Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VI: 70 - 79 | 79E. Poučení z vývoje v prvním Vesmíru pro dnešní Zemi IV

79E. Poučení z vývoje v prvním Vesmíru pro dnešní Zemi IV

Ján Pecsök, Petra Nováková, LS, Petr Svoboda Vloženo 1.5.2016
Petra Nováková Ján Pecsök Petr Svoboda

K publikování připravila a na web vložila Marie Mejdrová


Vychýlené tendence osobního rozvoje, nerespektování světelného vedení. Blokování partnerských vztahů. Využívání partnerství na posílení magické moci. Manipulace s partnerskými vztahy. Pocity viny a selhání – souvislosti s prvním Vesmírem. Manipulace s energiemi, výživa pránou. Používání krystalů k ovlivňování emocí. Používání krystalů u Protossů v prvním Vesmíru. Partnerské vztahy Protossů. Umělé krystalové a spirálové techniky v našem Vesmíru. Další ozvěny témat z článků 79 v karmické očistě jednotlivců na NDC.  

Část textu ve slovenštině nebyla pravopisně opravována.

Vlivy z prvního Vesmíru

V karmické očistě se v tomto období objevily u řady jednotlivců opět vlivy vývoje v prvním Vesmíru, který předcházel tento náš, v pořadí druhý. A aktivovaly se extrémní temné systémy, které stály v pozadí za kompletním ovládnutím vývoje v prvním Vesmíru. Tento text navazuje na články 79A. Magické zablokování partnerských vztahů z prvního Vesmíru, 79B. Poučení z vývoje v prvním Vesmíru pro dnešní Zemi I, 79C. Poučení z vývoje v prvním Vesmíru pro dnešní Zemi II, 79D. Poučení z vývoje v prvním Vesmíru pro dnešní Zemi III a také 37A. Proč existuje člověk ve Vesmíru?Ján Pecsők

Vychýlené tendence osobního rozvoje, nerespektování světelného vedení
 

Duchovní komunikace z 5.3.2016

Ján Pecsők: Osobná Karma, pri očiste som mal pocit, že som v minulosti škodil celkovému vývoju. Vnímal som to správne?

Osobná Karma: „Áno, vnímal si správne. Súvisí to práve s očistou z prvého Vesmíru, s tým, ako sa o tom hovorí v súvislosti s pripravovaným článkom. Tiež si tam figuroval a tiež si sa snažil v dobrej viere ovplyvniť vývoj. Najprv si stál na strane Svetla a snažil si sa spolu s ostatnými budovať nový svet. Tak ako to bolo v textoch naznačené, pri budovaní civilizácií v prvom Vesmíre vám celkovo chýbali skúsenosti a obozretnosť voči Zlu. Samozrejme, mágia bola primárnym, bežným pracovným nástrojom.

Ty si sa v určitej chvíli oddelil od skupiny, mal si vlastné vychýlené názory na to, ako pokračovať vo vývoji. Ako riešiť jednotlivé situácie.  Čo bolo spôsobené podobnými tendenciami, ktoré riešiš v tomto živote, spojené s vychýleným osobným rozvojom a i nepriamo s vychýleniami v oblasti partnerských vzťahov. Hlavne však ide o nenaslúchanie svetelným impulzom, netrpezlivosť, prílišné tlačenie na svet a udalosti svojou vôľou a taktiež o nedostatok pokory. Nedostatok rešpektu vo svetelné vedenie.

Nie náhodou si teraz pri očistách vnímal doteraz nepoznaný zážitok hlbšej pokory. Učíš sa rešpektovať a oceňovať vedenie Spojených Síl Svetla. A to nie len v duchovnej podobe svetelných impulzov a komunikácií, ale  aj v hmotnej, konkrétnejšej podobe.  Je to možne vnímať do väčšej hĺbky vďaka pokračujúce očiste tvojej bytosti od ega, ale tiež i poznaním toho, aké náročné je niečo vybudovať, mať za niečo zodpovednosť. O to viac, pokiaľ sa jedná o celkový vývoj. Aké ťažké je vybudovať niečo stabilné, čisté, aby sa to nevychýlilo a ako jednoduché je urobiť chybu. Preto je dôležité mať spôsoby pravidelnej a efektívnej očisty. Oceňuješ tak i viac harmóniu Prírody, pretože je ohromné, koľko tvorivej sily bolo nutné k vývoju všetkého živého a spojenie do tak harmonického celku akým je Príroda.

Toto si si predtým neuvedomoval do takej hĺbky, pretože tvoja bytosť vďaka skúsenostiam z minulosti, hlbokým zatemneným v určitých životoch, nasiakla do seba vychýlene postoje, upriamené na vlastné vychýlené ciele, hodnoty, ambície, túžby po vedení vývoja. Potlačilo sa tým vnímanie podľa Prírody, spojenie s Prírodou a skutočným svetelným vývojom. Teraz je možné čistiť i tak hlboko zakorenené postoje, s ktorými bola tvoja bytosť za dlhé veky tak zžitá, že si ich vplyv neuvedomovala.

Dôležité je pochopiť, že v minulosti si zlyhal práve tým, že si sa vychýlil od skupiny. Narástlo ti Ego, presadzoval si vlastné vychýlené názory na to, ako má vývoj pokračovať. Bol si v opozícií voči svetelným bytostiam, ktoré mali vtedy zodpovednosť za vedenie strany Svetla.

V súčasnosti máš možnosť to prepisovať tým, že budeš viac spolupracovať, rešpektovať vedenie. Nebudeš sa snažiť prevziať vývoj ale budeš prezentovať svoje nápady, podnety rešpektujúcim spôsobom dostatočnou mierou pokory, vyladeným postojom oslobodeným od Ega i Antiega. (Pozn. Pojem Antiego je vysvětlen v článku  71A. Co je ego, jak se projevuje a jak se s ním vypořádat? I ). Také situácie a skúšky nastávajú a je potrebné to vedome vnímať a vylaďovať. Neznamená to, že  nemáš svoje názory prezentovať. Je potrebné však zvoliť vhodný spôsob. Snažiť sa najprv pochopiť a potom navrhovať vylepšenia.

