Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VI: 70 - 79 | 70D.Naznačení směru rekonstrukce našeho genetického programu

70D.Naznačení směru rekonstrukce našeho genetického programu

Jiří Novák, Petra Nováková, Marie Mejdrová Vloženo 31.5.2014
Jiří Novák Petra Nováková Marie Mejdrová

Genetický program (GP, genom, genotyp) vymezuje hmotný vývoj člověka na Zemi. Proč se další spící sekvence GP neotevírají? Až teprve v dnešní době se naplno spouští projekt nového člověka. Změny v genetickém programu by měly zapadat do celkového vývoje na Zemi. Genetický program bude reagovat na potřeby jak bytostí, tak i celého vývoje. Genetický program se opravuje za plného provozu. Zásadní nedostatky ve fungování genetického programu. Dnes už máme k dispozici ukazatele umožňující zjistit duchovní situaci člověka.  Promítnutí karmické situace člověka do fungování GP. Potřeba sloučit dílčí karmické nádrže jednotlivce v jeden celek. Jak opravit stávající chyby v GP. Úroveň funkčnosti našeho genetického programu. Další úseky genetického programu, na kterých se pracuje. Varování – umělé techniky zásahů do genetického programu.

Petra Nováková

Genetický program vymezuje hmotný vývoj člověka na Zemi

PN: Ilúvatare, prosím, můžeš mi říci nějaké informace ohledně našeho genetického kódu, co se s ním teď bude dít, jak se na něm pracuje, když máš potřebné pravomoci? Jaké jsou další postupy, atd.? Děkuji. (Duchovní komunikace z 18. a 20.4.2014)

Ilúvatar: „Slyším, že mě voláš. Chápu, že si potřebujete ověřovat informace a také se jich snažíte přijmout co největší množství, abyste všemu rozuměli a získali jasnější pohled na to, co se připravuje, co se chystá, co probíhá. Zvláště pak ohledně genetického kódu, který určuje doslova váš hmotný vývoj na Zemi. Jak bude vypadat? Jaké budou vaše možnosti a schopnosti?

Už pracujete na budování Nové duchovní cesty a na prosazení nových světelných principů do vývoje dost dlouho. Stále je to však pouhých několik let ve srovnání se stovkami tisíc let, které od zahájení projektu vysazení člověka 2. typu uplynuly. Vývoj v  duchovním pozadí světa již nabral nový směr a vše plynule pokračuje dál. Ve hmotě však stále velké výsledky nevidíte. Na hmotu je potřeba mít mnohem silnější, více účinné páky. Jednou z nich by pak měl být opravený genetický program. A jeho optimální fungování pro všechny bytosti, které na sobě pracují ve světelném slova smyslu.

Proč se další spící sekvence genotypu neotevírají?

Pravdou je, že čas je právě to, co je ve vývoji zásadní. Už jste urazili dlouhou cestu, krok za krokem pracujete na potřebných změnách tak, aby se vše posouvalo nějak smysluplně a také viditelně. Doposud však nebyly možnosti, které by dokázaly opravit genetický program poškozený temnými zásahy. A to z mnoha důvodů. Ano, někteří z vás zaregistrovali, že se jim dvířka některých z nových možností více pootevírají. Že trénováním se jim daří lépe vnímat. Je to však stále velmi omezené ve srovnání s tím, jak byste potřebovali.

Taková situace je dána více důvody. Jedním z nich je i vaše karmické zatížení, které jako bytosti zásadně ovlivňující vývoj po celé věky na sobě nesete. To je do určité míry velká brzda.

Druhou příčinou je dosavadní neprůchodnost těchto zcela nových cest, po kterých se vydáváte. Vlastně by se dalo doslova říci, že se tyto cesty teprve prvně prorážejí. Ano, až teprve v tomto období, po uplynutí dlouhých stovek tisíc let od zahájení projektu člověka 2. typu, dochází k jeho plnému spuštění. Doposud tento projekt neměl šanci plně fungovat se všemi svými možnostmi.

A to nejen kvůli zásahům temných, ale hlavně proto, že vy lidé na Zemi jste prozatím soustavnou prací na sobě nikdy nedokázali dojít tak daleko a vysoko úrovní své vlastní čistoty, aby se vám otevřely tyto nové možnosti, které v sobě genetický program lidstva 2. typu nese. Nikdy jste nebyli úrovní své vnitřní harmonie dostatečně vysoko, zároveň dostatečně oproštěni od magie a všech stahujících vazeb dávné minulosti, aby výbava pro člověka 2. typu mohla skutečně začít fungovat.

Až teprve v dnešní době se naplno spouští projekt nového člověka

A tak se vlastně až teprve teď skutečně naplno spouští tento projekt. Je to jako vytáhnout odkudsi dávno zapomenutý stroj, o kterém doposud nikdo netušil, jak má fungovat. Protože dávné vědění se zapomnělo. A nebylo tak nikoho, kdo by tento stroj uměl spustit. Nebyly možnosti a neodpovídala tomu ani vyspělost lidstva. I teď jde ještě v celkovém směrování hmotného vývoje na Zemi především o to, umět co nejlépe využít všechny dostupné možnosti pro pár mocných na planetě, aby drželi vývoj všech ve svých rukách.

Teď konečně se našly bytosti, které dokázaly tento stroj, samy sebe, nastartovat do určité podoby. Která teprve bude rozjezdovou, startovací metou pro další možnosti. Teprve teď se začíná ukazovat, jak by měla bytost člověka 2. typu postupně fungovat, k jakým možnostem se může dopracovat. Vše je však jakoby zarezlé. Nikdy to nebylo naplno spuštěno, nikdy to pořádně nefungovalo. Proto je tak těžké celý tento projekt spustit.

