Pravčická brána
Úvodní stránka | Jak nastartovat vlastní duchovní cestu? | U6. Jaké jsou výhody a možnosti na Nové duchovní cestě?

U6. Jaké jsou výhody a možnosti na Nové duchovní cestě?

Jiří Novák Vloženo 19.6.2012
Jiří Novák

Výhody a možnosti na Nové duchovní cestě nejlépe ukazuje a potvrzuje praxe dosavadních dvanácti let od nastartování této duchovní cesty a výsledky, kterých bylo za tuto dobu dosaženo. Možnost kvalitní duchovní komunikace na NDC. Zásadní evoluční výhodou NDC je možnost účinně likvidovat temné systémy. Nová duchovní cesta umožňuje obnovit vnitřní spojení s Planetou a Přírodou. Právě to je cesta, jak se vyhnout další katastrofě. NDC vede člověka k tomu, aby se naučil vnímat duchovní impulsy a reagovat na ně. Až NDC umožnila pochopit, co je to skutečný světelný duchovní vzestup. Skutečná evoluce znamená trvalý duchovní růst, neustálé zlepšování se. NDC umožňuje nastartování přirozené karmické očisty. Klíčem k evoluci je dosahování schopností přirozeným způsobem. Až NDC umožnila pochopit minulost a rozpoznat omyly dávných civilizací.

Jaké jsou výsledky nového vývoje?

Výhody a možnosti na Nové duchovní cestě nejlépe ukazuje a potvrzuje praxe dosavadních dvanácti let od nastartování této duchovní cesty a výsledky, kterých bylo za tuto dobu dosaženo. Více o tom bylo v článku 43C. Nový vývoj již jednoznačně prokázal svoji užitečnost, ze kterého přebírám následující souhrnný přehled, který je doplněn adresami na zdrojové články a dalšími aktuálními informacemi:

Takže co všechno pozitivního se za uplynulých dvanáct let přihodilo?

 

 1. Duchovním hierarchiím různých úrovní bylo postupně odňato právo dalších zásahů do vývoje.

Viz článek 39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na vývoj. Připomínám, že pojmem Duchovní hierarchie Bratrstva Světla (nebo také Bílá lóže Bratrstva Světla) jsou obvykle nazývána seskupení lidských duchovních mistrů působící z nehmotných rovin duchovního pozadí světa. A to na úrovni jednotlivých planet, dále Sluneční soustavy, Galaxie, atd. Tato duchovní seskupení, která dlouhé tisíce let vedla duchovní vývoj, nedokázala zvrátit nepříznivý vývoj směřující k Temnu a naopak svými rozhodnutími tento pád ještě více urychlila. Jak bylo naznačeno v článcích 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla, 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi. Takže zbavení těchto zatemněných institucí možností dalších zásahů bylo základní podmínkou pro to, aby bylo možné vývoj Planety a civilizace nasměrovat konečně ke Světlu.

 1. Možnost dalších neoprávněných zásahů na Zemi byla odebrána Vesmírným lidem a strukturám Galaktické konfederace.

Viz články 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace, 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi. Rovněž byla zajištěna likvidace temných mimozemských systémů na Zemi a vykázání mimozemských bytostí, které tu nemají co dělat, do jejich domovských světů (článek 37H. Mimozemské temné mocnosti na Zemi).

 1. Podařilo se dovést ke spolupráci všechny čisté složky Sil Světla, což tu předtím zřejmě nikdy v plné míře nefungovalo.

O jedné ze společných akcí, které proběhly v poslední době, informuje text A17. Spontánní akce proti dalším pilířům Černého bratrstva.

 1. Došlo k důkladné očistě a reorganizaci karmických sil, stvořitelských sfér a dalších vyšších světů a sfér všeho druhu.

Viz články 39G. Principy přirozené karmické očisty, 39J. Principy nového karmického pořádku, 39K. Budování nového karmického systému světa v rámci NDC, A10. Sestup Nové Karmy do hmoty právě probíhá, A16. Další kolo rekonstrukce karmického systému.

 1. Došlo k duchovnímu probuzení Planety Země, Slunce a Přírody, i k očistě mnoha klíčových míst Planety a Vesmíru.

Viz například článek 37G. Převedení Země přes období hrozících katastrof. Byla zajištěna, zprostředkována a stále ještě probíhá karmická očista mnoha klíčových bytostí vývoje Planety.

 1. Energie a systémy Nové duchovní cesty průběžně zpracovávají vše, co se vynoří z osob, území, oblastí i celé Planety Země, Přírody i řady jiných míst ve Stvoření při obnažování karmických vrstev z minulosti. A také vše, k čemu je vedou impulsy přicházející od Sil Světla vedoucích současný vývoj.

To znamená další temné struktury, ve vrstvách zapadlé mimozemské bytosti i magické systémy všeho druhu. Tato očista stále průběžně pokračuje, viz např. texty Očista území Brd, Očista území Jeseníků.

