Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC III | Naším společným úkolem je vtisknout Světlu jasnou podobu

Naším společným úkolem je vtisknout Světlu jasnou podobu

Petra Nováková Vloženo 31.12.2011
Petra Nováková

Duchovní komunikace z prosince 2011

Být uzemněním Karmy znamená i určitý závazek vůči sobě i Karmě

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace ohledně celkové situace. Co je důležité vědět? Děkuji. (Duchovní komunikace ze 4. 12. 2011)

 

Karma pro hmotu: „Mé uzemnění v mnoha světelných bytostech jdoucích po NDC je velký posun ohledně fungování Karmy právě ve hmotě. Tím, že jste schopni být uzemněním Karmy, je to pro Vás také určité znamení, že již tak čisté a tak silné energie dokážete vstřebat. Aniž by Vás to nějakým způsobem rozhodilo. Nebo aniž by to u Vás vyvolávalo jiné nepředvídané doprovodné jevy.

 

To mluví o Vaší dlouhé cestě očisty, kdy jste z bodu, kdy Vás vychylovalo úplně všechno, došli do bodu, kdy Vámi plynule a trvale proudí karmické energie. Energie, které obsahují ty nejčistší světelné principy, které reagují na každý závan temné energie. Dokázat snést Karmu uvnitř sebe, to znamená velký stupeň zpracování vlastní minulosti.

 

S tím dalším Vám Karma pomůže. Tím, že ji máte napojenu dovnitř sebe, nebo lépe řečeno Vámi prochází, funguje jako radar, který vyhledává a obnažuje vše, co je ve vás ještě navíc. Co Karmu může brzdit a tím i celou situaci.

Je však důležitá Vaše trvalá vysoká vyladěnost a harmonie, protože jinak se vylézající vrstvy blokují a mnohdy ty, co se týkají úzce hmoty a obnažují se z tkání, mohou místo vyčištění zpátky zapadat. Pak tytéž vrstvy musí čekat dlouho na další očistný impulz, který umožní jejich zpracování. To však brzdí celou Vaši bytost a Váš vývoj. Protože očista je řízena tak, aby Karma, která skrze Vás prochází, nevyvolávala u Vás těžkosti. Které by bytost nemohla zvládnout.

 

Proto jste uzemněním Karmy ve Vás zároveň přijali i určitý závazek vůči své osobě i vůči této Karmě. Závazek být co nejlépe vyladěni, abyste nebrzdili ani její průchod, ani její působení ve hmotě.  Ani svůj vývoj. Je potřeba, abyste si této zodpovědnosti a závazku byli vědomi a připomínali si ho. To Vám umožní držet si vyšší nadhled a nezabývat se malichernostmi.

 

Někdy se necháte hmotou strhnout do přílišných detailů. Namísto toho Vám však potom utíká celek, vyšší smysl. Není snadné si udržet dostatečný duchovní nadhled za každé situace. Proto můžete prosit v případě pocitu vnitřního vychýlení sféry o pomoc. Od toho tu jsou. Zvykněte si prosit. Se stejnou samozřejmostí jako se napijete, když máte žízeň.


Světlo potřebuje být očištěno od jakýchkoliv známek Temna

Spojené síly světla prosím o aktuální informace ohledně celkové situace. Co pro mě máte v tuto chvíli důležitého? Děkuji. (Duchovní komunikace z 5.12.2011)

 

Sféra prvotního Světla: „Už z určitých náznaků víte, že na počátku existovala energie s oběma póly, ze které se až později oddělila energie pravotočivá a levotočivá. Zdá se to pro vás možná nepochopitelné, ale i Světlo mělo svůj počátek. Na počátku existovalo prostředí neutrální. Temno nebylo. Tedy nic, co by svou charakteristikou či podobou Temnu odpovídalo. Naopak vše bylo velmi příbuzné se Světlem. Jasné světlo vymezené pravotočivými energiemi však vzniklo později. Proto se teď ozývám já. Protože svým postupným vývojem se posouváte až k samotným počátkům, k energiím, které jsou ztělesněním Světla a které pomáhaly a dnes opět pomáhají budovat nový svět. Nemůžete bez navázání propojení projít kolem mě. Každá energie kontaktu, která přichází, vám má pomoci. Stejně tak i ty mé. My jsme se takto společně nikdy nespojili. Respektive nikdy jsem neměla možnost se spojit s individualizovanými bytostmi a stejně tak tomu bylo i obráceně.

