Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články IV: 50 - 59 | 58B. Živá strava a vitariánství

58B. Živá strava a vitariánství

Marie Mejdrová Vloženo 6.3.2013
Marie Mejdrová

Co všechno je považováno za vitariánství? Varovný signál při účasti na srazu skupinky vitariánů. Mnozí vitariáni jsou blokováni ve světelné cestě konzumací zatemněných potravin. Další problematické výklady spojené s vitariánským stylem stravování. Nebát se sníst i tepelně zpracovanou potravinu. Nenadřazovat živost potravin nad jejich energetickou čistotu. Nepřijímat další zbytečně omezující pravidla a podmínky. Neodmítat doplnit si jídelníček potravinami z jiného podnebného pásu planety. Neživit se výhradně studenou stravou, ale dopřát si i teplé. Ponechat si otevřenost a nelpět na určitých předsudcích. Zabývat se nejprve zásadními věcmi a až postupně dolaďovat maličkosti. Příčiny problémů při přechodu na syrovou stravu. Přechod na syrovou stravu obvykle vyvolá hmotnou a duchovní detoxikaci. Vitariánství přitahuje původně přírodní bytosti, ale také jednotlivce výrazně zatemněné.

Pokračování tématu vitariánství

Tento článek je pokračováním první části tématu vitariánství nazvané 58A. Rizika vitariánství – část I. Oproti původním předpokladům byl jako druhý zařazen tento současný text. Jako další pak budou postupně následovat texty 58C. Co je zásadní při posuzování „živosti“ potraviny?, 58D. Rizika vitariánství – část II, 58E. Rizika vitariánství – část III,  58F. Přirozená živá strava - hlubší zamyšlení.

Úvodem k pojmu vitariánství

V české verzi Wikipedie je vitariánství pouze stručně definováno, a to takto:

„Vitariánství je výživový směr založený na přijímání jen tepelně neupravených potravin. Nejčastěji pouze rostlinného původu, tedy zeleniny, ovoce, ořechů, semen, naklíčeného obilí a luštěnin. Někteří pijí syrové mléko a jedí mléčné výrobky převážně z kozího nebo ovčího mléka. To však spíše jen v období přechodu na čistě rostlinnou stravu.“

To je trochu nepřesné, protože vitariáni konzumují potraviny buď v syrovém původním stavu nebo tepelně upravené do zhruba 45°C. Ať už ohřátím nebo sušením. Aby nebyla překročena teplota, kdy se degradují nebo ztrácejí enzymy a některé živiny a mění se chemické složení a molekulární struktura potravin.

Tato hraniční teplota se v různých zdrojích liší, v současnosti se obvykle uvádějí teploty mezi 40 – 49°C. Taková strava je označována jako „živá“, tedy plná původních přírodních bioenergií, enzymů a dalších živin. Doslova plná organického života, živoucí energie, vody, živin v původním stavu, schopná klíčit apod. (Odvozeno z latinského slova „vita“ - život.) 

Vitariánství k nám přišlo ze zahraničí, z některých západních států, kde existuje již dlouhá léta a v mnoha formách. Důraz je obvykle kladen na organickou výrobu. A také na minimální zpracování, úpravu, na snahu o zachování původní podoby, jak ji vytvořila příroda. Některé odnože vitariánství zahrnují pouze vybrané rostlinné produkty, jiné i syrové mléčné výrobky, vejce. Nebo dokonce i syrové ryby, další druhy masa, případně i výrobky z nich, což je samozřejmě na cestě světelného vzestupu nepřijatelné a blokující. 

V anglické verzi Wikipedie a dalších zdrojích se uvádí, že definice syrové veganské stravy může být uvolněna tak, že zahrnuje veganskou stravu s alespoň  75 - 80 % syrových potravin. (Veganství znamená stravu výhradně rostlinného původu.)

Např. známá propagátorka zdravého životního stylu Leslie Kenton ve své knize „Raw Energy - Eat Your Way to Radiant Health“ obhajuje a doporučuje 75 % podíl syrové stravy, aby se zabránilo degenerativním onemocněním, zpomalily se účinky stárnutí, poskytla se zvýšená energie (ve smyslu vitality) a podpořila se emocionální rovnováha. Popularizovala potraviny jako klíčky, semena a čerstvé zeleninové šťávy. (Několik jejích knih vyšlo i u nás.)

