Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VI: 70 - 79 | 76. Aktivní vysávací vazby a změny v karmickém hodnocení

76. Aktivní vysávací vazby a změny v karmickém hodnocení

Miroslav Michalech, Marie Mejdrová, Jiří Novák Vloženo 13.10.2015
Miroslav Michalech Marie Mejdrová Jiří Novák

Čištění v uplynulých měsících. Aktivní vysávací vazby v současnosti. Snížené vydávání staré duchovní výbavy. Změny v karmickém hodnocení přehmatů. Predávať ľuďom cez seba nové postoje v znení NDC. Ľudia by od vás mali odchádzať s povzbudením pravotočivých energií. Vytvoriť v sebe podmienky pre príjem nových energií a ich sprostredkovanie do okolitého sveta. Vy ste mostom pre novú realitu. Dávať vhodným spôsobom okoliu najavo váš životný postoj. Nutnosť začať jednať novou formou a potvrdiť tak zámer vnútorne sa zmeniť. Pokora a skromnosť je stálym faktorom pre udržanie si čistoty.Nesprávná domněnka, že výsledek by měl být úspěšný, když podám informace o duchovních záležitostech druhému člověku vhodným způsobem. Přístup, že to mám znovu a znovu zkoušet a nepochybovat o úspěchu. Nesprávný pocit, že mám za úkol vychovávat svoje okolí. Vychýlená představa, že dobrá vnímavost a inteligence dostačují k tomu, aby si člověk sám sobě dokázal nastavit zrcadlo. 

Část textu ve slovenštině nebyla pravopisně opravována.

Miroslav Michalech
 

V nasledujúcej duchovnej komunikácii je uvedené, prečo v lete nastalo horšie vydávanie starých nepriaznivých duchovných väzieb, výbavy, postojov prakticky plošne u ľudí na NDC. U mňa sa objavilo niekoľkokrát, v súvislosti s aktívnymi vysávacími väzbami z okolia. Zistil som, že nižšie vydávanie a vzostup mali aj ďalší ľudia z NDC, s ktorými som v kontakte. Jednalo sa mi o lepšie pochopenie aktuálnej situácie.

K napísaniu tejto duchovnej komunikácie dala impulz aj udalosť z mojej návštevy na chate u dvojice z NDC. V deň keď som tam bol, prišiel jeden pán kvôli vode na pozemku. A na pohostenie mu dali Fernet, napokon viac pohárikov, až pán odchádzal mierne pripitý. O nevhodnosti som im povedal, ale až keď som prišiel domov, tak Príroda na to apelovala ako na silne nevhodné a preto som im musel napísať o ich chybných postojoch.
Nižšie je vyjadrenie od Prírody smerom k nim, ktoré som im poslal (Duchovná komunikácia z 29.8.2015):


Predávať ľuďom cez seba nové postoje v znení NDC

Príroda: "Tým, že ste vedome na NDC, splácate vedome svoj karmický dlh. Ste zástupcovia nového vývoja v hmote a vývoj tlačí na nové postoje smerom k vonkajšiemu svetu. To je teraz aktuálne, predávať ľuďom cez seba nové postoje v znení NDC. Je to istá zodpovednosť to činiť a preto držať sa starých foriem práve v tomto novo začínajúcom období je úplne protikladné.

To znamená, že miesto kde si spoločne tvoríte novú realitu (chata) má byť miestom to sprostredkujúcim aj pre vonkajší svet. Je preto nevhodné dávať ľuďom, ktorým tam prídu ľavotočivé nápoje a aby pod vplyvom týchto energií z toho miesta odchádzali. Tým sa predsa neupevňujú nové energie. Musí sa ísť ďalej a tvoriť po novom bez výhrad. Netreba sa vôbec báť komukoľvek ponúknuť skôr ovocnú šťavu, alebo mätovú limonádu, či už akýkoľvek iný nápoj s čisto pravotočivými bioenergiami.

