Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články II: 30 - 39 | 37E. Transformace Arkturianů do nové podoby

37E. Transformace Arkturianů do nové podoby

Jiří Novák Vloženo 22.10.2010
Jiří Novák

Lze očekávat významný posun od zřízení funkce velvyslance OSN pro mimozemšťany? Problém s Planetou a hvězdou Arkturianů. Byly to velmi silné náznaky varující, že samotná věda a technika civilizaci nespasí. Že se jednotliví lidé i civilizace jako celek musí začít urgentně věnovat i duchovní rovině života. Tedy tomu, na co už za dlouhé věky dávno zapomněli. Příprava unikátního projektu, který postupně zajistil přenesení našeho vzestupu na civilizaci Arkturianů. Taková transformace má však i méně příznivou stránku. Otevření vzestupu ve Světle otevře dveře i k vlastním temným systémům a přehmatům z dávné minulosti ve vyšších světech. Neetické činy na cestě vzestupu učiní karmické čištění nezvládnutelným. Jaká je dnešní situace Arkturianů? Jaké jsou možnosti vesmírné přepravy nás pozemšťanů na vzestupné duchovní cestě?

Zřízení funkce velvyslance OSN pro mimozemšťany

Někdy jsme skutečně překvapeni, jak fungují „náhody“. Ve stejné době, kdy byla v plném běhu příprava tohoto tématu 37 o mimozemšťanech a našich kontaktech s nimi, se objevila následující nečekaná zpráva. V pondělí 27.9.2010 proběhla světovým tiskem i některými našimi televizními kanály tato informace:

„Pokud se v dohledné době z hlubin Vesmíru vynoří mimozemšťané, bude pro ně už připravena vyslankyně OSN. Má se jí stát nepříliš známá malajská astrofyzička Mazlan Othmanová, která stojí v čele Úřadu pro vztahy s vnějším Vesmírem (UNOOSA) ve Vídni. Úkolem osmapadesátileté Othmanové je připravit možnosti komunikace s návštěvníky z jiných světů, kteří přiletí, nebo pravděpodobněji lidstvo na dálku kontaktují. Své představy má nastínit delegátům nadcházející vědecké konference, která se koná nedaleko Londýna.

Othmanová již nedávno vystoupila s myšlenkou, že vzrůstající počet objevených planet u cizích hvězd posiluje myšlenku, že inteligentní život ve Vesmíru není tak vzácný, jak si někteří vědci dříve mysleli. „Pokračující hledání signálů ve Vesmíru na několika pracovištích udržuje naději, že jednoho dne zachytíme zprávu od mimozemšťanů,“ uvedla Othmanová.“

A postoj dalších vědců? Soudobý slavný vědec v oboru astronomie Stephen Hawking prohlásil v novém dokumentárním seriálu televizní stanice The Discovery Channel, že příchod mimozemšťanů by mohl být pro lidstvo stejně osudný, jako bylo pro původní obyvatele amerického kontinentu připlutí Kryštofa Kolumba a evropských osadníků. Stephen Hawking tedy věří, že ve Vesmíru existuje život. Mimozemšťané prý ale budou s největší pravděpodobností velmi nebezpeční a snažit se s nimi navázat kontakt může být pro lidstvo velmi riskantní.

Tolik na úvod. Znovu však připomínám, že vědci formou nejrůznějších velmi nákladných vědeckých programů, jako je SETI (tzn. hledání rádiových signálů mimozemských civilizací pomocí obřích radioteleskopů), usilují o něco, co tady na Zemi již dávno funguje - kontakty s mimozemskými civilizacemi. A nejenom v rámci jednotlivců nebo určitých skupin, ale i v rámci vlád světových velmocí. Stačí jen „nalít si čistého vína“ a přestat zakrývat to, o čem již značná část naší veřejnosti dávno ví.

Komunikace s mimozemskými civilizacemi

Už v dřívějších pokračováních jsem vysvětlil, že je velmi primitivní pokoušet se komunikovat s mimozemskými civilizacemi na bázi elektromagnetické energie (světelné vlny, rádiové vlny), jejíž rychlost šíření Vesmírem je ohraničena rychlostí světla. To přináší obrovské časové ztráty při vzdálenostech běžných i v rámci naší Galaxie. Průměr naší Galaxie je zhruba 90 tisíc světelných let. Přenos světelné i rádiové informace od nás až na okraj naší Galaxie by proto trval de­sítky tisíc let, ke hvězdám v nejbližším okolí našeho Slunce de­sítky a stovky let a konkrétně na Plejády kolem 500 let. Běžný oboust­ranný rozhovor je v takovém případě vyloučen a může jít maximálně o jednostranné předání neaktuální zprávy od civilizace, která v okamžiku příjmu zprávy jinými bytostmi již nemusí vůbec existo­vat. Navíc je zde problém dorozumění - jakého jazyka či jakých symbolů použít, aby druhý porozuměl. Podrobnější úvahy na toto téma uvádí Robert Lešniakiewicz v příspěvku „O nesmyslnosti SETI“ (časopis „Skryté skutečnosti“ 16/2000).

Jedinou rozumnou alternativou komunikace s mimozemskými civi­lizacemi i jinými formami života se zdá být komunikace na bázi bioenergie, která není ovlivněna vzdálenostmi - například ve for­mě telepatického rozhovoru. Naši dávní předkové se mezi sebou takto běžně dorozumívali. I naše vědomí je schopno takto přijímat a předávat informace poté, co se člověk dostatečně duchovně vyčistí a dostane se na cestu vzestupu – viz články 34A. Komunikace s duchovními bytostmi a institucemi, 34B. Komunikace na Nové duchovní cestě.

Výhoda telepa­tické komunikace je nesporná - především zde neexistuje jazykový problém. Taková komunikace může probíhat nejen mezi lidmi jakých­koliv národností, ras, civilizací, ale dokonce i mezi bytostmi naprosto odlišného typu, např. mezi člověkem a zvířetem, mezi člověkem a kamennou bytostí (menhirem). Mnohé z toho již bylo experimen­tálně prokázáno - viz Karel Drbal, Zdeněk Rejdák v knize „Perspektivy te­lepatie“. Takže pokud v této době OSN jmenovala velvyslance pro styk s mimozemšťany, jde pouze o další výkřik do neznáma, dokud pozemská věda i samotná OSN nezmění přístup k existenci duchovního pozadí světa a možnostem telepatické komunikace, která funguje bez ztráty času na jakoukoliv vesmírnou vzdálenost. A dokud pozemské vlády neotevřou tajné archivy, aby veřejně potvrdily a uznaly existenci mimozemských civilizací, se kterými byly v minulosti vládami i jednotlivci navázány mnohé kontakty. Dokladů a důkazů o tom je více než dost.

