Pravčická brána
Úvodní stránka | K aktuálním otázkám nového vývoje | K aktuál. otázkám nového vývoje A30-60 | A35. Odstranění prsních žláz jako údajná prevence rakoviny? II

A35. Odstranění prsních žláz jako údajná prevence rakoviny? II

Jiří Novák, Marie Mejdrová Vloženo 4.6.2013
Jiří Novák Marie Mejdrová

Další kritické reakce na dobrovolné odebrání zdravých prsních žláz. Chybná ideová koncepce současné západní civilizace. Slepá cesta nastoupená lidskou společností. Pouze malé procento diagnóz výskytu rakoviny se váže k dědičnosti. Příležitost obrovského byznysu vysvětluje skutečné pozadí reklamy tohoto činu. Jakou formu prevence proti rakovině doporučují lékaři? Škodlivost vyšetření mamografem. Tvrdá kritika mamografu ze strany lékaře. Spolehlivost mamografického vyšetření. Důležité je najít a odstranit skutečné příčiny nemocí. Škodlivost či prospěšnost diagnostických přístrojů pro duchovní cestu člověka. Úroveň duchovní škodlivosti mamografu a ultrazvuku. Magnetická rezonance a CT vyšetření. Je bláhové se domnívat, že medicína má život člověka pevně ve svých rukou. Je iluzí snažit se převzít plnou moc nad svým tělem cestami medicíny.

Jiří Novák

Nekritizujeme konkrétního člověka, ale způsob fungování lidstva jako celku

Znovu opakuji, že tento a předcházející text A34. Odstranění prsních žláz jako údajná prevence rakoviny? I nebyly napsány za účelem kritiky jedné konkrétní ženy, která ve svém životě přijala neobvyklé osobní rozhodnutí a dobrovolně si nechala odstranit obě své zdravé prsní žlázy, pod hrozbou budoucího výskytu rakoviny. Důvody jejího rozhodnutí byly podrobně popsány v předcházející části. Berme i tuto druhou část tématu jako způsob, jak naznačit až neskutečnou manipulaci s lidmi a jejich osobními rozhodnutími ze strany medicíny a farmaceutických koncernů.

Další kritické reakce

První kritický článek, který mi padl do oka po zveřejnění informací o dobrovolném odstranění obou prsou známé herečky, byl článek Petra Hájka. Jen pouhý nadpis a jeho celkové vyzařování na mne ovšem působily velmi nepříznivě. Vnímal jsem vysoký podíl temné energie. Článek jsem proto ani neotevřel. A naopak jsem si řekl, kdo mu dal právo kritizovat rozhodnutí jiného člověka, které přijal sám vůči sobě. V té chvíli mi přišlo nevkusné se celou záležitostí takto veřejně zabývat. Pak ovšem přišel impuls od Věry Talandové a zaslaný návrh textu, do kterého napsala své pocity, když se o celé události dozvěděla.

Nějakou dobu jsem to vše nechal být. Ale postupně jsem já i další kolegové spolupracující na tvorbě těchto webových stránek začali vnímat, že tyto články a diskuse kolem nich rozvířená měly hlubší podtext a široký dopad. A že bude důležité se k celé situaci vyjádřit i z duchovní nadhledu Nové duchovní cesty. Takže jsem se znovu vrátil k článku Petra Hájka a nakonec jsem jej přece jen otevřel a přečetl. Zjistil jsem, že některé z jeho názorů jsou velmi rozumné.

Kdo je to vlastně Petr Hájek? Vicekancléř prezidenta České republiky Václava Klause a jeden z jeho nejbližších spolupracovníků a poradců. V novém institutu Václava Klause vede sekci pro humanitní a mediální studia. Navíc je dnes šéfredaktorem magazínu Protiproud. Mimo jiné proslul i tím, že veřejně zpochybnil Darwinovu evoluční teorii druhů.

Chybná ideová koncepce současné západní civilizace

Ve svém článku nazvaném „Dát si dobrovolně uříznout zdravá ňadra je obludným výkřikem nejen současné medicíny…“  uveřejněném na adrese

https://www.protiproud.cz/svet/obcan/osobnosti/236-dat-si-dobrovolne-uriznout-zdrava-nadra-je-obludnym-vykrikem-nejen-soucasne-mediciny-angelina-jolie-se-stala-soucasti-desive-reklamy.htm

napsal Petr Hájek toto:

Jde o součást slepé cesty, chybné ideové koncepce současné západní civilizace. Člověk není stroj. Také zdraví a nemoc jsou daleko komplexnější záležitost, než předstírá „zdravotnický“ marketing, průmyslové odvětví dnes ekonomicky silnější než zbrojní. Především – primárně nejde o takzvaně odbornou, ale postojovou otázku. O manipulaci naší svobodou.

Vyříznutí prsních žláz z obavy před rakovinou, podstupují také u nás nekonečné zástupy zdravých žen. Případ hollywoodské celebrity… tuto hrůzu pouze učinil velkým mediálním tématem. Ptejme se PROČ.