Podstatné je tiež, že v sebe máš silnú tvorivú mágiu, ktorú ste používali v prvom Vesmíre. Taktiež i mnoho duchovných adries na temné systémy v ňom pôsobiace, o to viac, pokiaľ si  v určitej fáze zastupoval, či dokonca viedol temnú stranu vývoja. A to všetko je potrebné zo seba vydať.“

Poznámka Petra Nováková:
Nikdo bychom se neměli navzájem kritizovat. Ale upozorňovat na to, co je možné zlepšit. Navrhovat. Pokud někdo svým postojem či názorem, chováním, ohrožuje ostatní, světelný vývoj, pak je potřeba zasáhnout důrazněji. A to ze strany bytosti, která k tomu má kompetence. Tyto kompetence bychom si neměli navzájem přebírat. Každý má na starosti svůj okruh záležitostí, který má řešit. A neměl by zasahovat do okruhu kompetencí jiných.


Blokování partnerských vztahů
 

Duchovní komunikace z 13.3.2016

Ján Pecsők: Osobná Karma, vnímam silné rozhorčenie pri čítaní Petrinho vnímania o obetovaní partnerského vzťahu pre embargo v článku  79A. Magické zablokování partnerských vztahů z prvního Vesmíru. Aké máš pre mňa k tomu informácie?

Osobná Karma: Hlboko ťa rozhorčilo tak pre teba nepochopiteľné a nezmyselné rozhodnutie strany Svetla. Tvoja bytosť to má v živej pamäti ako v skupine, kde ste pracovali, prišiel návrh vzdať sa partnerských vzťahov. S tým, že sa to zdá ako jediná možnosť, ako pokračovať vo vývoji ďalej. Ty si v skupine nebol tak dlho ako iný a s takouto myšlienkou obetovania vzťahov pre vyššie ciele si nesúhlasil.  

Nakoniec myšlienka sebaobetovania sa ti nezdala nikdy veľmi lákavá, ani pre vyššie ciele. Vyššie ciele musia byť v súlade s osobnými cieľmi. Uvažoval si v zmysle: “Najprv musím byť spokojný a šťastný ja, potom pomôžem pomáhať  ostatným a celkovému vývoju. Vyššie ciele nemôžu byť v rozpore s osobnými. Pri dodržovaní svetelných princípov vývoja musia prospievať všetky jeho zúčastnené časti.“

Taktiež si považoval za nesprávne oblasť vzťahov úplne odrezať i keď to bolo zásadné slabé miesto, ktoré temný využívali, podobne ako odrezať chorý orgán, miesto jeho liečenia. Ty si však nemal takú mieru zodpovednosti za vývoj ako vedenie strany Svetla. Nedokázal si priniesť v situácií inú alternatívu i keď sa ti táto zdala hlboko nesprávna. Nebolo tvojou zodpovednosťou robiť rozhodnutia pre celkový vývoj, urobil si však rozhodnutie sám za seba, embargo si odmietol a skupinu opustil. Z tvojho pohľadu ťa v skupine už nič nedržalo, chuť spolupracovať na vedení vývoja v tejto podobe vyprchala. Vnímal si to ako dôkaz úpadku skupiny, zbalil si si svoje veci a začal hľadať možnosti a spojencov inde.

Bola to chyba? Bolo by lepšie embargo prijať a zostať v skupine strany Svetla? Opustením skupiny si sa stal zraniteľnejším pre Temno, ktoré malo viac možností v tebe rozvinúť Ego, vychýlené tendencie, posilniť túžbu po uznaní a vedení. A určitým pečatiam a blokádam partnerstva si sa i tak nevyhol, sám si si ich určitým spôsobom na seba uvalil. Taktiež si sa nevyhol výčitkám svedomia, pocitom, či si svojím rozhodnutím nezlyhal. Čo ťa tiež oslabilo voči temným vplyvom. Vyvolalo to v tvojej bytosti rozpor, ktorý sa snažila nejakým spôsobom utlmiť, zahnať do podvedomia. Pôvodne si si možno myslel, že odídeš a nájdeš lepšiu cestu ako vývoj zvrátiť. Veril si, že musí existovať lepšia cesta. Svetelné ideály sa však  postupne stratili pod nánosom nepriaznivých okolností a vlastného zatemňovania.

Odlúčením od skupiny si stratil kontakt na svetelný vývoj a tým i na možnosť spoločného hľadania lepšieho riešenia. Prijatie embarga bolo na základe dobrovoľnosti a rozhodnutie každého bolo rešpektované. Nikto ťa nenútil zo skupiny odísť. Mohol si zostať a ďalej nejakým spôsobom spolupracovať. Vydať zo seba to najlepšie a prispieť svojim dielom k zlepšeniu alebo aspoň k zmierneniu extrémne náročnej situácie. Nebolo by to jednoduché, ale zostal by si medzi priateľmi a ty sám i skupina by ste boli silnejší a odolnejší voči Temnu.

Dôležité je, že odlúčenie od skupiny ťa na dlho odlúčilo od svetelného vývoja. Dal si prednosť individualizmu pred spoluprácou a to ťa vohnalo do náručia Temna, ktoré čakalo práve na to, kedy sa strana Svetla rozdrobí a oslabí.

Tu a teraz si sa dostal k svetelnému vzostupu. Zastupuješ stranu Svetla a zo všetkého sa čistíš. To je podstatné. Nemá zmysel deštruovať  sám seba kvôli rozhodnutiam, ktoré sa robili v extrémnych situáciách, ktoré si teraz ani nedokážete predstaviť. Keď žiadna z možností nebola ideálna. Je potrebné odpustiť i sám sebe.

Tvoja bytosť prechádzala inými skúsenosťami v minulosti ako väčšina skupiny, ktorá viedla vývoj. Mala v sebe inú sadu vychýlených tendencií i svetelných ideálov, silných i slabých stránok. Mala v sebe i svetelné jadro, ktoré rozvíjaš a ktoré ťa ťahá i v tomto živote.

Tvoje vnímanie bolo ovplyvnené podobnými tendenciami ako v tomto živote. Dôraz na osobný rozvoj, maximalizovanie svojho potenciálu, túžba po uznaní, vedení. Vzťah si vnímal ako jednu z možností ako sa posúvať ďalej, rozvíjať svoj potenciál, svoje schopnosti a vplyv. Tieto postoje boli do určitej miery skryté a nesiahali vždy tak hlboko. Ale postupným zatemňovaným sa tvoja bytosť v týchto postojoch utvrdzovala a potlačovalo sa prirodzené vnímanie vzťahov podľa Prírody. Záležalo na okolnostiach života, ktorý si práve žil, či si rozvíjal viac svoje svetelné alebo temné stránky. Určité závažie z minulosti si si však stále nosil zo sebou a až teraz je možné všetky tieto uzly postupne rozväzovať. Za čo si vďačný.

