Pravčická brána
Úvodní stránka | Hledáte změnu? Potřebujete pomoc?

Hledáte změnu? Potřebujete pomoc?

Jiří Novák Vloženo 16.11.2015
Aktualizováno 20.10.2020
Jiří Novák

Hledáte změnu v životě a potřebujete poradit?

Vážení čtenáři našich webových stránek. Někteří z Vás hledají ve svých životech změnu a nevědí, kudy do toho. Na našich stránkách jsme sice i tyto okolnosti vícekrát probírali, ale pro člověka, který teprve našel náš web, není jednoduché najít právě ty texty, které nejvíce potřebuje na začátku. Proto uvádíme souhrn toho nejpodstatnějšího zde. Zásadní je uvědomit si základní myšlenku:

Chceš-li, aby se tvůj život změnil, aby se změnila situace, ve které žiješ, aby se změnily události, kterými procházíš, potřebuješ se nejprve sám změnit.

Náš web obsahuje celou řadu článků, tisíce stran textů, komentářů, k nejrůznějším otázkám souvisejícím s duchovní stránkou života. Hodnocení duchovních metod, vysvětlování, co je to Nová duchovní cesta a co považujeme za Starou duchovní cestu.

Za nejcennější na našem webu však jednoznačně považujeme jednoduchý návod, jak začít důsledně den za dnem pracovat na své změně.

Nejde přitom o žádné nepřirozené záležitosti. Nedoporučujeme žádné extrémy, které by popíraly hmotnou rovinu života. Naopak doporučujeme to, co je zásadní pro harmonické fungování ve hmotě.

Čtyři základní okruhy pro každý den: pravidelné speciální cvičení napomáhající optimálnímu fungování našich čaker, optimální stravu, vyhýbání se nevhodným záležitostem, osobám, činnostem a vnesení etiky a čistoty do svého života, vyhýbání se chaosu a nadměrnému stresu v životě. Tedy čtyři základní věci, které by měly být pro člověka z vyspělé lidské společnosti samozřejmostí. Detailněji je to popsáno v následujících bodech:

1.       Pravidelné každodenní cvičení Pěti Tibeťanů. Protože právě toto cvičení optimalizuje fungování našich čaker, nehmotných orgánů ve tvaru vírů, které přijímají a rozvádějí bioenergii po těle. Což je předpoklad k tomu, abychom začali být v těsnějším spojení s Přírodou. Abychom do svého života začali přitahovat příznivější události. Toto cvičení, pokud jej provádíme pečlivě se všemi potřebnými detaily, pomáhá měnit automaticky prostřednictvím svého působení na čakry naše životní postoje. Posouvá nás k vyšší etice myšlenek, rozhodování a jednání. Pokud by se takové změny pokoušel člověk prosazovat pouze vědomou prací na svých vlastnostech, bylo by to mnohem těžší. A navíc by to neposkytovalo zásadní výsledky ve funkčnosti čaker i v celkových postojích k životu v relativně krátkém čase. Pět Tibeťanů Vás důkladně mění zevnitř. Výsledky mohou být patrné již během měsíce správného cvičení. Doporučujeme cvičit podle našeho textu https://www.novaduchovnicesta.cz/informace/a29c-jak-a-proc-cvicit-pet-tibetanu/, případně se také podívat na instruktážní video https://www.youtube.com/watch?v=uG5Sw_s3Lko.

2.       Výrazně zlepšit kvalitu hmotné stravy nejen z pohledu hmotného složení, ale i z pohledu doprovodných bioenergií, které strava s sebou přináší. Optimální je v tomto směru postupný přechod k vegetariánství a zvyšování podílu syrového ovoce, zeleniny. Také doplňování dalších důležitých složek syrové rostlinné stravy – bylin, ořechů a semen, klíčků atd., aby strava byla dostatečně vyvážená.

3.       Vyhýbání se nevhodným záležitostem, osobám, činnostem, které blokují cestu ke Světlu. K všeobecnému překvapení sem patří většina metod a postupů propagovaných v rámci Staré duchovní cesty. Například meditace, různé duchovní techniky – zasvěcování, holotropní dýchání, rodinné konstelace a další. Umělé pomůcky pro duchovní cestu – náramky, přívěšky, amulety, orgonity, mandaly, kapky MMS atd. Tedy mnohé z toho, co je doporučováno ve stovkách existujících knih a na seminářích. Co si lidé automaticky kupují na různých akcích věnovaných duchovní problematice. Kupují to s vírou, že jim to usnadní cestu ke Světlu. Ono jim to však ve skutečnosti cestu ke Světlu značně ztěžuje nebo na dlouhou dobu úplně znemožňuje. Sem patří i potřeba vyhýbat se lidem, kteří na mne energeticky parazitují. Také vnášení etiky do svého života – nekamuflovat, nelhat, nekrást, nemanipulovat s druhými, neparazitovat na energii druhých atd.