 

Ľudia by od vás mali odchádzať s povzbudením pravotočivých energií

Čiže ľudia by od vás mali odchádzať výhradne s povzbudením pravotočivých energií, nech je to ktokoľvek. Je to na nich, či to odmietnu alebo nie a niekomu to môže naozaj niečo zmeniť. Jednoducho treba skúšať a jasne si stáť za svojim, prezentovať to, čím žijete."


Vytvoriť v sebe podmienky pre príjem nových energií a ich sprostredkovanie do okolitého sveta
 

Miroslav Michalech: Riadiace centrum energií pre tento svet, vnímam ťa dnes znovu. Cítim potrebu zapísať informácie v rámci tvorby novej reality. Zároveň akoby nemám prehľad a nadhľad, ktorý by bol vhodný. A taktiež k tomu dobiedzajúce vplyvy ega a temná bytosť z karmických vrstev v izbe. (Duchovná komunikácia z 31.8.2015)
 

Riadiace centrum energií pre tento svet: „… Je to tak ako si vnímal, že aktuálne vás všetkých vývoj tlačí byť novými, viac ohybnými a strategickými. Podľa toho je aj hodnotené vaše vydávanie starých duchovných väzieb a výbavy. Teraz nastala táto etapa a pre mnohých je prekvapením prečo nastalo obdobie horšieho vydávania.

V rámci toho, ako sa vývoj posunul ďalej, je nutné vytvoriť si v sebe podmienky pre príjem nových energií. Pre ich sprostredkovanie smerom von do okolitého sveta. Tak ako musíte pracovať na rozväzovaní väzieb a ich spracovávaní, tak je potrebné pracovať na ukotvení nových energií v hmote. Tým, že sa čistíte, prináša to nové čisté energie a tie pôsobia cez vás. A aktuálne je ich pôsobenie v takom štádiu, že ich je potrebné využiť a dať im smer pre realizovanie sa v spoločenskom dianí.
 

Vy ste mostom pre novú realitu

Vnútorná zmena vo vás nezačne kvitnúť sama ako kvet. O rozvoj energií v hmote sa treba starať. Prináša to ďalšiu zodpovednosť a prácu so svetelnými energiami. Vaše postoje k okoliu a bežným ľuďom už musia byť iné a nové. Vy ste mostom pre novú realitu. A spôsob tejto práce na svetelnom vývoji vás vnútorne zmení a to potrebuje aj tento svet. Neschopnosť vedieť sa zachovať novým spôsobom znižuje vaše vydávanie, pretože sa v jednaní držíte starých postojov.

Áno, v prechádzajúcich fázach vývoja ešte na to nebol vhodný čas, bolo nutné sa niektorým konfrontáciám s ľuďmi vyhýbať a strániť. Ale teraz je to už v tom štádiu, že znalosti a skúsenosti mnohých z vás sú na lepšej úrovni a rovnako systém NDC je viac súdržný a ukotvený v hmote v širšom poli záberu. Cez to všetko, čo ho podporuje a čo sa udialo. Prinieslo to motív pre maľbu novej reality a farby máte vo svojich rukách. Začnite mal'ovat' a učit' l'udí chápat' zmysel obrazov tvorených v súlade s novým svetelným vývojom. Napokon vel'a l'udí na to nevedome čaká a potrebujú aby ste ich oslovili.

 

Aktívne uplatňovanie nových energií pre vonkajší svet

Nestotožnenie sa s touto roľou dáva priestor okoliu vás nepriaznivo ovplyvňovať, parazitovať na vás. Pretože neuplatňujete nové energie pre vonkajší svet, ale oni už sa pokúšajú cez vás pôsobiť a snažia sa vás prepojiť s okolím v novej forme. To vyžaduje aktivitu, ktorá keď sa nečiní, tak sa príležitosť premrhá. Vedieť správne jednať v tejto novej pozícii prináša povzbudenie, likviduje fantómov strachu a upevňuje stabilitu v hmote v zmysle svetelného vývoja.

Jeden príklad si zažil aj dnes. Osoba, ktorá sa nevenuje duchovnému pozadiu dostala od teba informáciu o pravotočivých a ľavotočivých energiách v káve. A prijala to normálne, uznala, že máš prehľad. Správne podanie zohľadnené k charakteru danej osoby môže v niektorých situáciách priniesť úspech.