Joliina matka na rakovinu ženských orgánů zemřela. Pro herečku to byl strašný šok, ze kterého se téměř neuměla vzpamatovat… Dostala se do hledáčku farmaceutických firem a celého průmyslu zvaného spíše výsměšně  „zdravotnický“. Stala se typickou obětí tohoto nebezpečného produktu západní civilizace, ale pro svou naivitu současně i nosičem marketingového poselství.

Její manžel… ji označil za hrdinku. Nejen proto, co dobrovolně podstoupila, ale také proto, že to zveřejnila. Oba se totiž domnívají, že tím dodají odvahu mnohým ženám ke stejnému kroku. Stali se však ve skutečnosti součástí reklamní kampaně. Jejím cílem je dodávat další „lidský materiál“ strašlivému průmyslu smrti.

Nekonečně silná a bohatá zdravotnická a farmaceutická lobby postupuje vždy stejně: Vytvoří psychózu strachu a úzkosti. Dozvíme se, že je něco velmi nebezpečné – ale nebezpečí že lze předejít. Očkováním, farmaky, operacemi…

Žijeme v zajetí mystifikací a manipulací. Ty, které se týkají zdraví, patří k nejvíce nebezpečným…

Dílčí citace neznamenají, že souhlasíme i se všemi dalšími názory autora

Jak už jsem napsal v úvodu, s těmito ocitovanými názory Petra Hájka nelze než souhlasit. Jeho hmotné argumenty jsou velmi dobře srovnány. Nepropagujeme tím však jeho názory celkově, ani časopis, který rediguje. Takže pozor! Nejde zde o skutečný duchovní nadhled z pozice čisté světelné bytosti, jak potvrzuje celkově nepříznivé energetické vyzařování jeho článku. I celková pravdivostní úroveň článku, která je podle Přírody kolem 45%. Nejedná se tedy o vyšší duchovní pravdu. Ale o umné přimíchání pravdivých zrn do celkově zatemněného kabátu.

Samotný Petr Hájek je velmi kontraverzní bytostí a mnohé z jeho dalších názorů jsou ve zřetelném rozporu se světelnou cestou. Především byl, a i nadále zůstává, blízkým spolupracovníkem bývalého prezidenta. To, že v novém Institutu Václava Klause vede sekci pro humanitní a mediální studia, naznačuje, že tam půjde o ovlivňování veřejného mínění prostřednictvím televize, novin, časopisů.

Ocituji další zdroj naznačující jeho názory:

Zesnulý prezident Václav Havel působil v Satanových službách a byl nástrojem lži a nenávisti, míní vicekancléř nynějšího prezidenta Petr Hájek. Nástrojem pravdy a lásky se podle něj naopak stala současná hlava státu Václav Klaus.

Hájek to podle serveru Parlamentní listy píše ve své nové knize Smrt v sametu, která má vyjít v listopadu.

Zdroj: https://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=761046

Petr Hájek byl také mimo jiné označen jako jeden ze spoluautorů novoroční prezidentské amnestie, která vzbudila tak velkou bouři odporu. Jeho přístup k životu a přírodě naznačuje i jeho kuřáctví. I jeho názor na protikuřáckou kampaň, kterou v tom samém článku o dobrovolném odstranění prsou odsoudil slovy:

„Nemoci totiž obvykle začínají takříkajíc „v hlavě“. Je proto zcela nepochybné, že masívní antikuřácká propaganda má za následek obrovské spousty zmařených životů. Kancerofobie – strach z rakoviny – je daleko nejvážnější „rizikový faktor“ ze všech ostatních.“

A také jde o jeho obhajobu pojetí globálního oteplování ve smyslu myšlenek Václava Klause. O čemž se také zmínil v tom samém článku. Což naznačuje, že žák je kopií svého učitele.

Jím předložené názory tedy nejsou o skutečné hmotné a duchovní svobodě. Kritizuje jednu formu ovládání, ale zároveň propaguje jinou, ještě vyšší, dokonalejší a současně mnohem skrytější. Proto se člověk snadno nechá takovými názory zmanipulovat a dobrovolně přejde na stejnou názorovou platformu i v jiných oblastech.


Marie Mejdrová: Reakce na článek Petra Hájka

Četla jsem ten článek P. Hájka celý a zarazila mě na něm velice umně skrytá dvojjakost, která je patrná v některých pasážích. Na jednu stranu vynikající vhled a na druhou stranu skryté svádění do jiného druhu zatemněných postojů, které ale člověka vedou do stejné propasti jako medicínské systémy. Jen jinou zakamuflovanou cestou. Jde o falešnou svobodu a nezávislost v podání V. Klause, který na jednu stranu varuje před přílišnými zásahy států, vlád a seskupení typu Evropská unie nebo i OSN. Tedy demokraticky volených institucí, i když současná podoba demokracie jako „vlády lidu“ je velice nedokonalá. A na druhou stranu by nechal volnou ruku korporacím, finančním společnostem, bankám a lobby, které si neberou žádné servítky a jejichž moc prolézá tento svět jako skrytá chobotnice, která si obtáčí právě i ty vlády, aby fungovaly v její prospěch. Nechal by volný prostor neviditelné ruce trhu, byznysu, který už obvykle dávno ztratil svědomí. Vybavuje se mi přitom vzpomínka na Neo Soul z Atlasu mraků (viz článek A26. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012 – část IV, film Atlas mraků), na americké Jestřáby, společnosti jako Goldman Sachs, Monsanto apod.