4.       Srovnat si svůj život. Vyhýbat se chaosu a nadměrnému stresu v životě. Snažit se vnést do svého života přiměřený řád, stabilitu a dostatek klidu. Alespoň doma se dostávat do prostředí, kde jsme v harmonii, kde dokážeme obnovit své síly. Vytvořit si postupně vyvážený denní režim – práce, studium, čas na duchovní činnosti, dostatek přiměřeného pohybu a fyzických aktivit, odpočinek, spánek. Neponocovat, netrávit noci u internetu, u televize. Usilovat o vyrovnané harmonické vztahy.

Jak víme, že právě tyto činnosti vedou člověka ke Světlu? Že právě tyto činnosti začnou do jeho života čím dál více přitahovat pozitivní události? Vycházíme z praktických zkušeností na své duchovní cestě. Ano, právě takto jsme začali my. A postupně jsme došli až k vytvoření těchto webových stránek, které některé ze čtenářů jednoznačně oslovují. A ze kterých řada čtenářů vnímá dotek pravdy.

Vycházíme z toho, kým jsme byli předtím, než jsme s touto cestou začali. A kým jsme se postupně na této cestě stali. Jak se na této cestě zásadně změnilo naše vnímání světa. Jaké nové informace nám poskytl vyšší duchovní nadhled, který jsme na této Nové duchovní cestě postupně získali vytrvalou každodenní prací na sobě. Nikdo z nás všech, kteří publikujeme na našem webu, neprošel klinickou smrtí, zázračným osvícením, při kterém by zvýšenou schopnost duchovního vnímání získal naráz hned.

Vycházíme ovšem také z toho, jak se podobným způsobem mění desítky a stovky dalších jednotlivců, kteří nastoupili tuto cestu čistého světelného vzestupu bez pomůcek a magie. Vzestupu za pomoci přirozených způsobů, které pro nás připravuje Příroda ve spolupráci s dalšími Silami Světla vedoucími aktuálně vývoj.

Naše kapacity nestačí na vedení každého začátečníka

Nejsme však zařízeni na to, abychom vedli krůček po krůčku na začátku duchovní cesty každého hledajícího. Naše kapacity stačí na to, abychom se více věnovali pouze lidem, kteří se již stali součástí Nové duchovní cesty. Abychom jim pomáhali s dalším směrováním jejich cesty. Abychom jim mohli poskytnout pomoc se zádrhely v karmické očistě.

Z nadhledu NDC v textech komentujeme většinu témat základní problematiky duchovního přístupu ke světu. Když se na webu naučí člověk správně a účinně vyhledávat, dokáže si sám na počátku své cesty najít informace, které právě potřebuje.

Ani by nebylo správné vést každého od samého počátku detailně za ruku. Každý jednotlivec je zodpovědný sám za svoji cestu životem. Je na něm, aby se dopracoval ke správné motivaci a intuici, potřebuje mít vlastní motor světelného vzestupu. S něčím je dobré si nechat v životě poradit, aby se cesta zbytečně neprodlužovala a člověk nepůsobil sobě a okolí další problémy. Jinými záležitostmi si naopak člověk musí projít, aby je do hloubky pochopil. To je naprosto individuální, liší se to člověk od člověka a také mění v průběhu jeho duchovní cesty.

Prosíme, používejte ve zvýšené míře vyhledávání na webu. A ptejte se nás až v okamžiku, kdy budete připraveni na naši případnou pomoc.

Kdy je člověk připraven na změnu v životě?

Obrací se na nás celá řada čtenářů našich textů, sotva náš web objeví. Třeba si přečetli jeden jediný text. A hned se ptají na nejrůznější věci a situace. A chtějí, abychom jim věnovali desítky minut našeho času. Chtějí vysvětlit to nebo ono. V jakém článku najdou pojednání o tom a tom. Právě proto dáváme texty na stránky, aby si lidé sami v nich pomocí vyhledávačů našli, co je zajímá.

A co ti, kteří chtějí pomoci s řešením nějakého problému? Například potřebují se zbavit zasvěcení, u kterého vnímají, že na ně nepůsobí dobře. Mají problém s tím, že trpí propady energie, protože na nich někdo parazituje. Někteří dokonce vnímají, kdo konkrétně z jejich okolí to je. Všechny tyto problémy se týkají nejen jejich hmotného těla, ale současně zasahují i do duchovní roviny problému.

Vysvětlujeme jim, že pomoc může přijít až poté, když člověk sám začne se soustavnou prací na posilování světelných základů své bytosti a dosáhne v tom průkazných výsledků.

Jak hodnotíme výsledky soustavné práce na sobě?

Jak vaše výsledky na duchovní cestě můžeme ohodnotit a zjistit? Je to vysvětleno v oddílu  Jak nastartovat vlastní duchovní cestu?, konkrétně v textech  U8. Jak rozpoznat, v jaké duchovní situaci se člověk nachází?,  U9. Za jakých předpokladů mohou energie NDC pomoci dostat se na světelný vzestup?

V textech oddílu Jak nastartovat vlastní duchovní cestu? najdete řadu doporučení, co je pro nalezení vlastní světelné cesty nezbytné. Co je potřeba dělat a čeho je naopak nezbytné se vyvarovat, pokud se člověk rozhodl dostat na vzestupnou světelnou cestu. Tam jsou popsány i ukazatele, kterými zjišťujeme duchovní situaci člověka a podmínky pro pomoc těmto lidem se základní očistou.

