Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC III | Vytrvalým karmickým čištěním ztrácí magie svoji moc a sílu

Vytrvalým karmickým čištěním ztrácí magie svoji moc a sílu

Věra Talandová Vloženo 10.11.2011
Věra Talandová

Duchovní komunikace z 29.10. - 2.11.2011

Na nejvyšší energie se vylaďujte všude a pořád

Sféro Prvotní Čistoty, jaké informace jsou pro mě dnes důležité? (Duchovní komunikace z 29.10.2011)

 

Sféra Prvotní Čistoty: „Tady Sféra Prvotní Čistoty. Znovu připomínám nutnost ještě intenzivnějšího vylaďování každé bytosti Nové Duchovní Cesty na moje energie i energie ostatních světelných sfér a bytostí. Všechny Bytosti na NDC potřebují mít co nejvyšší vyladění a čistotu.

 

Tato osobní intenzivní práce je teď ze všeho nejdůležitější. Probíhá rozhodující boj. Bytosti na NDC se potřebují s konečnou platností zbavit všech pout, které je svazují s magií a jednotlivými mágy. Přeseknout všechna chapadla jejich moci, která ještě zbývají. A svou vysokou vnitřní čistotou a vyladěním se dostat nad možnosti magie a mágů…

 

Tato podpora novému vývoji ze strany bytostí NDC je teď důležitá! Toto je ukázka společné světelné práce. Na bytostech v čele NDC, které pomáhají ostatním se zprostředkováním karmického rozvazování, teď leží neuvěřitelně zodpovědná a těžká práce. Rozhodující pro vývoj. Tato částečná spolupráce ze stran bytostí NDC je již připravená. Proto teď sestupují nejvyšší světelné sféry, světelné bytosti. Aby jejich energie skrze vyladěné jedince byly nápomocny v této náročné fázi očisty. Očisty, která se neděje úplně přirozeným způsobem. Násilné akce ze strany mágů, jako vytahování karmických vrstev, útoky, parazitování, se dějí nepřirozeným, často odporným způsobem. Přesto budou vyřešeny.

Pro snadnější průběh očisty a léčení je právě důležité vyladění co nejvíce bytostí NDC a co nejčastější. Použijte všechny naše energie. Všechny jejich frekvence, na které jste schopni se naladit. Neseďte v ústraní a nečekejte, až za vás někdo práci odvede. Pomáhejte svým vyladěním na nejvyšší energie. Tuto situaci chápete a vnímáte. Jen občas dole ve hmotě je vás potřeba popostrčit. Některé.

 

Vyladění neodkládejte na klidnější místa, dobu… Laďte se všude a pořád. Nastal ten čas.

 

Děkuji za tvoje vyladění.“

Také děkuji.


Odkrýváte magii ze všech zákoutí, ve všech podobách

Sféro Prvotní Čistoty, dnes nemám otázku (Duchovní komunikace z 30.10.2011)

 

Sféra Prvotní Čistoty: „Tady Sféra Prvotní Čistoty. Tady z vysokých světelných sfér obdivujeme a podporujeme vaši usilovnou, vytrvalou každodenní práci. Tu práci a úsilí, které někteří jedinci věnují tomu, aby nejen z vašich životů zmizelo zatížení, mnohdy se dá použít i termín prokletí ze strany mága. Dříve všemocného, nyní zoufalého, postupně slábnoucího. Odkrýváte magii ze všech zákoutí, ve všech podobách. I mágové sami sebe obnažují ve snaze o záchranu. Za pomoci Sil Světla jsou tyto záležitosti rozpouštěny, rušeny, transformovány…

S každou rozpuštěnou vrstvou, každým zrušeným útokem a každou zharmonizovanou záležitostí se situace zlepšuje. Přestože to z vašeho pohledu stále vypadá jako velmi náročný, vysilující boj, z našeho vysokého nadhledu je vidět značné prosvětlení celkového světelného vývoje. Je toho ještě mnoho, co je potřeba vyčistit, mohou nastat i těžší okamžiky, ale hodně je toho v poslední době zvládnuto.

 

Moje předcházející výzvy, aby všechny bytosti na Nové Duchovní Cestě se permanentně nalaďovaly na co nejvyšší Síly Světla, jsou stále v platnosti. To je teď to, co vám pomůže situace ustát a zvládnout. A napomůže těm, kteří za vás očistu a léčení provádějí.