Namísto hledání zdravého středu mezi přebujelou byrokracií, svazující, až nesmyslnou a kontraproduktivní regulací a kontrolou všeho. A protikladným extrémem - bezzákonností, nerespektováním spravedlivého řádu a pravidel, přílišnou volností ve všem, bezohledností k druhým bytostem, přírodě a planetě, k budoucímu vývoji civilizace.

Z jejich postojů lze vyčíst obavu z toho, že jejich sorta lidí ztratí svá privilegia a (skrytý) vliv na svět. Ať už kvůli rozhodnutím nějakých vlád. Nebo kvůli „socialistické revoluci“, jak to P. Hájek nazývá - způsobu myšlení, představám a aktivitám těch chudších, obyčejných, neprivilegovaných. Proto jim je tak trnem v oku koncept občanské společnosti, který razil jejich ideový odpůrce Václav Havel. Koncept, který zavádí nepředvídatelně se chovající a obtížně ovlivnitelný prvek občanské angažovanosti. (Založené na svobodné aktivitě a dobrovolnosti bez nátlaku, ne jako její zparodovaná verze v období komunismu.) Kdy si řadoví občané uvědomují svoje možnosti a svoji zodpovědnost a získávají větší vliv na chod a směřování společnosti. A také větší reálnou kontrolu nad činností politiků a kmotrů.

Lidem jako je Václav Klaus a Petr Hájek nejde o skutečnou svobodu každého jednotlivce. Pravá humanita a humánnost vypadají jinak. To, o čem mluví, je svoboda ega, a to ještě jen jistých vrstev společnosti. Jako kdybychom neměli dost příkladů z minulosti, jaké ovoce to plodí…


Jiří Novák

Také výpad proti Darwinově teorii není o vyšší pravdě

A také výpad Petra Hájka proti Darwinově evoluční teorii, viz výše, nepředstavuje názor z vyššího duchovního nadhledu podobný tomu, který je předložen v článcích 4. Základní rozdíly duchovního a hmotného pohledu na svět, 40B. Důležitost postoje vědy k duchovní rovině života. Spíše v něm jde o hledání politického nepřítele, než o nalezení skutečné vyšší pravdy. Jak naznačují následující slova:

„Uvedená část Hájkova příspěvku opakuje starý spor kreacionismu s evoluční teorií… Hlavní poselství Hájkova vystoupení ale leží jinde a připomíná argumentaci prezidenta Václava Klause proti klimatologům. Hájek v ní útočí na "levičácké darwinisty". Podle Hájka má totiž darwinismus "mnoho společného" s marxismem…“

Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/klausuv-muz-hajek-odmitl-evoluci-a-utocil-na-darwinisty-vedci-se-zlobi-1zt-/domaci.aspx?c=A090511_140432_domaci_dp

Slepá cesta nastoupená lidskou společností

Se svým názorem vystoupil také Vladimír Stwora článkem Začnou si ženy preventivně řezat prsa a vaginy? V tomto svém článku však především chválí text Petra Hájka, který označuje jako brilantní, a uvádí z něj krátké shrnutí. Přesto však jeho článek působí mnohem více pozitivně než text Hájkův.

https://www.zvedavec.org/komentare/2013/05/5491-zacnou-si-zeny-preventivne-rezat-prsa-a-vaginy.htm

Cituji z jeho vlastních myšlenek:

„Když před dvěma dny probleskla zpráva, že si Angelina Jolie nechala ze strachu před nemocí dobrovolně uříznout prsa, bral jsem to se smutkem. Ona – symbol ženy – a bezesporu jedna z nejkrásnějších a nejpřitažlivějších žen světa provede takovou věc! Jak mohla? ptal jsem se. Jak to mohla udělat?…

Nový trend preventivního sebe-mrzačení z obavy před budoucí možnou nemocí zapadá do celkové slepé cesty nastoupené naší společností. Těch nešťastných trendů je více, namátkou jmenuji klonování, pronájem žen na odnošení plodu, propagace homosexuality, adopce dětí homosexuály, „vylepšování“ zevnějšku silikonovými implantáty, liposukcemi a další moderní trendy. Všechny mají společné to, že jsou proti zákonům přírody, jsou degenerativní a povedou společnost k záhubě.“

Z hmotného pohledu jsou tato slova pravdivá. Ale přimíchání homosexuální problematiky do jednoho pytle s klonováním a silikonovými implantáty nepovažuji za pohled z vyššího duchovního nadhledu.

