Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC V | Ať už je vám jakkoliv, nikdy neopouštějte světelné principy

Ať už je vám jakkoliv, nikdy neopouštějte světelné principy

Jana Neduchalová Vloženo 4.8.2015
Jana Neduchalová

K publikování připravila a na web vložila Marie Mejdrová


Duchovní komunikace z 6. - 22.6. a 18.7.2015

Mění se vedení celkového vývoje a evoluce, prověrka živočišných druhů

Jana Neduchalová: Spojené Síly Světla, co bych teď ještě měla vědět? Co teď aktuálně probíhá v duchovním pozadí? (Duchovní komunikace z 6.6.2015)

Centrální Karma Nového vývoje: „Aktuálně probíhají ve vývoji doslova revoluční pochody. Mění se celé fungování a vedení celkového vývoje, evoluce. Začínají se dělat pořádky i v takových věcech jako jsou živočišné druhy na Planetě.  Sleduje se, jak se chovají, které jsou přemnožené, zatemněné a podobně. Je to jedna z věcí, kterou je také zapotřebí dát do pořádku. Je to součást Přírody na Planetě, která má nemalý vliv na celý chod života na Zemi. Důležitý aspekt je i to, že zvířata jsou bytosti, které se tu zrodily z nějakého důvodu. Proto jsou i ony pod drobnohledem Světelných Sil.

Ptáš se, jak to mají zvířata, která se rodí v chovech na výrobu masa. Tyto bytosti mají zpravidla buď velmi těžkou karmu, nebo jsou to oběti Temných, kteří dělali pokusy s tvořením bytostí různými neetickými způsoby. Například nevhodné křížení ras, rozdělování bytostí na kousky, různé genetické mutace. I toto je jeden z dalších důvodů, proč není vhodné jíst maso. To znamená velmi nepříznivé karmické zatížení těchto zvířecích bytostí.“
 

Rovnání vztahů ve svém okolí a vylaďování fungování v práci i doma

Jana Neduchalová: Velmi zajímavé informace, děkuji za ně. Co dále? Mám pocit, že teď je takové období, kdy bychom se měli soustředit hlavně na svou práci a urovnávání vztahů ve svém nejbližším okolí – v práci, v rodině. Nejen vztahy, ale i celkově vyladit své fungování během pracovní i osobní doby. Je to tak?

Centrální Karma Nového vývoje: „Ano, cítíš to převážně správně. Je důležité, abyste teď upevnili své fungování v práci i doma. Potřebujete mít dobré základy své bytosti, ale i hmotné zázemí, které vám umožní najít si klid a prostor pro sebe, uzemnění se, ukotvení. Je to něco jiného než pobyt v přírodě. Tam čerpáte koncentrované světelné energie Přírody. Ale vaše domovy by se měly stát také místem s mimořádně vysokou čistotou. Mělo by to být místo, odkud se budou do okolí dostávat světelné energie. Vlastně byste měli být (= vy, bytosti, které jsou součástí NDC) takové živé čakry, které přijímají světelné energie vysokých frekvencí a současně je předávají dál do oběhu – do systému života na planetě Zemi, ve Vesmíru. I proto byste měli dbát na svou čistotu, která pak určuje sílu toho, s čím můžete zacházet. (Neboli určuje výši frekvence světelných energií, které jste schopni přijímat a se kterými můžete zacházet).“
 

Jedinečné schopnosti jednotlivců se vzájemně doplňují

Jana Neduchalová: Karmo, děkuji moc za toto vysvětlení. Během psaní se mi v mysli vytvářel i určitý obraz. Je vhodné se pokusit to nakreslit nebo šlo jen o obrazový doprovod daných informací?

Centrální Karma Nového vývoje: „Podobné vize není důležité zachytávat do hmoty, respektive na papír. Jde často jen o přiblížení myšlenek, informačního toku, který k vám plyne. Každý to má trochu jiné. Někdo v mysli vidí víc obrazy, někdo více slova. Někdo může informace vnímat i prostřednictvím melodií. Přestože jste jako lidé všichni vesměs stejní, bytosti jste různé s různými schopnostmi. I díky tomu spolu tvoříte silný celek, kdy se navzájem doplňujete s využitím svých jedinečných schopností.“

Jana Neduchalová: Děkuji za všechny informace.