 1. Byly nalezeny jednoduché metody, aktivity, které jednoznačně podporují duchovní světelný vzestup.

Viz články 13. Pravotočivost a levotočivost ve hmotě, 22. Optimální stravování z pohledu bioenergií I, 23. Optimální stravování z pohledu bioenergií II, 29A. Pět Tibeťanů - optimální způsob péče o čakry, 29B. Jak cvičit Pět Tibeťanů. Určité shrnutí pak najde čtenář v textu U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý?

 1. Naopak bylo postupně vyhledáváno a identifikováno všechno, co světelnému vzestupu brání a co tedy podporuje temný vývoj.

To je další zásadní okolnost nového vývoje. Protože mnohé z těchto činností jsou ještě dnes v řadě knih, ve vystoupeních duchovních učitelů, na nejrůznějších webových stránkách vydávány za metody posilující světelnou cestu. Pravdou je však pravý opak. Viz články 26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo?, 30A. Cesta čistého vzestupu dnes není populární, 30B. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu?, 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody, A13. Skrytá nebezpečí novodobých atlantských náramků, A14. Diamantová voda, další magicky ovlivněné pitné vody a jejich skryté účinky a další texty Je možné použít orgonity místo menhirů ke stejnému účelu?, Pomohou uměle vytvořené mandaly duchovnímu vzestupu nebo ne?, Hodnocení dalších umělých pomůcek a metod pro zdraví a vzestup,Jak fungují systémy Reiki a Šambala?, Hromadné skupinové meditace na podporu Planety.

 1. Neustále pokračuje stabilizace a čištění nového genetického programu člověka 2. typu, který byl v minulosti temnými silami vážně poškozen.

Viz články 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo, 44C. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu III.

 1. Dochází k postupnému stabilizování hranic dimenzí a k zamezení možnosti dalšího volného cestování v čase.

O problematice sfér, úrovní, dimenzí bylo více v článcích 48A. Jaké pojetí duchovních úrovní je všeobecně přijímáno?, 48C. Proč tradiční pojetí dvanácti duchovních dimenzí neodpovídá realitě?, 48D. Vícedimenzionalita z pohledu Nové duchovní cesty.

 1. V předvečer Velikonoc 2011 byla odhalena část pravdy o skutečném průběhu života Ježíše Krista a o důsledcích, které jeho mise odstartovala.

Viz články 43A. Ježíš Kristus a poselství Velikonoc, 43B. Ježíšovo poselství pro lidstvo.

Zbývající část pravdy o tomto období minulosti byla odhalena v období Velikonoc 2012.

Viz články 50A. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista I50E. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista V. Bylo vysvětleno, jakým způsobem se události tohoto období podepsaly na dalším vývoji na Zemi za poslední dva tisíce let. Toto zveřejnění zásadně pohnulo dalším vývojem, viz např. článek A15. Aktuální situace a přínos Velikonoc 2012.  Protože nelze úspěšně řešit a dořešit problémy, pokud nenajdeme a zřetelně neoznačíme jejich skutečné příčiny.

 1. Byly jednoznačně identifikovány a popsány zásadní vadné duchovní principy a zřetelné omyly Staré duchovní cesty, které jsou již v dnešním vývoji neplatné.

Viz články 16. Magie z pohledu historie, 17. Srovnání cesty čistého vzestupu s cestou magie, 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty, 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?, 25. Dáme přednost svobodě ega nebo duchovní svobodě?, 26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo?, 30B. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu?, 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody, 32. Transformace lidstva - skutečně probíhá nebo ne?, 36A. Co všechno se skrývá pod pojmem Bůh? a další.

 1. Na základě všech těchto pozitivních výsledků dochází postupně k jednoznačnému přepsání dosavadních morfických polí ve prospěch informací nové vzestupné cesty lidstva. Podpora starých duchovních informací, které již v dnešní době neodpovídají skutečnému fungování tohoto světa, z morfických polí naopak postupně vypadává.

Viz články 38A. Návyky Přírody, morfická a morfogenetická pole, 38B. Vývoj nových návyků člověka a Přírody.

 1. V plném běhu je postupná likvidace všech magických systémů v oblasti této Planety. Také většina magických astrálních egregorů a dalších stínových systémů magie skrytě ovlivňujících vývoj zde na Zemi byla zlikvidována.

Viz články 38C. Vliv astrálních egregorů na vývoj, 38D. Obětní rituály a jejich následky.

Magie krok za krokem ztrácí rozhodující energetickou podporu z duchovního pozadí tohoto světa. Ukončení odchodu magie ze světové scény je na pořadu dne.

Viz články 40D. Duchovní konzervatismus jako brzda vývoje lidstva, 40E. Jaká je skutečná duchovní situace konzervativců?, 41A. Soupeření mezi Světlem a Temnem v duchovním pozadí světa spěje ke zlomu, 41B. Další nepřijatelné praktiky mágů, 41C. Vrcholná pirátská akce upadající magie, 42A. Očištění biopotravin od temných nánosů.

