Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články IV: 50 - 59 | 50D. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista IV

50D. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista IV

Jiří Novák, Petra Nováková Vloženo 14.3.2012
Jiří Novák Petra Nováková

Pojistka proti úplnému a nevratnému zneužití bytosti Ježíše. Výjimečnost bytosti Ježíše byla nakonec jeho zkázou. Konflikt sil, institucí, které usilovaly o duchovní vliv na Ježíše. Odkud pocházela bytost Ježíše? Jaké instituce usilovaly o vliv na bytost Ježíše? Jednoznačně nejsilnějším vlivem bylo působení Vesmírných lidí, kteří převzali řízení mise Ježíše. Horší deformací mise Ježíše to jen těžko mohlo za jiných okolností skončit. Temné síly dlouho neměly nástroje na kompletní ovládnutí celého vývoje. Problémem je i sestup dolů najednou přes mnoho úrovní světů. Jaká byla síla vlivů působících na Ježíše? Nepřirozené urychlování vývoje vychyluje člověka z rovnováhy. Zdroj a původ Ježíšovy magie. Dva oddělené magické systémy pro misi Ježíše - osobní Ježíšova magie a technologická přístrojová magie Vesmírných lidí. Zdrojem nepřiměřeného poklonkování umělým modlám je ideologie Vesmírných lidí.

Další nové informace z duchovních komunikací

V předcházející třetí části 50C. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista III jsme přinesli další informace o misi Ježíše Krista, které se vynořily během karmické očisty při pobytu Marie Mejdrové ve Španělsku v květnu a červnu 2011. Tedy v místech, kde Ježíš skrytě prožil další část svého života po ukřižování a unesení jeho bytosti temnými silami. Tato část bude prostřednictvím duchovních komunikací přinášet další nové informace, které jsme tehdy neočekávaně získali po nalezení kopií několika částí bytosti Ježíše.

Pojistka proti úplnému a nevratnému zneužití bytosti Ježíše

Jiří Novák: Co znamená tato situace s Ježíšem Kristem, postupné obnažování karmických vrstev z minulosti obsahujících kopie částí jeho bytosti. Proč byly tehdy tyto kopie vytvořeny, co se tím sledovalo? A co máme dále dělat, jak dál postupovat? (Duchovní komunikace z 2.6.2011)

 

Centrální karma nového vývoje: „Ukazuje se, že bytost Ježíše Krista byla tehdy do jisté míry ochráněna, aby nemohla být zcela a úplně zneužita v sledu dramatických a nebezpečných událostí, které měly následovat.

 

Kdo zajistil tuto ochranu? Jak je možné, že se něco tak neobvyklého stalo, a že do toho byl zapojen právě tehdejší Jan Evangelista, Ježíšův učedník?

Rozhodně to nebyli Vesmírní lidé, kteří tehdejší události režírovali. Ani temní mágové, kteří bytost Ježíše po ukřižování zneužili. Přece jen tady byly jakési čisté síly v pozadí, které měly vliv na probíhající události. Tyto vlivy si s sebou přinesl Ježíš přímo z čisté sféry, ze které pocházel.

 

Byla to jakási nenápadná ochrana, která byla do jisté míry schopna předvídat běh událostí. I zajistit nezbytná opatření, aby na tom bytost Ježíše Krista úplně naplno neprodělala. Proto ta zvláštní opatření. A postupné oddělování záchranných kopií částí bytosti, aby byly uloženy tam, kde je nikdo nebude hledat. A aby mohly být vyzvednuty, až se konečně jednou v budoucnu najde cesta k celkové nápravě světa a ke karmické očistě všech ne zcela příznivých historických událostí.

 

Doporučuji následující. V prvé řadě Spojené Síly Světla zajistí spojení všech těchto dílčích kopií částí bytosti Ježíše v jeden celek a jejich prozatímní ponechání v ochráněném duchovním prostoru. V následujících dnech pak bude důležité, abyste plně využili informační odkaz uložený ve všech těchto kouskách a přenesli do hmotné roviny další důležité informace o událostech kolem ukřižování. A pak to také co nejdříve zveřejnili, jakmile k tomu nastane na základě duchovních impulsů vhodná doba. To je v tuto chvíli vše.“


Výjimečnost bytosti Ježíše byla nakonec jeho zkázou

Petra Nováková: Spojené Síly Světla prosím o aktuální informace k situaci Ježíše, co se dá zjistit z karmických vrstev, které se v posledních dnech obnažily? Děkuji. (Duchovní komunikace z 5.6.2011)

 

Příroda: „Období Ježíše bylo dlouho obestřeno tajemstvím. Protože nebylo možné doposud situaci účinně řešit, nechalo se prozatím toto tajemství pod nánosy dalších vrstev klidně spát. Mnoho zásahů způsobilo, že vlivy na Ježíšův život nebyly jasně čitelné. A vše, co by čitelné mohlo být, Temní či jiné zasahující řídící struktury ukryly pod kamuflážním závojem.