Zkuste si hned na začátku seznamování se s naším webem přečíst celý tento oddíl a pak uvidíte, jestli se touto cestou chcete dát, jestli Vás to skutečně oslovuje.

Cesta čistého světelného vzestupu není o zázracích

Na tomto webu propagujeme cestu čistého světelného vzestupu bez umělých pomůcek, bez ovládání energií svojí vůlí a vědomím. Nepraktikujeme žádná zázračná vyléčení nebo okamžité zbavení někoho od určitého problému. Vysvětlujeme lidem, jak začít na sobě pracovat, aby se jejich život začal postupně měnit. Pokud nejste ochotni na sobě soustavně pracovat, nechcete-li se touto cestou dát, pak Vám sotva můžeme pomoci.

Většina hledajících se po zjištění, že k řešení jejich situace vede pouze jejich soustavná práce na sobě, už dále neozývají. To naznačuje, že i v duchovně orientované části veřejnosti doposud převažuje konzumní přístup. Najít, koupit si za peníze něco – metodu, znalost učení, určitou pomůcku, zasvěcení do učení nebo do určitých systémů – a takto svoji situaci zdánlivě rychle vyřešit.

Nemůžeme věnovat čas lidem, kteří chtějí zázrak. Kteří očekávají, že jsme schopni zajistit zázrak v jejich životě. A přitom nejsou ochotni na sobě soustavně pracovat. A kteří po našich radách a zhodnocení, kterému jsme věnovali spoustu času, neudělají vůbec nic. Další vynakládání našeho času by nemělo smysl ani pro jednu stranu.

Pouhé hromadění informací ke světelné cestě nevede

Ale pozor! Mezi lidmi stále ještě převažuje mylné domnění, že soustavná duchovní práce na sobě spočívá především v seznamování se s informacemi o duchovní problematice, v získání co největšího informačního přehledu, v zakoupení umělých pomůcek pro duchovní cestu, v procházení co největším počtem nejrůznějších duchovních zasvěcení.

Na našich webových stránkách naopak vysvětlujeme, že čím více toho člověk právě v tomto duchu prošel, tím obtížnější bude pro něj obvykle pochopit a přijmout, že tudy cesta ke stabilnímu světelnému vzestupu nevede. Že je podstatné naopak začít přijetím nových zásad správné duchovní práce na sobě.  

Doporučujeme zásady, které vycházejí z toho, co je pro člověka žijícího ve hmotné rovině přirozené, čím se více přibližuje Přírodě. Tyto zásady jsou zaměřeny na postupné budování pevných hmotných i světelných duchovních základů své bytosti. Teprve touto postupnou prací na sobě začne člověk správně vyciťovat, co je dlouhodobě příznivé pro jeho osobní vývoj i pro vývoj světa. A co naopak tomuto vývoji neprospívá.

Podstatné pro každého pak je, jestli začne soustavným způsobem posilovat světelné základy své bytosti, jak je to uvedeno například v textu  U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý? . Tam je vysvětleno, že cestu stabilního světelného duchovního vzestupu neotevře před člověkem žádné zasvěcení, studium dávného duchovního učení, nebo dokonce informační vazba na starověké duchovní učitele lidstva. Tuto cestu mu postupně otevře pouze soustavná práce na posilování světelných základů své bytosti správným způsobem.

Hledáte potvrzení toho, že jdete správnou cestou?

Oslovují vás informace a energie plynoucí z našeho webu? A přitom jste odhodláni změnit svůj dosavadní život z nejrůznějších důvodů?

V prvé řadě doporučujeme začít soustavně posilovat světelné základy své bytosti. To jsou ty čtyři body, které jsme popsali výše. Až budete 30 dnů pravidelně bez vynechávání cvičit Pět Tibeťanů v plném rozsahu 21 opakování denně a budete do života vnášet i další změny podle druhého až čtvrtého bodu, pak už přišel čas, abyste se ozvali. A abyste požádali o zjištění své duchovní situace, popsali stručně svůj zásadní problém, který potřebujete řešit. A my Vám rádi odpovíme.

Protože pokud člověk posiluje světelné základy své bytosti správně, do měsíce se objeví výsledky, které už můžeme posoudit. Stačí nás oslovit a zeptat se na svoji duchovní situaci. Vhodné je i uvést, co konkrétně už pro dosažení světelného vzestupu děláte a jak dlouho na tom pracujete.

Jednoduše se zeptáme Přírody na duchovní situaci dotyčného, který nás o to požádal. Konkrétně se zeptáme na jeho moment světelného vzestupu a vztlak na světelný vzestup. Význam těchto veličin je popsán v textu  U8. Jak rozpoznat, v jaké duchovní situaci se člověk nachází?. Podle jeho osobních výsledků lze odhadnout jeho připravenost k dosažení duchovní cesty světelného vzestupu, i když má v sobě zasvěcení, i když jej třeba vysávají lidé z jeho okolí, nebo i když třeba dříve v tomto životě používal magii atd. A zároveň naznačit, jak je možné mu z naší strany pomoci.