Zásahy temných do projektu člověka 2. typu byly mocné, ale zase ne tak, aby dokázaly tento projekt zásadně poškodit. Problémem však stále zůstává, aby v prostředí vaší Planety už nikde neexistovaly Temné síly tak vysoké úrovně dokonalosti, že by se dokázaly zmocnit nových možností a vše využít ve svůj prospěch. Ochrany jsou již dost velké, stále je však důležité pokračovat ve vaší očistě. Protože sami víte nejlépe, jak je každá nová schopnost snadno zneužitelná. Jednotlivci na NDC musí svojí čistotou dosahovat ještě na daleko vyšší úroveň čistoty než doposud, aby byla splněna základní bezpečnost pro spuštění opraveného genetického programu.

Teprve teď se objevují nové možnosti k provedení zásadních změn

Navíc teprve teď přicházejí možnosti k tak zásadním změnám. Ano, mým úkolem je na tom celém se podílet. Pomoci svými pravomocemi dát genetický program do pořádku. Opravit, co je potřeba, co je nefunkční, do čeho bylo zasaženo temnými a také co je optimální z hlediska vývoje.

Vy už nějakou dobu po cestě světelného vzestupu jdete. Je tedy již vidět, v čem případně má tento genetický program problémy, co je potřeba upravit na danou dobu. Co se ukázalo, že je potřeba vylepšit, přizpůsobit novým podmínkám. Aby už vše fungovalo bez problémů. Aby už neexistovala žádná, ani ta nejmenší možnost nějaké chyby ve fungování. Například, že by nefungovalo včasné uzavření určité schopnosti při frekvenčním pádu, atd.

V dnešní době například sami víte, že energie ještě někdy nedokážou včas objevit problém u bytosti. Bytost dělá zásadní chyby, opakuje činnosti, které jsou v zásadním rozporu se vzestupnou světelnou cestou. Trvá to už u ní delší dobu, zatím se však jakoby nic neděje. Jen její karmická očista zřetelně zadrhává, točí se v kruhu. Žádný postup dál. To už je dost silný náznak, že bytost něco dělá špatně, že uhýbá ze světelné cesty.

Přicházející náznaky dávají příležitost včas odhalit chyby

Lidé někdy dostávají i jiné typy silných náznaků, ale vyloží si je nesprávně. Třeba i zkoušejí zjistit více duchovní komunikací, ta však bývá v situaci narušených světelných základů bytosti zřetelně vychýlená. Šanci ke změně by dalo zkonzultování své situace s jinou bytostí na NDC, která má v tu chvíli vyšší frekvenční dosah, je stabilní, její komunikace je spolehlivější, má třeba i lepší duchovní vnímání. Člověk to však neudělá, protože nemá pocit, že se s ním něco zásadního děje.

Taková situace může trvat celé týdny a teprve až jasný zřetelně vychýlený hmotný projev tohoto člověka, nepřehlédnutelná chyba ve hmotě, vyvolají náhlý frekvenční propad, okamžité zhoršení vnitřního vyladění. Bytost se po této zásadní chybě dostává do pádu, moment světelného vzestupu se dostává do záporných hodnot, vnitřní vyladění bytosti zřetelně klesá. A to často až pod hranici vyladění 95%, na které začíná NDC. Bytost tak přestává být součástí NDC. Čím dříve dokáže vnitřně pochopit situaci a provést ve svém každodenním fungování zásadní změny, tím snazší a rychlejší je návrat zpět.

Za stabilní situace bytosti by jediná chyba obvykle nevyvolala okamžitý pád. V tomto případě však ta chyba byla vyvrcholením delšího období opakování činností, které byly v rozporu se vzestupnou světelnou cestou.

Změny v genetickém programu by měly zapadat do celkového vývoje na Zemi

Fungování genetického programu v těchto situacích frekvenčních pádů bytostí, způsobených opakováním zásadních chyb, je potřeba správně vyladit, aby zde nedocházelo k velké časové prodlevě. Aby zpětné uzavírání sekvencí fungovalo bez problémů, spolehlivě. Aby se eliminovalo nebezpečí zneužití schopností ze strany bytosti, která se náhle dostala do hlubokého pádu. I proto se vše tolik zkoumá a není to věc jednoduchá. Vše se tvoří za pochodu a vychází se přitom ze zkušeností, které již na NDC máte. Které jsou v tuto chvíli velmi cenné.

Vše také musí zapadat do celkového vývoje, který na Zemi probíhá. Nejen však z duchovního pohledu, ale také z hmotného. I ve hmotě je důležité zajistit dostatečné ochrany, protože spouštějící se nové schopnosti by mohly přilákat nepřiměřenou pozornost ze strany temných systémů ve hmotě i v pozadí za hmotou.

Proto je potřeba vše udělat tak, aby nové schopnosti a další možnosti světelných bytostí přicházely postupně. A to i kvůli hmotnému vývoji. Aby nebyla zbytečně vyvolávána pozornost. Aby vše bylo posuzováno s ohledem na životy jednotlivých bytostí. Které by se neměly krkolomně měnit.

Naopak vše by mělo jít tak, aby to pro bytost bylo optimální, bezpečné. Aby to nezpůsobilo zásadní vychýlení a tím destabilizování člověka, atd. To vše je potřeba hlídat. Proto jsou do tohoto procesu ohledně opravy, spouštění dalších sekvencí genetického programu, zahrnuty všechny světelné sféry, které k tomu mají pravomoci. Které udržují vše v optimálním stavu pro bytost člověka 2. typu. A to jak z pohledu celkového, tak i s ohledem na každého jednotlivce, který je součástí vzestupné světelné cesty.

