Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC V | Jste-li vychýleni, důležité je posilovat svoje světelné základy

Jste-li vychýleni, důležité je posilovat svoje světelné základy

Věra Talandová Vloženo 15.11.2012
Věra Talandová

Duchovní komunikace z 30.10. a 2.11.2012

Světelné impulsy vás vedou k odhalování nevhodných vazeb

VT: Síly Světla, máte pro mě někdo informace? (Duchovní komunikace z 30. 10. 2012)

 

Příroda: „Tady Příroda. Sama vnímáš, že se vás teď světelné impulzy snaží vést k tomu, aby se ve vašich životech odhalilo co nejvíce nevhodných, vadných vazeb na osoby blízké i vzdálené, na situace, se kterými je důležité se vypořádat. Jde o to najít i dávno zapomenuté věci, které pro váš vzestup mají škodlivé vlivy.

V počátcích vašeho světelného vzestupu neměly některé bytosti, situace nebo věci na vás rozhodující vliv. S přibývajícím zvyšováním světelných frekvencí je nutné podrobit další věci, situace a bytosti zkoumání, nakolik jsou v současné fázi světelného vzestupu pro vás přínosné či škodlivé.

Počátečná fáze očisty postupně přechází k očistě nejnáročnějších vazeb

V počátečních fázích světelného vzestupu jste začali vnímat ve svém životě ty nejškodlivější situace a věci. Ať už se jednalo o některá zasvěcení v rámci Staré duchovní cesty, nevhodné temně vyzařující knihy plné nepravdivých informací, magických návodů, nevhodně vyzařující mandaly, či další škodlivé pomůcky. To byla první etapa. Provést základní očistu. V sobě a okolo sebe. S postupnou zvyšující se čistotou i citlivostí přicházely další etapy takovýchto očist.

 

Když se vaše vnitřní čistota a vyladění stabilizovalo a též energie, které jsou součástí světelného vývoje, postupně zvyšovaly své frekvence, přicházely impulzy pustit se do očisty z nejnáročnějších. Zrušit za pomoci Světelných Sil vazby na blízké bytosti, které jdou temnou cestou a váš vývoj ve Světle blokují, ohrožují, vnášejí do vašeho života chaos, zmar, parazitování, ovládání či další temné praktiky.

Náročné situace přicházejí ve fázi, kdy je člověk připraven

Takovéto situace přicházejí ve chvílích, kdy je bytost připravena, kdy jsou přítomny energie již takové světelné frekvence, aby se celá situace dala zvládnout. Toto není jednorázová záležitost. Na odpoutání se od takové temné blízké bytosti je zapotřebí kromě odvahy i velká trpělivost, protože provázanost nejen v tomto životě, ale hlavně v minulosti je obrovská. Jedná se o tolik skutečností, že na to nestačí ani vaše představivost.

 

Vnímala jsi, že nějakou dobu bylo toto čištění pro vás jako priorita. Teď u vás stále toto čištění probíhá. Ale dostalo se do fáze, kdy je možné přibrat další čištění a léčení. Jako například impulz vyřešit situaci kolem do země zakopaných odrušovačů GPZ (geopatogenních zón).“

VT: Na základě impulzu z článku na webových stránkách NDC jsme si vzpomněli, že jsme v bývalém domě před mnoha lety zakopali u domu dva odrušovače GPZ, vyrobené mnichy z kláštera. Je to opravdu dlouho, úplně jsme na to zapomněli. Tím spíš, že jsme se přestěhovali. Teď ale přišel impulz tuto situaci vyřešit, napravit. Jsou to magicky ovlivněné přístroje zakopané v zemi naší Planety.

Cokoliv magicky ovlivněné potřebujete ze svého života odstranit

Příroda: „Je teď velmi důležité vše, co je nějakým způsobem magicky ovlivněno, co má jakékoliv napojení na temné systémy, ze života odstraňovat. Energie světelného vzestupu doslova vytahují na světlo plno záležitostí ve vašem životě, které je zapotřebí také zpracovat. Je to symbolicky řečeno, energie samy nevytáhnou váš problém, ale silným impulzem na něj upozorní. A požádáte-li o jeho vyčištění, zpracování a vyléčení, udělají to způsobem optimálním pro tuto situaci a chvíli.

 

V okamžicích energetického výkyvu je důležité posilovat svoje světelné základy

Důležité pro toto vyřešení je i vaše plné pochopení a rozhodnutí světelný vzestup udržet a pokračovat v něm. I když se při řešení složité záležitosti může stát, že přijde energetický výkyv, takový jakoby poryv větru, který s vámi může i zamávat. Důležité v tuto chvíli je okamžitě posilovat svoje světelné základy.

 

Vyčistit a zharmonizovat čakry Pěti Tibeťany, přijímat dostatek přirozené stravy, která napomůže bližšímu spojení s Přírodou, pobyt v Přírodě. A jasný pevný záměr pokračovat ve světelném vzestupu. Zůstávat v častém spojení se Silami Světla. Vlastní vnitřní čistota a vyladění je nejvyšší ochranou před vším, co není světelné a čisté. Též se nebojte požádat o podporu vaše světelné přátele.