Kontakt s mimozemskými civilizacemi byl již navázán

Je již dávnou skutečností, že kontakt mezi pozemským člověkem i mimozemskými civilizacemi byl navázán. Ke kontaktům dochází především telepaticky při přenosu informací a čas od času také fyzicky. Někteří lidé namítnou - jak to, že o tak mimořádně důležitých událostech doposud nic nevíme? Skutečnost je však taková, že nic o tom neví pouze ten, kdo o tom nechce vědět. Všichni přece máme stejnou možnost vnímání a vstřebávání informací, které jsou v našem světě volně dostupné. A mezi ně patří i informace o kontaktech s mimozemskými civilizacemi. Někteří odvážnější účastníci těchto setkání se totiž usilovně snažili o svých zážitcích podrobně informovat širokou veřejnost, například formou knih, které sepsali - viz George Adamski (Uvnitř vesmírných lodí), Giorgio Dibitonto (Andělé v hvězdných lodích), Barbara Marciniaková (Poslové úsvitu), Vladimír Strejček (Planeta Logo – Život jedné vesmírné civilizace), Eduard A. Meier (knihy a videonahrávky mimozemské techniky), Ivo A. Benda (Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru I a II) a další.

Málokdo je však bere vážně a zejména vědecká a intelektuální obec je považuje za pouhé fantasty, šiřitele nové víry nebo dokonce i podvodníky. Za svoji snahu informovat veřejnost tak obvykle sklízeli a doposud sklízejí především opovržení a výsměch. Navíc, ze strany státních institucí na celém světě jsou všechny podobné události důsledně utajovány a ti, co o nich veřejně hovoří, jsou záměrně diskreditováni, zastrašováni a mnohdy i násilně umlčováni. Například v USA byl 16.7.1969 schválen Zákon o Vesmíru. Podle něj jsou kontakty s mimozemšťany trestné a na člověka, který se s nimi dostane do kontaktu, je možné uvalit neomezenou karanténu pod ostrahou. Řečeno jinými slovy - v zájmu národní bezpečnosti se zařídí jeho umlčení a definitivní zmizení. Podrobné informace o dezinformačních kampaních provázejících výskyty UFO uvádí například Jan Kristek („Roswellská předehra“, Skryté skutečnosti 2, 3/1999). A je paradoxem, že i dnes, deset let poté, vědecká obec Planety stále ještě řeší svým čistě vědeckým intelektuálním přístupem s klapkami na očích základní otázku astronomie, zda jsme nebo nejsme ve Vesmíru sami. Otázku, na kterou již celá řada pozemšťanů dávno zná odpověď.

Na druhé straně je logické, že pokud mimozemšťané sdružení do Galaktické konfederace považovali vývoj probíhající na planetě Zemi za potenciální hrozbu pro Vesmír a další vesmírné civilizace, pak se v kontaktech orientovali na lidi, od kterých mohli očekávat přiměřené reakce a nejen snahy o technologické využití mimozemské vědy. Nebo které mohli dokonce považovat za potenciální strůjce změny. V průběhu 20. století si mimozemšťané vyzkoušeli, že takovými osobami obvykle nebývají představitelé jednotlivých států, kteří od navázání kontaktu s mimozemšťany očekávali především získání technologické a zbrojní převahy nad zbytkem světa. Více o těchto kontaktech s představiteli USA uvádí bývalý senátor Milton W. Cooper v knize „Mimozemšťané v pozadí vlády USA“. Proto se v dalších letech mimozemšťané zaměřili na kontakty s řadovými občany na celém světě, ze kterých energeticky vnímali připravenost na podobné rozhovory.

Problém s Planetou Arkturianů

Vraťme se nyní k Arkturianům a k našim dalším společným akcím, ke kterým v průběhu dalších měsíců od dubna 2004 docházelo. V tomto pokračování popisuji chronologicky události, tak jak skutečně probíhaly. 26.4.2004 nám Síly Světla vedoucí vývoj (v tom období to byl Stvořitel sektoru 110) doporučily zahájit pravidelné konzultace s Arkturiany a zapojit jednoho jejich zástupce do činnosti našeho pozemského týmu v rámci Nové duchovní cesty (NDC). Již v tomto období jsme se dozvěděli, že Arkturiany trápí jeden závažný problém.

Během dubna 2004 nám Arkturiané sdělili, že vrchní vrstva jejich Planety se stále více ohřívá a je teplejší než vrstvy pod ní. Tato situace se postupně natolik vyhrocovala, že začal hrozit úplný kolaps rostlinné vegetace a celé Přírody. Arkturiané sami s tím nedokázali nic udělat a vědecká obec se domnívala, že jde o nevratný proces, který nelze zastavit. Nepodařilo se jim ani vědecky zdůvodnit, proč k této anomálii dochází a jaký je mechanismus změn. Požádali tedy o pomoc nás, protože už v té době chápali, že jsme na duchovní cestě dále než oni.

Nastartování samoléčebného procesu Planety

Jednoduchým vyšetřením jsem zjistil, že jejich Planeta byla v minulosti magicky ovlivněna Vesmírnými lidmi. I když se Arkturiané dokázali vybudováním silového pole kolem své Planety ubránit agresi Vesmírných lidí a tím i přímému napadení a případné okupaci, tomuto magickému zásahu na dálku vzdorovat nedokázali. Na dálku jsme pak provedli energetickou očistu, léčbu a rozpuštění umělých magických zásahů. Tato léčba pomohla povzbudit, očistit a obnovit samoléčivé schopnosti jejich Planety.

Výsledkem byl zpočátku výkyv k horšímu a Arkturiané se začali obávat, že je jejich Planeta zahubí. Povzbuzovali jsme Arkturiany informací, kterou jsme obdrželi od Přírody, že po počátečním zakutnění a zesílení problému se celý proces během několika hodin zlomí a obrátí. Že toto je jen běžný start samoléčivého procesu nejen Planety, ale i každé jiné bytosti či živoucího systému. Procesu, který se vždy nejprve projevuje určitým zhoršením, tedy zakutněním problému, nebo lépe řečeno vynořením problému napovrch. Čímž se jeho účinek dočasně zesílí, než problém bude zpracován. A tak se také stalo. Během následujícího dne 28.4.2010 se teplota začala vyrovnávat, ozdravný proces se skutečně nastartoval a Planeta se postupně začala sama uzdravovat.