Dôležité je vnímať impulzy a snažiť sa ich nasledovať. Hovoriť ľuďom o energiách alebo dokonca aj priamo o NDC iba kde a kedy cítim, že je to vhodné, nie každému a hocikedy. Nie je to o presviedčaní, ale jednak o opise vášho životného štýlu a vyjadrením pevného postoja pre hodnoty, ktorých ste zástancom. Je to nová veda života a korektný prístup v podaní jej razí cestu cez všetky smery.


Dávať vhodným spôsobom okoliu najavo váš životný postoj

Nástup týchto energií už bol v prvej polovici roka potvrdený cez vnímania u ľudí na NDC. V nich bolo uvedené, že by ste mali dávať vhodným spôsobom okoliu najavo váš životný postoj, neskrývať sa s ním. A snažiť sa tak byť podporou, oporou pre Karmu pre hmotný svet. V zmysle sprostredkovávať ľuďom zmeny a nové možnosti formou prenosu impulzov, informácií, skúseností, energií a pod.

 

Nutnosť začať jednať novou formou a potvrdiť tak zámer vnútorne sa zmeniť

Obdobie leta, ktoré sa pomaly končí, zaktivovalo nutnosť začať jednať novou formou a potvrdiť tak zámer vnútorne sa zmeniť. Nový svetelný vývoj má potom možnosť sa prejaviť vďaka tvorivosti, spolupráci, spoločnému pôsobeniu a prenosu skúseností medzi bytosťami na NDC.

 

Pokora a skromnosť je stálym faktorom pre udržanie si čistoty

Bohužiaľ u niektorých sa prejavila táto forma pomoci pre vonkajší svet s vplyvmi starých duchovných ciest, alebo iných nesprávne nastavených postojov. Netreba zabúdať, že pokora a skromnosť je stálym faktorom pre udržanie si čistoty. Je nutné si to ustrážiť a byť vďačný, že môžete tvoriť na vyššej úrovni. Nepožívajte farby v okolí pre vykreslenie svojich zásluh. Každý jedinec na NDC by sa mal učiť nastaviť si sám sebe zrkadlo a povedať, áno darí sa mi a robím to správne, ale je to moja prirodzená úloha splatiť karmický dlh a nedržím sa pocitov zvádzajúcich k pýche a pocitu vlastnej dokonalosti. Pri obnažených karmických vrstvách je ťažké mať všetko na zreteli, ale prekonávate ich tým, že nové postoje sa snažíte neustále aplikovať do každého prítomného okamžiku.

Na jednej strane to nie je nová informácia, ale aktuálne energie vo vývoji tlačia už na maximálne uplatnenie. Loď z prístavu musí vyplávať, nájsť cestu do ďalších nových prístavov a miest. V skutku je to krásna vízia, žiadajúca si potvrdenie v reálnych činoch. Planétu Zem, Prírodu a spoločnosť to nabíja novým vzorcom a vážte si, že ste jeho nositeľmi. Je za tým tvrdá práca a silné uzemnenie na začiatku vzniku NDC tými, ktorí pri tejto tvorbe stáli. Tento rok vytvára jasné zlomové výsledky vyplývajúce z predchádzajúcej práce na budovaní základov, predpokladov. Vznikol tak istý nový vzorec, ktorý je použiteľný pre vonkajší svet. Nová realita, ktorá predkladá nové úlohy a výzvy. Nech teda dýcha farbami, ktoré máte v sebe niesť.“

Miroslav Michalech: Ďakujem, Riadiace centrum energií pre tento svet, za prenos informácií.


Marie Mejdrová
 

Při úpravách těchto komunikací vyplynulo několik typových postojů, ve kterých řada z nás dělá čas od času chyby. Dovolím si je zde proto krátce zmínit a rozebrat:
 

Domněnka, že výsledek by měl být úspěšný, když podám informace o duchovních záležitostech druhému člověku vhodným způsobem, který zohledňuje jeho charakter, povahu, zájmy, situaci.