K tomuto přehledu je potřeba dodat ještě další důležité okolnosti, které dřívější Stará duchovní cesta neumožnila. A které v tomto přehledu nejsou zmíněny.

Možnost kvalitní duchovní komunikace

Lidé kráčející po Staré duchovní cestě a vyznávající metody typické pro Starou cestu také sice přenášejí „shora“ z duchovních sfér dostatek duchovních informací. Obvykle se takovému přenosu říká channeling, volně přeloženo „přenos kanálem“, tedy vytváření umělého komunikačního kanálu, skrze který poté proudí informace „shora“. Mnohé webové stránky jsou plné nejrůznějších channelingů s archanděly, mimozemskými duchovními mistry, nebo údajně i s Planetou. Typické je opisování těchto informací z jednoho webu na druhý, jako kdyby šlo o zaručenou pravdu. A jak už jsem vícekrát zmínil, čím více je určitá nepravda opakována, čím vícekrát je na různých místech zveřejněna, tím větší počet lidí jí nakonec uvěří a vnitřně se s touto deformovanou informací ztotožní.

Přitom typické pro informace získané channelingem je jejich velmi nízká pravdivost vzhledem ke skutečnému duchovnímu vývoji, který zde v této době na Zemi probíhá. Tato pravdivost je obvykle nižší než 20%, a mnohdy nedosahuje ani 10%. Z toho je patrné, že jde o informace, které jsou zcela mimo aktuální stav duchovní situace na planetě Zemi.

Při channelingu řídí přenos informací jednoznačně duchovní zdroj „nahoře“. Tato forma komunikace však neumožňuje vyhlédnout ven mimo tento Vesmír a je schopna se proto orientovat pouze na duchovní mistry mimo hmotu, na starověké civilizace v duchovním depozitu, na mimozemské Vesmírné lidi, případně na uměle vytvořené modly Stvořitelů a dalších duchovních bytostí. Vesměs se tedy jedná o zdroje nacházející se v duchovním pádu a tedy do určité míry zatemněné, infikované temnými levotočivými bioenergiemi. Informace takto zjištěné pak směrují nebo spíše manipulují lidstvo zcela nevhodným směrem. A navíc nepříznivá temná energie těchto informačních zdrojů se přenáší i na člověka, který s nimi navazuje spojení a vede i jeho k duchovnímu pádu.

 

Naproti tomu skutečná duchovní komunikace, kterou umožňuje až postup na světelné vzestupné cestě, znamená aktivní rozhovor, aktivní přístup člověka. Zde se nevytváří žádný umělý kanál. Zde se člověk dokáže výší svojí vnitřní frekvence postavit tváří v tvář zdroji, se kterým komunikuje. Tímto způsobem může člověk duchovně hovořit s bytostí Planety, Sluncem, Galaxií, i Vesmírem neboli Kosmickým vědomím. I se skutečnými Stvořiteli z úrovní nad tímto Vesmírem, s nejvyššími anděly Dhyany, přírodními anděly (duchy), nebo s bytostmi či vědomími z vyšších duchovních světů, se sférami.

 

Tato forma komunikace je pro komunikujícího člověka dole ve hmotě současně příležitostí přijmout čisté energie vysokých frekvencí, které jej mohou čistit, léčit a posouvat dále po vzestupné světelné cestě.

Více o tom bylo v článcích 34A. Komunikace s duchovními bytostmi a institucemi, 34B. Komunikace na Nové duchovní cestě.

Další články o duchovní komunikaci

Téma o duchovní komunikaci bylo později doplněno a rozšířeno dalšími články. Ty vycházejí z nových zkušeností, které jsme postupně získali na cestě neomezeného světelného duchovního vzestupu: 60A. Nezbytnost duchovní komunikace na světelné cestě, 60B. Telepatie a další formy duchovní komunikace, 60C. Jak správně začít duchovně komunikovat, 60D. Nech do sebe vstoupit Světlo – počátky duchovní komunikace. V těchto článcích z dubna 2013 detailně popisujeme, jak má vypadat základní schéma duchovní komunikace, jakým způsobem a kdy je optimální duchovní komunikaci začít.

Zásadní evoluční výhodou NDC je možnost účinně likvidovat temné systémy

Dávná historie je plná soubojů mezi Silami Světla a Temnoty. Mnohokrát v nich zvítězila strana Temna. A když už v některých obdobích měla navrch strana Světla, vždy šlo pouze o dočasné vítězství. Protože Světlo nikdy v minulosti nedokázalo dovést likvidaci temných systémů do úplného konce. Temné systémy vždy byly pouze zatlačeny, odsunuty do pozadí, odeslány do určitého vyhnanství. A za nějakou dobu poté vždy Temno dokázalo své síly znovuobnovit a boj pokračoval.