Již dříve jsme si totiž prakticky ověřili, že zasahovat energiemi léčbou i pouhým vyšetřením do lidí, kteří nejsou ochotni na sobě pracovat, a nesplňují určité výsledky v tomto svém úsilí, nevede k žádoucím výsledkům. Pomoci můžeme až připraveným, a to buď úplnou energetickou očistou nebo dílčí energetickou očistou. Obojí je spojeno s konzultací, vyžadována je osobní návštěva dotyčného zde v Praze.

Jaká je šance stát se součástí NDC bez naší pomoci?

Lidé, kteří se na nás obracejí, jsou v drtivé většině v duchovním pádu směrem k temné straně světa. Mají tedy záporný moment světelného vzestupu. Naznačuje to, že systémy Staré duchovní cesty, karmické vazby a často i vysávání z okolí je stále účinně stahují. Že jsou v podřízené situaci. Nebo naopak, že manipulují s druhými, ubližují jim. Mnozí z nich stále ještě používají určité zvyky, metody, rituály, které je účinně stahují. Nebo je sice už nepoužívají, ale mají na sobě aktivní vazbu z dřívějších let tohoto života. Například to byl dříve alkohol, drogy, kouření. Dále náboženská víra, zasvěcení, přednášky, semináře, různá bojová umění, návštěvy léčitelů, kde je ve hře jakákoliv forma otevřené nebo skryté magie, tedy třeba i homeopatie, meditace, vizualizace. Nebo dokonce mají vlastní webové stránky a rozšiřují na nich nevhodné již neplatné informace. Nebo se zúčastní webových diskusí, jsou na zatemněných úsecích sociálních sítí apod. Nebo jsou kýmsi ve svém okolí zneužíváni, energeticky vysáváni. Nebo provedli nevhodné zásahy do vlastního těla, např. tetování, piercing atd. Nebo na nich parazituje určitá nehmotná bytost, například duch zemřelého člověka. Cokoliv z toho aktivně tlačí člověka ve směru pádu. 

Něco z toho, co bylo popsáno výše, má na sobě téměř každý člověk, který řeší ve svém životě zásadní problémy. A v důsledku toho hledá jinou cestu životem, aby se jeho situace změnila. Jen málokdo nenavštívil žádné akce s duchovním zaměřením. Nečetl žádnou duchovně zaměřenou knihu, ze které vyzařovaly ovládací energie. Nevyzkoušel žádnou z duchovních technik doporučovaných na internetu. Nebo není v blízkosti člověka, který na něm energeticky parazituje apod.

Většina jednotlivců i přes správně nasměrované úsilí pokračuje v poklesu či stagnaci, protože mají v sobě vazby, které je silně stahují. Například vazby na zasvěcení, na dřívější používání magie, na návštěvu u léčitele, který na ně použil magii. Šanci stát se součástí NDC výhradně na základě vlastního úsilí mají pouze lidé, kteří v tomto životě nepřišli do styku s metodami, technikami, přednáškami, knihami Staré duchovní cesty, nikdo na nich neparazituje, a navíc mají velmi kvalitní výživu na úrovni 95 % i více vlastního osobního optima. Většina hledajících pak potřebuje pomoc, pokud se chtějí stát stabilní součástí Nové duchovní cesty. Pokud jsou dostatečně připraveni soustavnou prací na sobě, pak jim můžeme pomoci kompletní nebo dílčí energetickou očistou.

Kompletní a dílčí energetická očista

Jaký je zásadní rozdíl mezi kompletní a dílčí očistou?

Kompletní (základní) očisty provádíme v této podobě od roku 2010, po zahájení naší webové prezentace. Jsou pro odhodlaného člověka, který má uvnitř sebe jistotu, jednoznačné rozhodnutí, že se chce stát součástí Nové duchovní cesty. A pokud je v partnerském vztahu, oba partneři se shodují na volbě této světelné duchovní cesty a na svém aktivním přístupu k jejímu dosažení. Proč je tato druhá podmínka důležitá, vysvětlím v dalším oddílu.

V roce 2020 se nám otevřela možnost pomoci i jednotlivcům, se kterými partner nesdílí duchovní cestu. Nebo jedincům, kteří se ještě plně necítí na to, aby šli na cestu světelného vzestupu naplno a raději by zvolili určitý mezistupeň. Tato forma očisty dává možnost dílčí pomoci i lidem, kteří nejsou schopni podmínky pro nastoupení plné světelné cesty zvládnout. Například nemohou cvičit kompletní soubor cviků Pět Tibeťanů ze zdravotních důvodů. I tato dílčí očista jim může pomoci změnit jejich životní situaci – vychýlenou psychiku, zdraví, silné náznaky parazitování na nich.


Podmínky, které je třeba splnit před kompletní očistou:

Moment světelného vzestupu lepší než -50 % vůči osobnímu optimu +100 %.

Vztlak na světelný vzestup lepší než +80 % vůči osobnímu optimu +100 %.

