Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články IV: 50 - 59 | 57A. Informace mimozemšťanů o změně plodného cyklu ženy

57A. Informace mimozemšťanů o změně plodného cyklu ženy

Jiří Novák Vloženo 27.1.2013
Jiří Novák

Proč se znovu vracím k tématu o mimozemšťanech? Knihy Barbary Marciniak: Poslové úsvitu a Země – Klíče k živé knihovně. Vesmírní lidé vytvořili rozsáhlý kolektivní Galaktický systém. Plejáďané přicházející z budoucnosti. Falešná šance možné pomoci od mimozemšťanů. Zničení rozhodující části Černého bratrstva 1.4.1999. Rozporuplné informace přicházející z různých informačních zdrojů. Seminář na konci velikonočního týdne 1999. Jasná vnitřní výzva veřejně vystoupit na semináři. Změna menstruačního cyklu ženy? Ztráta vlivu Duchovních hierarchií na vývoj? Jednoznačné odsouzení mého vystoupení. Galaktické centrum, brána do Vesmíru? Přijmout evakuaci nebo odmítnout? Skutečná pravda o Vesmírných lidech se rozkrývala postupně. Impulsy od mimozemšťanů přestaly přicházet. Cyklus ženy se zatím nemění.

Proč se znovu vracím k tématu o mimozemšťanech?

Proč se znovu vracím k tématu o mimozemských civilizacích, kterému již byly podrobně věnovány například články 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi, 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace, 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi a další? A jak to souvisí se vztahy na planetě Zemi a s lidskou sexualitou, tedy s tématem, které jsem ještě nedokončil?

Abych mohl pokračovat v tématu vztahů a lidské sexuality, je potřeba se ještě jednou vrátit do minulosti. A osvětlit několik skutečností, které mají na další informace o partnerských vztazích a o plodivém cyklu ženy přímý vliv. Proto se znovu vrátím k událostem v průběhu velikonočního týdne 1999, který byl zásadním obdobím pro nastartování Nové duchovní cesty.

Knihy Barbary Marciniak: Poslové úsvitu a Země – Klíče k živé knihovně

V počátcích vzniku Nové duchovní cesty v roce 1999 se jednalo o dobu na konci tisíciletí, kdy se podobně jako v této době na konci roku 2012 začala přetřásat možnost případné katastrofy. A do toho byly Vesmírnými lidmi rozšiřovány myšlenky o možnosti evakuace vybraných pozemšťanů v kosmických lodích mimozemšťanů. V té době jsme ještě nedosáhli takového duchovního nadhledu, abychom plně pochopili problematičnost jakýchkoliv mimozemských zásahů na naší Zemi. V té době nám to z nižšího nadhledu připadalo ještě jako určitá šance a pomoc do dalšího vývoje.

Do této doby byly vydány knihy Barbary Marciniak „Poslové úsvitu“ a „Země – Klíče k živé knihovně“, které se postupně staly mezi některými lidmi hledajícími duchovní cestu velmi populární. Obě tyto knihy byly napsány jako inspirace od mimozemských bytostí. Ne však od těch mimozemšťanů, kteří se zde prezentovali jako naši bratři, a sami sebe označovali jako Vesmírní lidé. A kteří zde opakovaně zasahovali do vývoje, jak jsem naznačil zejména v článku 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi.

Vesmírní lidé vytvořili rozsáhlý kolektivní Galaktický systém

Tito současní Vesmírní lidé postupně během tisíců let vytvořili v naší Galaxii kolektivní systém nazvaný Galaktická konfederace, podobající se pozemskému komunismu. Nebo spíše naopak – pozemský komunismus vznikl jako odraz, zmenšená karikatura mnohem rozsáhlejšího a ve svých represích podstatně dokonalejšího galaktického komunismu. S těmi samými prvky násilné kolektivizace.

V galaktickém měřítku ovšem nešlo jen o kolektivizaci různých zemí a národů v rámci jediné Planety, ale o kolektivizaci v měřítku Galaxie, mnoha planet a civilizací na nich. Typickými prvky této vybudované Galaktické říše se nestala tolik proklamovaná svoboda a čistota, ale naopak násilné zabírání jiných planet, vojenské okupace, drtivé násilí, násilné vnucování určité formy evoluce jiným civilizacím.

Více o tom bylo v článcích 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace, 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi.

