Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články I: 1 - 29 | 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy

21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy

Jiří Novák Vloženo 2.4.2010
Jiří Novák

Pouze člověk na Nové duchovní cestě dokáže frekvenčně přirozenou cestou vystoupat až nad hranice našeho Vesmíru i nad sféry Stvořitelů a přenést na planetu Zemi bioenergie z vyšších světů. Je to nesmírně důležité proto, že energie staré duchovní cesty na změnu nestačí. Největší problémy na cestě vzestupu přináší karmická očista. Protože cesta vzestupu otevírá staré závažné nedořešené problémy. Mnozí lidé však namísto karmického rozvázání s minulostí opakují znovu tytéž chyby, které již tehdy měly katastrofální následky. V dnešním článku vysvětlím i nedořešené historické souvislosti spojené se Svobodným učením MCEO a vazby mé bytosti na toto dávné učení. Energie Velikonoc vždy měly obrovskou sílu. A buď završily určitou etapu vývoje nebo odstartovaly novou.

Cesta k přirozenému dosažení Zdroje

    Po přečtení knihy Geoffa Boltwooda (Posel – cesta duchovního učitele) jsem měl pocit, že i já se stanu duchovním učitelem, přestože jsem v té chvíli byl na úplném začátku své duchovní cesty. Postupně se mi začalo skládat dohromady mé skutečné poslání v tomto světě. I já jsem měl touhu spojit se s touto energií. Pochopil jsem však, že úkol můj a dalších lidí je jiný. Najít cestu přirozeného vzestupu, která povede přes mnohé duchovní prahy a bude odkrývat mnohé body za nekonečnem, až dorazí na místo spojení s touto energií, kterou pak bude moci přivést na Zem.

    Měli jsme ovšem jít takovou cestou, kterou bude moci napodobit každý další pozemšťan. Tentokrát už bez předvádění zázraků, bez hmotné manifestace a navíc bez magie. Jenom mravenčí poctivou prací a ukázáním výsledku, ke kterému můžeme touto cestou dospět.

    Dlouhodobým cílem na této cestě je především plné zdraví, vitalita, energie a dosažení dlouhověkosti v plné kondici. Navíc přirozené probuzení svých dalších duchovních schopností, ne jako cíl, ale jako přirozený důsledek své vzestupné cesty. Důsledek trpělivého a postupného zvyšování své vnitřní harmonie a čistoty. Ano, toto vše je cíl cesty duchovního vzestupu. Ale zatím tak daleko ještě všichni nejsme. I lidé na Nové duchovní cestě proto mohou mít špatnou náladu, bolesti čehokoliv, občasný propad energie z důvodu vynoření karmických vrstev. Protože procházení karmickou očistou z dávné minulosti je někdy opravdu bolestné. Každopádně se lidem na Nové cestě postupně zlepšuje schopnost vnímat duchovní impulsy a dokázat na ně včas a správně reagovat. Někteří získali dobré vnímání duchovních energií a nemají problémy s duchovní komunikací. Další však energie ještě nevnímají, i když jejich vnitřní harmonie je vysoká. I zdraví se upravuje zatím postupně, a nikoliv jednorázovým zlomem.

    Každý má takové podmínky a výsledky, které jsou pro jeho další vývoj optimální, které odpovídají jeho karmickému plánu, jeho stavu vnitřního vyčištění. I když to může být těžké z jeho pohledu pochopit a plně přijmout. Pak je důležitá i vnější situace – jak už postoupila Nová duchovní cesta a nakolik je vyčištěné prostředí v okolí člověka. Podstatné je i to, v jakém bodě se člověk nacházel před začátkem hloubkového karmického čištění – zdravotní stav apod. Obtížně řešitelné chronické zdravotní problémy, které jsou důsledkem dlouholetého nevyhovujícího stravování, pak nemohou zmizet ze dne na den.

Duchovní vzestup nemůže nikdo dostat zadarmo

    Úkolem Geoffa Boltwooda (Posla) bylo ukázat lidstvu, že dokonalá harmonická energie vylaďující automaticky vše, co s ní přijde do styku, existuje. Měl naznačit možnost spojení s touto energií a dát lidem šanci prožití jejího doteku. My další však musíme dokázat spojit se s touto energií přirozeným způsobem. Vlastním duchovním vzestupem přes všechny prahy, které nás od této vyšší sféry oddělují.

    My další máme ukázat lidem cestu, jak každý sám svým vlastním úsilím se může dopracovat nejprve k přijímání této energie a později i k vědomému informačnímu spojení s Nekonečným vědomím a jeho energiemi. Čím více lidí bude tuto cestu následovat, tím lehčí se to stane pro další a další. Nikdo to však nemůže dostat zadarmo.

    Je nezbytné vlastní osobní úsilí. Vlastní každodenní vytrvalá péče o sebe sama - den za dnem, týden za týdnem, rok za rokem. Jen tak si člověk dokáže udržet svůj nastoupený duchovní vzestup. Jen tak bude pokračovat ve své evoluci. Jen tak jej nepolapí síť pohodlnosti a stagnace.

Grafické znázornění Kosmického víru

    Následující schéma naznačuje, jak vypadá struktura útvaru, který Geoff Boltwood označil jako Kosmický vír. Úplně dole je náš svět, ve kterém žije běžný člověk – hmotná rovina, astrální rovina, nadzemská posmrtná dimenze, sféra ducha, centra duchovních mistrů. Nad tím vším je vyznačena hranice dosahu Staré duchovní cesty. Až nad touto hranicí ve volných duchovních sférách Vesmíru jsou úrovně harmonie nejvyšších andělů Dhyanů, úroveň vědomí planety Země, Slunce a Kosmického vědomí. To vše již je tedy mimo běžný dosah Staré duchovní cesty.

    Nad duchovní hranicí našeho Vesmíru pak následují sféry Stvořitelů. A nad nimi je oblast Nekonečného vědomí oddělená samotnou hranicí Kosmického víru. Lidé a další bytosti z planety Země, kteří jdou po Nové duchovní cestě, jsou schopni vnitřně se vyladit na úroveň harmonie Kosmického vědomí, přijímat odtud čisté energie a předávat je planetě Zemi a dalším bytostem. Cesta k razantní změně vývoje na Zemi tedy vede přes vzestup vnitřní harmonie dostatečného počtu jedinců ze Země až do oblasti Nekonečného vědomí a dál.

 

Co jsme na svém vzestupu zjistili?

