Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC IV | Temné síly v pozadí jsou ohroženy zveřejněním nové pravdy

Temné síly v pozadí jsou ohroženy zveřejněním nové pravdy

Věra Talandová Vloženo 13.3.2012
Věra Talandová

Duchovní komunikace z 8. a 10.3.2012

Mnoho bytostí prožívá při čtení článků o Ježíšovi vnitřní boj

VT: Některé z přicházejících informací mě vzbudily v noci a věděla jsem, že dokud je nezapíšu, nebudu moci spát dál. (Duchovní komunikace z 8.3.2012)
 

Sféra Prvotní Čistoty: „Tady Sféra Prvotní čistoty. Vnímáš přicházející informace i nutnost je zaznamenat. Než jsi odjela do přírody, stihla sis přečíst články o životě Ježíše i s diskuzí, která byla k tomuto článku otevřená. Tato diskuze názorně ukázala několik faktů. Jeden výrazný je ten, že některé bytosti jsou silně přitahovány k těmto čistým pravdivým informacím natolik, že se na stránky NDC stále musejí vracet. Ta jiskra v jejich nitru, která může umožnit světelný vzestup bytosti je k těmto informacím přitahována.

Jejich současný pozemský život je však ovlivněn magií, temnými energiemi. A ty nedovolí bytosti tyto čisté informace přijmout. Bytost prožívá vnitřní boj. Temné síly, které skrze bytosti vyzařují, se snaží tyto články očernit. Například obviňují autora článků z používání magických prvků při ovlivnění termínu vydání těchto informací. Je pro ně nepřijatelný fakt, že světelný vzestup probíhá čistě, principy NDC jsou čisté a žádné prvky magie se zde nepoužívají, ale naopak.

Kdo naslouchá Přírodu, nemůže udělat chybu

Je to tak prosté – každá informace, každý čin má jednoduše svůj čas. Kdy je nejlépe ji zveřejnit nebo vykonat. Síly Světla nejlépe vědí, kdy je na co nejvhodnější doba. A stačí tyto impulzy sledovat.  Ke zveřejnění faktů o Ježíšovi prostě přišel ten vhodný okamžik teď. Ve zjednodušené formě se to dá přirovnat například k tomu, že semínka rajčat zaseješ na jaře a ne na podzim. A nepotřebuješ žádné složité astrologické výpočty či nějaké ovlivňování. Příroda vybrala vhodný termín. A kdo jí naslouchá, nemůže udělat chybu.

 

Zveřejnění každé informace má svůj čas

No a v tomto případě Síly Světla daly impulz k tomu, že nastala vhodná doba zveřejnit tyto informace o životě Ježíše. Že právě teď nastal čas vnést do této oblasti více Světla. Není na tom nic magického, žádné složité výpočty. Prostě jen vnímání světelných impulzů. Tyto jednoduché principy jsou pro svět magie a jejího ovládání zcela nepochopitelné.

 

Ego bytosti, která prožívá vnitřní boj, se touto čistotou cítí ohroženo. A vydává se do boje. Toto všechno se dalo vnímat z diskuze pod článkem. A to, jakými prostředky taková bytost boj vede, je další věc. Něco o tom napovídají skryté i otevřené výhrůžky. Od mírných až po velmi temné. U některých útoků se pisatel dokázal i sám zesměšnit. Nejen slovní zásobou, ale především úrovní vyjadřování.

 

Temné síly v pozadí jsou ohroženy zveřejněním pravdy

Tato diskuze obnažila to, co je dávno v této společnosti bytostí na Planetě zjevné. Lidstvo se pevně drží nějaké víry jako své jistoty. Pokud tato „jistota“ dostává trhliny, bytost se začne zoufale bránit novým změnám. Temné síly v pozadí cítí ohrožení. Nevědomé stádo ovcí se snadno ovládá. Svobodná bytost hledající čistotu je však pro ně nebezpečná. Odpoutává se od temných systémů a může svojí čistotou nakazit ostatní.

 

Celý systém ovládání však dostává trhliny. Bytosti dosahují vzestup ve Světle čistou etickou cestou. Už se nedají zastavit. A informace o takové cestě už také nic nezastaví. A přicházejí v době, kdy na ně dozrál čas. Vývoj pokračuje po spirále nahoru – po pravotočivé spirále.