Dr.  Joel Fuhrman, odborník na výživu a autor knihy „Disease-Proof your Child“ a dalších, doporučuje, aby 80 % naší stravy bylo syrové, a to rostlinného původu. S tím, že více než 10 % podíl živočišných produktů zvyšuje riziko onemocnění. (Svoje čtyři děti živil syrovou a vařenou zeleninou, ovocem, ořechy, obilninami, luštěninami a občas doplnil vejci). 

(Použité hl. zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vitari%C3%A1nstv%C3%AD
https://en.wikipedia.org/wiki/Raw_veganism, https://en.wikipedia.org/wiki/Raw_foodism

V českých podmínkách v současnosti představuje pojem vitariánství nejčastěji výhradně rostlinnou stravu, syrovou či tepelně zpracovanou do 45°C. (Tedy to, co je v anglicky mluvících zemích nazýváno „raw veganism“, „raw vegan“.) S tím, že někteří vitariáni občas tuto formu stravy doplňují o mléčné výrobky, zvláště z kozího mléka. Následující text pojednává o této formě vitariánství.
 

Varovný signál při účasti na srazu skupinky vitariánů

MM: Světelná sféro vedoucí nový vývoj, prosím o Tvůj náhled na stravování se výhradně tzv. živou stravou a na systém vitariánství. Jaký je stav v této chvíli? Jaké jsou souvislosti se stabilním světelným vzestupem? Na co si dávat pozor? Děkuji. (Duchovní komunikace z 31.1. – 1.2.2013)

Světelná sféra vedoucí Nový vývoj: „Zvláště v průběhu posledního roku jste dostali řadu impulsů k tomu, abyste se těmito otázkami zabývali. 

Nepříjemným varovným signálem bylo, když se několik z vás zúčastnilo před rokem srazu skupiny vitariánů, kteří nebyli na cestě stabilního světelného vzestupu. (Pozn. šlo o striktní formu vitariánství – syrové veganské stravy.) Naopak, mnozí byli velice silně chyceni temnými systémy za různými odvětvími Staré duchovní cesty. Což bylo jasné už jen z titulů v jejich knihovně a z obrazů na stěnách, které zahrnovaly známé magické symboly ze starověkého Egypta i další temná napojení.

Zaznamenali jsme u nich mnoho výrazně zatemněných potravin

Vnímali jste, že mnohé potraviny a doplňky, které konzumovali, neměly mnoho nebo nic společného s bioenergeticky čistou stravou, která má co nejblíže k přírodě. Kromě čerstvě nakoupených plodů, pohled do jejich lednice a spíže znamenal pro člověka na NDC s patřičnými zkušenostmi nemilé překvapení. Doslova nebylo co si vybrat. Zatemnění výrobci, obchody a značky, skrytě geneticky modifikované potraviny či zcela temné potravinové doplňky ze zahraničí za absurdní ceny. O bioenergetické čistotě potravin z hlediska pravotočivých a levotočivých energií neměli totiž zatím tito mladí lidé ponětí. 

Zaráželo vás i jejich často silné ego. Přesvědčení, že jsou lepší než ostatní, že na rozdíl od ostatních došli k pochopení klíčové záležitosti. A také jejich motivace – nešlo jim především o to, aby se více přiblížili k Přírodě a začali tak lépe chápat svoji cestu životem a potřeby Přírody i světelné evoluce této civilizace a Planety. Hlavní motivací byl obvykle vlastně osobní zisk. Dosažení čistšího, zdravějšího a výkonnějšího hmotného těla tak, aby si mohli bez omezení plnit touhy svého hmotného i duchovního ega.

Těmto vitariánům výrazně chyběl vyšší duchovní nadhled

Chyběl jim vyšší nadhled, nevnímali záležitosti hmotné výživy v potřebném kontextu. Prostředí, ve kterém žili, i jídlo, které společně nakoupili a připravili, tak bylo plné stahujících levotočivých energií. Ačkoli si mysleli, jak je to vše čisté a pokrokové. Že jsou předvojem nového stylu ve stravování, i vůbec nového životního stylu. 