Pokud člověk přišel do kontaktu s metodami a technikami Staré duchovní cesty, pak bez pravidelného cvičení Pěti Tibeťanů nejméně 1 měsíc v plném rozsahu 21 opakování denně zpravidla není schopen těchto podmínek dosáhnout. Některým ani cvičení Pět Tibeťanů nestačí a potřebují zkvalitnit stravu ještě před očistou.


Podmínky, které je třeba splnit před dílčí očistou:

Moment světelného vzestupu lepší než -70 % vůči osobnímu optimu,

Vztlak na světelný vzestup lepší než +25 % vůči osobnímu optimu +100 %.

Tyto podmínky jsou mnohem mírnější. Přesto jsme v praxi vypozorovali, že pokud lidé ještě necvičí Pět Tibeťanů nebo nemají dostatečně kvalitní stravu, obvykle nejsou schopni těchto podmínek dosáhnout.


Co je společné:

Před očistou od člověka potřebujeme, aby napsal něco o sobě. Posíláme tento text:

Připravte si, prosím, předem a pošlete včas emailem, stačí 1-2 dny před očistou, abychom si to mohli vytisknout, přehledný písemný seznam duchovních a hmotných záležitostí, do kterých jste namočen/a z minulosti, nebo to doposud trvá: alkohol, kouření, drogy všeho druhu, víra, křest a další záležitosti spojené s vírou, zasvěcení, přednášky, semináře z duchovní oblasti, studium duchovních učení, návštěvy léčitelů, důležité knihy z duchovní oblasti. Něco, co jste v duchovní oblasti sám/sama vymýšlel/a, dělal/a. Nebo jiné zásadní okolnosti, které by Vás mohly ovlivňovat, stahovat. Nepřirozené zásahy do těla, tetování, piercing atd. Případně určité chronické zdravotní problémy, léky, které pravidelně berete. Podstoupené náročné operace, závažnější úrazy. Také podezření, postřehy, kdo na Vás energeticky parazituje. Je to vhodné takto sepsat, usnadní nám to pak identifikaci toho, co Vás stahuje. A ušetří nám to čas, zbude pak více času na další potřebné informace. Navíc na místě člověk vždy na některé věci zapomene.

Určitě budete chtít ptát se na nějaké blízké osoby, rodinné příslušníky, partnery současné i bývalé, vlastní děti atd., doporučuji vzít si s sebou jakoukoliv fotografii (natisknutou, nikoliv v mobilu, stačí i černobílá), lepší je novějšího data.

A ještě jedna věc, po očistě je člověk připraven začít duchovní komunikaci podle našich návodů. Najdete je na webu, článek 34A. Komunikace s duchovními bytostmi a institucemi, případně i další pokračování. Během očisty vám bude instalována Osobní Karma, která o vás bude vědět základní dostupné informace z minulosti. Ta vám bude dávat impulsy, které vás v dalším životě povedou optimálním směrem. Důležité je naučit se tyto impulsy vnímat, rozpoznávat, například právě prostřednictvím duchovní komunikace. V duchovní komunikaci budete nejprve oslovovat buď Osobní Karmu nebo Přírodu.


Jak probíhá kontrola (před dílčí i kompletní očistou):

Vyšetříme stav čaker, zjistíme nánosy a vazby na čakrách nachytané v tomto životě, procento vyladění příjmu bioenergií, příjmu výživy, celkové vyladění bytosti pro příjem zvenčí, co vše bytost skutečně využije, stav Vnitřního duchovního centra. Dále zjistíme ovládací nánosy na bytosti nachytané v tomto životě. Případně i aktivní úpisy z minulosti, které se obnovily v tomto životě.


Jak probíhá dílčí energetická očista:

Při dílčí energetické očistě se likvidují nepříznivé parazitující nánosy na bytosti, a to pouze nánosy z tohoto života. Využívá se bioenergie nezbytné výše frekvence (ne tedy nutně nejvyšší možné právě dostupné frekvence). Do minulých existencí a karmických vazeb se nezasahuje. Pokud má člověk na sobě nános v podobě úpisu, který se obnovil z dávné minulosti, pak se likviduje pouze tento nános, zatímco karmické vazby s ním spojené zůstávají. Pro člověka může tato očista znamenat i očištění od Reiki a dalších zatemněných vazeb Staré duchovní cesty nachytaných v tomto životě. Likvidují se i temné nánosy spojené s parazitováním (energetickým vysáváním) ze strany jiného člověka. Dílčí očista trvá 30-40 minut. Výsledkem dílčí očisty je to, že se nastartuje mírný světelný vzestup na úrovni +30 až +40 % vůči osobnímu optimu, aby se neotevřela soustavná karmická očista (karmická očista se startuje až od vzestupu +50 %). Tuto dílčí očistu proto mohu udělat bez ohledu na partnerovu volbu duchovní cesty.