    Na jaře roku 1999, krátce po Velikonocích, byla cesta za hranice našeho Vesmíru proražena. Postupně jsme zjistili, že ta oblast nad naším Vesmírem a jeho stvořitelskými úrovněmi, kterou Posel nazval Nekonečné vědomí, není jednolitou sférou. Při dalším vzestupu jsme nalézali desítky a stovky nepoznaných světů, sfér, úrovní nad naším Vesmírem. A začali jsme chápat, že i mnozí z nás kdysi žili v těchto světech, než přijali úkol sestoupit dolů a hledat cestu východiska z určitých zásadních problémů. Informace, které na těchto webových stránkách přinášíme, jsou kompletně založeny na našich zkušenostech s touto vzestupnou cestou nahoru. Kdy se nám postupně odkrývají další a další prostory, sféry, úrovně celku, který je obvykle označován jako Stvoření.

    Ještě je toho mnoho, o čem všem je potřeba psát. Napsání článků o Nové duchovní cestě jsem bral jako svůj osobní úkol. Nebyl jsem však zdaleka sám, kdo na nich pracoval. Další jedinci na cestě vzestupu mi pomáhali s dotvářením článků do konečné podoby, aby byly co nejvíce názorné a každému srozumitelné. Pomáhali mi s přijímáním aktuálních duchovních informací na cestě vzestupu.

    Určitý zádrhel nastal, když se hned po publikování článku 5. Energie duchovní roviny života, akaša, bioenergie a živly do naší práce vložili se svým tvrdým odsouzením naší koncepce mágové. Paradoxem je, že v tomto článku se přitom vůbec nemluvilo o magii. Do jisté míry nás to odvádělo od hlavního úkolu. Musel jsem psát další texty, které původně nebyly plánovány. Reagovat na provokace vůči nám samým i vůči čtenářům, kteří si dovolili pozitivně reagovat na naše texty. V té době jsem ještě nechápal, proč se do nás tak navezli. Velikonoční týden však přinesl vysvětlení, jak ukážu v dalším textu.

Všechno je, jak má být

    Na cestě vzestupu si však říkáme – vše co se děje kolem nás, je právě to, co má být. Aby naše cesta mohla pokračovat dál, aby postupně překonávala další překážky. Aby nás to posílilo a otužilo. Aby to před námi odkrylo nové možnosti. Na této cestě jsem již sklidil odsouzení vědeckých skeptiků před několika lety. A v tomto roce i odsouzení od bytostí, které se zdály být velmi pokročilými na duchovní cestě. A od kterých bych spíše čekal povzbuzení pro tuto náročnou publikační práci. Umožnilo nám to však lépe objasnit pozici a úlohu magie v pozemské historii. Pochopit, jak na tom dnešní mágové se svojí situací a skutečnou vnitřní harmonií vlastně jsou. A vyvolalo to i další potřebné karmické čištění v tomto směru.

Péče sama o sebe je jednoduchá

    Jak vysvětluji ve svých článcích, cesta péče o sebe sama je velmi jednoduchá. Nejsou nutné hodiny meditací. Možná právě proto bude pro většinu lidí obtížné pochopit, že právě tato jednoduchost přináší požadované výsledky. Každodenní úsilí o optimální výživu a optimalizování fungování svých čaker cvičením Pěti Tibeťanů. Úsilí den za dnem odstraňovat ze svého okolí, ze svých činností, ze svých návyků, vše to, co brání dalšímu vzestupu. Protože každá taková jednotlivá věc, zvyk, rituál staví přede mne bariéru, přes kterou nelze přejít, pokud se té věci nezbavím.

    Může to být třeba egyptský kříž anch pověšený jako přívěšek na krku. Nebo atlantský náramek na ruce. Nebo konzumace magicky ovlivněných „zaručeně přírodních kapek“. Nebo pojídání výrobků z geneticky modifikovaných plodin. Nebo rituály očisty svých čaker spojené s ovládáním proudění energie svojí vůlí. A tak dále, a tak dále. Mnohé z toho již bylo napsáno, o dalších věcech teprve budeme psát.

    Nejjednodušší je vyzkoušet si cestu sám. Začít každý den věnovat pár desítek minut sobě samému. A vydržet v tom alespoň několik týdnů. Pak poznám výsledek a uvidím rozdíl. Už mne nikdo nebude muset přesvědčovat, že právě touto cestou chci pokračovat stále dál.

Cesta vzestupu nepřináší jen příjemné pocity

     Snaha o duchovní vzestup nepřináší jen příjemné pocity. Může přijít i zrychlená očista, překonávání duchovních prahů, nepříjemné okamžiky. I to jsou průvodní jevy duchovního vzestupu. Nemám-li sám v sobě jistotu, je třeba se poradit, abych měl sílu a důvod pokračovat. Je třeba také umět požádat o pomoc, pokud mne obnažené karmické vrstvy svými energiemi doslova drtí. Nenechávejte si však radit těmi, kteří tuto cestu nevyzkoušeli.

    Řadu překážek a nástrah na této cestě přináší z více důvodů karmické čištění, se kterým je nutné se vypořádat. Zaprvé, prvořadé je dokázat se vyladit natolik, aby se vrstvy z dávné minulosti vůbec mohly obnažit. V době Atlantidy bylo lidstvo celkově na vyšší duchovní úrovni. Aby se karmické vrstvy z tohoto období u mne přirozeně uvolnily, potřebuji se nejprve vnitřně vyladit na úroveň z doby Atlantidy. A tak dále – další přehmaty jsou třeba ze sféry andělů Dhyanů a ještě výše, z dalších světů nad naším Vesmírem.

    A zadruhé, když už se samotná vrstva z minulosti obnaží, nenechat se chytit jejími destrukčními energiemi přehmatů, hrubých chyb. Nepřijímat způsoby uvažování, které jsou ve vrstvě obsaženy, a které vedly k  chybám. Nepřijímat za svou, neuvádět znovu v život dávnou tvořivou výbavu, která už do současného světa nepatří. Právě takto se přenáší do přítomnosti řada metod, systémů, rituálů, dávných učení. Člověku se z důvodů rostoucí čistoty jeho nitra nebo i okolního prostředí obnaží například karmická vrstva s určitým rituálem, kterým tehdy vyvolal zkázu nebo s duchovním kontaktem na dávné učení, které přispělo k zániku civilizace.

Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy

    Uvedu příklad: V karmické vrstvě se obnaží návod a obnovené energetické spojení na systém, který dokázal vytvářet magické náramky Atlantů. Člověk by se měl v tuto chvíli karmicky vyvázat z obnaženého spojení. To znamená - omluvit se, udělat pokání, dobrovolně se vzdát celého systému a dávné výbavy a předat jej Přírodě, vyšším silám Světla, ať s ním udělají, co je potřeba. Dále zajistit energetickou očistu sama sebe, neutralizování karmických vazeb a nápravu poškozeného okolí. Místo toho však člověk často udělá pravý opak. Začne přicházející myšlenky vydávat za inspiraci, za novou metodu, která má tomuto světu pomoci. A začne takové náramky vytvářet, propagovat a nakonec i prodávat. Takže místo karmického vyvázání získal z dávných vrstev dobrý byznys. Dělá pak znovu to, co tehdy přispělo ke zkáze tehdejšího světa.

