Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC IV | Pokud půjdou lidé proti Přírodě a Planetě, nemohou zvítězit

Pokud půjdou lidé proti Přírodě a Planetě, nemohou zvítězit

Věra Talandová Vloženo 6.5.2012
Věra Talandová

Duchovní komunikace z 30.3. - 7.4.2012

Síla větru je schopna provést razantní očistu prostředí

VT: Síly Světla, máte pro mě informace? (Duchovní komunikace z 30.3.2012)

 

Příroda: „Tady Příroda. Vnímáš energie větru. Žijí-li lidské bytosti čistě a v souladu se mnou, vítr je jejich pomocníkem. Rozfouká znečištěné prostředí, přižene mraky, je-li zapotřebí deště. Zažene je, je-li potřeba slunečního svitu. V horkých letních dnech se změní na osvěžující vánek.

 

Škodí-li však lidské bytosti mně, Planetě, energie větru naberou na intenzitě a provedou razantní očistu jako vichřice, hurikán, orkán… A zaměří se na místa, která je nutné vyčistit od nahromaděných negativních, temných energií.

 

Taková očistná síla, mnohdy ještě ve spolupráci s dalšími atmosférickými entitami však může uškodit lidským bytostem. Je proto nezbytně nutné, aby se lidstvo vzpamatovalo. Aby se jednotlivé bytosti probouzely, prozřely a začaly vnímat mne i Planetu jako živé bytosti. A učily se žít navzájem v souladu, harmonii a podpoře. Aby tyto drastické očisty byly čím dál méně zapotřebí.

Těchto probouzejících se lidí přibývá. Jenže temné systémy přitvrzují, snaží se ještě urvat, co se dá. Proto bývá větrná očista razantní. A nejen ta. Prostředí na Planetě musí být zatím těmito pomocníky dočišťováno.

Děkuji za tvoje vyladění.“

VT: Také děkuji.


Temným silám se nehodí, aby další a další jednotlivci začali chápat ovládací praktiky

VT:Sluneční sféro, co se dnes v noci se mnou a manželem dělo. Bylo nám zle, ani dnes dopoledne to není ono. (Duchovní komunikace z 5.4.2012)

 

Sluneční sféra: „Tady Sluneční sféra. U manžela jde o větší projev čištění. Jinak správně vnímáte, že to má souvislost s vaší dnešní besedou o přirozeném životě, přirozeném stravování.

 

Vaše besedy upozorňují na různé stupně ovládání bytostí, nejen ve stravování a v oblasti zdraví. To se vůbec nehodí temným silám, které obzvlášť v období Velikonoc chtějí mít vše pod kontrolou. Je pro ně nebezpečné, aby další jednotlivci pochopili ovládací praktiky a začali s prací na svém vyvázání z temných osidel.

 

Temné síly doslova číhají na každý váš drobný přehmat (to co máš na mysli je správné), či věc, přes kterou mohou na vás působit. Též každá vylezlá karmická vrstva je určitým nebezpečím. Temné síly se vás snaží rozhodit, aby se beseda neuskutečnila, nezdařila. Prostě se snaží o bojkot. Bojkot z toho nebude, s nepříjemnostmi se vypořádáte. Pro vás je důležité se vylaďovat na vysoké čisté bytosti, sféry… Na jejich vysoké frekvence už Temnota nedosahuje.

Síly Světla podporují každého, kdo roznáší po světě pravdivé informace

Předejte své zkušenosti, své poznatky. Ukažte dalším bytostem, že převzetí zodpovědnosti za svůj život je nejen možné. Že to je zároveň jediná cesta, jak se obrátit čelem vzad od propasti a vydat se na světelný vzestup.

 

V tomto období mají temné síly pohotovost. Jsou posíleny temnými energiemi, které toto období nepravd, lží a kamufláží doprovázejí.

 

Síly Světla podporují bytosti na světelném vzestupu, které se snaží do jakékoliv oblasti vnášet světelné impulzy a pravdivé informace, a rozrušovat tak temné struktury. Upozorňovat na to, že neochota měnit zajeté koleje bytostem nic dobrého nepřinese. Neustále využívejte podporu Sil Světla a pokračujte ve své práci.

 

Vylaďujte se na mě, i když to zpočátku mohou být kontakty krátké. Moje energie vám pomohou převádět světelné impulzy do hmotné roviny Planety. Též vás upozorní, jakých třeba i drobností se vyvarovat, aby předávání světelných impulzů probíhalo hladce.

Děkuji za tvoje vyladění.“

VT: Také děkuji.


Příliš mnoho parazitů nakonec zahubí bytost

VT: Síly Světla, jaké pro mě máte dnes informace? (Duchovní komunikace ze 7.4.2012)


Příroda: „Tady Příroda. Dnes budeme pokračovat v tématu, které je v poslední době téměř ve všech tvých komunikacích. O ovládání temnými systémy, parazitováním. Že se budeme „bavit“ na toto téma jsi pocítila ve chvíli, kdy jste cestou míjeli stovky stromů napadené jmelím. Tato parazitická forma života žije z energie stromů. Doslova jsi u některých stromů vnímala, jak je to smutné, jak vyčerpávající pro samotný strom je toto nedobrovolné soužití. A jak některé stromy jsou na pokraji sil.

                           

                           

V některých oblastech je těžké najít strom zdravý, nejen bez jmelí, ale i bez dalších parazitujících forem života. Tyto parazitující formy života jako jmelí, slimáci, kobylky atd. ilustrují jen obdobu toho, co se děje u lidských bytostí. Lidé odevzdávají svou zodpovědnost temným systémům, a ty na nich parazitují, vysávají je, žijí z nich. Tyto všechny pozemské formy zase jsou jen odrazem temných praktik v duchovním pozadí.