 

Výsledkem této situace se pak stala duchovní teze, že Světlo a Temno tady vždy bylo, je a bude. Že se vzájemně doplňují a vyvažují, a jedno bez druhého nemůže existovat. A že tedy není moudré proti Temnu bojovat. Že naopak výrazem duchovní pokročilosti je místo bojování schopnost přijmout tuto realitu a neprotivit se jí. Takové myšlenky vlastně zcela nesprávně zaměňují Temno s obyčejnou tmou, která je přirozeným protikladem světla a doplňuje jej.

Samozřejmě, neutrální tma skutečně vyvažuje světlo a její existence je pro život nezbytná. Přináší přece bytostem možnost klidu, odpočinku a spánku po období aktivity. Nikoho by nenapadlo proti tmě bojovat. Zde však hovoříme nikoliv o obyčejné neutrální tmě, ale o organizovaných silách Temna, které usilují o nasměrování vývoje směrem k dokonalému ovládnutí a zneužití původně světelných bytostí.

 

Temná evoluce je pak skutečně opakem evoluce světelné. Pokud však chceme v tomto světě prosadit evoluci světelnou, pak je nezbytné temnou evoluci zcela vytlačit. Jakékoliv pokusy o temnou evoluci v zárodku zničit, znemožnit, zlikvidovat. Naopak každé tolerování temných energií, každé používání temných energií ve světelné evoluci, tuto světelnou evoluci rozkládá, ničí a převrací v temný pád.

 

Více o protikladu dobro a zlo, Světlo a Temno, bylo v článku  49A. Tři úrovně života ve hmotném světě I .
 

Až Nová duchovní cesta našla konečně možnost, jak účinně, efektivně a s trvalými výsledky bojovat proti Temnu. Jak zajistit, aby temné systémy nebyly pouze dočasně odsunuty kamsi do pozadí, ale aby byly i se svými kořeny, všemi energetickými zdroji, pobočkami a prvotními buňkami s konečnou platností zlikvidovány.

 

NDC umožňuje obnovit vnitřní spojení s Přírodou

Základem duchovní cesty člověka by mělo být to, co jej pevně spojuje s Přírodou. To, co je přirozené i pro každou další živou bytost.

 

V tomto mají jiné živočišné druhy velkou výhodu. Zvířata jednají instinktivně. Řadu činností dělají naprosto automaticky vedeni svým pudem. Mají dokonalé vnitřní spojení s Přírodou. A to je pro ně obrovská výhoda. Pokud se například v daném místě blíží katastrofa, zvířata vnímají varování Přírody a včas odtáhnou na bezpečné místo, jak bylo naznačeno na videu o Tunguzské katastrofě, viz článek 40F. Sbližování dnešní vědy s duchovními poznatky.

 

Pro člověka i jiné formy života je těsné propojení s Přírodou a Planetou výhodné i z mnoha dalších důvodů. Člověk 2. typu v této dnešní podobě přece vzešel z Přírody. Jeho hmotné tělo i další prvky jeho dnešní identity rozvinuté ve hmotě byly s využitím informací z vnitřního astrálního ducha postupně vybudovány, vystavěny z prvků a energií Přírody. Příroda a Planeta se o něj po všech stránkách starají. Zajišťují mu optimální životní prostředí, hmotnou potravu, duchovní energie. Zajišťují pro člověka přísun impulsů, co, jak a kdy dělat, aby se jednotlivec, Příroda i Planeta vyvíjeli optimálně.

 

Připomínám, že situace dávného lidstva 1. typu byla poněkud odlišná. Tento člověk byl hotovou nehmotnou bytostí, která byla oživena mimo hmotu a při přechodu do hmoty byla pouze navíc obalena hmotným tělem, jako ochranným obalem. Zatímco člověk 2. typu se stává kompletním až ve hmotě, kde teprve byl oživen. A pokud astrální duch tohoto člověka přechází do hmoty, nejde o jeho pouhé obalení hmotným tělem, ale o složitou transformaci do nové identity. O využití informací z astrálního ducha k vybudování komplexu hmotného těla a systému vnějších energetických těl. Viz článek 44B. Další srovnání lidstva 1.a 2. typu II.

Čím lépe člověk naslouchá Přírodě a čím těsněji se přimkne k energiím Přírody, až se nakonec stane přirozenou součástí Přírody jako již zmíněné jiné živočišné druhy, tím větší získává výhody – například možnost přijetí bioenergií vyšších frekvencí na léčbu a regeneraci, možnost získání informací z vyššího duchovního nadhledu, možnost přímé duchovní komunikace.

 

U drtivé většiny dnešních lidských bytostí je toto prvotní spojení s Přírodou silně narušeno. Člověk se naučil všem impulsům a informacím nadřadit hodnotící soudy vlastního rozumu a ega. Do pozadí naopak zatlačil intuici, vnitřní pocity, přijímání duchovních impulsů a reagování na ně.

