Pravčická brána
Úvodní stránka | K aktuálním otázkám nového vývoje | K aktuál. otázkám nového vývoje A30-60 | A43. Filmy Hvězdné války II – dar v podobě energií

A43. Filmy Hvězdné války II – dar v podobě energií

Marie Mejdrová, Ivana Zámečníková, Věra Talandová, Lucie Kříbková Vloženo 28.1.2016
Marie Mejdrová Ivana Zámečníková Věra Talandová Lucie Kříbková

Není přínosné stále pomáhat někomu, kdo o to nestojí. Je spousta věcí, které nás v životě ohrožují a ne vždy to lze vyřešit klidem. Je potřeba se bránit a někdy bojovat, čistými prostředky. Uvědomit si svoji světelnou sílu a pustit se do boje. Možnosti vrátit se ke Světlu se stávají snadnějšími. Každý člověk je pro vývoj cenný. Schopnost vzepřít se mentálnímu ovládání, manipulaci. Vnitřní boj mezi světelnou a temnou stránkou bytosti. Moment kritického rozhodnutí. Připustit si skutečnou hloubku zaslepení Temnotou. Úplná Temnota není jen zašpiněné Světlo. Dar v podobě energií. Dopis ve snu po filmu. Nepromarnit náš světelný potenciál.

V tomto druhém pokračování se vracíme k filmu  HVĚZDNÉ VÁLKY - SÍLA SE PROBOUZÍ  formou komentářů, postřehů několika dalších jednotlivců na NDC. To, co osloví jednoho, co si z filmu vezme, si třeba druzí neuvědomují a může je to inspirovat, může jim to pomoci.


Věra Talandová

 

Pro sebe jsem si z filmu vzala hlavně následující. Dobře to je napsané v článku A42. Filmy Hvězdné války I – souboje Světla a Temnoty :
Nemysli na svoji úzkost, zaměř se na přítomnost a svou osobní sílu.
Strach je cesta k temné straně.
Probouzí se ve mně světelná síla, či spíš je probuzená, a čeká, co já s tím udělám.
Nechci znovu zklamat.

 

Není přínosné stále pomáhat někomu, kdo o to nestojí
 

Ve scéně se zcela zatemněným synem jsem si potvrdila, že sice druhému dospělému člověku mohu nabídnout podání pomocné ruky, pokud mám pocit, vnitřní impuls, že to je správné. Ale jakmile odmítne, nemám už právo jej tlačit a přemlouvat, aby moji pomoc přijal. Mohu jen podat informaci, vysvětlit situaci, ale rozhodnutí už musím nechat na něm. Navíc musím být dostatečně opatrná, aby druhý tuto nabídku nezneužil proti mně.

To byl můj dřívější velký problém, neustále jsem chtěla někomu pomáhat, někoho zachraňovat. A to někdy i na úkor sebe samé.
Prosba matky: „přiveď syna zpět“ (k nám do rodiny, zpět na stranu Světla) byla chybná, zavazující. Totéž natažená pomocná ruka otce, snaha přitáhnout syna zpět a určitá neopatrnost, které se přitom dopustil. Právě to ho nakonec stálo život.  Protože se snažil změnit bytost, která se v tu chvíli změnit nechtěla.

V této scéně jsem měla pocit, že syn je za hranicí, kdy už není bezpečné mu pomáhat, ale je to naopak příliš velké riziko.

 

Uvědomit si svoji světelnou sílu a pustit se do boje


A ještě jedna důležitá věc, kterou jsem si uvědomila až později. Do kina se nám s manželem moc nechtělo, nemáme rádi filmy, kde se střílí, bojuje. Toto byl první film ze série Hvězdné války, který jsme viděli.

Dříve jsem v životě vše raději chtěla řešit v klidu, mírovou cestou. A ty boje jsem ani vidět nemusela. A pak jsem pochopila, že to také není v pořádku. Je spousta věcí, které mě v životě ohrožují - lidé, nemoci, strachy…  A ne vždy to lze vyřešit klidem. Je potřeba se bránit. A někdy bojovat. Čistými prostředky, ale bojovat. Sebrat odvahu, uvědomit si, kdo nebo co mě ohrožuje a jít do akce. Postavit se strachům, zlu, Temnotě, zlým, parazitujícím lidem. Uvědomit si svou světelnou sílu a pustit se do boje.