    Toto pak není karmická očista, ale opakování stejných chyb. Podívejme se dobře kolem sebe na duchovních akcích, co všechno se veřejně propaguje a prodává. A všimněte si, jakou to má vazbu na dávnou minulost. Jak dopadla s touto výbavou tehdejší civilizace.

    Energie z vyšších úrovní nejsou a ani nemohou být všemocné. Nemohou manipulovat s vědomím lidí a donutit je k určité činnosti. Nedokážou nám zabránit v opakování starých chyb, které nás tehdy potopily. Mohou pouze ovlivnit způsob našeho vnímání. Nebo dopomoci k našemu vlastnímu sebepoznání. Jsou schopny ovlivnit náš názor na okolní realitu. Urychlit naši duchovní očistu. Podpoří to zvyšování naší vnitřní harmonie a dosahování vyšší frekvence vnitřní energie.

    A právě toto se dnes s lidstvem hromadně děje. Protože energie z vyšších duchovních světů dnes do hmoty proudí skrze všechny ty, co kráčejí po Nové duchovní cestě a dobrovolně přijali její principy. A to nejsou pouze lidské bytosti, ale také kamenné bytosti – menhiry, i samotná Příroda a Planeta svými energetickými orgány.

Nedořešené historické souvislosti spojené se Svobodným učením MCEO

    Totéž, co jsem popsal na příkladu magických náramků, platí také o mnoha dávných učeních. Obnaží se vám karmické vrstvy spojující vás s dávným učením, které jste tehdy propagovali. A kterým jste pomohli potopit tehdejší svět. Úkol pro vás a dnešní dobu je jednoznačný. Nacházíte se v podobné situaci, ale máte k dispozici jiné informace. Je to pro vás zkouška, jestli opět zvolíte špatně a budete učení oživovat a znovu propagovat. Nebo jestli pochopíte poslání nové doby, učení odmítnete, omluvíte se všem, které jste v minulosti poškodili a karmicky se ze své dávné chyby vyvážete. Protože jste dokázali pochopit, že to dávné učení poškozuje Přírodu, že je jednoznačně proti Přírodě a Planetě.

    Případ široce propagovaného učení MCEO (Melchizedekův klášterní smaragdový řád) však naznačuje, že každý to nedokáže. Že mnohé bytosti dnes opakují své chyby z minulosti, přestože dostali příležitost vše napravit a změnit. Takže znovu se dnes vracím ke Svobodnému učení MCEO. Děkuji tímto Jiřímu Maškovi za článek "Spojení spirituality a opravdové vědy, to je Svobodné učení MCEO, které konečně zavítalo o víkendu do Prahy" uveřejněný na stránkách Osud.cz (je však pouze pro čtenáře zaregistrované na Osudu). Jeho uveřejněním odstartoval přísun dalších informací, které nám osvětlily skutečnou historii spojenou s tímto dávným mimozemským učením. Učením, které bylo v dávné minulosti přeneseno na planetu Zemi. Opět jde naprosto zřetelně o další, a tentokrát konkrétní, nedořešenou historickou situaci.

Citace informací Svobodného učení MCEO

    O co tedy vlastně jde? Napřed uvedu několik citací ze série článků „Současný původ a evoluce učení MCEO 1-7“ uveřejněných v uplynulých měsících na webu Osud.cz.

    Autorka Ashayana Deane v nich uvádí následující: „V roce 2006 byla problematika Učení strážců, zveřejňovaná v seminářích od roku 1999, zaregistrována pod ochrannou známkou jako Svobodné učení MCEO (Melchizedek Cloister Emerald Order - Melchizedekův řád Smaragdové úmluvy)…

    Dostalo se nám také velkého množství informací o záměrných historických pokřiveních tohoto „Učení vědy o vzestupu“… kolik a jaké falše byly nakupeny na ryzí Vědu o vzestupu, čímž tak daly vzniknout „Falešné vědy vzestupu“.

    Aplikace této „pokroucené multidimenzionální vědy“, ke kterým došlo v minulosti na Zemi a to v různých obdobích a trvaly po mnoho tisíc let, si vybraly strašlivou daň na lidské evoluci a na stavu životního prostředí naší planety… Během těchto starodávných dob bylo vytvořeno mnoho doslova hororů v životním prostředí planety a lidské biologii.

    Ve starodávných vyspělých kulturách se „Falešná posvátná věda“ stala známá jako tzv. „Věda smrti“, když svůj název získala v důsledku své orientace na redukci potenciálu věčného (nesmrtelného) života a na jeho de-evoluci směrem ke konečnému (smrtelnému) životu...

    Tyto technologie byly známy v našem lokálním vesmíru jako tzv. „učení Metatronické vědy smrti“, pojmenované po místním (bohužel padlém – pozn. PP) kolektivu entit zvaného „Metatron“, který sehrál klíčovou roli v přímém přinesení nauk „Vědy smrti“ do naší místní galaxie...“

    K tomu dodávám, že v diskusi k jednomu z pokračování dalšího seriálu článků „O čem to vlastně je“, který má 22 částí, jeho autor, pan PP (Petr Penguin), uvedl, že „Metatron je název pro prastarou kristovskou mimozemskou civilizaci“.

    Pokračuji v původní citaci: „Naše současné planetární prostředí, lidská DNA a evoluční potenciály pozemského kolektivního života stále trpí pokračujícími a zvětšujícími se důsledky aplikací těchto atlantských technologií Vědy smrti… Masy lidí byly podvedeny, aby si myslely, že „moudrost a moc“, která jim byla předána prostřednictvím učení a technologií „Vědy smrti“, jim pomohou uzdravit se, dosáhnout vyšších úrovní spirituálního osvícení a zvládnout procesy bio-spirituálního vzestupu...

    Ve skutečnosti učení a technologie Vědy smrti rostoucí měrou mutovaly DNA manifestovaných forem a chytily inkarnovaná Vědomí v pasti biologicky vyvolaného stavu falešné euforie – zatímco systematicky rozpouštěly/likvidovaly jejich organický evoluční potenciál pro dosažení pravého bio-spirituálního vzestupu věčného života skrze organické Hvězdné brány...