Změny v genotypu budou vycházet ze zkušeností lidských bytostí

Dokončit tento úkol mi mají pomoci pravomoce, které mám v tuto chvíli k dispozici. A které mi prozatím zůstaly, aby vůbec byla šance dát genetický program do pořádku, nastartovat jeho plnou funkčnost. Je to vše velmi složité, protože navíc není vše zcela jednotné a stejné u všech bytostí.

Nejprve bude potřeba, aby genetický program byl zprovozněn v  obecnější podobě, která by se podle stanovených závazných principů u každé bytosti postupně rozvíjela, zdokonalovala. A podle úrovně dosažené světelné frekvence a čistoty bytosti, by se v jejím genetickém programu otevíraly další doposud spící sekvence.

Zatím jste vzorkem vy, lidské bytosti na Zemi, které došly na Nové duchovní cestě nejdále. Které tuto novou cestu zakládaly. Každý tak přispíváte svými zkušenostmi. Důležité však je, že se genetický program opravuje a zprovozňuje i na základě zkušeností a projevů dalších bytostí, které se stabilně drží na cestě neomezeného světelného vzestupu.

Každá z bytostí na NDC se nachází v odlišné individuální situaci

Všichni lidé na NDC jsou rozmanitým vzorkem. Každá z těchto bytostí má za sebou jinou karmickou zátěž, jiné zásluhy, jiné úkoly. A to dává příležitost, aby tyto všechny okolnosti a zkušenosti byly zohledněny. Aby nakonec celý genetický program už mohl fungovat bez chyb. Aby každá, byť nepatrná nuance byla zachycena a využita. Protože každý z vás zpracovává jiné úkoly, jiné záležitosti a nese si také jinou karmu. Proto se pak u každého mohou doposud spící sekvence genomu spouštět trochu jinak.

Protože ač třeba určitý člověk dosahuje požadované hladiny vnitřní frekvence, na které se již jinému nějaká určitá sekvence genomu otevřela, dotyčný potřebuje ještě projít něčím dalším. Zpracovat něco jiného, aby se tato sekvence mohla otevřít i u něj. Protože každý potřebuje v sobě překonat jiné vnitřní odchylky od harmonie. Někdo má problém s tím, co druhý již má zpracováno a obráceně.“


 

Jiří Novák: Doplňující poznámky

Tato slova by neměla být chápána tak, že karmická instituce bude trvale ovlivňovat nebo trvale zasahovat do procesu otevírání doposud spících sekvencí genetického programu. Jedna věc je přechodné období, kdy je vše složitější, protože se teprve začíná do vývoje prosazovat něco nového. A druhá věc je již stabilní zjednodušené fungování po náběhu nové situace. Pokud jde o otevírání spících sekvencí, bylo to již naznačeno v části 70B. Genetický program člověka 2. typu na Zemi. Jednoho dne se po naplnění určitého kritického počtu bytostí s nově otevřenou sekvencí začne tato sekvence otevírat u dalších již jednodušším způsobem prostřednictvím morfické rezonance, a to při splnění určitých základních podmínek u dané bytosti. Dokud však k naplnění kritických počtů nedojde, nebude toto splnění základních podmínek na otevření sekvence stačit.

Pro první jednotlivce bude velmi obtížné, aby v sobě otevřeli novou schopnost, kterou lidstvo dávno zapomnělo, nebo kterou mělo vždy uzavřenu. Nebude stačit dosáhnout určité vnitřní světelné frekvence, ale bude potřeba splnit řadu dalších vnitřních předpokladů. Například dosáhnout ještě mnohem vyšší hladiny frekvence, dosáhnout určitého celkového stupně karmického vyčištění, případně splnit další podmínky. Protože tito lidé procházejí v rámci lidstva 2. typu cestou, kterou předtím ještě nikdo neprošel. A otevírání zcela nových sekvencí tak může mít ještě další dodatečné pojistky navíc.


Petra Nováková: Pokračování duchovní komunikace

Genetický program bude reagovat na potřeby jak bytostí, tak i celého vývoje

Ilúvatar: „A proto je nutné, aby genetický program u každé bytosti na tohle všechno reagoval. Aby byl stále vaší podporou. Aby doslova doplňoval váš světelný vzestup, vylaďoval ho plynulým otevíráním dalších sekvencí. Aby vše bylo společně propojeno. Karmická situace dotyčné bytosti, její úkoly, které má před sebou, situace, které zpracovává, výška jejího světelného vzestupu, tedy frekvenční dosah. Aby se vše propojovalo, doplňovalo a vzájemně na sebe reagovalo.

U genetického programu je důležité, aby byl schopen neustálé flexibility, vývoje. Aby se jeho funkčnost dokázala plně přizpůsobit všem potřebám světelného vývoje dané bytosti, a také současně všem potřebám celkového vývoje. Aby vše správně fungovalo. Spravedlivě, optimálně. A to skutečně není jednoduchý proces. Zvlášť když v plné míře nebyl doposud genetický program nikdy spuštěn, nikdy nefungoval.

Zkušenosti z minulosti dávají šanci zlepšit fungování programu

Výhodou mých pravomocí v tuto chvíli je, že lze do GP zasáhnout zpětně, jaksi z nadhledu, který již za stovky tisíc let projektu lidstva 2. typu máme. Víme již, co fungovalo. A co naopak bylo zneužito. Jaká jsou rizika, co se zdá být poškozeno, co bylo temnými zneužito, či by mohlo do budoucna být. To všechno nám oproti minulosti dává velké reálné šance dotáhnout vše do maximálně funkční a vyhovující podoby. Protože nastartovaný nový vývoj směřuje neustále dál, k vyšším hladinám frekvence, a tím i k vyšším úrovním duchovního nadhledu nad celkovou situací.