 

Čistota prostředí v domovech a na pracovištích

Jana Neduchalová: Spojené Síly Světla, co bych měla nyní vědět? Na co bych se měla v tento moment zaměřit? (Duchovní komunikace z 14.6.2015 u manželů Talandových na zahradě)

Příroda: „Cítíš mé energie lépe než kdy dřív. To je přesně to, o čem jsi psala nedávno. U Talandů je to prostředí, které je dobré si vytvářet každý sám, respektive každá rodina a pár ve svých domovech. Navíc u Talandů je výhoda ta, že jejich domov je uprostřed přírody. Není to dům nebo byt ve městě. Jsou tu znásobeny energie Přírody a energie vašich domovů. Je velmi důležité, abyste si udržovali vaše domovy čisté. Do jisté míry jsou to také místa, kde jsou čistější energie než v běžných domech.

Navíc vaše restaurace je takovým místem uprostřed města. I tam je důležité dbát na čistotu. Nejen kvůli vám, abyste se cítili dobře během práce, ale i kvůli příchozím hostům, kterým můžete poskytnout mimořádnou příležitost pobytu v prostředí čistých energií. Částečně je to váš úkol v tomto stvoření. V dřívějších životech jste navedli hodně bytostí na cestu k Temnu, teď máte příležitost to napravit. Ukazovat ostatním, jak je to správné, kudy vede cesta ke zdraví, vitalitě, duchovnímu růstu ke Světlu. Toto je právě cesta, kterou je vhodné nastoupit v zájmu evoluce celého lidstva, Planety, Vesmíru a výše.“


 

Odhalují se a rozpouštějí vrstvy, které z vás dělaly někoho jiného

Jana Neduchalová: Spojené Síly Světla, co je teď pro mě důležité vědět? (Duchovní komunikace z 19.6. a 22.6.2015)

Příroda: „Cítíš, že se teď dějí velké věci. Jak v duchovním pozadí, tak s vámi samotnými i přímo s tebou. Vidíš, že se měníš a začínají si toho všímat i ostatní. To je dobře. Změna postojů, myšlení a chování je to, jak byste se měli měnit. Toto je cesta k vám samotným. Často jsi přemýšlela nad tím, kdo vlastně jsi, co jsi zač, kdo je ta bytost ve tvém těle a jaká jsi.

Právě světelným vzestupem se postupně blížíte k poznání toho, jací doopravdy jste uvnitř. Odhalují a rozpouštějí se vám vrstvy, které z vás dělaly někoho jiného. Téměř jakési temné masky, které jste sbírali během svých minulých existencí. Postupně ze sebe čistíte tyto masky, temné nánosy minulosti. A začínáte odhalovat své pravé tváře, pro sebe i pro ostatní.
 

Jednat sám za sebe, pod svým jménem

Lidé na sebe vědomě dávají masky (jako na maškarním bále), schovávají svou pravou tvář, svou identitu. Je důležité být vždy upřímný ke všem a jednat především sám za sebe, pod svým jménem.

Není dobré ani to, když pravidelně vyřizuje jeden člověk něco za někoho druhého. Něco jiného ovšem jsou například obchodní zástupci, sekretářky a podobně. Teď byly míněny případy, kdy například za pár vystupuje vždy jen jeden člověk, zatímco ten druhý se drží opodál. Ten aktivní se pak současně stává i nárazníkem, ke kterému se může vracet zpětná vazba, která by zase měla být adresována oběma. Ten druhý tak odevzdává zodpovědnost za sebe tomu aktivnímu, viditelnějšímu. Vyhnou se mu tak negativní reakce, ale i ty pozitivní. Takový člověk potom neroste tak, jak by mohl. Nevyužívá možností posunout se dál ve svém osobnostním vývoji. Důležitá je rovnováha v každém směru. I v tom, nakolik necháme ostatní jednat a rozhodovat za sebe. Vlastně tím tak na sebe nasazujete masku toho druhého člověka, protože to jeho tvář je ta, která je veřejná, která jde vidět.
 