Pouze malé procento diagnóz výskytu rakoviny se váže k dědičnosti

Jiná úvaha uveřejněná v anglickém Guardian, nazvaná Angelina Jolie and the complex truth about breast cancer (Angelina Jolie a komplexní pravda o rakovině prsu) na adrese

https://www.guardian.co.uk/commentisfree/2013/may/14/angelina-jolie-truth-about-breast-cancer

poukazuje na skutečnost, že

„DNA test je nedokonalý… Zcela se zapomíná na rizika samotné operace a následné rekonstrukce prsů. Jinými slovy, problém není černobílý…

Pravdou o rakovině prsu, stejně jako u mnoha dalších nemocí, je to, že geny nejsou všechno. Zatímco jedna z osmi žen v Británii onemocní ve svém životě rakovinou prsu, pouze malé procento těchto diagnóz se vztahuje ke známým genetickým mutacím. Zhruba 40 % všech výskytů rakoviny se vztahuje k životnímu stylu. Ve většině případů je však nalezení příčin složité a nikdo neví, proč buňky najednou změnily své chování.“

Příležitost obrovského byznysu vysvětluje skutečné pozadí reklamy tohoto činu

V dalších dvou navazujících článcích

Jaké je skutečné pozadí kauzy Uříznutá ňadra Angeliny Jolie? Miliardový byznys s oklamanými ženami a s genovými patenty

Klamavá reklamní kampaň Angeliny Jolie je přesně načasovaná. Nejde jen o životy podvedených žen, je také válkou o patentové vlastnictví genů.

Petr Hájek detailně vysvětluje skutečné pozadí předem připravené reklamy:

Angelina Jolie způsobila, že ženy po celém světě dostaly hrůzu z rakoviny prsu v důsledku publikace nepravdivých statistik, které nutně vyvolají strach kohokoli, kdo má prsa (vysvětlení níže).

 Způsobila, že ženy se začaly okamžitě horečně objednávat na testy na BRCA1. Tyto testy jsou „čirou náhodou“ patentovány společností s názvem Myriad Genetics. Protože test je již patentován, může stát tři až čtyři tisíce dolarů – na osobu. Už samotné testování tedy přestavuje multibilionový trh…

 Způsobila, že akcie firmy Myriad Genetics (MYGN) okamžitě závratně stouply a dosáhly svého ročního maxima…

Ženy z celého světa jsou manipulovány, aby podporovaly Angelinu Jolie. Nemají ani tušení, že ve skutečnosti jim Angelina prodává produkty komerčního rakovinového průmyslu. Ale abychom v celé úplnosti pochopili, co se to tady vlastně děje, musíme jít ještě mnohem hlouběji…

 

Také tyto názory Petra Hájka vyznívají z hmotného pohledu objektivně. Jako zcela nevkusný už ovšem považuji zatím poslední článek Petra Hájka s extrémně temně vyzařující karikaturou týkající se tohoto tématu. Více o něm bude v příloze nazvané Angelina Jolie jako satanistka??, která bude umístěna za třetím pokračováním tohoto tématu A36. Odstranění prsních žláz jako údajná prevence rakoviny? III.

Jakou formu prevence proti rakovině doporučují lékaři?

Vraťme se teď k případu rizika rakoviny prsu. Jakou formu prevence doporučují pro podobné případy lékaři? Zelenou teď má veřejná propagace preventivního odstranění ženských orgánů nebo alespoň pravidelné opakované vyšetření prsou mamografem. Přímým dopadem klamavé reklamy s odstraněnými prsy je skutečnost, která byla konstatována při vysílání televize:

Čekárny mamografů se v celé ČR plní. Ženy konečně pochopily důležitost preventivního mamografického vyšetření.

Škodlivost vyšetření mamografem

Úloha mamografů však není jednoznačně jen a jen pozitivní, jak potvrzují svými názory i samotní lékaři. Takže se může stát, že když žena začne od raného věku podstupovat pravidelnou kontrolu mamografem, nakonec jí rakovinu zjistí, protože ji ten mamograf postupně vyvolal.

Vyšetření prsu mamografem, které má včas odhalit rakovinu, ji může podle lékařů paradoxně vyvolat svým zářením. Varování se týká především žen mladších čtyřiceti let. Ty by neměly žádat o mamografické vyšetření prsu, pokud nemají v rodině někoho s rakovinou prsu nebo už samy nemají příznaky zhoubné nemoci.

 

Pravidelnými návštěvami mamografu si mohou mladé ženy vypěstovat rakovinu prsu, tvrdí lékaři.

"Jestliže lékař odmítá napsat mladší ženě žádanku na mamograf, postupuje správně. Žena by jej neměla obcházet a řešit to tím, že si vyšetření sama zaplatí," říká Jiří Rod, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny, která varování zveřejnila.

"Preventivní mamografie by u žen mladších 40 let neměla být prováděna a u ostatních nanejvýš jednou za rok. Jen taková expozice prsní tkáně zářením je odůvodněná," píše se ve výzvě. Mamografy totiž nejsou zcela nevinný přístroj a vyšetření není bez rizika.