Je mnoho zkušeností s Temnem a je tak daleko lépe zmapované pole jejich schopností. Kam až se temní dokázali dostat a kudy je tedy možné se vydat, aby možnosti dalších temných zásahů byly z vývoje postupně odstraňovány. Ještě však nejsme u konce tohoto boje, protože se stále ještě objevují další temné bytosti napojené na vyšší hladiny temné frekvence a disponující vyššími schopnostmi, než jsou ty doposud poznané.

Příroda a další Spojené Síly Světla proto doslova probírají každou jednotlivou část genetického programu, čistí ji, nahrazují zastaralé „součástky“ novými. Které vycházejí z původní podoby a současně jsou přizpůsobeny dnešním potřebám. Jako se tak děje u jakýchkoli strojů, kde je využíváno nových technologií, postupů, principů.

Zatím jde o práci na matricích genetického programu v duchovním pozadí za hmotou. K přenosu těchto změn do hmoty bude docházet postupně. Ovšem kompletní zprovoznění opraveného genetického programu je možné očekávat až v situaci, kdy již bude v plném rozsahu svých pravomocí fungovat Nová Karma pro hmotný svět.

Genetický program se opravuje za plného provozu

Genetický program však potřebujeme opravit za plného provozu. Protože jinak to ani není možné. Proto je vše daleko obtížnější a náročnější. Z mého pohledu to však není nemožné. A to je podstatné. Nic konkrétnějšího vám však v danou chvíli říci nemohu. Ještě to, že nejvíce se samozřejmě pracuje na sekvenci, která má zajišťovat zrychlenou regeneraci u bytostí, které dosáhnou dostatečné úrovně vnitřního vyladění a výše světelné frekvence. Protože tohoto vyššího stupně regenerace je nejvíce potřeba.

Práce na některých dalších sekvencích se prozatím odsunula do pozadí, protože tyto schopnosti nejsou v tomto období pro nový vývoj podstatné. Například schopnosti, které kdysi využívaly některé bytosti 1. typu a i do dnešní doby si tyto schopnosti dokázali přenést někteří mágové: Levitace nebo odhmotňování se, braní na sebe různých fyzických podob, vyskytování se ve hmotné podobě na několika místech současně, atd. Budoucnost ukáže, co s těmito schopnostmi dál.

Takže takto je to ode mě asi prozatím vše. Pokud jsem nezodpověděl na všechny vaše otázky, můžete se mne zeptat konkrétně.“

PN: Dobře, děkuji.


 

Marie Mejdrová

Zásadní nedostatky ve fungování genetického programu

MM:  Přírodo, v čem z dnešního pohledu spočívají hlavní zaseté problémy ve fungování genetického programu člověka 2. typu? A co bude možné udělat pro to, aby se tyto problémy postupně odstranily? (Duchovní komunikace z 25. – 26.1. a 4.2.2014)

Příroda: „Těch oblastí je více a nebude to ještě konečný výčet. Zmíním některé dosud vytipované záležitosti:

 • Otvírání určitých sekvencí GP důležitých pro světelný vývoj člověka. Aby se vůbec otevřely a dále správná míra a načasování takového otevírání. A zároveň spolehlivé zajištění jejich automatického zpětného zavírání, při poklesu světelného vnitřního vyladění dané bytosti.
 • Umělé omezení délky života, které je doprovázeno nedostatečnou nižší úrovní regeneračních sil lidského organismu. Základním předpokladem pro prodloužení věku bude dostatečné světelné vnitřní vyladění dané bytosti a spuštění doposud zablokovaných sekvencí genetického programu, které umožní zvýšit regenerační schopnost organismu na vyšší úroveň, vyšší rychlost.
 • Mnohem rychlejší a vytříbenější reakce Sil Světla, Přírody, karmické instituce na zvyšování procenta aktuální temné energie a temné síly dané bytosti. Reakce cílená, přiměřená, odpovídající. S cílem vychovat, poukázat, naučit, předcházet a zabránit škodám napáchaným na světelné evoluci této bytosti a jejího okolí.

Dnes už máme k dispozici ukazatele umožňující zjistit duchovní situaci člověka

Je potřeba si uvědomit, že zásadní problém byl celé věky v tom, jak opravdu spolehlivě určit, nakolik je směřování dané bytosti v aktuálním životě skutečně světelné a nakolik ne. Nyní jsme se vývojem dopracovali postupně k následujícím hlavním objektivním skutečnostem a ukazatelům.

Podle těchto ukazatelů lze zjistit, zda je bytost na Světelné cestě nebo na Temné stezce. Také lze zjistit, zda určité učení, metoda, princip, napomáhají světelné evoluci nebo ji naopak blokují. I třeba jaká je současná tendence bytosti pro její další vývoj. Člověk na vzestupné světelné cestě je schopen tyto ukazatele ve spolupráci s Přírodou zjišťovat. A to pro každou bytost, pro každé duchovní učení, hmotnou teorii, metodu, pomůcku, ovšem pouze z oprávněných důvodů.

Tyto skutečnosti a ukazatele odlišující světelnou evoluci od temné jsou následující: 

 1. Existence vzájemně se vylučujících pravotočivých versus levotočivých energií. A to jak ve vnějším prostředí, tak také uvnitř bytostí ve hmotě i mimo hmotu.
 2. Procentuální podíl temné energie a temné síly v aktuálním fungování individuální bytosti, duchovní instituce, systému, učení, pomůcky.
 3. Vztlak na světelný vzestup. Z čehož se dá usoudit momentální celková tendence směřování bytosti. To znamená nakolik je účinné nebo naopak neúčinné to, co pro svůj světelný vzestup v daném období dělá.
 4. Úroveň světelného vyladění bytosti, která je rozhodující pro dosažení stabilního vnitřního duchovního souladu s Přírodou. Je potřeba, aby se toto vyladění pohybovalo na hodnotách příjmu 95 – 100 % vůči osobnímu optimu dané bytosti. Protože až teprve překročení hranice 95 % souladu s Přírodou z člověka činí vítanou součást Přírody.
 5. Úroveň světelného vyladění bytosti ve Vnitřním duchovním Já. Opět měřeno vůči osobnímu optimu 100 % daného člověka. Rozdíl proti hodnotě v předchozím bodě 4. by měl být pouze v řádu desetina procenta. Když je to víc, značí to problém – blokování, uzavírání se těmto energiím z nějakých důvodů.“


