Pravčická brána

A54. Čištění 13. komnat planety o Velikonocích

Petra Nováková Vloženo 20.4.2021
Petra Nováková

Text připravila k publikování a vložila na web Marie Holoubková


Letošní Velikonoce naplno umožňují čistit 13. komnaty planety Země, v nichž jsou ještě určité části historie. Ty části, které měly na vývoj planety a lidské civilizace největší vliv, protože šlo o nejzásadnější boje s Temnem. Období Velikonoc je prodchnuto energiemi kamufláže, neupřímnosti. Je potřeba mu vrátit upřímnost. Jde o rozloučení se s jakoukoli kamufláží.


Duchovní komunikace ze 4.4.2021:

PN: Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace k současné situaci. Ohledně Velikonoc. Děkuji.


13. komnaty planety Země

Hlavní koordinátor vývoje: I letošní Velikonoce jsou přelomové. Jako každoročně. Tentokrát je v nich ale rozdíl. Protože jste za minulý rok udělali velké množství práce a oproti loňsku jste se posunuli na úplně jiné mety. Což umožnuje čistit i souvislosti z minulosti daleko hlouběji a na jiných rovinách. Dá se říci jít ke kořenům. Letošní Velikonoce naplno umožňují čistit 13. komnaty planety Země, v nichž jsou ještě určité části historie. Ty části, které měly na vývoj planety a lidské civilizace největší vliv, protože šlo o nejzásadnější boje s Temnem apod. Obdobně jako u 13. komnat jednotlivců.

(Poznámka: Opětovné čištění období mise Ježíše, tématu Černého Bratrstva. Předtím období andělů Dhyanů a jejich magie při tvoření planety…).

Už vícekrát jste se k tomu v novém roce dostali. Tentokrát je to vše do hloubky. K jádru. Do samého středu, ohniska.


Řešení situací, které narušují harmonii, rovnováhu

To přináší doprovodné jevy. Tedy řešení situací, které narušují harmonii, rovnováhu. Vše posouváte k většímu vyrovnání. A samozřejmě se to týká i bytostí, které se dobrovolně rozhodly jít světelnou cestou, chtějí využívat její podporu, pomoc, ale nejsou ochotné ve Světle žít a podle něj se chovat. Přizpůsobit své kroky. Nejde mávnout rukou nad věcmi, které od vás vyžadují řešení, dokončení, změnu.

Světelná cesta není na zkoušku. A není o tom, že chci pomoci v tom, v čem chci, ale nechci se přizpůsobovat, měnit, řešit v tom, co nechci. To se vylučuje vzájemně už ze samé podstaty. Ani není světelné nechat věci, které se mi zrovna nehodí, vyšumět, neřešit je a spoléhat, že to nevadí.

Zároveň jsou to zkoušky. Zkoušky vaší hodnoty. Ve vyrovnaném stavu to znamená být v klidu, ale neplnit podřídivě představy nějakého vychýleného člověka, dělat, že se nic neděje a snažit se udržet dobré vztahy. To nejde, to je přetvářka, to je nevyrovnaný postoj k sobě samému. A takový postoj se vám vždy vrátí nazpět.


Zvládnutí zkoušek vychází ze vztahu k sobě

Abyste prošli každý z vás svými vlastními zkouškami, potřebujete nejprve ke každé situaci, která nastává, přistupovat s tím nejlepším, nejčistším vztahem sami k sobě. Ke Světlu. A pak se může ukázat to nejoptimálnější řešení.

Dejte nejprve hodnotu sami sobě. Ať se kolem vás děje cokoli. Pak se zachováte tím nejlepším způsobem nejen vůči sami sobě, ale i vůči situaci. Vůči druhému. Protože pokud si vědomě nedržíte tuto hodnotu, začnete kolísat mezi nepříjemným pocitem ze situace, z osoby, se kterou jste v konfrontaci, ze sebe. Začnete více do sebe nasávat buď vztek, nebo podřídivost. I v rámci řešení různých situací. Např. snaha se zavděčit, aby se situace nevyhrotila.

Zkrátka, ať se vyrovnáváte s čímkoli, s kýmkoli, je nutné v rámci vyrovnání postupovat vůči sami sobě obezřetně.

Zvolte neutrál, pokud nevíte, jak se optimálně zachovat. A vezměte si klidně oddechový čas. Na vyhodnocení situace a optimální reakci.

Na 1. místě však vždy mějte sami sebe, vztah k sobě, hodnotu své bytosti. Protože nakonec jde stejně v 1. řadě o vás, o co nejoptimálnější vyřešení situace vůči sami sobě, světelnému vývoji. A tím je daná rovnice, že je to zároveň to nejoptimálnější pro druhé z pohledu světelného vývoje.

Pokud se jednou rozhodnete žít vědomě světelně, dostanete jasná varování a kvůli pohodlnosti apod. je neřešíte, pak nejde o světelnou cestu. Ale neupřímnost vůči sami sobě, světelnému vývoji. Chcete výhody, ale neřešíte důsledky. To však světelné bytosti nedělají.


Každá situace, kterou jste tlačeni řešit, vás posouvá

Každá situace, která vypluje na povrch, kterou jste tlačeni řešit, vás posouvá, utužuje, připravuje na další kroky. Zároveň vás udržuje ve střehu. Učíte se novým způsobům reakcí na vyšší hladině harmonie. Nejen energeticky, ale zároveň i hmotně. Učíte se postupovat vhodně, optimálně. Tím si budujete zázemí ve hmotě. Doslova jako sestup světelných principů do hmoty. Vy je svými kroky, činy, řešeními do hmoty dostáváte.