Během karmické očisty se odhalují pravé tváře bytostí

Stejně tak to je i s karmickou očistou. Za své minulé životy jste nasbírali různé vrstvy s různou „tváří“. Tyto vrstvy máte na sobě, jsou to ty nevhodné způsoby chování a postojů, které máte, a je zapotřebí je napravit. Právě odbouráváním a čištěním všech nánosů přestáváte nosit tvář toho temného, co se na vás kdy uchytilo, co vás ovládlo, ale postupně odhalujete svou tvář, jací doopravdy jste. A právě tvář je dobré ukázat světu.

Nejde jen o to, jak budete vypadat před ostatními, ale důležitý je i pohled do zrcadla, který je významným aspektem sebereflexe. Snažte se měnit k lepšímu a současně i sledovat, jak se měníte. Vlastní zpětná vazba vám může výrazně pomoci zlepšit, až urychlit, vaši změnu – vaši karmickou očistu.

Děkuji za tvé aktuální vyladění. Teď nám to spolu velmi pěkně šlo.“

Jana Neduchalová: Děkuji, Přírodo, za tyto velmi zajímavé a pro mě hodnotné informace.

Příroda: „Do jisté míry to bylo hodnotné i pro mě. Učíme se často i od vás, bytostí ve hmotě. My, světelné sféry a bytosti sice vidíme vše, často více než vy, ale vy máte spojení s hmotou a některé schopnosti, které nemáme zase my „nahoře“.


 

Čím intenzivnější očista, tím rychlejší posun celého vývoje

Jana Neduchalová: Řídící centrum energií pro tento svět, mám pocit, že bychom teď měli spolu mluvit. Máš mi co říci? (Duchovní komunikace z 18.7.2015)

Řídící centrum energií pro tento svět:Ano. Máš pocit, že očista je příliš silná, až se skoro nedá ustát. Je pravda, že to můžete mít aktuálně těžké, ale to proto, že to takto těžké zvládnete. Energie jsou silnější, prostředí čistější, prosvětlenější. To je důvod, proč se může jít s očistou hlouběji. I když to nemusí být vždy příjemné. Je zapotřebí to brát i z té druhé strany – z té hlavní. A to, že čím intenzivněji bude očista probíhat, tím intenzivnější bude i váš posun, ale také posun vpřed celého vývoje. Už teď je vás dost na to, aby se přešlo k radikálnějším krokům, které mají větší efekt na celkový chod života a vůbec bytí na Planetě, ve Vesmíru a dále ve veškerých dalších vyšších světech. Není jednoduché jít vždy dál, když téměř veškeré široké okolí si doslova „válí šunky“. Ale nikdo neříkal, že to bude jednoduché.
 

Podmínky se mění směrem ke spravedlnosti pro všechny, i pro mágy

Dlouho to bylo relativně snadné pro mágy a velmi temné bytosti, ale tato situace nebyla přirozená, nebyly spravedlivé podmínky pro všechny. Teď se však celá situace mění. Stále sice zůstávají nějací mágové aktivní, funguje jim to nepříznivé. Ale i na ty je vyvíjen velký tlak. Někteří to cítí, někteří ne. Každopádně i z nich je postupně vytlačována magie. Po malých kouscích se z nich dostává ven. Sice si zatím většinu své duchovní výbavy nechávají, ale vždy je kousek rozpuštěný a odseknutý energiemi v okolí, které jsou teď čím dál tím silnější. Tyto energie jsou tu ale i s vámi, pomáhají i vám a je dobré si toho být vědom v každé situaci, která vás denně potkává.
 