Ano, jsou to tvrdá slova a extrémní příklad, ale taková byla realita a vyčištění z této situace, která nepřišla náhodou, vám dalo zabrat.“ 

Podrobněji viz moje tehdejší komunikace z 20.12.2011: Správná výživa sama o sobě k pochopení smyslu života a splnění životního úkolu nestačí.

Živá strava může podporovat světelnou i temnou variantu vzestupu

K argumentu z této komunikace, že živá strava může podporovat světelnou i temnou variantu vzestupu, doplňuji zajímavou citaci z článku o vegetariánství na Wikipedii:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vegetari%C3%A1nstv%C3%AD

„Přestože nacistická ideologie byla ve své podstatě násilnická, antihumanistická a agresivní, bylo vegetariánství paradoxně velmi populární mezi čelnými představiteli nacistické vlády v Německu. Adolf Hitler byl vegetarián, stejně jako Rudolf Hess, Joseph Goebbels a také buddhista Heinrich Himmler, který dokonce nařizoval pojídání vegetariánské stravy velitelům SS. Adolf Hitler počítal s násilným zaváděním vegetariánství mezi širokými vrstvami obyvatelstva.“ 

Světelná sféra vedoucí Nový vývoj: „Dále vycházelo najevo, že i vitariáni, kteří jsou už několik let na NDC, zatím nejsou schopni rozpoznat zakamuflované levotočivé bioenergie ve stravě. Nedokážou prozatím dostatečně vnímat čistotu bioenergií v potravinách. A to ani osoby, které mají jinak nadprůměrné duchovní vnímání. Právě konzumace potravin s levotočivými bioenergiemi se stala pro ně v dané chvíli již brzdou světelného vzestupu a museli na základě urgentních přicházejících signálů tuto otázku neprodleně začít řešit, aby nepřešli nejen do stagnace, ale i do pádu.

Mnozí vitariáni jsou blokováni ve světelné cestě konzumací zatemněných potravin

Průběžné impulsy od vitariánů nebo dalších osob na NDC vedly ke zjišťování, že byli blokováni v dalším světelném vzestupu nebo i v dořešení určitých zdravotních problémů potravinami z nevhodných obchodů (obzvláště internetových). Nebo potravinami, které samy o sobě vhodné nejsou. Ačkoli to měly být dle reklamy obchody se zdravou výživou nebo přímo s živou stravou, zdravé potraviny, bio potraviny. 

Zatím posledním impulsem bylo, když se ukázalo, že někteří jednotlivci na NDC stravující se striktně vitariánsky, byli ve skutečnosti dosti podstatně podvyživení. Někteří extrémně hubli, jiní se naopak dostali do stadia, kdy už tělo přešlo na režim, ve kterém si ukládá do zásob maximum z jakékoli přijaté stravy, protože předvídá brzké hladovění. Jedli celkově nedostatečný objem stravy, málo pestrou stravu, některé vyživující složky nebyly dostatečně zastoupeny. Ale hlavně, část potravin dokupovali v zatemněných obchodech, konzumovali i nevhodné temné potraviny a takové se vyskytovaly i na vlastní zahradě.

Takže stravou přijímali celkově naprosto nedostatečné množství pravotočivých bioenergií, k tomu nezanedbatelný podíl levotočivých bioenergií, ale i málo hmotných výživných látek. Nic z toho sami nevnímali. Jen zřetelné náznaky – extrémní hubnutí nebo naopak nepochopitelné přibírání, je dovedly k dotazu ohledně výživy. Byl nutný náhled zvnějšku, od jiné osoby na NDC s potřebnou úrovní duchovní komunikace.

Důležité je hlídat si rozmanitost stravy

Logicky je potřeba hlídat si rozmanitost stravy v tomto případě:

 • široká paleta ovoce a zeleniny včetně jejich šťáv

 • ořechy a semena

 • pasty a mléka z ořechů, semen a luštěnin

 • naklíčené či namočené luštěniny a jejich klíčky

 • naklíčené či namočené vhodné obiloviny

 • rostlinné oleje a tuky

 • sušené plody

 • byliny a koření

 • jako doplněk určité vhodné divoce rostoucí rostliny, případně i med.