 

Děkuji za tvoje vyladění.“

VT: Také děkuji.


Nové informace o Ježíšově životě důkladně zahýbaly s energiemi

VT: Síly Světla, vnímám propojení energií některých sfér umocněné energiemi jara.

 

Sféra odpovědná za nový vývoj: „Vnímáš správně. Jsou to velmi silné energie, které tě probudily. Sféra Života a její dynamické energie, Sféra Hudby (života), Sféra Barev, Sféra Květinová, Diamantová Sféra, Smaragdová Sféra, Sféra Nových Snů… Nastalo velmi zvláštní silné spojení. Energie různých sfér zesílily díky energiím blížící se jarní rovnodennosti.

 

Svůj podíl na tomto spojení energií mnoha světelných sfér, které se mělo uskutečnit až za pár dní, měly informace o Ježíšově životě. Tato sdělení, která uvedla na pravou míru některé bludy trvající 2000 let, silně zahýbala s energiemi. Proto došlo k tomuto zesílení a propojení sfér, jejichž energie jsou důležité pro další vývoj bytostí.

 

Lidem se otevírá příležitost vnitřně přijmout nové informace

V bytostech se nyní více otevřela příležitost vnitřně přijmout nové informace. Odlišné od informací Staré duchovní cesty. A tím se podmínky pro přijetí nových informací zase o něco zlepšují. To je šance pro mnoho dalších bytostí. Být vnímavější k novým možnostem. Zachytit informace o čistém světelném vzestupu. A být ochoten přijmout je do života a zamyslet se nad nimi.

Je důležité, aby bytosti pochopily nutnost nového vývoje. Je to velmi prosté a logické. Lidstvo se tím, jak žije, dostalo vlastním úsilím do katastrofální situace. Duchovním úpadkem počínaje, zdevastovanou a vydrancovanou Planetou konče.

Lidstvo zachrání pouze úplně nový čistý životní styl

Otázka zní. Je možné pokračovat tímto způsobem dál a dostat se z toho? Odpověď -  v žádném případě! Lidstvo na pokraji zkázy nezachrání nějaké kosmetické úpravy. Ale úplně nový čistý životní styl. Spočívající ve vyladění a spolupráci s Přírodou a Planetou.

 

A takový životní styl byl nalezen. Už ho nikdo nemusí hledat. Stačí se jen otevřít novým poznatkům. A vnímat, že čistota a vnitřní vyladění jednotlivce je základem. Opět prosté, jednoduché a logické řešení, s minimálními náklady. Které bohužel ztroskotává na neochotě bytostí začít záchranu Přírody a Planety u sebe. Zamést si na vlastním dvorku.

 

Pokud bytost nesrovná, nevyladí a nevyčistí vlastní život a ráda by o tom všem jen diskutovala, stává se pouťovým řečníkem. Který natropí víc škody jak užitku.

 

Děkuji za Tvoje vyladění.“

VT: Také děkuji.


Planeta Země: Žijte a nechávejte žít i mne

VT: Síly Světla, máte pro mě nějaké informace? (Duchovní komunikace z 10.3.2012)

 

Planeta Země: „Tady Planeta. Docela by se hodilo přirovnání, že jsem pro vás lidské bytosti veliká loď, doslova bezpečný koráb na vaší cestě Vesmírem. Pečujte o mě, zacházejte se mnou jako se svým domovem. Udržujte mě v čistotě, za vaši péči se vám odměním. Jsem vaší ochranitelkou, živitelkou, přítelkyní. Žijte a nechávejte žít i mě.

 

Je mnoho věcí, které byste svému příteli neudělali, ale u mě vám na tom nesejde. Nechci moc, za to všechno co vám poskytuji. Vaše slušné etické chování ke mně. Ti co mě drancují a špiní, toto nevnímají. Myslí sobecky na své vlastní uspokojení. A nic jiného je nezajímá. A přitom díky mě tu mohou žít. Tento typ bytostí nevnímá, že já jsem živá bytost.

 

Je nejvyšší čas postarat se, aby se tato informace šířila dál.

 

Děkuji za tvoje vyladění.“

VT: Také děkuji.

© Věra Talandová, březen 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 163
  • 24
  • 16
  • 14
  • 24

Celkový počet hlasů: 241