Začátek pravidelné spolupráce s Arkturiany

29.4.2004 je den, kdy začal první Arkturian spolupracovat s našim týmem a pravidelně jednou týdně se na Zemi zúčastňoval našich porad. Prozatím to bral jako příležitost k dobrodružství, sám se k této činnosti přihlásil. Od něj jsme se při pravidelných setkáních dozvídali další detaily o způsobu života civilizace Arkturianů. Nikdo z vedení jejich Planety netušil, že za pár týdnů bude vše jinak. Tento den již sami Arkturiané situaci zhodnotili tak, že zlepšení se stavem Planety je zhruba o dvě třetiny.

Prvním úkolem zástupce Arkturianů bylo získat první zájemce o vzestup, kteří začnou cvičit Pět Tibeťanů, budou detailně sledovat svoji výživu a zahájí práci na své duchovní očistě. A takto vytvořit první skupinu, která bude usilovat o nastoupení cesty vzestupu a pokusí se obnovit dávno ztracenou duchovní komunikaci. Tato jejich první skupina již po několika dnech potvrzovala lepší dýchání, kvalitnější spánek, pocit větší svěžesti a skutečně začali duchovně stoupat. Již tehdy začali jejich mudrci zkoumat, jak to, že cvičení Pěti Tibeťanů má takové bezprostřední účinky, nemohli však na nic přijít.

Situace jejich Planety se postupně stále více normalizovala, po několika týdnech, 10.6.2004, jsme obdrželi diplomatickou zprávu od Nejvyšší rady jejich Planety – poděkování za ozdravení Planety a za pomoc jejich lidstvu. To však byl pouhý začátek změn, které je v nejbližším období čekaly.

Varování – hvězda Arkturus se blíží ke kolapsu

12.6.2004 jsme obdrželi varování z duchovních sfér od přírodních duchů jejich hvězdy Arktura, že život jejich hvězdy se blíží ke kolapsu. A je jediná možnost, jak civilizaci vyvázat z hrozby blízké katastrofy. Jedině dostatečně razantní duchovní vzestup civilizace a léčba jejich hvězdy dokáže nastartovat uvnitř hvězdy nové jaderné reakce a život hvězdy se tím prodlouží. Civilizaci Arkturianů zbývá jeden a půl roku, aby našla cestu vzestupu. Po této lhůtě už se stane vývoj nezvratným a někdy za stovky let dojde ke kolapsu hvězdy.

Jen krátkou poznámku. Jejich centrální hvězda Arkturus je mnohem větší než naše Slunce. Život takovýchto velkých hvězd probíhá podle dnešních poznatků astronomie mnohem rychleji než u menších hvězd velikosti našeho Slunce. Jejich hvězda se nachází ve stádiu pozdního věku - hvězda postupně tmavne, přechází od žluté, přes oranžovou k červené. Mění se reakce uvnitř hvězdy. Ta začíná více hřát než svítit a hrozí totální výbuch v supernovu, kterým hvězdy této velikosti končí svoji životní cestu. Na pořadu dne tak začíná být potenciální zkáza celé civilizace za stovky let.

Bezprostředně jsme jim toto varování přírodních duchů Arktura předali a dozvěděli jsme se, že jejich vědci už o tomto problému věděli. Zjistili, že jejich hvězda se blíží k zániku, ale domnívali, že jim zbývá ještě dost času. A vyčkávali, co se bude dále dít, jakou rychlostí bude celý proces pokračovat. Daleko více je trápil problém s jejich Planetou. Ten s hvězdou se jim zdál být záležitostí až daleké budoucnosti, dalších tisíců nebo dokonce desítek tisíc let. Příroda a nevyšší stvořitelské sféry, na které jsme v tom období měli napojení, však dali Arkturianům jasně najevo, že je třeba jednat. Že času není nazbyt.

Silné náznaky, že je nutná změna vývoje civilizace

Nejvyšší rada Planety vzala tyto informace vážně a začala hledat řešení. Všichni pochopili, že tentokrát nepomůže jenom pomoc zvenčí. Že oni sami musí udělat rozhodný krok ve své historii. Přejít od pomalého a nezadržitelného úpadku ve vzestup. Ale jak to provést, když ke vzestupu nemají jako civilizace 1. typu vnitřní předpoklady? Pochopili, že už dávno ztratili ponětí o tom, jak vlastně funguje duchovní pozadí světa. Že jejich představy o duchovním pozadí světa jsou za celé ty věky již zcela zkreslené, neodpovídající, nepřesné. Najednou od nás ze dne na den potřebovali další a další nové informace.

Proč se jim oba tyto případy staly? Jsou to velmi silné urgentní náznaky – jak to první s Planetou, tak to druhé s hvězdou. Náznaky, že věda a technika je nespasí. Že se civilizace musí začít urgentně věnovat i duchovní rovině života. Tedy tomu, na co už za dlouhé věky dávno zapomněli. A čím se dávno přestali zabývat. I proto schopnost duchovní komunikace, to co bylo kdysi pro ně naprosto běžné, již dávno ztratili. Oni už nebyli zvyklí denně poctivě a pravidelně usilovat o svůj vzestup. Všechno jako civilizace 1. typu měli hned, automaticky a zadarmo. A až v poslední době po ohromně dlouhém období stability začali klesat. Protože i k nim stále více pronikaly cizorodé temné energie a temné inspirace Vesmírných lidí. Proto se začalo radikálně měnit životní prostředí jejich Planety. Jde o silné náznaky. Že buď civilizace opustí svoji pohodlnost a najde cestu duchovního vzestupu, nebo ztratí nárok na další existenci. Ano, takto funguje přírodní karma. Hrozba katastrofy dokáže více, než tisíce slov a všemožných argumentů.

Ani sebedokonalejší technika není všemocná

Na příkladě vlastní Planety měli pochopit, že technika na všechno nestačí. Že jsme jim pomohli my pozemšťané bez techniky, ale zato obrovskou čistou duchovní silou všech bytostí, světů a sfér na Nové duchovní cestě. Totéž je nutné i v případě jejich hvězdy. Ale tady už nestačí pomoc zvenčí. Tady je nutné jejich vlastní úsilí. Vývoj jejich hvězdy není nevyhnutelný. Je ovšem potřeba, aby civilizace jako celek dokázala ze sebe vybudit ohromnou duchovní sílu, aby tento zvrat provedla.