Čím úžeji je vymezen okruh potravin a způsobů zpracování potravin, tím více je potřeba si pestrost stravy hlídat! Aby se zabránilo tomu, že člověku budou některé výživové složky chybět. Nejde jen o ty všeobecně známé, ale také o ty mikronutrienty, jejichž existenci, vzájemné vazby a význam věda teprve začíná zkoumat. A látky, které si tělo samo vyrábí, pokud je zdravé a má k dispozici všechny vstupní látky. 

Je přitom třeba také mít na mysli individuální situaci každého člověka. Například těhotenství a kojení, dlouhodobý zdravotní problém související s výživou, vyoperované orgány, vážné metabolické poruchy, intenzivní sport, batole, těžce manuálně pracující člověk apod. Tyto různé nároky musejí být ve stravě zohledněny.“

Další problematické výklady spojené s vitariánským stylem stravování

MM: Přírodo, prosím, jaké další jednostranné výklady a předsudky spojené s vitariánským způsobem stravování vnímáš? Co vše dalšího je v jejich pojetí problematické? Jak by měla vypadat cesta středu ve výživě. Cesta bez zbytečných extrémů a striktně dodržovaných dílčích zásad, které přitom pro samotnou výživu a také pro duchovní cestu člověka nejsou úplně zásadní? 

Příroda: „Je třeba vyvarovat se extrémů a jednostranných výkladů. Namátkou jmenujme stručně některé z nich:

Nebát se sníst i tepelně zpracovanou potravinu

 • Tvrzení, že potraviny zpracované tepelně nad 45°C  tělu škodí a prakticky v nich nejsou zachovány výživné látky a bioenergie, jsou označovány jako „mrtvé“. 
  Takové tvrzení je nadsazené. Člověk na světelném vzestupu s dobrým vnímáním bioenergií si dokáže dotazem na Přírodu ověřit, kolik daná potravina či hotové jídlo obsahuje původních přírodních pravotočivých bioenergií a podle toho se zařídit. Tedy v kolika procentech zůstává takové jídlo v souladu s Přírodou.

  I v jídle, které bylo co nejkratší dobu vařeno na mírném ohni a bylo sestaveno z dobře vybraných surovin, zůstane poměrně vysoké procento živin a původních přírodních energií. Čím více nešetrný a nepřirozený způsob zpracování potravin, tím obojího ubývá. Pro účely zlepšení zdraví a vitality a usnadnění světelného vzestupu je třeba upřednostňovat co nejšetrnější způsoby zpracování a konzumovat nejlépe alespoň 70% potravin v původním stavu.

 • Obávat se, odmítat občas sníst tepelně zpracovanou rostlinnou potravinu nad 45°C, když převážná většina nebo dokonce drtivá většina stravy je jinak „živá“.
  To je u většiny jednotlivců přehnaný extrémní postoj. Zdravé lidské tělo je schopné se s částí vařené stravy vyrovnat, aniž by ho to vyvedlo z rovnováhy. A určité procento vařené stravy pro něj může být dokonce i vhodné. Některé látky se naopak (šetrnou) tepelnou úpravou lépe extrahují, lépe vstřebají, vzájemně příznivě zkombinují a podpoří svoje účinky. Takže i tady existují kladné stránky, kterých je dobré si všimnout. Pro většinu běžných lidí není určité procento vařené stravy zátěží na vzestupné světelné cestě. Výjimkou jsou bytosti plně spojené s Přírodou ve svých předchozích formách existence. Ale i taková bytost si občas může dát polévku nebo kus běžné čokolády.

Nenadřazovat živost potravin nad jejich energetickou čistotu

 • Nadřazovat u potravin splnění charakteristiky „živá“ nad jejich bioenergetickou čistotu.
  To je velice krátkozraké. U člověka v duchovním pádu se to nemusí hned výrazně projevit. Ovšem u člověka na stabilním světelném vzestupu se to brzy promítne jako jasná brzda jeho dalšího pokroku. Bytost člověka sestává z hmotné a duchovní energetické složky. Taktéž i potraviny. Výživu člověka tvoří a musí tvořit obě složky. Je potřeba brát v úvahu obojí. Z hmotného ušpinění se dá obvykle mnohem snáze a rychleji vyčistit než z ovládnutí temným systémem zaháčkovaným, uzemněným v určité potravině.

