Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC IV | Nové příležitosti zrají postupně a tvoří se každým okamžikem

Nové příležitosti zrají postupně a tvoří se každým okamžikem

Petra Nováková Vloženo 15.7.2012
Petra Nováková

Duchovní komunikace z 27.6.2012

Na duchovní cestě je potřeba dávat do pořádku i hmotné záležitosti

PN: Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace ohledně situace. Co mi v tuto chvíli můžete sdělit? Děkuji. (Duchovní komunikace z 27.6.2012)

 

Karma pro hmotu: „Ve vašich životech teď dochází k velkým změnám. Jste nuceni dávat do pořádku hmotné záležitosti, které vás tlačí, kterým jste neměli možnost dříve věnovat pozornost. Které jsou však v tuto chvíli aktuální, protože znamenají právě srovnání hmoty. Vypořádání se s různými vazbami na hmotné úrovni.

Vaše hmotné statky a jejich rekonstrukce tak jakoby připomínají budování a rekonstrukci karmického systému. Nelze zbourat a postavit znovu, ale je potřeba opravit to, co již existuje, uvést to do takového stavu, aby se to dalo používat a nejvíce to odpovídalo vašim potřebám. Zároveň to obnáší zpracování veškeré minulosti, která se k tomu váže.

 

Čistíte hmotu, prostředí, ve kterém žijete, přebýváte. Jste nuceni tak činit v podmínkách, které nejsou zcela optimální, které jsou však zrovna k dispozici. Nelze spekulovat, kalkulovat o případné budoucnosti, je zkrátka nutné využívat to, co se nabízí, co existuje teď v přítomnosti. Jít krok za krokem a důvěřovat a nechat impulzy, aby postupně odkrývaly další úseky cesty, aniž byste tušili budoucnost.

 

Doladění hmotných podmínek vašeho života je důležité pro sestup Karmy do hmoty

Stejně tak je tomu i s karmickým systémem a není náhodné, že svá obydlí dáváte dohromady zrovna teď. Je to nezbytné pro dokončení karmického systému, pro jeho uzemnění ve hmotě. Nejprve tak musíte zvládnout tyto své osobní nápravy a rekonstrukce, tak, aby vše fungovalo na požadované úrovni.

 

Až hmotné podmínky svých životů dokážete dotáhnout do určitého bodu, pak i karmický systém se může ve hmotě ukotvit a začít se plně využívat všech jeho funkcí. Stejně jako je tomu u vašich hmotných příbytků.

 

Při rekonstrukci systémů i života je důležité vycházet z toho, co je právě dostupné

Tohle jsou pro vás pro všechny těžké zkoušky, ale jsou nezbytné k dalšímu hmotnému posunu ve vývoji. I Karma se rekonstruovala pouze z toho, co momentálně bylo dostupné. Každý další krok odhaloval další možnosti a tak se postupovalo stále dál. Až vznikla NDC, která již pevně běží, systém Karmy se však ve hmotě musí teprve rozběhnout. A tohle je pro vás příprava. To ověřuje, jak jste připraveni zvládnout vše, co sestup Karmy a její plné zavedení do hmoty přinese.

 

Vy, co jdete po NDC, jste těmi, kteří pomáhají Karmu pro hmotu budovat. Proto vy musíte být těmi, co pro ni připraví půdu. Tu však nejprve musíte mít připravenou sami pro sebe, což znamená dát vše nejen na duchovní rovině, ale právě i na té hmotné do pořádku. Pak Karma může začít fungovat nejen v duchovních sférách, ale i ve hmotě a pro všechny.

 

Sledujte každodenní impulsy, nemůžete znát deset kroků dopředu

Důvěřujte energiím, impulzům, které v pravý čas chodí tak, abyste nebyli ve zbytečných stresech. A zároveň přicházejí tak, abyste se naučili vše potřebné pro váš další vývoj. Nechtějte vědět deset kroků dopředu, protože pak byste sice dosáhli své jistoty, ale vytratila by se aktuálnost, protože vše by již bylo staré.

Víte, že vše se mění velmi rychle, žádný den nepřináší stejné impulzy. Nelze proto mít zásobu impulzů dopředu, aby člověk měl pocit určité jistoty. Pokud chcete, aby vývoj váš i celku byl stále veden těmi nejaktuálnějšími impulzy, aby odpovídal v každé situaci těm nejlepším možnostem, které jsou v danou chvíli k dispozici, nelze trvat na jistotách. V takovém případě nezbývá, než nechat situaci, aby sama dozrála a postupně se podle těchto impulzů vyloupla ve své celé podobě. To však nelze naráz.

 

Vše zraje postupně a tvoří se daným okamžikem. Tak jedině si můžete být jistí, že přichází to nejlepší, to nejaktuálnější. I když o tom mnohdy silně pochybujete. To však vám potvrdí až čas.

 

Dopředu nelze dohlédnout, kam vše povede

Dopředu nelze zkontrolovat, dohlédnout, kam vše ve hmotě povede. Vědět to detailně by ani nebylo správné, protože by vás to vedlo ke kalkulaci a k očekávání. Očekávání pak vede ke zklamání a také k tomu, že nejste schopni přijmout něco zcela jiného, co se nabízí, co je tou nejlepší možností, co však zřetelně vybočuje z vašich původních představ. Pak takové nové možnosti nedáte ani šanci na to, aby se uskutečnila. V horším případě si takové možnosti ani nevšimnete. A tím vším je nová možnost doslova blokována a nemůže ani přijít.

 

Je potřeba si zachovat neustálý nadhled, který vám umožní v každou chvíli přijímat to, co přichází, co nové impulzy přinášejí. Jedině tak může přijít to nejlepší.

 

Impulzy vás vedou ke každodenní práci na sobě a svých návycích

Každý jste stále veden k práci na sobě, na svých postojích a to ve všech oblastech, ve kterých jste kdy v minulosti chybovali. Všude, kde ještě nejste optimálně vyladěni do středu, kde máte rezervy, chybné návyky, které by vás postupně vedly k chybám.

To vše je nejprve nutné napravit, abyste mohli i v těchto oblastech zažívat harmonii. Nemůžete však přitáhnout harmonii a nové příležitosti, pokud ještě v určité oblasti přetrvávají nesprávné postoje, bloky či další problematické body. S takovými harmonie nelze dosáhnout.

 

Proto se stále učte, zlepšujte své vnímání, sledujte impulzy, které vás na taková místa upozorňují a připravují vám takové situace, které vás učí vše nesprávné změnit, přetvořit, najít tu správnou podobu, vyvážení. Pak teprve se mohou ukázat i další možnosti.

© Petra Nováková, červenec 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 147
  • 24
  • 16
  • 15
  • 15

Celkový počet hlasů: 217