Pravčická brána
Úvodní stránka | Jak nastartovat vlastní duchovní cestu? | U7. Proč vede ke světelnému vzestupu jediná cesta?

U7. Proč vede ke světelnému vzestupu jediná cesta?

Jiří Novák Vloženo 25.6.2012
Jiří Novák

Nová duchovní cesta není teorií několika ambiciózních jedinců nebo samozvané skupiny. Tato Nová cesta je cestou, kterou zvolila Příroda, Vesmír, vysoké čisté světelné sféry nad tímto Vesmírem. Proč nebylo možné najít cestu k neomezenému světelnému duchovnímu vzestupu dříve? Záměr vysazení nového člověka byl zveřejněn, ale nebyl pochopen. Výsledky tohoto pokusu deformovaly následující skutečnosti: Nové lidstvo bylo vysazeno na nečisté Planetě. Sami také máme v sobě vysoce nepříznivou minulost. A dále nedostatečná kvalita doby. Rozmach duchovních informací budí dojem, že se duchovní situace lidstva zlepšuje, přitom je tomu právě naopak. Využívání nashromážděné „moudrosti lidstva“, ani rady Vesmírných lidí, nevedou k žádoucímu cíli. Proč jsme si tak jisti tím, co tvrdíme? Informace, které předáváme, se staly naším poznáním.

Vede k cíli mnoho cest nebo jen jediná cesta?

Jak už sem uvedl v části  U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý?, většina dnešních veřejně působících duchovních učitelů má ve zvyku tvrdit, že mnoho cest vede k témuž pozitivnímu cíli. My však naopak jednoznačně považujeme za jedinou cestu, která skutečně vede ke světelnému vzestupu, právě cestu posilování světelných základů své bytosti, kterou doporučujeme na těchto webových stránkách.

 

Připomínám, že tato jediná správná cesta spočívá v tom, že člověk nejprve získá na rozjezd určitý základní okruh zásadních informací. A hned poté přejde ke každodenní aktivní práci na sobě – na posilování světelných základů své bytosti. Změnou stravy směrem k optimální výživě z pohledu bioenergií, pravidelným cvičením Pěti Tibeťanů, stabilizováním svého denního režimu a také důsledným vyhýbáním se všem záležitostem, které působí proti světelnému vzestupu. A to i přesto, že jsou tyto záležitosti v dnešní době přímo masově doporučovány.

Nová duchovní cesta není pouhou teorií

Mnozí nám vytýkají, že Nová duchovní cesta je teorie, která jde proti všemu, co tady bylo nashromážděno za celou dlouhou lidskou historii. Že tato cesta odmítá tradice, vše „dávno prověřené“ hází za hlavu. Vystupuje proti každé metodě, proti všem duchovním principům, které lidstvo dokázalo za svoji dlouhou existenci rozpoznat. Že jen přetahujeme lidi k tomuto duchovnímu směru, abychom je poté energeticky zneužívali a vysávali? Jak snadné je napsat taková i jiná podobná vyjádření, která se objevila jako reakce mnohých „znalců duchovní problematiky“ na naše texty.

Některé z těchto jedinců dráždí především to, že Nová cesta odmítá magii – posvátné dávné učení, které je zde na Zemi tak pevně zakořeněné. Dráždí je, že tímto způsobem by všichni doposud privilegovaní přišli o všechna svá privilegia. Ano, to by skutečně byla pro ně tragédie. Když po tisíciletích postupného budování své magické moci by najednou měli o všechno přijít? Viz například text A9. Magický systém ovládající lidskou civilizaci na Zemi. Dalším vadí, že odsuzujeme všechny umělé pomůcky – mandaly, tibetské místy, orgonity a další, když přece podle nich už tolika lidem pomohly. Nebo jsme terčem výčitek za to, že si prý nevážíme Ježíše Krista a jeho oběti pro celý svět. Že se opovažujeme vystoupit proti „pravdě“ spojené s životem Ježíše a jeho obětí, kterou již lidstvo uznává celé dva tisíce let.

Hlavním kamenem úrazu je nezbytnost důsledně se rozloučit s magií

Přitom my jsme ani nebyli prvními, kdo veřejně naznačil, že magie musí z tohoto světa pryč. Že magie je přežitkem z minulosti, který už nedokáže vyvést lidstvo z pádu a zajistit stabilní světelnou evoluci.

V článku 16. Magie z pohledu historie jsem uvedl následující informace:

Například Helena Šeblová již v roce 1999 napsala následující slova: „Věk ryb byl nazýván érou „Železného věku“, kdy vládl pevnou rukou mužský princip… V této éře se rozvíjelo racionální myšlení na úkor citu… Nacházíme se v přechodné době… Končí éra „Železného věku, kdy vládl mužský princip a nastupuje éra Zlatého věku Vodnáře, která přináší lidstvu produchovnění a vládu ženského principu… „Mág, i když vzývá Boha, je zvyklý pracovat silou na základě vlastního úsudku a chtění… Do konce éry Železného věku byla naše magie přirozeným vývojovým stupněm poznání lidstva. Pro toho, kdo chce postoupit do Zlatého věku lidstva s touto Planetou, nastává čas rozloučit se s magií… To znamená vzdát se magie, vzdát se této moci…“ - viz Helena Šeblová (Bude konec světa? Skryté skutečnosti 2/1999, str. 9).

„Magie již nebude fungovat, protože je vyškrtnuta z akašických záznamů naší Planety. Tvůrčím principem bude láska a zázraky lásky bude konat ten, kdo se očistí od náznaků silového myšlení a chtění i cítění… Toto je vrchol stromu našeho poznání i života…“ - viz Helena Šeblová (Přechodné období starého a nového věku, Skryté skutečnosti 3/1999, str.2). V dalším textu se k Heleně Šeblové a jejímu dalšímu vývoji ještě vrátím.

Nová cesta není teorií několika ambiciózních jedinců

Nová duchovní cesta není teorií Jiřího Nováka a dalších jedinců spolupracujících při tvorbě těchto webových stránek. Jde o cestu, která zde byla k dispozici, která byla připravena čistými duchovními Silami Světla pro člověka 2. typu již dávno. Ale na základě mnoha okolností vývoje byla kompletně rozpoznána až na konci 20. století. Tedy až v době zlomu, kdy už nebylo možné dále pasivně čekat a doufat, že někdo druhý za nás vše napraví. V té době se všechny čisté duchovní Síly Světla spojily, aby řadou hmotných a duchovních impulsů a změn odstartovaly proces hloubkové očisty, důsledného duchovního probuzení lidstva, Země, Vesmíru. Tato Nová cesta je tedy cestou, kterou zvolila Příroda, Vesmír, vysoké čisté světelné sféry nad tímto Vesmírem.

