Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC I | Magie jako nástroj evoluce již ztratila svou sílu

Magie jako nástroj evoluce již ztratila svou sílu

Petra Nováková Vloženo 15.2.2010
Petra Nováková

Komunikace ze 14.2.2010                              

    Situace na planetě zdaleka není stabilní. Naopak prochází největším a nejtěžším přerodem, zvratem, který se v rámci evoluce kdy odehrával. Samozřejmě máme na mysli přerod přirozenou cestou, nikoli formu katastrofy, která vždy byla nejrychlejším a nejsnazším řešením. Ano, kdysi ano. V některých situacích byla okamžitá katastrofa jediným možným řešením, jak zabránit, aby temno zachvátilo vše. V jiných případech katastrof šlo o pohodlnost odpovědných bytostí, které se neodhodlaly sáhnout po jiném způsobu řešení. Řešení, které na rozdíl od okamžité katastrofy neslibovalo žádné záruky. Řešení pokojným radikálním zvratem nepřipadalo dříve v úvahu i proto, že nebylo takových, kteří by byli schopni ho prosadit proti většině ostatních.

    Cesta postupné nápravy je vždy daleko složitější než cesta totální destrukce. Mnoho bytostí hřešilo na skutečnost, že je možné začít vývoj jednotlivce nebo i celého lidstva znovu. Tento systém, způsob řešení situace, se promítá i do běžného života ve hmotě. Jak nahoře, tak dole. Téměř v každé činnosti, zaměstnání, v manželství i v osobním životě každého je tento princip používán. Nepovede se výrobek? Zničí se a začne se znovu. Vztah má problémy? Následuje rozvod. Rozbije se mobil, TV, auto? Je snazší koupit nový výrobek. A tak je to úplně se vším. I sebevražda je jen snadné ukončení „hry“ a prostě začnu znovu.

    Tak hluboko se chyby přenesly až sem dolů, že už nám nepřijde vůbec divné se jimi řídit. Na nový začátek v tomto probíhajícím životě, na zcela radikální obrat, je připraveno jen málo duchovně probuzených bytostí. Většina prostě opakuje a zkouší zaběhnuté „pravdy“, které jsou údajně potvrzeny a fungují. Fungovaly možná v krátkodobém měřítku mezi dvěma následnými katastrofami. Když se však člověk podívá na celou historii lidstva, opak je pravdou. To, že stojíme jako civilizace duchovně před krachem, není tím, že příliš málo bytostí se věnuje duchovní cestě. Ale tím, že příliš mnoho duchovních učitelů propaguje staré principy, které pro planetu už dávno neplatí. A všichni se je snaží nám bytostem na Zemi vnutit. Protože platily dříve, tak proč by neměly platit nyní?

    Ale lidstvo i planeta se radikálně změnily. Ne teď, ale už dávno. Jen málo je těch, kteří si toho dokázali všimnout. Mnozí pochopí až tehdy, kdy magie zcela vypadne z morfických polí. Až tehdy pochopí omyl, ve kterém prozatím většina bytostí žije. Lidé na Zemi jsou buď zcela pasivní, nebo naopak v mnoha případech příliš aktivní nesprávným směrem. Správná duchovní cesta není složitá. Naopak jejím synonymem je jednoduchost, přirozenost.

    Příroda nepoužívá magii ke svým velkým činům, zázrakům, které kolem sebe můžete vidět. Tvoří jen čistou silou sebe samé. V čisté síle Přírody se skrývá to největší bohatství, síla, různorodost, všechny možnosti. Tvůrčí činy Přírody vycházejí ze silného tvůrčího potenciálu, který díky své přirozenosti obsahuje všechny možné varianty budoucích řešení. A je-li Příroda čistá, neovládnutá, nezanesená odpady lidských činností, pak její tvorba dokáže naplnit rozměr tím nejlepším.

    Možnosti magie jsou omezeny vědomím, rozumem a vnitřní vyladěností toho, kdo ji používá. A mnohdy jsou tyto možnosti ještě svázány nesprávnými představami a duchovními předsudky mága. Není zde prostor pro tvoření radikálně nových skutečností. Magie jde cestou průměrnosti, opakování minulých chyb. Magie je propojena s duchovními institucemi, které dříve řídily vývoj lidstva na planetě. Ale které už vliv na vývoj ve hmotě ztrácejí nebo úplně ztratily. Není zde jediný prvek propojenosti s čistou silou Přírody. Právě naopak, magie má schopnost ovládat Přírodu, počasí a vnucovat Přírodě lidskou vůli.