Ze všech postupně obnažovaných karmických vrstev se potvrzuje, že bytost Ježíše byla pro vývoj skutečně zásadní. Proto byl jeho život sledován a řízen každým, komu se to podařilo. Jeho život vlastně nepatřil jemu samému, byl spíše veřejným majetkem. Loutkou, do které byly vkládány naděje na nový vývoj. Nikoli však ve smyslu loutky, za kterou každý tahá a ona nemá vlastní směr či dokonce o tom neví. Ježíš se dobrovolně podvolil vedení a dobrovolně přijal tento úkol, který pro něj představoval život pevně nalajnovaný. Život plný podmínek. V rámci stanovených mantinelů na základě propůjčené výbavy si dokázal najít vlastní cestu, která měla přinést žádoucí vývoj.

 

Příliš velké nepříznivé karmické zatížení z minulosti, které bylo při přípravě jeho příchodu a celé jeho mise vytvořeno, mu však již při narození bylo nasazeno jako černá koule. Ta přitahovala zraky všech a byla mu velkou přítěží. A protože ji dobrovolně přijal jako součást své mise, tato minulost narušovala jeho přirozené ochrany, které jeho bytost měla. A způsobila, že nebyl schopen čelit Temnu, které se pokoušelo do něj vloupat. Vlastní magie a příliš zatížená minulost jeho mise, podmínky, za jakých vznikala, to vše bylo nesmírně těžké závaží, kterému by neodolala ani ta nejčistší bytost.

 

Ježíš byl bytostí s obrovským potenciálem. Dokonce i tvůrčím. Magie však zabila jeho přirozené schopnosti, které mohl jako velice čistá bytost podporovaná samotnou Přírodou, mít. I přesto byly impulsy Přírody těmi, které pomohly vytvořit čisté jádro jeho učení, a které vnesly do jeho učení pravý smysl.

 

Stěžejní body jeho učení, které platí i dnes pro světelný vývoj, nepocházely od Dhyanů ani jiné instituce. Ale právě od Přírody. Dokázal tyto impulsy vyslyšet a dát tak své misi skutečný smysl. Tyto impulsy však nebyly trvalé a nedokázaly čelit hrubé razantnosti dalšího vedení. Ať už světelného nebo temného. Příroda již mohla pouze zmírnit jeho pád a zajistit určitou ochranu jeho bytosti po krachu, který nutně musel následovat. Zachování jeho bytosti pro budoucnost, kdy budou nástroje k jeho osvobození. A k očištění toho, co s ním bylo v průběhu života díky pevně předem stanoveným podmínkám jeho mise uděláno.

 

K pomoci bytosti Ježíše se nyní dostávají i ty bytosti, které byly tehdy v minulosti jeho průvodci, ale i ti, kteří jeho misi připravovali. Ti všichni jsou zde na Zemi, aby pomohli rekonstruovat dávný příběh jedné bytosti, která se zrodila, aby ukázala lidem novou čistou cestu. To byla příčina jejího Stvoření, vzniku.

 

Výjimečnost Ježíše byla současně jeho zkázou. Nesestoupil na Zemi jako bytost, která má být katalyzátorem evoluce celého světa, ale současně mít i svůj individuální vývoj. Která má mít duchovní úkol nejen pro celý svět, ale také sama pro sebe, pro svůj vývoj. Ježíš byl poslán do hmoty přímo jako nástroj evoluce. Jako její tvůrce. S jasným úkolem jako Boží mocí předem přesně naprogramovaný stroj. S propůjčenou rozsáhlou umělou tvořivou výbavou. Jeho duchovní těla obsahovala informace týkající se této mise a nástroje k její realizaci. Nic víc. Nic víc nebylo povoleno, aby to neohrozilo misi. Žádné další podmínky pro vlastní osobní vývoj. Jeho vlastní individualita a další osobní rozvoj nebyly vůbec brány v úvahu. Byl až příliš jednoznačně považován za dokonalého božího syna, který je součástí boží moci, a na jehož dokonalosti již nelze nic zlepšit.   

 

Příroda se snažila v průběhu pozemského života Ježíše přinášet blíže k dosahu jeho vědomí také další informace, které v sobě nesl jako odkaz vysokých sfér, ze kterých pocházel. Ne vše se podařilo včas, aby se tyto čisté informace z vysokých sfér mohly naplno projevit v Ježíšově pozemském životě. Důležité v tomto období je, aby nic z toho nezůstalo natrvalo ztraceno. Aby mohla být postupně rekonstruována, plně obnovena a karmicky čištěna kompletní bytost Ježíše. K tomu je důležité využít veškerých informací, které se postupně obnažily z karmických vrstev, ve kterých bytost Ježíše jakýmkoliv způsobem figurovala. Nalézt jeho kořeny, jeho původní přírodní vklad. To už zajistí Světelné síly vedoucí dnešní nový vývoj.