"Jako u každého ionizujícího záření je u něj důvodné podezření, že může vyvolat rakovinu," říká onkoložka Jana Prausová. "Zkrátka ženy si příliš brzkou prevencí na mamografu mohou nádor samy vypěstovat," říká to natvrdo onkolog David Feltl.

Pro mladší ženy je proto vhodnější ultrazvukové vyšetření prsou. To je pro ně bezpečnější… „Prsní tkáň mladší ženy je jiná a lékař snáz pozná, zda něco není v pořádku, právě spíš z ultrazvukového vyšetření nebo magnetické rezonance. Naopak pro starší ženy je mamograf vhodnější," říká onkolog David Feltl.

Samo záření mamografu, kterým se nádory zjišťují, není pro mladé ženy úplně bezpečné. "Když bude taková žena příliš úzkostná a bude každý rok chodit preventivně na mamograf od třiceti let, tak si nádor vypěstuje sama kvůli dávkám záření," varuje ostravský onkolog David Feltl.

Lékaři jsou navíc v případě rakoviny leckdy až příliš pečliví a nařídí raději více vyšetření a operativních zákroků, než je třeba…

"Samozřejmě jsou výjimky – když má žena těžkou rodinnou zátěž a její matka, babička i sestra měly rakovinu prsu, tak tam je nutné se pravidelně hlídat od mládí, protože zhruba osm až deset procent nádorů prsu je způsobeno dědičností. Jinak však mladé ženy, které jen chtějí mít jistotu, posíláme na ultrazvuk nebo na magnetickou rezonanci," říká onkolog David Feltl.

Zdroj:https://ona.idnes.cz/vysetreni-mamografem-muze-vyvolat-rakovinu-varuji-lekari-pa3-/zdravi.aspx?c=A090812_212654_domaci_vel

Tvrdá kritika mamografu ze strany lékaře

Mamografy tvrdě kritizuje kniha Mammography Screening – Truth, Lies and Controversy (v překladu Mamografické vyšetření – Pravda, lži a kontraverze) předního dánského lékaře Petera C. Gøtzsche, profesora a ředitele severské Cochrane Collaboration, specialisty v oblasti mamografie.

Podle tohoto lékaře, jehož osobní vyzařování je výrazně pozitivní, hromadný screening nefunguje jako preventivní opatření. Nesnižuje úmrtnost u rakoviny prsu o 30%, ve skutečnosti ušetří asi jeden život na každých 2000 žen, které podstoupí mamografické vyšetření. Ale deseti dalším ublíží.

Nejúčinnější způsob, jak snížit riziko žen, že onemocní rakovinou prsu, je vyhnout se návštěvám screeningu. Mamografický screening je jedním z největších sporů ve zdravotnictví. Pozoruhodné je, až do jakého rozsahu následků dokázali někteří vědci obětovat platné vědecké principy, aby dosáhli politicky přijatelných výsledků ve svém výzkumu. Naproti tomu neutrální pozorovatelé stále více zjišťují, že přínos mamografu byl velmi přeceňován, a že naopak škody tím způsobené jsou mnohem větší, než se dříve myslelo. Gøtzsche říká, že ženy by neměly podstupovat mamografické vyšetření. Existují přece i jiné metody.

Více o tom na adresách

https://www.superrodina.cz/2012/01/25/mamografie-je-skodliva/

https://www.radcliffehealth.com/shop/mammography-screening-truth-lies-and-controversy

Spolehlivost mamografického vyšetření

A samotná spolehlivost mamografického vyšetření? Například i profesor Gøtzsche tento problém ve své knize velice podrobně rozebral. Zde ocituji názor českého lékaře MUDr. Jana Mareše, Ph.D. (Nefrologické odd. I. interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, Proteomická laboratoř Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni), který naznačuje, že výsledky vyšetření mamografem mohou být klamavé.  Tento lékař spíše podporuje bezchybnost genetického vyšetření:

Na rozdíl od většiny klinických metod je genetické vyšetření naprosto exaktní (omyl může být způsoben snad jedině záměnou vzorku), naproti tomu všechny ostatní zobrazovací, ale i bioptické metody (poznámka: metody zkoumající vzorky odebrané ze živých tkání těla člověka) poskytují falešně negativní nebo falešně pozitivní výsledek v nezanedbatelném počtu případů. Pokud tedy důvěřujete mamografii a biopsii - tj. nechal byste odstranit na pohled zdravý prs na základě těchto vyšetření - nevidím důvod přistupovat ke genetickému vyšetření jinak.

Zdroj: https://www.zvedavec.org/komentare/2013/05/5493-jeste-jednou-k-preventivni-mastektomii.htm

Když se tedy podle MUDr. Mareše běžně odstraňuje prs na základě ne zcela spolehlivého mamografického vyšetření, tento lékař nevidí důvod, proč by se totéž nemělo udělat na základě podle něj naprosto přesného vyšetření genetického.