    Proto je dnešní magie nástrojem individuálů. My však směřujeme k jednotě. A tu magie nikdy nemůže dosáhnout, protože tvoří jen na základě přání jednotlivých bytostí, skupin, útvarů. Svou vůli tak vnucuje druhým. A v tom není žádná svoboda ani jednota. Magie jako nástroj evoluce již ztratila svou sílu. Slouží pouze k umělému udržování starých struktur, na kterých byly dříve bytosti závislé. Magie nemůže vytvořit nic lepšího, dokonalejšího, než je úroveň vyladění bytosti, která ji užívá. Navíc pokud se najde jedna jediná světelná bytost, které systém propagující evoluci neprávem ubližuje, pak ta cesta nemůže být správná. Jak bylo řečeno ve filmu První rytíř: „Pokud zákony, které prosazuji, nejsou správné pro všechny bytosti boží, pak jsme jen dalším loupeživým kmenem.“

© Petra Nováková, únor 2010
www.novaduchovnicesta.cz


 

 

Diskusní téma: Magie jako nástroj evoluce již ztratila svou sílu

Datum 15.02.2010

Vložil LK

Titulek My? nebo MY!

Mohl bych Vás přesvědčovat od rána do večera a zpět, ale je to jako mlácení prázdné slámy a nebo tak jak kdysi řekl Ježíš Nazaretský: "Nehažte perly sviním, neb je zašlapou do bahna a obrátí se proti vám" (v té době byli svině obrazem =synonymem pro světského člověka). Spíše si položte sama sobě otázku kdo je to My? Je to Vaše společenství a nebo jste to Vy sama(My= Já a mé nejvyšší Já jedno jsme!) . Pokud máte na mysli to druhé, je to v pořádku, pokud s ním máte opravdové spojení , protože ten ví přesně co potřebujete na svém stupni rozvoje a vývoje. Pokud však Vaše společenství je vyjádřením My, tak jste pod vlivem Vašeho Gurua(a je jedno jestli to je otec, manžel, přítel, kamarád) a s tím nikdy nebudete v Jednotě v této Dimenzi a ani v následujících vyšších dimenzích pod 9. respektive 12. dimenzí(záleží na tom odkud se to počítá. Přeji Vám Petro, aby jste dosáhla MY svého Mikrokosmu a byla schopna se rozdělit s My Vašeho okolí.....

Datum 16.02.2010

Vložil Petra Nováková

Titulek Re: My? nebo MY!

Slova, která v kolonce komunikace můžete číst, nejsou slovy daného člověka, ale informace od v daném období nejvyšších sil světla, karmy, přírody, které k bytostem promlouvají, a na které máme v okamžiku komunikace napojení. Nejde proto o prezentaci sama sebe, jak se z mého slova My domníváte. "My" znamená síly světla, karmy, přírody; Stvoření, civilizace, lidstvo. Záleží samozřejmě na každém jedinci, zda vývoji pomůže nebo ho naopak svými činy ničí. Jsme lidstvo, které spojuje jedna planeta. A pokud půjde každý jiným směrem, vývoji to nepomůže. Vývoj není jen o individualitě, ale i o celku. Příliš dlouho jsme si každý hrál na svém písečku. Teď je čas udělat něco pro sebe, ale zároveň i pro celek. A to se nemůže vylučovat. Pokud to má být dobré pro mě, musí to být dobré i pro ostatní. Jinak nejde o pozitivní vývoj. Jednota civilizace stejně jako jednota každého státu vede ke vzestupu. Jako ve filmu Avatar. Myslím, že naše republika a především pak vláda, která ji vede, velmi názorně dokazuje, co to znamená být individualistou. Proč lidé nadávají na vládu? Protože není jednotná a nedělá rozhodnutí, která by byla přínosem nejen pro ně, ale i pro všechny obyvatele ČR. Stejné je to i ve větším měřítku. Zároveň je však vláda, vedení odrazem toho, jací jsou ti dole. Nemůže být lepší, pokud nebudeme lepší my sami. Vše je spolu provázané. Magie však není spojujícím článkem, ale naopak tím, co rozděluje. Na ty, kteří mohou, drží v rukách moc a sílu, a na ty, kteří moc a sílu nemají. Kde je tedy rovnost? Žádná není. Navíc kdo z bytostí má takovou etiku, aby magii nezneužil proti ostatním? Ať už v zájmu svého přesvědčení o správnosti filozofie své nebo filozofie určité duchovní instituce. Nebo dokonce z důvodu selhání morálky-ve svůj vlastní prospěch. Nová duchovní cesta přináší rovné šance pro všechny. Každý tudy může jít, pokud se rozhodne. Pravidla jsou stejná pro všechny bez výjimek. Ať jde o "vládce" nebo "poddané". Magie svou šanci měla od počátku věků až do dnešní doby. Myslím, že křivka evoluce je jasně viditelná. Teď je proto na čase z úpadkem lidstva něco udělat. Když to nedokázala magie doteď, je třeba hledat jiné cesty. Své úkoly již magie splnila. Teď už se stala pro vývoj zátěží. Nerozvíjí, ale brzdí. A každé takové zátěže se planeta jednoho dne zbaví.Takový prvek je pak potřeba odstranit. Není čas zůstávat ve starých kolejích. Vývoj potřebuje zcela nové impulzy.