U kompletní očisty je k tomu ještě navíc:

Energeticky se projede celý systém vnějších duchovních těl od pátého do jedenáctého, energie odstraňují nánosy z dávné minulosti, které lze odstranit bez karmické očisty, vlastně se takto projede energií celá historie zde na Zemi. Částečně tedy i minulé existence. Kompletní očista na rozdíl od dílčí očisty probíhá bioenergií nejvyšší možné potřebné frekvence. Energeticky bude tato očista ukončena na úrovni 11. vnějšího těla, tedy před branou vstupu na NDC.

Vzápětí po této kompletní očistě se nastartuje člověku soustavná karmická očista. A právě tato skutečnost má vliv na stabilitu partnerského svazku.

Pokud bude mít člověk dostatečně vyladěný také příjem výživy, za 3 dny po očistě překročí frekvencí vnitřního naladění své 12. vnější energetické tělo a stane se součástí NDC.


Obě očisty jsou zpoplatněné, doba trvání očisty je:

Kompletní očista s konzultací trvá zhruba dvě a půl až tři hodiny.

Dílčí očista s kontrolou čaker trvá jeden a půl až dvě hodiny.

Obojí při návštěvě zde v Praze nebo na dálku spojením videokonferencí přes počítačový systém ZOOM.


Další informace k dílčím očistám jsou uvedeny v článku  91D. Dílčí očisty.

Otázka partnerství po kompletní očistě

Ze zkušeností víme, že v případě partnerského svazku může mít provedení úplné očisty pouze u jednoho z partnerů výrazně neblahý vliv na další fungování vztahu. Totéž se může dít, když člověk, který je součástí Nové duchovní cesty, začne rozvíjet partnerský vztah, přičemž ten druhý nemá o duchovní cestu zájem. A to právě proto, že u člověka, který je součástí NDC, probíhá soustavná karmická očista, a to od okamžiku průchodu kompletní očistou. Zatímco u toho druhého soustavná karmická očista neprobíhá.

I proto opakovaně doporučujeme: Začínáte-li partnerský vztah, pak se ještě před rozvíjením intimností začněte bavit o duchovní cestě, o pravidelném cvičení Pěti Tibeťanů, o tom, jaká je vaše životní filozofie, kam tím směřujete, proč to děláte, co vše jste tím získali. Přes veškeré varování to však i někteří lidé na světelné duchovní cestě neustále odkládají, a ještě před takovým rozhovorem se naplno vrhají do intimity. A výsledek?

Vlivem jejich osobních energií vysoké frekvence dojde po nějaké době (někdy velmi rychle) u partnera mimo duchovní cestu ke spuštění divoké karmické očisty. Prakticky každý máme ve vrstvách z dávné minulosti adresy na aktivní magii. Buď jsme ji sami používali jako metodu světelné práce nebo jsme ji nechali na sebe působit. V relativně krátké době pak dojde k tomu, že partnerovi se obnaží vrstvy s adresou na aktivní magii. A protože partner neprochází vědomou karmickou očistou, jeho bytost místo vydání a vzdání se magie pak magii přijala a začala ji na nevědomé úrovni používat. Může pak dojít k tomu, že takový člověk začne náhle ze dne na den energeticky vysávat další členy své rodiny, a přitom si toho není vědom. Druhému partnerovi začíná být jeho přítomnost třeba i výrazně nepříjemná.

O rizikách divoké karmické očisty samozřejmě víme už řadu let, více o tom bylo v textu  39B. Karmické vrstvy a předpoklady karmické očisty. Z toho důvodu jsme už před očistou začali posílat každému zájemci o NDC varování, že vztah člověka na cestě světelného vzestupu s člověkem, který tuto cestu nepřijímá, nemůže dlouhodobě fungovat s následujícím vysvětlením:

V poslední době se nám na řadě příkladů potvrzuje, že pokud jednotlivci neřídí své kroky v souladu s rodinou, nemohou se dostat dále. Například jsou vegetariáni, zatímco zbytek rodiny, manžel či manželka jí maso. To maso se svými nepříznivými bioenergiemi je ve společné lednici, partner/ka vegetarián jej pro další členy rodiny vaří, připravuje. Nebo cvičí Pět Tibeťanů, zatímco zbytek rodiny se nad tím jen pousměje. Nebo se zajímají o duchovní záležitosti a pro další v rodině je to ztráta času, nebo pouhý nesmysl. To vše jsou rozporné nesouladné situace, které brání člověku jít duchovně dále.

Duchovní cesta je zásadní záležitost. A v rodině s malými dětmi by ji oba partneři měli řešit společně. Je totiž důležité, když tutéž duchovní cestu nastoupí společně oba. Jinak je nebezpečí, že se existující rozpory mezi nimi, pokud nějaké jsou (například skryté vysávání v rodině, o kterém se doposud nic neví), začnou zvýrazňovat. Rozhodně to nefunguje tak, že když jeden z partnerů nastoupí duchovní cestu, pak se problémy vyřeší a druhý se na tutéž cestu dostane automaticky s ním. Naopak se může stát, že budete náznaky tlačeni řešit skryté problémy, které v rodině existují a doposud pod pokličkou nenápadně dřímaly. Například vysávání ze strany partnera, rodičů, příbuzných atd.