 

Tato situace je rozhodující a zlomová. Máte plnou podporu Světelných Sfér. Obracejte se na nás. Vnímejte tuto naši podporu.

Děkuji za tvoje vyladění.“

Také děkuji.


Magie stvořená narůstajícím egem mnoha bytostí postupně nabyla obludných rozměrů

Síly Světla, jaké nové informace pro mě dnes máte? (Duchovní komunikace z 2.11.2011)

 

Sféra Prvotní Čistoty: „Tady Sféra Prvotní Čistoty. Svým vyladění dosahuješ na moji sféru, proto teď často spolu komunikujeme. Impulzy Přírody běžně vnímáš, průběžně je zařazuješ do života, není pro tebe zapotřebí je tak často zapisovat. Občas napíšeš díky impulzům článek pro další bytosti.

My spolu probíráme vždy právě aktuální vývoj. To, že se poslední dny necítíš nejlépe, má na svědomí  - jak jsi včera slyšela - čištění tvých osobních temných stránek z období pobývání jako přírodní anděl. Tehdy jste tam jako privilegovaná skupina natropili dostatek nepravostí. Takových, že to mělo vliv na dnešní situaci.

Čištění je často docela náročné. Je to však spravedlivé, aby právě provinilci začali s nápravou. Omluvili se, pocítili hlubokou lítost nad tím, že přispěli k takovému vývoji. A čistili se.

Z výšky mého nadhledu ale musím říct, že je to zároveň pozitivní záležitost. Že jste vyčistili a vyléčili tolik vrstev, že se postupně mohou dostávat na povrch dění i tyto záležitosti. A nejen dostávat, ale především se mohou vyčistit, vyléčit, rozpustit.

 

Vždycky je podstatné pochopit, najít příčinu, odstranit ji, vyléčit… Každá z temnot současného světa má někde svoji příčinu. Svůj zárodek, ze kterého se mohla díky stejným a podobným energiím vyvíjet.

 

Když například temná bytost magie sílila, začala nacházet svoje další rafinované prostředky jak posilovat svůj růst dál. Začaly se od ní oddělovat jednotlivé bytosti, které pro ni pracovaly dál. Ona je podporovala, vyživovala svou energií, ony jí to vracely. Časem dokázala využívat i relativně čisté bytosti. Pokud v nich našla kousíček temného, už se jich nevzdala. A bytosti čím dál víc ztrácely sílu se jí bránit.

 

Magie stvořená narůstajícím egem mnoha bytostí v mnoha světech, dokázala během věků nabýt obludných rozměrů. A dostat se téměř všude.

 

Naděje zastavit ji svitla se vznikem Nové Duchovní Cesty. Ale sami vnímáte jak náročná je to práce, co všechno prožíváte při čistění jednotlivých vrstev. Co všechno musí ustát ti, kteří tyto vrstvy čistí a léčí za pomoci Sil Světla. A co všechno musí zvládnout bytosti, na kterých tady na pozemské úrovni leží hlavní odpovědnost.

 

Obludná magie postupně ztrácí svou moc a sílu. Bytosti, které patřily mezi její tvůrce a po věky ji dotovaly energií, se čistí. Čistí hluboké staré vrstvy a svoji bytost naplňují vysokými světelnými frekvencemi. Na ty už současná oslabená magie nemá dosah. Může se ještě na bytost napojit právě díky společným starým vrstvám. Je proto důležité neustávat v čištění. Vnímejte proto, co se s vámi děje a reagujte na to.

 

Karmickým čištěním se rozpouštějí a ruší přívodní kanály, kterými magie čerpala energii. Odpadají chapadla, kterými parazitovala na energiích bytostí. Pomaličku se rozpouští její podstata. Buďte trpěliví a udržujte své vysoké a čisté vyladění. Vaše očistná práce ve hmotě je pro vývoj rozhodující. Jak vy bytosti ve hmotě tuto práci zvládnete, na tom záleží velmi mnoho. Bude to odrazový můstek ke skoku do vyšší úrovně světelného vývoje. Rozhodně tím není myšlen dnes tolik propagovaný odchod do jiných dimenzí.

 

Je nás tu mnoho co tento vývoj sledujeme. Rádi bychom, abyste využívali naše impulzy, energie, naši pomoc. My tady jsme, to vy se musíte na nás vyladit.

Děkuji za tvoje vyladění.“

Taky děkuji.

© Věra Talandová, listopad 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 151
  • 23
  • 13
  • 16
  • 17

Celkový počet hlasů: 220