Důležité je najít a odstranit skutečné příčiny nemocí

Je nepochybné, že lékařský přístroj může svým způsobem lidem na hmotné úrovni nazírání určitým způsobem pomoci. Například dokáže objevit rakovinový nádor, atd. Celkový duchovní vývoj lidstva by však měl sledovat i jiná kritéria prospěšnosti. Zda zvolená metoda či přístroj napomáhají duchovnímu vzestupu jednotlivého člověka i celého lidstva.

Z duchovní pohledu je přece nemoc náznakem, že něco není v pořádku s bytostí člověka, s jeho výživou, citovým prožíváním, se způsobem života, který vede, s karmickými vazbami na minulost a předchozí existence. Medicína identifikuje chorobu a násilným zásahem se snaží ji z těla odstranit. Skutečná léčba by však měla spočívat v něčem jiném. Nalézt skryté příčiny nemoci a vyřešit, odstranit je. A to na všech úrovních bytosti člověka – hmotné, psychické i čistě duchovní energetické. Pak teprve může nemoc přirozeným způsobem odeznít.

Cílem skutečné léčby by tedy nemělo být pouze zjištění a následné odstranění příznaku určité choroby (například chirurgickým vyříznutím novotvaru). Ale také zvýšení světelné čistoty člověka, zvýšení úrovně jeho etiky, dosažení zdravého stylu života.

Více o psychických a duchovních příčinách rakoviny bude v následující části A36. Odstranění prsních žláz jako údajná prevence rakoviny? III.

Způsob fungování diagnostických přístrojů je obvykle agresivní

Už vícekrát jsem vyhodnotil dosavadní dlouhodobý duchovní vývoj lidstva jako cestu od deseti k pěti. Jako trvalý duchovní pád, trvalý pád etiky a duchovní čistoty. Viz například články 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu, 11. Uvolnit nebo nadále tajit informace o duchovním pozadí světa?, 30B. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu?, 47D. Nepříznivé vlivy Staré duchovní cesty na dnešní vývoj.

Většina diagnostických přístrojů je svým způsobem agresivní. Vnáší do člověka nepříznivé energie, nebo do něj dokonce něčím píchá, vpravuje cizorodé roztoky, odebírá vzorky, vysílá na něj škodlivé elektromagnetické i jiné vědě známé záření (rentgen, mamograf), apod. To samo o sobě je škodlivé.

Přístroj by však nemusel ještě k tomu jako bonbonek navíc vyzařovat pro vědu nezjistitelnou temnou levotočivou bioenergii. Protože pokud vyzařuje temnou bioenergii, vyplývá z toho jednoznačně, že je ve skutečnosti ve službách temných sil. A že místo skutečné pomoci lidstvu je jeho cílem nadále prohlubovat celkový duchovní pád lidstva.

Dodnes se mi s velmi nepříjemnými vzpomínkami vybavují diagnostické metody, které byly na mně použity. V době, když mi bylo zhruba 20 let, jsem to jednou přehnal se sportovním tréninkem. Prodělal jsem silnou angínu zakončenou prudkým ledvinovým záchvatem. Zřejmě se uvolnil kámen v ledvinách a při vyšetření byla zjištěna krev v moči. Následovalo týdenní vyšetřování, co mi vlastně je, na jedné z poliklinik v Praze. Rentgenování všemi možnými způsoby. Jednou jsem několik hodin před tím neměl jíst, podruhé zase byl zákaz pití. Vpravování do těla kontrastních látek před samotným rentgenem. Vpravení trubičky do močového měchýře, aby jej nafoukli a opět zrentgenovali. Poté ostrá řezavá bolest při močení a vytékající krev. Opravdu mi toto stačilo. A přitom to nebylo nic ve srovnání s tím, co zažívají druzí lidé. Výsledek byl nulový. Nezjistili nic. Jen si mám dávat pozor na nachlazení, abych nedostal zánět ledvin. Ale to jsem věděl již předtím.

Škodlivost či prospěšnost přístrojů pro duchovní cestu člověka

To, jak který přístroj, metoda, teorie napomáhají světelné duchovní cestě člověka, nebo jak naopak tlačí lidstvo do dalšího ještě hlubšího duchovního pádu, se jednoduše pozná podle charakteru vyzařování daného přístroje, metody, učení. Vysvětlil jsem to například detailně na příkladu dávného mimozemského učení MCEO, viz články 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?, 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy.

Lékařské přístroje však běžně nezkoumám. Každý přístroj je přitom vyrobený z běžných prvků přírody. Není tedy důvod k tomu, aby byl příliš zatemněný. Zatemněný může být pouze v případě, že jde o vědomý záměr určité hmotné či duchovní instituce, systému, síly. Jinak zatemnění samo od sebe nevzniká. Zkusme se z tohoto pohledu podívat na mamograf a ultrazvuk, které se používají k vyšetřování prsou ženy.

