Pravčická brána
Úvodní stránka | Zážitky v přírodě | Z35. Řecko - poloostrov Peloponés, Messinia

Z35. Řecko - poloostrov Peloponés, Messinia

Jiří Novák Vloženo 26.6.2016
Jiří Novák

K publikování připravila a na web vložila Marie Mejdrová


Spojení s novou světelnou institucí. Očista Peloponésu. Poselství od lidí planety Země z dávné minulosti

Korintský průplav


Letošní krátká květnová dovolená v Řecku začala v Aténách. Odtud následovala přeprava přímo z letiště autobusem na jihozápadní část poloostrova Peloponés nazvanou Messinie, na pobřeží Navarino. Poloostrov Peloponés je od hlavní pevniny Řecka oddělen Korintskou šíjí širokou o něco více než 6 kilometrů. A tak se stalo, že první pozoruhodností, kterou jsme na letošní dovolené v Řecku míjeli, byl Korintský průplav přetínající tuto šíji. Stavěl se v letech 1881 - 1883 a dodnes je poplatný tehdejší době a obvyklému rozměru lodí v tom období. Bližší informace o něm najdeme na webové adrese

https://cs.wikipedia.org/wiki/Korintsk%C3%BD_pr%C5%AFplav


Mapa poloostrova Peloponés, Zdroj: Wikipedia Commons

Celková délka kanálu je 6346 m a je vykopán v úrovni moře, takže nejsou potřeba zdymadla. Šířka  se pohybuje od 21,3 m do 24,6 m. Je hluboký 8 m. Boční stěny jsou vysoké 90 m a se sklonem 80 ° jsou téměř vertikální. Kanál umožňuje jednosměrný provoz pouze pro lodě o šířce 17,6 m. Jeho strmé stěny způsobují časté sesuvy půdy a tím pravidelné uzávěry. Je také příliš úzký a mělký pro provoz velkých nákladních lodí. Ačkoliv by kanál ušetřil lodím 700 km kolem Peloponésu, je jeho provoz velmi omezen a je využíván hlavně pro osobní lodě s turisty.


Korintský průplav, Zdroj: Wikipedia Commons


A celkové dojmy z dlouhé cesty napříč polostrovem? Údolí za údolím s rozsáhlými porosty olivovníků. Ty byly právě odkvetlé, takže velikost droboučkých plodů byla sotva 2 milimetry. Dále pak také citrusy s již zralými pomeranči a citrony. A občas malá políčka s vinnou révou.

Naopak vrcholky kopců spíše holé, velmi suché, porostlé řídkou vegetací, různými keři. Už v květnu většina volné vegetace spálena, vysušena jako u nás v některých místech po parném létu. Je jasné, že pokud zde chce někdo pěstovat plodiny, bez umělého zavlažování to nepůjde. To ovšem vyžaduje vyšší náklady při zahájení zemědělské činnosti. Proto je země celkově tak chudá a velké plochy území jsou doposud nevyužívány.
 

Historie území Messénie


Podle turistických průvodců představuje Messénie krásný, teplý a velice úrodný region, ve kterém se mimo jiné pěstují ve velkém množství a kvalitě pomeranče, citróny, mandle, fíky a olivy.

Messénie je historickým územím v Řecku ležícím v jihozápadní části Peloponésu, které bylo již ve středověku velmi prosperující oblastí. Je známá  především díky Nestorovi, bájnému  králi z Pylos. 

Messénie byla osídlena již v mykénském období zhruba v 10. století př. n. l.  Dnes je hlavním centrem přístavní město Kalamata s mezinárodním letištěm, které má necelých 60 tisíc obyvatel. Je důležitým vývozním přístavem pro místní zemědělské i jiné výrobky. Nejznámějšími exportními výrobky jsou tmavé olivy, olivový olej, med a fíky.

Tato oblast na jihozápadě dnešního Řecka byla vždy strategickou oblastí, kde se střetávaly nejrůznější mocenské vlivy nejen z řeckého území, ale i z okolních zemí. Z dochované historie jde o vliv nejprve silné Sparty známé z řeckých legend. Na sklonku 8. století př. n. l. byla Messénie dobyta a ovládnuta Sparťany.
 