 

Na tento film časem půjdeme asi znovu, aby se něco dalšího mohlo projevit a očistit.
Toto mě zatím napadlo. Jak to bude uvnitř mne dozrávat, tak se určitě objeví další impulzy a inspirace.


Ivana Zámečníková

 

Z druhého zhlédnutí filmu  Hvězdné války: Síla se probouzí  jsem si odnesla několik impulsů:


Možnosti vrátit se ke Světlu se stávají snadnějšími
 

První impulz pro mne vyplynul z rozhovoru princezny/generálky s Han Solem. Kdy mu říká, že ale on není jako všichni ostatní, je otec jejich (temného) syna, a proto ho právě on dokáže přivést zpět ke Světlu. Zapůsobilo to na mne tak, že přichází doba, kdy je i toto možné. Obecně, nemusí jít jen o rodiče a jejich děti. Že je vždy naděje, že se temná bytost, ať už dítě, nebo blízká osoba, vrátí zpět ke Světlu. Ve smyslu: „Dokud člověk žije, je vždy naděje“.

Přišlo mi to jako velmi silná psychická podpora, že nic nemusí být ztraceno a vše se může změnit.
 

Každý člověk je pro vývoj cenný
 

Druhý impulz mi postupně přišel poté, co temný syn několikrát říkal dívce Rey, že je jen nula. Došlo mi, že i „nula“, jakoby běžný člověk, může být pro vývoj velmi cenný a důležitý. Třeba i zásadní. Záleží jen na něm, jakým směrem půjde. Jestli bude kráčet stále hlouběji do Temna, nebo správnou cestou ke světelnému vzestupu, ke Světlu, k zbavení se svých nevhodných postojů a návyků.

Vzpomněla jsem si přitom na film  Atlas mraků. V něm bylo také zmíněno, že člověk je jen kapka v moři, ale když je těch kapek hodně, vytvoří společně moře, a to už něco dokáže. Nebo že je člověk jen bleška, ale i ta dokáže pořádně pozlobit.
 

Schopnost vzepřít se mentálnímu ovládání, manipulaci
 

Také mne zaujal postřeh kamarádky, kterou oslovilo, co řekla Rey svému temnému vězniteli, když se ji snažil násilně mentálně ovládnout. Dostat z ní proti její vůli zásadní světelnou informaci, kterou měla uloženou ve své paměti: „Vypadni mi z hlavy!“ Což je přesně to, co potřebujeme také zvládnout. Dostat ze sebe jakékoli temné ovládání, manipulování druhých a držet si správné postoje.IZ: Prosím Spojené Síly Světla o informace k filmu a výše uvedeným impulsům, které mne napadly. Co je vhodné k tomuto tématu pro nás vědět? Děkuji. (Duchovní komunikace z 15.1.2016)

Řídící centrum energií pro tento svět:Tento film je skutečně v této době průlomový. Obsahuje mnohá poselství, která se člověku mohou postupně otevřít, tak jak je na ně připravený, jaké jsou aktuální přicházející energie. Tak jako tebe inspirovaly k pochopení některých pro tebe zásadních myšlenek, tedy pro tvůj život a tvé správné směřování, tak i ostatním mohou něco přinést. Například velmi silné motivační energie a myšlenky, které jsou pro bytost právě v té době důležité.

K prvnímu bodu:
Ano, skutečně přichází doba, kdy je v tomto směru možné téměř cokoli. Síly Světla, Karma pro hmotný svět jsou již natolik pevné ve svých základech, že je skutečně možné, aby se člověk, který závažným způsobem propadl Temnu, dokázal vrátit ke Světlu ještě v rámci tohoto současného života. Usnadňuje mu to mnohem větší energetická čistota prostředí planety Země i rostoucí čistota Přírody. Vlivem které již nelze nasadit ovládací vazbu na dálku bez osobního, telefonického nebo emailového kontaktu.
(Poznámka: viz např. poslední články  73A. Přínos společných setkání jednotlivců na NDC I,  75. Jaro 2015 - změna fungování Karmy, centrální registr Černého bratrstva ,  76. Aktivní vysávací vazby a změny v karmickém hodnocení )