Plejáďané přicházející z budoucnosti

Pro Barbaru Marciniak však tentokrát nebyli zdrojem těchto informací Vesmírní lidé z této naší doby, ale jejich pozdější potomci, konkrétně Plejáďané přicházející z naší budoucnosti, z období až někdy ve 4. tisíciletí v našem počítání času. Mimozemské bytosti z jiného času, které se pokusily napravit hroutící se vývoj v jejich době tím, že se přesunou do minulosti do místa kritického pro celkový vývoj. Tam, kde se domnívaly, že vznikla zásadní chyba. Tedy z jejich pohledu sem k nám, na planetu Zemi.

 

Aby se zde na Zemi pokusily ovlivnit vývoj žádoucím směrem určitou inspirací, především přenosem informací do hmoty formou channelingu. Nebo dokonce i jinými přímými nebo nepřímými zásahy do vývoje na Zemi.

 

Podstatné je, že mimozemské bytosti žijí v jiné úrovni hrubosti hmoty a pro pozemšťana jsou běžným zrakem neviditelní. Navíc však bytosti některých vesmírných civilizací využívaly také své schopnosti zhmotnit se, pokud to bylo potřeba. Předvést lidem svoje kosmické lodě, aby tím dodali svým slovům ještě větší váhu. Aby jejich slova pozemští lidé chápali jako rady vyspělých lidských bytostí, které jsou na mnohem pokročilejším stupni vývoje.

Příležitost kontaktovat se s těmito bytostmi přišla pro nás v roce 2004. A stejně jako Vesmírní lidé z této doby, i tito z budoucnosti pocházející mimozemšťané nás oslovili sami a pokusili se nás určitým způsobem zmanipulovat, přitlačit ke zdi, abychom je začali poslouchat a dělali přesně to, co po nás žádali. O tom, jak jejich mise do minulosti sem k nám na Zemi nakonec dopadla, jsem uvedl více v článku 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru.

Jejich styl jednání vůči nám byl velmi podobný stylu dnešních Vesmírných lidí, se kterými jsme se setkali o něco později. Využít nás především informačně. A bude-li potřeba, zmanipulovat nás, ovlivnit i naše fungování nejrůznějšími implantáty a umělými informačními a komunikačními zařízení v polohmotné podobě, které se do nás pokoušeli nastrkat. A s tím vším spojená jejich přezíravost vůči naší duchovní úrovni. A naopak pocit vlastní pozice vysoko nad námi. Nechápali tehdy, že jsou jiným typem člověka než my. Že nemají právo na Zemi zasahovat. A že takový zásah nebude prospěšný pro nás, a ani pro ně.

Kniha „Poslové úsvitu“

Až později jsme se přesvědčili o tom, že Vesmírní lidé, současné bytosti zejména z oblasti Plejád, neměli dobrý přehled o minulém dění, a v řadě situací jen opisovali informace uveřejněné v pozemských knihách. Například i informace pocházející z těchto dvou knih Barbary Marciniak. Naproti tomu Plejáďané z budoucnosti uvedli naprosto unikátní informace o minulosti, i o tom, co všechno se má dále stát. Řada jejich informací byla v té době pozoruhodná. Tyto knihy skutečně dokázaly jednoduše ovlivnit řadu pozemšťanů, kteří tehdy hledali svoji duchovní cestu.

Na prvních stránkách knihy Poslové úsvitu, která u nás vyšla v roce 1997, byly uvedeny následující informace:

„My, Plejáďané, přicházíme z vaší budoucnosti… Přejeme si znovu nalézt na této planetě světlo a vrátit Zemi jejímu původnímu účelu – aby se stala důstojným intergalaktickým střediskem výměny informací… Tato změna neovlivní jen Zemi. Ovlivní vaši budoucnost, naši přítomnost a celý Vesmír…. Uskuteční se velký vývojový skok, jehož budete účastni… Jste účastni velkého plánu. Všichni jste uvítali možnost být zde, na tak důležitém místě, v tak důležitou dobu. Byli jste si jisti, že to dokážete.“

Falešná šance možné pomoci od mimozemšťanů

Když se ptám Přírody na pravdivost této knihy v dané historické situaci v roce 1998, která tehdy na Zemi panovala, bylo to celých 97%.