Zkušenosti říkají něco jiného – že naopak v řadě případů není výsledek odpovídající a dotyčný reaguje (zcela) odmítavým způsobem. Zejména u hodně zatemněných osob - zhruba dejme tomu světelný pád mínus 500 a níže (vůči optimu + 100, více viz článek U8. Jak rozpoznat, v jaké duchovní situaci se člověk nachází?). A zvlášť, když s nimi máme karmické vazby.

Někdy, ať se snažíme, jak se snažíme, jednáme v klidu a podle pravidel respektovat a být respektován, stejně je druhá strana nejen vyloženě odmítavá, ale třeba se uchyluje i k posmívání, znevažování či dokonce agresivitě. Snažit se jí předat určitý impuls, i krátkou a věcnou informaci, je jako hrách na stěnu házet. Svezou se po povrchu a dovnitř neproniknou. Ten druhý to nechce vnímat, nic si z toho nevezme.
Už jen energie člověka na NDC ho podvědomě provokují, vzhledem k tomu, že jsou silně opačného charakteru. 
A obvykle se přidruží ještě komplikace s obnaženými společnými karmickými vrstvami z minulosti.

Takový člověk jednoduše zatím není vnitřně připraven. Nachází se na takové frekvenci energií, že nemá receptory na příjem těchto informací. Musí se nejprve dopracovat k potřebnému vnitřnímu vyladění. A to čistým přirozeným způsobem, to znamená na základě budování světelných základů své bytosti.

Není dobrý nápad přeskakovat posloupnost stavebních bloků duchovní cesty. Představovat si, že někdo bude vnímat přirozeným způsobem energie a bude správně chápat určité duchovní pojmy a souvislosti, když zatím nemá ani zájem starat se o správnou výživu, zdravý životní styl, vyladěnou etiku. Když je silně chycený určitými systémy SDC a topí se v jejich dogmatech a energetickém ovládání.  Když není ochoten přijmout zodpovědnost za své činy, vnímat svůj podíl na vzniku nepříznivých situací ve svém životě. Když mu zatím nic neříká synchronicita (koincidence). Nevšímá si duchovních impulsů ve svém životě, neumí si je správně vysvětlit, nepracuje s intuicí. U těchto základů je potřeba začít, na ně navést pozornost.

(O synchronicitě je pojednáno např. v článku
40A. Je věda skutečně nástrojem vyššího poznání? a 71D. Hodnotné knihy s duchovní tématikou, přínosy a nedostatky II)

Zásadní je nenechat se vyprovokovat! A také zbytečně neprovokovat druhou stranu! Jakmile se nechám vyvést z rovnováhy, už mi klesá energetické vyladění. A jsem proto více náchylný k nevhodnému jednání a k tomu, aby se do mě někdo energeticky naboural. Prvním principem je chránit sám sebe. Svoje vyladění, čistotu a etiku. Proto je někdy nejlepší takovou konverzaci neprodleně v klidu uzavřít a převést téma jinam nebo odejít.


Přístup, že to mám přesto znovu a znovu zkoušet a nepochybovat o úspěchu.

To může být někdy i značně problematické. Je důležité každou jednotlivou situaci pečlivě zvažovat a vnímat průběžně náznaky! Neplatí žádný všeobecný vzorec jednání. Někdy je potřeba prostě toho druhého nechat na pokoji, nebýt přehnaně aktivní. A každopádně se nesnažit ho násilně předělat, vnutit mu svoji představu o jeho cestě. Ponechat mu svobodu volby, na kterou má právo. Nebrat mu jeho specifickou „studijní cestu“ životem, kterou si potřebuje projít. Někdy je záhodno, aby si jeho bytost prošla ještě jedno či více koleček určité chyby a navazujích následků, aby vnitřně pochopil, co k čemu vede. Protože dokud tomu sám neporozumí, stejně by jeho duchovní cesta neměla pevné základy. Neměl by jasnou vnitřní motivaci na sobě vhodným způsobem pracovat.
V takových případech máme tento princip akceptovat a přenechat situaci Spojeným Silám Světla, které mají nejvyšší nadhled a jeho situaci řídí, i když si toho není vědom. A které nejlépe vědí, co na něho platí a co ho nejspíše jednoho dne dovede k poznání hlubší roviny pravdy.
Jinak si koleduji v extrémním případě o nekonečné energetické vysávání a ovládací vlivy od dané osoby nebo systémů, které přes ni působí. A z toho nebude mít užitek žádná strana.