Naším společným úkolem je vtisknout Světlu jeho jasnou podobu. Během věků se tato podoba měnila a přizpůsobovala tomu, co přinesl vývoj a co se z hlediska vývoje zdálo být optimální. Až budoucnost ukázala mnohé chyby. Já obsahuji podobu Světla na samém počátku, než se přimíchalo Temno. Vy naopak víte, jak by mělo Světlo vypadat. Aby po svém dlouhém vývoji bylo očištěno od jakýchkoli známek Temna. A zároveň aby bylo schopné Temnu vzdorovat.

Světlo je teď schopné vzdorovat, ale nemá původní schopnost tvořit. To podoba Světla ve mně má. Proto je potřeba to vše zkombinovat a dosáhnout tak nejlepšího možného výsledku. I má podoba bude jednou zakreslena. Zatím však na to nejste všichni nebo spíše bytosti, pro které jsou obrazy určené, připraveny. I vy ještě potřebujete část cesty projít. Má podoba se včas dostaví.


Skrze bytosti na NDC je potřeba vtisknout do hmoty světelnou podobu světa

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace k dnešní situaci. Děkuji. (Duchovní komunikace z 10.12.2011)

 

Karma pro hmotu: „Procházíte tvrdou očistou, která Vás má takzvaně promýt a být tím posledním sítem, které zajistí odliv nejhorších, nejpevnějších a tím i nejstálejších bloků. Tak, abyste byli připraveni na změnu hmoty. Karma teď procházející skrze Vás na Vás silně působí a pomáhá Vám duchovně situace nastavit tak, aby hmotné změny byly možné a bytost na ně byla připravena. Centrální karma vše zaštiťuje, podporuje. A zajišťuje, aby všechny principy NDC, tedy Světla, byly v každé bytosti a skrze tyto bytosti na NDC i v celém hmotném světě striktně nejen dodržovány. Ale mnohdy obsaženy.

Hmota v sobě čisté světelné principy zatím neobsahuje, a proto je tak těžké je z duchovního pozadí do hmoty protlačit. Protože hmota jede podle zajetých principů, které jsou ve většině případů pokřivené, ne-li zcela temné. Proto je tak důležité vtisknout tuto světelnou podobu světa skrze bytosti na NDC do hmoty. Karma pro hmotu se stará o to, jak to udělat. Centrální karma hlídá, aby principy nebyly žádným způsobem zdeformovány, pokřiveny.

 

Obraz nového světa se teprve tvoří. Proto je nutné postupovat co nejdůkladněji vzhledem ke stoprocentní čistotě a ryzosti světelných principů, které jsou předobrazem hmotného světa. A které se nesmí při vstupu do hmoty žádným způsobem znehodnotit či přizpůsobit nečistým praktikám, které stále v rámci hmoty fungují.


Nechte se vést přicházejícími energiemi

Spojené Síly Světla, prosím, co pro mě máte v tuto chvíli za informace. Děkuji. (Duchovní komunikace z 11.12.2011)

 

Karma pro hmotu: „Všichni na sobě vnímáte energie důkladné očisty. Vše se ve Vás doslova převrací naruby. Aby vše, co zůstane, bylo stoprocentně čisté, světelné. Vás všechny na cestě světelného vzestupu vedou impulzy tak, aby se čistilo, co je zrovna aktuální. I dnes, když jste nechali věcem volný průběh, se vše vyčistilo automaticky, aniž by došlo k nějakému konfliktu či vyhrocení energií.