Arkturiané už považovali dožití hvězdy za historicky nevyhnutelný jev. Že tady už nepomůže žádná technika. A teď se dozvěděli, že pokud civilizace v sobě dokáže vybudit obrovskou duchovní sílu, že to dokáže vývoj hvězdy změnit. Oni v sobě jako lidé 1. typu nikdy neměli touhu stoupat stejně jako pozemský člověk 2. typu. Jedině hrozba katastrofy je dokáže pohnout k rychlé reakci. Dlouhé věky žili v tom, že technika vše srovná, spraví. Dávno už zapomněli na důležitost duchovní roviny života a možnosti, které tato duchovní rovina poskytuje. Teď musí rychle něco udělat. Najít vzestup, ke kterému nemají předpoklady. Musí nejprve vytvořit menší skupinu, zdravé jádro, které prorazí koridor vzestupu pro ostatní – tak jak to dělá naše skupina na Zemi.

Žádost o pomoc jejich civilizaci

Prezident jejich Planety nás pozemšťany na NDC oficiálně požádal o pomoc s jejich vzestupem a s řešením situace s jejich hvězdou. Náš pracovní tým se postupně rozrostl o čtyři další zástupce Arkturianů v čele s prezidentem jejich Planety, kteří s námi začali pravidelně spolupracovat.

Na den 12.6.2004 byla tato čtveřice Arkturianů pozvána na náš seminář „Nejrychlejší praktická cesta k duchovnímu probuzení a osvícení“, aby získali další podrobné informace o Nové duchovní cestě. Tehdy jsme se dozvěděli, že si nemusí psát poznámky, vše si kompletně pamatují, mají to jakoby „nahrané“ ve vnitřní paměti a znovu si to mohou spustit.

Spolupráce s námi se pro ně najednou stala životní nutností. A události se daly do pohybu. Většina obyvatel jejich Planety začala cvičit pět Tibeťanů. To byl první krok. Bylo stanoveno centrálně určité minimum, které je potřeba dodržet. Mnozí však začali dobrovolně cvičit více. Bylo však potřeba udělat mnohem více.

V čem spočívá odlišnost nás pozemšťanů?

Co nás, pozemšťany 2. typu, dělá zásadně odlišnými od všech vesmírných civilizací 1. typu, tedy i od Arkturianů? Je to náš unikátní systém dvanácti vnějších duchovních energetických těl. Ta jsou uspořádána po trojicích do tří úrovní naší bytosti. Vědomí běžného duchovně neprobuzeného člověka frekvenčně dosahuje pouze do nejnižší úrovně Nižšího Já. Člověk duchovně probuzený již frekvenčním rozsahem svého vědomí zasahuje do další úrovně Vyššího Já. A na nejvyšší stupeň Věčného Já se frekvenčně rozšířilo vědomí člověka, který byl dříve označován jako osvícený – viz články 15. Duchovní vzestup člověka a trojice hybných sil evoluce18. Cesta k duchovnímu probuzení člověka, 19. Mystické zážitky a vzestup do sféry Věčného Já.

K čemu je náš systém vnějších energetických těl dobrý? Zaprvé, především nám ve spojení s životní jiskrou dává možnost duchovního vzestupu. Dále jsme takto orientováni nikoliv na příjem astrálních energií přes vnitřního ducha, ale na příjem bioenergií z vnějšího prostředí od Přírody, Planety, Slunce. Nejsme tak vázáni na prostředí astrální úrovně, kam odcházíme po životě a trávíme tam čas v jiné formě mezi dvěma zrozeními. Ale jsme vázáni na volné duchovní úrovně Vesmíru, ve kterých můžeme navázat spojení s nejvyššími anděly Dhyany, s Přírodou, planetou Zemí, Sluncem, Kosmickým vědomím. Právě touto formou cesty se přirozeně stáváme součástí Přírody i jejích řídících struktur. A přestáváme být uměle vneseným prvkem, který nedokáže spolupracovat s Přírodou a naopak svým vývojem Přírodě škodí, jak to mnohokrát potvrdily dávné civilizace 1. typu, které byly energiemi vázány na astrální svět.

Zadruhé, tímto způsobem vnější energetické orientace lépe vnímáme energie vnějšího světa, lépe vyciťujeme povahu energií. A dokážeme tak rozeznat z povahy energií, co je dobro a co zlo.

Zatřetí, toto uspořádání je podporou duchovní komunikace s vyššími duchovními bytostmi i s jinými formami života zde na Zemi i kdekoliv ve Vesmíru.

Nevýhody systému vnitřních duchovních těl

A co Arkturiané, kteří mají systém vnitřních těl uvnitř těla fyzického? A místo nahoru do volných duchovních sfér je to táhne do astrální roviny, tedy mimo vývoj? Zůstalo jim však z 80 % fungování na bioenergie a pouze z 20 % na astrální živlové energie. V tomto smyslu jsou nám blízcí, mnohem blíže než Plejáďané z planety Erra, kteří ze 70 % fungují na živlové energie. Jako lidé 1. typu však nemají v sobě možnost duchovního vzestupu a růstu, svým vědomím proto nemohou frekvenčně proniknout mimo hranice tohoto Vesmíru. A navíc, téměř všichni kompletně ztratili duchovní komunikaci a tím i spojení s vyšší pravdou. Takže i výhoda jejich původně otevřeného vědomí se postupně vytratila. Převahu u nich získala jednoznačně věda, technika, rozum, praktičnost nad duchovním vnímáním. Oproti nám jim však dodnes zůstal relativně dlouhý život v průměru 500 let.

Projekt transformace Arkturianů

A tak se začal vytvářet úplně nový unikátní projekt, který postupně zajistí přenesení našeho vzestupu na civilizaci Arkturianů. Duchovní síly Světla rozhodly: „Ponecháme Arkturianům jejich typické odlišnosti a osobité výhody člověka 1. typu, to znamená jejich trojic hybných sil evoluce, dlouhý věk a otevřené duchovní vědomí. A přeneseme na ně vaše schopnosti člověka 2. typu. Dostanou novou životní jiskru, nikoliv z úrovně Stvořitelů, ale přímo z úrovně Nekonečného vědomí, tedy ze světů nad naším Vesmírem. Dále jim bude vytvořen nový systém vnějších energetických duchovních těl. U nich stačí sedm těl, protože první a druhý stupeň bytosti je u nich spojen v jediný. Jako lidé 1. typu jsou totiž automaticky duchovně probuzení.“

Tímto zákrokem postupně ztratí zásobování vnitřního ducha živlovými energiemi, a začnou plně na 100 % fungovat na vnější bioenergie. Znovu se jim vrátí schopnost duchovní komunikace a začnou být sami schopni komunikovat s Dhyany, Přírodou, Planetou, hvězdou. Dalšími průvodními jevy takové přeměny by mělo být to, že se jim postupně začne prodlužovat věk až k původní hranici 1000 let. A navíc u nich začne fungovat mechanismus zdraví - nemoc, který neznají. To znamená – „půjdeš-li špatnou cestou, budeš-li dělat přehmaty proti etice, začneš dostávat nepříznivé signály, že něco s tebou není v pořádku.“ A také se tím, že dosáhnou vzestupu, začnou přirozeně karmicky čistit ze své minulosti. A to se později ukázalo jako nejvíce problematická okolnost.