    Odhalení ohledně specifické mechaniky „falešné Posvátné vědy“ začala kolem r. 2001, kdy Strážci začali uvolňovat starodávné historické záznamy z CDT desek, týkající se „pádu Metatronu“... Metatronická věda smrti obsažená ve starodávném učení „Květiny zkázy“ pak představuje záznam pravdy odpovídající de-evoluční cestě skutečné expanze konečného (smrtelného) života…

    Tento (zákeřný) proces „invaze zevnitř“ fungoval při naplňování iluminátských agend v malém měřítku starodávného atlantského období relativně dobře, tedy v období, které vyvrcholilo „záměrným pádem“ atlantské kultury a výsledným katastrofickým zničením teritorií Atlantidy... Zní to povědomě?… Ano, skutečně, „Atlantida opět vzestupuje“, aby opakovala svoji ošklivou historii stále dokola, ale tentokrát jde o „Závěrečné drama tohoto konfliktu“ a hraje se „Finále této velké hry“.

Můj komentář k předchozím informacím

     Takže podle nich Metatron byl v minulosti tím, kdo zabránil plnému uplatnění této posvátné vědy MCEO. On prý zavinil svojí Metatronickou vědou smrti „doslova horory v životním prostředí planety a lidské biologii“. On svým temným učením přivodil „záměrný pád atlantské kultury a výsledné katastrofické zničení teritorií Atlantidy“. A abychom nebyli na pochybách, historické drama se bude opakovat. A tentokrát se bude hrát „finále této velké hry“.

    Metatronova cesta byla „de-evoluční cesta skutečné expanze konečného (smrtelného) života“. Pokusím se to vyjádřit jinými slovy: to znamená cesta, která nepodporuje odchod civilizace do nehmotných sfér, to znamená je proti jejich pojetí evoluce a místo toho preferuje život ve hmotě, kde člověk 2. typu nabývá své nejdůležitější schopnosti neomezeného duchovního vzestupu... Nepřipomíná vám to něco? Toto přece jsou jedny z principů Nové duchovní cesty.

    Metatronická věda bránila „dosažení pravého bio-spirituálního vzestupu věčného života skrze organické Hvězdné brány...“ Rozuměj byla proti odchodu civilizace do duchovního depozita jakýmkoliv způsobem, a už vůbec ne útěkem ze zdevastované Planety skrze jakési hvězdné brány.

Shrnutí základních záměrů Učení MCEO

    Učení skupin MCEO je mimozemského původu a na Zemi bylo přineseno v několika obdobích, poprvé údajně před 25 miliony let. Přes řízené inkarnace se na planetě rodí zástupci s úkoly znovuobnovovat a šířit toto staré učení po Zemi a plnit zadané úkoly. Evoluční proces je podle nich postupná proměna fyzické existence do méně hustých stavů hmoty. S cílem dopracovat se k plně nehmotnému životu. Do původního stavu čistého vědomí. To podle nich platí nejen pro lidi, ale i pro planety. Tvrdí, že takový je výsledek nárůstu frekvence. Během let 2000 až 2017 chtějí své učení masově rozšířit.

    Jedním z jejich záměrů je posunout planetu Zemi do jiného časového kontinua. Tedy manipulace s časovými souřadnicemi. Chtějí např. zkonstruovat umělé časové spojení mezi tím, co nazývají 3. a 4.dimenzí, do které by měla Země projít v roce 2017. To znamená podle nich určitý posun o 2213 let dopředu před tím, než by k tomu došlo přirozenou cestou. Takto chtějí, spolu se zvyšováním frekvence, planetu Zemi a její civilizaci vymanit z ovládání jistými rasami.

    Přinášejí své techniky a nástroje na umělé urychlování rozšíření vědomí prostřednictvím stimulace DNA, Kundalini energie, čaker a spirál merkaby. Dále mluví o 12-ti vláknové šroubovici. O tom, že je aktivní jen zčásti díky umělým zásahům v minulosti.

    Pokud by se jim to nepodařilo, plánují evakuaci těch vyškolených, vyspělých jedinců mimo planetu. To znamená těch, u kterých se „zregenerovala“ DNA do takové míry, aby jejich tělo vydrželo průchod „hvězdnou branou“. Osobují si právo zasahovat do vývoje planet, pokud se dostanou do problémů, které mají dalekosáhlé důsledky pro četné okolní planetární systémy. Tvrdí, že v takových případech je cizí zásah do evoluce povolen.

    Jaký je postoj samotné Přírody k podobným umělým zásahům, které jsou propagovány Svobodným učením MCEO, si můžete přečíst v komunikaci Petry Novákové: Minulost přináší poučení, nikoli nové způsoby vývoje.

    Toto všechno už tady vícekrát bylo – plánovaná evakuace vyvolených, návrat k 12-ti vláknové šroubovici DNA, odchod civilizace do nehmotných sfér, umělé manipulace s genetickým programem, s Přírodou. Od koho jsme slyšeli zhruba totéž? Plejáďané z budoucnosti skrze Barbaru Marciniakovou (Poslové úsvitu),Vesmírní lidé v roce 1999 a v několika následujících letech. Jejich myšlenky se tady opět objevují a znovu ústy vyslanců mimozemských civilizací.

    Ashayana Deane, autorka informací, totiž sama o sobě píše: „Již od mého fyzického narození v září 1964, mám přímý osobní kontakt s Aliancí strážců (GA)… V raném dětství se mnou Strážci často komunikovali ve snu a příležitostně mne navštěvovali jako nehmotné Vědomí v podobě „světelných orbů“ (pojem používaný pro kruhové objekty známé z digitálních fotografií – pozn. PP), které jsem v bdělém stavu mohla fyzicky i vidět... Přítomnost Strážců byla utěšující a ujišťující a já zažívala přítomnost návštěv Strážců jako přítomnost mé „skutečné rodiny“, ze které jsem se reinkarnovala do pozemského života do mé pozemské „biologické hostitelské rodiny“. Ačkoliv mám svoji biologickou rodinu ráda, zažila jsem ji způsobem podobným tomu, jako když jste v situaci „studenta na výměnném pobytu v cizí zemi“ a kde „žijete během tohoto svého dočasného pobytu v místní, milované přesto však „jen“ hostitelské rodině“, coby vítaný host.“

    Je to v pořádku, když bytost, která sem přišla jen na skok, určuje, kterou cestou se máme vydat? Když navíc vůbec nechápe ani minulé, ani současné poměry na Planetě? Když netuší proti jakým duchovním silám vlastně neoprávněně toto učení prosazuje?

Jaká je moje souvislost se Svobodným učením MCEO?