Každopádne návrh o uvalení embarga na partnerské vzťahy sa ti zdal čírym bláznovstvom. Už i predtým si často nesúhlasil s niektorými krokmi. Nie vždy si rešpektoval vedenie strany Svetla, pokora tiež nebola tvojou silnou stránkou a tak i návrhy na zlepšenie, pripomienky, ktoré by skutočne mali svoju hodnotu si často prezentoval nevhodným, nerešpektujúcim spôsobom. Spolupráca ti robila problém a nebol si otvorený úprave svojich pripomienok, či zmene názoru. To súvisí s minulou komunikáciou o tom, ako potrebuješ tieto postoje vylaďovať a premieta sa to do spolupráce a vzťahov.

Sú to všetko skryté tendencie tvojej bytosti a je potrebné sa toho všetkého vzdať a vyčistiť to. Uvedomiť si, z čoho to vyplýva. Že to je spôsobené i určitým ďalšími drastickými udalosťami z hlbšej minulosti. Keď si mal hlavne v oblasti partnerských vzťahov skúsenosť, že proste potrebuješ byť silnejší. Mal si skúsenosť, že nedokážeš ochrániť seba a  svoju partnerku pred niečím. Pocit, že si slabý, že ti chýba mužská sila, ten ťa sprevádza i v tomto živote. A mnohé súvislosti si i rozobral v článkoch a komunikáciách. Tento pocit slabosti však má korene tiež v hlbokej minulosti, keď práve ti tvoju partnerku prebral iný muž, práve svojou silou, svojou charizmou. Vtedy si to vnímal ako svoje zlyhanie. Nedokázali ste vnímať pravotočivé a ľavotočivé energie ani partnerský súlad podľa Prírody.

A tak si nedokázal vnímať, či ten druhý muž nepoužil temné nástroje, mágiu aby ti takto ublížil, prebral tvoju partnerku a tú potom zneužil. Alebo či ty si si nerobil neprávom nárok na ženu, na vzťah, ktorý nemal budúcnosť. Na partnerstvo, ktoré nebolo podporované Prírodou a i keď to bola bolestivá vzťahová situácia, tak bola prirodzeným dôsledkom danej situácie. Prípadne kombinácia obidvoch možností.

Takéto situácie máte tiež hlboko vo svojich vrstvách. Jedna z nich ťa v minulosti zasiahla natoľko, že si sa rozhodol, že už nechceš byť slabý. Že chceš získať dostatok sily, schopností, uznania na to, aby sa táto situácia už nikdy nezopakovala. Aby si už týmto spôsobom nezlyhal, nebol ponížený.

Zároveň si tak zatrpkol na skutočnú lásku. Nechcel si sa otvoriť už žiadnej žene natoľko, aby ťa jej strata takto zasiahla. Preto si nakoniec sám na seba privolal, uvalil pečať chrániacu ťa, otupujúcu ťa voči partnerstvu. Je paradoxom, že to čo si sám odmietol v podobe embarga vzťahov v skupine vedúcej vývoj, tak to si už mal vtedy v určitej podobe v sebe. Vnímal si to však inak. Tvoja pečať ťa mala chrániť len proti určitej, citovej časti partnerstva, ktorá spôsobuje najväčšiu bolesť. Možnosť využitia partnerských a sexuálnych energií tam mala zostať a nechcel si si ju embargom zablokovať. Pretože to bola cesta, ako svoju silu zvyšovať. Zablokoval si si však tú citovú časť, tú lásku medzi partnermi. Zostala ti len určitá oholená kosť partnerstva, bez skutočnej citovej previazanosti a harmónie. Na tú si zatrpkol. A to je tiež zásadná duchovná príčina tvojej cukrovky, že si nedopraješ sladkosť lásky. A sedí, že si si sám tú lásku zakázal, zablokoval pečaťou, ktorú si si sám vytvoril. Pretože si mal sám silné, tvorivé magické schopnosti, sám si si ju vyrobil a upravil, naprogramoval podľa svojich vychýlených názorov a postojov.
Dôsledky si nesieš až do tohto života, viedlo to ublíženiu a utrpeniu mnohých bytostí. Hlavne však tvojej. Ospravedlň sa sebe i všetkým, ktorým si ublížil a skutočne odpusť sebe i všetkým, ktorí Ti ublížili. Požiadaj Spojené Sily Svetla o rozviazanie. Všetko je možné vyčistiť. Otvor sa čistým svetelným energiám a nechaj ich prúdiť.“


Využívání partnerství na posílení magické moci
 

Duchovní komunikace z 18.3.2016

Ján Pecsők: Osobná Karma, vnímal som očistu z vazieb z prvého Vesmíru. Vnímal som to správne? O čo sa jedná?

Osobná Karma: „Tak ako si to vnímal, je to správne. Nemusí to byť nutne len z obdobia prvého Vesmíru, tieto situácie sa v histórii opakovali niekoľkokrát. Zastupoval si temnú stranu vývoja a ponúkal si bytostiam vo vedení vývoja partnerstvo s tým, že spolu budete viesť vývoj a vládnuť. Prípadne ty si sa nechal v podobnom prípade stiahnuť na temnú stranu partnerstvom, ktoré nebolo vhodné, práve pod skrytým alebo otvoreným prísľubom väčšej moci a vplyvu. To je tiež veľká záťaž v oblasti partnerstva a je vhodné to prečistiť. Pretože to išlo cez silnú mágiu zasahujúcu až do vnútra bytosti. V určitých obdobiach ste niektorí z vás uzatvárali vzájomné partnerstva na základe magického vnímania a určitej výhodnosti pre vývoj. Teda s určitou kalkuláciou, rozumovým zhodnotením partnerstvo s kým najviac posilní vývoj. Uzatvárali sa partnerstvá z rozumu, z pohľadu toho, čo sa zdalo byť pre vývoj najvhodnejšie. (Do veľkej miery sa toto vychýlené vnímanie prejavovalo u teba i v tomto živote.) Na vývoj sa hľadelo i so zreteľom na nadobúdanie, posilňovanie magických schopností a hodností. S tým, že partnerstvo a v podstate zneužívanie partnerských energií slúžilo na posilnenie magickej moci a tým i možnosti viesť vývoj.

Vtedy však neboli dostatečné možnosti, ako rozlišovať temné energie. Ako spoľahlivo rozpoznať i zakamuflovanú Temnotu, rôzne nepriaznivé záležitosti pre stranu Svetla. Veľakrát preto Sily Svetla, svetelné bytosti, podcenili schopnosti Temnej strany. A stávalo sa i to, že jeden, či obaja partneri už podvedome pracovali za temnú stranu. A spoločne sa v temnom osobnom vývoji  i v smerovaní celkového vývoja k temnote posilňovali. Takýchto prečinov máte vo svojej minulosti mnoho.