Jiří Novák: Doplňující poznámky

Kdy se člověk stává součástí Přírody

K bodu 2: Podíl temné energie vyjadřuje stupeň infikování temnými vlivy. Temná síla pak naznačuje úroveň magických schopností, možností, zásahů, vlivů, kterými tato bytost či systém disponují. Ať už se k nim bytost dopracovala vlastním úsilím nebo jí byly propůjčeny zásahem od jiné bytosti, instituce. A to jak od instituce temné, tak také od instituce světelné. Protože i umělá magická výbava propůjčená od Světla se ve skutečnosti projevuje jako temná síla. Detailní vysvětlení rozdílu procenta temné energie a procenta temné síly je uvedeno i s příklady v textu A13. Skrytá nebezpečí novodobých atlantských náramků a také v článku U8. Jak rozpoznat, v jaké duchovní situaci se člověk nachází?

K bodu 4: Otázkou je, jak správně chápat pojem „úroveň světelného vyladění bytosti“? Jakým způsobem se dá měřit soulad s Přírodou? Tato záležitost byla podrobně vysvětlena v článcích 45C. Proč právě Nová duchovní cesta? III, 45D. Proč právě Nová duchovní cesta? IV.

V prvních letech po nastartování Nové duchovní cesty nám bylo světelnými duchovními silami vedoucími vývoj doporučeno, abychom měřili, vyjadřovali úroveň souladu s Přírodou úrovní otevřenosti bytosti člověka vůči přírodním zdrojům. Přičemž jednu třetinu váhy tohoto čísla tvoří otevřenost vůči zdrojům hmotné výživy a dvě třetiny otevřenost vůči příjmu bioenergií.

Tento ukazatel komplexně posuzuje jednak příjem základních hmotných složek výživy (vitamínů, minerálů, stopových prvků, tuků, cukrů, bílkovin, enzymů, antioxidantů a dalších bylinných faktorů, atd.) v potravě. A dále příjem pravotočivých bioenergií, a to jednak prostřednictvím čaker, jednak jako součást potravy i jinými formami. A to vůči osobnímu optimu 100% dané bytosti. U výživy je přitom důležité sledovat její vhodnost nejen z hlediska hmotného složení, ale i z pohledu doprovodných bioenergií.

Pokud se tato úroveň světelného vyladění bytosti pohybuje v rozmezí 95 – 100 % vůči osobnímu optimu dané bytosti, pak Příroda považuje tohoto člověka za svoji součást. Proč tomu tak je, jsem vysvětlil v textu 45C. Proč právě Nová duchovní cesta? III.

Jak se správně zeptat Přírody na kvalitu své výživy a na kvalitu potravin je vysvětleno v textech Jak zjišťovat dotazem na Přírodu úroveň pravdivosti knihy a čistoty potravin?, Zjišťování kvality své výživy vůči osobnímu optimu.

Dosáhnout požadované úrovně 95% vyladění vůči Přírodě lze pouze a výhradně sledováním optimálního hmotného složení i energetické kvality své každodenní výživy a současně každodenní péčí o své čakry pravidelným cvičením Pěti Tibeťanů. A navíc důsledným vyhýbáním se záležitostem, které blokují světelný vzestup.

Právě tato cesta sledování kvality své výživy, každodenního posilování činnosti svých čaker a vyhýbání se nepříznivým záležitostem je jediná účinná a spolehlivě fungující možnost směřující k dosažení dostatečné vnitřní harmonie.

Detaily o tom i s odkazy na články o výživě a o Pěti Tibeťanech jsou v textu U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý?

Úroveň vnitřního zablokování člověka, úroveň ovládnutí jinou bytostí

K bodu 5: Jednou věcí je vnější příjem živin a pravotočivých bioenergií do těla, který naznačuje úroveň souladu bytosti s Přírodou. Druhou věcí je ovšem to, kolik toho bytost skutečně využije. Kolik toho ztratí v důsledku vnitřních bloků, nebo v důsledku parazitování jiných bytostí na sobě. Neboli kolik toho se dostane až do hlavního řídícího centra probuzené světelné bytosti, za které pokládáme Vnitřní duchovní Já. A to opět měřeno v procentech vůči osobnímu optimu daného člověka.

Rozdíl mezi vnějším příjmem do těla (viz předcházející bod 4) a mezi příjmem až do Vnitřního duchovního Já (bod 5) by měl být pouze v řádu desetina procenta (optimální situace nastává, když tento rozdíl nepřesáhne 0,1%). Pokud je tento rozdíl zřetelně větší, naznačuje to problém – částečné vnitřní zablokování člověka. Například hmotnými či duchovními předsudky, které neodpovídají skutečné realitě. Přílišnou orientaci na Starou duchovní cestu a tím i na astrální cestu, astrálního ducha a živlové energie, což vede k odsunutí Vnitřního duchovního Já stranou mimo přicházející proudy bioenergií. Nebo ovládnutí Vnitřního duchovního centra jinou bytostí, vetřelcem, temným klonem jiné zrozené bytosti, který část přicházející energie převádí ve prospěch vlastní bytosti, atd.


 

Marie Mejdrová: Pokračování duchovní komunikace

Problém propojení nových ukazatelů s genetickým programem

Příroda: „Otázkou nyní je, jak tato nová duchovní kritéria jasně a jednoznačně pevně propojit s genetickým programem člověka.