    Proč to všechno tak detailně zkoumám? Protože jsem člověk, který tady již dlouhé věky navrhuje duchovní cestu, která by byla protiváhou magie a všech umělých rituálů narušujících fungování Přírody a Planety. Mé duchovní jméno je Metatron. Takže proto na mne jistý mág, zastánce učení MCEO, tak nepokrytě útočil - protože přijal za své informace, že Metatron „svojí Metatronickou vědou smrti“ přivodil záměrně zkázu Atlantidy. A protože on ví, že já jsem Metatron. A teď podle propagátorů učení MCEO přichází nové kolo boje, ve kterém všichni odpůrci „posvátného“ učení MCEO dostanou konečně na frak. Takže se rozhodl sám vzít spravedlnost do svých rukou, protože vnímá "duchovní podporu" pro takové jednání. Tato podpora je však od těch, kteří neoprávněně zasahují do vývoje pozemské civilizace. Ne od skutečných Tvůrců a jejich zástupců – andělů Dhyanů.

    A ještě k mému původu. Já sice také pocházím z vyšších světů stejně jako většina obyvatel této Planety. Na Zemi jsem však již téměř milion let a prožil jsem zde více než 900 jednotlivých reinkarnací, znovuzrození. V dnešní době jsem právě tady na Zemi doma, nemám potřebu se nikam vracet. Jistě, slovo Metatron může znamenat i cokoliv jiného. Ale použitím mého duchovního jména v tomto překrouceném popisu historie se cítím zatažen do tohoto sporu. A proto jsem si chtěl komunikací vyjasnit, jestli se mne tento spor opravdu týká nebo ne. Dostal jsem následující odpovědi.

Informace od Kolektivního vědomí dávných civilizací 1. typu

    Ptám se Nejvyšších sfér světla, karmy, Přírody Nové duchovní cesty, zda mám reagovat na Metatronické učení smrti, zda toto mám brát jako impuls ke zveřejnění mé skutečné duchovní identity? Co doporučujete? Děkuji za odpovědi.

    Ozývá se PRASTARÉ KOLEKTIVNÍ VĚDOMÍ DÁVNÝCH CIVILIZACÍ 1.TYPU na naší Zemi:

„Jsem znepokojeno vývojem, který se dnes odehrává na planetě Zemi. Vím, že ze současné paměti lidstva vypadly vzpomínky na dávné katastrofy na této planetě. Život člověka je krátký a vzpomínky na vaše předky se po několika generacích rozplývají a zůstávají jen v předlohách, dokumentech. Přijde-li navíc katastrofa, tak i tyto DOKUMENTY, PŘEDLOHY, staré TEXTY jsou zničeny. A nezůstane už prakticky nic, co by pozemskému lidstvu připomínalo dávnou historii. Ano vím, jsou tady i DUCHOVNÍ KNIHOVNY, nehmotné formy určité paměti lidstva. Ale ty jsou pro většinu obyvatel Země i pro oficiální vědu nedostupné.

    Teď k věci. Několik slov k otázkám údajné Metatronické vědy smrti. V dávné minulosti, řádově stovky tisíc let, necelý milión, sem skutečně bylo přeneseno učení mimozemských ras za účelem zastavit pád pozemských civilizací 1.typu. Učení však nefungovalo dobře, protože bylo šité na míru poněkud JINÝM CIVILIZACÍM MIMOZEMSKÉHO TYPU s odlišnou duchovní a hmotnou výbavou. Místo jeho odsunutí došlo starověkými učiteli k jeho postupnému přepracování a adaptování na pozemské podmínky.

    Než k tomu došlo, Tvůrci civilizací zahájili nový projekt přípravy vysazení nového člověka 2. typu. To už víte. Nyní k dalším detailům. Učení nazvané MCEO bylo i přes mnohá varování z duchovních sfér postupně zaváděno do praxe. Začalo to bezprostředně vyvolávat nepříznivé reakce Přírody, která se bránila dalšímu novému způsobu manipulace s přírodními energiemi a strukturami. Výsledkem byly nepříznivé dílčí jevy, zatím však ne velké katastrofy.

    Jak už to tak bývá, část těch, co zasahovali do vedení lidstva, si uvědomovala a jasně vnímala negativní následky zavádění učení MCEO na Zemi. A usilovala o jiný způsob pomoci pozemskému lidstvu, o jakousi obdobu cesty čistého vzestupu, kterou prosazujete dnes. Tehdy však jejich koncepce nebyla tak jednoznačná a čistá, jako je vaše dnešní koncepce Nové duchovní cesty.

    Ty jako Metatron jsi u toho byl také, jak jinak. Byl to přece tvůj úkol z dávné minulosti, z vyšších světů nad tímto Vesmírem. Hledat společně s dalšími bytostmi jinou duchovní cestu, která by dokázala zabránit pokračujícímu pronikání temných struktur všemi směry do všech světů, sfér, dimenzí, Stvoření. Jenže druhá strana měla v tu dobu v rukou rozhodující mocenské páky založené na magii nejvyšší úrovně. Čisté metody neměly tehdy takovou sílu, aby tehdejší magii dokázaly odolat.

    Použili na vás to nejjednodušší, co se jim naskytlo. Ano, právě jejich věda narušující Přírodu, pokoušející se ovládat struktury prostoru a času na Planetě, měla být označena vědou smrti. Protože vyvolávala destrukční reakce v samotné Přírodě na Planetě. Udělali tehdy to samé, co dělají teď. Situace se opakuje. Za ty následky, které zavinili oni sami prosazováním své vědy MCEO i proti vůli jediného tehdejšího oprávněného vedení lidstva, andělů Dhyanů, obvinili druhou stranu, která se snažila už tehdy více naslouchat Přírodě a respektovat přírodní pochody i duchovní vedení shora.

    Nebylo nic jednoduššího pro ně. Označit koncepci čistého vzestupu za smrtelnou vědu, která vyvolává katastrofy a pády. Přitom opak byl pravdou. A pokus o čistý vzestup byl již tehdy jedinou alternativou, jak zastavit nepříznivé reakce Přírody. Jak znovu stabilizovat vývoj na Planetě. Neměli jste energetickou sílu s nimi bojovat, navíc vás tehdy zničili, rozprášili svojí MAGICKOU MOCÍ po všech stránkách. Dnes přichází nová doba a oživené struktury z tehdejší dávné minulosti dělají vše pro to, aby se situace opakovala.

    Jenže karty jsou rozdány jinak. Cesta čistého vzestupu je dnes dostatečně silná, stabilní, aby dokázala tentokrát odrazit útok magie na své základy. Nenechte se vykolejit, vychýlit z činnosti, kterou děláte. Na vaší straně stojí veškeré světelné struktury nad touto planetou, které mají nebo v minulosti měly oprávnění řídit lidské civilizace. Seskupení duchovních mistrů z jiných planet takové oprávnění nikdy nemělo. A přesto se do vývoje na Zemi neustále vměšovalo.