                            

Proč byla cesta čistého vzestupu nalezena až tak pozdě, v době doslova za pět minut dvanáct? Je k tomu několik zásadních důvodů, o kterých jsem již podrobněji psal v článku 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla. Odtud teď přebírám následující informace.

Proč nebylo možné najít cestu k neomezenému světelnému vzestupu dříve?

Najít optimální výživu z pohledu bioenergií, tak jak je to podrobně rozebráno v článcích 22. Optimální stravování z pohledu bioenergií I, 23. Optimální stravování z pohledu bioenergií II, přece ani tehdy nemuselo být problémem. Vždyť dávné civilizace původně maso nejedly a bylo jim vlastní to, co dnes označujeme jako vegetariánství. Tehdy to bylo běžné, dnes už je to ve většině světa naopak výjimečné.

Je pravda, že vegetariánství bylo a je typické pro řadu národů a civilizací, například části Indie v minulosti i dnes. Ale systém nebyl dostatečně propracovaný vzhledem k bioenergiím. Dodnes je problémem neschopnost rozlišování pravotočivých a levotočivých bioenergií. Nebyla pochopena důležitost syrové stravy. Mnoho takových systémů, např. makrobiotika, bylo jednoznačně chyceno temnými nánosy.

Také péče o čakry, energetické body a energetické dráhy v lidském těle není novinkou. To všechno obsahují systémy jógy, reflexní terapie, tradiční medicíny z východu, bojová a harmonizační umění – tai-či, kung-fu a další. Opět však jde o tytéž problémy ovlivňující čistotu a účinnost těchto metod – zastaralé a nepravdivé informace o čakrách (třeba rozdíly ve směru rotace čaker u žen a mužů), ovládnutí učení, cvičebního postupu, temnými systémy. Ale také nevyvážený systém čaker v minulosti, viz článek 31. Vývoj soustavy čaker dnešního člověka. Navíc účinnost těchto dalších systémů na správný směr rotace čaker je minimální, jak jsem vysvětlil v článku 29A. Pět Tibeťanů - optimální způsob péče o čakry.

A vyhýbat se činnostem, které vzestup blokují? V tom byl odjakživa největší problém. Protože jak andělé Dhyané, tak i lidské Duchovní hierarchie používali, schvalovali a doporučovali jako hlavní metody řízení právě to, co vzestup prokazatelně blokuje – magii, zasvěcování, umělé přístroje a metody na duchovní cestě. Privilegovaná umělá duchovní výbava jejich vyslanců, se kterou sestupovali do hmoty, nepodporovala možnost vzestupu. Tehdy to zajišťovali právě takto, protože jiné možnosti účinných zásahů do hmoty než magii neměli, neznali.

Vyjádření Andělů Dhyanů vedoucích vývoj lidských civilizací

Přímo andělům Dhyanům, kteří zajišťovali vysazení obou typů člověka na planetu Zemi (více o nich bylo v článku 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu), jsem položil následující otázky (Duchovní komunikace z 15.12.2010):

Kdo vlastně vytvořil projekt člověka 2. typu? Jak to, že andělé Dhyané ještě dlouhé desítky tisíc let tento projekt plně nepochopili a vytvořením lidských Duchovních hierarchií směrovali vývoj stále mimo hmotu?

Andělé Dhyané: "Tehdy nám bylo řečeno, že projekt pochází z vyšších světů. Stvořitel či Stvořitelé byli pouze prostředníky, kteří projekt předávali dál. Problém duchovní komunikace v tom nebyl, protože ten projekt přišel jakoby přímou poštou – přímým naprosto jednoznačným způsobem jako očividná inspirace shora – jasná a zcela zřetelná. Nikdo ovšem v té chvíli nedokázal domyslet, jaké budou následky vysazení takového typu člověka, zejména pokud jde o možnost vývoje, vzestupu, evoluce.

Možná i samotné zdůvodnění projektu shora nebylo optimální, dostatečně konkrétní. Mluvilo se o vývoji, o zdokonalování, o duchovním růstu. O potřebě motivovat člověka k růstu, ke vzestupu, k práci na sobě čistým způsobem života. Tím však bylo myšleno všechno možné od zdokonalování techniky až po vývoj duchovních informací, duchovních schopností a duchovního vnímání.

 

Přitom však nebyla žádná řeč o nárůstu frekvencí. Ale to bylo právě to, co vysazením ve špinavém prostředí Planety ovládané mnoha druhy temných systémů nebylo jednoduché splnit. Nebylo jednoduché najít cestu, kudy ven z ovládání. Dnes víme, že tou cestou je optimální výživa, péče o čakry, vyhýbat se škodlivostem, nastoupit frekvenční vzestup a zahájit účinnou karmickou očistu. Tehdy to nebylo tak jednoznačně řečeno. Měli jsme za to, že hlavní zásady vývoje se nemění. Až v dnešní době jsme pochopili nutnost zbavit se magie a s ní i všech dalších umělých pomůcek, technik a metod na duchovní cestě.

 

Trvalo pak další desítky tisíc let, než pověřené bytosti začaly chápat, jak má tento projekt vlastně fungovat… Andělé Dhyané jako kolektiv se nakonec shodli na tom, že pokrok zajistí správnou výchovou nového lidstva 2. typu bez duchovního vnímání pomocí přežívajících lidských bytostí 1. typu a dále pomocí vzdělaných zasvěcenců. To všechno proto, že stále ještě nebylo přesně pochopeno, co je to duchovní růst, duchovní pokrok. Logicky byl za duchovní růst považován postupný nárůst duchovního vnímání a tvořivých schopností, což mělo nové lidstvo přibližovat ke schopnostem lidstva 1. typu.

 

Nikdo v té době netušil, že nové lidstvo musí jít úplně jinou cestou. Že pouhé následování předchozího lidstva 1. typu nikam nevede. Že je slepou uličkou, která směřuje k dalším katastrofám.