Jak zajistit přenos na jinou civilizaci?

Andělé Dhyané se stali těmi, kdo přímo zde na Zemi celý proces řídili. Pokyny světelných sil vedoucích vývoj byly následující: „Přenos od vás na ně musí proběhnout zde na Zemi, kde pro 2. typ člověka již fungují morfická pole. Stane se to formou tří seminářů o duchovní problematice zhruba v intervalech jednoho měsíce, spojených s postupnou duchovní léčbou a transformací. Od nás pozemšťanů se přenese schopnost vzestupu na vybranou skupinu Arkturianů. A oni to po návratu na vlastní Planetu přenesou na všechny, co budou pro vzestup něco dělat. To znamená pravidelně cvičit Pět Tibeťanů a sledovat optimální výživu. Tato první jejich transformovaná skupina tak změní morfická pole jejich Planety. Aby se nový transformovaný typ Arkturiana se systémem vnějších energetických těl a novou životní jiskrou stal pro jejich Planetu závazným vzorem.“

My jsme v tuto chvíli tou civilizací, která je jim nejblíže. A oni pak budou ve své transformované podobě zase nejbližší dalším vesmírným civilizacím. A podobným způsobem pak bude možné později jejich transformovanou výbavu přenést na kteroukoliv další vesmírnou civilizaci 1. typu. Takto vzniká šance, že místo původního vzájemného soupeření v rámci Galaxie přijde období vzájemné pomoci. Důležité je, abychom my i Arkturiané pochopili, že vlastní informace na školení pouze dokreslují situaci. Rozhodující však bude jejich několikahodinová přítomnost zde na Zemi v prostředí našich morfických polí člověka 2. typu. Doporučený rozsah skupiny Arkturianů byl 500 osob.

První seminář pro Arkturiany

První seminář pro Arkturiany proběhl 4.7.2004 venku na louce ve volné Přírodě na venkově severních Čech. My pozemští organizátoři a s námi 553 pro běžného člověka neviditelných zástupců civilizace Arkturianů. Během tohoto prvního osmihodinového semináře došlo k vybudování nosné kostry první trojice vnějších těl, aby se tato kostra začala samovolně zaplňovat informacemi z jejich vnitřního ducha.

A jaké byly jejich první dojmy po této první fázi? Zvýšila se jim schopnost soustředění, rozšířilo se vnímání, posílilo myšlení, mnozí začali být schopni začít komunikovat s Dhyany, kteří tuto transformaci řídili. Ale také se již někteří začali čistit z dávné minulosti. Začali vnímat, že jejich Planeta není zcela čistá, že i u nich existují temné vlivy, které dříve nevnímali. Někteří začali mít děsivé sny, deprese. Jeden se dokonce ve snu dozvěděl, že v jedné z minulých existencí vraždil. Což bylo pro ně něco, na co nebyli zvyklí, co si vůbec nedokázali připustit.

Druhý seminář

Druhý osmihodinový seminář proběhl na stejném místě 31.7.2004, přítomno 565 Arkturianů, z toho přibližně polovina žen. Každý měl u sebe jednoho anděla Dhyana, který u něj dohlížel na průběh transformace. Na tomto semináři se vytvořila nosná konstrukce zbývajících vnějších těl až do celkového počtu sedmi a hned se naplnila informacemi z jejich vnitřního astrálního ducha. A všichni dostali novou životní jiskru z oblasti Nekonečného vědomí. Ta se pro ně měla stát motorem, který je potáhne vzhůru do vyšších duchovních sfér. 

Oba semináře proběhly nad očekávání dobře. Bylo jim proto doporučeno přivést příště další osoby navíc – všechny důležité osoby pro jejich Planetu. Aby přenos na civilizaci byl rychlejší. Navíc se ukázalo, že vše postupuje rychleji, než se očekávalo. A proto bylo rozhodnuto závěrečný třetí seminář uskutečnit už po týdnu.

Třetí seminář

Uskutečnil se 7.8.2004 za účasti 1700 Arkturianů a všech andělů Dhyanů. Operaci tentokrát vedla nejvyšší úroveň Přírody, na kterou jsme měli napojení. Bylo navíc rozhodnuto o tom, že transformaci podstoupí i všichni andělé Dhyané, kteří také požádali o novou životní jiskru a o možnost vzestupu. Na tomto semináři došlo k naprostému přerodu velké skupiny Arkturianů a současně všech andělů Dhyanů. K nastartování nových životních jisker a nových systémů vnějších energetických těl. Tento den se stal dnem zahájení nové evoluce Arkturianů. Šlo o naprosto unikátní projekt, protože běžnou postupnou evolucí a pomalou změnou morfických polí by tentýž proces nutně trval celá staletí nebo dokonce tisíce let, jak potvrzuje naše vlastní pozemská minulost - viz naše zkušenost, že přeměna člověka 1. typu na 2. typ na Zemi se táhla desítky tisíc let.

Výsledky transformace

A výsledky? Během několika dnů a prvních týdnů se s Arkturiany začaly dít změny, které by nikdy nečekali. Navíc tyto změny byly velmi rychlé. Již po několika dnech začali všichni transformovaní vnímat proudění energií. A jejich vzestup se začal přenášet na další lidi v okolí, kteří cvičili Tibeťany – rodinné příslušníky, spolupracovníky. Začali mít potřebu více chodit do Přírody, začali se učit vyšší etiku vůči Přírodě.

 Příroda také na tyto změny reagovala. Došlo k mimořádnému vykvetení rostlin, větší úrodě ovoce. Během měsíce pak Arkturiané začali běžně duchovně komunikovat se svojí Planetou, a někteří i se svojí hvězdou, Arkturem. Otázka výživy u nich nebyla tak drastická, protože oni jsou přirozeně vegetariány. Stačilo více pozornosti věnovat sledování energií stravy a zvýšit konzumaci syrové stravy.