Je potrebné si uvedomiť, že partnerstvo nie je nástroj na posilňovanie svojej moci a vplyvu na vývoj. Ide predovšetkým o Prírodou podporovaný súlad dvoch bytostí, ktorý by nemal byť manipulovaný mágiou. A ani by partnerské energie nemali byť zneužívané na získavanie umelej moci. Samozrejme, vyvážené, súladné, Prírodou podporované partnerstvo má obrovskú harmonizujúcu silu. A môže tak skutočne posilniť bytosti prirodzeným spôsobom. Takýto pár je pre Svetlo veľkým prínosom, pokiaľ je na svetelnom vzostupe. Je to však prirodzený dôsledok trpezlivej práce na sebe, pozorného vnímania náznakov a určitej spolupráce Spojených Sil Svetla. Dôsledok spolupráce s Prírodou, ktorá prirodzene rozvíja harmóniu celku i jednotlivých svojich častí, ktorými ste i vy. Spojené Sily Svetla, Príroda vedú vývoj spôsobom, v ktorom každá svetelná bytosť má svoje miesto a prispieva svojim dielom, podľa svojich jedinečných, špecifických vlôh, schopností a skúseností.

Je potrebné sa vyvarovať snahy vytvárať umelú spoločenskú elitu s umelo nabytou a udržovanou mocou. To poznáme z histórie mnohokrát a nikdy to neviedlo k dobrým výsledkom.“


Manipulace s partnerskými vztahy
 

Duchovní vnímání z 22.3.2016

Vnímam ďalšie pečate, barierý. Ja kľačim, schúlený, trpiaci bolesťou z nenaplnených vzťahov. V pozadí temná bytosť, ťažiaca s mojej bolesti, vnucuje mi vychýlené myšlienky. Že sa nemám otvárať druhým, že partnerstvo je nepotrebné, zdržujúce, mám sa radšej venovať osobnému rozvoju.

Pri očiste vnímam, že temná bytosť mizne alebo aspoň ja sa od nej odpojujem. Vstávam, usmievam sa rozťahujem ruky. Cítim sa slobodný.
 

Poznámka Petra Nováková:
Informace odečtené z karmických vrstev ukazovaly následující situaci z minulosti:
Jano byl tehdy ze 70 % zatemněný, škodil, zneužíval magii, postavení a moc. Vynalezl temný patent na partnerské vztahy. Mává glejtem, který obsahuje různé techniky vztahu. Různé druhy manipulace se vztahy, s druhými bytostmi. Využití partnerských vztahů pro různé záměry. Nasazování zámků, blokací, a tím rozhodování o tom, kdo s kým bude tvořit partnerský pár, podle jeho vlastních představ. Přesměrování emocí, citů tak, aby bytost začala vnímat jako svůj ideál toho, koho jí vybral sám Jano. A na původního dotyčného, s nímž měla vyladěný vztah, nebo k němuž chovala čisté city, jednoduše zapomněla. Aby bytost přestala tyto přirozené emoce vnímat. Ale nahradilo je jakési očarování k jinému, vybranému cíleně za účelem rozvoje. Rozvoje, který však byl temný.

Onu bytost si Jano sám nasadil, vytvořil, aby se neodchýlil od jasného směru. Aby pokračoval v nastoupené temné cestě v praktikách osobního rozvoje. Aby postupoval neomylně stále vpřed na temném žebříčku vývoje.


Pocity viny a selhání – souvislosti s prvním Vesmírem
 

Duchovní komunikace ze 4.4.2016

Ján Pecsők: Osobná Karma, vnímal som včera pri očiste hlas povzbudzujúci ma v otázke čistenia zo svojej cukrovky. Potom som vnímal určitý tlak na vlastnú dokonalosť,  prílišné ambície. Snažil som sa vnímať, čo je za tým, aká je príčina. Potom som vnímal sám seba ako chlapca, ktorý plače a má veľký pocit viny, pocit zlyhania. S tým, že urobil mnoho zlého a teraz musí rýchlo postupovať, jednať bezchybne.

Ďalej som sa čistil, ospravedlňoval som sa tým, ktorým som ublížil i sebe. Odpúšťal som sám sebe a tiež i tým, ktorý mi ublížili. S tým, že všetko z minulosti sa dá vyčistiť a nie je účelom deštruovať sa pocitmi viny. Teraz pracujem na sebe, zastupujem stranu Svetla. Potom som vnímal chlapca, ktorý prestal plakať. Ďalej som ešte vnímal kvet, ktorý kvitne. Mal som pocit, že to je významné. Môžeš mi k tomu niečo povedať? Vnímal som to dobre? Čo to znamená?

Osobná Karma: „Vnímal si to do veľkej miery dobre, aj keď nie úplne presne. Je pravda, že si do tohto sveta a tohto života prišiel s veľkým pocitom viny, že si to nezvládol. Hlavne to súvisí s udalosťami v prvom Vesmíre. tvoja bytosť mala pocit, že svoj vývoj nezvládla a to veľkou mierou prispelo i k nezvládnutiu  celkového vývoja v prvom vesmíre. Možno na seba kládla príliš veľký diel zodpovednosti. Z toho, čo sa objavuje v karmických očistách, vyplýva, že viac bytostí dnes na NDC sú práve tí, ktorí vtedy mali veľký diel zodpovednosti. Ide o to, že za vtedajšie problémy vo vývoji si nebol zodpovedný len ty sám, ale i ďalšie bytosti. Každý ste niesol časť zodpovednosti.

V tej dobe tam zlyhal celkový prístup strany Svetla. A tvoj pocit viny súvisí i s pocitom osobného zlyhania v minulosti. Keď sa bytosť neudržala na strane Svetla, naopak, zradila čistotu v sebe a podľahla zvodom a trikom Temnej strany, rozvíjajúce jej individualizmus, ego a ďalšie vychýlené tendencie. Či už v partnerských vzťahoch, prístupu k magickej moci a tak ďalej. Bytosť sa značne odklonila od Prírody.

To všetko si nesú mnohé bytosti v sebe. A tak ako to teraz správne vnímaš. Nie je cieľom deštruovať sa, ale pochopiť, čo som urobil nesprávne. Podľa možností napraviť svoje chyby, poučiť sa z toho, karmicky sa z toho vyčistiť. A hlavne nasledovať svetelné impulzy, napĺňať svoju svetelnú úlohu v tomto živote. A to robíš.