 • Přeceňovat význam enzymů.
  Příjem enzymů v potravinách, jako doplňku k vlastním tělesným enzymům v procesu trávení, je důležitý. Dodnes se o něm v oficiálním výživovém poradenství skoro nemluví. Ale není to alfa a omega, optimálně vyvážená strava musí obsahovat i mnoho dalších látek. Splňovat i další kritéria. Je třeba vidět enzymy a další výživové složky v tomto kontextu, nepřeceňovat ani nepodceňovat jejich význam.

Nepřijímat další zbytečně omezující pravidla a podmínky

 • Zbytečně omezujícími směry jsou podskupiny veganských vitariánů živící se výhradně nebo především jen čerstvým ovocem, semeny a ořechy - takzvaní frutariáni. Nebo především jen čerstvými šťávami (v angličtině juicearians) nebo naklíčenými semeny (sproutarians).
  To už jsou jednoznačně vychýlené směry.  Neposkytují a nemohou poskytnout optimální skladbu lidské potravy. Příroda nepřipravila tolik výživných plodů a rostlin jen proto, aby se na ně lidé dívali.

   

 • Odmítat doplnit si jídelníček potravinami z jiného podnebného pásu planety.
  Z hlediska výživy k tomu nejsou dobré důvody. Jiná věc je plýtvání pohonnými hmotami, obalovými materiály, energií spotřebovanou ve skladech. Ubývání původních bioenergií během dlouhé přepravy, trhání nezralých plodů. Ovšem podobné věci se dnes dějí i v rámci blízkého okolí, když se dovážejí z ciziny plody, kterým se daří v daném státě také. Nebo když se určité plodiny dovážejí z opačného konce planety, když rostou i o pár set kilometrů dál. Paradoxem však při tom všem je, že někdy se pomeranč ze Španělska může dostat do obchodu rychleji než ředkvičky z Čech.
  Zvlášť v zimním období je těžké zajistit si bez dovážených potravin dostatečnou pestrost jídelníčku. Energie ze slunečných částí planety vás mohou v zimě podpořit, ne působit zcela nepřirozeně a škodlivě, jak to hlásají určité výživové směry jako makrobiotika. Vaše tělo si s tím dokáže bez problémů poradit. Mango z Brazílie není potravina ze Saturnu. Ale i v jiných částech roku jde o vítané obohacení jídelníčku a energetické spojení s jinými místy planety. V oblasti, kde jste se narodili, jste sice určitým způsobem ukotveni, ale to neznamená, že by neměla probíhat vzájemně obohacující propojení i se vzdálenými místy planety. Země je živá bytost, je to celek, vše je zde přece propojeno. A pro člověka na světelném vzestupu platí spojení s Planetou ještě ve vyšší míře. Podstatné není, odkud potravina pochází, ale aby byla hmotně i energeticky čistá.

  (Kromě toho, lidstvo již mělo šanci si zvyknout na intenzivní výměnu hospodářských plodin a potravin, která probíhá po planetě ve známé historii již staletí. A i mnohé plodiny, které považujeme dávno za domácí, byly dovezeny z cizích krajů a jsou u nás pěstovány jen relativně krátce.)

Neživit se výhradně studenou stravou, ale dopřát si i teplé

 • Domněnka, že vitariáni jedí pouze studené syrové potraviny.
  Může to tak u některých být, ale není to ideální. I striktní vitarián by si měl pravidelně dopřát teplé polévky a omáčky, sušené plody a placky, zpracované při teplotách do 45°C. Nemluvě o klasických bylinných a ovocných čajích. A to zvlášť v chladném zimním období. 

Ponechat si otevřenost a nelpět na určitých předsudcích

Pro kohokoli, kdo usiluje o své zdraví nebo dokonce o vzestupnou světelnou cestu, platí, že je třeba uchovat si za všech okolností trvale otevřenou mysl! Nenechat se sevřít svými předsudky, svými dosavadními zkušenostmi. To je základní podmínka pokroku, světelného vývoje.