 

Prvním průkopníkem nové cesty byl až za další tisíce let Buddha, který dokázal rozšířit čistým vzestupem své vědomí až na úroveň 10. těla a dosáhl tehdy vyladění příjmu bioenergií a hmotné výživy kolem 85 %. Dnes víme, že do dosažení hranice 95 % vyladění, na které se lidem 2. typu láme vývoj a otevírá se ničím neomezená cesta vzhůru, mu zbývalo ještě hodně. Proto výsledek nedokázal dotáhnout do úplného konce. Energie doby a přítomné příležitosti to tehdy ještě neumožňovaly.

 

Až situace ve 20. století připravila podmínky příznivé pro nalezení skutečného neomezeného vzestupu a pro proražení bariéry tehdy posledního 11. vnějšího energetického těla (pozn.: dnes má člověk 12 vnějších energetických těl, viz článek 19. Mystické zážitky a vzestup do sféry Věčného Já).

 

Nová duchovní cesta nemohla být dříve proražena, protože k tomu nebyly příznivé podmínky. Až kvalita života ve 20. století a příležitosti, které tato doba poskytovala, umožnily cestu neomezeného vzestupu prorazit a tím se o ní i poprvé dozvědět. Jako o něčem zcela novém, co je součástí projektu nového člověka 2. typu, ale nikdo si doposud nedokázal představit, jak tato možnost bude fungovat a především jak se otevře.

 

Přitom citace z knihy Silmarillion naznačuje, že se již tehdy tušilo, že nový člověk má v sobě něco mimořádného a naprosto unikátního, co staré lidstvo nemělo. Postupem času však během dalších tisíců let tato možnost úplně upadla v zapomnění.“

 

Zde končí citace slov andělů Dhyanů. Z jejich vyjádření je jasně patrné, že záměr vysazení člověka 2. typu byl zveřejněn, ale nebyl plně pochopen. Nikdo v této době netušil, jak se má dojít k tomu, aby nový člověk 2. typu dokázal překonat hranice jiných bytostí, i samotných andělů Dhyanů, které jsou jim dány osudem. Jinými slovy, co udělat proto, aby se dostal na stabilní světelný vzestup a dokázal překonávat i ty duchovní prahy, které jsou pro anděle Dhyany směrem nahoru nepřekonatelné.

Záměr vysazení nového člověka byl zveřejněn, ale nebyl pochopen

Znovu v této souvislosti připomínám následující citaci, ve které John R. R. Tolkien v knize „Silmarillion – Mýty a legendy Středozemě“, str. 32, vypráví o proslovu Ilúvatára v čase příchodu Adamova lidu na Zemi:

Pohleďte, miluji Zemi, kterou osídlím prvorozenými Quendii a druhorozenými Atany. Quendiové budou nejsilnější ze všech pozemských tvorů, budou mít nejvíc krásy a vymyslí a zplodí ji více než všechny mé Děti, a dojdou v tomto světě větší blaženosti. Ale Atani ode mne dostanou nový dar. Proto určil, aby srdce lidí směřovalo za hranice světa a nenalézalo v něm klid; ale měli mít schopnost utvářet svůj život mezi silami a náhodami světa přes hranice Hudby Ainur (pozn. přes hranice tvořivých možností andělů Dhyanů, i přes duchovní práh, kterým je jejich sféra shora ohraničena), která je pro všechno ostatní jako osud. Jejich působením bude vše dokončeno tvarem i skutkem a svět se vyplní až do posledního a nejmenšího.“

Metoda pokusu a omylu v tvůrčí činnosti

Tímto vším se znovu potvrzuje skutečnost, kterou naznačil ve svých knihách již Ivo Wiesner. Že většina tvůrčích zákroků shora byla prováděna metodou pokusu a omylu. Protože šlo vždy o něco zcela nového, nemohly být předem známy výsledky, které to přinese po uplynutí tisíců let. Magie sice měla možnost nahlížet do budoucnosti v běžných obdobích. Proto bylo možné při vizích proroků vidět hrozby budoucích katastrof. Protože to vše už byly vzory, které v minulosti vícekrát proběhly.

Při zavádění úplně nových záležitostí do hmoty však ta budoucnost ještě neexistovala. Neexistoval žádný takový vzor, který by už někdy dříve proběhl. Proto ani jinak všemocná magie nedokázala v takových situacích odhadnout, co se bude s projektem dále dít, jaké to přinese výsledky. V tomto případě byla jediná možnost – nechat děj proběhnout a pak teprve po uplynutí tisíců let bude možné jej do všech detailů vyhodnotit. A tato možnost nastává právě teď.

Také projekt člověka 2. typu byl pouze jedním z tvůrčích pokusů

Podobné to bylo zřejmě i s projektem člověka 2. typu. Protože dosavadní opakované pokusy s otevřeným duchovním vnímáním u mnoha typů civilizací 1. typu nikam nevedly, padlo rozhodnutí vyzkoušet druhou možnost. Zastřené duchovní vnímání, kratší věk, více příležitostí v mnoha životech po sobě případné chyby napravit. Navíc jinou konstrukcí energetických těl se posílila odolnost člověka vůči mentálnímu ovládání, které bylo tehdy velkým problémem.

Více o rozdílech obou typů člověka bylo v článcích 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu, 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo, 44A. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu I, 44B. Další srovnání lidstva 1.a 2. typu II, 44C. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu III, 47C. Rozdíly v pojmech astrální duch a Vnitřní duchovní Já.

 

Podstatné je, že mnohé detailní informace o povaze projektu člověka 2. typu, o jeho zvláštnostech a výhodách, přinesly po roce 1999 až duchovní komunikace v rámci NDC s bytostmi a systémy, které byly dříve mimo frekvenční dosah nejen všech pozemšťanů, ale i andělů Dhyanů a Stvořitelů našeho Vesmíru a života v něm.

 

Takže celou situaci můžeme uzavřít tím, že mnohé bytosti a instituce v té době dělaly z jejich pohledu to nejlepší, co napomáhá vývoji lidstva. Že to tak nefungovalo, je důsledkem jejich nedostatečného duchovního nadhledu nad situací a nedokonalosti jejich duchovní komunikace směrem nahoru do vyšších duchovních sfér a světů.

 

A právě v tomto směru je projekt člověka 2. typu naprosto revoluční, protože umožňuje lidem, kteří vstoupí na cestu stabilního ničím neohraničeného vzestupu, získat pohled „z bodu za nekonečnem“ (viz článek 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru), který teprve umožňuje odhalit pravou podstatu věcí, principů, záležitostí, které se v našem světě dějí.