Úroveň duchovní škodlivosti mamografu a ultrazvuku

Zkoumal jsem přístroje zobrazené na internetu, které byly v klidu, nebyly zapnuty. Nešlo tedy o elektromagnetické vyzařování, ale o skryté klidové vyzařování bioenergetické. Nejmodernější digitální mamograf měl podle Přírody vyzařování, ve kterém byl podíl temné levotočivé bioenergie 90% a podíl temné síly 100%. Tedy prakticky vrcholné temné hodnoty naznačující mimořádný zájem temných sil o tuto oblast, o masové používání tohoto přístroje.

To jednoznačně prokazuje, že mamograf, přes veškerou propagovanou prospěšnost na hmotné úrovni, vede každého člověka, který projde vyšetřením, i obsluhující personál, jednoznačně k temnému pádu. A když se ten přístroj ještě navíc zapne, člověk je vystaven záření, jehož vedlejším účinkem může být při opakované kontrole vyvolání rakoviny. Což nakonec odsouhlasili i lékaři.

A jak to vypadá s šetrnějším ultrazvukem? Vyzařování ultrazvukového přístroje na vyšetření prsou bylo podle Přírody z 51% temné a mělo 70% temné síly. Tedy zřetelně nižší temné hodnoty, ale také nic příznivého. Význam těchto ukazatelů je vysvětlen detailně například v textech U8. Jak rozpoznat, v jaké duchovní situaci se člověk nachází?,  A14. Diamantová voda, další magicky ovlivněné pitné vody a jejich skryté účinky. To vše naznačuje, že tento přístroj má nižší skrytou temnou agresivitu než mamograf, ta je však i přesto dost vysoká.

A co ozařování plodu v děloze matky ultrazvukem během těhotenství? Ultrazvukové vyšetření je ze všech invazivních metod nejméně škodlivé. Přesto existují vážné vědecky podložené námitky:

„Máte v plánu se kochat pohledem na vašeho ještě nenarozeného potomka. Obdivovat jeho hlavičku, jak mu tluče srdíčko, jaké má prstíky a jak na vás mrká? Zapomeňte na to. Ukojení vaší zvědavosti by mohlo dítěti poškodit mozek.

Podle právě zveřejněných výsledků pokusů, které vědci provedli na ještě nenarozených myších, ultrazvuk narušuje normální vývoj mozku. Je to zatím nejvážnější argument, který byl vznesen ve věci, že by ultrazvukové vyšetření mohlo škodit i lidem.“

Zdroj: https://www.osel.cz/index.php?obsah=6&akce=showall&clanek=2039&id_c=80880

 

Navíc ultrazvuk není pro samotné dítě zřejmě nic příjemného. Přinejmenším bude pociťovat náznaky určitého ne zrovna příjemného tlaku. V knize Hovory s nenarozeným dítětem (Mirabelle a René Coudrisovi), str.149, miminko rodičům při jednom z rozhovorů sděluje:

„Maminko, včera mě rozčiloval ten chladný přístroj a tóny, které ke mně pronikaly. Bylo to jako chladné, ostré kapky vody, které mi tvrdě dopadaly na celé tělo a zase se odrážely. Nebylo to na všech částech těla stejně silné.“

Duchovně orientovaný člověk tuší, proč je dobré se ultrazvuku i řadě dalších vyšetřovacích metod vyhýbat pokud možno až do doby těsně před porodem. Nebo alespoň tak dlouho, jak je to jen možné.

Magnetická rezonance a CT vyšetření

Další diagnostickou metodou je magnetická rezonance. Člověk je vsunut do tunelu velkého přístroje, který vytvoří silné magnetické pole. To ovlivňuje pohyb vodíkových iontů, které se nacházejí v každé molekule. Výsledkem počítačového zpracování je pak poměrně přesný obraz. Nevýhodou je malá dostupnost zařízení a vysoké náklady na vyšetření.

Z pohledu Přírody je klidové vyzařování magnetického rezonátoru následující: temná energie 80%, temná síla 99%. Tedy téměř tak výrazně zatemněný přístroj, jako špičkový mamograf. Navíc samotné působení vyvolaného magnetického pole na organismus člověka může mít nepříznivé účinky na hmotné i duchovní úrovni, které nemusí být vůbec na první pohled patrné. Například poškození vnějších energetických těl, které jsou vytvořeny z bioenergie, narušení optimálního fungování čaker, apod.

Ještě více škodlivé je běžné CT vyšetření (Computer Tomography, neboli počítačová tomografie), kdy pacient je vsunut do tunelu. A následné prozáření jeho těla RTG zářením umožňuje zobrazit stav vnitřních orgánů. Klidové vyzařování tohoto přístroje je podle Přírody následující: temná energie 90%, temná síla 100%. Opět tedy jeden z nástrojů, který sice v medicíně výrazně pomáhá, ale z pohledu vyzařování je jednoznačně nástrojem temných sil. Nástrojem, který vede každého takto ozářeného člověka k duchovnímu pádu.