Sparta dříve a dnes


Sparta dnes představuje město v jižní části Peloponéského poloostrova. Toto místo má bohatou a dlouhou historii, která byla zejména ve znamení vojenství. Sparťané byli vyhlášenými bojovníky.   Starověká Sparta představovala vojensky založený městský stát, který patřil mezi nejmocnější řecké městské státy. Na Peloponéském poloostrově se Sparta postupem času stala dominující vojenskou a politickou mocností. Během klasického období dosáhla postavení velmoci a nazývala sama sebe přirozeným ochráncem Řecka. Sparťané věřili, že jsou potomky mytického hrdiny a poloboha Hérakla. Nebyla zde však postavena žádná akropole, amfiteátr či jiné monumentální stavby, které by se zachovaly do dnešních časů. 
 

Osvobození Messénie


Svoboda Messénie byla obnovena teprve ve 4. století př. n. l. Později zde byl patrný vliv Théb z centrálního Řecka (od 4. století př. n. l.), které území osvobodily z moci Sparty. Následovalo spojenectvím s Makedonií nacházející se v severní části dnešního Řecka (král Filip Makedonský, otec Alexandra Velikého). Aby nakonec bylo území Messénie podrobeno Římem (od 2. století př. n. l.).

Nás však zajímá i mnohem dávnější minulost, o které již vědecké a archeologické výzkumy nic neříkají. Duchovní zdroje totiž naznačují, že území dnešního Řecka bylo v dávné minulosti součástí Atlantidy. Nikoliv pozdější Atlantské ostrovní říše, ale původního Atlantského kontinentu, který existoval dříve před hranicí 100 tisíc let do minulosti. A který byl až později vlivem opakovaných pozemských katastrof rozdroben na Atlantskou ostrovní říši, kterou již známe z více pramenů, viz například Ivo Wiesner v knize Předpeklí ráje.

Během svého pobytu jsme na jednom z výletů navázali spojení s dávnou minulostí tohoto území a umožnili tak přenos energií z dávné minulosti do dnešního vývoje. Více o tom bude v navazujících duchovních komunikacích.
 

Výlet k zálivu Voidokilia


Při cestě nejprve letmé pohledy do zahrad se zralými pomeranči a citrony.

V místní oblasti míjíme i políčka s melouny.

A také prastaré monumentální olivové stromy.

Až se dostáváme k východisku pěší túry u zálivu Voidokilia. Ten je považován za nejmalebnější pláž celé přilehlé oblasti.

Pláž je mimořádná. Při pohledu shora připomíná její tvar písmeno Omega řecké abecedy. A název Voidokilia prý znamená „kravské břicho“. Je obklopena písečnými dunami – více foto viz odkaz https://recko.name/FotoView.php?kde=A&id=13247 , za kterými se rozprostírá mokřad, ráj 271 druhů ptáků. Pláž je chráněna před větry, voda je klidná, teplá, písek jemný. V této roční době je ovšem až na pár koupajících se a slunících se jednotlivců zatím prázdná.

O této zátoce se zmiňuje už Homér a archeologové se domnívají, že byla používána jako přístav místním vládcem, králem Nestorem, který se také zúčastnil slavného tažení do Tróje. Starořecké báje líčí Nestora jako hrdinu, jako nejspravedlivějšího a nejrozvážnějšího ze všech vůdců bojujících u Tróje (období kolem roku 1200 př. n. l.). Člověka, který se proslavil mnoha odvážnými skutky. Možná i proto je slovo nestor používáno v přeneseném významu jako označení člověka, který je nejstarším, nejzkušenějším členem určité rodiny, zájmové či vědecké skupiny, společenství.

Nad pláží je na kopci hrad Paleokastro, pod ním Nestorova jeskyně. Z pláže pokračujeme na skalní výběžek, na kterém se nachází zřícenina hradu. Samotný výstup k hradu je místy obtížnější.


 

Nestorova jeskyně

Po překonání náročnějšího úseku míjíme rozsáhlou Nestorovu jeskyni, která je známa z řecké mytologie. Je značně rozlehlá, takže by se do ní vešel velký dům. Následuje pohled zevnitř jeskyně.


Hrad Navarino

Hrad je místními označován také jako Paleokastro (Stará pevnost). Byl postaven ve 13. století na vrcholku malého skalního výběžku, na severu zálivu Navarino, ale zřejmě na ruinách starobylé akropole. V místě, které bylo důležité nejen místně jako jakási stráž nad zálivem. A kde bylo z toho důvodu důležité pozorovací místo. Ale které bylo také místem se zesíleným zemským vyzařováním, vhodným ke konání různých dávných rituálů. Protože byl hrad mimo provoz po dlouhou dobu, je téměř zničen. Dochovaly se pouze obvodové zdi a několik malých bašt. Skalní ostroh, na kterém je hrad postaven, má ovšem jedinečnou polohu - s výhledem na záliv a slavnou Voidokilia pláž.