Naučit se rozlišovat, co je skutečně prospěšné a co se mi nezdá správné jen proto, protože nechci měnit svoje zaběhlé zvyky a schémata myšlení.  A nedokážu docenit, co všechno by mi přinesla změna tím či oním směrem. 

Musím ovšem počítat s tím, že v prvních fázích po zavedení zásadních změn ve stravě se může dostavit období nejhrubší nepříjemné energetické očisty od stahujících vlivů, včetně karmické, a/nebo fyzické detoxikace. A až teprve po překonání této fáze se dočkám jednoznačně příznivých výsledků.

Zabývat se nejprve zásadními věcmi a až postupně dolaďovat maličkosti

Je třeba naučit se vnímat a rozlišovat projevy duchovní očisty a fyzické detoxikace a vědět, jak s nimi zacházet. Chápat také, že tyto dva jevy spolu často úzce souvisí. Většiny zdravotních problémů a výchylek se člověk trvale nezbaví, dokud nedočistí i duchovní pozadí své bytosti. Zároveň, detoxikace fyzického těla přímo podporuje a urychluje i duchovní očistu. 

A samozřejmě, vylaďovat se frekvenčně tak, aby byl člověk schopen vidět věci v tom správném kontextu. Přisoudit jim tu správnou důležitost dle vyšší pravdy. Nejprve se zabývat věcmi, které mají zásadní vliv a bez jejichž vyřešení se vývoj pozitivním směrem dál nepohne! Teprve poté dolaďovat postupně dle přicházejících impulsů věci méně podstatné a maličkosti.“

Příčiny problémů při přechodu na syrovou stravu

MM: Problémy při přechodu na syrovou stravu, či její výrazně větší podíl, nebývají v oné stravě, ale ve stavu trávicího aparátu a metabolismu. Pokud jsou narušeny či postiženy nemocí anebo neustálým přísunem nevhodné stravy, pak pro ně může být těžké některé syrové potraviny bez problémů strávit. Při dostatečné trpělivosti a výběru vhodných potravin a jejich kombinací se právě tyto zdravotní problémy mohou časem srovnat. 

Dobré je přitom začít čerstvě vypresovanými nepasterizovanými šťávami. Zvlášť zeleninovými druhy, které jsou silně alkalické a čistí mimo jiné játra a trávicí trakt. Například mrkev, červená řepa, řapíkatý celer, hlávkový salát, okurka, špenát, fenykl, petrželka, zelí, čekanka, petrželový kořen. Do zeleninové šťávy je dobré přidat kapku panenského olivového nebo jiného kvalitního a chutného oleje.

Pro vyrovnání chuti se kromě mrkve může dosladit i jablkem, vytříbit limetkou apod. Postupně pak začít i s ovocnými šťávami a pyré, z druhů, které daný člověk dobře snáší. Léčivý a čistící účinek lze zvýšit přidáním šťáv z vybraných čerstvých planých bylin.

Literatury na toto téma existuje nepřeberně, doporučována je obzvláště kniha Dr. Roberta S. Morse – Zázračná detoxikace. Nebo např. kniha Dr. Normana W. Walkera - Čerstvé ovocné a zeleninové šťávy

Podstatný vliv na možnosti regenerace těla mají ale také další faktory, které je třeba řešit zároveň! Jako karmické příčiny nemocí a alergií, energetické parazitování ze strany určité bytosti nebo systému, dlouhodobý stres, zanesení toxickými látkami (např. z léků, z rizikového pracoviště). A samozřejmě i stav, kdy jsou orgány postiženy degenerací již do takové míry, že je situaci možné jen zlepšit, ale úplná léčba není možná.

Přechod na syrovou stravu obvykle vyvolá hmotnou a duchovní detoxikaci

Další příčinou problémů na začátku je důsledek toho, jak v organismu působí přírodní látky z potravy v původním stavu. Když je jejich práce zdůrazněná velkým objemem, koncentrací. A také tím, že není oslabována vlivy protikladně působících složek konzumovaných jídel. 

Výsledkem je za prvé výrazně urychlená detoxikace fyzického těla. Čili vyplavování a vylučování hmotných usazenin, nánosů, odpadů, jedů z orgánů, tkání, cév a buněk. 