 

Základem vzestupné světelné cesty je neustálé sledování impulsů

Buďte vnímaví. Síly Světla postupně upozorňují na temné věci, temné praktiky a záležitosti. Je důležité, abyste vy dole ve hmotě tato upozornění, tyto impulzy zachytili. Aby se skrze vás mohly další nepříznivé záležitosti ve hmotě obnažit a vyčistit. Aby se temné záležitosti tohoto vašeho života i vaše minulé přehmaty dostaly na Světlo, staly se viditelné a mohly se zpracovat.

 

Očista bytostí na NDC je rozhodující pro otevření dalších možností.“

 

VT: Děkuji, Přírodo.


Některé živé potraviny jsou chycené temnými energiemi

VT: Přírodo, prosím vysvětli mi záležitost s přirozenými sirupy a cukry, kterou teď řeším. (Duchovní komunikace z 2.11.2012)

 

Příroda: „Tady Příroda. Některé ze sirupů a cukrů doporučované pro syrovou stravu mají tu smůlu, že buď při jejich výrobě, nebo distribuci se na ně dokázaly napojit temné energie nebo temná síla. Hodně webových stránek, které nabízejí tyto přirozené živé potraviny je výrazně zatemnělých. U některých to sama vnímáš, teď jsi to dostala i potvrzené. A temnota těchto stránek zase zpětně působí na potraviny. Též do celého systému tohoto stravování se temné energie dostaly. Je to velká škoda pro ty, kteří se snaží konzumovat potraviny, jejichž pěstování i jednoduchá výroba má minimální škodlivý dopad na mě, Planetu i lidské hmotné tělo.

 

Toto je do budoucna zásadní úkol. Očistit tyto přirozené potraviny od temnoty. Čistí se postupně různé věci, bytosti, místa, chrámy. Očistit přirozené organické potraviny bude též přínosné. Zatím nedozrála doba na celoplošné vyčištění této záležitosti. Jednotlivé potraviny se zařadit mohou.

 

Temné systémy mají zvýšený zájem o čisté bytosti

Tady jde o jednu skutečnost. Lidské bytosti, které se snaží zlepšit svou životosprávu, zařazovat více přirozených potravin, nejenže začnou čistit tělo, díky těmto potravinám se začnou do těla dostávat i energie moje, tedy Přírody. Tím se zvyšuje světelná frekvence těla. Navíc fakt, že „výroba“ těchto potravin minimálně zatěžuje mě i Planetu a i proto se bytosti na tento styl daly, má to pozitivní vliv na zvýšení etického chování těchto bytostí.

 

O tyto čistější bytosti mají temné systémy zvýšený zájem. Ovládnout takové bytosti je pro stranu Temna mnohem důležitější než ovládnout masu běžné populace na nízké energetické úrovni. Proto hledají cesty, jak se dostat k čistým potravinám, jak ovládnou bytosti s čistými úmysly. Situace samozřejmě není černobílá. Mnoho bytostí hledajících čisté přirozené stravování má vazby na temné systémy (jóga, tajči, mandaly, reiki…..) Toto vše reprezentuje a posiluje Temnotu uvnitř systému vitariánství. Proto je vhodné zůstávat vně. Se svými stravovacími návyky nebýt součástí systému, ale individualitou.

 

Energeticky relativně čisté jsou často potraviny bez života (mrtvé) a dokonce ještě obsahující chemikálie. Protože temné systémy svoji pozornost směřovaly jinam. Temným systémům nestálo za to je nějak ovlivňovat. Vnímám tvoji myšlenku na rafinovaný cukr. Není to přirozená potravina, pro tělo je zátěžová, přestože je relativně energeticky čistá. Není nutné se k ní vracet. Rafinované potraviny je dobré ze stravy vyloučit.

Snažit se odstranit temné systémy alespoň z dílčích částí systému živého stravování

Zatím můžete zařadit do očisty jednotlivé potraviny, které na svém světelném vzestupu budete vnímat jako optimální. I mým zájmem je, aby tyto vypěstované potraviny byly minimálně upravované, po úpravě zůstaly organické, plné živin a zároveň v čisté energetické podobě se dostaly k těm, kteří o takové potraviny mají zájem.

 

Je důležité eliminovat temné systémy zatím alespoň z dílčích částí. Zatím je stále ještě paradoxní, že pro vás je zatím bezpečnější konzumovat mrtvou upravenou potravinu bez temných energií než přirozenou organickou, ale výrazně zatemněnou. Je důležité, abys pro sebe hledala právě ty živé, organické, čisté. To je totiž optimální podoba potraviny.

 

Naučte se rozpoznávat čisté živé potraviny

Věnuj čas a úsilí tomu, aby ses naučila vnímat a rozpoznávat čisté živé potraviny. Rozhodně se nevracej k rafinovaným potravinám. Právě ta cesta, kterou jsi zvolila, to znamená konzumace živých přirozených potravin, ti pomohla vyčistit tělo a zvládnout vážné zdravotní problémy.

 

Přišel čas na to, celou situaci okolo živých potravin obnažit, zjistit co se děje. Nespokojit se s tím, že existují mrtvé energeticky čisté potraviny. Ale najít i přirozené živé energeticky čisté potraviny. Nebo pomocí Sil Světla vyčistit ty živé potraviny, u kterých to půjde.“

VT: Děkuji, Přírodo.

© Věra Talandová, listopad 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 191
  • 18
  • 20
  • 17
  • 20

Celkový počet hlasů: 266