Zásadní okolnosti, které způsobily, že jediná správná duchovní cesta pro člověka 2. typu byla nalezena až tak pozdě, byly také shrnuty v článku 48F. Proč lidstvo podceňuje první tři úrovně na duchovní cestě? Tam byly uvedeny následující dva zásadní důvody.

Nové lidstvo bylo vysazeno na nečisté Planetě

Zaprvé, byli jsme vysazeni na nečisté Planetě plné magie, ovládání a manipulací všeho druhu. Na Planetě, kde magie je považována za základní metodu duchovní práce. Kde i Příroda je postižena magií.

 

V duchovních vrstvách mnoha míst na Zemi jsou otisky magie a drastických zákroků prostřednictvím magie. Duchovní tradice mnoha národů a územních celků jsou tak tvrdě zasaženy magií. Celý náš svět je doslova prosycen, impregnován, všudypřítomnou energií magie. Magie, ať už otevřená nebo skrytá, se zde stala běžným postojem k duchovnímu pozadí světa. A tohoto všeobecně přijímaného a doposud převažujícího postoje není jednoduché se zbavit.

Sami také máme v sobě vysoce nepříznivou minulost

Zadruhé, drtivá většina z nás lidí na planetě Zemi je bytostí s vlastní minulostí. Tedy nejenom někdo před námi se v daném místě dopouštěl zrůdných neetických činů. Často jsme to byli my sami v dřívějších zrozeních zde na Zemi, kteří takové hrůzy navrhovali, prováděli, nebo na jejich provádění z pozice vedoucích bytostí dohlíželi.

 

Otisky těchto činů, i chybné postoje, které je způsobily a tehdejší umělou výbavu, umělé pomůcky, které jsme používali, mimořádná privilegia, kterých jsme byli nositeli - to všechno máme uloženo v karmických vrstvách. A když se takové vrstvy tlakem energií z okolí vynoří a my nejsme na karmickou očistu připraveni, je zle. Protože pokud jsme ještě nenašli cestu k dostatečně rychlému světelnému vzestupu, pak nás tyto obnažené vrstvy i výbava v nich přítomná mohou chytit. A místo abychom vše vydali, začneme tuto dnes již nevhodnou výbavu znovu používat, i když obvykle na nevědomé úrovni. A výsledkem je opakování starých chyb, starých nesprávných tendencí, vytahování starých nevhodných metod na duchovní cestě.

 

Proto nejen dnešní lidstvo na planetě Zemi, ale i Příroda Planety, jsou doslova zavaleni všemi možnými způsoby vědomého nebo nevědomého používání magie a umělými pomůckami mnoha různých typů. Je obrovským paradoxem, že drtivá většina toho, co duchovní učitelé, duchovní pracovníci a léčitelé dnes doporučují jako metody pro dosažení světelného vzestupu, ve skutečnosti tlačí člověka do pádu.

 

Více o tom bylo v článcích 30B. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu?, 47D. Nepříznivé vlivy Staré duchovní cesty na dnešní vývoj.

Nedostatečná kvalita doby

A k předchozím dvěma důvodům je důležité přidat ještě třetí, který zazněl v duchovní komunikaci s anděly Dhyany. A tím je nedostatečná kvalita doby, která dříve neumožnila otevřít pro lidstvo 2. typu cestu neomezeného duchovního vzestupu.

 

Lidé, kteří v těžkých dobách někdy doslova bojovali o holé přežití, neměli čas, ani motiv, zabývat se ještě navíc duchovním pozadím světa. Navíc jde i kvalitu duchovního vedení civilizace shora – kdy samotné duchovní instituce vedoucí duchovní vývoj již neměly možnost stát se těm dole ve hmotě oporou, například v bojích proti temným silám. Kdy tyto samotné instituce neměly k dispozici informace, které by mohly zásadně změnit vývoj dole ve hmotě. A i kdyby správné informace měly, chyběla možnost, jak takové informace přenést dolů do hmoty. A navíc nebyly schopné zajistit spravedlivé a optimální karmické vedení lidstva.

Na počátku nebylo naším záměrem vše staré odhodit

My jsme přece nezačali svoji duchovní cestu se záměrem, že vše staré naráz odhodíme. Že vybudujeme něco úplně nového, doposud neznámého. Také my jsme na počátku důvěřovali všeobecně rozšiřovaným informacím a zkoušeli jsme na duchovní cestě všechno možné. Chodili na semináře a přednášky, četli knihy. Naznačil jsem to ve svém osobním příběhu, který je součástí článku 45B. Proč právě Nová duchovní cesta? II.

 

Důležité však je, že ještě před otevřením našeho zájmu o duchovní problematiku jsme začali důkladně pracovat na posilování světelných základů své bytosti – měli jsme léta kvalitní výživu a začali jsme také pravidelně cvičit Pět Tibeťanů. Byli jsme proto lépe připraveni na přijímání duchovních informací než běžný hledající. Sice jsme ještě v té době neměli ponětí o existenci levotočivých a pravotočivých bioenergií, ale byli jsme již schopni rozpoznat vlivy, které prokazatelně škodí. Proto jsme dokázali například hned během zahájení odejít z přednášek či seminářů, kde jsme jasně cítili ovládací energie v ovzduší. A to bez ohledu na to, jestli jsme za ten seminář zaplatili nebo ne.

To vše nás dovedlo k tomu, že jsme se začali vnitřně čistit a zpracovávat vlastní nepříznivou karmu. A to je velmi zásadní. Protože lidé mohou pomoci Planetě především tím, že nastartováním své karmické očisty začnou odlehčovat samotné Planetě a Přírodě od lidmi nahromaděné karmy, která je dusí.

Nové informace přicházely postupně

Až postupně jsme během naší duchovní cesty dostávali informace, že pokud chceme jít dál, potřebujeme tu a tu metodu, kterou jsme doposud používali, opustit. Nebo se potřebujeme zbavit těch a těch knih, ze kterých vyzařují vysoce nepříznivé energie. To, že dnes zavrhujeme drtivou většinu metod, pomůcek a rituálů Staré duchovní cesty, to nebylo výsledkem náhlého poznání nebo rozhodnutí. To vše je výsledkem mnohaletého světelného vzestupu a postupného přijímání dalších a dalších informací.