Druhý bod:
Každý člověk je důležitý. Dnes večer ses dívala na nebe, když sněžilo. Vločky ti připadaly jako zvládnuté zkoušky. Pokud spadne jedna, dvě vločky, ještě to správný návyk nedělá.  Pokud zvládneš víc podobných zkoušek za sebou a připojí se se zvládnutím stejných zlozvyků nebo nevhodných postojů i další lidé, začne teprve chumelenice. Na jedné vločce ještě nejde sáňkovat, nejde se pohybovat rychleji vpřed, ale pokud je už na zemi sněhová peřina (pokrývka), jde už sáňkovat, lyžovat a posouvat se tak mnohem rychleji tím správným směrem. Jde tedy o to, jak je na tom jednotlivec, ale i další, všichni vytváří jeden celek. Každý je skutečně důležitý a výjimečný. Každý má v sobě ukrytého něco výjimečného, úžasného, jen to najít. Je to něco, čím dokáže pomoci jak sobě, tak druhým, měnit přirozeně, postupně jejich životy. Stačí si věřit a dělat to, co je správné, podle přicházejících světelných impulzů. Probouzí se vaše vnitřní síla, pevnost, sebedůvěra.“

IZ: Děkuji.


Marie Mejdrová
 

Vnitřní boj mezi světelnou a temnou stránkou bytosti
 

Postřehy Ivany a Věry ohledně vysoce zatemněného syna ve filmu jsou jakoby opačné. Oba jsou však pravdivé, obojí je možné. Záleží na daném jednotlivci a daných okolnostech.

Ve filmu nebylo zprvu jasné, jestli v synovi ještě zbyla kapka Světla nebo je již zcela zatemněn. Podle všeho v něm zbývala zatím stopa Světla, která logicky ještě občas způsobovala vnitřní rozpor, vnitřní boj mezi temnou a světelnou stránkou bytosti. Mučivé záchvěvy svědomí. Volání světelné strany, původní světelné podstaty, světelné rodiny, z níž vzešel. Chtěl se zbavit této dvojjakosti, která mu způsobovala bolest.

 

Moment kritického rozhodnutí


V kritickém momentě na mostě se rozhodoval, zda má svého otce Han Sola zabít nebo ne. Měl dvě možnosti. Buď využít nabízenou otcovu pomoc s návratem zpět ke Světlu. Nebo ho zabít, a tím překonat poslední vnitřní bariéru, která ho dělila od stoprocentní Temnoty. Neboli od výhledu domnělé moci, uznání, neomezeného postupu na temné straně. Řekl otci, že si není jistý, zda to dokáže.

Otec důvěřivě předpokládal, že myslí návrat ke Světlu. Připomněl synovi, že ti Temní nad ním chtějí jen využít, zneužít, jeho sil, vloh a schopností a pak ho odhodí. Což je obecná pravda ve všech vztazích na temné straně světa.

Syn však mínil zabití otce. Akt zabití svého rodiče, který patřil ke klasickým vrcholným zkouškám zatemnění bytosti. Vždy představoval určité definitivní potvrzení věrnosti Temné straně. Hrůzou, temnou silou tohoto činu by v sobě syn zničil poslední kapku Světla. Jeho bytost by tím ztratila poslední opěrný světelný bod a nebyla by tak již schopná odolat úplnému zaplavení nitra Temnotou. Zbavil by se tak oné „bolesti“ vyvěrající z vlastního svědomí, která ho čas od času zaplavovala. A syn se rozhodl právě pro tuto druhou možnost. Pro posílení své vnitřní Temnoty. K úděsu všech přítomných světelných bytostí, přátel Han Sola.

 

Připustit si skutečnou hloubku zaslepení Temnotou
 

Mnozí z nás jsme podobné situace zažili v minulosti a v určité podobě i v tomto životě. Někdy třeba i v obou polohách, na světelné i temné straně. Proto je pro nás tak důležité si tuto scénu, tento kritický moment, dobře pamatovat. Ačkoli jsme světelné bytosti, a je to tím pádem proti naší přirozenosti, intuici, musíme si být vědomi faktu, že reálně možná je i ta druhá varianta. Musíme s ní počítat. Jinak můžeme v této bitvě prohrát svůj život a s ním i náš světelný úkol, se kterým jsme se v daném světě a čase narodili! Zrovna tak, jako Han Solo. A zrovna tak, jako jeho syn, který se nechal zcela ovládnout temnými bytostmi a systémy, a přišel tak vlastně v té chvíli rovněž o všechno.