 

Pokud se necháte vést, vše probíhá tak, aby to bylo pro Vás co nejsnadnější a nejpříjemnější. A pokud bude nutné něco výrazněji řešit, včas k tomu dostanete impulz. Teď se snažte být v klidu. Energie Přírody Vám velmi pomáhaly a stále ve Vás kolují.“


Světelný vzestup není o prospěchu a pýše, ale o pokoře

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace ohledně momentální situace. Děkuji. (Duchovní komunikace z 12.12.2011)

 

Sféra Čiré Radosti: „I my se spolu konečně dostáváme do kontaktu. Nadešel k tomu ten správný čas. Správně vnímáš, že na mé energie máš dosah. Který je velmi trvalý. Proto mé energie vnímáš často a pomáhají Ti ve Tvém vývoji. Pro Tebe je to velký dar. Protože tyto energie Ti pomáhají vše vidět v pravém světle. To znamená ve všem spatřovat energie Světla. Pokud tam jsou. Které vystupují na povrch a činí Tě tak šťastnou.

Zároveň energie Čiré Radosti jsou pro Tebe jakýmsi brněním proti Temným manipulujícím energiím chaosu, nepohody, které se Vás snaží rozložit. Proto dokážeš zvládnout a ustát i nepříjemné věci, proto nepropadáš destrukcím. Proto Tě temné vrstvy nestahují, nevychylují. Anebo jen do té míry, ve které si stále zachováš čistý pohled neovlivněný temným oparem. Který se z Vašich vlastních vrstev šíří. Paní Talandová se dokázala na mé energie napojit a umožnila tak dalším, aby se se mnou spojovali, a mé energie jim pak pomáhají. Obraz však bude také zapotřebí přenést, aby bytostem prozařoval radostí jejich domov. Aby si tuto radost dokázaly co nejdéle podržet, aby se stala jejich součástí.

 

Mé energie Radosti pomáhají pozvednout se pod tíhou temné minulosti. Pomáhají radovat se z každého střípku Světla, který je obsažen téměř ve všem. Pomáhají udržet si světelný nadhled a vnímat každý dotek Světla jako radost. Pokud je bytost takto pozitivně naladěna, zvládá svou očistu daleko snáze a tím rychleji postupuje vpřed. Navíc tato všudypřítomná radost pomáhá také nelpět na starém, ale s radostí a očekáváním přijímat to nové.

 

Pozitivní naladění umožňuje rychleji budovat nové návyky a zbavovat se těch starých. Které mnohdy bytost velmi svazují. Dokud bytost staré návyky nezmění, nepřekoná, nemůže jít dál. I proto jsou mé energie tak důležité. Očista nemusí být jen trápení, jak ji mnozí berete, prožíváte. Pokud se minulosti nebudete chytat, může očista představovat i radost. Dokonce by ji měla obsahovat.

Samozřejmě v případě, kdy vrstvy jsou tak silné, že bytost drtí i na fyzické rovině, je velmi obtížné samotné čištění ustát, natožpak projevovat radost. Čím více však budete přijímat energie Čiré Radosti, tím lépe budete očistu zvládat. Tím více budete mít energie, tím snáze pak vše půjde. I zpracování temné minulosti. Pokud však bytost není pozitivní a radostná před obnažením vrstev, sotva bude optimističtější při jejich obnažení.

 

Pomoc je všude kolem Vás. To nejtěžší však mnohdy bývá ji přijmout. Naučte se to. Tím své bytosti pomůžete nejvíce. Síla Vašeho ega je mnohdy mocná. Není však tím, kdo rozhoduje, nemusí být, dokonce by být neměla.

 

Nechte se vést svým duchovním Já. To nejlépe ví, co potřebujete. Ego vždy vnímá jen hmotu a prospěch v ní. Nebo i prospěch duchovní. Světelný vzestup však není o prospěchu, o pýše, ale je o pokoře. Bez ní se nemůžete posunout.

© Petra Nováková, prosinec 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 131
  • 19
  • 19
  • 16
  • 21

Celkový počet hlasů: 206