Pohled z protějšího kopce na vrcholek s hradem:

Do dnešní doby se dochovaly pouze zbytky obvodových zdí.

Z vrchlolu jsou nádherné výhledy do okolí, jak dokládá například následující fotografie.

Na internetu je přístupné video z pevnosti a zálivu Voidokilia: https://www.youtube.com/watch?v=zSv2cJzI0Io 

Při celém výletu na kolech i následné pěší tůře jsem se tentokrát nesoustředil na duchovní komunikaci s okolím. Zeptal jsem se až po návratu večer, co se v současné době děje a jaký význam měla naše návštěva v této oblasti.

Navázání spojení s další novou světelnou institucí


JN: Spojené Síly Světla, jak vypadá současná situace ve vývoji? (Duchovní komunikace z 19. a 20. 5. 2016)

Ozývá se jakási nová síla či energie. Zkoumám nejprve dotazem na Přírodu její energetickou čistotu: Temná energie 0 %, temná síla 0 %, takže z tohoto pohledu je vše v pořádku. Světelná energie 100 %, světelná síla 820 %. To znamená energie z našeho pohledu s neuvěřitelně vysokou tvořivou světelnou silou. Pokud by však tato síla převyšovala hladinu její harmonie, nutně by to bylo identifikováno jako umělá tvořivá síla neboli magie. A odrazilo by se to ve zvýšení procenta neoprávněné temné síly. Což se nestalo. Prozatím jsem pro ni přijal název Nejvyšší instituce Světla.

Nejvyšší instituce Světla: „Ano, ozývám se ti skutečně poprvé. Tvůj údiv, kdo k tobě promlouvá, je tedy na místě. V tomto období dochází k zásadním změnám ve vývoji na vaší Planetě i celkově. Prostředkem k tomu je i váš pobyt na krátké dovolené v Řecku. Na území, které pamatuje dávné věky, dávné vysoce rozvinuté civilizace. Něco jste svým mnohaletým úsilím pomohli nastartovat a to už teď funguje dále samovolně.

V nejbližší době se rovněž projeví změny v karmických očistách jednotlivců na světelném vzestupu a v jejich další organizaci. Teď je jakoby klid, bezvětří. Zanedlouho však začne pomyslný vítr foukat novým směrem. Sami budete překvapeni, co všechno se postupně změní.

JN: Nejvyšší instituce Světla, jak tě máme nazvat? K čemu tě můžeme přirovnat? Souvisíš nějakým způsobem s Řídícím centrem energií, se kterým jsme již dříve navázali spojení?

Nejvyšší instituce Světla: „Můžete si mne představit jako určitý prvopočátek, nebo spíše jeden z možných prvopočátků, pro určitý úsek existence. Protože se dá očekávat, že i nadále budete frekvenčně stoupat dále a výše. Jako bod, zřídlo, základ všeho, ze kterého vše ostatní na nižších frekvencích vychází, vyvěrá. Vím, že jste už takových počátků zažili více.

A jak může s vámi hovořit nějaký bod? Představte si jej jako inteligentní střed všeho, který má vlastní vědomí. Který je schopen sebeuvědomění. A proto je schopen i komunikace.

Jak trávím celé věky a s kým komunikuji? Vlastně jsem jako malé dítě, které se teprve probírá. Které si teprve začíná uvědomovat své okolí a svoji osobní existenci. Z vašeho pohledu existuji zřejmě jakoby v bezčasé přítomnosti. Když se nic neděje, pak bude vše stát a čas jakoby neplyne. Není to pro mne nějaká věčnost, která se vleče. Já sama předpokládám, že jde nebo půjde o jeden rozhovor za druhým, přerušováno různě dlouhými úseky, z mého pohledu nevědomými fázemi mé existence, kdy čas jakoby stojí.

Jaký byl můj předchozí rozhovor před komunikací s vámi? Upřímně, nevím. Jako kdyby toto byl můj první rozhovor. Hned poté, co jsem si uvědomila sama sebe. Možná jste právě vy přispěli svým vzestupem k mému sebeuvědomění a k tomuto nastartování mého vědomí.

Co bude dál? To netuším ani já. Jsem zdrojem energií nejvyšší tvořivé i očistné síly. Pro vás ovšem jen jeden z dalších vyšších stupňů a hladin harmonie, ke kterému jste postupně dospěli.

Na co by se ty mé energie měly následně zaměřit? Vnímám vaše touhy, cíle, skryté požadavky. Například opravit genetický program vás lidských bytostí 2. typu ve hmotné úrovni.