 

Člověk má na rozdíl od zvířat šanci nejen jednat podle impulsů, ale také pochopit a vnitřně přijmout, proč je právě to a to nezbytné za dané situace udělat. Pokud se dostane na vzestupnou světelnou cestu, je schopen podívat se na skryté příčiny jevů, událostí z mnohem vyššího nadhledu.

 

Rozum by se neměl stát hlavním rádcem na cestě člověka životem

Člověk má sice svobodnou vůli a tím i právo nebo dokonce povinnost určité věci měnit. Jde však o to, do jaké míry rozhoduje pouze svým rozumem a do jaké míry se naopak nechává vést skrytými impulsy Přírody a Planety.

 

Většina dnešních lidí se místo naslouchání Přírodě a Planetě naučila Přírodě i jiným formám života vládnout, diktovat svoji vůli. Místo aby s jinými formami života sdíleli prostředí Přírody a respektovali jejich právo na život v přiměřeně důstojných životních podmínkách. S tím už nemá nic společného například živoření slepic v klecích, kde jsou chovány jako „stroje“ snášející vajíčka, atd. Nebo chování dobytka v nedůstojných podmínkách jako „strojů“ na výrobu mléka a masa.

Tímto vším si člověk podkopal přirozené základy svého života a svého fungování v rámci Přírody. A protože impulsy Přírody během věků čím dál více podceňoval, nakonec ztratil dříve běžnou schopnost takové impulsy přijímat, rozpoznávat a správně si vysvětlovat.

 

Nová duchovní cesta je naopak o základních principech dnešního vývoje. Je o základních činnostech a metodách, které umožní člověku znovu obnovit vnitřní spojení s Přírodou a dokázat zřetelně vnímat impulsy Přírody a Planety.

 

NDC umožňuje vyhnout se další katastrofě

Skutečná historie lidstva vypadala jinak, než jak se o tom učí ve školním dějepise, nebo jak o tom hovoří nejrůznější náboženské systémy. Tato skutečná historie, pokud k ní člověk na vzestupné světelné cestě dokáže získat přístup, dokládá, že na Zemi existovala celá řada vysoce rozvinutých civilizací. A že každá z nich doposud skončila katastrofou nebo postupným vytlačením z hmotné roviny Planety. Protože nedokázala včas zachytit varovné náznaky Přírody a změnit své životní přístupy a způsoby fungování. Období dočasné prosperity pak bylo vždy následováno obdobím postupného úpadku a rozkladu. Nebo přišel dokonce náhlý pád ve formě okamžité neočekávané ničivé katastrofy.

Také dnešní člověk místo naslouchání Přírodě dělá naopak řadu činností, které poškozují Přírodu, a které  jej od Přírody oddělují. Loví zvířata pro zábavu. Chytá ryby jako formu určité relaxace. Chová zvířata pro potravu často v otřesných nepřirozených podmínkách. Dokonce někdy zabíjí jen proto, že osobní svoboda jiného člověka mu brání v uskutečnění jeho neetických plánů a cílů. Okrádá druhé lidi o energii, protože jeho pouto s Přírodou a přirozený etický způsob přístupu k energiím Přírody jsou silně narušeny. Člověk se tak jednoznačně stává parazitem. Výsledkem je dlouhodobý duchovní pád lidstva místo stabilní vzestupné duchovní evoluce.

Informace potřebné k nápravě situace však nemůžeme najít u dávných civilizací, které selhaly a nedokázaly navíc pochopit, proč k tomu došlo. My sami musíme najít úplně nové přístupy a duchovní postoje, na které tyto civilizace nedokázaly přijít. Potřebujeme přitom využít těch možností, které dávné civilizace před námi neměly. A to je naše možnost neomezeného duchovního vzestupu, kterou jsme jako nové lidstvo 2. typu do své výbavy dostali.

 

Právě NDC umožňuje návrat k prvotním čistým principům vývoje. Návrat ke vnitřnímu spojení s Přírodou. Výhody takové cesty jsou značné – konečně máme možnost vyhnout se další katastrofě, ke které obvyklá dosavadní lidská činnost na Zemi jednoznačně směřuje.

 

Jednoduchá filozofie Nové duchovní cesty

Filozofie NDC je jednoduchá. Napřed v prvé řadě vystavět, upevnit, stabilizovat a posílit hmotný a energetický základ své bytosti. Dát si do pořádku životní styl a hmotnou výživu, vyladit do optima příjem energií z Přírody. A tímto vším směřovat k pevnému zdraví a dostat se na jednoznačný světelný vzestup. A pak teprve se pídit po dalších detailních informacích týkajících se duchovního pozadí života a světa. Pokud totiž člověk má v pořádku svůj základ, získává postupně schopnost rozpoznávat pravdu. Mnohem lépe se pak orientuje v záplavě informací, z nichž mnohé jsou zásadně vychýlené nebo i zcela vadné.