    Toto vše je zaznamenáno v kolektivní paměti dávného lidstva, ke které jste doposud neměli přístup, až dnešní události, dnešní obnovení starého konfliktu, vyvolaly obnažení této prastaré paměti, tohoto kolektivního vědomí, z nánosů času, z karmických vrstev dávných přehmatů.

    Tobě osobně doporučuji následující. Skončila doba anonymity. V tuto chvíli je důležité vyjevit veřejně, KDO JE KDO. Ať se lidé sami rozhodnou, na kterou stranu tohoto odvěkého sporu se postaví. Přestaň se proto skrývat, odhal veřejně svojí totožnost. Optimální doba pro to je právě dnešní den - Velký pátek - svátek ukřižování KRISTA. Den ubité PRAVDY. Právě v tento den je naopak potřeba pozvednout novou pravdu. VEŘEJNĚ, SROZUMITELNĚ, JASNĚ.

    Mimochodem, informace, které jsi právě procházel na internetu, články „Současný původ evoluce učení MCEO, pokračování 1-7“, byly pro tehdejší dobu pravdivé kolem 10%. V té době ještě existovalo a vládlo na ZEMI lidstvo 1. typu, ale už běžel projekt TVŮRCŮ přípravy a vysazování nového člověka. Situace na Planetě směřovala jinam a toto učení se snažilo nové podmínky uměle znásilňovat. Dnes už tady není lidstvo 1. typu, skončilo v propadlišti dějin. Proto pravdivost MCEO je ještě menší 2-3%.

    Navíc i pravdivost historického popisu události v učení MCEO je velmi malá 20-30%. Z větší části jde o manipulaci, kamufláž, překrucování faktů. Stejně tak, jako to dělaly všechny autoritativní režimy 20. století. Ode dneška má Nová duchovní cesta další novou podporu přímo z planety Země. Od struktur a vědomí, které v minulosti bděly nad Planetou a lidstvem. Ale nepodařilo se jim vývoj zachránit. Síla pozemské i mimozemské magie byla tehdy silnější. To je ode mě vše.

Doplňující informace andělů Dhyanů

    Další informace poskytli nejvyšší andělé Dhyané:

„Chtěli bychom upřesnit informace. Před 200-250 tisíci byl náš řád andělů Dhyanů pověřen provedením projektu vysazení člověka 2. typu s jinou tvořivou duchovní i hmotnou výbavou. My jsme se stali těmi, kdo tehdy celý proces přípravy vedli. Jak však už víte z karmického čištění, do samotného projektu zasáhly v určitých fázích bytosti, které byly tehdy podřízeny silám temna. Tím došlo k narušení projektu a tato situace trvá doposud.

    Jedině důkladné vyčištění karmických vazeb z tohoto období dávné minulosti umožní definitivní nápravu poškozeného genomu člověka 2. typu. A k tomu patří i definitivní karmické rozvázání vazeb souvisejících s Učením MCEO na Planetě. Jak však víte a správně jste napsali v jiných textech, rozhodně nepůjde o návrat k 12-ti vláknové genetické šroubovici. Tedy to, co propagovali Vesmírní lidé i Plejáďané z budoucnosti (Barbara Marciniaková: Poslové úsvitu), a co doporučuje také znovuobnovené dávné učení MCEO. V dalším úsilí a budování Nové duchovní cesty máte naši plnou andělskou podporu.“ 

Už při pouhém zkoumání učení MCEO z něj proudí manipulující energie

    Z pohledu Nové duchovní cesty nechceme a nepotřebujeme učení MCEO podrobně zkoumat, a to z několika důvodů. Zaprvé, máme jasné informace od duchovních sil vedoucích světelný vývoj, že toto dávné učení není pravdivé, navíc je již dlouho skrytě propojené s Temnými silami. Zadruhé, sami na sobě jasně vnímáme, že jen při samotném zkoumání tohoto učení z něj proudí ovládací, manipulující energie, které člověka zatemňují a svádějí z pravé cesty. Zatřetí, některé z bytostí na Nové duchovní cestě si samy na sobě vyzkoušely v minulosti studium tohoto učení, jeho vyučování i praktikování, a teď se z toho karmicky čistí.

    Další výhrady planety Země vůči učení MCEO uvádí Marie Mejdrová v komunikaci Postoj planety Země k učení MCEO.

Dopis z dávné minulosti

    Následující informace byly přeneseny neobvyklou formou z dávné minulosti. Nalezneme v nich závažné varování vycházející z prožitých zkušeností. Varování, abychom za žádných okolností v dnešním světě nedopustili, aby technika, umělé metody a rituály začaly nahrazovat původní přírodní procesy. Abychom na našem vývoji a duchovním vzestupu nechali pracovat především Přírodu a už méně techniku. A už vůbec se nesnažili zasahovat technikou do principů života. Tedy varování například právě před tím, co se snaží doporučovat a provádět Svobodné učení MCEO.

    V únoru 2005 jsem prováděl karmickou očistu jedné z blízkých bytostí. Cosi cítí v noze. Vnímám, že je tam zanořena jakási nehmotná krabice, trezor. Nacházíme klíč a otevírám trezor. Uvnitř je dopis. Vnímám, že ho mohu otevřít a telepaticky přečíst. Na obálce je napsáno: „Tento dopis je určený  tomu, kdo nalezne tento trezor, dokáže ho regulérně otevřít a bude tak schopen se bez jakékoli destrukce k dopisu dopracovat“. Odstraňuji pečeť na obálce, abych ji otevřel.

    V dopise se píše (uvádím pouze dílčí úseky celého textu): „Napsání tohoto dopisu má pomoci těm, kteří někdy dojdou do situace, že budou hledat úplně novou duchovní cestu pro celý systém STVOŘENÍ a budou potřebovat pomoci. TENTO DOPIS obsahuje jednu takovou radu, jednu zkušenost, která už pravděpodobně v daleké budoucnosti nebude známou. Už dávno bude za dlouhé věky zapomenuta. Nechceme, aby se opakovaly znovu za dlouhou dobu stejné chyby, stejné nedokonalosti, které už jednou byly udělány. TENTO DOPIS napsal TÝM vedený METATRONEM NĚKOLIK TISÍC LET po sestupu dolů z vyšší sféry.