 

Příroda pak sama dodá jeho bytosti také svůj vlastní smysl, cíl, vývoj, který má mít každá individualizovaná bytost. Nejen úkol pro lidstvo, ale i úkol pro sebe.“


Konflikt sil, institucí, které usilovaly o duchovní vliv na Ježíše

Jiří Novák: Prosím Přírodu, Karmu, co lze zjistit z části bytosti Ježíše Krista, která byla sestavena z kopií několika částí jeho bytosti, které se postupně vynořily v karmických vrstvách na Janovi? (Duchovní komunikace ze 6.6.2011) – viz předcházející pokračování 50C. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista III.

 

Ozývá se tato část bytosti Ježíše: „Vím, že jsem přímo nebyl osloven, ale rád bych k celé této situaci řekl také své stanovisko. Protože mé bytosti se to týká především. Tehdejší situace byla velmi komplikovaná a sám jsem netušil, do jaké hloubky a míry jde o manipulování a skrytá ovládání těmi, kteří si říkali Síly Světla.

 

MŮJ ÚKOL, JAK JSEM JEJ DOSTAL A PŘIJAL PŘED ŽIVOTEM, BYL ZRODIT SE V TÉ DOBĚ NA PLANETĚ A VLASTNÍM PŘÍKLADEM VYTVOŘIT VZOR CESTY KE SVĚTLU PRO ČLOVĚKA VE HMOTĚ.

 

Pokud si vzpomínám, již před životem jsem kolem své bytosti vnímal určitý konflikt sil, úrovní, které se jakoby praly mezi sebou o zajištění vlivu na toto mé zrození. Především to byli andělé Dhyané, které jsem vnímal jakoby z ohromné dálky a také proto byl jejich přímý energetický vliv velmi slabý a byl snadno přehlušen dalšími silnějšími vlivy.

 

Mimochodem, byl jsem bytostí, která do té doby nebyla ani jednou ve hmotné rovině této Planety. I v duchovních sférách nad Planetou jsem strávil relativně velmi krátkou dobu. Nebyl jsem tedy původem pozemšťan. Má dřívější existence před touto misí na Zemi se odehrávala jinde, v jiném světě mimo tento Vesmír. Nedá se říci ani, že by to byl některý z paralelních vesmírů. Spíš jsem pocházel ze světů nad tímto Vesmírem. Ze světů, které měly vyšší frekvenci nosné energie.

 

Je to samozřejmě obtížné a ne zcela přirozené sestoupit jedním rázem do světa, sféry – nikoliv o jednu úroveň, ale rovnou o několik desítek nebo dokonce stovek úrovní níže. V tom vidím teď s odstupem zásadní omyl v plánu mého zrození."


Odkud pocházela bytost Ježíše?

JN: Spojené Síly Světla, kdo má nějaké zásadní informace ohledně naplánování mise Ježíše? (Duchovní komunikace ze 6.6.2011)

 

Příroda: „Já jsem Příroda. Bytost Přírody celé První Koruny Stvoření – to byly tisíce úrovní světů nad Vaším Vesmírem. Ježíš byl bytostí pocházející zhruba z úrovně několika stovek světů nad vaším Vesmírem.

 

Tehdy se vědělo, že kdesi úplně dole na žebříčku světů vznikl problém, který nedokáže vyřešit ani nikdo tam dole, ani další instituce zásahem shora z nejbližších sfér nad tímto světem. Byl proto proveden pokus zásahu z dostatečně vyšší hladiny, aby taková bytost měla ve srovnání s tím světem dole vysokou frekvenční převahu, která by jí zajišťovala mimořádně vysoký nadhled.

 

Jenže světy nahoře nechápaly problematiku světů dole. Ukázalo se, že sestup z takové výše nadhledu není optimální, protože bytost ztrácí napojení na svůj domovský svět, ze kterého pochází. A jejího řízení se pak automatický ujme některý z nižších řídících článků, který ji povede jiným směrem, než jaký byl původní záměr shora.

Jaké instituce usilovaly o vliv na bytost Ježíše?

Jednoduše zde dochází ke značnému konfliktu původních představ a aktuálních záměrů během zrození té bytosti. Samotná bytost se ocitne doslova v kleštích rozporných vnitřních impulsů, které na ni působí a tlačí ji do protikladných směrů. Je pak těžké se v tom orientovat a nakonec zvítězí ten vliv, který má nejsilnější mocenské páky na člověka. Takže na Ježíše působily:

 

 1. Impulsy domovské sféry.
 2. Impulsy ze Stvořitelských sfér můžeme pominout, ty byly zcela mimo možnost vlivu, jako už dlouhou dobu předtím.
 3. Vlivy Andělů Dhyanů, těch co měli vést vývoj na Zemi, byly již také slabé. A směrem do hmoty měly velmi malou průraznost. Anděle Dhyany bylo možné zaslechnout jen při mimořádně příznivých shodách okolností, což se stávalo velmi zřídka.
 4. Pak zde byl vliv tehdejších Vesmírných lidí s rozsáhlými technologickými schopnostmi, kteří již dlouho dopředu věděli, že k takovému zrození dojde, má dojít. Ten jejich vliv přímo ze hmoty byl do jisté míry spojen s vlivem duchovních mistrů na úrovni Galaxie.
 5. A pak zde byl vliv Duchovních hierarchií na úrovni planety Země a Slunce. A zejména jednoho z jejích představitelů známého pod jménem archanděl Gabriel. O kterém se v řadě dobových textů píše, že právě on byl tím, kdo zvěstoval do hmoty důležitá poselství a rozhodnutí duchovních institucí shora.
 6. Vlivy Planety, Slunce, místní Přírody byly v té době téměř neznatelné, neslyšitelné, nezřetelné.