 

NDC umožnila pochopit, co je to skutečný světelný duchovní vzestup

Některé proudy Staré duchovní cesty také považují za znak duchovního postupu správným směrem vnitřní čistotu člověka, harmonii v jednání i myšlení, pokoru, skromnost, vnitřní vyrovnanost, moudrost, znalost duchovních principů, schopnost prožití vnitřní jednoty s Vesmírem (Bohem), případně i duchovní vnímání či tvořivé schopnosti nebo karmickou čistotu. Dnešní konzumní styl života se však přenáší i do duchovní oblasti.  A za duchovně pokročilé jsou mnohdy považováni lidé s obšírnou znalostí duchovních teorií. Nebo lidé schopní veřejně publikovat, vytvořit si vlastní webové stránky, pořádat veřejné přednášky a semináře. U mágů pak převažuje hodnocení z pozice získaných umělých magických tvořivých schopností a z pozice dosažených magických hodností či funkcí.

Problém je však v tom, že lidé na SDC nedokážou vnímat světelné energie vyšších frekvencí z oblasti mimo tento Vesmír. Nemohou proto odhalit kamufláže a temné záměry systémů z dávné minulosti naší Planety (protože dávné civilizace žily a fungovaly na vyšší frekvenční úrovni než dnešní lidstvo) nebo z vyšších světů nad naším Vesmírem. Nedokážou proto spolehlivě rozpoznat člověka skutečně vnitřně čistého od člověka dokonale zatemněného, ani člověka na světelné cestě od člověka v pádu. Nedokážou odlišit vyšší pravdu od manipulace a kamufláže. Protože vše, co přichází z informačních zdrojů zevnitř našeho Vesmíru, bylo a je do značné míry zatemněno.

 

Až Nová duchovní cesta umožnila jasně a jednoznačně rozpoznat Světlo od Temna, světelný vzestup od pádu a navíc odhalit neupřímnosti, účelové kamufláže a lži. Důsledkem toho je skutečnost, že až NDC umožnila jednoznačně vysvětlit, co to vlastně je světelný duchovní vzestup. Jak se dá u jednotlivců spolehlivě zjistit, jak jsou na tom z duchovního pohledu. Co všechno světelný vzestup podporuje, a co jej naopak blokuje a brzdí.

 

Proč nevedou všechny cesty k dokonalosti?

Podle dávných esoterních kořenů Staré duchovní cesty vedou nakonec všechny cesty k duchovní očistě, duchovnímu vzestupu, k dokonalosti. Každý si pak může zvolit svoji cestu – někdo volí přímější a rychlejší, jiný zase cestu s oklikami. Ale tam nahoře se stejně všichni zase jednoho dne sejdou. Je to podobné tomu, jako když se ve hmotě říká, že všechny cesty vedou do Říma.

 

Skutečnost je však taková, že ke světelnému vzestupu vede pouze taková cesta, která dokáže obnovit spojení člověka s Planetou a Přírodou. Ne ta, která naopak hlásá metody a principy, které člověka od Přírody oddělují. Nebo která nahrazuje řídící vliv Přírody rozhodováním figurek, majestátů s magickými hodnostmi (Logosů), které staví nad Přírodu. A která tak dokonce vede člověka k tomu, aby Přírodě prostřednictvím magie vládnul, diktoval. To už se pak podobá cestě mnohých materialistů, kteří zase usilují o ovládnutí Přírody a běžných přírodních procesů technikou a umělými technologiemi.

 

Viz články 43G. Magie ztrácí informační kontakt se skutečnou realitou, 48D. Vícedimenzionalita z pohledu Nové duchovní cesty. Více o této problematice bude v následujícím pokračování U7. Proč vede ke světelnému vzestupu jediná cesta?

Cesta k Přírodě vede přes pevné zdraví a optimálně fungující čakry

Přes magii, umělé postupy, umělá privilegia a duchovní hodnosti, přes nadřazování jedněch nad druhými, cesta k Přírodě rozhodně nevede. K Přírodě se potřebujeme navrátit jiným způsobem. Potřebujeme si zpevnit základy své lidské existence v tomto světě. A to je to, co propaguje Nová duchovní cesta. To je to, co veřejně vysvětlujeme na těchto webových stránkách.

 

Základem bytosti člověka je pevné zdraví, zdravý životní styl, příjem optimální hmotné potravy, harmonicky fungující čakry. Základem bytosti není magie, ani přechod do vybájené dimenze 5D, ani mimozemské učení MCEO, ani podstoupení regrese, zasvěcení. Základem bytosti je naopak dokonalý soulad hmotné a duchovní části jeho bytosti. A dokonalá otevřenost čaker člověka vnějším energiím a informacím Přírody. Viz například článek 32. Transformace lidstva - skutečně probíhá nebo ne?