Výhodnost transformace pro celou civilizaci se tak prokázala prakticky okamžitě. Proto začalo bezprostředně probíhat automatické přepisování morfických polí Planety. Základní krok transformace civilizace Arkturianů na nový typ člověka byl dokončen. Vše vypadalo na první pohled pozitivně.

Méně příznivá stránka transformace

Je však třeba si uvědomit i druhou stranu mince. Již vícekrát jsem opakoval, že tady dole ve hmotě jsme všichni proto, abychom měli šanci vyčistit se z chyb, omylů, hrubých přehmatů a zrad, kterých jsme se kdekoliv a kdykoliv v minulosti dopustili – ať už v tomto světě, ve vyšších světech nad tímto Vesmírem, nebo i ve zcela jiných větvích Stvoření. A to platí i pro Arkturiany. Otevření vzestupu ve Světle proto otevře dveře i k vlastním temným systémům a přehmatům uloženým ve vlastních karmických vrstvách. Postupně se začnou formou karmické očisty obnažovat klíče k temným systémům, které člověk sám vytvářel, nebo je používal anebo jej naopak zdrtily.

Pokud člověk zde ve hmotě nedělá přehmaty, má nastartovaný vzestup a denně o něj pečuje, plně důvěřuje zvolené cestě, pak tyto systémy dokáže dobrovolně vydat v rámci své karmické očisty. Jakmile však něco z toho zanedbá, nebo si příliš pohrává s negacemi, nebo dokonce provádí nevhodné neetické experimenty, pak může mít problém. To temné, co z něj v rámci čištění vylézá, jej může chytit a začít překlápět do temna.

Upozorňovali jsme Arkturiany, že je potřeba být připraven také na to, že vzestup člověka ve Světle může vyvolávat v jeho okolí i vzestup temných jevů. Stejně jako vzestup určité skupiny jednotlivců na Zemi na Nové duchovní cestě vyvolává čištění Přírody i dalších lidí v okolí. Proč? Dejme tomu, že člověk je na vzestupu a karmicky se čistí z nepříznivých vazeb s druhými lidmi ve své blízkosti – s životním partnerem, svými dětmi, rodiči, blízkými spolupracovníky. Síla energií člověka na vzestupu pak způsobí, že karmické vrstvy z takového vztahu se obnaží nejen jemu, ale i druhé osobě zapletené do téže karmické vazby. Co když však ta druhá osoba není na vzestupné duchovní cestě? Stává se pak, že tyto obnažené temné systémy, temnou výbavu, temné vazby ze sebe nevydává, ale naopak se jich chytá, znovu je i v této existenci přijímá za své, začíná je nevědomě používat proti druhým lidem ve svém okolí.

Vzestup je doprovázen zahájením karmické očisty

Také Arkturiané, zvyklí na stabilní harmonické fungování, se začali při vzestupu karmicky čistit. A bylo to pro ně obtížné. Vyhrocené psychické situace, deprese, nepříjemné pocity – na nic z toho nebyli zvyklí. Navíc žijí v nižší hutnosti hmoty než my. Tytéž karmické vrstvy z vyšších světů, jejichž obnažení nám vyvolá pouhé bolesti hlavy, mají na ně mnohem drtivější účinek. Byli zvyklí na stabilní dlouhý duchovní vývoj ve Světle v plném zdraví. Odolali všem okupantům. A to u mnoha z nich vyvolalo určitý pocit nadřazenosti nad ostatními, i nad námi pozemšťany. Nikdo netušil, co takové drobné neharmonické pocity mohou ve svém důsledku vyvolat. Každopádně jsme jim doporučili všímat si okolí, nejbližších lidí, podezřelého chování, nepříjemně působícího vyzařování určitého člověka. A hned to řešit, včas pomáhat jednotlivcům v jejich krizích.

První náznak krize

Celý následující rok probíhala spolupráce s Arkturiany i jejich vzestup bez větších problémů. V prosinci 2004 jejich celá civilizace s naší pomocí provedla léčbu Arktura. Arkturus se očistil a prošel jakýmsi znovuzrozením. Výsledkem bylo omládnutí, obnovení životní síly hvězdy a prodloužení její existence.

V srpnu 2005 však přišel zlom. Na společnou akci našeho týmu přišlo sedm Arkturianů mnohem tmavších než obvykle – najednou byli tmavě modří a navíc s sebou přinesli nějaký přístroj, aniž nám to řekli. Když jsme se společně čistili, z každého vylézalo něco temného, to je naprosto běžné, při společném čištění obvyklé a normální. Jenže oni odmítli tu dávnou obnaženou výbavu vydat. Odmítli vůbec připustit, že něco špatného v minulosti udělali. A šest z nich v čele s prezidentem Planety se začalo překlápět do temna. Při vzájemné konfrontaci se ukázalo, že svým přístrojem chtěli monitorovat všechny naše energetické akce, aby zjistili, zda jim něco nezakrýváme.

Odmítali vydávat a dobrovolně se vzdát temných systémů, které z nich v rámci karmických vrstev vylézaly. To však znamenalo, že se s touto dávnou výbavou a jejím používáním naopak ztotožňovali a opět ji přijímali za svou. A bezprostředním výsledkem byly útoky těmito temnými systémy na nás. V tuto chvíli je jedno, jestli útočili vědomě či podvědomě nebo jestli vlastní inteligence temných systémů, které odmítli odhodit, a které tak zůstaly součástí jejich bytostí, sama vedla útok. Výsledek byl tentýž – uskutečněný energetický útok z jejich bytosti na naší. Karma vydala pokyn okamžitě ukončit jednání, všechny padající Arkturiany, kteří byli součástí našeho týmu, vyloučit a přepravit je násilně zpět na jejich Planetu.

Neetické činy učiní karmické čištění nezvládnutelným

Jak k tomu všemu došlo, jsme se dozvěděli od jediného Arkturiana, který se v tu chvíli udržel ve Světle. Prezident s určitou skupinou začali razit tendenci osamostatnění se od nás. Mysleli si, že už jsou dokonale čistí, a že chyba je v nás, pozemšťanech. Jaký paradox, že začali sami dělat to, co jsem v předchozích částech tohoto tématu vytýkal agresivním Vesmírným lidem. Dokonce začali provádět experimenty s časem, aby přešli do jiné vhodnější doby a zbavili se nás. A vrcholně je urazilo, když jsme jim řekli, že z nich vylézá něco temného. Většina Nejvyšší rady jejich Planety se však postavila za Novou duchovní cestu a za pokračování čisté transformace. Pracovali jsme tehdy celou noc, abychom sami sebe očistili z nečekaného napadení a zároveň abychom pomohli většině Arkturianů znovu převzít vedení Planety.