 

Příklad reflexní terapie

Uvedu příklad z praxe týkající se jedné z tradičních metod Staré cesty. Metoda reflexní terapie – zatlačíte na vhodný bod na svém těle a pomůže vám to při řešení problémů v určité oblasti. Jeden z kolegů ze seminářů šel jednoho dne po ulici a udělalo se mu špatně od srdce. Bylo to už v době, kdy se dostal na vzestupnou světelnou cestu. A tehdy udělal to, co bylo pro něj dříve naprosto běžné. Zatlačil na určitý doporučený bod, aby akutní problém zeslabil. Nastala však pro něj doslova katastrofa. Na ulici se okamžitě sesul a jen rychlým zásahem okolních lidí byla přivolána záchranná služba a v kritickém stavu jej převezla do nemocnice. Naštěstí přežil a později mne požádal o pomoc. S odstupem jsem zjistil, že jeho tehdejší zásah způsobil doslova výbuch, naprostou destrukci srdeční čakry na přední části těla a výsledkem toho byl okamžitý kolaps.

Další setkání s reflexní terapií je z 25.5.2012. Tehdy mi jedna z bytostí na NDC napsala: „Měla jsem opět silnou bolest zad. Párkrát jsem si zmáčkla na chodidlech místa pro ledviny a bolest polevila. Takže ledviny. Ale jde mi o to, zda (reflexní) masáž chodidel neboli reflexní terapie, je dost čistá. Abych třeba nepotlačila nějaké nové vrstvy a celé si to nepokazila.“

Vyšetřením jsem zjistil, že světelný vzestup této bytosti se razantně zpomalil o 80 %. Protože vlastně použila skrytou magii. A protože je na Nové duchovní cestě a má přímé napojení na Karmu pro hmotný svět, situace brzy vyplynula na povrch a vyhrotila se, aby se začala řešit. A v následujících několika dnech po sobě se pak tento člověk karmicky čistil z předcházejícího používání reflexní terapie nejen v dnešní době, ale i v minulých letech. A tím i z ovládnutí temnými systémy v pozadí za touto metodou.

 

K podobným situacím docházely další osoby na světelném vzestupu i při použití jiných metod Staré duchovní cesty. Naše výzva nepoužívat takové metody tak zásadně vychází z našeho poznání. Z osobních zkušeností jednotlivců na cestě světelného vzestupu během třinácti let od otevření NDC.

 

Postupně jsme se dozvídali, co všechno představuje skrytou magii

Na naší cestě jsme se postupně dozvídali, co všechno je skrytá magie. Nejen to, co je tradičně za magii vydáváno, ale také třeba již zmíněná reflexní terapie představuje určitou formu magie. Magií je jakékoliv ovládání energií vědomím a vůlí. Magii používají jakékoliv rituály, které dávají ne zcela přirozené výsledky. A zatlačit si na určitý bod v těle a zbavit se problémů se srdcem, to určitě na první pohled není přirozený výsledek.

 

Tělo dalo člověku impuls, že něco není v pořádku a čistá cesta spočívá v nalezení a řešení hmotných i duchovních příčin, proč ty problémy se srdcem vznikly. Naproti tomu zmáčknutí bodu na energetické dráze lze přirovnat ke spolknutí pilulky. Může tím dojít k rychlému dočasnému potlačení příznaků. Ale příčina neharmonie srdce se tím neřeší a bude se i nadále prohlubovat.

 

V posledních dnech jsem se dokonce dozvěděl, že existuje i myslivecká (lovecká) magie. Když se jeden člen sdružení myslivců, který je na NDC, začal z této magie čistit. Jedná se o člověka, který aktivně lovil a ve vlastním domě měl rozvěšeny nejrůznější trofeje. Při vytváření tvořivé síly myslivecké magie jde o stejný princip jako u běžného magického systému. Jehož celková síla je tvořena hromaděním životní síly ovládnutých bytostí všeho druhu, viz článek A8. Pohled do minulosti na počátek vzniku magie. Síla myslivecké magie je vytvářena z energií zastřelených zvířat a tato energie se uchovává prostřednictvím trofejí – parohů jelenů, kůží nebo klů divočáků, ale také trofejemi slonů, tygrů, lvů a dalších. Myslivci (lovci) si tuto magii, která jim poskytuje určité dílčí schopnosti mimo pořadí, posilují nevědomě právě umísťováním trofejí z lovů ve svém prostředí. Jasně jsem vnímal temnou energii plynoucí z těchto trofejí a jejich napojení na jakýsi rozsáhlý temný systém v pozadí.

V minulosti dokonce lidé používali po násilných bojích, nájezdech, válkách i lidské trofeje, například skalpy. Velmi názorně bylo přenesení síly zabitého člověka na toho, kdo ho zabil, předvedeno ve filmové sérii Highlander (tam šlo ovšem o výjimečné nesmrtelné jedince).

Nová duchovní cesta není cestou samozvané skupiny

Nová duchovní cesta není cestou jednoho samozvaného vůdce nebo samozvané skupiny, kterou si tito vymysleli ve své přebujelé fantazii v roce 1999. Je to cesta, kterou si na základě zkušeností získaných během předchozího nepředstavitelně dlouhého vývoje a po dlouhých a složitých přípravách zvolily planeta Země, Příroda, Vesmír (Kosmické vědomí) i světelné duchovní sféry vysoko nad naším Vesmírem i jeho stvořitelskými úrovněmi. Nejde tedy o žádné ukvapené rozhodnutí, pouhý pokus, který by vznikl najednou a z ničeho.

 

My lidé zůstáváme pouze prostředníky přenosu tohoto nového konceptu do hmoty. Z toho všeho vyplývá, že nikdo z nás lidí nemá právo, pravomoc, ani dostatečnou čistotu a nadhled, aby mohl opravovat zásady této pečlivě připravované a samotnou praxí prověřované cesty. Cesty, pro kterou se rozhodl Vesmír, Příroda, nová čistá karmická instituce, duchovně probuzená Planeta i mnoho dalších světů ve Stvoření.

 

Více o tom bylo v článcích 47A. Proč nestačí být pouhým příznivcem našich informací,47B. Přijmout NDC znamená uznat nové principy kompletně.

Proč vůbec dnešní lidstvo potřebuje jinou duchovní cestu?