 

Jednoznačně nejsilnějším vlivem bylo působení Vesmírných lidí

Jednalo se o dobu, kdy prim ve vývoji přestali už dávno hrát Dhyané, a postupně ho převzaly lidské Duchovní hierarchie. Planeta Země, Slunce, Vesmír a další obří přírodní bytosti v té době ještě nebyly ve stavu, v jakém by mohly zřetelně zasahovat do vývoje a ovlivňovat jej. Takže prim hráli lidští mistři z astrální duchovní sféry. Mnohem silnější než vliv Duchovních hierarchií úrovně Planety a Slunce však byl vliv Vesmírných lidí, kteří měli rozsáhlou technologickou výbavu.

 

Takže duchovní mistři Sluneční soustavy byli ve skutečnosti podřízeni vlivu z Galaxie, ať už si to uvědomovali nebo ne. Mohou sice ještě dnes mít pocit, že byli a jsou zde přímými vyslanci Stvořitele Všeho – údajné nejvyšší bytosti. Jenže tuto umělou modlu (automat, majestát) ve skutečnosti záměrně vytvořili Vesmírní lidé. Aby sami získali účinný vliv na civilizace i lidské duchovní mistry v situaci, když skuteční Stvořitelé tohoto světa a lidstva v něm byli již dávno mimo jakýkoliv dosah Vesmírných lidí i mistrů Duchovních hierarchií.

Proto podřízenost představitelů pozemské magie umělé modle Stvořitele Všeho s sebou automaticky přinášela i podřízenost celkové filozofii Vesmírných lidí a jejich mocenským záměrům s planetou Zemí a pozemským lidstvem. Pozemská magie duchovních mistrů se tak dostala do podřízeného stavu, do vleku, vůči technologické přístrojové magii Vesmírných lidí.

 

Proto také i duchovní mistři nejvyšších hodností v rámci Sluneční soustavy působili jako učedníčci při vystupování vůči Vesmírným lidem a setkávání se s nimi, jak jim jejich velitelé, zejména Aštar, dávali při setkáních nepokrytě najevo.

 

Vesmírní lidé jednoznačně převzali řízení mise Ježíše

Takže misi Ježíše, její vedení, přímé ovládání a směrování, převzali v té době Vesmírní lidé. Duchovní hierarchie Planety a Slunce mohla v této hře působit pouze jako pomocný výkonný personál, který misi organizačně posílí. A naopak Dhyané již dávno ztratili vliv a z jejich strany už šlo pouze o hru na vedení lidstva, když ve skutečnosti žádný vliv neměli.

Jediné, co by mohli Dhyané v té době na podporu vývoje ve hmotě udělat, by bylo zajistit zrození celých skupin andělů Dhyanů do hmoty, aby takto zásadně ovlivnili vývoj. Do toho se jim však v té době ještě nechtělo a stále si hráli na to, že vše drží shora pevně ve svých rukou. Že vedení mise Ježíše vlastně předali Vesmírným lidem dobrovolně.

 

Takže rozhodnutí andělů Dhyanů, zda předat vedení mise Ježíše tomu nebo onomu, už nemělo v té době žádný vliv na vývoj. Ti dole si jednoduše dělali, co chtěli. Proto plán zrození nového Ježíše někde ve středu Evropy – to byla pouze virtuální hra Dhyanů, která na skutečný vývoj neměla žádný vliv.

 

(Poznámka: O tom, že již v období pádu Atlantidy zhruba 10 tisíc let př. n. l. vznikl návrh Tvůrců, že příští kritické období na dalším vrcholu Platonského roku za přibližně 12 tisíc let se bude rozhodovat ve středu Evropy, bylo více řečeno v článku 50A. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista I.

Horší deformací mise Ježíše to jen těžko mohlo za jiných okolností skončit

Misi Ježíše drželi pevně v rukou Vesmírní lidé – Plejáďané. A to již téměř tři tisíce let před samotným uskutečněním této události. Což je největší paradox vývoje. Paradox, který vyplývá z možností umělé moci technologické magie dívat se dopředu a předem taktizovat, ovládat, ovlivňovat.

 

Samotné výsledky pak dokládají, že tímto způsobem se nedosáhne lepšího výsledku, než kdyby k žádné takové přípravě nedošlo. Protože horší deformací mise Ježíše to jen stěží mohlo za jiných okolností skončit. Třeba by se Ježíš neprobudil anebo by vytvořil jen dílčí okrajové hnutí a vývoj by jednoduše šel dál. Ale nedošlo by k nastartování temné moci na Zemi v podobě Černého bratrstva. Nemuselo by dojít k tomu, že ovládání, manipulace, lži, se staly oficiálními způsoby vedení lidstva ze strany Duchovních hierarchií.

