Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC IV | Frekvenční vyladění nad hranice Matrixu umožňuje tvořit si vlastní realitu

Frekvenční vyladění nad hranice Matrixu umožňuje tvořit si vlastní realitu

Petra Nováková Vloženo 11.4.2012
Petra Nováková

Duchovní komunikace z 29.2. – 2.3.2012

Ve vývoji se překonává hranice Matrixu

PN: Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace ohledně momentální situace. Co je to za úroveň, hranici, bariéru, kterou teď systémy na čele Nové duchovní cesty ve vývoji překonávají? A kterou někteří jedinci na NDC vnímali jako určitou bariéru Matrixu? Prosím o více informací. Děkuji. (Duchovní komunikace z 29.2.2012)

 

Strážce Nových Hranic: „Ozývám se na základě tvého dotazu a prosby o více informací. Podivuješ se nad mou identitou. Chápu to, protože jste o mně nikdy neslyšeli a také se se mnou doposud nesetkali. Mé poslání je i přesto důležité. Temné síly dokázaly vytvořit nad hmotným světem bariéru, která umožňovala vytvořit a udržovat hmotný Matrix. Tato bariéra nedokázala zcela odstínit čisté impulzy, které k vám přicházely z vyšších světelných sfér. Dokázala však bytostem, které jdou po Staré duchovní cestě, uzavřít pohled výš.

Jejich absolutní pravdou se tedy stalo to, co existuje v rámci tohoto Matrixu. Bytosti, které se však z tohoto vleku dokázaly vymanit a vydaly se zcela odlišnou cestou, Novou duchovní cestou, cestou etiky, čistoty, vlastní práce na sobě, našly cestu vzhůru, ven z tohoto Matrixu.

Hmotný život všech na Zemi je stále ovlivňován Matrixem

Světelné impulzy vás doposud vedly a ani hmotný Matrix nedokázal zadržet energie nesoucí pravdu. Váš hmotný život však byl tímto Matrixem stále do určité míry ovlivňován. Světelné vedení jím nebylo ovlivněno, protože dokázalo pronikat skrz hranice Matrixu až k vám. Světlo má jiný typ bioenergií a čisté Světlo má především podstatně vyšší frekvence. Jen v případě, že i váš dosah byl ovlivněn působením různých vlivů z vašich vrstev, pak se toto vedení  ztrácelo v temném chaosu, který byl rozprostřen kolem vás.

 

Matrix se stal skutečným životem pro lidské bytosti

PN: Duchovní komunikace z 1.3.2012

 

Strážce Nových Hranic: „Už jsme lehce naťukli můj úkol, mé poslání, a místo, které zastávám, abych pomohl světelnému vývoji v boji proti zákeřné a téměř všudy přítomné Temnotě. Hranice Matrixu je velmi vysoko nad vaším světem. Tak vysoko, aby bezpečně pojmula vše, co na Zemi žije. Aby každá byť sebemenší částečka vývoje neunikla jejímu působení, jejímu temnému oparu. Matrix se stal skutečným životem pro lidské bytosti. A mnohé by ani nechtěly jeho odstranění. A doslova bojují za jeho věčnou existenci.

Na Zemi existuje i skutečné Světelné vedení, to si však musí každá bytost najít sama

PN: Strážce Nových Hranic, prosím o další informace ohledně Matrixu a další bariéry, kterou postupně překonáváme. Děkuji. (Duchovní komunikace z 2.3.2012)

 

Strážce Nových Hranic: „Matrix je doslova rozlezlý po celé Planetě a každá bytost na ní je jím ovlivňována. Existuje však i světelné vedení. Každá bytost si ho však musí najít sama. Jako jste to udělali vy. Matrix není všemocný. Dělá z bytostí otroky temné moci, ale jen do chvíle, kdy mu to dovolí.

 

Vy na základě světelných impulzů si již tvoříte vlastní realitu, která nepodléhá Matrixu. Ale je jím z části ovlivňována. Nelze prosadit světelnou realitu na všech úrovních, v celé šíři. To sami vnímáte. Když se snažíte působit energiemi na hmotné struktury, ne vše se však podle míry vašeho úsilí mění.

Matrix si pevně drží své mantinely

A nejde jen o setrvačnost hmoty, o vaše karmické zatížení, ale i právě o skutečnost, že hmotný Matrix, jehož součástí je přirozeně i určitá složka duchovního pozadí, na veškeré vaše snažení silně působí. Světelné energie se tak doslova pěchují do prostoru, který vás nejvíce ovlivňuje, v němž se pohybujete. Někdy však tento prostor nelze zvětšit, uvolnit natolik, aby bylo možné duchovní světelné impulzy převést do důsledku i do hmotné podoby.

Jedině z pohledu nad hranicemi Matrixu lze pochopit vše, co Matrix tvoří

Matrix si pevně drží své mantinely a vy je svým úsilím stále posouváte dál a vytváříte tak prostor pro své působení. Nový prostor pro působení Světla a jeho rozšiřování do hmoty. Ve chvíli, kdy se dostáváte duchovně nad hranice Matrixu, je zde mnoho prostoru. Volného prostoru. Zdánlivě prázdno. Nový svět. Místo, ze kterého lze vidět a pochopit vše, co tento Matrix tvoří a co vše v minulosti vytvořil. Skutečnou realitu celých věků, celé lidské existence. Lze spatřit i všechny možnosti, propracovanost Matrixu i jeho chyby.