My jsme novými lidmi 2. typu. Potřebujeme jít novou cestou duchovní evoluce, která zatím nebyla kompletně v celé úplnosti popsána žádnou veřejně známou duchovní teorií. A dokonce ani z pohledu praxe takovou cestou doposud žádná civilizace před námi nepostupovala. Potřebujeme být svým způsobem novátory, abychom dokázali najít optimální duchovní cestu odpovídající lidstvu 2. typu zde na planetě Zemi.

 

Z toho všeho vyplývá, že příklady starověkých učitelů na naší Planetě a stejně tak i příklady Vesmírných lidí a jakékoliv umělé duchovní teorie pocházející z těchto dvou dávných zdrojů, jsou pro další duchovní vývoj nás pozemšťanů zcela nepřijatelné a nevhodné následování. Protože oni byli a jsou lidstvem 1. typu s odlišnou duchovní výbavou a jinými možnostmi v evoluci. My jsme novým evolučně vyšším lidstvem a máme k dispozici něco, o čem oni neměli nejmenší tušení – skrytou schopnost neomezeného duchovního vzestupu přes jakékoliv duchovní bariéry a prahy.

 

Více o významu naší civilizace z vesmírného pohledu jsem uvedl v článku 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru.

Rozmach duchovních informací budí dojem, že se duchovní situace lidstva zlepšuje

Tento oddíl je převzatý z článku 48F. Proč lidstvo podceňuje první tři úrovně na duchovní cestě?:

Možná se to někomu jeví jinak. Internet je dnes přece plný webových stránek zaměřených na duchovní cestu člověka. V posledních desetiletích 20. století začalo být ve světě (a v naší zemi od 90. let) vydáváno obrovské množství knih zabývajících se duchovní problematikou. V mnoha zemích se konají přednášky a semináře na duchovní téma. Významní duchovní učitelé objíždějí se svými programy mnoho zemí světa. Rozmáhající se náboženství a esoterní nauky po celém světě lákají hledající na duchovní cestu.

Na první pohled to proto může vypadat, jak se celková duchovní situace lidstva mění k lepšímu. Jak velké počty jedinců dosahují v posledních letech duchovní pokročilosti. Že hledající mají dnes k dispozici celou řadu dostupných možností, jak se dostat na duchovní cestu. To vše jako by naznačovalo, že lidstvo zažívá v tomto období doslova duchovní rozmach. Jenomže co je to vlastně za duchovní cestu, na kterou nás všechny tyto rozmáhající se aktivity lákají?

 

Cílem většiny jednotlivců i celého lidstva je nastoupit světelnou duchovní cestu. Jenomže to, co je nám veřejně předkládáno, by se dalo z pohledu skutečné světelné cesty charakterizovat jako pouhé pozlátko. Zářivý obal neodpovídající skutečnému vnitřku – reálnému stavu duchovní evoluce dnešního lidstva. Stačí totiž, abyste byli schopni vnímat charakter a druh energií, které z těchto „nádherně“ vypadajících webových stránek, zajímavých přednášek mnohých významných učitelů či poutavých knih některých světoznámých autorů, vyzařují. A byli byste hluboce rozčarováni, doslova zdrceni. Jeden web, další kniha či přednáška s temným vyzařováním za druhou.

 

A přitom jejich autoři, někdy anonymní, mnohdy naopak ve světě uznávaní, jednohlasně prohlašují, jak tady bojují za Světlo. Jak právě jejich stránky, knihy, přednášky popisují tu pravou cestu ke Světlu. A to je ve většině případů hluboký omyl. Informace s výrazně temným vyzařováním ve skutečnosti popisují jen další možnost, jak se poměrně rychle dostat do hlubokého pádu směrem k temné straně.

Využívání nashromážděné „moudrosti lidstva“ nevede k žádoucímu cíli

Tito duchovní učitelé ve svém boji za lepší svět využívají „moudrost lidstva“ nashromážděnou za celé minulé věky. Jenže co je to za moudrost, když pozemské lidstvo vede od jedné katastrofy k druhé, od zkázy jedné civilizace k další zkáze? Když dovoluje opakování stále stejných zásadních chyb v evoluci? Když tato „moudrost“ nemá nástroje k tomu, aby lidé konečně pochopili příčiny opakovaných pádů? Když místo toho stále znovu a znovu vede tato „moudrost“ další jedince k tomu, aby vytahovali z minulosti metody, pomůcky, které již tehdy dávno doslova potopily svět? Jeden takový konkrétní příklad týkající se mimozemského učení MCEO byl rozebrán v článku 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?

 

My, co připravujeme tyto webové stránky www.novaduchovnicesta.cz, jsme se ve svém boji spojili ke spolupráci s Přírodou, Sluncem, Vesmírem – Kosmickým vědomím. Nepostupujeme podle žádné dávné „moudrosti“. Ani podle toho, co nám velí naše hmotná či duchovní ega. Rozmlouváme s Planetou a Přírodou a děláme to, co nám teď v tomto období doporučují. Neděláme to, o čem si myslíme, že je správné. Děláme to, co samotná Příroda a Planeta označují jako správné.

 

Při takovém způsobu rozhodování člověk přestává používat rozum jako nejvyšší kritérium rozhodování. Rozhodujícím se pro něj stává vnitřní hlas, impulsy jeho Vyššího Já i vyšších duchovních úrovní. Rozum zůstává pouze kontrolou, aby člověk nenásledoval naprosto nesmyslné impulsy. Viz článek 18. Cesta k duchovnímu probuzení člověka.

Takto postupujeme životem i přesto, že nám takové jednání někdy přináší určité obtíže. Například sklízíme kritiku z okolí, protože tím jdeme proti všeobecně uznávaným hodnotám. Mnohdy se to také nelíbí našemu egu, protože jsme nuceni se vzdát určitých věcí a zvyků, které jsme běžně využívali, atd. A není vždy jednoduché překonávat upevněné vnitřní vadné postoje.