Důsledně přitom sledovat také svoje ego, svoje případné vlastní skryté vnitřní motivace. Zapátrat, zda jsem k sobě upřímný/á. Dělám to skutečně nezaujatě kvůli světelnému posunu toho člověka? Nebo mi přitom záleží i na jiných okolnostech? Nejsou v mém chování vůči němu přimíchány i další složky, které nejsou příznivé ani pro jednu stranu?
Například to dělám spíš či také kvůli tomu, abych si posílil/a vlastní sebevědomí, zvýšil/a ve svých očích svoji hodnotu, uspokojil/a svoje ego. Třeba také proto, aby se z těchto lidí stali moji příznivci, přátelé, partneři nebo v extrému dokonce obdivovatelé, učedníci, poskoci. I z takových věcí z minulosti se někteří karmicky čistili. Anebo je pozorovali u jednotlivců, kteří neustáli náročnou karmickou očistu a z frekvenčního koridoru NDC vypadávali či definitivně vypadli.
Proto je tak důležité neustále sledovat zpětnou vazbu od druhé strany a zároveň další impulsy, které dostávám a svoje vlastní vnitřní pohnutky.


Pocit, že mám za úkol vychovávat svoje okolí.

Nikdy bychom si neměli myslet, že máme „vychovávat“ svoje okolí. To je úkol karmické instituce a Přírody. Takový postoj nebezpečně podporuje ego. My můžeme jen podat ve vhodný čas, ve vhodné míře a vhodné formě informaci, impuls různého druhu. Být sami příkladem, přirozenou inspirací. Nic víc a nic míň. Zbytek je na daném člověku. On se musí chtít vylaďovat ve Světle, najít sám v sobě vnitřní motor pro tento směr svého vývoje.
Vychovávat, podrobně vést, můžeme jen svoje nedospělé děti, tam je to přímo naše povinnost.

V každé takové situaci je navíc dobré připomínat si, že nevznikla náhodou a že se vždy učí obě strany! A také, že těžko mohu někomu skutečně pomoci, dokud neumím pomoci sám sobě.


Představa, že dobrá vnímavost a inteligence dostačují k tomu, aby si člověk sám sobě dokázal nastavit zrcadlo.

To je iluze. Sám na sebe člověk prostě dostatečně nevidí. Komplexní posouzení sama sebe nelze dotáhnout na 100 %. Je snadné sklouznout k tomu, si tohle myslet. Komu se to nestalo? Ale je to velice ošidné. Proto je tak potřebné být v pravidelném kontaktu s dalšími lidmi, včetně dalších lidí na NDC. Aby člověk dostával impulsy, na čem pracovat, čeho si všímat, aby mohl srovnávat, inspirovat se, seznámit se s jinými měřítky a argumenty atd.


Čištění v uplynulých měsících

Co se týče sníženého vydávání staré výbavy a vazeb a sníženého světelného vzestupu, jak je uvedeno výše, u mnoha lidí na NDC se to posunulo od konce jara do jiných čísel než 100 %. I když to tak předtím obvykle měli, s výjimkou období závažných očist. Ve hře je vícero vlivů.

Všeobecně probíhalo velice těžké čištění, obrovské tlaky na celou NDC, na čelo NDC, na každého jednotlivce. Těžké zkoušky a soustředěný nátlak Temných sil nás rozložit a vykolejit. A zároveň tlak Sil Světla na to, aby se situace u jednotlivců i celkově co nejvíce rozkryly až do hloubky a výrazně posunuly. Aby se překonalo postupně vše, co každého jednotlivce nejvíce blokuje a brzdí. Co jeho samotného a jeho okolí nejvíce ohrožuje. A tím pádem, co zároveň brzdí i celkový světelný vývoj.