A za druhé detoxikace duchovní, v důsledku vyššího objemu a frekvence pravotočivých bioenergií přijímaných potravou. Tyto energie pak svojí razantnější očistnou silou dokážou vydolovat nánosy stagnujících a deformovaných či zcela temných energií. Z bioenergetických matric těla i z jeho duchovní obalů. Neboli urychlí energetickou a karmickou očistu člověka. 

Obojí znamená, že se v tu chvíli organismus zaplaví koncentrovanou špínou, hmotnou i duchovní – energetickou. Výsledkem může být cokoli od vyrážky, průjmu, únavy, dokonce horečky až třeba po vypjaté emocionální stavy. Je potřeba, aby byl člověk na tyto situace připraven. Aby chápal, že se jedná o dočasné zhoršení stavu tak, aby mohlo dojít k očistě a regeneraci. A taky věděl, co udělat pro to, aby toto břímě fyzické i duchovní z těla odešlo co nejrychleji a kompletně. Dále to už je téma přirozené karmické očisty (viz článek 39G. Principy přirozené karmické očisty).

Shrneme-li to, čím méně je člověk zanesen odpady a deformován, fyzicky i duchovně, tím menší detoxikační příznaky pocítí.

Fanatismus v souvislosti s jídlem

MM: U tématu „fanatismus v souvislosti s jídlem“ se mi vždy vybaví příklad, který mi kdysi vyprávěl jeden známý z Itálie. Cestoval po celém světě v televizním štábu, který natáčel dokumenty a často se dostával do situací, kdy byl nucen jíst neznámá místní jídla a někdy také velice omezenou paletu potravin. Jednou se jim stalo, že uvízli na delší dobu někde v poušti, kde byly k dispozici k jídlu jen dvě věci. Sušené maso a nějaká obilovina, už si přesně nevzpomínám. Jeden z nich byl vegetarián a prohlásil, že maso jíst rozhodně nebude. Když se jim odtamtud podařilo dostat, měl na rozdíl od ostatních onen vegetarián vážné zdravotní komplikace. Protože mu chyběly nejen ty výživné látky, které chyběly i jeho kolegům, ale i podstatné další, které tělo mohlo zužitkovat z tak drasticky omezeného výběru. To byla situace, kdy si mohl nenávratně poškodit zdraví nebo i zemřít jen kvůli svému extrémistickému rozhodnutí. Které nemělo s korektním posouzením priorit v dané situaci nic společného.
 

Situace přírodních bytostí, které se zde zrodily jako lidé

Světelná sféra vedoucí Nový vývoj: „Mnohdy se stává, že vitariánství často přitahuje bytosti, které byly výhradně nebo dlouho v nedávné minulosti přírodními anděly, přírodními duchy. Je proto pro ně zcela přirozené, že mají blízko k Přírodě. 

Jejich přednostním úkolem je vnášet do dnešního světa prvky, které by opět vrátily lidstvo do těsnějšího vztahu s Přírodou. K tomu mají v sobě uložené přirozené dispozice a zkušenosti. Navíc mají, jako všichni ostatní lidé, pracovat na rozvazování svých karmických vazeb, na napravování svých minulých chyb. Mezi něž patřilo právě i nesprávné zacházení s Přírodou a svěřenými územími a bytostmi, používání magie a dalších umělých prostředků a nástrojů. Z toho všeho by se měly očistit, pochopit v čem spočívaly jejich přehmaty, vzdát se této staré stahující nečisté výbavy a metod. Neopakovat staré chyby.

Důležité je pochopení, že se nacházíme v situaci vyostřeného boje Světla a Temnoty

Dále, úzká specializace, užší okruh zájmů a méně zkušeností z jiných oborů a oblastí i z boje proti Temným silám těmto bývalým přírodním bytostem často brání v pochopení celkové dnešní situace na Zemi.

Trvá jim relativně déle plně si uvědomit, jak vyostřený je boj sil Světla a Temnoty. Co všechno podporuje duchovní pád. Za čím vším se skrývají zakamuflované temné ovládací systémy a magie. Často se tak stane, že nejsou dostatečně obezřetní, nechtějí uvěřit zkušenostem jiných, dokud nezačne být jejich duchovní nebo i hmotná situace kritická. 