Datum 16.02.2010

Vložil Vojtěch Šperka

Titulek Nová duchovní cesta a Reiki

Věnuji se již mnoho let, od roku 1994 aktivně léčení pomocí Reiki.
Chtěl bych se Vás zeptat na váš názor na vztah Nová duchovní cesty a Reiki.

Datum 16.02.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: Nová duchovní cesta a Reiki

Podle informací, které jsem přijal, je Reiki mimozemská forma magie, zřejmě Plejádská. A jak už jsem vícekrát napsal, Nová duchovní cesta odmítá každou formu magie. Léčitelství je z pohledu NDC věcí vnitřního vyčištění člověka a zvýšení jeho vnitřní harmonie na dostatečně vysokou hladinu. Schopnost léčení propůjčená určitým zasvěcením je vždy umělá a nepřirozená.

Datum 16.02.2010

Vložil LK

Titulek Re: Re: Nová duchovní cesta a Reiki

Nenechte se od snahy a praxe pomoci jiným, jen je potřeba vždy si uvědomit, že u Reiki jste "jen" vědomí převaděč určitého spektra životní energie. Dále nezapomínejte na etiku, která respektuje přání NIJ(Nejvyššího Individuálního Já) léčeného člověka a Vůli Stvořitele(je potřeba se vždy zeptat jestli můžete a popřípadě vyprosit milost pro toho člověka).
V čem souhlasím s panem Novákem je, že "koupené" zasvěcování není příliš etické a podle mne čisté, ale zase pokud to není ve snaze mít z pomoci potřebným busines....., proč ne, je to otázka nastavení toho kdo "zasvěcuje" a kdo se nechá tzv. "zasvětit". Osobně by mě nikdy nenapadlo si vzít za předání zkušeností a znalostí peníze, když se o to někdo pokoušel přišlo mi to hrozně trapné a ponižující jak pro mne tak i pro toho kdo se o to snažil.....!!!

Datum 17.02.2010

Vložil jm

Titulek Re: Re: Nová duchovní cesta a Reiki

Ne, reiki nemá s plejádami, aspoň pokud vím, vůbec nic společného. Forma povyšování duchovního ega u "zasvěcenců" Reiki je pro mne pozoruhodná a statisticky nenáhodná. Kde hledat chybu? V systému? V českých učitelích? V přílišném rozšíření?

Datum 16.02.2010

Vložil Toto je docela dobrý článek, odpověď.....