 

Jednalo se tak o nesmírně inspirativní myšlenky, které nám pomáhaly uvěřit, že tady nejsme v tuto dobu náhodou. Že tu nejsme jen proto, abychom nějak slušně odžili své současné životy. Ale že máme uvnitř sebe ukryty i jakési speciální úkoly, které přesahují naše běžné pozemské chápání. Že jsme tady s určitým vyšším cílem, na jehož splnění jsme vnitřně připraveni. Jen potřebujeme otevřít své nitro a vydolovat ze sebe všechny potřebné informace, které jsou tam uloženy a připraveny na otevření.

 

Takže i tato kniha napomohla vzniku Nové duchovní cesty. Protože nám tehdy pomohla v prvotní orientaci.

Když se ptám Přírody na její dnešní aktuální pravdivost vůči současnému Novému vývoji, který tady běží už 13 let, a který se během uplynulých třinácti let postupně stabilizoval, dostávám již údaj pouhých 50%. A navíc celková úroveň pravdivosti této knihy s postupujícím časem nadále klesá.

Její dnešní pravdivost vůči Novému vývoji, který byl zde na Zemi nastoupen, je již tedy mnohem menší. Je to z toho důvodu, že její tehdejší pravdivost v roce 1998 byla posuzována ještě z pohledu pozemských informací Staré duchovní cesty. A z tohoto pohledu byly informace v knize skutečně pokrokové.

 

Mnohé z toho, co se tehdy v období Staré cesty jevilo jako přínos v pozemském vývoji, se po nalezení a otevření Nové duchovní cesty stává zásadní brzdou. Protože řadu těchto informací už dnešní vývoj překonal a vydává se naprosto jinou cestou, než byla ta, kterou nám chtěli Plejáďané z budoucnosti naordinovat.

 

Přesto je i její současná pravdivost stále ještě větší než pravdivost většiny dalších knih s duchovní tématikou vydávaných v dnešní době. Takže tato kniha má i pro dnešní Nový vývoj stále ještě co říci. Ale je již těžké rozeznat zrno od plev. Některé z pasáží této knihy jsou už v dnešní době zcela vadné. A je proto důležité nenechat se jimi zásadně a třeba i dlouhodobě ovlivnit.

 

Na počátku roku 1999 byla ještě kniha Poslové úsvitu velmi podnětnou inspirací. Ale ani Plejáďané z budoucnosti nedokázali dohlédnout, že ke změně situace bude potřeba začít razit úplně nové myšlenky, nová pojetí, zcela nové duchovní principy, o kterých se doposud na Zemi nic nevědělo. A které nebyly součástí ani duchovní ideologie Vesmírných lidí.

Druhá kniha od Plejáďanů z budoucnosti

Již v období počátků Nové duchovní cesty, v roce 1999, vyšla druhá kniha téže autorky obsahující přenosy channelingem z toho samého zdroje, nazvaná „Země – Klíče k živé knihovně“. To byla pro nás další inspirace v pravou chvíli. Ta obsahovala ještě mnohem odvážnější myšlenky. Řadu dalších podnětných inspirací.

Její tehdejší pravdivost za dané historické situace byla podle Přírody kolem 85%. Bylo to již méně, protože se jednak začínala rýsovat možnost nastoupení zcela odlišné Nové duchovní cesty. A navíc, některé věci už zřetelně obsahovaly prvky magie, například doporučování rituálů spojených s menstruační krví a další neobvyklé praktiky. Její dnešní pravdivost vůči Novému vývoji je již pouze 39%.

V té době jsme uvnitř našich bytostí úrovní své vnitřní harmonie a čistoty zdaleka ještě nepřekročili frekvenci bioenergie, která tvořila strop v tomto Vesmíru. V týdnech těsně před 1.4.1999, což byl rozhodující mezník pro změnu celkového duchovního nasměrování lidstva, jsem já osobně byl někde na úrovni Vyššího Já a teprve během velikonočního týdne 1999 byl na pořadu dne můj vzestup do sféry Věčného Já. Až v dalších dubnových dnech následovalo proražení stropu harmonie našeho Vesmíru (viz článek 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru).