Když se ohlédnu na rysy mých problematičtějších očist v uplynulých měsících, které jsou podobné jako u ostatních: Vidím jednak těžké vlivy obnažující se z karmických vrstev. Druhý vliv je z cestování do míst, kde působí temné vlivy, na základě světelných impulsů vedoucích k jejich očistě. A další temné vazby z okolí nachytané tentokrát v důsledku nedostatku mé obezřetnosti. Zatřetí to jsou důsledky mých nedostatečně vyladěných světelných základů a zlozvyků. Hluboko vrytých nesrovnaných vnitřních postojů, psychických a emocionálních bloků. Začtvrté vyhrocená situace v celkovém vývoji.

 

Aktivní vysávací vazby v současnosti 

Aktivní vysávací vazby v současnosti se objevují v situacích, kdy člověk není vnitřně dostatečně pevný a jednoznačný ve Světle. Anebo není dostatečně obezřetný, udělal určitou chybu. Člověk si tedy přitáhne takové současné napojení svým nevhodným postojem. Typicky, chovám se v určité situaci nebo k určité osobě příliš podřídivě nebo naopak nadřazeně. Používám nějaké zatemněné předměty či potraviny. Udržuji vazby se zatemněnými lidmi, skupinami nebo systémy, které mají tendenci energeticky vysávat. Mám stále ještě pocity lítosti, že se musím něčeho zatemněného vzdát, což značí nejednoznačnost cesty, směřování. Zúčastním se akce nebo navštívím místo, kde působí silné temné vlivy. Nejde pak jen o karmickou očistu z minulosti, ale navíc také o čištění z aktivního nepříznivého napojení v současnosti. Což očistu ztěžuje a způsobuje nepříznivé doprovodné jevy.
Tyto stahující vlivy se poté odrazí na snížení světelného vzestupu.
Síla aktivní vysávací vazby se odvíjí jednak od závažnosti chyby a zároveň také od síly působícího temného systému.


Jiří Novák
 

Síla aktivní vysávací vazby

Sílu aktivní vysávací vazby vyjadřujeme procentem z celkového objemu nepříznivých energií, které jsou rozprostřeny v nejbližším okolí člověka při obnažení bloku karmických vrstev. Aktivní vysávací vazba pak může být slabá, od jednoho do pěti procent, silnější do 10 %, silná kolem 20 %, až extrémně silná na úrovni 25 % a více. Kdy 75 % tvoří vlivy z minulosti z obnaženého bloku karmických vrstev a 25 % tvoří silná aktivní vysávací vazba z okolí. Obvykle od konkrétního člověka žijícího ve hmotě, který se na obnažené vrstvy napojil, a aktivně na čistícím se člověku v tomto reálném čase parazituje.

Při očistě se vyskytly i extrémní příklady, kdy aktivní vysávání bylo až 50 %. A to v situaci, kdy člověk udělal zásadní chybu a i přes varování neudělal správný krok v nápravě. Například nedostal se z dosahu parazitující osoby. Takováto situace už člověka jednoznačně vyhazuje ze světelné cesty, protože výsledkem je kompletní ovládnutí jeho bytosti v přítomném čase.
 

Proč vzniká aktivní vysávací vazba?

Jaké jsou důvody k tomu, aby taková aktivní vysávací vazba při karmické očistě vůbec vznikla? Když víme, že vysávání na dálku již bylo znemožněno? (Viz článek 73A. Přínos společných setkání jednotlivců na NDC I)

Obvykle jde o jeden ze dvou následujících důvodů. Buď špatné vydávání minulé výbavy nebo neopatrný kontakt se silně zatemněnou osobou.

Zaprvé, aktivní vysávací vazba u člověka obvykle automaticky znamená snížené vydávání nepříznivé duchovní výbavy z minulosti. Člověk nevydával vše, naopak si na nevědomé úrovni část výbavy ponechával. To automaticky přitahlo jakékoliv temné vlivy z okolí. Právě takto nejčastěji vznikne aktivní vysávací vazba. 