Kvet, ktorý si vnímal rozkvitnúť symbolizuje návrat spojenia s Prírodou na hlbšej úrovni. Snažíš sa tlačiť svoje postoje k tomu, aby si vnímal svet, vzťahy podľa Prírody. A ten kvet značí, že si v sebe vytvoril dostatok harmónie, dostatok čistého priestoru aby tam Príroda mohla rozkvitnúť a byť s tebou hlbšie prepojená.“


Poznámka Petra Nováková:
Pocity viny, selhání, je potřeba vydat, odhodit, nenechat se jimi dál ničit. Pocity viny silně svazují a berou člověku možnosti jít dál. Je potřeba se z okovů minulosti osvobodit. Uvolnit se a vykročit. S tak těžkými koulemi na nohách se nemůžeme dostat daleko, pokud je budeme dobrovolně s sebou neustále vláčet, kamkoli půjdeme. Tím sami sebe srážíme. Nedovolíme si jít dál. Když ty okovy odepneme, můžeme své chyby napravit. Jako pevní, silní lidé můžeme udělat pro sebe a pro vývoj daleko více. Jako trosky stále se destruující svými chybami, pocity viny apod., nepomůžeme ani sobě, ani druhým, ani světelnému vývoji. V takové podobě pouze pokračujeme v dalších chybách. Životem se pouze provláčíme s těžkou koulí. Místo, abychom se snažili napravit svoje minulé chyby, využít naplno svůj potenciál.


Manipulace s energiemi, výživa pránou
 

Duchovní komunikace ze 7.4.2016

Ján Pecsők: Osobná Karma, čistím sa teraz z prvého Vesmíru a taktiež z výživy pránou. Je tam súvislosť? Využíval som výživu pránou už v prvom Vesmíre? 

Osobná Karma: „Vzhľadom k posledným článkom o prvom Vesmíre a civilizácií prvorodených (Protossov), je pre teba dôležité, že tvoja bytosť prechádzala mnohými extrémnymi postojmi. Na jednej strane prílišnou závislosťou na kolektíve, prílišným otváraním sa druhým, v myšlienkach i pocitoch. Čo znamenalo neudržiavanie si dostatočne pevných hraníc svojej bytosti. S tým súvisí určitý pocit nedostatočnosti a necelistvosti mimo kolektív. Taktiež to súvisí s nedostatkom sebaúcty a tým i celkovým oslabením bytosti.

Zároveň sa však tvoja bytosť čistí z období, keď v nej prevládol silný individualizmus, rozvíjanie vlastných schopností a magických systémov pre osobné použitie. Keď u teba prevládalo súperenie, rivalita s ostatnými, nerešpektovanie vedenia Strany Svetla.

S tým súvisí i výživa pránou. To bola pre teba tiež určitá schopnosť, ktorú si v prvom Vesmíre rozvíjal. Bola na tvojom zozname mnohých schopností pre osobný rozvoj. A tiež jedna z vecí, ktoré ťa hlboko odklonili od fungovania a vnímania podľa Prírody. Následky prenikajú až do hmotnej úrovne, do orgánov, pretože to boli zásahy hlboko do fungovania bytosti.

Pokiaľ však budeš pokračovať vo svojej očiste, telo sa dokáže naladiť na vyššie frekvencie a už nebude tak zviazané týmto dedičstvom z minulosti. Bude stále viac fungovať v harmónii s Prírodou.“


Poznámka MM:  Téma bretariánství neboli výživy pránou, tedy pouze duchovní životní energií (bioenergií) bez běžné hmotné stravy, a související Janovo čištění, je pojednáno v článku  77B. Osobní příběh - půsty a bretariánství


Poznámka Petra Nováková:
Výživa pouze energií - pránou, nemusela probíhat v takové podobě, jak ji známe dnes. Jak bylo uvedeno v článku 79A, vývoj prostředí a bytostí byl i v posledním světě v prvním Vesmíru ještě ve stadiu mnohem jemnější hmoty, než jak ji známe dnes na Zemi. Nevíme, jaký byl přesně rozdíl mezi duchovními energiemi a nejhutnější formou hmoty, která tehdy existovala. Dá se však předpokládat, že když jsou těla bytostí tvořena z méně hutných energií, že je tím pádem pro ně normálnější využívat energie z okolí na obživu. Každopádně v této očistě muselo jít o princip násilného odebírání energie pro svoji výživu nějakým nepřirozeným způsobem.

Z karmických očist vyplynulo, že Jano se v některých obdobích v minulosti zabýval různými manipulacemi s energiemi. Jejich co nejlepším využíváním. Například se mu obnažilo z karmických vrstev, že si nasadil jakési síto na pokožku, strukturou připomínalo sádru. Šlo o hustou čtverečkovanou síť, která tvořila souvislou vrstvu. Způsobovala, že u bytosti nedocházelo k přirozené výměně energií s okolím, k přirozenému výdeji energie. Energie se v síti zadržovala a zůstávala uvnitř bytosti. Tak, aby docházelo k co nejmenším ztrátám energie. Tím pádem však nemohlo z bytosti odcházet v podobě energií ani to nevhodné, to nepříznivé. Vznikal přetlak.  


Poznámka Petr Svoboda:
Ve hře StarCraft je něco naznačeno ohledně výživy a trávení Protossů, do jaké míry to ovšem odpovídá tehdejší skutečnosti, to nevím jistě.
Jejich kůže je polopropustná a schopná přijímat vzduch, minerály a vodu z atmosféry. Slouží jim i částečně jako zrak – infravize (vnímání okolní teploty). Proto dokážou fungovat i v jiných světelných podmínkách, kdy je např. planeta zastíněna velkým měsícem. V podmínkách, kde je větší přítmí, šero, ve kterém přesto vidí dobře.
Nemají ústa ani nos. Z důvodu již zmíněné polopropustné kůže a telepatické komunikace mezi sebou.
Mají velmi úzké pasy, protože mají jiné uspořádání vnitřních orgánů a jinak zařízený trávicí systém.
LS

Používání krystalů k ovlivňování emocí
 

Duchovní komunikace z 28.3.2016

LS: Řídící Centrum Energií pro tento svět, týkal se nějak včerejší článek 79B o prvním Vesmíru mé karmické minulosti? Cítila jsem po přečtení článku, jak mě promývají velmi silné energie, to jsem už dlouho nezažila. Byl to velmi intenzivní energetický vír, dokonce jsem až proudění energií slyšela.