 

Tento prostor dokázali vnímat někteří jednotlivci na NDC, když se jim podařilo dostat se frekvenčně nad hranice Matrixu. Tento prostor je určitým bodem sladění sama se sebou i se vším, co nejen hmotný, ale právě duchovní svět tvoří. Je oknem všude do míst, která vám zatím zůstala uzavřena. Až v tomto novém prostoru pochopíte, co je pro vás a váš další úkol důležité, pak teprve půjdete dál. Bude tím vytvořena a stabilizována další nová úroveň vaší duchovní cesty.

 

Jakmile se bytost dostane frekvenčně nad hranice Matrixu, získává nové možnosti

Zde v tomto volném prostoru nad hranicemi Matrixu se zbavujete veškerých vlivů Matrixu. A vylaďujete svou bytost výše, aby již ani ve hmotě nemohla být ovlivňována. Ve chvíli, kdy se duchovní část bytosti dostane frekvenčně ven z Matrixu, znamená to pro ni nové možnosti. Zejména se automaticky rozšíří prostor kolem této bytosti ve hmotě, který je naplněn Světlem.

 

To vše umožňuje, aby daleko více událostí v životě této bytosti mohlo být řízeno světelnými impulzy. A to přináší i plnou možnost působení také pozitivní Karmy. I vytváření nových příležitostí pro změnu vašeho života právě ve hmotě. Mnoho dosud zablokovaných věcí se uvolní a začne řešit. Samo. Protože se dostáváte do bodu, ze kterého je možné se posunout dál. Na základě vašeho vývoje a připravenosti a na základě toho, že energie Matrixu přestanou mít na váš hmotný život vliv. To všechno znamená vykouknutí ven z Matrixu. Ale i na to musíte být připraveni. Až ve chvíli, kdy budete připraveni, se to stane.

 

Stabilizační zóna nad hranicemi Matrixu

V této „stabilizační“ zóně pak bytost nějakou dobu zůstává. To proto, aby si zvykla na novou skutečnost, aby se změnily potřebné parametry její bytosti a mohla jít dál. Jako když potápěč stoupá vzhůru k hladině z velké hloubky, musí v určitých bodech zastavit, aby si bytost na změnu přivykla. Teprve pak jí tyto změny neublíží a může jít dál. Tady je to stejné.

 

Ve chvíli, kdy bytost je připravena jít dál, začnou se otevírat nad ní nové hranice, za nimiž je „nový svět“. Já jsem strážcem těchto nových hranic. Protože jejich otevření znamená zcela nový pohled na evoluci, na vývoj právě ve hmotě.

 

Jste zvyklí na své vzestupné světelné duchovní cestě překonávat různé duchovní prahy. Každý z těchto prahů má svůj význam. Tento je však mimořádný z hlediska globálního měřítka. Proto jsem zde i já. Aby bylo vše dokonale zajištěno, ochráněno. Jak pro bytosti, které se sem dostanou na základě vlastního světelného vzestupu, tak i z důvodu ochrany před čímkoli temným.

Brána nové reality se otevře jen tomu, kdo je na to stoprocentně připraven

Tady jsou hranice nové reality. A není jednoduché za ně pohlédnout. Proto pokud není bytost stoprocentně připravena, brány se jí neotevřou. Nároky na energetické vyladění jsou zde daleko přísnější. A to je další důvod, proč jsem tady. Odhalit nové poznání předčasně se může též rovnat vlastnímu konci a pádu. To už se mnohokrát potvrdilo.

 

Viditelné, vnímatelné změny, které se s bytostí stanou po otevření těchto hranic, nemusí být ani postřehnutelné, pokud byla bytost skutečně připravena. Pokud však ne, mohlo by to pro ni být velmi zatěžující, nepříznivé. Každý z vás tuto příležitost na cestě stabilního světelného vzestupu postupně dostane. Energie vše řídí tak, abyste na vše, co přichází, byli připraveni.

Nový prostor znamená nový pohled a nové příležitosti

Nový prostor znamená nové energie. Nový pohled, nové příležitosti. To vše k vám v pravý čas přijde. Já tedy pomáhám ochránit tyto hranice a zároveň i vás před sebou samými, vlastní zvědavostí, netrpělivostí. Pomáhám vám připravit se kompletně na postoupení dál, výš. Mé energie na vás neustále pracují a nutí vás ze sebe dostat vše, co tam nepatří. Do posledního drobečku, stále znovu, dokud by hrozilo jakékoli nebezpečí, které by mohlo váš pohled na základě nedostatečně vyladěné bytosti, postojů, vlastního nitra či vazeb změnit.

 

Světlo zde nahoře má již dostatečné ochrany. A dokáže dovést bytost až do bodu, kdy dokáže i ona sama sobě zajistit dostatečnou ochranu na základě vyrovnání se s vlastní minulostí. A to je to nejcennější. To je ta nejdokonalejší ochrana, která nepřichází zvenčí, ale zevnitř. Přímo z vás.

 

Pracujte na sobě a budete odměněni. Už teď jste. Jen si to zatím ještě neuvědomujete. Protože nejprve jsou tyto „odměny“, krůčky, pozitivní zpětné reakce, jen malé, nepatrné. Ale jsou. Až mnohem výš si dokáže bytost vychutnat a přijmout i ty větší změny. Protože každá taková větší odměna znamená skutečnou změnu ve vašich hmotných životech. A na tu znovu musíte být připraveni. Tak, aby vaše nitro zůstalo čisté a nové světelné postoje tak pracně budované se vlivem této změny ani nepohnuly, nezatřásly. Naopak aby se ještě více upevňovaly. Učte se zákonům nově se tvořícího světa. Světa, který se zároveň tvoří vašimi kroky. Máte k tomu ty nejlepší možné průvodce.“

© Petra Nováková, duben 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 180
  • 16
  • 16
  • 16
  • 23

Celkový počet hlasů: 251