Zadruhé, v jiných situacích se člověku obnaží blok nepříznivých karmických vrstev, on se neopatrně setká se silně zatemněnou osobou a obnažené vrstvy na jeho bytosti přitáhnou útok dotyčné zatemněné bytosti.
Ta reaguje nevědomě s následující strategií: „Tomuto člověku každý v minulosti naložil, každý si od něj bral. A protože se mi tento člověk přímo nabízí, já si teď od něj také vezmu energii.“

K uskutečnění takovéhoto útoku z důvodu neopatrnosti dochází při osobním kontaktu, osobním doteku, rozhodně při intimním kontaktu. V jednom případu ke vzniku vysávací vazby stačilo pouhé podání ruky při pracovním kontaktu se silně zatemněným člověkem. Někdy také stačí i telefonní kontakt mobilem, otevření SMS zprávy, otevření emailové zprávy od silně zatemněného člověka.


Marie Mejdrová
 

Změny v karmickém hodnocení přehmatů

Zároveň se také změnil do určité míry způsob hodnocení, posuzování situace člověka, která vznikla při obnažení bloku karmických vrstev. Posuzování je detailnější. Okolnosti jsou nastavené tak, že máme možnost získat další popisy situace. To usnadňuje rozpoznat, když se člověk dopouští při karmické očistě určitých chyb a jakých. Tímto způsobem se lépe a včas upozorní na jeho nevhodné postoje a jednání v současnosti. Umožní to předcházet větším problémům. Člověk se přitom karmicky vychovává, aby se naučil takovým nesnázím v budoucnu vyhnout.
Pro všechny zúčastněné strany je výhodné, když se problém řeší již v zárodku, než až poté, co nastaly destrukční následky. Síly Světla začaly proto klást větší důraz na to, aby člověk dostal šanci na základě náznaků sám pochopit, že dělá chybu. Nasměrovat ho tak, aby sám dobrovolně tuto chybu viděl, přiznal a aktivně se z jejích příčin a důsledků chtěl očistit. Aby ten impuls k očistě a vyvázání vzešel od něho samotného. Na základě jeho vlastní vůle a porozumění problému. Doprovázené omluvou. Právě pochopení kořenů a jejich rozuzlení přece vede k tomu, aby se stejná chyba už neopakovala. Aby se změnil nepříznivý vzorec chování. A to je cílem, to má největší hodnotu pro budoucnost.


Chyba, přehmat se pak karmicky řeší, až když to člověk přizná, mluví o tom. Do té doby je ta záležitost jakoby skrytá, neprojevená. Zároveň platí také to, že karmická instituce vidí do hloubky dané záležitosti podrobně až v bodě, kdy se o ní začne mluvit a rozkrývají se tak nitky energetických a hmotných souvislostí.
Výjimkou jsou situace, kdy je daný přehmat příliš nebezpečný. Kdy měl tak silné nepříznivé následky, že dojde k protržení karmické nádrže a z ní vylité temné energie okamžitě tlačí na překlápění člověka do temna.
Očista je v takové fázi již výrazně komplikovanější, náročnější, zdlouhavější.
Projevem takové situace pak někdy bývá doslova zemětřesení v životě daného člověka. S výrazně nepříznivými až destrukčními projevy – vážná zranění, závažné nehody, ztráty majetku, atd. V závislosti na tom, o jak těžkou karmu šlo, kolik předchozích upozornění daná osoba nevyužila k očistě a jak rychle a důsledně je ochotná vzniklou situaci napravit (duchovně a hmotně).
(Viz např. článek
39H. Kam až může vést neochota karmicky se čistit).

To vše přichází jako důsledek změn ve fungování Karmy pro hmotný svět na jaře tohoto roku. (Viz článek 75. Jaro 2015 - změna fungování Karmy, centrální registr Černého bratrstva).

© Miroslav Michalech, říjen 2015
© Marie Mejdrová, říjen 2015
© Jiří Novák, říjen 2015
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 176
  • 30
  • 22
  • 23
  • 23

Celkový počet hlasů: 274