Řídící Centrum Energií pro tento svět: „Lindo, informace o Tvé existenci v prvním Vesmíru vidím velmi vzdáleně, ale vnímám, že jsi v té době skutečně existovala. Spravovala jsi jako stvořitel několik planet, které byly bokem hlavního dění z pohledu technologického pokroku. Pracovala jsi na zkoumání pout mezi bytostmi. Tehdy ještě neexistovaly emoce a láska v takové podobě, jak je znáte dnes na Zemi, ale podobné pocity se daly vyvolat vsazováním krystalů do různých částí těl těchto bytostí, jež na Tvé planetě žily. Experimentovala jsi s nimi. Postupně jsi dokázala vytvořit sadu krystalů s různými vlastnostmi a sledovala, jak jejich zasazení do různých částí obyvatel Tvých planet působí na jejich chování. Zpočátku byly Tvé úmysly čisté, chtěla jsi vybudovat harmonickou a spolupracující společnost, která dosáhne soběstačnosti i bez převratných technologických vymožeností. Toto využívání krystalů však bylo ve skutečnosti také umělou technologickou vymožeností, která nebyla z hlediska Přírody přirozená.

Postupně jsi zjistila, že bytosti ovládané temnou silou, stojící v mocenských pozicích vůči okolním planetám, osnují plány, jak se zmocnit Tvých planet. A zejména krystalů s různými schopnostmi, které představovaly v prvním Vesmíru unikát. To Tě rozzuřilo a vedlo k řadě chybných rozhodnutí. Nejdříve ses rozhodla budovat ve svých lidech zodpovědnost za vlastní planetu. Ta se však zvrhla v expanzivní agresi. Měla jsi tehdy utkvělou představu, že lidé na Tvých planetách jsou ztělesněním správných bytostí a fungují v ideální společnosti. Z toho důvodu ses aktivně snažila takový vzor co nejvíce rozšířit mezi jiné planety - expanzí bez dobrovolného souhlasu bytostí na jiných planetách. Navíc v domnění, že je to ku prospěchu všech a děláš dobrou věc. Že Tvé představy o vývoji jsou ty jediné správné (nebo alespoň v té době nejsprávnější).

Přestala jsi být schopna odolávat útokům okolních zatemněných stvořitelů. Vidím, že v záchvatu zoufalství z prohry jsi zničila také většinu krystalů, ale 2 až 3 sis rozhodla ponechat. Nevidím však v tuto chvíli jaké a ani nevidím, jaké byly důsledky tohoto ponechání.
Nicméně, dosavadní informace souvisí s Tvojí nynější očistou - zejména s náhlým výskytem svědivého kožního ekzému, přestože jsi jej nikdy předtím neměla. V posledních dnech se Ti tento ekzém postupně objevuje vždy na jedné z částí těla a svým výskytem kopíruje právě ta místa, kam jsi obyvatelům svých planet vkládala krystaly, abys tak vylepšila jejich schopnosti a povahu."

 

Poznámka LS19.4.2016:
Nikdy dříve jsem ekzém neměla, ale po přečtení článku 79B (nebo i pár dní před ním) se mi nejdříve na předloktí objevily průhledné pupínky, které velice svěděly. Namazala jsem si na ně energeticky čistý aloe vera gel a okamžitě do pár minut zmizely. Po asi hodině se ale objevily jinde na těle - na stehně. Opět jsem si místo namazala gelem a stejný výsledek. Následně se objevily na holeni. Pak se objevily na druhém stehně, pak na břiše a na zádech, nakonec na pažích. Teď ekzém ustoupil úplně.

 

Poznámka Petra Nováková:
Při následných karmických očistách vyplynulo, že LSsi jeden z těchto krystalů tehdy ponechala sama a poslední kusy vložila do jiných bytostí. Tyto umělé zásahy v bytostech však způsobily nechtěné a nepředvídatelné výchylky v jejich budoucím fungování. Hlavně v oblasti emocionální, k čemuž především byly využívány. Na základě různé předchozí výbavy a nastavení bytosti, různé minulosti, dispozicím, karmickému zatížení atd. došlo v souvislosti s krystaly v bytostech k vyhrocení různých extrémů. Na jedné straně krystal přispíval k prohloubení emočních prožitků, k přílišné přecitlivělosti, emocionalitě, která bytost vychylovala nepřiměřeně z rovnováhy, ze zdravého středu. Na druhé straně měl vložený krystal efekt opačného extrému, tedy příliš utlumené emoce, problém s jejich uvědomováním, prožíváním, vyjadřováním. Dalo by se říci téměř jejich potlačení. Jakoby ani nebyly emoce přirozenou součástí, výbavou bytosti. V obou variantách se emoce jakoby vymkly bytostem z kontroly. Musely se pak učit s nimi zacházet, opět je získat pod svou kontrolu.

LSkrystaly vydala i se všemi svými tehdejšími pravomocemi a vazbami Spojeným Silám Světla. Požádala, aby byly vyjmuty i z dalších bytostí. Spojené Síly Světla tak učinily a vše bylo energeticky pročištěno, rozvázáno. Uvedeno do stavu, který je pro bytosti z hlediska jejich světelného vývoje v danou chvíli nejoptimálnější. 
Petr Svoboda

Používání krystalů u Protossů v prvním Vesmíru
 

V souvislosti s krystaly mě napadá souvislost s mojí karmickou očistou a zážitky, již uvedenými v článcích řady 79. Občas nyní vlivem očisty jasně vnímám na předloktích krystaly zasazené v brnění v minulosti. Jinde je necítím, pouze na rukou, kde měli Protossové své čepele. (Tento typ zbraně je vyobrazen i jinde, často i v mechanické podobě. Viz např. film Predátor nebo dvě skryté čepele v pouzdrech na zápěstí jedné nebo obou rukou vrahů v jisté temné počítačové hře, což bylo inspirováno skutečnými historickými nálezy.)

Protossové ve StarCraft žádné podkožní krystaly nebo implantáty neměli. Krystaly zasazené v jejich brnění měly hlavně technologický význam. Jejich záření uměli Protossové usměrnit a propojit se svými duchovními energiemi. Vzniklé energetické záření používali nejčastěji třemi technologickými způsoby:
1) navigace - krystaly na různých místech brnění na těle sloužily jako GPS lokalizační body daného jedince pro větší přesnost teleportovacího zařízení
2) obrana - jako silové pole/energetický štít, který vojáky částečně chránil před projektily zbraní (šípy, střely, kameny...)
3) zbraň - jako zmíněné energetické čepele

Nerazim si dávali na tělo krystaly, které sami vyrobili. Brnění nosili jen výjimečně a obvykle jen pár dílů, chtěli být spíš nenápadní. Khalai měli fasovanou výzbroj, jako vojsko, která kryla většinu těla.