Původní projekt člověka 2. typu se již za dobu trvání NDC z duchovního pohledu posunul, co se týče upřesnění a změny vymezení cílů a podmínek. Dá se říci, že se postupně pracuje na progresivních variantách člověka 2. typu B, C atd. V průběhu mnoha očistných operací cílených na situaci kolem GP se totiž neustále objevují a vyhodnocují různé odchylky od původního tvaru projektu. Některé jsou rušeny, jiné čištěny a měněny, další naopak nově přidávány. Vše je flexibilně řešeno Spojenými Silami Světla. Úpravy musejí probíhat za pochodu – za fungování tohoto GP tak, aby nebyl narušen běh Nového vývoje, NDC.

Základem pro odstupňování úrovní fungování genetického programu musí být stanovení jasných kritérií, které má daný člověk splňovat. To znamená jakých kritérií a stabilně po jak dlouhou dobu musí člověk těchto kritérií dosahovat, aby se mu určitá další fáze GP mohla otevřít. Logicky by měl mít takový proces návaznost na stadia postupu po NDC, v nichž se bude tento člověk právě nacházet.

Promítnutí karmické situace člověka do fungování GP

Dále je potřeba dořešit ještě například následující záležitosti:

 • Při otevírání určitých sekvencí GP je třeba brát v potaz i obsah dosud nezpracovaných karmických vrstev daného člověka.
 • Karmickou zátěž, objem a vyzařování a posléze i obsah karmických vrstev, nejlépe posoudí příslušná vyšší karmická instituce. Ta má potřebné energie a pravomoce posoudit a rozhodnout z nejvyššího možného komplexního nadhledu.
 • Z toho vyplývá, že dokud tady na Zemi nebude spolehlivě plně fungovat Karma pro hmotný svět, která má plný energetický a informační dosah i do hutné hmoty bez výjimky, nebude bezpečné plně zprovoznit aktualizovaný genetický program pro dnešního pozemského člověka.

Jak opravit stávající chyby v GP

Opravit by mělo jít z principu vše, ale opravný zásah musí vždy proběhnout na (výrazně) vyšší frekvenci bioenergií než na jakých byl proveden nepříznivý zásah.

Další podmínkou jsou karmické předpoklady – nezbytné je dořešit minimálně všechny základní karmické zádrhele, které očistu a rozpletení dané záležitosti blokují.

A nakonec je tu i hmotné hledisko – stav daných biologických struktur fyzického těla, se kterými se má podle nové varianty genetického programu něco nového začít dít, například nastartovat rychlejší a dokonalejší regenerace. U těch je potřeba, aby byly živoucí a v přijatelné zdravotní kondici. Za určitou hranicí už je velice obtížné nějakou část fyzického těla plně zregenerovat nebo dokonce vystavět ji znovu, když už je prakticky odumřelá, nefunkční, zdegenerovaná nebo dokonce chybí.“


 

Jiří Novák

Potřeba sloučit veškeré karmické zatížení jednotlivce v jeden celek

Nejprve ještě doplňující komentář k předcházející duchovní komunikaci. Jak už jsem naznačil v prvním vloženém komentáři, zasahování karmické instituce do otevírání doposud spících sekvencí by se mělo týkat pouze určitého přechodného období. Protože po naplnění kritického počtu bytostí s nově otevřenou sekvencí se už bude tatáž sekvence u dalších otevírat automaticky prostřednictvím morfické rezonance.

Karmická instituce stále hledá možnosti, jak pro toto přechodné období zajistit, aby otevírání spících sekvencí bylo částečně vázáno i na závažnost a objem doposud nezpracované karmické zátěže člověka. Je zde ovšem následující problém.

V současné době zatím není možnost provést kompletní průzkum nezpracované karmické zátěže člověka. Stále ještě se čas od času objevují a nečekaně otevírají další dílčí karmické nádrže téhož člověka, o kterých neměla žádná současná světelná instituce až do toho okamžiku ponětí. Takže nelze celkové karmické zatížení odhadnout ani z vyzařování právě zpracovávané karmické nádrže. Prvním předpokladem k tomu, aby to bylo možné, je vyhledání všech zapomenutých nebo záměrně odložených, uschovaných karmických nádrží týkajících se určitého člověka. A poté kompletní sloučení veškerého karmického zatížení člověka v jeden celek. Na tomto sloučení karmického zatížení každého jednotlivce na Zemi v jeden celek se teď usilovně pracuje.

Současný vývoj naznačuje, že toto sloučení celkové karmy každého jednotlivce v jeden celek je předpokladem pro zahájení plného fungování Karmy pro hmotný svět. Karma pro hmotu zatím spolehlivě funguje pro jednotlivce nacházející se na cestě neomezeného světelného vzestupu, kteří se této Karmě dobrovolně podřídili. Hodnotí však především jejich současné činy, a nikoliv jejich celkové karmické zatížení z minulosti.

U jednotlivců mimo světelnou cestu funguje Karma pro hmotu pouze v některých dílčích situacích. Protože tyto bytosti jsou stále ještě do jisté míry „chráněny“ určitým stupněm karmické imunity vlivem magie, která jim byla v minulosti propůjčena. K tomu, aby Karma pro hmotu začala v plné míře a nekompromisně účtovat i jednotlivcům mimo světelný vzestup, je nezbytné, aby bylo známo jejich celkové karmické zatížení z minulosti. Aby Karma měla k dispozici všechny dávné karmické informace o dané bytosti. Aby znala veškeré důvody, příčiny, případně i nevhodné zásahy jiných bytostí či duchovních institucí, které k tomuto zatížení u dané bytosti vedly. Ze všech těchto důvodů je nezbytné dospět ke sloučení veškerého karmického zatížení u každého jednotlivce zrozeného ve hmotné rovině planety Země.