 

Temné síly dlouho neměly nástroje na kompletní ovládnutí celého vývoje

Váš svět představuje ohromný kolos bytostí i energií. Byl vybudován pro směr Světla a pravotočivých bioenergií. Nebylo jednoduché ho jednoznačně překlopit, předělat na opačný temný směr. Temné síly se o to celé věky pokoušely a nedosáhly ničeho většího než pouze dílčích vítězství. A navíc opakovaných katastrof.

 

AŽ MISE JEŽÍŠE ODSTARTOVALA VE HMOTĚ JEDNOZNAČNÝ NÁSTUP TEMNA K MOCI, A TO VE VŠECH OBLASTECH NA ZEMI. JAK V SAMOTNÉ HMOTĚ, TAK I V PŘILEHLÝCH DUCHOVNÍCH SFÉRÁCH, ODKUD DO HMOTY PŮSOBILY DUCHOVNÍ HIERARCHIE NA ÚROVNI PLANETY A SLUNEČNÍ SOUSTAVY. A TO VŠE SE POSTUPNĚ PŘENÁŠELO I VÝŠE DO DALŠÍCH VYŠŠÍCH ÚROVNÍ DUCHOVNÍCH HIERARCHIÍ – GALAXIE, VESMÍRU, NADVESMÍRU. NADŘAZENOST A TOUHA PO SVĚTOVLÁDĚ PAK POSTUPNĚ PROSÁKLY ÚPLNĚ VŠUDE.

 

Jak k tomu mohlo dojít? Nejenom hlavní představitelé světské moci a církve na Zemi byli postupně obsazeni nehmotnými černými bratry. Takže výsledkem se stal temný středověk na Zemi s církevní inkvizicí, upalováním, pronásledováním všeho pokrokového, s náboženskými válkami ve jménu Krista. Ale také mnozí zatemnění Vesmírní lidé zasahující na Zemi byli ovládnuti černými bratry připojenými na záda jejich bytostí. Vliv organizovaného nehmotného Černého bratrstva se tak postupně přenášel ze Země na struktury Vesmírných lidí, na další vesmírné civilizace i na další vyšší úrovně Duchovních hierarchií.

 

Násilné zásahy ve hmotě vše špinily, zatemňovaly, a tento nepříznivý pro Světlo zatemňující vliv se účinně šířil zdola nahoru. Takže z tohoto pohledu je dřívější článek „Praktiky mimozemšťanů na Zemi“ velmi zásadní. Ten udává, popisuje podrobně období přípravy na misi Ježíše.

(Poznámka: Zde je adresa na tento článek: 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi. O nehmotném Černém bratrstvu a způsobu jeho fungování pak bylo více v článku 16. Magie z pohledu historie).

Postupně bude potřeba napsat ještě další články. Ve kterých bude zveřejněn podrobný průběh Ježíšovy mise, zásadní události, skryté vlivy v pozadí, které zde působily. Kdo nejvíce vývoj ovlivňoval a jakým směrem. Další informace získáte přímo od bytosti Ježíše. Odtud rozkódujete všechny vlivy na něj působící, i to, co jej nejvíce ovlivňovalo.

Problémem je i sestup dolů najednou přes mnoho úrovní světů

Zásah z takové výšky – je to jako když generála armády pošlete vyřešit jednu rozhádanou vesnici. Nebude řešit problém tak, že se především zaměří na skutečné duchovní pozadí celkové situace. Bude schopen to řešit pouze drtivou silou vyplývající z výše jeho hodnosti a moci. Mocenským zásahem, který obvykle bývá necitlivý a neřešící situaci. Protože tím, že nezná místní poměry, nebude schopen se dostatečně vcítit do této problematiky, aby odhalil skutečné příčiny, které situaci vyvolaly. Celý problém pak naopak silou moci zakuklí, zastře, násilně přehluší nepřirozeně vytvořeným mocenským pořádkem. Stejně tak, jako to dělá při léčbě nemocí vaše tradiční medicína. A stejně tak, jak Vesmírní lidé řešili určité problémy ve vývoji jiných civilizací násilnou okupací a vnucováním svého stylu vývoje.

Ježíš byl bytostí z vyšších světů nad vaším Vesmírem. Měl se zrodit ve hmotné rovině vaší Planety. Ale to se s předstihem dozvěděli Vesmírní lidé – Plejáďané, a začali tomu tisíce let předem přizpůsobovat celý vývoj. Navíc oni rozhodli o místu zrození, doslova vše kompletně převzali pod vlastní kontrolu.“

Jaká byla síla vlivů působících na Ježíše?

JN: Ježíš sestupuje do hmoty. Přírodo, prosím, lze v dnešní době odhadnout poměrnou sílu vlivů, které na něj tehdy působily?