V podstatě mi příběh z Lindiny komunikace připomíná putování mudrce-zasvěcence Khase a jeho pokusy obnovit telepatii a porozumění mezi Protossy. Jenže on použil v příběhu StarCraft jakýsi velký krystal, který obnovil a vytvořil spojení jednorázově a ony menší krystaly, nošené na těle měly spíše spojení jen podporovat. Navíc jejich brnění obsahovalo i lehkou helmu, kde byl krystal umístěn jakoby na třetím oku. Což mohlo působit, jako telepatická pomůcka, či zesilovač.

Dále vnímám, že existovala později jakási zatemněná varianta těchto krystalů, používaná Amonovými posluhovači. Kdy nejsilnější krystal byl pověšen jako talisman na krku a pohupoval se na úrovni srdce. Téměř stejné to bylo u vrahů z bratrstva v jiné počítačové hře. Používali vlastní symbol, který měl rekruty více zatemňovat, blokovat hlas jejich vlastního srdce a umocňovat hloubku ovládnutí. (Na tom místě jsem měl tetování.)

I v mém vnímání a komunikaci o tom, jak příběh v prvním Vesmíru ve skutečnosti skončil (nezávisle na příběhu StarCraft), byly vynálezy a technologie Protossů zneužity proti nim samotným i proti ostatním civilizacím. A když si představím, že měli několik bojových lodí, které dokázaly proměnit povrch planet na spáleniště, nenapadá mě lepší přirovnání, než Hvězda smrti (Death Star) zobrazená v prvním (IV) dílu série filmů Hvězdné války. Kde šlo o velkou kosmickou stanici s obřími laserovými děly, která uměla zničit na jedno nabití menší planetu.
 

Partnerské vztahy Protossů
 

Příběh hry StarCraft pojednává především o bojích tří ras, nerozebírá podrobně další okolnosti jejich životů.

Co se týče Protossů, neměli klasické partnerství a zřejmě ani rodiny, jak je známe v dnešní době na Zemi. Způsob jejich rozmnožování je vývojáři hry StarCraft nespecifikovaný. Jejich sexualita není z podoby jejich těl ani jasně domyslitelná. Pokud mají nějaký speciální rituál, kde je potřeba muže i ženy, je zřejmě chápán pouze pro daný účel. Ne pro udržování vztahu. Neplyne z něj žádná zvláštní funkce nebo výhoda.

Obecně se vyskytuje v příběhu StarCraft velmi málo žen. Nebyly tak odlišné od mužů, jako dnes u nás. Odlišnost spočívala hlavně ve velikosti. Ženy vykonávaly spíš nebojová povolání - navigace, obsluha lodi, práce s technikou na lodi a podpora vojska. Nerazim nemají pevně danou společenskou strukturu, takže u nich mohou být ženy i na vůdčích místech. Ve hře nejsou vidět děti.

Partnerství Protossů fungovalo zřejmě jen v minimalizované formě v porovnání s dnešním stavem u lidstva 2. typu na Zemi. Vlivem jinak fungujících těl, fyzických potřeb a funkce společnosti. Ve smyslu, že mohli žít v určitém společenství, a děti tak možná nemuseli nutně vychovávat a vést pouze jejich rodiče. Měli také mnohem delší životy než my dnes.
Zatemněný stvořitel Amon využil síly krystalů, aby ovlivnil rychlost jejich rozmnožování.
Poznámka Marie Mejdrová:

Umělé krystalové a spirálové techniky v našem Vesmíru
 

Připomínám, že i v našem Vesmíru bytosti zabývající se pokročilejší magií, nejen např. na dávné planetě Maldek a v Atlantidě, ale doposud, používají metody práce s hmotnými a duchovními, energetickými, krystaly. Jde o umělé krystalové či spirálové techniky, např. Merkaba, Rahunta, mimozemské učení MCEO, apod., jak je uvedeno v článku  54A. Kristovo vědomí, neviditelnost a údajný přechod do 5. dimenze. Umělé technologie a postupy vymykající se světelnému řádu Vesmíru a Přírody, manipulující přirozené postupy a struktury, do nichž člověku nepřísluší zasahovat. (Další zmínky o nich jsou na našem webu např. v článcích  30C, 38E, 37B a v textu Každý magický zákrok je dnes neoprávněný - Otevřená výzva panu Luďku Kováčovi. A v diskusích se čtenáři zabývajícími se magií pod články 13 a 44A  a pod texty Proč musí být Stará cesta nahrazena Novou duchovní cestou, Strana Světla musí najít schopnosti typické právě a jen pro Světlo.)

Ve hře je také i v našem Vesmíru tzv. technologická magie“, kdy totéž, co dokáže vyspělý mág umělou tvořivou silou, je dokázáno pomocí přístrojů. Toto bylo typické pro některé mimozemské civilizace sdružené do Galaktické konfederace, viz např. článek  
37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace nebo výše zmíněný článek 54A.
Petra Nováková

Ozvěny témat z článku 79B v karmické očistě jednotlivců na NDC
 

Článek 79B. Poučení z vývoje v prvním Vesmíru pro dnešní Zemi I, vyvolal po přečtení u mnohých jednotlivců na NDC silnou očistu. Někteří tuto počítačovou hru StarCraft též hráli. Sami si vybírali, za jakou skupinu budou bojovat. Zda za hmyzí rasu Zergů, prvorozené Protosse nebo za lidi.

Někteří o tématu četli poprvé, při čtení však vnímali velmi silné emoce, projevy, myšlenky. Jiní sami nevnímali nic neobvyklého, přesto se některým toto čištění projevilo v obnažených karmických vrstvách.

Pro představu uvedeme některé informace:

Bytost byla na straně Khalai, tedy bytostí zapojených v síti Khala. Byla vysoce postavená žena, měla určitou výjimečnost, schopnosti, určitou nedotknutelnost, nadřazenost. Což vyvolávalo u ostatních pocity nevraživosti.

Jiná bytost byla pouhým pěšákem, ovládnutým skrz síť Khala již infikovanou Temnými silami. Kam byla postavena, tam bojovala. Tam plnila stanovený úkol. Bez vlastní vůle. Při čtení článku pak vnímala silnou zlobu, vztek, ublíženost, ukřivděnost. A měla tendenci proti všemu a všem rebelovat.