Titulek Re: Nová duchovní cesta a Reiki

Toto je docela dobrý článek - odpověď ,ale bohužel je spíše z kategorie sociálně- politického prohlášení (proklamace)!
V mnoha ohledech takto pojaté bych ještě před několika lety s Vámi naprosto souhlasil, ale v dnešní době ještě více je nutno dát větší váhu na jednotlivce a jeho vnitřní změně. O tomto by se dalo opravdu hovořit, psát velice dlouho, ale to asi není smyslem této komunikace.....
Přihlásit se svým prohlášením k Lidstvu je v pořádku, ale do té doby dokud budete mít oddělené Vědomí v sobě(nespojené do svého Vnitřního Vševědomí) nemáte šanci myslet si že jste Vědomou součástí kolektivního Vědomí lidstva a že jste schopna komunikovat s Vědomím lidského Egregora zde na této planetě!!! Takže ani toto My nemůže platit. Víte normálně o své praxi nehovořím, ale nyní udělám vyjímku proto aby jste pochopili jak plytké jsou Vaše deklamace a snahy bez opravdového Vědění a skutečného požehnání(protože to co děláte je především projev Vašich Vědomí na rovinách Trojjediného těla= úrovně lidského Ega).Relativně pravidelně jsou čistěny prostory blízské 3D (astrální i mentální roviny) od výpotků lidského působení (elementáři a elementálové), aby se dalo alespoň trochu "dýchat" a určitě toto neděláte VY se svými vzletnými slovy, která duní prázdnotou neznalosti, základních pravidel a zákonů kvality a kvantity, zpětného odrazu, bezvýhradné lásky a atd.!!! Nikdo z Vás není schopen se spojit s Vědomím kolektivního Vědomí a pomoci mu očistit se a harmonizovat jej! Nikdo z Vás není schopen se spojit a sjednotit do Kosmického Vědomí( Nirvy Kalpa Samadhi) a vrátit se živí do svých 3D těl!!! Nikdo z Vás není schopen Vědomě se spojit s Vědomím Stvořitele 11. Vesmíru a chcete se dostat za hranice tohoto Vesmíru. Je mi Vás líto, že jste schopni ve své poznané malosti a neochotě se opravdu z pokorou v Duchu a Duši učit opravdovým znalostem toho co bylo pro Vás STVOŘENO . Vesmír patří LIDSTVU, ale musí do svého vlastnictví dorůst, pak bude splněn Záměr Stvořitele 11. Vesmíru, aby se svými dospívajícími Dětmi osídlil další části Nicoty, která mu bude svěřena jeho OTCEM, OTCEM VŠECH....!!! NEZLOBTE SE , ALE ZATÍM JSTE JEN DUCHOVNÍ MISOMŮSOVÉ , žádní dělníci a průkopníci závěrečné etapy dobíhajícího cyklu !!!! Vy Petro raději dejte na mou radu, aby jste hledala MY v sobě a pak až TO najdete šířila jako Nové Evangélium této doby mezi svými z lidského rodu. Je to na Vás a na Vaší svobodné Vůli, jak se rozhodnete a jak budete žít nebo ŽÍT!!!

Datum 16.02.2010

Vložil tj

Titulek wow!

Lidé na Zemi jsou buď zcela pasivní, nebo naopak v mnoha případech příliš aktivní nesprávným směrem. Správná duchovní cesta není složitá. Naopak jejím synonymem je jednoduchost, přirozenost.
diky za potvrzeni toho, co citim, tolik ruznych uceni, mnoho velmi drahych, Amenti ye fayn, ale nezda se mi, ze by mel kazdy na takove veci dnes cas, prostredky, yak pak muze kazdy naplnit svuy zivot? yednoduse!

Datum 16.02.2010

Vložil JAN

Titulek Neděláte MAGii?

Magie je v podstatě všechno,jakákoli činnost,kterou chcete něčeho dosáhnout,změnit.Už pouhá změna myšlení je magie.A k tomu není potřeba teorií.Magii provozuji všichni a myslí si,že je to něco jiného.Akorát to nazvou jinak,ale že největší mág je stvořitel to asi zapoměli.A my jsme jeho děti.Mágovi děti.

Datum 16.02.2010

Vložil LK

Titulek Re: Neděláte MAGii?

Jasné, Stručné, Výstižné a Pravdivé !

Datum 17.02.2010

Vložil miki

Titulek Re: Neděláte MAGii?

Odpovědět

Asi tak nějak. Pokud příjmu že něco ztratilo svou sílu tak tomu tak bude. V tom případě má autor "svou pravdu". :)