 

Úplná Temnota není jen zašpiněné Světlo
 

Úplná Temnota totiž není jen zašpiněné Světlo. Je to jeho skutečný, vzájemně se vylučující protiklad. A v něm už neexistuje svědomí. Ani schopnost spojení se s vyšší pravdou a její pochopení. Schopnost náhledu na smyslupnost a dlouhodobou udržitelnost existence jednotlivých bytostí a světa, celého Stvoření. Člověk zcela zaslepený Temnotou vnímá světelné skutečnosti (charakteristiky, zásady a principy) obráceně.


Lucie Kříbková
 

Dar v podobě energií


Po dlouhém čekání na poukazy na vstupenky do kina jsme viděli film Hvězdné války - Síla se probouzí. Byl to pro mě zajímavý zážitek.

Promítaly se ve mně spousty pocitů. Od počátečního „co tu vlastně dělám“ (tento pocit záhy zmizel a už se neobjevil) přes dojetí až po přijmutí jakéhosi daru v podobě energií. Toto jsem vnímala přibližně od chvíle, kdy dívka Rey odmítla přijmout světelný meč až do chvíle, kdy jej přijala. Cítila jsem silnou blízkost s touto filmovou postavou.

Záměr jít se synem na tento film jsem měla již někdy v prosinci, když jsem někde viděla upoutávku. I přesto, že manžela tento druh filmu nikdy nepřitahoval a myslela jsem, že nebude chtít jít s námi, objednala jsem z nějakého důvodu pět poukazů. Mezitím nám e-mailem od přátel přišly informace o tomto filmu. Nakonec to dopadlo tak, že s námi šel nejen manžel, ale i jeho dva synové.

Večer po filmu jsem si přečetla poslední článek A42 z webových stránek NDC. Pak mi pomalu docházely souvislosti s tím, co jsem vnímala. Vnímám i souvislost s vrácením energetické „tabulky“ (části mojí bytosti) během očisty 15.1.2016 večer  - viz můj článek  Paralyzování strachem a nedostatek sebedůvěry vydává bytost Temnotě . 

Marie Mejdrová
 

Dopis ve snu po filmu
 

V noci po druhém zhlédnutí filmu se mi zdál sen. Viděla jsem v něm klasický papírový dopis psaný v angličtině a adresovaný mně. Později jsem pochopila, že mi tímto způsobem Síly Světla chtěly předat zprávu, která souvisí s tímto filmem.

Dopis byl dlouhý asi na 1,5 - 2 velké stránky formátu A4. Vnímala jsem, že kdybych vyvinula opravdu velké množství energie, abych se dokázala trpělivě dostatečně dlouho a plně soustředit, že bych ho dokázala celý přečíst slovo od slova. A pamatovat si ho tak až do probuzení ze snu. To však s mojí povahou pro mě není zrovna typické, vyzkoušela jsem si to jen na jedné větě. Přesto jsem myslím zachytila z dopisu to nejdůležitější a vnímala podstatu celého sdělení. (Obdoba se mi stala vícekrát už v jiných snech, s různými druhy písemných zpráv a dokumentů.)

A to jednak slovní spojení "highly charged". Cítila jsem, že znamená, že jsem hodně nabitá energií a/nebo nabitá vysokou energií. A dál se mi vryl do paměti začátek jednoho odstavce, který pojednával o sebedestrukci versus něco ve smyslu osobní rozvoj pozitivním směrem. Neboli tedy světelný vývoj a vzestup. Vyplynulo mi z toho, že jsem momentálně hodně nabitá světelnou energií a záleží na mně, jak toho využiju.

 

Duchovní komunikace z 12. - 26.1.2016:

MM: Spojené Síly Světla, kdo mi můžete sdělit více k tomuto snu? 

Řídící centrum energií pro tento svět: „Poselství tohoto snu se sice týkalo konkrétně tebe, ale je v podstatě všeobecně platné. Pokud to shrnu do jedné věty, pak všichni jste byli nabiti prostřednictvím tohoto filmu dalšími (novými, vyššími) světelnými energiemi. Zvýšili jste si svůj energetický potenciál. Jako byste nabili svoji vnitřní baterii způsobem, který umožňuje vaší bytosti fungovat na vyšším stupni. Pokud ovšem budete postupovat ve svém vývoji správným směrem. Záleží na každém jednom z vás, jestli a jak je zúročíte. Můžete je nechat nepoužité, spící. Dostali jste je, protože jste byli schopni a ochotni je přijmout. A zároveň protože nastala doba, kdy je možné a vhodné takovéto energie vpustit prostřednictvím filmu do tohoto světa.“
 

Nepromarnit náš světelný potenciál


MM:  Ano, a ta druhá věta zachycená z dopisu? Nevím přesně, jak to zde bylo myšleno.