Bývalé vedení bylo dočasně zbaveno všech práv, protože vědomě zavedlo Planetu na pokraj zkázy. Tímto však problémy neskončily. Během několika dnů provedl původní prezident opačný převrat, protože měl stále ještě k dispozici mnohé mocenské páky. Navíc jeho myšlenky o nadřazenosti Arkturianů dopadly u řady lidí na úrodnou půdu. Výsledkem bylo to, že postupně začal Planetu vést k dalším neetickým činnostem, které dříve šířili do Vesmíru Vesmírní lidé – přípravu invaze do dalších světů, vývoj bojových robotů, špehování vlastních obyvatel planety, manipulativní vysílání.

Rychle se naučili všechno, co dříve dělali Vesmírní lidé. A přitom na počátku bylo pár chyb. Nevědomé a nekontrolované pocity vlastní nadřazenosti, neochota přiznat chybu a čistit se, pocit zbytečnosti cvičení Pěti Tibeťanů. Naše kontakty s Arkturiany skončily. Po odražení prvního útoku jsme je museli z etických důvodů ponechat vlastnímu vývoji. Protože právo znovu zasáhnout do jejich vývoje bychom měli pouze v případě, pokud by na nás znovu zaútočili.

Pokus o únos ze Země

I k útoku však za několik měsíců došlo. 4.1.2006 v noci se u nás objevilo několik kosmonautů ve stříbrném obleku a chtěli jednoho z nás unést. Nebyli to však ti původní Arkturiané, jejichž podobu jsme dokázali pocitově vnímat. Od světelných sfér vedoucích vývoj jsme dostali vysvětlení. Vládnoucí režim Arkturianů se vydal ve šlépějích Vesmírných lidí – vojensky obsadili, okupovali a zcela ovládli civilizaci na vedlejší 4. planetě systému Arktura. A několik příslušníků této civilizace mentálně ovládli a přikázali jim provést únos ze Země.

Protože oni sami začali mít problémy, chtěli takto získat možnost vyzkoumat „skutečné tajemství“ našeho vzestupu. Domnívali se totiž, že za naším vzestupem musí být něco úplně jiného než Pět Tibeťanů. Něco, co velmi pečlivě před ostatními ukrýváme. Jak podobné postojům mnoha dnešních duchovně orientovaných pozemšťanů, kteří se domnívají a rozumově zdůvodňují, že Pět Tibeťanů a optimální výživa na vzestup stačit nemůže. Toto však byl ten útok na nás, po kterém jsme dostali od nejvyšších karmických sil právo nejen se bránit, ale i právo dalšího zásahu do jejich vývoje.

Nejvyšší karma rozhodla takto: „Kosmonauty vrátit na jejich Planetu a tam je s celou jejich civilizací očistit, léčit a osvobodit od okupace ze strany technicky vyspělejší sousední 3. planety. A všechny bytosti, které se podílely na okupaci, které ji schvalovaly a prosazovaly, budou z vůle nejvyšší karmy odstaveny od možnosti vedení civilizace i jakéhokoliv veřejného vystupování či působení. Dále zabránit cestovat Arkturianům mimo Planetu.“ Při bojové očistné akci se otevřely brány vězení, kde byli uvězněni všichni odpůrci temného vedení a původní příznivci čistého vzestupu. Celá jejich Planeta dostala telepatickou informaci o tom, co se děje, a proč se to děje. Další už bylo ponecháno na nich. A celá civilizace se opět vydala na cestu harmonie a čistého vzestupu.

Při akci bylo zničeno rozsáhlé temné vědomí, které bylo pozůstatkem systému Vesmírných lidí. Toto vědomí parazitovalo na energiích civilizace Arkturianů a inspirovalo je k následování ideologie Vesmírných lidí. Příroda na Arkturu sdělila informaci, že během této akce bylo pěti milionům bytostí všeho druhu, které byly na cestě zrady, zabráněno pokračovat ve své cestě temného vzestupu. Od té doby jdou Arkturiané samostatně cestou světelného vzestupu. Pro nás však ještě nepřišel čas obnovit s nimi informační kontakty.

Dnešní situace Arkturianů

Andělé Dhyané o dnešním vývoji Arkturianů informovali takto: Vývoj u nich se skutečně stabilizoval, jsou na vzestupné cestě. Celá civilizace cvičí pravidelně Pět Tibeťanů a karmické čištění se ustálilo. Ty obrovské destrukce, jichž jste byli svědky, a kvůli kterým tam u nich probíhal souboj dvou křídel, ustaly. Zastánci manipulace, ovládání a dalších neetických činností po vzoru Vesmírných lidí, byli po vašem zásahu a pomoci odstaveni, zbaveni funkcí. Vedení Planety definitivně přejali zastánci a příznivci nového vývoje, nového vzestupu v rámci NDC. Takže vše je v naprostém pořádku. Vaše informace, vaše články, jsou předávány telepatickou formou k nim. Takže určitá obdoba vašich stránek funguje i na Arkturu. Všichni fandí obyvatelům Země a podporují boj pozemšťanů proti informacím zastánců magie, stoupenců starých pořádků, proti demagogii křesťanství atd. Váš článek 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi vzbudil velký ohlas a všichni, celá Planeta, teď s napětím očekávají další téma 37, které se bude týkat také jich. Na další kontakty s Arkturiany přijde v nejbližší době vhodná příležitost.“