Skutečná evoluce znamená trvalý duchovní růst, neustálé zlepšování se

Stará cesta byla o pádu a dlouhodobě postupující duchovní stagnaci. Byla o opakovaných zkázách a drastických odchodech civilizací. Skutečná evoluce, která je podporována principy NDC, však znamená zlepšování, hledání nových východisek, nových principů. Které umožňují překonat staré nedostatky. Překonat, nikoliv zakonzervovat a odsoudit k trvalému opakování.

 

Drtivá většina teorií Staré duchovní cesty dnes ztrácí kontakt s realitou. Ani umělé schopnosti již nepomáhají mágům a duchovním mistrům zastávajícím staré principy pochopit potřeby dnešního nového vývoje, který byl na Planetě nastartován, viz články 41B. Další nepřijatelné praktiky mágů, 41C. Vrcholná pirátská akce upadající magie, 43G. Magie ztrácí informační kontakt se skutečnou realitou.

 

Až NDC umožňuje z vysokého duchovního nadhledu zcela nový pohled na svět a jeho duchovní pozadí. A takto dává možnost pochopit, o čem dnešní duchovní vývoj vlastně je, co je důležité následovat. A čemu je naopak nezbytné se důsledně vyhnout.

 

Více o tom bylo v textech 41A. Soupeření mezi Světlem a Temnem v duchovním pozadí světa spěje ke zlomu, 43C. Nový vývoj již jednoznačně prokázal svoji užitečnost.

NDC umožňuje nastartování přirozené soustavné karmické očisty

Tento svět se dostal do toho stavu, v jakém je dnes, především z důvodu dlouhodobého neřešení velmi nepříznivé karmy drtivé většiny jednotlivců i celé civilizace. Součástí života každého člověka v dnešní době by proto měla být snaha přirozeně se očistit a začít soustavně zpracovávat vlastní karmické zatížení z minulosti. Nejen kvůli sobě a svému vývoji. Kvůli získání možnosti dalšího pokračování své světelné evoluce. Ale také kvůli ostatním lidem, kvůli Planetě, Přírodě a celému světu.

 

Aby se člověk začal soustavně karmicky čistit z omylů a přehmatů minulosti, potřebuje se dostat na dostatečně rychlý světelný vzestup. Jedině za této podmínky se budou jeho karmické vrstvy postupně vynořovat. A člověk bude takto dostávat příležitost pochopit dávný přehmat a dokázat jej změnou vnitřního postoje napravit, změnit. Navíc má za takových podmínek ty nejlepší předpoklady pro to, aby tuto očistu „ustál“ tak, aby ho energeticky vysoce nepříznivý obsah karmických vrstev nestáhl do pádu. Aby si dokázal udržet dostatečný nadhled. Aby dokázal pochopit, v čem chyboval a měl tak možnost se z toho očistit, karmicky vyvázat a také to energeticky napravit.

 

Stará cesta neumožňovala lidstvu dostat se k přirozené soustavné karmické očistě. Proto karmické záležitosti začaly být řízeny uměle, ale vývoji to příliš nepomohlo, viz články 39D. Způsoby umělého řízení Karmy v minulosti, 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla, 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi, 39H. Kam až může vést neochota karmicky se čistit.

Ještě dnes převažují ve světě staré způsoby zásahů do karmických záležitostí – regrese, magické zásahy do minulosti, rodinné konstelace, nevhodné plánování dalších životů Duchovními hierarchiemi (V minulém životě jsi zabil? Budeš proto zabit v tomto životě, i když budeš třeba žít poctivě, abys to sám na sobě zakusil.) a podobně. Není pak divu, že toto deformované chápání záležitostí karmy se promítá do hmoty v podobě pomsty a uplatňování principů oko za oko, zub za zub. Takový karmický přístup nedává možnost pochopit, s čím daná událost souvisí, proč k tomu došlo a kde je pravá příčina takové situace.

 

Až NDC umožnila člověku nastartovat přirozenou soustavnou karmickou očistu. A dlouhodobě směřuje k vytvoření nového spravedlivého karmického pořádku na Zemi.

 

Tak jak to bylo vysvětleno v článcích 39G. Principy přirozené karmické očisty, 39J. Principy nového karmického pořádku, 39K. Budování nového karmického systému světa v rámci NDC, A10. Sestup Nové Karmy do hmoty právě probíhá, A16. Další kolo rekonstrukce karmického systému.

Rozdělování hodností a umělých schopností nevede ke skutečné evoluci lidstva

Stará cesta byla typická udělováním duchovních hodností a rozdáváním umělých tvořivých schopností a privilegií mistrům Světla sestupujícím do hmoty. A jaký byl výsledek? V mnoha případech duchovní neprobuzení dotyčného. Nebo nepochopení, jak se dostat na světelný vzestup. Výsledkem pak často bylo podlehnutí nástrahám Temna. Vybuzení touhy po vyšší moci, přijetí temných úpisů a postupné zneužívání původní světelné výbavy, pravomocí, privilegií, magických schopností ve vlastní prospěch a ve prospěch temné strany.