 

Příroda První Koruny Stvoření:

 „Domovská sféra - 2%,

Sféry Stvořitelů nad Vesmírem - 0%,

Andělé Dhyané - 4%,

Vesmírní lidé a další vlivy z úrovně Galaxie - 87%,

Duchovní Hierarchie Slunce a Planety - 7%,

Samostatné a oddělené struktury Temných sil - 0%.

 

Důležité je, že temné síly v té době neměly zásadní vliv na zrození čisté bytosti. A neměly páky na přímé ovlivnění. V té době mohly působit pouze přes světelné struktury a infikované zatemněné světelné bytosti, které se jim podařilo chytit na úpisy a postupně je dotlačit k vědomé či nevědomé zradě Světla a světelných principů. Nebo přímo přes nasazené a dobře zakamuflované temné špiony, kteří se do světelných institucí vetřeli.

Všechny trumfy měli v rukou Vesmírní lidé

Z tohoto přehledu logicky vyplývá, že všechny trumfy měli v rukou Vesmírní lidé, a ti také od samého počátku, a vlastně již více než dva tisíce let předem, převzali vedení mise Ježíše.

 

Další okolnosti, které z toho vyplývají:

Návrh andělů Dhyanů na zrození Ježíše v ochráněné oblasti Střední Evropy nebyl od počátku vyslyšen. Naopak Vesmířané zvolili místo, kudy již celé tisíce let snadno pronikali na Planetu, aby zde zasahovali.

 

Takže první zásadní omyl – nesprávná volba místa zrození. A s tím spojený pozdější výbuch atomové bomby a následná zkáza civilizace v té oblasti. Následovala pak celá série umělých oplodnění. Tím se mimozemšťané snažili doslova vytloukat klín klínem. Vlastní přehmat a postižení obyvatel v oblasti zakrýt dalšími umělými zásahy s cílem dokázat udržet a přenést do budoucna původní genotyp, nepoškozený vlivy atomové katastrofy. Vše protkané neoprávněnými umělými zásahy mnoha typů do vývoje. To od samého počátku vytvořilo velmi nepříznivou situaci pro misi Ježíše. Naprostý odklon od přirozenosti a čistoty. Propagace jeho zrození předem. Megalomanský průběh celé akce. Mnoho nepřirozených zásahů.

 

Nepřirozené urychlování vývoje vychyluje člověka z rovnováhy

Již od dětství byl na Ježíše nasměrován nepřirozený energetický vliv. Jeho vývoj proto nemohl být přirozený, byl určitým způsobem zrychlený. A přitom zároveň vychýlený směrem k až příliš jednostrannému prokazování úcty vyšší moci, a to i na úkor správného vývoje své vlastní bytosti.

Také dnes působí na dospívající generaci všechny možné umělé vlivy – temné energie, nepřirozené potraviny, zatemněné životní prostředí, nepřirozené vyzařování přístrojů, telefonních sítí. To vše zrychluje dospívání, urychluje sexuální zralost, ale zároveň vychyluje člověka z vnitřní rovnováhy a čistoty. A takto mu vlastně skrytě vnucuje nevhodné cesty vývoje.

Takovýmto vývojem procházel tehdy i Ježíš. Byl přitom uměle duchovně směrován. Díky jeho vnitřní čistotě se Temným nepodařilo úplně zlomit a zcela podřídit jeho nitro. Ale již v životě před ukřižováním přece jen v mnohém podlehl. A tomu odpovídala jeho veřejná činnost, vytvoření kočujícího davu chudých bez majetku – to je přesně vzorek, který sice nemá co ztratit, není ekonomicky vydíratelný žádnou veřejnou mocí.

 

Kočující komunita však není vhodným vzorem pro běžný život. Tudy přece nemůže jít celý svět. To by byl zmar, chaos. Lidé musí normálně pracovat, starat se o obživu, udržovat partnerské vztahy a fungovat v rámci rodin, které jsou základem pozemské civilizace. A až teprve v rámci pozadí běžného produktivního a rodinného života ještě navíc duchovně pracovat. Ne vytvořit bez ohledu na původní rodiny komunitu skládající se převážně z mužů, která jen kočuje, žije z darů, a káže určitou víru. To není vzor vhodný pro následování. Vzor, který by měl trvale změnit svět. To je naprosto nereálná cesta, která nikam nevede. Jen k chaosu, útokům, zmaru, rozkladu.

 

Přesně to všechno se postupně stalo. Tomu všemu Ježíšovo hnutí postupně podlehlo. Jen Plejáďany mistrovsky provedená kamufláž za pomoci jejich vyspělé techniky zajistila, že tuto prohru se podařilo zakrýt po celé dva tisíce let pozemské historie. Doplatil na to samotný Ježíš. Doplatilo na to také pozemské lidstvo jako celek.“


Tím jsme došli k samotnému závěru duchovní komunikace s Přírodou První Koruny Stvoření z roku 2011. Připomínám, že veškeré destrukce, které postihly bytost Ježíše, byly vysvětleny v části 50B. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista II. Ještě však zbývá jedna nevyjasněná záležitost. Odkud se vzala „božská magie“, kterou během svého života používal Ježíš?