Zničení rozhodující části Černého bratrstva 1.4.1999

Právě 1.4.1999 došlo k výjimečné události, zničení rozhodující části Černého bratrstva, které skrytě ovládalo lidstvo po celé dva tisíce let od období Ježíše Krista. Více o tom bylo v článcích 16. Magie z pohledu historie, 37G. Převedení Země přes období hrozících katastrof, 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru, 45B. Proč právě Nová duchovní cesta? II. Nejpodrobnější informace o této události jsou pak součástí textu 43A. Ježíš Kristus a poselství Velikonoc.

Rozporuplné informace přicházející z různých informačních zdrojů

V období kolem 1.4.1999 jsem stále ještě vnímal duchovní informace přicházející z několika oddělených duchovních zdrojů. A přitom šlo o informace, které si mnohdy navzájem odporovaly. Jaké všechny instituce na mne tehdy měly spojení? Především Sluneční Duchovní hierarchie, jejímž vyslancem a členem jsem tehdy byl jako bytost známá pod jménem Metatron. Dále Vesmírní lidé, Plejáďané, kteří se snažili pozemšťany dovést k pochopení nutnosti zásadních změn a nastoupení cesty nového vývoje. Které zde na Zemi v té době propagovalo zejména hnutí Ivo A. Bendy. Pak jsem také vnímal určité inspirace Planety Země a Přírody, které se v tom období začínaly probouzet.

A do toho všeho do nás postupně začaly vstupovat energie z oblasti nad naším Vesmírem, které jsem tehdy začal říkat Nekonečné vědomí po vzoru knihy „Posel“ Geoffa Boltwooda. Někdy bylo zásadně těžké vyznat se v tom, co je vhodná inspirace, a co je tedy vhodné udělat. Zvláště když jeden impuls velel „udělat to“ a druhý naopak naznačoval „ještě počkat“. Ne vždy se tak naplno podařilo provést přesně to, co bylo v daném okamžiku pro další vývoj optimální.

Seminář na konci velikonočního týdne

Bezprostředně po čtvrtku 1.4.1999 se ještě o velikonočním týdnu konala další část pravidelného semináře (vždy jednou za 2 měsíce pátek večer, plus sobota a neděle) nazvaného Akademie Planetárního Vědomí Sedmi Paprsků. Semináře, který tehdy vedl duchovní učitel J. Ch., a kterého jsem se s dalšími lidmi, kteří byli u zrodu Nové duchovní cesty, tehdy zúčastnil. V pátek 3.4.1999 jsem pak v sobě řešil vnitřní problém, zda vystoupit veřejně nebo nevystoupit s informacemi o tom, co se stalo 1.4.1999. Protože přicházející vnější impulsy byly v tomto směru nejednoznačné. Nakonec mému rozhodnutí napomohl samotný průběh semináře a problematická událost, ke které během semináře došlo.

První problematická situace vznikla, když nám vedoucí semináře začal ukazovat fotografie významných světelných mistrů lidských Duchovních hierarchií na úrovni Planety – například Serapis Bey (Egypťan), Djwal Khul (Tibeťan), Kut Humi a další. Zřejmě šlo o kopie podobizen pořízených pomocí magického zrcadla, které slouží mágům „jako spojovací prostředek se živými a zesnulými osobami, jako pomůcka k navázání styků s různými silami, bytostmi, inteligencemi“, viz např. František Bardon: Brána k opravdovému zasvěcení.

Ve vyzařování těchto jmenovaných mistrů jsme tehdy vnímali relativně čisté světelné bioenergie. Někteří z nás však začali rozpoznávat, že u některých dalších mistrů naopak jednoznačně převažují temné levotočivé bioenergie. Konkrétně především u mistra zvaného El Morya. A že se tedy pravděpodobně jedná o vyslance temné strany, kteří se do tohoto seskupení nepoznáni dostali. O této události nepíšu poprvé, zmínky o tom jsem již dříve uvedl v textech 16. Magie z pohledu historie, 45E. Proč právě Nová duchovní cesta? V.

Tyto i další podobizny dávných mistrů jsou dnes přístupny na internetu. A každý, kdo dnes dokáže svým probuzeným vnímáním jednoznačně rozlišit světelné pravotočivé od temných levotočivých bioenergií, se o tom může jednoduše přesvědčit sám.