Úroveň funkčnosti našeho genetického programu

JN: Ilúvatare, nakolik je pozemský genetický program člověka 2. typu skutečně funkční? Z kolika procent jsou doposud spící sekvence GP schopny otevřít se po dosažení určité reálné hodnoty frekvence světelné bioenergie, na kterou se člověk dokáže vnitřně naladit? A naopak z kolika procent jsou spící frekvence natolik zmanipulovány, poškozeny nebo zcela zablokovány vložením dodatečných podmínek, které jsou i z pohledu dnešního vývoje nedosažitelné a nesplnitelné? Takže k otevření takových sekvencí nemůže reálně dojít? (Duchovní komunikace ze 13.4.2014)

Ilúvatar: „Odhadem 70% celkového úseku GP je doposud nefunkční, pouze 30% celkové délky se už otevřelo některým lidem, kteří dosáhli stabilního světelného vzestupu. Z těch 70% je odhadem kolem 20% sekvencí, které by se mohly v blízké budoucnosti otevřít, zatím k tomu čas ještě nenastal. Celkově to tedy vypadá tak, že zhruba polovina genetického programu je trvale nefunkční.“

Další úseky genetického programu, na kterých se pracuje

JN: Dá se s tím něco udělat? Máš Ilúvatare nějaké nápady, možnosti, jak by se to dalo v blízké budoucnosti změnit?

Ilúvatar: „Tyto otázky řeším v tomto období společně s anděly Dhyany. U některých sekvencí už víme, co s tím. U dalších je to zatím nejasné. Ty další, které se v tomto období pokoušíme společnými zásahy opravit, tvoří právě těch zmíněných dalších 20% genetického programu. Fungující část GP už by pak zahrnovala celých 50%. Z opačného pohledu je však stále ještě celá polovina GP poškozena způsobem, který se zdá být v tuto chvíli nevratný.“

JN: Uvažujete o tom, že projekt člověka 2. typu budete jen částečně modifikovat, takže bychom pak hovořili o dalších variantách původního projektu? Například místo původního projektu označeného číslem 2 bychom pak hovořili o částečně změněných projektech 2B, případně 2C? Nebo předpokládáš, že celý projekt člověka 2. typu bude nutné zásadním způsobem přetvořit, aby vůbec byla šance GP dnešního člověka opravit a zprovoznit? Takže by pak vzniklo lidstvo 3. typu, případně 4. typu?

Ilúvatar: „Prozatím řešíme varianty 2B, 2C. Zatím naše úvahy nejdou tím směrem, že by bylo nutné celý projekt kompletně přetvořit.“

JN: A co možnost lidských zásahů, ať už hmotného nebo energetického rázu, do hmotného GP? V poslední době jsou rozšiřovány informace, že určité typy energií a hodnoty frekvencí mohou spouštět určité úseky genetického programu. Budou tyto možnosti duchovně podporovány nebo ne?

Ilúvatar: „Společně s anděly Dhyany děláme vše pro to, aby jakékoliv hmotné či energetické zásahy do genetického programu prováděné z nízkého duchovního nadhledu, a to buď lidmi ze hmoty, nebo i temnými silami nad hmotou, byly trvale znemožněny.

Pokud jde o možnost energetických zásahů lidmi ze hmoty všeobecně, tato možnost zatím nebude zablokována. Nevylučuji, že při opravě lidského genetického programu bude potřeba spolupráce nás pověřených duchovních bytostí v pozadí za hmotou s lidmi ve hmotě planety Země, kteří se budou v té době nacházet z pohledu dosažených frekvencí dostatečně vysoko na vzestupné světelné cestě.“

JN: Ilúvatare, děkuji za tyto odpovědi.

Varování – umělé techniky zásahů do genetického programu

Pro úplnost dodávám, že snahy o lidské zásahy do genetického programu skutečně existují. A nejde jen o magii. Jde hlavně o vědu. O oficiální a možná i neoficiální vědecké výzkumy. Jejich cílem je najít možnosti, jak ovlivňovat a měnit genetické programy žijících bytostí. Je to prezentováno jako mimořádná příležitost lidstva, jak „zlepšit“ celkový vývoj, jak vyřešit řadu našich problémů. Následující řádky však naznačují i druhou stránku věci. Obrovské riziko, možnost zneužití.

Například na adrese https://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/1742-a-je-to-tady-unikatni-a-revolucni-metoda-realizace-a-tvoreni-je-na-svete-rusky-vedecky-tym-na-prahu-prevratneho-objevu-i-vy-muzete-byt-u-toho-1/

najdeme první část rozsáhlého souboru článků badatele a spisovatele Jaroslava Chvátala ze dne 16.11.2006 o Technice Lorean, propagované ruskými vědci. Tento článek je bombasticky nazván

!!!!! A je to tady. Unikátní a revoluční metoda Realizace a Tvoření je na světě. Ruský vědecký tým na prahu převratného objevu. I Vy můžete být u toho (1) !!!!