Být za každé situace světelně naladěný

Pokud se vám dějí výrazně nepříznivé věci, je to často z toho důvodu, že si to necháte líbit. Je důležité svým vnitřním nastavením být za každé situace „světelně naladěný“. Co to znamená? Je to postoj, kterým říkáte, že vy jste ti, kteří chtějí konat vždy jen podle největší etiky a morálky, podle světelných principů. To znamená ale i nepřipouštění si žádných destruktivních a výrazně negativních myšlenek, které se vám do mysli vkrádají převážně z karmických vrstev, které z vás postupně odcházejí a pokouší se vás ještě na poslední chvíli nalomit a stáhnout k Temnu. Být světelně naladěný znamená bojovat za to, co je správné a je důležité ochránit za každé situace. Ať už je vám jakkoliv, nikdy neopouštějte světelné principy. Z hmotného hlediska to může být v aktuální situaci výhodné, z dlouhodobého hlediska však uškodíte sobě i celému světelnému vývoji.

Sice jste to už většinou všichni slyšeli a četli už víckrát, ale zatím jen málokdo se tím vždy řídí. Proto vám to budeme opakovat stále dokola a znovu, dokud se vám tento způsob myšlení nedostane dostatečně hluboko dovnitř.
 

Duchovní část bytosti je bezmocná bez spolupráce s hmotným tělem

Postup na světelné cestě nejsou jen postoje a myšlení, ale jsou to i činy a hlavně činy, které pak vycházejí z nových světelných postojů. Právě činy jsou to, co vám ve hmotě dává možnost měnit celý vývoj. Hmota vám dává sílu konat a měnit věci, ohýbat. Dalo by se říct, že vaše nehmotná duchovní část je prakticky bezmocná, pokud nebude spolupracovat s hmotným tělem. Které bude konat podle toho, jaká myšlenka vycházející z jakého určitého postoje pošle impulz k danému činu. Proto je důležité nezanedbávat ani jednu část bytosti. Obě jsou si rovnocenné, avšak jedna bez druhé toho moc nezmůžou.
 

Ze světelně naladěného člověka je cítit čistota duchovní, morální, etická i fyzická

Je důležité pracovat na své duchovní části, být pevný a stabilní duchovně, emocionálně, psychicky. Ale je také důležité pracovat na svém fyzickém těle – správně jíst, dbát na výživu, cvičit, udržovat se v kondici. Někteří zanedbávají svůj vzhled. Ačkoliv se to může zdát zbytečné, je důležité pečovat i o něj. Tak, abyste byli vždy čistí, viditelně nezanedbaní, staré, nevzhledné věci jste vyhazovali. Sice si můžete říci, že potrhané oblečení přece stále slouží, i když jsou na něm menší díry, ale už je to znakem neúcty sám k sobě, nestarání se o sebe tak, jak je vhodné. Světelně naladěný člověk doslova září na dálku, dbá o sebe, je z něj cítit čistota duchovní, morální, etická, ale i fyzická.

Například i zanedbávání základní hygieny jde proti světelným principům. Je to zanedbání péče o své hmotné tělo, které potřebuje určitou údržbu. Sice si můžete říct, že jste se přece nenarodili s kartáčkem na zuby, a tedy by mělo být přirozené si zuby nečistit. Ale je to vytrženo z kontextu, už neberete v úvahu, že nežijete v čistém dokonalém prostředí absolutně čisté přírody. Navíc i samotná Příroda je občas vychýlená, čistí se a dělá chyby. Ale pracuje na sobě. I vy byste měli.
 

Svým úsilím směřovat k čistotě svého konání a myšlení

Hlavně brát v úvahu i to, že nikdo a nic není dokonalé a v dohledné době těžko bude. Přesto byste svým snažením a úsilím měli směřovat právě k dokonalosti – respektive k čistotě svého konání a myšlení. Měli byste se snažit, abyste byli opravdu světelně naladěné bytosti. Od rána do večera, od večera do rána, vždy.“

© Jana Neduchalová, srpen 2015
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 215
  • 22
  • 19
  • 20
  • 24

Celkový počet hlasů: 300