Proto odmítáme brát na kompletní očistu jednotlivce s malými dětmi v manželství, se kterými se jejich partner, partnerka nepřidá aktivně k úsilí o světelnou cestu. Protože taková situace by mohla vést k problémům a rozpadu vztahu. A poté k případnému obviňování, že duchovní cestou vyvoláváme rozpady rodin atd. Minimálně je potřeba, aby druhý partner s touto světelnou cestou sympatizoval, aby i on pravidelně cvičil Pět Tibeťanů. Aby celá rodina s dětmi už řídila život podle nových zásad – ve stravování, v etice, v přístupu k Přírodě atd. V současné době se již v celé řadě případů potvrdilo, že vztah člověka na vzestupné světelné cestě s člověkem mimo duchovní cestu přestává po určité době fungovat. Pokud nepůjdete na světelný vzestup oba, může se stát, že se Vaše problémy začnou místo utlumení naopak zvýrazňovat. Taková je realita.

U kompletní očisty už pak druhý partner nemusí být přítomen. Ale také on/ona musí splňovat předpoklady připravenosti na základní očistu. Jeho současná očista s Vámi a s dětmi by proběhla na dálku. Takže toto považuji za zásadní, abyste doma probral/a ještě předtím, než se budeme bavit o možném setkání a zásahu do Vašich energií.

Ještě další věc. Důležité je, aby člověk šel na duchovní cestu ze svého vnitřního přesvědčení. Proto, že vnitřně souzní s našimi texty a principy v nich popisovanými. Proto, že se chce sám za sebe změnit, stát se jiným člověkem, chovat se jinak k druhým lidem, k Přírodě apod. Pokud to někdo udělá jen proto, aby se zavděčil partnerovi nebo aby jej případně neztratil, za nějaký čas i takový postoj přestává fungovat.

Detailně o tom píšeme v textu 72A. Samovolné vstupy na NDC. Člověk hledající duchovní cestu potřebuje pochopit, že na úrovni frekvencí Nové duchovní cesty už nestačí jen tolerance. Kdy se třeba partneři budou vzájemně tolerovat v tom, že jeden z nich zůstane aktivním vyznavačem náboženství a druhý bude naopak aktivně usilovat o dosažení Nové duchovní cesty. Taková rozdílnost spojená s určitou tolerancí mohla stačit v přístupech Staré duchovní cesty. Na Nové duchovní cestě se otázka společného duchovního nasměrování obou partnerů stává naprosto zásadním předpokladem dalšího harmonického fungování rodiny.

Světelná cesta by neměla být sezónní módou

Dosažení Nové duchovní cesty by nemělo pro člověka být nějakou sezónní módou. Myslet si, že to chvíli budu dělat a až se zbavím zasvěcení nebo se trochu vyladím, srovnám to v rodině, tak s tím zase přestanu. Nová duchovní cesta představuje celoživotní proces, nikoliv jen zkoušku na pouhých pár dnů nebo týdnů. Pokud člověk není ochoten toto vše přijmout jako nový celoživotní styl, ve kterém už bude vytrvale pokračovat po zbytek svého života, nemá cenu se do toho pouštět. A nemělo by to ani trvalé výsledky.

Případné zprostředkování jednorázové očisty z naší strany by však bylo pouze začátkem nové cesty. Z člověka sice budou sejmuty aktuálně obnažené vysávací struktury, ale postupně se teprve začne se z tohoto minulého vysávání a ovládání karmicky čistit. V dalších dnech, týdnech a měsících se začne postupně obnažovat vše nepříznivé z minulosti. A to už je dlouhodobější záležitost. Důležitým předpokladem rozvázání a zpracování obnažených karmických vrstev v dalším období je začít se chovat odlišným způsobem, reagovat jinak na energeticky parazitující bytosti, měnit své každodenní návyky atd.

Pokud je člověk na stabilní vzestupné cestě, řada karmických vrstev a vazeb se zpracuje automaticky nebo alespoň částečně – poloautomaticky. Zatím se ještě nezpracují automaticky vrstvy, ve kterých má člověk na sobě temnou bytost, temný systém, ducha člověka nebo nějakou astrální zrůdu atd. Z tohoto pohledu jde sice o jednorázovou očistu od stahujících vazeb, ale následuje pak karmická očista, kdy čas od času člověk ještě bude potřebovat pomoc, někteří i pravidelně. A to do té doby, než u lidí pracujících aktivně na svém světelném vzestupu bude veškerá karmická očista probíhat už zcela automaticky.

Viz článek U14. Jak dále prohlubovat a rozvíjet vzestupnou světelnou cestu?
U začátečníků to může samozřejmě fungovat až po určité době.

Nová duchovní cesta není na zkoušku. Pokud se člověk do toho dá, jde o přijmutí celoživotního závazku.

Naše pověření pomáhat lidem s energetickou očistou

Z celého kolektivu NDC jsme zatím dva, kteří mají od vyšších světelných sil vedoucích současný vývoj pověření a pravomoc provádět úplnou nebo dílčí energetickou očistu připravených jednotlivců. A také jim později po vstupu na NDC zprostředkovat karmickou očistu.