Kdekdo se na své cestě nechal chytit Vesmírnými lidmi

Jak už jsem uvedl, jednou z těch, kteří nás na počátku zásadním způsobem inspirovali, byla paní Helena Šeblová. Zajímalo mne, o čem píše dále, jaký je její další vývoj. Jestli také ona našla cestu k neomezenému světelnému vzestupu. V následujících letech začala vydávat knihy. O některé z nich jsem se zajímal podrobněji, abych zjistil, o čem vlastně píše. Například jedna z jejích knih Poselství 2 z roku 2006 je agenturou Hledající popisována slovy: „Pokračování vizí a setkání s mimozemskými bytostmi, členy hvězdné konfederace, které má připravit k postupu do vyšších sfér“. To jasně naznačuje, že také ona  se zařadila po bok těch, kteří začali přejímat informace od Vesmírných lidí. Kteří postoupili na úroveň tohoto duchovního kontaktu, a domnívali se, že tím dosáhli určitého vrcholu.

 

Řada jednotlivců, kteří se začnou zajímat o duchovní záležitosti a současně mění správným způsobem svůj přístup k životu, se dostane na dílčí světelný vzestup. Takto se jim mohou postupně probudit i určité schopnosti z dávné minulosti a obnažit dávné vazby na určité duchovní systémy a instituce. Například začnou duchovně komunikovat. První duchovní instituce, na které se obvykle dokáže napojit, jsou však struktury lidských Duchovních hierarchií, tedy duchovní mistři mimo zrození, mimo hmotný svět.

 

Z tohoto zdroje pochází například knihy Jane Roberts: Sethovy promluvy, Graham Bernard: Co je člověk – metapsychické rozmluvy. V těchto a dalších podobných knihách jde jistě o zajímavé unikátní informace. Ale cestu nového vývoje, která by dovedla lidstvo na světelný vzestup, v nich nenajdeme. Více o duchovní komunikaci a o věrohodnosti takových informačních zdrojů je v textech 11. Uvolnit nebo nadále tajit informace o duchovním pozadí světa?, 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?, 34A. Komunikace s duchovními bytostmi a institucemi, 34B. Komunikace na Nové duchovní cestě, 38B. Vývoj nových návyků člověka a Přírody, 39C. Prokazuje dobré duchovní vnímání karmickou čistotu?, 43G. Magie ztrácí informační kontakt se skutečnou realitou.

Důsledky usnadněné komunikace s Vesmírnými lidmi

Po vyladění ještě o kousek výše se člověk napojí na Vesmírné lidi. Toto napojení navíc vždy slibovalo mimořádně silnou komunikaci. A to proto, že Vesmírní lidé měli k dispozici technologickou magii. Mimo jiné dokázali zesilovat duchovní komunikaci. Lidé se proto na ně napojovali poměrně snadno.

 

Když člověk ladí svůj duchovní přijímač, zaujme jej nejsilnější stanice, kterou lze v určitém rozsahu zachytit. A to tím spíše, že odtud nepřetržitě plynou na první pohled velmi kvalitní informace. Člověk pak má pocit, že dosáhl vrcholu. Že už nepotřebuje o nic dalšího usilovat. Že se dostal až nad úroveň této Planety a Sluneční soustavy. Že teprve teď má k dispozici vrcholný duchovní zdroj informací v našem Vesmíru. A že jeho dalším prvořadým úkolem je zprostředkovat tyto informace co největšímu množství dalších jedinců.

Takto dopadli Ivo A. Benda a jeho kontaktéři, kteří dělali veřejné přednášky o Vesmírných lidech v mnoha městech naší vlasti. A kteří veřejně agitovali za přijetí pomoci od Vesmírných lidí. Více o jejich činnosti bylo v článku 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace. Takto dopadl švýcarský kontaktér Eduard Albert Maier. A dále Vladimír Megre, tvůrce knih o Anastázii. A ve stejném duchu jsou i knihy Heleny Šeblové vydané po roce 2000.

Další knihou inspirovanou z tohoto zdroje je Jana Kyslíková: S tebou lásko kvete láska kolem nás. Autorka dokonce dala své knize podtitul „Hovory s Bohem“, proti čemuž se z důvodu autorských práv vzepřel Neal Donald Walsch, autor série knih Hovory s Bohem. Jeho knihy, které ovlivnily velký počet lidí, jsou však již z jiného informačního zdroje uvnitř tohoto Vesmíru (poněkud vychýlený anděl vydávající se za Boha). Ani pravdivost jím přenášených informací však výrazně nepřekonala pravdivost předcházejících dvou zdrojů – Duchovních hierarchií a Vesmírných lidí.

My jsme prošli touto kritickou fází vývoje poměrně rychle

Také já a někteří další, co jsme dnes na NDC, jsme touto kritickou fází vývoje, kdy jsme vnímali vysílání Vesmírných lidí, prošli. Na počátku naší cesty jsme vnímali, že na nás mluví Duchovní hierarchie a později i Vesmírní lidé. Postupně jsme duchovně komunikovali také s různými úrovněmi andělů i Stvořiteli různých úrovní. A vícekrát jsme pak dostávali protichůdné informace a pokyny, co je právě teď důležité udělat.

 

Tehdy jsme tápali stejně jako mnozí hledající v dnešní době. Jednoznačně jsme nevěděli, co je správné udělat. Jenže my jsme v té době aktivně pracovali na dalším posílení světelných základů své bytosti. A to byl zásadní rozdíl. Proto jsme se nezastavili na místě, stejně jako mnozí další hledající, ale stále jsme stoupali. Brzy jsme se dostali na vyšší frekvenční úrovně, kde už „vysílání“ Vesmírných lidí a Duchovních hierarchií skončilo. Kde už jsme mohli naslouchat sice čistému, ale na pohled mnohem slabšímu a méně zřetelnému hlasu Přírody, Planety, Kosmického vědomí nebo Nekonečného vědomí z vyšších světů (viz článek 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru).

 

A proč období komunikace s Vesmírnými lidmi označuji jako kritickou fázi vývoje? Protože informace přenášené z tohoto zdroje jsou neupřímné. Protože je zásadní rozdíl mezi tím, co Vesmírní lidé hlásali a co skutečně dělali. A protože tyto informace jsou pro nás i zřetelně vadné.

 

Více o tom bylo v článcích 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi, 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace, 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi.

 

Druhým důvodem, proč napojení na Vesmírné lidi představuje pro nás pozemšťany kritickou fázi vývoje, je skutečnost, že Vesmírní lidé jsou lidmi 1. typu. A protože oni, stejně jako obyvatelé dávné Atlantidy na Zemi, skutečný recept k překonání kruhu opakovaných katastrof nemají a nikdy neměli.

