Pravčická brána

Význam Krkonoš I

Marie Mejdrová Vloženo 12.12.2010

Duchovní komunikace z 8.11.2010:

Nejvyšší Přírodo, jaký je význam Krkonoš ?

„Krkonoše jsou nejvyšším pohořím České republiky, což má samo o sobě v případě každého státu určitý význam. To znamená, že je jakoby patronem toho státu, k čemuž se váže určitá odpovědnost a pravomoce na území, které pod něj spadá. Ovšem samozřejmě to automaticky neznamená, že nejvyšší pohoří disponuje také nejvyšší frekvencí energie, že jeho duchovní pozadí je nejčistší. To je stejné jako u pozic v lidské společnosti. Naopak, nejvyšší pohoří se pro svá specifika mohou stát terčem zájmů hmotných i duchovních a mohou tak být více zanesena negativními energiemi. Ať už to byly rozepře o hranice území, o obchodní a vojenské cesty. Nebo zájmy ekonomické – o nerostné bohatství, lesní hospodářství. Nebo třeba duchovní zájmy – o podzemní prostory, vazby z minulosti na energetické sítě vytvářené magií, energie přírodních geomantických sítí apod.“


 

Duchovní komunikace z 28.10.2010:

Přírodo, prosím o informaci, co to je na mojí FOTO Z KOTLE MALEGO STAWU V KRKONOŠÍCH ve tvaru šálku s talířkem utkanými jakoby z mlhy, ze 4.7.2010.:

„Krkonoše jsou důležitým hraničním pohořím České republiky a České pánve. Oddělují Čechy od Německa a od Polska. Daná oblast v blízkosti velice významných menhirových útvarů, ledovcových hlubokých kotlů s jezírky a nejvyšších hor České republiky je čisté území, důležité pro rovnováhu přírody a vyzařování planety Země. Je tady jedna z čaker Země (těch vedlejších), s vyzařováním směrem ven. Horské území minimálně dotčené člověkem a chráněné dnes národním parkem, je pro tuto funkci ideální. Energetický dosah je především na přilehlé velké oblasti Čech a Polska. Nedaleké masivní menhiry přijímané energie kumulují, dle potřeby transformují a rozvádějí dál. Na vrcholcích Krkonoš jsou další podobné, které tvoří opěrné body místní geomantické sítě, jako např. Mužské kameny a Dívčí kameny.“


Duchovní komunikace ze 7.11.2010:

Dovoluji si oslovit Tebe, BYTOSTi z kotle Malego Stawu v Krkonoších, kterou jsem zachytila na FOTO ze 4.7.2010, dole nad ledovcovým jezírkem. K jakým bytostem patříš? Co je vaším posláním? Kde a jak žijete?

„Na planetě Zemi je spousta forem života, o kterých oficiální věda ještě nic neví ani netuší. Jednoduše proto, že jsou neviditelné a současnými přístroji téměř nebo vůbec nezjistitelné. Spíš se dají měřit, detekovat změny v prostředí, které svojí přítomností a činností vyvolávají. Ovšem to je zase přičítáno jiným vlivům. Přitom nejsme úplně nehmotná forma života. Důkazem je ta fotografie. Myslím, že se dá říct velice zřetelně vystihující naši podobu. V kontrastním prostředí a za vhodných světelných podmínek sice nejsme viditelné běžným lidským zrakem, ale fotoaparát naše tělo dokáže zachytit.
V podstatě jsme příbuzní těch klasických malých energetických koulí, které zná a vnímá spousta lidí. Jenže je nás mnohem méně a náš úkol je úžeji vymezen. Staráme se také o čistotu prostředí. Monitorujeme situaci na určitých důležitých místech v přírodě (na planetě Zemi). Jako jeden z více článků pomáháme zprostředkovávat komunikaci mezi těmito lokalitami a dále celkově mezi nimi a okolním prostředím planety. Jakmile energetické zašpinění námi střežených přírodních lokalit klesne pod určitou úroveň, už tam nemůžeme žít. Musíme se odstěhovat jinam, protože ty levotočivé energie by nás zdestruovaly. Zneužily by nás, ovládly, vysály, zničily.
Za příznivých podmínek je naše velikost a síla značná. Máme ještě lépe aerodynamicky uzpůsobené tělo oproti koulím, takže se dokážeme rychle vznést a rychle putovat krajinou. Žijeme v atmosféře, vzduch je náš živel.
Někdy se snažíme komunikovat s lidmi, ale zatím je to velice obtížné.
Náš život se odehrává v symbióze s čistým přírodním prostředím, které nám poskytuje výživu, domov, zázemí a prostředky k plnění našeho úkolu. Je-li příliš narušeno destrukčními vlivy, vzájemné vazby se rozpadnou, úkol nelze plnit, naše těla jsou likvidována.“

Jaký význam má ta lokalita, kde jsem Tě vyfotila?

„To podstatné už ti řekla Příroda 28.10. Oblast kolem Sněžky jako nejvyššího vrcholu rozsáhlého území je z mnoha důvodů pozoruhodná a výjimečná i pro klasické přírodovědce. Krajina má charakter tundry, jako pozůstatku doby ledové a vytváří tak zvláštní ostrov v srdci střední Evropy. Místní horský hřeben rozděluje dva státy a národy, fyzicky i energeticky. Jejich vlivy se tu setkávají a dál do vnitrozemí je pouštěno to, co Příroda ve spolupráci s dalšími silami Světla vnímá jako vhodné v danou chvíli. Takže tu funguje určitý filtr. A také očista skrze energie vyzařující z místní čakry planety. Dále akumulace, případná transformace a nasměrování energií. Při těchto procesech pomáhá místní komunita přírodních bytostí, zahrnující i nás a významné skalní - menhirové - útvary v okolí.“

Zpět na hlavní stránku s fotogalerií se dostanete zde: Krkonoše

© Marie Mejdrová, prosinec 2010
www.novaduchovnicesta.cz