Vím a cítím, že jako bytost jsem vždycky měla potenciál vyladit se na vysoké světelné energie, pokud na sobě budu usilovně pracovat správným způsobem. Pominu-li tedy vnější podmínky, prostředí, některých mých existencí v minulosti, které byly až extrémně zatemněné nebo v podstatě napevno nalinkované někým shora z duchovních sfér, a proto velice obtížné či svazující.

To samé samozřejmě platí pro všechny bytosti, které byly původně stvořeny jako světelné.
Také vím, že jsem nesčetněkrát vyplýtvala poskytnuté světelné možnosti a schopnosti na záležitosti, které neměly hlubší význam nebo mě přímo odváděly od vylaďování se výš ve Světle a plnění světelných úkolů. Pokud jsem tedy rovnou nenechala ležet tyto možnosti ladem.

U zprávy z tohoto dopisu mám pocit, že něco obdobného se mi stalo již mnohokrát v minulých existencích. A je to pro mě důrazná připomínka, abych tentokrát svůj světelný potenciál nepromarnila. Abych ho maximálně využila.

 

MM: Osobní Karmo, jak je to se zprávou ze snu po 2. zhlédnutí Star Wars VII? Znamená to obecné nabití energií, kterou mohu využít, jak chci – podle toho, na co se zaměřím? Znamená to snad, že bych mohla tu energii i zneužít – ve smyslu, že je potenciálně i zneužitelná?

Osobní Karma: „Ne, zneužitelná ne. Tyto energie, které jste dostali při sledování filmu, jsou čisté vysoké světelné energie, které přesně pasují do nynějšího stadia obecného celkového vývoje. A samozřejmě každý z vás si vyzvednul, získal, právě to, na co byl již připraven a co byl zároveň ochoten přijmout.

Centrální Karma: Dostali jste jakoby semínka, z nichž můžete vypěstovat různé světelné květiny a stromy – neboli projekty. Každý podle toho, na co máte vlohy, přirozený talent. Ta „semínka“ znamenají energetický impuls, energetickou dotaci, která vám dává tu extra sílu a schopnost tyto projekty začít lépe vnímat. Snáze si všímat, co vše by mohlo pomoci je utvářet a realizovat. Vnímat postupně podpůrné body, pomoc a inspiraci.
Zároveň se tento energetický dar u vás promítne do síly a důvěry se do takových projektů pustit a dotáhnout je až do konce. Nebo pokračovat úspěšně v těch, které už běží.
Je to zkrátka dotace navíc pro vaši očistu, vytrvalost a kreativitu na cestě nového světelného vývoje.
To vše ovšem platí pouze v případě, že s tímto potenciálem budou vaše bytosti chtít aktivně pracovat.

Ta slova o sebedestrukci byla míněna tak, že ty v podstatě nemáš na vybranou. U tebe a dalších lidí s obdobnou karmou a úkoly, je situace mnohem více vyostřená. Je to buď anebo. Není žádné střední cesty. Neexistuje žádná umírněná, snadnější, pozvolná varianta, kde by bylo na změny a vývoj dost času a benevolence. Buď se poperete se všemi výzvami, které k vám postupně přicházejí, budete reagovat na všechny důležité impulsy k očistě a světelnému rozvoji. Nebo vás přemohou vaše zlozvyky, zbytky Temnoty ve vašich bytostech, ve vašich karmických vrstvách a napojeních. Spolu s Temnotou působící v tomto světě. To pro vás není žádná novinka. To už celé roky vnímáte a zažíváte ve vaší karmické očistě a při postupném budování NDC.“


V následujícím článku 78. Světelné meče a žezla se zaměříme na světelné meče a žezla, o nichž jsme se dozvěděli v průběhu naší karmické očisty v minulých letech. Nejsou jen pouhou pohádkou, fikcí, dílem fantazie…
 

© Marie Mejdrová, leden 2016
© Ivana Zámečníková, leden 2016
© Věra Talandová, leden 2016
© Lucie Kříbková, leden 2016
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 155
  • 24
  • 20
  • 16
  • 19

Celkový počet hlasů: 234