 

Jejich koncept dokonalé Galaktické říše se postupně stal konceptem násilí, manipulací, ovládání dalších civilizací jinými. Podobně jako Světová socialistická soustava na naší Zemi. Hezká slova, ale až ohromující drastické metody udržování takové říše. Sami se pak uplatňováním těchto informací v praxi i jejich veřejným rozšiřováním dostali do hlubokého pádu směrem k temné straně světa. Celkově se tedy jedná o informace, které hledajícího pozemšťana svádějí z hledání správné cesty vývoje do slepé uličky.

Proč jsme si tak jisti tím, co tvrdíme?

Dnes se zavedení duchovní učitelé diví tomu, jak si můžeme být tak jisti tím, co říkáme a píšeme, když přece oni mají úplně jiné informace. Oni sice také přenášejí určité duchovní informace „shora“, určité vize o tom, jak bude další vývoj zde na Zemi probíhat. Ale nemají nikterak možnost se o pravdivosti těchto informací přesvědčit. Jako potvrzení berou to, že další podobné informace přece zveřejňují i druzí lidé. Tento pohled z informačních zdrojů Duchovních hierarchií a Vesmírných lidí je však živlovým pohledem na svět. Takový pohled na svět ale není pohledem, který by dnešnímu vývoji mohl pomoci, jak jsem vysvětlil v článku 17. Srovnání cesty čistého vzestupu s cestou magie.

 

I přes vytvoření určitého všeobecného mínění, které takové informace otevřeně přejímá, se ve skutečnosti jedná o víru v něco, co bylo přeneseno. A co realita pozemské minulosti nepotvrzuje, právě naopak. Co pozemská minulost vyvrací, pokud se na ni ovšem podíváme z dostatečného nadhledu. Nejedná se tedy o skutečný popis reality. Jde o to, jak minulost vnímají ze svého omezeného nadhledu mistři Duchovních hierarchií. Nebo jak ji vnímají jen z o kousek vyššího nadhledu Vesmírní lidé. Tedy ne popis skutečné minulosti. Ale místo toho vysvětlení, jak minulost vidí jiné bytosti. A to je přece zásadní rozdíl.

 

Jaké zdroje poskytují objektivní informace o minulosti?

Jediné naprosto věrohodné informace o minulosti poskytuje soustavná karmická očista všech jednotlivců na světelném vzestupu. A protože se jedná o dostatečný počet klíčových osob, lze z takových informací zjistit nejen dílčí události, ale současně je dokázat i zařadit do celkového kontextu vývoje. A vytvořit tak celkovou mozaiku, která poskytuje zcela objektivní obraz dávné minulosti.

 

A regresní terapie? Přehrabování se v karmických vrstvách pomocí magie? To umožňuje jen nahlédnout na dílčí událost, a to obvykle bez pochopení celkových souvislostí. Nehledě na to, že podobné přehrabování v karmických vrstvách prostřednictvím magie dokáže pořádně zauzlovat karmickou očistu člověka.

Nebo zázračný zdroj veškerých informací, za který byla vydávána Akašická knihovna? Na kterou se napojovali zasvěcenci ve všech obdobích minulosti? Skutečný obraz Akašické knihovny je z vyššího nadhledu velmi nepříznivý, jak jsem vysvětlil v článku 38E. Informační pole a duchovní knihovny. Mnohé z takto uložených informací totiž byly záměrně magicky ovlivněny, další byly temnými silami odsunuty, zcenzurovány, ztraceny. Proč? Především z toho důvodu, aby lidstvo ztratilo informace o svojí pravé minulosti. Protože pak se lidstvo stává snáze ovládnutelným a jednodušeji zmanipulovatelným.

Informace, které předáváme, se staly naším poznáním

Takže informace, které na těchto webových stránkách předáváme druhým lidem, nejsou bezhlavou vírou v něco, v nějaký zázračný koncept. Ale postupně se staly našim novým poznáním. Poznáním, které se nám stále znovu a znovu potvrzuje při pohledech do minulosti v rámci karmické očisty mnoha bytostí na NDC. Poznáním, které získáváme v komunikacích s Přírodou a Planetou. Tedy ne s Vesmírnými lidmi, kteří problematiku lidstva na Zemi nechápou. Ani s lidskými Duchovními hierarchiemi, které svým vedením vývoji na Zemi nikterak nepomohly, ale spíše přispěly k jeho výraznému zatemnění.

 

Viz články 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla, 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi.

 

Toto poznání čerpáme z duchovních komunikací s Planetou, Přírodou, Sluncem, Vesmírem. Tedy s bytostmi, které jsou s námi, jsou kolem nás, tvoří prostředí našich životů. Zásobují nás potřebnými bioenergiemi. Zajišťují pro nás zdroje optimálních potravin, vody a vzduchu. Navíc v důležitých otázkách porovnáváme nezávislé komunikace několika osob. A zároveň se toto nové poznání krok za krokem potvrzuje v praxi životů těch, co kráčejí po Nové duchovní cestě. Proto máme takovou jistotu v tom, co děláme.

 

Návrat k Přírodě

Požadavek návratu lidstva k Přírodě, který je jedním ze zásadních principů Nové duchovní cesty, potvrzuje článek z 1.6.2012 Mayové - Žádný konec světa nebude, ve kterém je uveden rozhovor s guatemalským historikem E. L. Raminesem, jehož matka, otec, babička i prababička jsou Mayové. Odtud cituji následující informace o Mayském kalendáři:

„Západní civilizace… říká tomu kalendář, ale není to kalendář, je to jen ukončení určitého cyklu, který trval 5148 let… Vlastně se jedná o změny duchovní energie času… Materialistická spotřební společnost se změní ve společnost uznávající znovu duchovní hodnoty a spojení člověka s přírodou… Společnost nebude mít na vybranou, bude k tomu v podstatě donucena.“

Další pokračování

Lidé se nás ptají, jak poznáme, kdo je na světelném vzestupu, a kdo naopak v pádu. K rozpoznání toho stačí dostatečně vysoký duchovní nadhled, který získá člověk po určité době stabilního vzestupu na NDC. A schopnost duchovní komunikace s Přírodou, která na takové otázky dokáže odpovědět. Více o tom bude v dalším pokračování

U8. Jak rozpoznat, v jaké duchovní situaci se člověk nachází?

© Jiří Novák, červen 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Je pro vás tato nová složka našich webových stránek přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 202
  • 26
  • 20
  • 20
  • 21

Celkový počet hlasů: 289