Jasná vnitřní výzva veřejně vystoupit na semináři

Po této události jsem už vnímal jasnou vnitřní výzvu veřejně vystoupit na semináři. Jednak s informacemi o tom, co vnímáme v souvislosti s fotografiemi duchovních mistrů lidských Duchovních hierarchií. Upozornil jsem na zatemněné bytosti uvnitř této duchovní struktury. A dále jsem informoval o tom, k čemu došlo o dva dny dříve, ve středu 1.4.1999, kdy byl podniknut rozhodující zákrok proti strukturám Černého bratrstva. A jaké další informace o změnách na Zemi nám v té době přicházely. Tehdy jsem i tyto další informace vnímal jako jednoznačně pravdivé, ale další vývoj postupně prokázal, že některé konkrétní myšlenky znamenaly spíše časově blíže neurčený výhled do budoucna. Šlo především o následující dvě zásadní teze.

Změna menstruačního cyklu ženy?

První z těchto odvážných tezí byla myšlenka, že se začne okamžitě měnit menstruační cyklus ženy. Tak jak se o tom psalo v knize Poslové úsvitu, str. 102 a dále:

„Měsíc ovlivňuje rytmy Země… Měsíc ovládá tok energie v těle stejným způsobem, jakým řídí příliv a odliv na vaší planetě. Jestliže Měsíc ovlivňuje příliv a odliv, ovlivňuje i příliv a odliv ve vašem těle, krev v těle a hormony v krvi…

V jednom období zde působily síly mimozemské inteligence, které kvůli schopnosti žen přinášet život a vnímat pracovaly na oživení ženských principů… Z Měsíce přicházely vlivy, které vysílaly program ženské energie… Byly zde bytosti, které naprogramovaly Měsíc do ženského cyklu… Měsíc v ženách zakládá chovný program, reprodukční cyklus, umožňující produkovat děti častěji než sluneční systém. Pochopte, že do Měsíce byl vkoncipován váš chovný program. Ale jako druh se můžete pro plození nafázovat na nový cyklus. To pomůže stabilizovat přelidněním, které se na této planetě začíná vymykat kontrole…

V příštích padesáti letech bude Měsíc pod jiným vlivem a nové měsíční cykly změní i cykly zemské. Všechno se velmi drasticky změní. Ženy do té doby mohou otěhotnět každý měsíc. Pak půjde o něco jiného, když budou mít tuto schopnost jen jednou za rok. Změny vyvolají přestavbu celého ženského cyklu, změní se proto počty těhotných žen. Současný systém nefunguje, přehnanou reprodukcí se ničíte.“

 

U nás přitom nešlo o pouhou víru v informace v jedné knize, nebo pouze o plné důvěřování informacím, které k nám přicházely ve formě impulsů duchovním přenosem. V té době jsme vnímali i jasné hmotné náznaky. Když několika ženám, které se podílely na nastartování Nové duchovní cesty, skutečně v tom období vynechala menstruace. V té době to vypadalo tak, že se s cyklem ženy skutečně něco začíná dít. A přicházející informace navíc jasně naznačovaly, že tato změna právě přichází a bude bezprostředně realizována na celé Planetě. A dokonce i vedoucí semináře v tomto bodě potvrdil, že takovéto náznaky se již skutečně v této době na Zemi objevují. K tomuto bodu se podrobně vrátím v následujícím článku 57B. Vazba ženského plodného cyklu na Měsíc není přirozená .

Ztráta vlivu Duchovních hierarchií na vývoj?

Druhou, ještě daleko odvážnější tezí, byla myšlenka, že lidské Duchovní hierarchie ztratily jakýkoliv další vliv na vývoj. A že jejich zbytky v duchovní sféře bránící se nastartování nového vývoje byly dokonce odstraněny z vývoje.

Toto tvrzení tehdy ještě pravdivé nebylo. Byl to jen určitý výhled na nejbližší roky, které měly následovat. Protože Duchovní hierarchie vliv na vývoj ve skutečnosti definitivně ztratily až o několik let později, během roku 2005. Jak jsem o tom informoval v článku 39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na vývoj. Další podrobné informace o jejich činnosti pak byly v textech 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla, 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi.

Jednoznačné odsouzení mého vystoupení

Tehdy vedoucí semináře apeloval na ostatní: Uvažujte rozumně, jestli toto může být pravda, když já vám říkám toto, atd. Oponoval jsem slovy, že rozum v této situaci není tím rozhodujícím soudcem, který může prokázat, co je ve skutečnosti pravda a co pravda není. Pokud jde o dvě předcházející důležité teze, tak pravdu jsem v nich té době skutečně neměl. Jedna teze o Duchovních hierarchiích se realizovala až po několika letech. A možnost změny menstruačního cyklu ženy stále ještě pouze visí ve vzduchu, protože lidstvo zatím na takovou změnu není připraveno, jak vysvětlím podrobněji v následujícím článku 57B. Vazba ženského plodného cyklu na Měsíc není přirozená .