 

Toto všechno vás lidské bytosti upozorňuje, že takto to dál nejde. Že příliš mnoho parazitů nakonec zahubí bytost, která je jim vydána na milost. Ať už dobrovolně či nedobrovolně. A že je nejvyšší čas se zamyslet a začít konat. Vyčistit si vlastní život. To je předpoklad toho, aby se skrze čistou bytost mohlo začít čistit okolí.

 

Jedině čistou cestou má bytost šanci zvítězit nad parazitujícími formami života

Před vámi je teď úkol. Přijali jste do své péče velký sad. Dřív ošetřovaný chemikáliemi, přesto plný nemocných stromů i parazitujících forem života. Rozhodli jste se využívat jen přírodní prostředky, ačkoliv vás všichni straší, že takto o sad přišlo už více nadšenců. Je pravda, že některé ovocné stromy jako jsou meruňky, broskve, jsou velmi choulostivé a snadno podléhají zákeřným nemocem.

 

Vy však máte jednu velkou výhodu. Díky vysoké vnitřní čistotě a vyladění skrze vás mohou do sadu proudit čisté energie vysoké frekvence. Žádejte co nejčastěji Síly Světla, aby se toto dělo. Parazitující formy života a nemoci rostlin nemohou v takto vysokých čistých frekvencích obstát. Nemohou v nich žít, natož se nekontrolovaně množit. Postupně zanikají. To vše je ale proces, který je potřeba vést. Zároveň to je ukázka toho, že jedině touto čistou cestou, vlastním světelným vzestupem, má bytost šanci nad temnými systémy, parazitujícími formami života a nemocemi zvítězit.

 

Bezpracná likvidace parazitů chemikáliemi dlouhodobě nefunguje

Využití chemie na zničení těchto temných forem dlouhodobě nefunguje. Chemické postřiky jsou navíc vyprodukované temnými systémy a nic nevyřeší. Jen určitou formu potlačí a ta se časem vyvine na ještě odolnější a urputnější temnou formu nemocí rostlin a parazitů.

 

Likvidace chemikáliemi patří navíc mezi bezpracné formy. Člověk postříká, nasype jed a má uděláno. Už se ale nezamyslí, proč se toto všechno děje. A jak by sám mohl do očistného procesu přispět. Použije jed bez ohledu na to, co to udělá s ostatními životními formami. Přispěje tak k další otravě vlastního životního prostředí. Pokud se takto bude většina bytostí na Planetě chovat, není možné, aby globálně zanikly parazitující formy života, nemoci rostlin i lidí. Aby zmizelo ovládání a další temné praktiky a skutečnosti.

 

Bytost, která to myslí upřímně, nikdy zbaběle neutíká od toho, co způsobila

Až s pochopením a změnou životního stylu, vnášením etiky a čistoty do svého života se otevírají jiné možnosti. I tady na Zemi v hmotné úrovni. Jde o to vybudovat nový lepší život v této hmotné rovině existence. Ne začít si připadat jako vyvolený a utéct do nehmotných úrovní. S nevyčištěnou vlastní karmickou nádrží. Utéct od chaosu, nepořádku ve vlastním životě, ve svém okolí.

 

Bytost, která to myslí upřímně s pomocí Přírodě a Planetě nikdy zbaběle neuteče. Ale zůstává a začíná odpracovávat, co napáchala.  Neschovává se před vlastní zodpovědností. Na Planetě je zapotřebí každé probuzené bytosti. Tady je zapotřebí přiložit ruku k dílu.

Všechny parazitující formy života naznačují, kam až to lidstvo dopracovalo

Všechny ty parazitující formy života, které v posledních letech znesnadňují váš život, a které máte neustále na očích, jsou velkým upozorněním na to, jak žijete, kam jste to jako lidstvo dopracovali. Neničte si nesmyslně prostředí, které je vaším domovem. Nenuťte mě, abych si razantní formou očisty musela ulevit. Neutíkejte od té spousty práce, kterou jste sem přišli vykonat. Je nejvyšší čas to pochopit.

 

Chcete-li získat čistotu a cokoliv ve svých životech očistit, nemůže to být pomocí jedů, temnoty, špíny, lží, kamufláží. Ale čistou formou, čistými prostředky. Aby dosažená čistota zůstala trvalá, je nutné tyto čisté prostředky i nadále v životě používat.

 

K čistým výsledkům nevedou ani polovičatá řešení

K čistým výsledkům vás nedovedou ani polovičatá řešení. Je to i případ námi probíraného jmelí. Četla jsi o něm, že je poloparazit. A že částečně předává i ochranné látky stromu. A že je léčivé a kouzelné. Žádná forma - napůl parazitující, napůl temná není vhodná na světelném vzestupu. Sama jsi vnímala, jak se cítí strom napadený a hustě posetý jmelím. Tekly ti slzy a bylo ti velmi smutno.

Cesta čistého světelného vzestupu, vytvořená skrze bytosti na Zemi, je velmi silná šance pro bytosti, které se rozhodnou očistit svůj život. A skrze sebe pomáhat mě i Planetě s očistou těchto temných forem života. Aby už neměly z čeho žít, aby nebyly zapotřebí.

 

Já, Příroda i Planeta jsme stejně tak živé jako vy lidské bytosti. Pokud půjdeme proti sobě, vy bytosti na Zemi nemůžete zvítězit. Jedině vzájemným sladěním, spoluprácí a vzájemnou pomocí můžeme získat všichni.

 

Děkuji za tvoje vyladění.“

VT: Také děkuji.

© Věra Talandová, květen 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 153
  • 16
  • 15
  • 15
  • 17

Celkový počet hlasů: 216