Za pozitivními změnami, které činíte, zůstávají světelné energie. Proto je to tak důležité. Tvoříte nové vzory. Světelné vzory. V klidu, světelně ochránit svou bytost a světelnou cestu. A zároveň jde o příležitosti pro každého postavit se svou zodpovědností za svou vlastní bytost.
Opět připomenu mít ohled na hodnotu své světelné bytosti na 1. místě.
Pokud toto člověk ochrání, pak najde nejoptimálnější řešení. Které znamená vyrovnání a rovnováhu.Teď k samotným Velikonocům:

Období Velikonoc je prodchnuté energiemi kamufláže

Není náhoda, že právě teď řešíte kamufláže, neupřímnost. Období Velikonoc je těmito energiemi prodchnuté. A proto proti těmto situacím bojujete, měníte způsob, jak s nimi nakládat. Tím se dostáváte do samého nitra temných energií této části historie lidstva. Protože období Velikonoc, víc než kterékoli jiné, je o upřímnosti. Je potřeba mu vrátit upřímnost.

Proto i NDC vznikla bojem s nejvyšším Temnem - Černým Bratrstvem - v době Velikonoc. Černé Bratrstvo vzniklo v důsledku velké kamufláže v minulosti.

Obnažují se proto nejtemnější pilíře, které doslova ovládly samotnou světelnou podstatu. Proto jste řešili znovu peklo, satanismus, základ mučednických misí. Protože to vše mělo za následek spoutání nejčistší světelné části bytostí.


Po světelné bytosti se chce upřímnost vůči sama sobě, vůči Světlu

Po každé světelné bytosti se nejen nyní chce stoprocentní upřímnost vůči sama sobě, vůči Světlu.

To každého může posunout. Pokud ale toto selhává, bytosti se nedaří zatím otevřít oči před vlastními chybami a nepustí ji to dál. Touto pomyslnou branou, pomyslným poznáním, musí každý projít.“
  

Sféra Vyrovnání: Letošní Velikonoce jsou převážně o rozloučení se s jakoukoli kamufláží.

Ať každá bytost otevře své oči upřímnosti - vůči sobě, partnerovi, Světlu, svým chybám. Kdo to udělá upřímně, energie pomohou. Kdo ne, zůstane tam, kde je a impulzy mu budou dále naznačovat, co je třeba.


Ve strachu a v roli oběti zůstanete stát na místě

Velmi důležitá je zde odvaha. Protože zůstat v roli oběti umíte každý. Ale odvaha znamená se postavit čelem k situaci s přesvědčením, že ji zvládnu vyřešit co nejoptimálněji, pokud se přede mnou objeví. Odvaha znamená udělat pozitivní kroky k jejímu vyřešení. I když máte obavy, strachy. Odvaha je to, co vás dovede k jednání.

Pokud zůstanete jen ve strachu, zůstanete stát na místě. Pokud budete jen hudrovat, zůstanete v postoji oběti. A pak nemůžete situaci řešit, protože pouze čekáte na řešení zvenčí.

Odvaha znamená zvednout hlavu, obejmout svou bytost a vykročit. S přesvědčením, že klíč k řešení máte ve svých rukách. A vše ostatní se poskládá, impulzy vás povedou. Pokud projevíte odvahu.


Uvědomit si svoje chyby a vnitřně je pochopit

Odvaha znamená i přiznat svou chybu. Přijmout, že jste nejednali v rámci Světla vhodně, omluvit se za to a začít dělat kroky k nápravě. Bez tohoto kroku uvědomění, jste jako loutka, která jen opakuje, co je správné, žádoucí. Bez vlastního vnitřního pochopení, přijetí své chyby, ale nemohou nápravné kroky optimálně fungovat. Pokud nechápete, co bylo chybou a proč, bude se podobná situace opakovat.

Bytost Světla si tohle potřebuje umět uvědomit. Protože pokud to neumí, pak to znamená, že nechápe podstatu Světla. Světelných principů. Pokud vnitřně nedokáže přijmout, že chybovala, svou chybu omlouvá, nebo jí bagatelizuje, tak tím světelné principy halí do nepříznivého hávu. Do kamufláže.

Proto vás impulzy vedou k pochopení, co vhodné je a co není. Abyste chápali principy a uměli tu dovednost – rozpoznat Temno a nedovolit mu vstup do vlastní bytosti. Neotvírat mu dveře. A pokud chybu uděláte, je to zkušenost, abyste chápali, jak rozpoznat nevhodné od vhodného. To je jedna z nejcennějších dovedností na světelné cestě.

A další zásadní dovedností je umět se poučit z chyby. A každou svou chybu obrátit ve zkušenost, ze které se rychle poučím a najdu východisko k nápravě. K očištění, stabilizaci, k opětovnému nabytí světelné rovnováhy, harmonie, stability.“
 

PN: Děkuji vám za informace.

 


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci. Návod, jak co nejefektivněji vyhledávat informace na našem webu.

© Petra Nováková, duben 2021
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 122
  • 11
  • 7
  • 6
  • 6

Celkový počet hlasů: 152