Poté ještě následovala další sporná událost. Dalším pro nás problematickým bodem na tomto semináři měla být společná meditace, během které měli všichni účastníci semináře společně jako skupina posílat energii na Balkán. Abychom údajně pomohli těm, které nejvíce ohrožoval tehdejší válečný konflikt v tomto místě. Odmítl jsem se zúčastnit s tím, že v místě je výrazně nepříznivá energetická situace. Obrovský energetický propad v podobě víru, který přitahuje všechny energie z okolí a doslova je sešrotuje na další podporu konfliktu. A že není v našich silách rozpoznat nebo dokonce ovlivnit, k čemu bude využita energie posílaná naší skupinou na semináři do tohoto místa. Zda místo pomoci potřebným ji určité síly nevyužijí naopak k posílení válečného konfliktu. Už v tomto mém názoru se projevil zřetelný vliv knihy Posel. I přes naše výzvy většina z dalších s meditací souhlasila a já s několika dalšími jsme na protest proti této činnosti opustili sál a tím i definitivně celou tuto esoterní Akademii Planetárního Vědomí Sedmi paprsků.

Od té doby se datuje naše roztržka s panem J. Ch., která doposud nebyla srovnána. A jen stěží může dojít k nalezení společné řeči, když se vlastně naše cesty v té době jednoznačně rozdělily. Já tehdy v pozici začátečníka, který vnímá zřetelné impulsy najít a otevřít úplně jinou duchovní cestu, která odporuje dosavadním tradičním informacím. Cestu čistého světelného vzestupu bez magie, bez zasvěcování a jakýchkoliv dalších umělých metod, technik, pomůcek, rituálů. Zatímco náš v té době již dostatečně zkušený tehdejší vedoucí nám na seminářích předával tradiční informace o lidských Duchovních hierarchiích, jejich úloze a například o pozemském systému zasvěcování. A i v dnešní době propaguje na svých webových stránkách nejrůznější umělé metody a techniky, například jak ovlivňovat svůj genetický program, apod. Je tedy na duchovní cestě, kterou já a další lidé považujeme za cestu, která ke Světlu nevede.

Galaktické centrum, brána do Vesmíru?

Tímto čtvrtým seminářem Akademie Planetárního Vědomí Sedmi Paprsků (trvajícím tři dny), ze kterého jsme již během prvního dne v pátek odešli, však velikonoční týden ještě neskončil. Došlo ještě k další pro nás neobvyklé události. Když jsem hledal místo, kde bychom společným obědem oslavili začátek nové cesty životem, nalezl jsem zvláštní objekt. Novou stavbu penzionu, která tam ještě před několika lety nebyla. Chtěl jsem si prohlédnout, jak to tam vypadá. Restaurace se nacházela jedno podlaží pod úrovní terénu. Sestupovalo se do ní dolů po točitých schodech. Uprostřed schodiště viselo několik lampiček na závěsných lanech. A když jsem se podíval dolů do studánky, kde se světla odrážela ve vodě, nevěřil jsem svým očím. To, co jsem viděl, představovalo známý motiv sedmi hlavních hvězd Plejád, který se několikrát opakuje v knize Poslové úsvitu i ve druhé knize Země téže autorky Barbary Marciniak.

V samotné restauraci pak byly na zdech obrazy, u kterých jsem jasně vnímal, že jde o nepozemské motivy. Představovaly vesmírnou tématiku. Zvláštní abstraktní malby představující symboly nebo znaky známých hvězdných systémů – Plejády, Orion, Lyra, Velká medvědice a další. Tomuto místu jsme pak začali říkat Galaktické centrum. A zkratku GAMI, která byla tehdy součástí prezentace tohoto penzionu, jsme si vysvětlili jako Galaktické místo informací.