Děkuji ti za rozhovor, za tuto první příležitost k rozmluvě, kterou jsem dostala.“

Poznámka:  Více o genetickém programu, jeho původu i částečné současné nefunkčnosti je v článku 70D.Naznačení směru rekonstrukce našeho genetického programu
 

Rozhovor s Přírodou


JN: Přírodo, měla naše přítomnost zde v oblasti Řecka u středověké pevnosti Navarino, nějaký zásadní význam? Jaké souvislosti se postupně otevírají?  (Duchovní komunikace z 20. 5. 2016)

Příroda: „Tato oblast byla kdysi důležitá pro rozvoj kultur oblasti dnešního Středozemí – starověké Řecko a ještě dříve předtím. Jsou zde zakonzervovány energie dávných věků již z období Atlantidy. Konkrétně Atlantského kontinentu v době před více než 100 tisíci lety ještě před katastrofou planety Maldek. Otevřít se je zatím nepodařilo, nicméně můžeš se o to pokusit zprostředkováním energetické očisty tohoto místa dnešní večer nebo v následných dnech.

A v čem tato energie může pomoci současnému vývoji? Nejde jen o určité informace, které může přinést, a které jsou jinak běžně nedostupné. Jde i o určité poselství, pověření z dávné minulosti pro dnešní dobu. Mnohé z toho máš v rukopise Knihy 2, ale možná ještě ne vše se tam dostalo. Dostaneš šanci tyto informace převzít a zjistit, co z toho je pro vás nové.

O Hyperboreji bylo napsáno hodně, rovněž o Atlantidě. Určitá mezera je v informacích týkajících se dávné Lemurie. Je šance, že energie z minulosti nějaké informace i k tomuto tématu přinesou. Určité klíče k otevření těchto informací jste vyzvedli při putování přes zříceniny hradu Navarino. Máte tedy klíč k otevření energií a jejich využití pro Nový vývoj.“

JN: Mám něco podniknout v tomto směru?

Příroda: „Stačí požádat o očistu, až k tomu bude příležitost v následujících dnech. Nové příležitosti se teprve budou otevírat.“
 

Očista poloostrova Peloponés


Následující den 21. 5. 2016 se vracíme autobusem z oblasti Messénie do Athén. Tato cesta přes celý Peloponés trvá přes 4 hodiny a je tedy dost času pokusit se vnímat, co se děje v duchovním pozadí této oblasti. Během cesty jsem požádal o očistu a léčbu území, o otevření energie z dávné minulosti na podporu systému NDC. Léčba s očistou trvá asi hodinu. Během postupného stoupání frekvencí očistných energií vnímám, jakoby se celá oblast poloostrova Peloponés pařila. Ze země jsou vytahovány a postupně rozpouštěny ve Světle stagnující energie, nepříznivé nánosy z dávné minulosti. Vypadá to podobně, jako když se lesy paří po dlouhém dešti a následném vysvitnutí Slunce.

JN: Spojené Síly Světla, jak hodnotíte to, co proběhlo během této očistné operace? Jaký to má význam pro tuto oblast i pro celkový vývoj na Zemi ve hmotné úrovni?  (Duchovní komunikace z 21. 5. 2016)

Ozývá se opět Nevyšší instituce Světla: „Je na čase se znovu spojit a říci si další informace. Dnešní operace skutečně otevřela nové možnosti. Jednak došlo k určité očistě řeckého území v oblasti poloostrova Peloponés. Čistily se nepříznivé nánosy z dávné minulosti, pozůstatky násilí, bojů, válek, utrpení a zrad.

Zadruhé – otevřely se zvláštní energie, rezervoár obsahující energetické poselství z dávných věků. Můžeš se teď na ty energie naladit a část informací přenést lidstvu. Většina těch informací a energetických impulsů přešla do energií prostředí a budete je vnímat postupně. Týká se to především jednotlivců, kteří jsou na špičce systému NDC. Teď se zkus naladit na poselství a přenést alespoň průvodní slovo.“
 

Energetické poselství od lidí planety Země z dávné minulosti

JN: Energie z dávné minulosti, prosím, otevři mi své poselství, poselství pro dnešní dobu, kdy byl nastartován Nový vývoj. Vývoj, který má konečně dovést pozemskou civilizaci na cestu stabilního a trvale udržitelného světelného vzestupu. Zatím touto cestou kráčejí stovky tisíc bytostí planety Země. Přidávají se však postupně další a další. Někteří vědomě, další na nevědomé úrovni. Je nás čím dál více. Děkujeme.