Je bláhové se domnívat, že medicína má život člověka pevně ve svých rukou

Lékaři této herečce na základně genetického vyšetření sdělili, že dostane rakovinu prsou s pravděpodobností 87% a rakovinu dělohy či vaječníků s pravděpodobností 50%. Zatímco když se těchto ohrožených ženských orgánů zbaví, riziko rakoviny tím u ní klesne na minimum, na pouhých 5 %. Jak manipulativní a zjevně na vodě postavené tvrzení, které výrazně přispěje k atmosféře strachu.

Je bláhové se domnívat, že my lidé a všemocná medicína máme své životy kompletně ve svých rukou. Z karmického čištění řady osob z dávné minulosti je patrné, kam až může dovést člověka postupné nahrazování dílčích orgánů jeho těla, podobně jako nahrazujeme vadné součástky ve stroji. To, co se děje tady a teď, se už opakovaně dělo v dávné minulosti v jiných světech, jiných civilizacích, na jiných rovinách světelné frekvence.

Po mnoha neúspěšných pokusech napravit celkový vývoj jsme skončili až tady dole v nejhutnější hmotě, viz článek 6. Dobro a zlo jako dvě soupeřící síly, sestupy do nižších světů. To naznačuje, že tímto způsobem lidstvo na této Planetě i jinde nikdy ke skutečné vzestupné světelné evoluci nedošlo. Podobné způsoby léčby pokaždé postupně dovedly tehdejší lidstvo k postupnému úpadku, až třeba ke katastrofě, ke ztrátě práva na existenci a život vůbec.

Kolikrát už mnozí lidé procházeli nepříznivou karmickou očistou z období, kdy byli lidmi a v sobě měli nepřirozené umělé náhražky orgánů. Nebo kdy naopak byli bioroboty s dílčími lidskými orgány. To vše vyvolalo hluboké dopady na celistvost a energetickou čistotu lidské bytosti z dlouhodobého pohledu, při přechodu z jedné formy existence do jiné. A i v tomto životě se to projevuje neobvyklými zdravotními problémy, neharmoniemi a dokonce i rakovinou. Lidstvo dnes tímto způsobem hazarduje a přitom nemá vůbec tušení, že by to mohlo mít negativní vliv do budoucna.

O biorobotech, důvodech a způsobech jejich využívání v dávné minulosti, a o následcích těchto činností, jsem se již zmínil ve více textech, například: 12. Opakované pokusy temných sil ovládnout hmotný svět, 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace, 26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo?, 38B. Vývoj nových návyků člověka a Přírody, 40B. Důležitost postoje vědy k duchovní rovině života, 48A. Jaké pojetí duchovních úrovní je všeobecně přijímáno?, 50C. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista III, 55D. Zablokování další evoluce člověka v období mezi životy.


Marie Mejdrová: Je iluzí snažit se převzít plnou moc nad svým tělem cestami medicíny

Publikován byl i následující sebevědomý výrok Angeliny Jolie:

„Život přináší mnoho výzev. Některé by v nás neměly vyvolávat hrůzu, měli bychom se jim postavit a převzít nad nimi moc,“ uzavřela Jolie.

Marie Mejdrová:  Slovo „moc“ v tomto kontextu mi vyznívá až hrozivě:  Jinými slovy chce převzít moc, plnou kontrolu, nad svým tělem a nad svým osudem. Znamená to tady ale převzít rozumovou kontrolu, vymýtit intuici a naslouchání duchovním impulsům. A využít přitom služeb zatemněné invazivní medicíny. Ve své podstatě jde o snahu uměle obcházet duchovní principy, včetně karmických a přírodních zákonů. Mít nad nimi moc. Neboli to je princip naprostého materialismu a také magie a Temných sil vůbec. Namísto toho, aby hledala cestu k Přírodě, k přirozenému pořádku věcí, k přirozené harmonii a čistotě, které zajistí, že rakovinové bujení nedostane v těle šanci. Že si s rakovinovými buňkami tělo poradí. Namísto, aby si péčí o své hmotné a duchovní vyladění zajistila, aby nebyl důvod dostávat tak extrémně nepříjemný a problematicky řešitelný signál o disharmonii, jako je nádor. Místo svobody a „moci“ nad svým osudem tímto přístupem naopak svoji skutečnou svobodu a vliv na rozhodování o svém zdraví (definitivně) ztratila. Tak jako tolik jiných v dnešní době.


V následující závěrečné části tématu A36. Odstranění prsních žláz jako údajná prevence rakoviny? III se budeme zabývat psychickými a duchovními příčinami rakoviny. A dále pohledem na rakovinu jako na velmi výnosný byznys. V závěrečné příloze vysvětlím, že Angelinu Jolie nepovažujeme za stoupence satanismu. Ale spíše za oběť nevhodných a nerozvážných postupných životních rozhodnutí. Z podobných důvodů dnes mnoho relativně slušných lidí napomáhá temnému vývoji.


© Jiří Novák, červen 2013
© Marie Mejdrová, červen 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 157
  • 18
  • 13
  • 13
  • 15

Celkový počet hlasů: 216