 

Zkušenosti z minulosti jednoznačně potvrdily, jak mnohokrát byla původní světelná výbava zneužita proti Světlu. A protože vedoucí pracovníci strany Světla opakovaně selhávali, zneužívali svoji umělou výbavu a zpronevěřovali se světelným principům, nemůžeme se divit, že stejné způsoby sestupují do hmoty. A že ti politici a zákonodárci, kteří svými slovy okázale bojují proti korupci a zastávají vysoké politické funkce, nakonec také opakovaně podlehnou nástrahám Temna a odnášejí si úplatky v řádech milionů nebo dokonce desítek milionů korun.

 

Klíčem k evoluci je dosahování schopností přirozeným způsobem

Naopak NDC odmítá všechny umělé schopnosti. Typické pro novou cestu člověka 2. typu je v prvé řadě vzdát se veškeré umělé výbavy z dávné minulosti. Protože nic z toho člověk nepotřebuje. Cokoliv z toho je pro něj naopak velmi nebezpečné a přitahuje pozornost temných sil. Protože je to spojené s temnými energiemi a adresami, s vychýlenými postoji v minulosti. Pokud se toho člověk nevzdá, při vynoření se to znovu zaktivuje, vede to člověka k opakování starých chyb a ještě více jej to tlačí do pádu.

 

Na NDC získává člověk duchovní schopnosti postupně a naprosto přirozeně v souladu se svým postupem. A pokud by udělal zásadní chybu, ztratil by tím dosaženou úroveň vnitřní harmonie a důsledkem by byla okamžitá ztráta schopností. Právě toto je účinná pojistka, aby člověk svých schopností nemohl zneužít.

 

NDC vede lidstvo v souladu s vývojem Planety a Přírody

Stará cesta šla ve svých důsledcích proti Planetě a Přírodě. Proto se opakovaně parazitujícímu lidstvu stávalo, že je síly Planety spláchly pryč ze hmoty.

 

Obrovskou výhodou NDC je skutečnost, že tato Nová cesta je budována v souladu s vývojem Planety i Přírody. Že planeta Země i Příroda se staly součástí Nové duchovní cesty. Člověk na této cestě proto naopak získává ochranu ze strany přírodních a planetárních sil. Protože přestává být bytostí, která škodí vývoji planetárního celku. A naopak se stává bytostí, která světelnou evoluci Planety jednoznačně podporuje.

 

Viz články 37A. Proč existuje člověk ve Vesmíru?, 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru.

Až NDC umožnila plně pochopit minulost

Lidstvo odedávna toužilo plně pochopit, jak vlastně funguje náš Vesmír. Jak, proč a v rámci jaké vyšší struktury vznikl. Tyto informace však nenajdeme uvnitř Vesmíru, v jeho informačních polích. Aby člověk pochopil vnitřní podstatu Vesmíru, důvod jeho vzniku a principy jeho evoluce, potřebuje se dostat mimo Vesmír - do sféry, úrovně, která Vesmír obsahuje jako jednu ze svých součástí.

Stará cesta však takový pohled neumožňuje. Proto informace Staré cesty neposkytují odpovědi na nejpalčivější otázky lidské existence a evoluce. Stará cesta není schopna poskytnout návod, jak se vyhnout další katastrofě, protože nikde uvnitř Vesmíru takové informace nejsou k dispozici. Nedozvíme se je ani od starověkých učitelů lidstva, ani od mimozemských Vesmírných lidí, ani od mistrů Duchovních hierarchií.

 

A protože dávné civilizace nepochopily příčiny svých zkáz, staré chyby jsou stále znovu a znovu opakovány. Výsledkem jsou pak další a další katastrofy. Cestu ven z tohoto kruhu opakovaných katastrof však nenajdeme v dávných učeních. Potřebujeme vyšší nadhled, než měli oni.

 

Až NDC umožňuje vzestup za hranice Vesmíru. Dojít do bodu za nekonečnem, který bývá označován jako Alef, první písmeno hebrejské abecedy. Až při pohledu z tohoto vysokého duchovního nadhledu jsme schopni pochopit celou minulost a najít cestu, která nás vyvede ven z kruhu opakovaných katastrof.

 

Viz články 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?, 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru, 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy.

Další pokračování

Podrobnému vysvětlení, proč žádná z variant Staré duchovní cesty nevede k cíli a proč už dávno neplatí teze, že všechny cesty vedou ke zdárnému výsledku, proč naopak ke světelnému vzestupu vede pouze cesta posilování světelných základů bytosti člověka popsaná v části U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý?, se budu zabývat v následujícím pokračování

U7. Proč vede ke světelnému vzestupu jediná cesta?

© Jiří Novák, červen 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Je pro vás tato nová složka našich webových stránek přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

 • 192
 • 23
 • 19
 • 18
 • 19

Celkový počet hlasů: 271