O čem v tomto článku jde? Vybírám několik dílčích citací (většina pravopisných chyb nebyla opravena):

Zároveň došlo k potvrzení toho, co již pochopili Američané v souvislosti s jejich objevem, že lidská DNA je složena ze dvou frekvenčních pásem. Nižší frekvenční pásmo zakládá povahu klasické dvou vláknové DNA, přičemž vyšší frekvenční pásmo zakládá povahu tzv. "světelné složky DNA (DNAs) o dvanácti vláknech…

Zjistilo, že ta část DNA, o které se myslelo, že je spící či nefunkční je ve skutečnosti aktivní a zastává velmi specifické funkce… Proces se řídí podle analogických shodných zákonů a principů jako jazyk člověka. S tím je spojená skutečnost, že tato část DNA je velmi citlivá na frekvence jistých slov resp. "mantrických vět", které dokáží danou složku DNA programovat a nebo jí dávat pokyny konkrétního rázu…Tyto schopnosti otevírají nedozírné možnosti každému z nás…

Výzkumná skupina prof. Garjajeva touto metodou v praxi uspěla při opravě chromozomické oblasti, která byla poškozená silným rentgenovým zářením. Dokonce byli schopni bezkontaktním způsobem přenést čistě na informační bázi patřičné DNA parametry. Doslova z jedné buňky na druhou. Konkrétně se tak podařilo změnit žabí embryo na embryo mloka!!…

Již staří esoteričtí a duchovní učitelé věděli o tom, že lze čistě pomocí slova a myšlenky programovat formu a modelovat tok energie… V našem případě jde o zcela revoluční skok ve schopnosti vědomým způsobem využívat neuvěřitelnou sílu zvuku slova (speciálních mantrických vět) v kombinaci se silou mentální energie a asociačního paprsku záměru…

Pan Jaroslav Chvátal bude ohledně nových unikátních metod práce, které se rýsují díky novým objevům na poli mentální energie a systému DNA, od ledna roku 2007 procházet specializovanou přípravou, která bude trvat zhruba 6 měsíců. Pokud vše dobře proběhne, bude Jaroslav Chvátal schopen rozběhnout školící aktivity dvou nových revolučních metod: "SA - reprograming DNA" (Sonicko Asociační reprogramování DNA) a "S.A.M.T.R. - Sonicko - Asociační Metoda Tvoření Reality"  pro první stovku zájemců nejdříve ve druhé polovině roku 2007…

Takže další novinka. Podle těchto informací existuje jednak klasická hmotná složka DNA o dvou vláknech. A navíc ještě na vyšší frekvenci existuje světelná složka DNA o dvanácti vláknech. Podle Přírody je však celková pravdivost informací o existenci těchto dvou frekvenčních pásmem DNA a jejich soulad se skutečnou realitou dnešního pozemského člověka nižší než 5%. Takže jde o ničím nepodložený předpoklad.

A co říci k dalším citovaným informacím? O co se vlastně jedná? Jde o zásahy do genetického programu člověka silou slov a speciálních manter. A to už je magie, navíc magie posílená vědou, vědeckými výzkumy. A podobně jako v případě učení MCEO, technik Reiki, Šambala a dalších – uveden, možná i zasvěcen do této metody bude každý, kdo se zúčastní placeného semináře. A naučí se přeprogramovat DNA a tvořit tak novou realitu. Není tady nic o skutečné duchovní čistotě a duchovním nadhledu těchto adeptů, o jejich duchovní situaci, zda jsou na cestě Světla nebo ne.

Není tady nic o bezpečnosti takových zásahů. Těžko může propagátor takových zásahů vědět, nebo alespoň tušit, co všechno může z takových zásahů vzejít. Je-li to vůbec pro člověka přínosné, nebo jde-li naopak o podřezání další větve pod lidstvem. Protože člověk je zde prezentován jako bytost, která má právo zasahovat do nastavení, které máme od Přírody. Bytost, která je nad životem, nad Přírodou, nad světem. Kolikrát už se lidstvo v minulosti v takové situaci ocitlo! A co pak bylo dále?

O katastrofách a vracející se tajemné planetě Nimiru už bylo řečeno dost v jiných článcích, například: 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?, 44A. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu I, 59C. Rozsáhlý temný systém jako zdroj úpadku, zmaru, zkázy.

Mantry, síla slov, speciální duchovní a energetické techniky. Nejde tedy o nic jiného než o další oprašování staré magie v novém hávu, o vytváření magie novodobé. A proklamované cíle? Má jít o to, jak si člověk sám bude zasahovat do svého genetického programu, ovlivňovat jej, měnit, přetvářet. Anebo snad také, aby mohl zasahovat do genetického programu jiných bytostí?

V citaci je naznačena možnost změnit takovým zásahem žabí embryo na embryo mloka. Obrovský pokrok nebo naopak hrůza? Věda zcela odtržená od jakékoliv etiky. A teď to rozviňte dále. Takto si třeba naprogramovat vybranou uchazečku na svoji manželku? A potom také třeba společné děti? Aby se člověk stal pánem nad životem, nad svojí rodinou a okolním světem? A to z nadhledu svého ega a své zatemněné duchovní cesty, na které se právě z důvodu používání podobných metod a technik nachází?

Pro někoho možná slova o takové možnosti znějí velmi lákavě. Pro člověka na Světelné cestě naopak znějí jako vážné varování, kam až by dnešní vývoj mohl dospět, pokud by nedošlo k zásadnímu zlomu v jeho celkovém nasměrování. Na mnoha místech těchto webových stránek jsme vysvětlovali, že jakékoliv umělé metody duchovních zásahů, duchovních pomůcek na podporu duchovní cesty člověka, dovedou toho, kdo ty metody používá, i toho, kdo je na sebe nechá působit, na temnou stezku.

Síly Světla vedoucí vývoj neustále pracují na tom, aby podobné zásahy do genetického programu již nebyly možné.

 

Následující dvojice článků 70E. Temné zásahy do přípravy a realizace projektu člověka 2. typu I, 70F. Temné zásahy do genetického programu dnešního člověka II  bude vycházet především z našich zkušeností z karmické očisty jednotlivců na vzestupné světelné cestě.

© Jiří Novák, květen 2014
© Petra Nováková, květen 2014
© Marie Mejdrová, květen 2014
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

 • 175
 • 24
 • 22
 • 22
 • 23

Celkový počet hlasů: 266