Kontakty na nás jsou:

Jiří Novák, mjnjirinovak@centrum.cz

Petra Nováková, novakovapet@centrum.cz

Náhradní způsob, jak můžeme pomoci

Pokud se člověk necítí na to, aby se soustavně pustil do duchovní cesty, a chce se i nadále držet spíše hmotných hodnot, je tady ještě následující možnost pomoci. Netýká se ještě čaker, energií a hmotných nánosů. Vychází zatím pouze z hmotných potřeb jeho bytosti.

Můžeme provést odbornou analýzu těla na speciální váze. Co je součástí této analýzy? Změření podílu (procenta) svalové hmoty, minerální kostní hmoty, tuků. Zjištění obsahu vody v těle i stavu vnitřního tuku, který znesnadňuje činnost jednotlivých orgánů a je rizikovým faktorem pro řadu chorob. Zhodnocení úrovně metabolismu. Zjištění metabolického věku, který vyjadřuje úroveň opotřebování vnitřních orgánů těla a jejich zanesení tukem a toxiny. Analýza stravování a pitného režimu. A na základě toho je možné nalézt kritická místa u člověka, která potřebuje v prvé řadě řešit, chce-li zlepšit své zdraví. Doporučení vhodné osobní možnosti, jak situaci řešit. A také jej případně osobně vést ve změně životních návyků.

Osobní analýzu provádějí následující jednotlivci, kteří jsou součástí NDC:

Jiří Novák, mjnjirinovak@centrum.cz

Petra Nováková, novakovapet@centrum.cz

Marie Holoubková, mariemejdrova@centrum.cz
 

Analýzy provádíme v našem středisku v Americké ulici v centru Prahy, viz webové stránky www.cesta-ke-zmene.cz nebo na dálku přes počítačový systém ZOOM.

Filozofií tohoto centra je šířit dál povědomí o zdravém způsobu života, být příkladem pro ostatní, kteří teprve hledají pomoc. Smyslem této práce je pomáhat lidem najít cestu k produktivnímu, naplněnému životu i ke zdravému stárnutí. Protože z vlastní zkušenosti víme, že vitalita a energie je základem i pro změny v dalších oblastech. Člověk má pak víc energie řešit problémy, překonávat překážky, přijímat výzvy, které se mu nabízejí. Právě proto je celkové zlepšení výživy, nastoupení zdravého životního stylu, skutečnou cestou ke změně. A pro jednotlivce, kteří hledají světelný duchovní vzestup, je toto přímo základem, bez kterého se neobejdou.


Proč jsme tady na Zemi - projekt na Facebooku

V lednu 2020 jsem zahájil nový projekt pro hledající, kteří uvažují o otevření duchovní cesty ve svém životě. Měl by jim pomoci, aby se na duchovní cestu vydali správným směrem. Zřídil jsem na Facebooku volně přístupnou stránku Proč jsme tady na Zemi.  Na ní prezentuji krátká videa v trvání 5 - 7 minut.
Do vyhledavače se zadá kompletní název stránky. Pro přehrání videa není nutné mít účet na Facebooku a přihlašovat se na Facebook. Nebo lze zadat následující odkaz napřímo na všechna videa:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100031055814887&sk=videos

Vysvětluji v nich témata související s hledáním a rozvíjením duchovní (spirituální) roviny života dnešního člověka. A to krok po kroku tak, jak by hledající měl postupovat. Seznámit se nejprve se základními znalostmi a později dostávat návody, jak na sobě správným způsobem pracovat, aby se mu otevřela světelná duchovní cesta, a nikoliv astrální cesta spojená s magií, nebo dokonce temná stezka spojená se zneužíváním jiných bytostí.

Uvádím vždy odkazy na související články na tomto webu. Videa dávají jednoduchá vysvětlení pro hledající potřebná na počátku jejich duchovní cesty. Tomuto záměru plně odpovídá zhruba pouze šest prvních textů v sekci Články hlavní řady. Následující články už zabíhají do podrobností a jiných témat. Hledajícím pomůže vždy jednoduchý úvod do každé další problematiky a až teprve v návaznosti si přečíst detailnější pozdější texty. Proto jsme základní vysvětlení klíčových témat publikovali jako kratší doplňující texty k těmto prvním šesti článkům.


V rubrice  Vydané KNIHY  najdete přehled a objednávkový formulář k našim knihám zaměřeným na určitá témata nebo úseky historie: Duchovní pozadí historie pozemské civilizace. 1. a 2. stvořitelský plán a výsledný dvojí typ člověka na Zemi s jinými možnostmi, rozdílnou hmotnou a duchovní výbavou. Odlišnosti původní Staré duchovní cesty od Nové duchovní cesty nastartované v roce 1999. Spirituální problematika dnešního člověka. Jak se dostat na neomezený světelný duchovní vzestup a trvale si ho udržovat - opěrné body životního stylu. Soustavná karmická očista. Komunikace s duchovními institucemi, které skrytě vedou současný vývoj na Zemi.


© Jiří Novák, listopad 2015 aktualizace říjen 2020
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 408
  • 774
  • 69
  • 70
  • 93

Celkový počet hlasů: 1414