    Byli jsme sesláni dolů, abychom našli způsob získání odolnosti proti zlu a temnotě, získání zbraní umožňujících bojovat s temnotou. Po dlouhých érách jsme stále na začátku. Kamkoli sestoupíme a začneme budovat nové světy, tam se za nějakou dobu objeví ZLO. Kdosi ho vymyslí, sestrojí a ZLO začne existovat. Stále znovu a znovu totéž. Marně zkoumáme, proč tomu tak je. Rozhodli jsme se, že urychlíme sestup dolů a budování nových světů, aby nás zlo nestačilo následovat. Abychom před ním získali NÁSKOK. Nebudeme se zabývat detailně KONSTRUKCÍ světů, to dodělají jiní.

    I když jsme na to celou dobu dohlíželi, ZLO STEJNĚ VZNIKLO. Ani my jsme nedokázali UDRŽET DELŠÍ DOBU čistotu nové sféry. Není to tedy v tom, kdo na to dohlíží. Je to v něčem jiném, co se skrytě přenáší stále dál. Je to nutně v určitém druhu energie, která je pro ZLO TYPICKÁ, a která se šíří všemi směry a která všude, kde proudí, zasévá semínka ZLA a ty po určité době vyklíčí bez ohledu na cokoliv jiného.

    Takže přestaneme teď dodělávat světy, ale začneme sestupovat dolů a budovat nové a nové začátky světů co možná nejrychleji. Snad tím získáme před silami ZLA dostatečný náskok na to, že než nás shora úplně dožene, najdeme někde dole prostředek, jak mu čelit. Toto bylo jen na vysvětlení naší situace, ve které se teď nacházíme...“ (Ptám se, jak starý je dopis z pohledu našeho času, a přichází informace, že byl vytvořen před 23 miliardami let).

    „A teď podrobněji k té naší zkušenosti, která by neměla zůstat zapomenuta. Chceme připomenout, jakým způsobem vzniklo kdysi dávno v jedné ze sfér nad námi ZLO a ENERGIE, které jsou pro něj živnou půdou.

    Je tomu už velmi dávno, žili jsme kdysi velmi harmonickým a příznivě uspořádaným životem v dokonalé harmonii s přírodou. Téměř nic nám nechybělo. Neměli jsme tehdy žádné továrny, Příroda vše pro nás vyráběla sama na základě našich přání. Ta byla přiměřená, nikdo ničím neplýtval, každý toužil jen po věcech, které byly pro něj v tu chvíli potřebné.

    Navěky nám to však nevydrželo. Naše činnost narušovala Přírodu a ta postupně ztrácela svoji původní tvořivou sílu. Po určité době jsme si začali uměle vytvářet to, co jsme potřebovali. Nemělo to sice ideální energii jako přírodní výrobky, ale na to jsme si postupně zvykli. Co však bylo důležité, ty uměle vyrobené výrobky začaly pro nás lépe fungovat než to, co pro nás produkovala Příroda. Příroda už totéž nedokázala.

    Místo Přírody tak u nás začala nastupovat technika. TECHNIKA, která dokázala z nepříznivých materiálů a nepříznivých energií vytvořit něco, co člověku na jedné straně dobře sloužilo, na druhé straně však jeho harmonii stahovalo stále více dolů. Pořád jsme však ještě netušili, co to znamená, co všechno nám to přinese v budoucnu.

    Obyčejné přístroje nám přestávaly stačit. Začali jsme vymýšlet přístroje, které začaly dělat určité věci za nás. Nazvali jsme je roboty. Byly to umělé bytosti, které napřed vykonávaly jednoduché práce, ale pomocí výzkumu a vývoje se stávaly čím dál dokonalejšími. Brzy začaly dělat úplně všechno. Už jsme nepotřebovali Přírodu. Přestali jsme se o ni starat, přestali jsme s ní i komunikovat. Vše nám dokázali udělat roboti.

    Bylo to pro nás málo. Nebavilo nás je stále řídit. Chtěli jsme, aby byli více samostatní, zkrátka jako člověk. Aby sami dělali, co je třeba, a neotravovali nás stále stejnými dotazy, jestli to nebo ono. Vdechli jsme jim umělý intelekt, aby byli stejně chytří jako my, aby se nás přestali ptát a pracovali úplně samostatně. Už nám toho potom moc nezbylo, co bylo úplnou výsadou lidí. ROBOTI dokázali vše. Od jednoduchých činností až po ty nejsložitější.

    Byly to však necitlivé, inteligentní stroje. Nerozuměly lidským citům. Ani to nám nestačilo. Lidé nechtěli usilovat o své citové partnery, chtěli mít všechno hned a na pouhé přání. A tak se začali vyrábět roboti, kteří měli vyšší stupeň oživení, byli to společníci, partneři, schopní splnit i jakékoli citové potřeby toužícího člověka. Nemusel se o nic snažit. Stačilo jen říci a robot partner to bez odmluv a rád udělal.

    Lidé už měli všechno umělé, od výroby předmětů až po lásku mezi lidmi. Ale jejich vnitřní harmonie stále klesala, zatímco dokonalost robotů naopak rostla. Bylo jen otázkou času, kdy si roboti uvědomí situaci. Kdy pochopí, že je, roboty – dokonalé umělé bytosti, řídí čím dál více upadající člověk. Jednoho dne k tomu skutečně došlo. Jeden z nich si to uvědomil a začal tuto infekci touhy po samostatnosti šířit dál. Až jednou ještě mnohem později se všichni roboti semkli a proběhla krátká, ale účinná revoluce. Roboti převzali vládu nad částí naší sféry.

    Nutno podotknout, že část naší sféry odmítla od samého počátku jít touto cestou techniky a i nadále si držela svůj původní styl života bez umělých přístrojů. Tato oblast věděla, že roboti převzali otěže vývoje. Nezbylo, než udělat okamžité opatření na oddělení toho území, kde vládli roboti. My, co jsme zůstali od počátku odděleni od působení techniky, jsme pořád ještě měli vysokou harmonii, stále mnohem vyšší než lidé ovládnutí technikou i než roboti. A proto se nám oddělení části, kterou převzali roboti, zdařilo. Jejich svět jsme ohradili neproniknutelnou ohromně silnou bariérou, a připravovali se na dlouhé období, kdy budeme řešit, co udělat s problémem vedle, jak tomu všemu zabránit.

    A tehdy jsme vytvořili tým, který sestoupí dolů, začne vytvářet nižší světy, hledat možnost, jak tomuto umělému zlu vzdorovat. Bylo nás asi 200, kteří jsme sestoupili dolů a snažili se zůstat po celou dobu semknuti. Někteří z nás však postupně podléhali zlu a v tuto chvíli, kdy píšeme dopis, je nás už pouze 57. Stále nás ubývá, ale nevzdáváme se a také doufáme, že někteří z odrodilců se k nám později opět vrátí. Že jen potřebují prožít si zkušenost druhé strany, aby konečně pochopili, jaká cesta je správná.