Na Velikonoční pondělí jsme zde měli slavnostní oběd, abychom uzavřeli a stvrdili neobvyklé události velikonočního týdne 1999. V restauraci tehdy byla naše malá skupinka téměř osamocena. Vnímali jsme atmosféru neskutečně čisté energie, pozitivitu a harmonii v ovzduší. Tehdy jsme měli pocit, že se náš život otevírá do jiných dimenzí, že budeme spolupracovat s Vesmírem. Že se nám právě otevírá nový život. Jenže jak se ukázalo, byl to teprve pouhý začátek a v souvislosti s mimozemšťany nás ještě čekala celá řada problematických událostí, o kterých jsem již informoval v jiných textech, například v článku 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru.

Přijmout evakuaci nebo odmítnout?

V následujícím období jara 1999, tedy několik měsíců před zlomem tehdejšího letopočtu na nový letopočet začínající číslem 2, se na některých jiných seminářích, kam jsme ještě stále docházeli, přetřásala myšlenka, co udělat v případě, kdy skutečně přiletí evakuační lodě Vesmírných lidí. Nasedneme, pokud budeme vybráni, nebo odmítneme?

V té době jsem začínal chápat, že není podstatné, jestli tisíciletí končí rokem 1999 nebo až rokem 2000. Rozhodující byl energetický význam, který lidstvu přinášel zásadní zlom v letopočtu. Jak už jsem to dříve naznačil v článku 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi.

Zatímco roky s jedničkou na začátku znamenaly posílení individuality, oddělenosti jednoho od druhého, posílení ega člověka. A to vše navíc až extrémně posílené třemi následujícími devítkami. Přičemž numerologický význam devítky je mimo jiné dokončení, karma, odplata za skutky, sklizeň za předcházející období. Na druhé straně přechod k letopočtu s dvojkou na začátku naznačuje tolik proklamovaný přechod k Novému věku. Kdy uvažování ve smyslu „Já“ nahradí uvažování ve smyslu „My“. Rozvinutý a posílený individualismus a vyhrocený egoismus tak má být nahrazen kolektivní spoluprácí, kolektivním přístupem, respektováním jednoho druhým, atd.

 

Jednička posílená třemi devítkami, kterou lidstvo mělo opustit, tak znamenala razantní radikální ukončení vlády individualismu a ega spojené s karmickým vyrovnáním, s karmickou odplatou za minulé skutky. Současně dvojka znamenající My byla posílená trojicí nul, což jí dávalo sílu navíc, aby toto nové pojetí My prorazilo za jakoukoliv cenu a nahradilo staré pojetí Já razantní silou, třeba i formou násilné změny vývoje.

 

To všechno přinášelo mimořádně explozivní, doslova kritický náboj, který se mohl v té době uvolnit, realizovat, buď drtivou katastrofou ve hmotě, nebo naopak zásadní změnou v duchovním nasměrování lidstva. Více o tom, co poté následovalo, co všechno ještě bylo potřebné vykonat, jsem uvedl v textu 37G. Převedení Země přes období hrozících katastrof.

Skutečná pravda o Vesmírných lidech se rozkrývala postupně

V té době jsme ještě v širších souvislostech nechápali principy politiky vměšování Vesmírných lidí. Některé jejich výroky nám připadaly manipulativní, ale neměli jsme ještě tak vysoký energetický dosah, abychom dokázali věci pochopit z dostatečně vysokého duchovního nadhledu. Skutečná pravda se nám rozkrývala postupně.

Naše počáteční nadšení, že Novou duchovní cestu budeme budovat ve spolupráci s pokročilými mimozemskými bytostmi, nebo alespoň s jejich podporou, se velmi rychle rozplynulo. A to již během let 1999 a 2000, kdy prostřednictvím jiných knih i přímých duchovních impulsů jsme dostali další informace o tom, co zde skutečně mimozemšťané plánovali v období přelomu tisíciletí.

O tom už podrobně informoval dřívější článek 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi.

 

Pochopili jsme tak, že je důležité, abychom nejen svoji další individuální cestu, ale i cestu celého pozemského lidstva, budovali sami bez mimozemšťanů. A dokonce i proti jejich původním záměrům, které zde na Zemi prosazovali.

 

Takže tomuto zvláštnímu místu, které jsme vnímali jako mimozemské centrum, jsme se nadále spíše vyhýbali. A v období 2004 a dále, kdy nás sami mimozemšťané kontaktovali a snažili se přerušit naše aktivity, viz článek 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru, jsme byli opakovaně žádáni Planetou a Přírodou o zprostředkování důkladné energetické očisty tohoto místa. Místa, které jsme původně považovali za bránu do Vesmíru i pro nás.

