Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC I | Magické zásahy do Přírody je potřeba zastavit

Magické zásahy do Přírody je potřeba zastavit

Marie Mejdrová Vloženo 19.10.2010
Marie Mejdrová

Komunikace s Přírodou z 5. a 6. 10.2010                  

Nejvyšší Přírodo, jak to vypadá s přírodními anděly, kteří jsou v dnešní době na Zemi zrozeni jako lidé a dělají nejrůznější magické zásahy do Přírody?


Příroda: Mnohé z těchto přírodních bytostí se zde ve hmotě (někdy ale již předtím v duchovních sférách) nechaly úplně ovládnout Temnem. Přitom jejich úkol teď a tady byl jasný. Upozornit lidi na to, že s Přírodou se dá komunikovat. Že je plná živých přírodních bytostí, kterým můžeme pomoci, a ony zase na oplátku pomůžou nám.  A navíc se vzdát svých minulých tendencí zasahovat do Přírody prostřednictvím magie. Tehdy si jako přírodní andělé často navykli s Přírodou jednat ne jako se systémem, o který pečuji, kterému bych měl naslouchat, abych poznal, co mu chybí - ale až příliš často jako s někým, kdo se má podřídit jejich vizi, jejich plánům a přáním, jejich zásahům z vůle vlastního ega. 

Místo aby se tito v minulosti chybující přírodní andělé očistili od svých přehmatů a vzdali se své tendence magicky zasahovat do Přírody, dělají pravý opak. Nedokázali získat dostatečný duchovní vzestup na to, aby pochopili své chyby, aby navázali komunikaci se skutečnou Přírodou. Nepochopili proto, že magické systémy z jejich minulosti, ke kterým získali napojení, nejsou tím, čím mají pomáhat Přírodě. Ale jsou naopak tím, čeho se mají dobrovolně vzdát a od čeho se mají jako od nevhodné metody zásahů karmicky očistit. Místo toho se jimi opět nechali chytit a stáhnout. A jako lidé začali opakovat stejné chyby, jaké dělali tehdy, když byli přírodními anděly.

Ale co by se z Přírody stalo, kdyby se měla podřizovat tužbám, vizím, individuálních bytostí s nutně omezeným nadhledem? Natož bytostí, které jsou v pádu ve Světle nebo dokonce úplně zatemněné?

Na Přírodu musí být spolehnutí. To ona musí všechno zaštítit, poskytnout vhodné a stabilní prostředí pro evoluci všech složek -bytostí, sfér, sil, institucí. Příroda nemůže být jako vějička ve větru a ohýbat se podle toho, jak si to zrovna ten den nejsilnější místní mág přeje. Proto všechny bytosti, které Přírodu svými magickými zásahy hrubě manipulují, a tím poškozují i zájmy všech, kteří v jejím rámci žijí, musejí být zastaveny. Dlouho si zkoušely hrát na pány světa, ale teď konečně přichází doba, kdy už jim to nikdo tolerovat nebude.

Stabilita v Přírodě neznamená nehybnost. To by byl její konec. Příroda je nesmírně složitý živý organismus, který je a musí být v neustálém pohybu. V koloběhu života. Ale jde o to, aby v ní neprobíhaly procesy, které ji převádějí do fungování v režii Temných sil. Anebo destrukce a zvraty, které jí brání ve fungování a evoluci ve Světle.

Oproti jiným systémům je Příroda největší, nejglobálnější, nejsložitější a nejvíce provázaná. Proto každý zásah na jednom místě má dopad, rezonanci, na dalších místech a složkách systému. To je další důvod, proč musí být svévolným zásahům samozvaných vůdců učiněna přítrž. Pomocí jasných impulzů, které dostanou a které jim budou indikovat, že jejich zásah není vítaný a přínosný. A zároveň jim musí být dáno na srozuměnou, že v další takovéto činnosti jim bude zamezeno a že si za své nezodpovědné chování ponesou patřičné osobní důsledky. Úměrné závažnosti jejich přehmatů.

© Marie Mejdrová, říjen 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 159
  • 27
  • 15
  • 16
  • 18

Celkový počet hlasů: 235