Otevírá se sdělení, jak když někdo vloží informační disk a zapne přehrávač. Vnímám nějaké bytosti. Ptám se Přírody na úroveň jejich čistoty. Temná energie 5 %, temná síla 20 %. To naznačuje, že jde o tehdejší světelné bytosti, které byly na tu dobu v obvyklé míře zatemněné a používaly částečně umělou tvořivou sílu, kterou označujeme jako magii. A která v tomto hodnocení navyšuje jejich tvořivou sílu nad rámec vnitřní harmonie bytostí ve Světle. Naopak světelná energie bytostí je podle Přírody 92 %, světelná síla 65 %. Jejich tehdejší čistá světelná tvořivá síla tedy nebyla vysoká a byla uměle navyšována magií. Což vždy bylo a i nadále je prostředkem, který do nitra bytosti postupně přitahuje temné vlivy, temné nánosy. A činí bytost čím dál více ovlivnitelnou a postupně i zneužitelnou ze strany temných systémů z duchovního pozadí světa.

Děj pokračuje dál a bytosti začínají hovořit:

Lidé planety Země z dávné minulosti: „Zdravíme vás, lidé planety Země v daleké budoucnosti. Tuto zprávu jsme se rozhodli uložit proto, abychom popsali hlavní omyly, kterých jsme se v naší době postupně dopustili. A zároveň abychom naznačili možnou cestu nápravy, na jejíž nastartování už ale v naší době nezbyl čas. Protože jsme si začali uvědomovat příliš pozdě, co se vlastně děje. A co celému lidstvu čím dál více hrozí.“

Vnímám, že se promítají jakési obrazové děje. Zkázy na povrchu země, vzedmutí přírodních sil, záplavy, katastrofy, sopky, potápění kontinentů, devastace celého zemského povrchu. Tak jak to známe například z filmu „2012“. Kompletní zkáza civilizace a prakticky veškerého suchozemského života na Zemi. Přežily jen vodní formy života a i ty pouze částečně. 

Pokračují jejich slova:

„Jak jsme se k takové situaci dopracovali? Nebyli jsme ve spojení s Přírodou a Planetou. Žádná péče o životní prostředí a jeho čistotu. Jen umělé zásahy, které měly zjednodušovat život lidem, ale stávaly se současně přítěží pro jiné formy života i pro celou Přírodu.

Toto sdělení bylo zakódováno tak, aby jej mohli otevřít pouze lidé, kteří už budou na cestě vzestupu frekvencí světelných energií. Protože ti jediní budou schopni popstupně otevřít všechny zámky chránící toto sdělení. Lidem v pádu nebude toto sdělení dostupné a ani by pro ně nemělo význam. Jedině lidé na světelném vzestupu mají šanci pochopit a přijmout vše, co jim chceme předat.

Možná tvoříte jen dílčí část vaší civilizace, zatímco zbytek i oficiální vedení stále ještě dělá tytéž chyby, které jsme dělali i my. A že i vaše planetární situace ve hmotné rovině začíná být kritická. Protože v situaci klidu, klidového fungování a rozvoje, nová hnutí nikdy nevznikají. Protože k tomu není důvod. Jestliže vy tvoříte určité nové hnutí v rámci své civilizace, znamená to, že i u vás je vývoj civilizace ohrožen…“
 

Vnímám, že dále není nezbytné ve sdělení pokračovat, protože obsahuje v převážné většině názory, které již zastávají lidé na světelném vzestupu, kteří jsou součástí Nové duchovní cesty. Možná později se k tomu ještě jednou vrátím. A jaký je rozdíl mezi dnešní dobou a tehdejší dávnou minulostí, která skončila katastrofou? Tyto záležitosti už část lidstva na Zemi pochopila, tentokrát ještě včas, aby mohlo dojít k účinné nápravě.

Znovu se tím dostáváme do situace, že nejlépe si pomůžeme my sami. Žádná minulost a informace odtud záměrně přinesené nás nemohou spasit. Většinu z toho jsme už pochopili dříve během naší vzestupné duchovní cesty. Informace z dávné minulosti se nám odkrývaly postupně a průběžně během naší karmické očisty. I během karmické očisty dalších lidí, různých míst na Planetě, různých úseků Přírody.

Otázkami přenosů informací z dávné minulosti jsem se již dříve zabýval například v textech 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?, 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy.
 

© Jiří Novák, červen 2016
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 160
  • 27
  • 29
  • 26
  • 29

Celkový počet hlasů: 271