Nestačí mít pouze silné hmotné pouto s Přírodou, je navíc nutné hlídat si neustále svůj světelný vzestup a včas reagovat na duchovní impulsy! Přírodě, Planetě, druhým i sám sobě může člověk skutečně prospět a porozumět až tehdy, když se nachází na stabilním světelném vzestupu. Když je plně otevřený přírodním a vesmírným pravotočivým bioenergiím, které ho živí, čistí a informují. To je zásadní věc, kterou by měly pochopit nejen bývalé přírodní bytosti, ale i všechny ostatní.

Vitariánství ale také často přitahuje jednotlivce výrazně zatemněné

Zároveň ovšem vitariánství přitahuje také některé lidi, kteří jsou naopak duchovně Přírodě velice vzdáleni. Jsou zaneseni těžkou nepříznivou karmou a do značné či vysoké míry zatemněni. K tomuto způsobu stravování tíhnou podvědomě proto, že cítí, že jim pomůže se rychle vysoko frekvenčně vyladit. Nemají však v pořádku fungování čaker. Jsou ověšeni aktivními stahujícími temnými vazbami z tohoto života, karmicky se nečistí. Strava, kterou konzumují, není často čistá z hlediska bioenergií. Nemají ani optimálně srovnanou etiku. Z těchto všech důvodů se většina z nich vylaďuje frekvenčně výš do Temna místo do Světla. Aniž by to tušili (v drtivé většině případů). 

Jak ukazuje celá dosavadní historie lidstva na této Planetě, Temné síly nikdy neopomenou hledat další příležitosti, jak zvýšit a rozšířit svůj vliv. Kromě toho, že vynalézají vlastní smyčky, do kterých by lidi nenápadně chytily, efektivnější je pro ně zaměřit se na zaháčkování jedinců, kteří by chtěli aktivně duchovně stoupat ve Světle. Právě ti pro ně představují největší terno. 

Protože když se zatemní lidé hledající světelnou cestu, nemohou dosáhnout svého potenciálu ve Světle, a tak ohrožovat pozice Temných. Navíc jsou to jedinci, kteří se aktivně zajímají o duchovní stránku své bytosti a duchovní pozadí světa, takže mají předpoklady rychle frekvenčně stoupat, ať už ve Světle nebo v Temnotě. Pokud dělají chyby, mohou se paradoxně stát oporou Temných sil, namísto oporou sil Světla. I proti své vědomé vůli.

Jedině světelný vzestup dává možnost udržet si nadhled a vnitřní svobodu

Všichni pozemšťané dnes zrození mají za sebou nelehkou karmu z minulosti. Jakmile pravidelně nepracují na posilování světelných základů své bytosti a nezačnou se včas karmicky čistit, nedokážou vzdorovat silnému tlaku Temných sil a magie všude kolem. 

Mnozí si namlouvají, že jim postačí intelekt, instinkt a etika, aby dokázali správně rozlišovat. To je iluze. Bez optimálně vyladěných čaker na všech úrovních bytosti, bez optimálního složení stravy z hlediska hmotného i bioenergetického a bez pravidelné duchovní očisty světelnými energiemi a duchovní komunikace, se nikdo nedokáže dlouhodobě udržet na světelném vzestupu. Nedokáže si nejen udržet, ale také stále zvyšovat frekvenci světelné energie, na kterou je naladěn. 

A jedině světelný vzestup poskytuje možnost udržet si nadhled a vnitřní svobodu. Mít k dispozici informace odrážející vyšší pravdu. Dokázat prohlédnout kamufláže. Účinně se čistit od stahujících a ovládacích temných vazeb a energií. Disponovat nezkreslenou světelnou intuicí. Dokázat vnímat skutečné aktuální potřeby Přírody a Planety. A mít etiku vyladěnou do takové jemnosti, která je potřebná pro světelnou evoluci v dnešní době.“ 

Tématem vitariánství se zabývala i moje duchovní komunikace Je vitariánství nezbytné pro otevření vyššího stupně regenerace?

© Marie Mejdrová, březen 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

 • 224
 • 31
 • 27
 • 23
 • 28

Celkový počet hlasů: 333