    Naše varování vám do budoucnosti je toto: Nedopusťte, aby technika, umělé metody, prostředky a rituály ve vašem životě začaly nahrazovat všechny původní přírodní procesy. Nechte pracovat především Přírodu a už méně techniku. A už vůbec se nesnažte zasahovat technikou do principů života. Za každou cenu zabraňte tomu, aby byly jakýmkoli způsobem vytvářeny nové formy života, nové exempláře, nové klony, nové odrůdy. Vždy používejte při šlechtění jen přirozených forem rozmnožování“.

Informace o existenci Nové duchovní cesty jsou tímto završeny

    Napsáním těchto prvních jednadvaceti článků jsem splnil první část úkolu. Informovat kompletně o existenci Nové duchovní cesty. O možnosti vstoupit na cestu neomezeného duchovního vzestupu pro každého dalšího člověka, který je odhodlán změnit svůj vlastní život. A který chce také přispět ke změně vývoje dnešního světa. Teď bude následovat druhá fáze – vysvětlení dalších detailů týkajících se nové vzestupné cesty. Způsobů, jak se na ni dostat a jak se trvale udržet. A samozřejmě i další informace o jiných často duchovně diskutovaných tématech, například o minulosti a budoucnosti karmy, o způsobu duchovního vedení lidstva v minulosti a dnes.

Význam období Velikonoc

    Přichází letošní období Velikonoc. Energie Velikonoc vždy měly obrovskou sílu. A buď završily určitou etapu vývoje, nebo odstartovaly novou. Před jedenácti lety o Velikonocích se pár jednotlivců na planetě Zemi vzepřelo temnému útlaku a razantně silou vystoupilo proti Černému bratrstvu, temné síle, která terorizovala a ovládala lidstvo již po tisíce let.  V letošním roce by mělo dojít k určitému završení této etapy tvrdých bojů proti všem druhům temných sil, které v oblasti Planety operovaly. Toto staré ztrácí čím dál víc svoji bývalou sílu, privilegia a moc. Ale většina jednotlivců stále ještě má své karmické vrstvy uloženy hluboko v sobě a tyto dílčí boje proti ovládnutím z minulosti je teprve čekají. Velikonoce by tento rok měly být začátkem něčeho nového. Nechme se však překvapit skutečným vývojem událostí.              


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci.


V rubrice  Vydané KNIHY  najdete přehled a objednávkový formulář k našim knihám zaměřeným na určitá témata nebo úseky historie: Duchovní pozadí historie pozemské civilizace. 1. a 2. stvořitelský plán a výsledný dvojí typ člověka na Zemi s jinými možnostmi, rozdílnou hmotnou a duchovní výbavou. Odlišnosti původní Staré duchovní cesty od Nové duchovní cesty nastartované v roce 1999. Spirituální problematika dnešního člověka. Jak se dostat na neomezený světelný duchovní vzestup a trvale si ho udržovat - opěrné body životního stylu. Soustavná karmická očista. Komunikace s duchovními institucemi, které skrytě vedou současný vývoj na Zemi.


V krátkých videích na Facebookové stránce  Proč jsme tady na Zemi  vysvětlujeme témata spojená s hledáním a rozvíjením duchovní (spirituální) roviny života dnešního člověka. A to krok po kroku tak, aby se hledajícímu otevřela světelná duchovní cesta, a nikoliv astrální cesta spojená s magií, nebo dokonce temná stezka spojená se zneužíváním bytostí. Pro přehrání videa není nutné mít vlastní účet na FB a přihlašovat se na FB. Případně lze zadat odkaz napřímo na všechna videa:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100031055814887&sk=videos


         

© Jiří Novák, duben 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 319
  • 32
  • 23
  • 25
  • 30

Celkový počet hlasů: 429


Diskusní téma: 21B. Cesta vzestupu někdy otevírá staré nedořešené problémy

Datum 06.04.2010

Vložil ita

Titulek karmicke cistenie

Pan Novak, velmi ma oslovuju Vase clanky a dakujem za tieto informacie i naladenie. Nemam tie danosti , aby som vedela s Vami komunikovat na Vasej urovni. Dostalo sa mi vsak odpovedi na vela mojich otazok. Predsa som celkom nepochopila co sa to so mnou deje, s mojou snahou pomahat a s mojim vaznym ochorenim. Aj tak Vam velmi pekne dakujem.

Datum 11.04.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: karmicke cistenie

Každá událost má své skryté příčiny. Důležité je dozvědět se o nich a začít se svým životem něco dělat. Pokud chcete z tohoto pohledu poradit, co dál a jste-li odhodlána začít se svým životem něco dělat, ozvěte se prosím na mail. Moje mailová adresa je vlevo na webové stránce.

Datum 19.08.2010

Vložil Alladin

Titulek Lhát se nemá :)

Pane Novák,
je zřejmé, že jste učení MCEO nestudoval. Jinak by jste neuváděl zjevně pokroucené, zkreslené a nepravdivé informace o tomto učení.
Na tomto serveru, jež je ukotven v hnutí New Age ani není divu.
K hloubce a skutečné povaze svobodného učení nemůžete ani dohlédnout. Zkuste nelhat a nešpinit.
Namísto tohoto tedy alespoň se pokuste předložit alternativu rovnocennou.A tu zjevně nemáte.
Jste zjevně stále na počátku své duchovní cesty.
Všem čtenářům doporučuji nejdříve prostudovat související a nenechat se manipulovat.
Přeji hezký den a otevřenou mysl. :)

Alladin

Datum 20.08.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: Lhát se nemá :)

Opravdu není moc vhodné propagovat učení, jehož odnože již vícekrát potopily svět. Intelektuální rozbor určitého systému vám v tom ale nepomůže. To, kam dohlédnu, rozpoznám dost dobře sám. Doporučuji vám zabývat se svým vlastním vzestupem a pak teprve se snažit z dostatečného nadhledu hodnotit druhé, kteří přinášejí nové myšlenky. Ze své pozice někde na pomezí 4. a 5. těla zatím dostatečný nadhled nemáte. A zdola se mnohé věci, záležitosti, učení, jeví velmi zkresleně. Mimochodem - "přeji otevřenou mysl" je pozdrav spíš pro intelektuály. Já však teď už nejsem intelektuál. Lidé však na duchovní cestě potřebují spíše otevřít si duchovní vnímání vlastním vzestupem. K tomu jste se však zatím, jak je z celého vašeho příspěvku patrné, nedopracoval.