Dnešní objekt penzionu je již zřetelně jiný. Ani stopy po mimozemské účasti, zcela jiné obrazy na stěnách, odlišná energie. A pro nás vegetariány téměř nulová nabídka jídel. Ještě dnes po létech, v době, kdy už je naše duchovní vnímání daleko jemnější, vnímáme vodorovnou přistávací plochu na střeše tohoto objektu, pro běžný zrak neviditelnou, a na ní jedno zapomenuté kosmické plavidlo. Nic z toho ovšem nemůže vnímat člověk bez dostatečného duchovního vnímání. Proč asi tady měl tento kosmický dopravní prostředek zůstat?

Impulsy od mimozemšťanů přestaly přicházet

Život po roce 1999 postupně zapadl do obvyklých kolejí a první roky představovaly jen mravenčí práci na další naší vnitřní očistě na Nové duchovní cestě i na očistě určitých míst na Planetě, v Přírodě. Zároveň trvale pokračoval náš světelný vzestup do dalších vyšších světů nad naším Vesmírem. Během něj jsme usilovali prostřednictvím duchovních komunikací o získávání dalších nových informací o tom, jak celý systém světů ve Stvoření vlastně funguje. Postupně jsme začali chápat, že Zlo nevzniklo až úplně dole v naší hmotné úrovni. Ale že existovalo již dříve ve vyšších světech, a odtud postupně sestupovalo dolů do nově tvořených úrovní života. Více o tom jsem uvedl v článku 6. Dobro a zlo jako dvě soupeřící síly, sestupy do nižších světů.

Impulsy od mimozemšťanů přestaly přicházet. Zřejmě především proto, že jsme se na Nové duchovní cestě dostali se svojí vnitřní čistotou výše, než byli oni a začali jsme tak být přirozeně naladěni na jiné informace přicházející v prvé řadě z oblasti Nekonečného vědomí nad naším Vesmírem. (Více o tom je v článku 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru). A navíc naše aktivity jednoznačně směřovaly proti čemukoliv, co bylo ve vývoji Země nepřirozené. A tím byly i neoprávněné zásahy mimozemských civilizací, jejichž skutečnou podstatu jsme postupně začali chápat, viz článek 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi.

Postupně jsme tak získávali další a další nové informace o tom, jak skutečně funguje duchovní pozadí tohoto světa. Co je pravda a co pouze kamufláž, zastírání, snaha o manipulaci. A navíc vytrvale den za dnem pokračovala naše další a další očista od nepříznivé minulosti.

K dalšímu zásadnímu zlomu došlo až v roce 2003, kdy jsem začal dělat veřejné semináře. A v následném roce 2004, kdy nás postupně začaly kontaktovat mimozemské skupiny operující v oblasti naší Planety. Ale o tom již bylo více ve zmíněném článku 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru.

Cyklus ženy zůstal zatím nezměněn

A co se dál dělo s cyklem ženy po 1.4.1999? Řečeno jednoduše – nic. Informace o tom, že se cyklus ženy začíná měnit, kterou jsem tehdy veřejně prezentoval, byla v té době nepravdivá. Menstruace se postupně u všech žen v okolí opět srovnala do původního normálu. Od té doby uplynulo více než 13 let a dochází pouze občas k odchylkám jednotlivých konkrétních cyklů z běžné rovnováhy. A to ať už z hmotných důvodů – nemoc, vysoký stres, změna podnebí, podvýživa nebo jiné vlivy vychylující hormonální rovnováhu v organismu. Nebo také vlivem mimořádně silných duchovních energií, například extrémního karmického čištění, nebo naopak mimořádného příchodu čistých duchovních energií z vyšších sfér.

Z celkového pohledu se však cyklus ženy zatím nemění. Znamená to, že informace o změně ženského cyklu, kterou jsme tehdy přijali, byla zcela vadná? Nebo ještě čas ke změně cyklu ženy nenastal a dojde k tomu později? K objasnění všech těchto otázek se dostanu v následujícím článku 57B. Vazba ženského plodného cyklu na Měsíc není přirozená .

© Jiří Novák, leden 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 200
  • 30
  • 22
  • 22
  • 23

Celkový počet hlasů: 297