Aktuální vývoj na plejádské planetě Erra

V této souvislosti jsme se také zeptali na aktuální vývoj na plejádské planetě Erra, odkud k nám v minulosti směřovalo nejvíce přímých zásahů do našeho vývoje. A jejíž civilizace je značně karmicky zatížena za vměšování Vesmírných lidí pocházejících z této Planety do jiných civilizací v Galaxii. Dhyané vývoj na planetě Erra zhodnotili takto: „Vývoj na planetě Erra je mnohem více problematický. Souboj starého s novým stále není dořešen a doveden do konce. Proběhlo již několik planetárních převratů. V dnešní době to vypadá příznivě. Do vedení civilizace se prosadili příznivci čisté NDC. Vhodné období na přenesení systému vnějších těl k Plejáďanům ještě nepřišlo, protože oni jsou mnohem více zanořeni do astrálního světa, a celá procedura bude u nich mnohem zdlouhavější než u Arkturianů. Prozatím se snaží cvičit pět Tibeťanů. Jsou však teprve v začátcích, zatím to zdaleka nedělá celá Planeta, jen asi 10 % duchovně nejpokročilejších bytostí. Podstatné je, že jejich duchovní pád se zastavil. V současné době jsou na mírném vzestupu +20%. A to tím, že napravují staré přehmaty, opouštějí staré manipulativní zvyky a do jejich života je vnášeno více opravdové svobody. Princip jejich bytostí však zůstává prozatím beze změny. Fungují ze 70 % na astrální živlové energie a pouze z 30 % na bioenergie. I tento vývoj, který teď u nich probíhá, je úspěchem a nic nejde lámat přes koleno. Pokud jde o informace z vašich článků, začínáme právě v tomto období s tím, co už od počátku děláme u Arkturianů. Projekt přenosu vašich článků na planetu Erra probíhá od začátku září 2010. Prozatím bylo přeneseno prvních 12 článků plus články o Tibeťanech a výživě. Všechno musí být postupné, nelze to dělat jednorázově. Hodně se u nich na téma vašich informací diskutuje, protože většina Planety neví o tom, co se dělo ve Vesmíru. Až dokončíte téma 37, budou k nim kompletně mimo pořadí přeneseny články o mimozemšťanech a bozích. Ani v jejich případě zatím není urgentní důvod, abyste s nimi navazovali spojení a pořádali setkání. Příležitost k tomu přijde až za několik měsíců poté, co budou u nich zveřejněny a veřejně prodiskutovány všechny vaše články.“

Možnosti vesmírné přepravy nás pozemšťanů

My co jdeme po Nové duchovní cestě, nemáme k dispozici žádnou kosmickou loď a ani ji ke kontaktům a návštěvám dalších planet nepotřebujeme. Vzestup po NDC nad úroveň svého 12. vnějšího energetického těla nám umožnil jiný způsob přepravy a kontaktů. Necestujeme ani astrálně, jak je to doporučováno v mnoha knihách. To znamená odložení hmotného těla, vymístění astrálního ducha a pak cestovat kamkoliv. Přitom duch zůstává spojen s tělem astrální stříbrnou páskou. A pokud by nějaká duchovní síla tuto astrální pásku přerušila, člověk by se už nemohl do těla vrátit. Tento astrální způsob cestování navíc upevňuje vazbu člověka na astrální svět a tím mu blokuje možnost probuzení největší přednosti člověka 2. typu – schopnosti neomezeného duchovního vzestupu. Pro bytosti jdoucí na NDC je proto astrální cestování nepřijatelné.

Vzestup nad úroveň 12. těla umožňuje cestování duchovní, které je naprosto bezpečné. Zůstávám přitom v pohodlí své pracovny a při bdělém vědomí. Takto získám všechny informace, které potřebuji. Dejme tomu, že potřebujeme navštívit jinou planetu a projednat jejich situaci přímo s vedením civilizace. Podle pokynů Sil Světla vedoucích vývoj nejprve kontaktujeme telepaticky pověřenou osobu na jejich planetě a ohlásíme cíl naší návštěvy a dobu, za kterou se kontakt uskuteční. Obvykle cestujeme na taková setkání v trojici nebo alespoň dvojici.

 Pouhý záměr návštěvy stačí k tomu, aby se automaticky oddělila duchovní část mé bytosti v podobě otisku přesně v té úrovni hmoty, která odpovídá té které civilizaci. Během několika vteřin se pak přesuneme k jejich Planetě. Nejprve ji můžeme obhlédnout zvenčí, jestli tam není něco cizorodého, co tam nepatří. A poté předstoupíme před Radu Planety a zahájíme s ní jednání. Jeden vždy duchovním zrakem kontroluje situaci, ostatní duchovně komunikují. Přitom pocitově vnímáme, je-li vše v pořádku. Dokážeme odhalit, vycítit, jakoukoliv nesrovnalost, kamufláž, neupřímnost, lež. Navíc jsme schopni energeticky vzdorovat případnému napadení. Celý komplex NDC a Spojených sil Světla, který stojí za námi, nám dává dostatečnou sílu na obranu své identity. Pokud jsme na cestě světelného duchovního vzestupu, tato oddělená část bytosti zůstává pod naší kontrolou a jedná podle obvyklých zásad a etických principů našich bytostí jdoucích po NDC.

Samozřejmě, takový způsob návštěvy nemůže nahradit reálný prožitek přítomnosti na daném místě. To, co při duchovní návštěvě na jiné planetě vnímáme, záleží na tom, nakolik nám funguje mimosmyslové vnímání. Pro zprostředkování kontaktu a předání důležitých informací je však takový způsob kontaktu výhodný a naprosto bezpečný.

Duchovní způsob přepravy používají i temné síly

Pro úplnost dodávám, že tento způsob duchovního přemísťování není zde na Planetě úplně novým. Používá jej také mnoho bytostí, které jsou na temném vzestupu, jak jsme se mnohokrát přesvědčili při duchovní léčbě a karmické očistě. Některé bytosti tohoto způsobu duchovního přemístění používají obvykle nevědomě pro uspokojení svých temných potřeb, přičemž tuto schopnost si sem do tohoto světa přenesly z dřívějších identit v jiných světech. Takto například člověk přemístí temnou či polotemnou duchovní část sebe sama do nitra jiné bytosti. Aby ji snáze přímo zevnitř manipuloval, ovládal, vysával, energeticky zneužíval – viz text Jak fungují systémy Reiki a Šambala?

Tohoto způsobu parazitování na druhých používají dokonce i ti, kteří se prezentují jako léčitelé a sami o sobě prohlašují, že jsou tady na Zemi za Světlo. Usvědčí je však jejich pokračující pád ve Světle a současně jejich temný vzestup. Protože právě to jednoznačně potvrzuje, že činnosti, které provádějí, nepomáhají Světlu, ale jsou naopak podporou jejich temného vzestupu. Dnešní vývoj však čím dál více směřuje k potlačení podobných neetických způsobů duchovního fungování. Postupně se mění morfická pole Planety a lidstva, celý vývoj směřuje ke změně toho, co je považováno za normální a běžné. Problematice morfických polí bude věnováno následující téma 38. Návyky Přírody, morfická a morfogenetická pole.

© Jiří Novák, říjen 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 260
  • 33
  • 26
  • 25
  • 28

Celkový počet hlasů: 372