. Je na nás, jakým vlivům vystavujeme své bytosti. Ani ta největší cennost nám neudělá radost, pokud nedokážeme vnímat její pravou hodnotu. Příroda je nejlepším učitelem světelných bytostí. Co znamená být součástí celku. 


A45. Obnovení duchovního srdce za pomoci Přírody a Rytířské sféry


A46. Odemykání duchovních srdcí Přírodou


A47. Mimozemský objekt ve Sluneční soustavě?

Na podzim 2017 byl poprvé registrován nový objekt ve Sluneční soustavě. A okamžitě vzbudil pozornost astrofyziků pro celou řadu zvláštních okolností, které jeho pohyb doprovázely.


A48. Cesta na Velký Javor a její význam

Na počátku července 2019 jsme se skupinou lidí na NDC navštívili jako každoročně Šumavu. Tentokrát jsme naplánovali výlet do oblasti Velkého Javoru v Bavorsku nedaleko Železné Rudy. Nejprve jsme obešli Velké Javorské jezero a poté podnikli společný výstup na Velký Javor. Byla nás zhruba stovka jednotlivců, kteří jsou součástí cesty neomezeného světelného vzestupu. K této akci jsem dostal jednoznačný impuls již na počátku března. Jaký byl duchovní a hmotný význam naší návštěvy nejvyššího vrcholu Šumavy?


A49. Bouřící se počasí na počátku července 2019

Duchovní komunikace naznačující, že neobvyklé přírodní jevy a různé dílčí katastrofy mají určitou souvislost se změnou ve vývoji, která v tomto období probíhá.


A50. Vatikán - centrum moci křesťanské církve

Okolnosti, které doprovázely naši návštěvu Vatikánu v červnu 2019.


A51. Řím - památky z doby římské říše

Návštěva památek z dob římské říše. Karmická očista z období antiky.


A52. Řím - další historické památky

Řím z pohledu Petry Novákové - návštěva v roce 2018.


A53. Soustroví Santorini a dávná minulost

Dávný výbuch sopky Théra.


A54. Čištění 13. komnat planety o Velikonocích

Letošní Velikonoce naplno umožňují čistit 13. komnaty planety Země, v nichž jsou ještě určité části historie. Ty části, které měly na vývoj planety a lidské civilizace největší vliv, protože šlo o nejzásadnější boje s Temnem. Období Velikonoc je prodchnuto energiemi kamufláže, neupřímnosti. Je potřeba mu vrátit upřímnost. Jde o rozloučení se s jakoukoli kamufláží.


A55. Co přináší rok 2022 a ohlédnutí za slunovratem a Vánocemi


A56. Výzvy jarní očisty a využití energií jara