U další bytosti se objevily přehnané nároky na sebe a druhé. Na přesné, neúprosné, dodržování daného řádu a pravidel. Bez možnosti určité flexibility, shovívavosti v odůvodněných případech. Bez zohlednění specifických individuálních okolností. Pedantství. To byl první stupeň.

Druhým stupněm, u jiné bytosti, bylo násilné šíření světelných principů jako osvěty. Přesvědčení, že když druzí nechápou tyto principy pokojně, vysvětlováním, je potřeba použít sílu, slovní nátlak. Nařízení. Tendence druhé násilně přesvědčovat o pravdě, jak ji vnímá ze svého pohledu. Doslova ji vnucovat. Tím však tyto světelné principy deformuje, otevírá do své vlastní bytosti dveře Temným. A může se tak stát spolupracovníkem Temné strany. I přesto, že měla zprvu dobrý úmysl. Původní čisté principy a pravidla se tak znetvořily, zanesly a staly se nástrojem pro Temné síly, jak ovládnout zbytek civilizace.

Třetí stupeň. Jiná bytost vystupovala též na straně Khalai už jako tvrdá inkvizice stíhající druhé za nedodržení pravidel. I v sebemenších detailech.

A poslední čtvrtý stupeň. Bytost byla ve zbroji. Násilně šířila pravdu, o níž byla přesvědčena, způsobem likvidace nepohodlných bytostí. Tento úkol přijala dobrovolně a byla na něj hrdá. Předcházela tomu tvrdá disciplinovanost, přehnaná náročnost na sebe i na druhé. Neakceptování jakékoli slabosti.

Dále bytost ze své vyšší pravomoce vedla z dobrého úmyslu druhé bytosti, za které měla určitou zodpovědnost, k připojení k takové síti (Khala). Postupně však byli všichni skrytě ovládnuti a tato bytost za to nyní nese karmickou odpovědnost.

Nebo do extrému vyhnaná situace v duchu hesla„jeden za všechny, všichni za jednoho“, popisovaná na začátku článku 79B. Kdy se bytosti jako předsunutá jednotka vrhaly do až extrémně nebezpečných akcí, aby daly možnost druhým splnit jejich část úkolu. Bytost v tomto případě cítila tak silnou zodpovědnost za druhé, že se opakovaně vrhala do mučednických misí, sebeobětovala svou bytost pro druhé, aby oni měli šanci přežít. Pro splnění „vyššího cíle“.

Další bytosti se naopak čistily z příslušenství ke skupině Nerazim. Z tendencí k přílišnému individualismu. Pro druhé nečitelní. Ve vyhroceném extrému odmítání všeho. Postoj být stále v opozici, hlavně vůči bytostem zapojeným tehdy do sítě Khala. Nespolupráce. Důrazné hájení vlastních zájmů, vlastní individuality, vlastního přesvědčení, případně života. I za cenu poškození světelných bytostí v okolí. Neohlížení se na nikoho a na nic, v tu chvíli jen na sebe. Dalo by se v extrémním případě říci zrada. Občas takové tendence hájit sami sebe, až pak doslova předhodí Temným určitou světelnou bytost/bytosti. Jen aby sami nebyli ohroženi. Je v pořádku hájit sám sebe, ale ne tak, že vlastně zradíme druhé světelné bytosti. Předhodíme je jako návnadu. Některým bytostem se takové tendence ve slabší míře při očistě vynořovaly.

Jedna z bytostí vnímala extrémně silné negativní pocity a myšlenky. Cituji: „Po druhém přečtení prvního článku Petra Svobody pocit zmaru, beznaděje, nechuť sama k sobě, dokonce nechuť žít, se vším skoncovat“. U této bytosti se obnažilo napojení z minulosti na síť Khala, která už byla zcela ovládnutá. A skrze ni se tehdy šířily k dalším napojeným bytostem tyto temné myšlenky zkázy, zmaru. Bytosti zcela podléhaly, svou vlastní cestu dobrovolně vzdávaly. Síť Khala se stala snadným nástrojem pro Temné síly, které se nemusely moc snažit. Stačilo vypustit pár myšlenek, které se sítí šířily.

Některým se rezonancí s článkem objevilo další kolo čištění z velkých přehmatů na pozici andělů Dhyanů či Stvořitelů.

Některé bytosti v dobách chaosu využívaly situace, neprávem na sebe braly pravomoce druhých tím, že se za ně vydávaly. A takto pak z jejich pozice, jejich jménem, získáním jakéhosi otisku jejich energií, zasahovaly do vývoje. Vedeni Temnou silou.

Objevilo se i napojení na temné systémy v pozadí za uměle magicky vyvolanými katastrofami, zejména za stvořitelskými magickými systémy, které toto umožňovaly. U jedné bytosti to vypadalo tak, že právě ona byla tou, která dala pokyn k likvidaci prvního Vesmíru.

 

Uvedené případy jsou jen zlomkem z toho, co se bytostem na NDC obnažovalo z karmických vrstev po přečtení článků řady 79. Z čehož si můžeme opět i my ostatní vzít poučení. O tom, co se dělo v mnoha obdobách v minulosti. A když se podíváme kolem sebe, mnohé z těchto tendencí jsou stále aktuální. V různých obměnách, na různých pozicích. Druhé však přímo ovlivnit nemůžeme. Ale můžeme ovlivnit, abychom tyto tendence dostali z našich vlastních karmických vrstev, z naší minulosti. Aby v nás nezůstal ani otisk takového jednání. Abychom k němu neměli tendence sklouzávat ani ve vypjatých, vyhrocených situacích. My můžeme mít plně v rukou, jak se budeme chovat. Jakými bytostmi budeme. Jakými principy se rozhodneme řídit. Které budeme ctít.

V krizových situacích však může být obtížné mít tyto světelné principy vždy na paměti, nesklouznout ke starým zlozvykům, které v nás mohou být dosud uložené. A Temné síly čekají na tyto naše chyby. Zakolísání. Když sami budeme přesní, nedáme jim šanci, nemohou na nás. Temným otevírají do našich bytostí vrátka pouze naše vlastní chyby. Vychýlené tendence, návyky, výbava, apod., které si neseme z minulosti. To vše se však dá zpracovat. Záleží, kolik úsilí a vůle do toho vložíme, jak moc to skutečně budeme chtít. Být uvnitř i navenek světelnými bytostmi. Za každé situace, za všech okolností.
 

© Ján Pecsök, květen 2016
© Petra Nováková, květen 2016
© LS, květen 2016
© Petr Svoboda, květen 2016
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 149
  • 28
  • 26
  • 25
  • 25

Celkový počet hlasů: 253