Zdroj a původ Ježíšovy magie

Přírodo, Karmo, prosím o bližší informace týkající se magického systému, který Ježíš ve svém životě používal. Kdo mu tuto magii propůjčil nebo jakým způsobem se na ni napojil? A kdy, v jakém období jeho života k tomu došlo? Nebo snad měl už ten systém v sobě jako dar mnohem vyšších sfér, ze kterých sestupoval dolů? (Duchovní komunikace z 11.3.2012)

 

Příroda První Koruny Stvoření: „Ano, božská magie, ke které Ježíš získal přístup, skutečně výrazně ovlivnila celou jeho misi ve hmotě planety Země.

 

Důležité je, že žádnou magii si Ježíš s sebou shora z mnohem vyšších světů nepřinesl. Záměrem, který byl sledován z vyšších světů, bylo poslat dolů bytost, která bude pro svět dole mimořádná svojí vnitřní čistotou. S takovou úrovní čistoty, která bude přesahovat vše obvyklé ve světě dole. Právě výjimečná vnitřní čistota měla být hlavní pákou Ježíše pro nastartování určité pozitivní změny ve vývoji. Původním záměrem tedy nebylo propůjčovat mu jakékoliv umělé nástroje tvořivé síly a moci. V tomto směru bylo vše zdeformováno až působením těch, kteří nakonec vedení mise Ježíše ve hmotě převzali.

 

Technologická přístrojová magie Vesmírných lidí

Vesmírní lidé neměli k dispozici umělou tvořivou sílu typu pozemské magie, která vychází z nakupení obrovského množství tvořivé síly odebrané postupně mnoha bytostem nejrůznějšího typu (Poznámka: O tom, jak vznikaly osobní magické systémy a magické systémy institucí přivlastňováním si tvořivé síly mnoha bytostí, bylo více v článku A8. Pohled do minulosti na počátek vzniku magie).

 

Vývoj Vesmírných lidí je postupně dovedl k vytvoření nového typu magického systému, který místo nakupené tvořivé síly mnoha bytostí používá uměle vytvořené technologie. Oni pak mají možnost zasahovat do událostí, měnit strukturu hmoty a prostoru, i zasahovat do běhu času nikoliv uměle nakupenou tvořivou sílou, ale pomocí přístrojů vytvořených na základě dokonalých technologií. Přístrojů, které nezasahují pouze do hmotné roviny, ale které účinně ovlivňují i duchovní pozadí hmoty, a také astrální sféru spojenou s hmotou.

 

Taková forma magie se nepropůjčuje druhému (v tomto případě Ježíšovi) tím, že do ní bude určitým magickým zákrokem zasvěcen. Ale využívá se tím, že v blízkosti Ježíše budou během rozhodujících událostí jeho života jednoduše k dispozici přístroje, které další lidé řídící průběh mise budou skrytým způsobem ve jménu Ježíše či Boha používat.

Osobní Ježíšova magie

To, co jste dříve označili jako božskou magii, to byl nejvyšší v té době dostupný magický systém na Zemi, který se propůjčoval pouze bytosti, která ve hmotě plnila poslání nejvyšší důležitosti. Tuto formu magie Ježíš získal postupně během několika stupňů magických zasvěcení. A to jednak v chrámu v Heliopolisu a dále křtem v řece Jordánu. Napojení na tento vrcholný magický systém bylo zprostředkováno mistry Duchovních hierarchií ve sféře Slunce.

Dva oddělené magické systémy pro misi Ježíše

To nové, co jste si dosud neuvědomili, je skutečnost, že pro misi Ježíše byly vlastně k dispozici dva naprosto oddělené, rozdílné a jinak fungující magické systémy. Jednak osobní magický systém, který získal samotný Ježíš tím, že prošel sérií zasvěcení. Tato osobní magie nejvyšší úrovně mu umožňovala provádět zásadní zásahy do běhu života podobající se neskutečnému zázraku. A to včetně zázraku nejvyššího, kterým v té době bylo oživení mrtvého člověka, nebo okamžitá léčba dotekem člověka s vážnými zdravotními neduhy.

 

Druhým typem magie, který byl během života Ježíše k dispozici, byla přístrojová technologická magie Vesmírných lidí. Tou nedisponoval samotný Ježíš, ale ti, kteří misi vedli. Schopnost těchto Vesmírných lidí projevit se v neviditelné formě, nebo v zářivé světelné astrální formě, výrazně rozšiřovala možnosti tohoto typu magie. Jejími možnostmi bylo měnit přirozený běh života, provádět nenápadně umělá oplodnění, která pak byla označena jako dílo Boha či Hospodina. A dále provádět veřejná představení božských zjevení, nebo i jinak zasahovat do přirozeného běhu událostí. A takto dávat pozemským lidem zřetelně najevo, že vše, co se děje v okolí Ježíše i se samotným Ježíšem, je přímo řízeno nejvyššími božskými silami. Tedy že i samotný Ježíš je poslem Boha, Synem Boha. A že je tedy schopen běžně provádět i to, co běžní smrtelníci zařídit nemohou. Oživovat, léčit nemocné. A toto vše se pak dobře hodilo i při vyslovení závěrečné lži. Že Ježíš má schopnost svojí obětí sejmout hříchy z pozemského lidstva.

 

Žádná forma magie však není všemocná

Skutečný průběh událostí naznačil, že žádná forma magie není všemocná. Protože zaprvé, tyto magie nebyly schopny zajistit dostatečnou ochranu Jana Křtitele ani Ježíše před hmotným násilím, nebezpečím násilné smrti, případně před jejich ovládnutím temnými silami.

A zadruhé, sejmout hříchy z někoho a už vůbec ne z celého lidstva najednou, to ani umělá individuální magie Ježíše, ani technologická magie Vesmírných lidí zajistit nedokázaly. Pokud mágové o něčem takovém jako o holém faktu hovoří, nejde o nic jiného než o pouhou hru na ty, co řídí svět.

Jediné, co magie v minulosti skutečně dokázala, bylo vytvořenou nepříznivou karmickou energii kamsi odkládat, ukrývat, schovávat. To však vždy působilo jen do jisté míry – do určitého celkově nahromaděného množství této nepříznivé energie. Pokud byla tato mez překročena, mohlo dojít k samovolnému „divokému“ (tedy neřízenému žádnou karmickou institucí) roztržení nádrže s věky odkládanou nepříznivou energií s výrazně katastrofickými dopady pro všechny, kdo se právě v blízkosti takového místa ocitli. Tímto způsobem zmizely z povrchu Země celé civilizace. (Poznámka: Další informace o divokém čištění karmy byly v článku 39H. Kam až může vést neochota karmicky se čistit).

Zbavit se uměle vybuzené úcty k božskému majestátu

Následující vývoj po tragickém ukončení Ježíšovy mise můžete označit mnoha nejrůznějšími přívlastky – temný, zatemněný, podléhající satanismu, krutý, atd. Jen slova příznivý, pozitivní, šťastný, povzbudivý tam budou chybět. Toto vše jistě podrobně rozeberete v závěrečné části příběhu Ježíšova života při hodnocení skutečných následků Ježíšovy mise, které v dalších staletích poté následovaly.

 

Podstatné je, že pokud se člověk dokáže vnitřně zbavit nepřirozeným způsobem vybuzené úcty k božskému majestátu umělých bytostí, není těžké běžným uvažováním a vnitřním pocitem pochopit, jak to rozhodně nemohlo tehdy před dvěma tisíci lety probíhat. Co je tedy záměrně cílená lež. A co naopak lépe rezonuje s vnitřním pocitem a vnímáním běžného člověka, který není skrytě ovládán temnými silami.

 

Zdrojem nepřiměřeného poklonkování modlám je ideologie Vesmírných lidí

A kdo tuto uměle vybuzenou úctu k božskému majestátu zde na Zemi vytvořil? Také v této záležitosti můžeme původ nalézt v samotné Ježíšově misi, kterou režírovali především Vesmírní lidé. Kdyby tak věděli všichni ti, co nadále obhajují nepřiměřenou úctu k umělému majestátu Hospodina, Boha, Ježíše, Stvořitele všeho a všech, atd., že toto vše pochází od mimozemských Vesmírných lidí. Že tím automaticky přijímají násilnickou ideologii Vesmírných lidí.

(Poznámka: Ideologie Vesmírných lidí byla podrobně popsána v článcích 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace, 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru, 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi).

Nepřiměřená úcta, nedůstojné poklonkování prokazované uměle vytvořeným božským bytostem a umělým majestátům skutečných bytostí. Lež o průběhu ukřižování Ježíše, následném vzkříšení a nanebevzetí. Lež o sejmutí hříchů z lidstva obětí Ježíše. Lži o pozitivním výsledku dalších mučednických misí. To vše pochází z jediného informačního zdroje, kterým je ideologie Vesmírných lidí. To vše tvoří spojené nádoby, kdy jedno podporuje druhé. Kdy se všechno podpírá navzájem jako jediný neprůstřelný dobře zakamuflovaný blok lží. Kdy vylomení jedné lži automaticky přináší i vylomení ostatních lží. Těchto pět článků o životě Ježíše Krista by mohlo výrazně přispět ke zlomení a definitivnímu vyvrácení tohoto bloku dva tisíce let veřejně uznávaných lží.“


V následující závěrečné páté části 50E. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista V  příběhu Ježíšova života se budeme věnovat karmickým následkům jeho mise. A celkovému zhodnocení dalšího vývoje, který právě tato mise odstartovala. Vysvětlíme, jakým způsobem doplatilo na misi Ježíše pozemské lidstvo a celá planeta Země.

© Jiří Novák, březen 2012
© Petra Nováková, březen 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

 • 225
 • 25
 • 24
 • 22
 • 31

Celkový počet hlasů: 327